Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 23 octombrie 2007 de administrare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a reprezentantelor persoanelor juridice straine, care isi au sediul sau isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Bucuresti, in vederea aplicarii Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competentei de administrare a unor categorii de contribuabili de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 23 octombrie 2007  de administrare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a reprezentantelor persoanelor juridice straine, care isi au sediul sau isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Bucuresti, in vederea aplicarii   Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competentei de administrare a unor categorii de contribuabili de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 23 octombrie 2007 de administrare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a reprezentantelor persoanelor juridice straine, care isi au sediul sau isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Bucuresti, in vederea aplicarii Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competentei de administrare a unor categorii de contribuabili de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007

Începând cu data intrãrii în vigoare a <>Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competenţei de administrare a unor categorii de contribuabili de cãtre Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, organul fiscal competent pentru administrarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, precum şi a reprezentanţelor persoanelor juridice strãine, care îşi au sediul sau îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul municipiului Bucureşti, este Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

A. Procedura de înregistrare fiscalã
1. Înregistrarea fiscalã a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, precum şi a reprezentanţelor persoanelor juridice strãine, care îşi au sediul sau îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul municipiului Bucureşti, denumite în continuare contribuabili, se face prin completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscalã la organul fiscal competent, respectiv Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
2. Modificãrile intervenite în datele declarate iniţial de contribuabili se fac prin depunerea declaraţiei de menţiuni la organul fiscal competent.
3. Evidenţa contribuabililor se organizeazã electronic, ca secţiune distinctã în cadrul Registrului contribuabililor, de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã.
B. Obligaţii declarative
1. Contribuabilii prevãzuţi la art. 1 din <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 depun declaraţiile fiscale şi alte documente prevãzute de lege la Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
2. (1) Declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale datorate de contribuabilii prevãzuţi la pct. 1 se face prin modalitãţile de declarare prevãzute de lege.
(2) Formatul hârtie al declaraţiei fiscale se arhiveazã la organul fiscal care a primit declaraţia.
3. Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrãrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştã, dupã caz. În situaţia în care declaraţia fiscalã se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, data depunerii declaraţiei este data înregistrãrii acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultã din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.
4. (1) În situaţia în care contribuabilul a utilizat mai multe cãi de transmitere a declaraţiei fiscale, va fi înregistratã prima declaraţie depusã, conform legii.
(2) Orice corecţie ulterioarã a unei declaraţii fiscale se face prin depunerea unei declaraţii fiscale rectificative, în condiţiile legii.
C. Rambursarea TVA
Soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare se face de Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
D. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã şi a accizelor
Cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã şi a accizelor se soluţioneazã, potrivit procedurilor de soluţionare aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor sau al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, dupã caz, în vigoare, de Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
E. Mãsuri tranzitorii
Soluţionarea cererilor de restituire a accizelor
Cererile de restituire a accizelor în situaţiile pentru care se acordã scutire indirectã, depuse la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nesoluţionate la data efectuãrii predãrii-primirii activitãţii de administrare, vor fi predate spre soluţionare, însoţite de documentaţia depusã de solicitant, ca parte a dosarului fiscal, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
F. Procedura de platã a obligaţiilor fiscale
1. Pânã la data intrãrii în vigoare a <>Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 , contribuabilii efectueazã plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale la unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului la care au fost arondaţi anterior acestei date.
2. Începând cu data intrãrii în vigoare a <>Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 , contribuabilii efectueazã plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
3. Eventualele plãţi fãcute de cãtre contribuabili, între data intrãrii în vigoare a <>Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 , la unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au fost arondaţi, şi data finalizãrii transferului dosarelor fiscale în termenul prevãzut la art. 2 din acelaşi ordin, se transferã de cãtre unitãţile Trezoreriei Statului la care a fost efectuatã plata la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti. Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de platã pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în ordinele de platã pentru Trezoreria Statului prin care se efectueazã transferul sumelor, la rubrica "data debitãrii" se va înscrie data debitãrii contului din ordinul de platã iniţial întocmit de contribuabil.
4. Ordinele de platã pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii efectueazã plãţi la unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au fost arondaţi, dupã data finalizãrii transferului dosarelor fiscale prevãzutã la art. 2 din <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 , se returneazã acestora în scopul efectuãrii plãţilor corecte la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
G. Procedura de inspecţie fiscalã
1. Activitatea de inspecţie fiscalã la contribuabilii prevãzuţi în <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 se desfãşoarã în baza titlului VII din <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a actelor normative emise pentru aplicarea acesteia.
2. Activitatea de inspecţie fiscalã la contribuabilii prevãzuţi în <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 , care îşi au sediul sau îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul municipiului Bucureşti, se efectueazã de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscalã din cadrul Serviciului reprezentanţe strãine şi ambasade, organizat în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
H. Activitatea de soluţionare a contestaţiilor
1. Contestaţiile la actele administrative fiscale, formulate de contribuabili, se soluţioneazã potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2. Dupã soluţionare, dosarul contestaţiei formulate împotriva actelor administrative fiscale emise anterior intrãrii în vigoare a prezentului ordin va fi transmis organului fiscal care preia în administrare respectivul contribuabil.
I. Procedura de îndrumare şi asistenţã
Activitatea de îndrumare şi asistenţã a categoriilor de contribuabili prevãzuţi de <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.429/2007 se asigurã de cãtre Serviciul metodologie şi asistenţã contribuabili din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
J. Procedura de compensare şi de restituire a obligaţiilor bugetare
1. Restituirea cãtre contribuabili a sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, reglementatã de prevederile <>art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se realizeazã numai dupã compensarea efectuatã cu alte obligaţii fiscale datorate, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (3) din acelaşi act normativ.
2. Cererile de compensare şi/sau de restituire ale contribuabililor, nesoluţionate la data efectuãrii predãrii-primirii activitãţii de administrare a acestora de cãtre administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 1-6 din municipiul Bucureşti, vor fi predate spre soluţionare, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
K. Restituirea/rambursarea/compensarea sumelor prevãzute la lit. C, D şi J
Restituirea/rambursarea/compensarea sumelor prevãzute la lit. C, D şi J se efectueazã din conturile corespunzãtoare de venituri bugetare deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016