Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 23 ianuarie 2013  de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 23 ianuarie 2013 de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

    1. Preliminarii
    1.1. În conformitate cu prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, prin modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, selectarea membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) se face prin concurs, în conformitate cu prevederile art. 19^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanşării selecţiei.
    1.2. Conform art. 19 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.
    1.3. Procedura proprie de selectare prin concurs a membrilor Consiliului ARACIS cuprinde:
    - stabilirea şi publicarea condiţiilor şi criteriilor de selectare a candidaţilor în vederea respectării prevederilor legale;
    - organizarea şi desfăşurarea selectării prin concurs;
    - validarea şi anunţarea rezultatului selecţiei.
    1.4. Conform art. 19^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu funcţii de predare în învăţământul superior care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare şi 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar.
    1.5. Anunţarea publică a concursului pentru selectarea candidaţilor în vederea ocupării posturilor vacante din Consiliul ARACIS se face de către Biroul executiv al Consiliului ARACIS, prin publicarea într-un ziar central, afişarea la sediul ARACIS şi publicarea pe site-ul agenţiei.
    1.6. Înscrierea la concursul pentru selectarea candidaţilor se face la sediul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5. Termenul de înscriere la concurs este de 15 zile de la anunţarea publică a concursului. Participă la procedura de selectare prin concurs numai candidaţii ale căror dosare au fost depuse şi înregistrate la Secretariatul ARACIS până la ora 14,00 a ultimei zile de înscriere.
    1.7. Candidaţii care se înscriu la concurs sunt selectaţi în nume personal, pentru experienţa lor în asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul superior şi competenţa lor managerială şi profesională, ca reprezentanţi ai comunităţii academice în ansamblul său. Membrii Consiliului ARACIS nu sunt selectaţi ca reprezentanţi ai universităţilor în care îşi desfăşoară activitatea didactică, de cercetare sau în domeniul asigurării calităţii şi în acest sens semnează declaraţii pentru evitarea conflictelor de interese.
    1.8. În conformitate cu prevederile art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, pentru asigurarea continuităţii activităţilor, prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.540/2012 privind numirea provizorie a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, au fost numiţi provizoriu 13 membri ai Consiliului ARACIS, care au avut această calitate şi îndeplinesc condiţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, care intră de drept în componenţa Consiliului ARACIS.
    Acestora li se alătură cei 2 reprezentanţi ai studenţilor, reconfirmaţi de către federaţiile studenţeşti la începutul anului.
    1.9. În primul trimestru al anului 2013, procedura de selectare prin concurs se organizează pentru cadre didactice, în vederea ocupării celor 8 posturi care au fost prevăzute suplimentar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, pentru îmbunătăţirea reprezentării în Consiliul ARACIS a domeniilor de studii universitare şi a celor două posturi devenite vacante prin numirea unui membru alconsiliului în funcţia de rector şi, respectiv, prin deces, posturi pentru care nu a fost posibilă ocuparea anterioară din motive care au determinat promovarea şi aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012. Mandatul membrilor care vor ocupa aceste posturi este de 4 ani.
    2. Condiţii privind participarea la selectarea prin concurs
    2.1. Se pot înscrie la concursul de selectare prin concurs candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, respectiv profesori universitari titulari sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea Senatului universitar, precum şi conferenţiari universitari, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei.
    2.2. Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitării funcţiei respective.
    2.3. Nu pot fi membri ai Consiliului ARACIS persoane care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică pe perioada exercitării acesteia.
    2.4. Totodată, candidaţii sunt cadre didactice universitare cu activitate profesională şi integritate morală recunoscute, de la universităţile acreditate abilitate să elibereze diplome conform anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, şi care pot dovedi competenţa şi experienţa în asigurarea calităţii în învăţământul superior la nivel naţional şi/sau internaţional în conformitate cu Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior - ESG şi cu prevederile reglementărilor naţionale în acest domeniu.
    2.5. Candidaţii trebuie să cunoască bine cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.
    3. Dosarul de concurs şi înscrierea la concurs
    3.1. Dosarul de concurs cuprinde: cererea-tip; acte de identitate şi de studii în copii legalizate (diplome de absolvire programe de licenţă, master şi doctorat); Curriculum vitae (tip Europass); memoriu de activitate din care să rezulte experienţa candidatului în domeniul asigurării calităţii academice şi activitatea sa profesională şi managerială; documente doveditoare privind experienţa în evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior; alte documente care atestă recunoaşterea activităţii profesionale, manageriale şi ştiinţifice a candidatului; un program succint cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a activităţii ARACIS (maximum două pagini); confirmarea din partea instituţiei de învăţământ superior unde candidatul îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare că este titular sau are aprobarea senatului universitar pentru continuarea activităţii conform legislaţiei în vigoare; declaraţie pe propria răspundere că nu a încălcat în decursul activităţii sale normele de etică şi de deontologie profesională, că nu este învinuit penal sau că nu a fost condamnat; declaraţie privind domeniul de studii universitare, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, pe care doreşte să îl reprezinte în Consiliul ARACIS, sau domeniul specific formelor de învăţământ ID/IFR.
    3.2. Înscrierea se face prin depunerea şi înregistrarea dosarului de concurs la secretariatul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5, conform pct. 1.6. Toate documentele se redactează şi se depun în limba română, pe format hârtie şi electronic (pdf, pe suport CD). În plus, curriculum vitae, memoriul de activitate, documentele doveditoare privind experienţa în evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior, programul succint cu propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor academice şi a activităţii ARACIS (maximum două pagini) se redactează şi în limba engleză şi se depun în format tipărit pe hârtie şi electronic (pdf, pe suport CD).
    3.3. Biroul executiv al Consiliului ARACIS se întruneşte şi validează dosarele de candidatură în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de înscriere. Validarea urmăreşte respectarea condiţiilor de înscriere la concurs. Activitatea Biroului executiv pentru validarea candidaturilor este sprijinită de un secretariat tehnic format din cel mult 3 persoane desemnate din cadrul personalului tehnic al agenţiei; la procesul de validare participă, în calitate de observator, câte un student din Consiliul ARACIS.
    3.4. După validarea conformităţii conţinutului dosarelor depuse cu cerinţele prevăzute la pct. 3.1 şi 3.2, Biroul executiv al Consiliului ARACIS întocmeşte, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea validării, lista candidaţilor validaţi pentru concursul de selecţie şi o publică pe site-ul agenţiei. Candidaţii invalidaţi, dacă există, vor fi informaţi asupra motivelor invalidării.
    3.5. Pot participa în continuare la procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor numai candidaţii de pe lista validată de Biroul executiv.
    4. Comisia de concurs
    4.1. Comisia de concurs este prezidată de preşedintele Academiei Române, ca preşedinte de onoare, şi este formată din 9 membri cu drept de vot: membrii Biroului executiv al Consiliului ARACIS; un membru propus de preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU); un membru invitat de ARACIS, nominalizat după consultarea Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA); un membru invitat de ARACIS ca reprezentant al studenţilor, nominalizat după consultarea Uniunii Europene a Studenţilor (European Students Union - ESU), ca reprezentanţi al comunităţii academice din Spaţiul European al Învăţământului Superior; un membru reprezentant al angajatorilor invitat de Biroul executiv al Consiliului ARACIS. Preşedintele comisiei de selectare prin concurs a candidaturilor este preşedintele Consiliului ARACIS.
    Membrii comisiei de concurs din rândul reprezentanţilor comunităţii academice din Spaţiul European al Învăţământului Superior pot participa personal la lucrările comisiei sau îşi pot exprima punctul de vedere printr-o procedură electronică.
    4.2. Activitatea comisiei de concurs începe după confirmarea nominalizării reprezentanţilor comunităţii academice din Spaţiul European al Învăţământului Superior, a reprezentantului CNATDCU şi a reprezentantului angajatorilor, înainte de termenul-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură;
    4.3. Dacă din motive de forţă majoră sau de altă natură se produce descompletarea comisiei de concurs, ceilalţi membri ai săi sunt împuterniciţi să desfăşoare concursul dacă numărul celor care îşi pot exercita votul este de cel puţin 6; deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor care au participat la vot.
    4.4. Dosarele candidaţilor validaţi sunt puse la dispoziţia membrilor comisiei de concurs în format electronic, imediat după validarea listei candidaţilor.
    4.5. Cheltuielile aferente participării la lucrările comisiei de concurs ale reprezentanţilor comunităţii academice din Spaţiul European al Învăţământului Superior, CNATDCU şi angajatorilor sunt acoperite de ARACIS.
    5. Desfăşurarea concursului
    5.1. Concursul constă în două probe: analiza şi aprecierea dosarelor de concurs ale candidaţilor în vederea selectării noilor membri ai Consiliului ARACIS şi un interviu. Criteriile de selecţie ale candidaţilor sunt următoarele:
    - activitate şi experienţă dovedite prin activitatea desfăşurată în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior şi prin calitatea programului prezentat cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a activităţii ARACIS;
    - experienţă în coordonarea unor programe naţionale/internaţionale în domeniul educaţiei;
    - reprezentarea cât mai adecvată în Consiliu a domeniilor de studii universitare stabilite prin anexele 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, şi a domeniului specific ID/IFR;
    - asigurarea multiculturalităţii şi a reprezentării de gen.
    5.2. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de unul dintre reprezentanţii ARACIS, care răspunde de desfăşurarea activităţilor comisiei, de respectarea calendarului stabilit de comisie, de documentele comisiei şi de întocmirea procesului-verbal în care sunt consemnate rezultatele concursului, semnat de preşedinte şi de membrii comisiei.
    5.3. După analiza dosarelor de concurs şi a susţinerii interviului, fiecare membru al comisiei de concurs îşi exercită votul, candidaţii fiind clasificaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite. În caz de egalitate de voturi se iauîn considerare, în ordine, următoarele criterii de departajare: calitatea de membru în Comisia de experţi de specialitate; calitatea de evaluator ARACIS care a participat la un număr semnificativ de evaluări externe (nu mai mic de 5); vizibilitatea internaţională în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior, dovedită prin publicaţii în domeniu; experienţă în coordonarea unor programe naţionale/internaţionale în domeniul educaţiei; experienţa în domeniul managementului academic; domeniul de studii, pentru asigurarea reprezentării sale cât mai complete în Consiliu; repartizare geografică cât mai echilibrată în reţeaua învăţământului superior din România.
    5.4. Lista noilor membri ai Consiliului ARACIS, propusă de comisia de concurs, se anunţă public prin afişarea la sediul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5, şi se afişează pe site-ul agenţiei www.aracis.ro la data finalizării concursului.
    5.5. Candidaţii selectaţi pentru a deveni membri ai Consiliului au obligaţia de a depune şi de a înregistra la ARACIS în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listei menţionate la pct. 5.4 declaraţia prin care acceptă ocuparea postului, cu obligaţia de a respecta prevederile referitoare la legislaţia care reglementează raporturile de muncă şi incompatibilităţile.
    5.6. Pentru candidaţii selectaţi ca membri ai Consiliului care nu depun declaraţia menţionată la pct. 5.5 se consideră că postul se ocupă de un alt candidat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi conform criteriilor de departajare.
    5.7. Lista completă a membrilor Consiliului se comunică în scris Ministerului Educaţiei Naţionale în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii procedurii de selecţie consemnate în procesul-verbal, finalizată inclusiv conform prevederilor pct. 5.5 şi 5.6, după caz.
    6. Dispoziţii finale
    Prezenta procedură a fost aprobată de Plenul Consiliului ARACIS din 17 ianuarie 2013, conform reglementărilor în vigoare, şi se trimite la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a fi trimisă pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016