Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 21 octombrie 2006  privind corectia energiei electrice in cazul in care punctul de masurare difera de punctul de decontare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 21 octombrie 2006 privind corectia energiei electrice in cazul in care punctul de masurare difera de punctul de decontare

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 noiembrie 2006

Revizia I
Cod ANRE: 24.1.327.0.01.21/10/06

CAP. I
Prevederi generale

ART. 1
În tranzacţiile de energie electricã, atunci când punctul de mãsurare nu coincide cu punctul de decontare, energia electricã înregistratã de contor este diferitã de cea tranzacţionatã în punctul de decontare, în funcţie de amplasarea punctului de mãsurare.
ART. 2
În aceastã situaţie se alege una dintre urmãtoarele modalitãţi de a proceda:
a) se corecteazã cantitatea de energie electricã real mãsuratã de contor cu o cantitate calculatã, care reprezintã pierderile de energie activã, respectiv reactivã, prin elementele cu pierderi de energie situate între cele douã puncte, conform prevederilor prezentei proceduri;
b) se instaleazã contoare de pierderi, care realizeazã calcului pierderilor de energie electricã în elementele cu pierderi şi aplicã corecţia energiei contorizate (calcule în contor).
ART. 3
În prezenta procedurã, prin energie electricã mãsuratã se înţelege:
a) energia real mãsuratã, a cãrei valoare este înregistratã de contor, atunci când punctul de mãsurare coincide cu punctul de decontare;
b) energia real mãsuratã, a cãrei valoare este înregistratã de contor, plus/minus corecţia, atunci când punctul de mãsurare diferã de punctul de decontare.
ART. 4
Energia electricã care se deconteazã este energia electricã mãsuratã.
ART. 5
Pierderile de putere electricã activã corespunzãtoare corecţiei de energie în elementele cu pierderi se iau în considerare la stabilirea puterilor maxime absorbite de consumatori.
ART. 6
În prezenta procedurã în lipsa altei precizãri, prin energie electricã se înţeleg energia electricã activã şi energia electricã reactivã.

CAP. II
Scop

ART. 7
Scopul prezentei proceduri este:
a) calculul corecţiei de energie electricã;
b) determinarea energiei electrice mãsurate în cazul în care punctul de mãsurare diferã de punctul de decontare.

CAP. III
Domeniu de aplicare

ART. 8
Prevederile prezentei proceduri sunt obligatorii pentru operatorii de mãsurare stabiliţi în condiţiile reglementãrilor aprobate de Autoritatea competentã.

CAP. IV
Definiţii şi abrevieri

ART. 9
În contextul prezentei proceduri se aplicã urmãtoarele definiţii şi abrevieri:┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TERMEN SAU │ DEFINIŢIE │
│ ABREVIERE │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Autoritatea │Autoritatea Naţionalã de Reglementare în domeniul Energiei │
│competentã │(ANRE) cu sediul în Bucureşti, str. Constanitin Nacu, nr. 3, │
│ │Sector 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice │
│ │succesor al acesteia. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Consumator │Consumator de energie electricã, care, din considerente │
│captiv │tehnice, economice sau de reglementare, nu poate încheia un │
│ │contract cu un furnizor concurenţial. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Consumator │Consumator de energie electricã care are dreptul sã îşi │
│eligibil │aleagã furnizorul şi sã contracteze direct cu acesta energia │
│ │electricã necesarã, având acces la reţelele de transport │
│ │şi/sau de distribuţie. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Consumator │Persoanã fizicã sau juridicã care cumpãrã energie electricã │
│ │pe bazã de contract şi o consumã pentru uzul propriu şi, │
│ │eventual, pentru cel al unui alt consumator (denumit │
│ │"subconsumator"), racordat la instalaţiile sale; poate avea │
│ │unul sau mai multe locuri de consum. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Corecţie de │Cantitate, reprezentând pierderea tehnicã de energie într-un │
│energie │echipament energetic denumit element cu pierderi, situat │
│electricã │între punctul de mãsurare şi punctul de decontare, care │
│ │trebuie adãugatã la/scãzutã din energia real mãsuratã de un │
│ │grup de mãsurare a energiei electrice, pentru a obţine │
│ │valoarea energiei mãsurate. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Corecţie de │Cantitate, reprezentând pierderea tehnicã de putere într-un │
│putere │echipament energetic denumit element cu pierderi, situat │
│electricã │între punctul de mãsurare şi punctul de decontare, care │
│ │trebuie adãugatã la/scãzutã din puterea maximã mãsuratã de un│
│ │grup de mãsurare a energiei electrice. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contor de │Contor de energie electricã pe bazã cãruia se efectueazã │
│decontare │decontarea energiei electrice tranzacţionate. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Curbã de │Succesiune de valori ale puterii electrice medii active │
│sarcinã │sau/şi reactive înregistrate pe perioade de timp consecutive │
│realizatã │şi egale. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Duratã de │Interval de timp convenţional în care tranzitarea sarcinii │
│calcul al │(curent/putere electricã) la valoarea maximã printr-o reţea │
│pierderilor │electricã ar produce în elementele acesteia aceleaşi pierderi│
│ │de energie electricã ca şi în cazul funcţionãrii conform │
│ │graficului real. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Duratã de │Interval de timp convenţional în care, printr-o reţea │
│utilizare a │încãrcatã constant la sarcina (curent/putere electricã) │
│sarcinii │maximã, s-ar transmite aceeaşi cantitate de energie ca şi în │
│maxime │cazul funcţionãrii conform graficului real. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Element cu │Echipament energetic, de regulã transformator de putere, │
│pierderi │sau/şi linie electricã (aerianã sau în cablu) aferente │
│ │circuitului prin care tranzitarea energiei se face cu │
│ │pierderi semnificative. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie │Energia electricã real mãsuratã, atunci când punctul de │
│electricã │mãsurare coincide cu punctul de decontare, respectiv energia │
│mãsuratã │real mãsuratã corectatã, atunci când punctul de mãsurare nu │
│ │coincide cu punctul de decontare. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie │Energia electricã a cãrei valoare este înregistratã de │
│electricã real│contor. │
│mãsuratã │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Furnizor de │Persoanã juridicã, titular al unei licenţe de furnizare, care│
│energie │asigurã alimentarea cu energie electricã a unuia sau mai │
│electricã │multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Grup de │Ansamblul format din contorul de energie electricã şi │
│mãsurare a │transformatoarele de mãsurare aferente. │
│energiei │ │
│electrice │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţie de │Instalaţie electricã realizatã între punctul de racordare │
│racordare │la reţeaua electricã şi punctul de delimitare dintre │
│ │operatorul de reţea şi utilizator. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Loc de consum │Incinta sau zona în care sunt amplasate instalaţiiie de │
│ │utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor│
│ │sãi, unde se consumã energia electricã furnizatã prin una sau│
│ │mai multe instalaţii de racordare; un consumator poate avea │
│ │mai multe locuri de consum. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Operator de │Agent economic care administreazã şi opereazã anasamblul de │
│mãsurare │echipamente care asigurã suportul pentru activitatea de │
│a energiei │mãsurare a energiei electrice. │
│electrice │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Operator de │Persoanã juridicã, titular al unei licenţe de distribuţie sau│
│reţea │de transport, care deţine, exploateazã, întreţine, │
│ │modernizeazã şi dezvoltã reţeaua de distribuţie sau de │
│ │transport. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioadã de │Interval de timp prevãzut în contractul de furnizare pentru │
│facturare a │care se determinã cantitatea de energie electricã şi puterile│
│energiei │furnizate, valorile respective fiind cuprinse într-o facturã.│
│electrice │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pierdere │Integrala în funcţie de timp, pe un interval determinat, a │
│tehnicã de │diferenţei între puterea electricã totalã la intrarea şi │
│energie │respectiv la ieşirea dintr-o reţea electricã sau element al │
│ │acesteia. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pierdere │Diferenţa între puterea electricã totalã la intrarea şi │
│tehnicã de │respectiv la ieşirea dintr-o reţea electricã sau element al │
│putere │acesteia. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Punct de │Loc, stabilit prin convenţie sau prin reglementãri, al unei │
│decontare │reţele electrice, pentru tranzacţionarea unei cantitãţi de │
│ │energie electricã între douã persoane fizice sau juridice. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Punct de │Loc/stabilit prin convenţie, al unei reţele electrice, în │
│delimitare │care se delimiteazã patrimonial instalaţiile electrice a douã│
│ │persoane fizice sau juridice. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Punct de │Loc în care se conecteazã grupul de mãsurare a energiei │
│mãsurare │electrice. │
│ │Notã: Procedura se referã doar la punctele de mãsurare pentru│
│ │decontare. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Putere maximã │Puterea maximã real mãsuratã, atunci când punctul de mãsurare│
│mãsurata │coincide cu punctul de decontare, respectiv puterea maximã │
│ │real mãsuratã corectatã, atunci când punctul de mãsurare nu │
│ │coincide cu punctul de decontare. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Putere maximã │Cea mai mare putere medie cu înregistrare la interval de 15 │
│real mãsuratã │minute consecutive înregistratã de contorul electronic, │
│ │respectiv puterea înregistratã de indicatorul de maxim pentru│
│ │putere la contorul de inducţie pe un interval de timp │
│ │stabilit. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Regim de │Regim în care se tranziteazã permanent energie electricã │
│funcţionare │printr-un echipament electric (transformator, linie) al unei │
│în sarcinã │reţele sau în care generatorul debiteazã energie electricã în│
│ │SEN. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Regim de │Regim în care echipamentul (linie, transformator, generator) │
│funcţionare │este menţinut sub tensiune, fãrã sarcinã. │
│în gol │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Regim de │Regim în care echipamentul electric (linie, transformator, │
│rezervã │generator) este menţinut fãrã tensiune (deconectat de la │
│ │reţea din ambele capete prin care poate primi tensiune, în │
│ │cazul reţelelor sau transformatoarelor şi liniilor electrice)│
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tranzacţie │Convenţie între douã pãrţi, sub forma unui act, prin care se │
│ │face un schimb comercial; în cazul energiei electrice, acest │
│ │act poate fi un contract de vînzare-cumpãrare, de achiziţie │
│ │sau de furnizare de energie electricã. │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ID │Interval de dispecerizare │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│IT │Interval de tranzacţionare │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PRAM │Protecţii şi automatizãri │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
CAP. V
Documente de referinţã

Art. 10
Procedura are la bazã urmãtoarele documente de referinţã:
a) <>Legea energiei electrice nr. 318/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16.07.2003;
b) <>HG nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 673/27.07.2004;
c) Codul de mãsurare a energiei electrice, aprobat prin <>Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 17 din 20.06.2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480, din 4.07.2002;
d) Procedura privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de platã al acesteia, aprobatã prin <>Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 35 din 2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 27.07.2005;
e) Contracte cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii finali, aprobat prin <>Decizia Preşedintelui ANRE nr. 57 din 1999 , publicat în Monitorul Oficial at României, Partea I, nr. 623, din 21.12.1999, cu modificãrile ulterioare;
f) Procedurã pentru calculul energiei electrice care se factureazã în situaţia defectãrii grupului de mãsurare, aprobatã prin <>Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 18 din 2005 , publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3.05.2005;
g) Procedurã privind alimentarea cu energie electricã a locurilor de consum aparţinând furnizorilor producãtorilor, autoproducãtorilor şi CN Transelectrica SA, aprobat prin <>Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 33 din 2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 27.07.2005;
h) Contract-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electricã între C.N. TRANSELECTRICA şi [Beneficiar], aprobat prin <>Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 40 din 2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1271 din 29.12.2004, cu modificãrile ulterioare;
i) Contract-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin <>Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 43 din 2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 19.01.2005, cu modificãrile ulterioare;
j) Procedura privind relaţiile contractuale dintre consumator şi subconsumatorul sãu de energie electricã, aprobatã prin <>Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 16/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316, din 14.04.2005.

CAP. VI
Calculul corecţiei de energie/putere electricã. Metode de calcul

ART. 11
Pentru calculul corecţiei de energie/putere electricã se aplicã metodele de calcul prezentate în continuare şi ipotezele de calcul impuse de informaţiile disponibile: datele furnizate de grupurile de mãsurare, respectiv datele puse la dispoziţie de partenerii de tranzacţie.
ART. 12
(1) Calculul pierderilor de energie se face utilizând:
a) schema electricã care cuprinde elementele cu pierderi, de pe toate cãile de racordare, precum şi regimul de funcţionare realizat al acestora;
b) parametrii tehnici caracteristici ai fiecãrui element cu pierderi al schemei electrice, situat între punctul de mãsurare şi punctul de decontare; parametrii tehnici trebuie sã fie cât mai actuali şi se iau din documentaţiile de racordare sau relevee, din buletine de fabricã, din cataloage de produs, din tabele cu parametrii medii ai transformatoarelor de putere aflate în exploatare, sau din ultimul buletin PRAM;
c) indecşii de energie electricã înregistraţi de grupurile de mãsurare pentru facturarea energiei electrice vehiculate sau livrate.
(2) În exploatarea instalaţiilor electrice se deosebesc urmãtoarele regimuri de funcţionare:
a) sub tensiune şi în sarcinã, caz în care se calculeazã pierderi constante şi pierderi variabile de energie electricã activã şi reactivã în elementele cu pierderi situate între punctul de mãsurare şi punctul de decontare;
b) sub tensiune în gol, caz în care se calculeazã pierderi constante de energie electricã activã şi reactivã în elementele situate între punctul de mãsurare şi punctul de decontare;
c) în rezervã, scoase de sub tensiune, caz în care nu se calculeazã pierderi în elementele menţionate.
(3) Pentru facturarea energiei electrice tranzitate prin punctele de decontare trebuie cunoscute: energia electricã activã E(a) (kWh), energia electricã reactivã E(r) (kvarh), timpul de menţinere sub tensiune T(f), timpul de funcţionare în sarcinã al instalaţiei T(fs) (h), la care se adaugã:
a) pentru consumatorii de tip industrial, facturaţi în tarif binom, puterea maximã activã real mãsuratã P(m) (kW);
b) pentru consumatorii de tip industrial, facturaţi în tarif monom, numãrul de schimburi din activitatea acestora.
ART. 13
(1) Metoda de calcul utilizeazã, în funcţie de cazurile prezentate, mãrimi predeterminate care vor fi corectate prin mãsurãtori tocate. Pentru consumatorii captivi, sau pentru consumatorii eligibili, acolo unde este cazul, se va utiliza metoda timpului de pierderi (duratei de calcul a pierderilor).
(2) Pentru cazul unui consumator de tip industrial facturat în tarif binom simplu, care prezintã datele privind regimul de funcţionare, necesarul de energie şi putere electricã activã sau alte mãrimi specifice, puterea maximã P(m) va fi cea înregistratã de aparatele de mãsurare; atunci se vor determina durata de utilizare a sarcinii maxime T(sm) şi durata de calcul al pierderilor tau, necesare pentru calculul pierderilor variabile de energie electricã, cu ajutorul urmãtoarelor relaţii de calcul:
a) factorul de putere se determinã pe baza relaţiei:───────────────────
cos phi = 1/V 1 + [E(r)/E(a)]^2 (1)Notã: Conform SR-CEI 27-1/1996, regimurile de funcţionare fiind, de cele mai multe ori, anarmonice, se va utiliza pentru "factor de putere" simbolul lambda.
b) puterea medie activã:
P(med) = E(a)/T(fs) (kW) (2)c) puterea maximã aparentã se calculeazã cu relaţia:
S(m) = P(m)/cos phi (kVA) (3)d) puterea medie aparentã:
S(med) = P(med)/cos phi (kVA) (4)e) durata de utilizare a sarcinii maxime:
T(sm) = E(a)/P(m) (h) (5)f) durata de calcul al pierderilor:
tau = T(f) * (p*k(u) + (1-p)*[k(u)]^2) (h) (6)unde k(u) = S(med)/S(m) este coeficientul de umplere a graficului de sarcinã, S(m) se determinã conform relaţiei (3), p = (0,15 'f7 0,30); pentru elementele instalaţiilor de racordare a consumatorilor se adoptã p = 0,2.

(3) Pentru cazul unui consumator de tip industrial cu activitate în mai multe schimburi, facturat în tarif monom, din datele prezentate în Tabelul 1 se determinã urmãtoarele mãrimi:
a) durata de utilizare a sarcinii maxime: T(sm) (h)
b) durata de calcul al pierderilor: tau (h)

Tabelul 1
┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│ Tip activitate │T(sm) [ore/lunã]│tau [ore/lunã]│
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Activitate cu un schimb de 8 ore │ 164 │ 75 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Activitate în douã schimburi de câte 8 ore│ 330 │ 156 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Activitate în trei schimburi de câte 8 ore│ 430 │ 203 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Activitate cu un schimb de 10 ore │ 230 │ 106 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Activitate cu un schimb de 12 ore │ 270 │ 124 │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Activitate în douã schimburi de câte 12 │ 440 │ 218 │
│ore │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘c) factorul de putere: conform relaţiei (1)
d) puterea maximã activã:
P(m) = E(a)/T(sm) (kW) (7)e) puterea maximã aparentã: conform relaţiei (3).

ART. 14
În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator, situat între punctul de mãsurare şi punctul de decontare, se vor utiliza urmãtorii parametri specifici:
a) puterea nominalã, S(n) (kVA);
b) pierderile de mers în gol, P(0) (kW);
c) pierderile în scurtcircuit, P(sc) (kW);
d) curentul de mers în gol, i(0) (%);
e) tensiunea de scurtcircuit, u(sc) (%).
Se utilizeazã de asemenea, dupã caz, mãrimile mãsurate, calculate, sau stabilite, conform precizãrilor de la art. 12 şi 13.
ART. 15
(1) Pentru cazul transformatorului conectat la o instalaţie de racordare a unui consumator fãrã mãsurare orarã şi fãrã posibilitate de înregistrare a curbei de sarcinã a energiei electrice, pierderile constante de energie/putere activã, când transformatorul se aflã sub tensiune perioada de timp T(f), se determinã cu relaţiile:
a) pierderile de energie electricã activã:
delta E(ac) = P(0) * T(f) (kWh) (8)b) pierderile de energie electricã reactivã:
delta E(rc) = (i(0)%/100) * S(n) * T(f) (kvarh) (9)c) pierderile de putere activã:
delta P(c) = P(0) (kW) (10)(2) Pierderile variabile de energie/putere activã, când un transformator în situaţia de la alin. (1) este în sarcinã, se determinã cu relaţiile:
a) pierderile de energie electricã activã:
delta E(av) = P(sc) * [S(m)/S(n)]^2 * tau (kwh) (11)b) pierderile de energie electricã reactivã:
delta E(rv) = [u(sc)%/100] * [S(m)/S(n)]^2 * S(n) * tau (kvarh) (12)c) pierderile de putere activã:
delta P(v) = P(sc) * [S(m)/S(n)]^2 (kW) (13)(3) Pierderile totale de energie/putere activã se determinã prin însumarea pierderilor constante şi variabile, calculate cu relaţiile (8) - (13):
delta E(a) = delta E(ac) + delta E(av) (kWh) (14)
delta E(r) = delta E(rc) + delta E(rv) (kvarh) (15)
delta P = delta P(c) + delta P(v) (kW) (16)ART. 16
(1) Pentru cazul în care transformatorul care constituie element cu pierderi este conectat la o instalaţie de racordare unde în punctul de mãsurare se aflã montat un contor cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcinã, pierderile constante de energie/putere activã se determinã cu relaţiile (8) - (10).
(2) Pierderile variabile de energie, când un transformator în situaţia de la alin. (1) este în sarcinã pe durata de timp T(fs), se determinã cu relaţiile:
a) pierderile de energie electricã activã:
delta E(av) = P(sc) * ([E(a)]^2 + [E(r)]^2)/([S(n)]^2 * T(fs)) (kWh) (17)b) pierderile de energie electricã reactivã:
delta E(rv) = [u(sc)%/100] * ([E(a)]^2 + [E(r)]^2)/[S(n) * T(fs)] (kvarh) (18)c) pierderile de putere activã:
delta P(v) = P(sc) * ([E(a)]^2 + [E(r)]^2)/[S(n) * T(fs)]^2 (kW) (19)(3) Pierderile totale de energie/putere activã se determinã prin însumarea pierderilor constante şi variabile, calculate cu relaţile (14) - (16).
ART. 17
În cazul transformatoarelor sau autotransformatoarelor cu circulaţii semnificative de energie electricã activã în ambele sensuri, pierderile se vor calcula separat pentru fiecare sens.
ART. 18
În cazul în care elementul cu pierderi, situat între punctul de mãsurare şi punctul de decontare, este o linie electricã aerianã se utilizeazã urmãtorii parametri:
a) lungimea liniei în porţiunea consideratã, l (km);
b) tensiunea nominalã a liniei, U(n) (kV);
c) rezistenţa ohmicã specificã a conductoarelor, r(0) (Ω/km);
d) reactanţa specificã a liniei x(0) (Ω/km);
Se determinã rezistenţa ohmicã R, respectiv reactanţa inductivã X a liniei pentru lungimea porţiunii dintre punctul de mãsurare şi punctul de decontare. Se utilizeazã, de asemenea, dupã caz, mãrimile mãsurate, calculate, sau stabilite, conform precizãrilor de la art. 12 şi art. 13.
ART. 19
Pentru cazul în care linia electricã aerianã care constituie element cu pierderi şi pentru care se calculeazã corecţii, are tensiunea mai micã sau egalã cu 110 kV şi alimenteazã un consumator fãrã mãsurare orarã şi fãrã posibilitate de înregistrare a curbei de sarcinã a energiei electrice, se iau în calcul doar pierderile variabile de energie/putere activã, care se determinã cu relaţiile:
a) pierderile de energie electricã activã:
delta E(a) = 10^(-3) * R * ([E(a)]^2+[E(r)]^2)/[U(n)*T(sm)]^2 * tau (kWh) (20)b) pierderile de energie electricã reactivã:
delta E(r) = 10^(-3)*X*([E(a)]^2+[E(r)]^2)/[U(n)*T(sm)]^2 * tau (kvarh) (21)c) pierderile de putere activã:
delta P = 10^(-3) * R * ([E(a)]^2+[E(r)]^2)/[U(n)*T(sm)]^2 (kWh) (22)ART. 20
Pentru cazul în care linia electricã aerianã care constituie element cu pierderi şi pentru care se calculeazã corecţii este de de 220 kV, respectiv de 400 kV, la pierderile de energie activã/putere activã se adaugã şi pierderi constante corona delta P(c) (kW/km); se recomandã sã se adopte pentru delta P(c) o valoare de (10-15) kW/km în cazul liniilor de 400 kV, respectiv (4-6) kW/km pentru linii de 220 kV.
(1) a) Pierderile constante corona de energie electricã activã, pentru perioada de timp T(f) cât linia se aflã sub tensiune, se determinã cu relaţia:
delta E(ac) = delta P(c) * l * T(f) (kWh) (23)b) pierderile constante corona de putere activã:
delta P(c) = delta P(c) * l (kW) (24)(2) Pierderile variabile de energie electricã, dacã linia are montat în punctul de mãsurare un contor cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcina, pentru perioada de funcţionare în sarcinã T(fs), respectiv pierderile variabile de putere activã, se determinã cu relaţiile:
a) pierderile de energie electricã activã:
delta E(av) = 10^(-3) * R * ([E(a)]^2+[E(r)]^2)/([U(n)]^2 * T(fs)) (kWh) (25)b) pierderile de energie electricã reactivã:
delta E(rv) = 10^(-3) *X*([E(a)]^2+[E(r)]^2)/([U(n)]^2 * T(fs)) (kvarh) (26)c) pierderile de putere activã:
delta P(v) = 10^(-3) * R * ([E(a)]^2+[E(r)]^2)/[U(n)*T(fs)]^2 (kWh) (27)(3) Pierderile totale de energie electricã activã se determinã cu relaţia (14), iar pierderile totale de putere activã se determinã cu relaţia (16).
ART. 21
În cazul în care elementul cu pierderi, situat între punctul de mãsurare şi punctul de decontare, este o linie electricã subteranã, se vor utiliza urmãtorii parametri:
a) lungimea liniei în porţiunea consideratã, 1 (km);
b) tensiunea nominalã a liniei, U(n) (kV);
c) rezistenţa ohmicã specificã a conductoarelor, r(0) (Ω/km);
d) reactanţa specificã a conductoarelor, x(0) (Ω/km);
e) capacitatea specificã a cablurilor c(0) (æF/km);
f) pierderile specifice în dielectric delta P(0) (kW/km);
g) pulsaţia mãrimilor alternative omega.
Se vor utiliza de asemenea, dupã caz, mãrimile mãsurate, calculate, sau stabilite, conform precizãrilor de la art. 12 şi 13.
ART. 22
(1) a) Pierderile constante de energie activã în linia electricã subteranã se determinã cu relaţia:
delta E(ac) = delta P(d) * l * T(f) (kWh) (28)b) pierderile constante de putere activã:
delta P(c) = delta P(d) * l (kWh) (29)(2) Energia reactivã constantã generatã prin efectul capacitiv al liniilor electrice în cablu (efect de compensare al linîeî electrice în cablu) se determinã cu relaţia:
delta E(rc) = 10^(-3) * c(0) * l * omega * [U(n)]^2 * T(f) (kvarh) (30)(3) Pierderile variabile de energie activã/putere activã, dupã calcularea rezistenţei ohmice a liniei aferente porţiunii dintre punctul de mãsurare şi punctul de decontare, se determinã astfel:
a) pentru cazul în care linia electricã alimenteazã un consumator fãrã mãsurare orarã şi fãrã posibilitate de înregistrare a curbei de sarcinã a energiei electrice, pierderile variabile de energie electricã activã se determinã cu relaţia (20) iar pierderile variabile de putere activã se determinã cu relaţia (22);
b) pentru cazul în care linia electricã are montat în punctul de mãsurare un echipament cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcinã, pierderile variabile de energie electricã activã se determinã cu relaţia (25) iar pierderile variabile de putere activã se determinã cu relaţia (27);
(4) Pierderile variabile de energie reactivã, dupã calcularea reactanţei inductive a liniei aferente porţiunii dintre punctul de mãsurare şi punctul de decontare, se determinã astfel:
a) pentru cazul în care linia electricã alimenteazã un consumator fãrã mãsurare orarã şi fãrã posibilitate de înregistrare a curbei de sarcinã, pierderile variabile de energie electricã reactivã se determinã cu relaţia (21);
b) pentru cazul în care linia electricã are montat în punctul de mãsurare un echipament cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcinã, pierderile variabile de energie electricã se determinã cu relaţia (26);
(5) Pierderile totale de energie activã se determinã cu relaţia (14), pierderile totale de putere activã se determinã cu relaţia (16) iar pierderile totale de energie reactivã se determinã cu relaţia:
delta E(r) = delta E(rv) - delta E(rc) (kvarh) (31)ART. 23
În cazul liniilor electrice cu circulaţii de energie electricã activã semnificative în ambele sensuri, pierderile se vor calcula separat pentru fiecare sens.
ART. 24
Pentru situaţiile în care se utilizeazã echipamente de mãsurare cu posibilitatea de înregistrare a indecşilor orari (mãsurare orarã), pentru puterile, activã P şi reactivã Q, tranzitate, se vor utiliza urmãtoarele relaţii de calcul al pierderilor variabile de energie electricã:
(1) Pentru transformatoare sau autotransformatoare situate între punctul de mãsurare şi punctul de decontare, atunci când se cunosc datele conform art. 14, se calculeazã:
a) pierderile variabile de energie/putere activã:
j=T(fs)
delta E(av) = P(sc) * Σ ([P(j)]^2 + [Q(j)]^2)/[S(n)]^2 * t(j) (kWh) (32)
j=1P(j) şi Q(j) sunt valorile medii orare ale puterilor mãsurate în kW, respectiv în kvar se pot utiliza, în locul acestora, valorile energiilor schimbate orar, pe ID/IT, care, ca mãrime, datoritã intervalului de o orã, reprezintã tot puteri, t(j) este intervalul de timp (unitar, t(j) = 1h).

b) pierderile variabile de energie electricã reactivã:
j=T(fs)
delta E(rv) = [u(sc)%/100] * Σ ([P(j)]^2+[Q(j)]^2)/S(n) * t(j) (kvarh) (33)
j=1c) Pierderile constante de energie electricã activã şi reactivã se determinã cu relaţiile (8), respectiv (9), considerând în formule în locul timpului total de funcţionare T(f), intervalul de timp unitar t(j), iar pierderile totale de energie de determinã cu relaţiile (14), respectiv (15).
(2) Pentru linii electrice aeriene, respectiv în cablu, situate între punctul de mãsurare şi punctul de decontare, atunci când se cunosc datele conform art. 18, respectiv 21, se calculeazã:
a) pierderile variabile de energie electricã activã:
j=T(fs)
delta E(av) = 10^(-3)*R* Σ ([P(j)]^2+[Q(j)]^2)/[U(n)]^2 * t(j) (kWh) (34)
j=1P(j) şi Q(j) sunt valorile medii orare ale puterilor mãsurate în kW, respectiv în kvar; se pot utiliza, în locul acestora, valorile energiilor schimbate orar, pe ID/IT, care, dimensional, datoritã intervalului de o orã, reprezintã puteri. t(j) este intervalul de timp (unitar, t(j) = 1h). Acolo unde se va putea, în locul tensiunii nominale, U(n), se va utiliza valoarea tensiunii medii pe linie, U(m), determinatã prin mãsurãtori orare.

b) pierderile variabile de energie electricã reactivã:
j=T(fs)
delta E(rv) = 10^(-3)*X* Σ ([P(j)]^2+[Q(j)]^2)/[U(n)]^2 * t(j) (kvarh) (35)
j=1c) în cazul liniilor electrice în cablu, pierderile constante de energie activã se determinã cu relaţia (28), iar energia reactivã constantã generatã prin efect capacitiv se determinã cu relaţia (30), considerând în locul timpului total de funcţionare T(f), intervalul de timp unitar t(j);
d) în cazul liniilor electrice aeriene de transport, se iau în considerare doar pierderi constante corona, conform precizãrilor de la art. 20 şi se calculeazã cu relaţia (23), considerând în locul timpului total de funcţionare T(f), intervalul de timp unitar t(j), pentru alte categorii de linii electrice aeriene nu se iau în considerare pierderi constante de energie electricã;
e) pierderile totale de energie activã în liniile electrice se vor calcula cu relaţiile (14) iar cele de energie reactivã se vor calcula cu relaţiile (15), respectiv (31).
(3) Pierderile de putere activã au aceeaşi mãrime ca şi energiile active corespunzãtoare calculate pe intervalul de timp unitar t(j) = 1h.

CAP. VII
Determinarea energiei/puterii electrice mãsurate

ART. 25
(1) Pentru cazurile în care punctele de mãsurare diferã de punctele de decontare, în anexele contractelor de vânzare-cumpãrare, de furnizare de distribuţie şi de transport de energie electricã se vor face precizãri referitoare la parametrii elementelor cu pierderi şi formulele de calcul al corecţiei cantitãţii de energie real mãsuratã, conform, acestei proceduri.
(2) Parametrii elementelor cu pierderi şi formulele de calcul al corecţiei vor fi comunicaţi Operatorului de mãsurare.
ART. 26
Pentru punctele de mãsurare care diferã de punctele de decontare corespunzãtoare, se vor aplica urmãtoarele corecţii cantitãţii de energie electricã, respectiv puterii active maxime, acolo unde este cazul:
a) în cazul în care grupurile de mãsurare a energiei electrice sunt montate în aval, raportat la sensul de circulaţie al puterii active, respectiv reactive, faţã de punctul de decontare, corecţia de energie electricã activã, respectiv reactivã, calculatã în elementele cu pierderi, situate între punctul de mãsurare şi punctul de decontare, se adunã la mãrimea energiei real mãsurate de contor; corecţia de putere activã, calculatã în elementele cu pierderi, se adunã la mãrimea puterii maxime real mãsurate;
b) în cazul în care grupurile de mãsurare a energiei electrice sunt montate în amonte, raportat la sensul de circulaţie al puterii active, respectiv reactive, faţã de punctul de decontare, corecţia de energie electricã activã, respectiv reactivã, calculatã în elementele cu pierderi situate între punctul de mãsurare şi punctul de decontare, se scade din mãrimea energiei real mãsurate de contor; corecţia de putere activã, calculatã în elementele cu pierderi, se scade din mãrimea puterii maxime real mãsurate.
ART. 27
Pentru punctele de decontare care diferã de punctele de mãsurare a energiei electrice şi în care determinarea cantitãţilor de energie tranzacţionate se face pe ID/IT, calculul corecţiilor se va face corespunzãtor fiecãrui ID/IT.
ART. 28
(1) Operatorii de mãsurare vor menţine, pentru fiecare punct de mãsurare care diferã de punctul de decontare, o bazã de date cuprinzând valorile energiei/puterii active real mãsurate şi valorile energiei/puterii active mãsurate.
(2) Datele din baza de date pot fi puse la dispoziţie, la cerere, pãrţilor direct implicate în tranzacţia respectivã, atât pentru justificarea, în caz de litigiu, a facturii emise, cât şi pentru eventuale recalculãri impuse de incidente, pentru perioadele permise de contract.
ART. 29
Corecţiile de energie/putere activã se determinã la sfârşitul perioadei de facturare.
ART. 30
Pentru consumatorii aflaţi în regim de funcţionare în sarcinã la care punctele de mãsurare diferã de punctele de decontare corespunzãtoare şi care au convenitã compensarea pierderilor de energie reactivã inductivã, în condiţii tehnice precizate de operatorul de reţea/furnizor prin instrucţiuni specifice, sursa de energie reactivã fiind montatã la tensiunea inferioarã a transformatorului de alimentare, pierderile de energie reactivã se compenseazã (se reduc) cu cantitatea de energie reactivã capacitivã mãsuratã de grupul de mãsurare prevãzut pentru sensul energiei de la consumator spre reţea; reducerea nu va putea depãşi nivelul energiei reactive inductive calculate la mersul în gol al transformatorului.
ART. 31
Factorul de putere corespunzãtor perioadei de facturare, se calculeazã în punctul de decontare, pe baza energiei electrice active şi a energiei electrice reactive mãsurate.
ART. 32
Dacã pentru un loc de consum al unui consumator, existã mai multe cãi de alimentare, dotate cu grupuri de mãsurare distincte, pentru care punctele de mãsurare diferã de punctele de decontare, se va proceda astfel:
a) în cãzul în care, pe toate cãile de alimentare, punctul de decontare se aflã la acelaşi nivel de tensiune, pierderile de energie activã şi reactivã se calculeazã ca sumã a pierderilor de energie activã, respectiv reactivã determinate pentru fiecare element cu pierderi de pe fiecare instalaţie de racordare aflatã în funcţiune, iar factorul de putere se determinã global la nivelul locului de consum;
b) în cazul în care punctele de decontare de pe cãile de alimentare se aflã la niveluri de tensiune diferite, pierderile de energie electricã activã şi reactivã se determinã pe fiecare instalaţie de racordare, iar factorul de putere se determinã pe niveluri de tensiune;
c) în cazul în care punctul de decontare este situat la tensiunea superioarã a transformatorului, iar mãsurarea energiei electrice pentru decontare este realizatã pe cãi de derivaţie, situate la tensiunea inferioarã a transformatorului, pierderea totalã de energie este suma pierderilor corespunzãtoare cãilor respective.
ART. 33
Corecţia energiei/puterii active în elementele cu pierderi conectate pe instalaţii de racordare de rezervã se face conform prevederilor art. 26.
ART. 34
Pentru consumatorii casnici şi consumatorii asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximã contractatã mai micã de 30 kW, care au în proprietate posturi de transformare, nu se aplicã corecţii de energie electricã reactivã.
ART. 35
În situaţiile în care postul de transformare pentru alimentarea unui consumator, este proprietatea acestuia şi din acelaşi post se alimenteazã şi reţele electrice ale Operatorului de reţea (de distribuţie), pierderile de energie electricã activã şi reactivã pentru corecţie se repartizeazã între consumator şi Operatorul de reţea/furnizor, proporţional cu cantitãţile de energie electricã activã şi reactivã tranzacţionate de fiecare în parte.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 36
Modelele matematice prezentate pentru calculul pierderilor de energie electricã pentru corecţie nu sunt restrictive, participanţii la tranzacţie putând conveni şi alte modele matematice de corecţie, care vor fi înscrise explicit în contractele încheiate.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016