Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 21 decembrie 2012  de inregistrare a contractelor de locatiune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 21 decembrie 2012 de inregistrare a contractelor de locatiune

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2013

    A. Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, alţii decât persoanele fizice
    1. Potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, locatorii pot înregistra la organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală contractele de locaţiune pe care le încheie în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice.
    2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.
    3. (1) Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune "Declaraţia de înregistrare a contractelor de locaţiune", cod 14.13.01.42, prevăzută la anexa nr. 4 la ordin, însoţită de contractul de locaţiune, în original şi copie.
    (2) Declaraţia se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de locator.
    (3) Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de locaţiune cu originalul şi restituie locatorului originalul.
    (4) În cazul în care locatorul depune declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de locaţiune.
    4. Modificarea şi încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal competent, prin depunerea declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), având bifată căsuţa "Modificare" sau "Încetare", după caz, din formular, însoţită de documentele justificative.
    5. (1) Data înregistrării contractelor de locaţiune a modificărilor ulterioare şi a încetării acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data poştei, după caz.
    (2) În cazul contractelor de locaţiune/modificărilor ulterioare/încetării, înregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.
    (3) În cazul contractelor de locaţiune/modificărilor ulterioare/încetării transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal competent o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.
    6. Declaraţia şi documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    7. Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune într-un Registru al contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
    8. Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.
    9. Registrul contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    B. Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatorul persoană fizică
    1. Persoanele fizice care au calitatea de locator şi obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare au obligaţia înregistrării contractului între părţi potrivit art. 81 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Organul fiscal competent este:
    a) organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, dacă aceasta este diferită de domiciliu - în cazul persoanelor fizice rezidente;
    b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul supus impunerii - în cazul persoanelor fizice nerezidente.
    3. (1) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare şi optează pentru determinarea venitului net, în sistem real, depun la organul fiscal competent contractul de locaţiune, în original şi copie, în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, odată cu Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit (formular 220).
    (2) Organul fiscal certifică conformitatea copiei cu originalul şi restituie locatorului originalul.
    (3) În cazul în care locatorul depune declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de locaţiune.
    (4) Data înregistrării contractelor de locaţiune este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data poştei, după caz.
    (5) În cazul contractelor de locaţiune, înregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.
    (6) În cazul contractelor de locaţiune transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal competent o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.
    (7) Declaraţia şi documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    4. Pentru contribuabilii care obţin venituri din arendare pentru care impunerea este finală sunt aplicabile corespunzător prevederile secţiunii A.
    5. Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune într-un Registru al contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexă.
    6. Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.
    7. Registrul contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Direcţia Generalăde Tehnologia Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


    ANEXĂ
    la Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune

                      REGISTRUL CONTRACTELOR DE LOCAŢIUNE


┌────┬─────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Număr de │ Date de identificare │ │ │
│crt.│înregis- │ a locatarului │ Date despre contractul de locaţiune │ Adresa │
│ │ trare │ ├─────────────┬──────────────┬─────────────┤ bunului │
│ │ │ │Contractul de│ Modificările │ Încetarea │ care │
│ │ │ │ locaţiune │ contractului │contractului │ face │
│ │ │ │ iniţial │ de locaţiune │de locaţiune │obiectul │
│ │ ├─────────┬────────────┼───────┬─────┼───────┬──────┼───────┬─────┤contrac- │
│ │ │Denumirea│ Codul de │ │ │ │ │ │ │ tului │
│ │ │/Numele │identificare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ şi │ fiscală │Numărul│Data │Numărul│ Data │Numărul│Data │ │
│ │ │prenumele│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 4.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 5.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 6.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 7.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 8.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 9.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 10.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 11.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 12.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 13.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 14.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 15.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 16.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 17.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 18.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 19.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤
│ 20.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────┴───────┴──────┴───────┴─────┴─────────┘


                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016