Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 20 decembrie 2007 privind efectuarea controlului oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 20 decembrie 2007  privind efectuarea controlului oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 20 decembrie 2007 privind efectuarea controlului oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2007

I. Generalitãţi
Controalele oficiale se efectueazã fãrã o avertizare prealabilã.
Controalele oficiale se efectueazã pentru toate etapele de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimalã sau selectiv, pentru una ori mai multe dintre etapele menţionate anterior care se considerã a fi necesar sã fie supuse activitãţii de inspecţie şi control.
Controalele oficiale se efectueazã pentru:
a) produsele alimentare provenind din:
1. schimburile comerciale desfãşurate pe teritoriul României;
2. schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene;
3. import;
b) produsele destinate exportului.
Inspectorul autoritãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor este însoţit de un reprezentant al societãţii comerciale sau de o persoanã abilitatã sã rãspundã întrebãrilor inspectorului, care sã fie prezentã pe tot parcursul inspecţiei şi controlului.
II. Scop
Controalele oficiale se realizeazã pentru a se verifica conformitatea cu regulile ce au drept scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor pânã la niveluri acceptabile pentru sãnãtatea publicã.
Controalele oficiale asigurã suportul informativ pentru realizarea evaluãrii riscului în domeniul siguranţei alimentelor.
III. Definiţii
În înţelesul prezentei proceduri, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) verificare - controlul, prin examinarea şi prin luarea în considerare a evidenţelor, sub raportul îndeplinirii cerinţelor specificate;
b) inspecţie - examinarea oricãrui aspect privind alimentele, pentru a se verifica faptul cã astfel de aspecte sunt conforme cu cerinţele legislaţiei în domeniul alimentelor;
c) monitorizare - realizarea de observaţii sau mãsuri planificate secvenţial, cu scopul de a obţine o evaluare generalã a nivelului de conformitate cu legislaţia în domeniul alimentelor;
d) supraveghere - o examinare, cu caracter preventiv, a activitãţii uneia sau mai multor întreprinderi cu activitate în domeniul alimentelor, a operatorilor economici ori a activitãţilor acestora;
e) neconformitate - neconcordanţa cu legislaţia în domeniul alimentelor;
f) prelevare de probe pentru analizã - recoltarea de probe de alimente sau de orice alte substanţe reprezentative pentru producerea, prelucrarea şi distribuţia alimentelor, cu scopul de a se verifica prin analizã conformitatea cu legislaţia în domeniul alimentelor;
g) reţinere oficialã - procedura prin care autoritatea sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor dispune ca alimentele sã nu fie deplasate ori falsificate pânã la luarea unei decizii cu privire la destinaţia acestora; aceasta include depozitarea de cãtre operatorii economici, în conformitate cu instrucţiunile Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
h) trasabilitate - posibilitatea identificarii şi urmãririi, pe parcursul tuturor etapelor de producţie, procesare şi distribuţie, a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru producţia de alimente sau a unei substanţe care urmeazã ori care poate fi încorporatã într-un aliment sau în hrana pentru animale;
i) producţia - totalitatea produselor obţinute din prelucrarea, procesarea, depozitarea, transportul, valorificarea şi comercializarea produselor alimentare de origine nonanimalã.
IV. Etapele controlului oficial
Controalele oficiale se efectueazã utilizându-se una sau mai multe dintre metodele de control, cum ar fi: inspecţia, monitorizarea, supravegherea, verificarea, prelevarea de probe şi analiza.
A. Inspecţia
În cadrul activitãţii de inspecţie se verificã urmãtoarele:
1. Condiţiile generale de funcţionare a unitãţii:
a) profilul unitãţii;
b) amplasarea unitãţii;
c) construcţia;
d) împrejmuirea unitãţii;
e) cãile de acces în unitate;
f) platforma de gunoi menajer.
2. Depozitele de materii prime, materiale auxiliare, produse finite, ambalaje, etichete:
a) igiena spaţiilor de depozitare;
b) sistemul de ventilare (funcţionalitate şi eficienţã) şi modul de înregistrare şi control al temperaturii şi umiditãţii;
c) capacitatea depozitelor şi dotarea acestora pentru asigurarea condiţiilor optime de pãstrare, cu respectarea condiţiilor de compatibilitate;
d) modul de depozitare a materiilor prime şi de rulare a stocurilor;
e) salubritatea ambalajelor;
f) prelevarea de probe pentru determinarea de contaminanţi şi reziduuri de pesticide, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
g) documentele de însoţire a produselor finite (declaraţie/certificate de conformitate) şi documentele care sã ateste condiţiile privind siguranţa alimentarã;
h) modul de ambalare a produselor finite;
i) modul de depozitare şi marcare a substanţelor chimice cu risc potenţial de contaminare.
3. Spaţiile de producţie:
a) proiectare, amplasare, construcţie şi dimensionare;
b) existenţa vestiarelor corespunzãtoare;
c) aprovizionarea cu apã potabilã, caldã şi rece;
d) spaţii separate pentru spãlarea materiei prime, unde este cazul;
e) sistem adecvat de colectare a reziduurilor lichide şi solide;
f) sursa de agent termic;
g) instalaţii, utilaje şi echipamente de lucru.
4. Amenajarea şi organizarea fluxului tehnologic:
a) asigurarea circuitelor funcţionale pentru desfãşurarea fluxului tehnologic fãrã intersectãri între fazele salubre şi cele insalubre;
b) controlul întreţinerii şi dotãrii cu dispozitive şi utilaje de lucru specifice profilului (cernatoare, separatoare, magneţi, site, tãvãluguri etc.);
c) sistemul de ventilaţie;
d) aparatura de mãsurã şi control;
e) procedurile operaţionale standard de sanitaţie (SSOP);
f) implementarea şi funcţionarea unui sistem de siguranţã al alimentelor bazat pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - HCCP);
g) verificarea sistemului de alimentare cu apã rece şi caldã, controlul potabilitãţii apei.
5. Spaţiile destinate depozitãrii detergenţilor şi dezinfectanţilor.
6. Spaţiile destinate curãţãrii instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor de lucru.
7. Anexele (vestiare, grupuri sanitare etc.).
8. Mijloacele de transport, spaţiul necesar spãlãrii şi dezinfecţiei mijloacelor de transport, condiţiile de transport şi modul cum se face recepţia materiei prime şi a materiilor auxiliare.
9. Laboratoarele proprii:
a) asigurarea spaţiului/compartimentare;
b) analize conform metodelor standardizate;
c) asigurarea aparaturii şi a reactivilor;
d) calificarea şi competenţa personalului;
e) întreţinerea aparaturii, verificare, calibrare;
f) evidenţa şi monitorizarea parametrilor controlaţi.
10. Evacuarea deşeurilor:
a) sistemul de precolectare şi colectare a deşeurilor;
b) existenţa spaţiului pentru depozitarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor (ghene) şi racordarea acestora la reţeaua centralã de apã-canal;
c) existenţa contractului cu o firmã de salubrizare.
11. Aplicarea ghidurilor de bune practici sau aplicarea normelor pentru siguranţa alimentelor.
12. Aplicarea programelor preliminare.
13. Stabilirea punctelor critice de control.
14. Monitorizarea punctelor critice de control.
B. Prelevarea de probe şi analiza
Se vor realiza:
a) prelevarea de teste de sanitaţie;
b) recoltarea de alte probe, ori de câte ori existã suspiciuni sau atunci când sunt depistate neconformitãţi, pentru produsele alimentare de origine nonanimalã (contaminanţi, reziduuri de pesticide etc.) pentru care sunt prevãzute limite maxime admise în legislaţia din domeniul alimentelor; recoltarea se realizeazã de cãtre inspectori ai autoritãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform metodelor prevãzute de lege, iar în cazul în care acestea nu sunt prevãzute, conform procedurilor emise de autoritatea centralã sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor;
c) întocmirea procesului-verbal de prelevare de probe şi a cererii de analizã;
d) trimiterea cãtre laboratoare specializate a probelor prelevate, însoţite de documentele de mai sus.
Se vor respecta urmãtoarele :
a) Prelevarea probelor dintr-un lot se va efectua o singurã datã pentru produsele care necesitã aceeaşi metodã de prelevare, pentru toatã gama de analize de laborator, astfel încât rezultatul acestora sa fie transmis în mod obligatoriu în perioada de valabilitate a produsului reţinut, dar nu mai târziu de 30 de zile.
b) Analizele se vor efectua numai în laboratoare acreditate, iar rezultatele/buletinele de analizã vor fi transmise şi operatorului economic.
c) Lotul din care s-au prelevat probele este reţinut şi depozitat în condiţii corespunzãtoare pânã la obţinerea rezultatelor/buletinelor de analizã.
d) Nerespectarea prevederilor de la pct. a), b) şi c) atrage pentru persoanele vinovate rãspunderea potrivit prevederilor legale.
C. Inspecţia stãrii de igienã a personalului
Se verificã:
a) echipamentul de protecţie a personalului (halat, bonetã, mãnuşi, şorţuri, încalţãminte de protecţie etc.);
b) igiena personalã.
D. Controlul documentelor
Se verificã existenţa:
a) programelor de igienizare a unitãţii;
b) documentelor pentru monitorizarea şi controlul punctelor critice (PC) şi a punctelor critice de control (PCC);
c) programelor pentru instruirea personalului în domeniul siguranţei alimentelor;
d) documentelor care sã ateste provenienţa produselor depozitate;
e) documentelor pentru înregistrarea temperaturii, dupã caz;
f) programului acţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD) şi eficienţa acestora;
g) buletinelor de analizã pentru materiile prime;
h) buletinelor de analizã pentru produsele finite;
i) buletinelor de analizã pentru apa potabilã;
j) buletinelor de analizã pentru teste de sanitaţie;
k) dosarului cu autorizaţii şi avize;
l) documentelor care sã ateste trasabilitatea produselor;
m) controlului potabilitãţii apei.
E. Examinarea sistemelor de verificare
Se controleazã documentele care sã ateste verificarea aparatelor de mãsurã şi control (AMC-urile), buletinele metrologice, monitorizarea şi înregistrarea parametrilor tehnologici.
V. Documente elaborate la finalizarea controlului oficial
Dupã realizarea activitãţii de supraveghere, inspecţie şi control, inspectorul autoritãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor completeazã fişa de control, procesul-verbal de constatare, precum şi celelalte documente necesare aplicãrii de mãsuri în caz de neconformitate.
VI. Mãsuri, sancţiuni
În funcţie de situaţia existentã la faţa locului şi de rezultatele analizelor de laborator, se aplicã mãsurile corespunzãtoare, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificãrile ulterioare, şi cu Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitãţilor de vânzare directã de produse primare, a activitãţilor de vânzare cu amãnuntul şi a activitãţilor de fabricare a alimentelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Astfel, pot fi dispuse:
a) aplicarea de sancţiuni;
b) confiscarea în vederea distrugerii produselor improprii consumului uman;
c) reţinerea oficialã;
d) propunere de suspendare, închiderea unitãţii.
În situaţia în care, în urma activitãţilor de supraveghere, inspecţie şi control, se constatã cã operatorii economici încalcã în mod flagrant alte prevederi legale legate de producţia, depozitarea, transportul sau comercializarea alimentelor şi furajelor care nu ţin de legislaţia privind siguranţa alimentelor şi furajelor, autoritatea sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor va notifica autoritãţile competente sã sancţioneze respectivele fapte.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016