Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 17 octombrie 2013  de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 17 octombrie 2013 de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 octombrie 2013

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
    2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, după caz.
    3. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:
    a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;
    c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
    d) şeful serviciului fiscal municipal;
    e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;
    f) şeful biroului fiscal comunal;
    g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;
    h) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.
    4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:
    a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    b) şeful administraţiei adjunct - colectare sau şeful administraţiei adjunct - colectare contribuabili mijlocii din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
    c) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
    d) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti.
    5. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 127 din Codul fiscal.
    6. Prezenta procedură se aplică în următoarele situaţii:
    a) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 153^1 alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 153^1 alin. (1), după caz, din codul fiscal şi care nu solicită înregistrarea;
    b) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru situaţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) şi b) din Codul fiscal;
    c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 153^1 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 78^1 din Codul de procedură fiscală;
    d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153^1 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
    e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, precum şi a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;
    g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;
    h) pentru anularea înregistrării, pentru achiziţii intracomunitare, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153^1 din Codul fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal;
    i) pentru anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
    7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, şi în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, conform art. 156^3 alin. (13) din Codul fiscal.
    8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. c)-g) şi i), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

    CAP. II
    Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

    SECŢIUNEA 1
    Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea

    1. Când se constată că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori art. 153^1 alin. (1), după caz, din Codul fiscal, şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.
    2. Prin excepţie, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situaţia în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, cu respectarea dispoziţiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice. În această situaţie, decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8, se emite pe baza deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a raportului de inspecţie fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA.
    3. Notificarea se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    4. Dacă în urma notificării contribuabilul se prezintă, în termen de 15 zile, şi depune declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, după caz, organul fiscal competent prelucrează declaraţia şi procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor legale în vigoare.
    5. În situaţia prevăzută la pct. 4, compartimentul de specialitate emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA fiind valabilă începând cu data prevăzută la pct. 66 alin. (1) lit. a) sau c) ori la pct. 67 alin. (2) din normele metodologice, după caz.
    6. Dacă declaraţia de menţiuni sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, după caz, se depune după începerea procedurii de înregistrare din oficiu, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea în scopuri de TVA efectuându-se în baza declaraţiei de menţiuni a contribuabilului.
    7. În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. Sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, se aduce, de îndată, la cunoştinţa contribuabilului.
    8. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, în baza datelor deţinute, întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
    b) proiectul deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    9. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    10. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    11. Împotriva deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    12. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.
    13. După comunicarea deciziei, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pe care îl comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.
    14. Odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de art. 219 din Codul de procedură fiscală.
    15. Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru cuprinderea în programul de inspecţie fiscală. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispoziţiile pct. 2.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, a persoanelor impozabile, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul fiscal

    1. Potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul fiscal, organul fiscal înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, persoanele impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) sau b) din Codul fiscal, după caz, respectiv dacă persoanele impozabile declarate inactive fiscal au fost reactivate sau dacă persoanele impozabile au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii.
    2. Pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal care se reactivează, compartimentul de specialitate întocmeşte, pe baza proiectului deciziei de reactivare a persoanei impozabile emise potrivit procedurii aplicabile în materie, următoarele documente:
    a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care se reactivează, potrivit modelului prevăzut în anexă;
    b) proiectul deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    3. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, compartimentul de specialitate întocmeşte, la data primirii informaţiilor de la oficiul registrului comerţului privind înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, documentele prevăzute la pct. 2.
    4. Referatul şi decizia prevăzute la pct. 2 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    5. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    6. Pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal care se reactivează, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data reactivării, respectiv data comunicării deciziei de reactivare, potrivit procedurii aplicabile în materie.
    7. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data reluării activităţii din menţiunea înscrisă la registrul comerţului.
    8. Dispoziţiile pct. 11 şi 13 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    CAP. III
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

    SECŢIUNEA 1
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 78^1 din Codul de procedură fiscală

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 153^1 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 78^1 din Codul de procedură fiscală.
    2. După comunicarea deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;
    b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    3. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu o copie a deciziei de declarare în inactivitate, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data declarării ca inactivă a persoanei impozabile, respectiv data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    5. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    6. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    7. În cazul contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale şi pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune desfiinţarea actelor emise ca urmare a declarării inactivităţi fiscale şi anularea scoaterii din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
    8. După aprobarea referatului de către conducătorul unităţii fiscale, compartimentul de specialitate desfiinţează actele întocmite ca urmare a declarării inactivităţi fiscale şi anulează scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, contribuabilul păstrându-şi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de anulare a acesteia.
    9. Compartimentul de specialitate emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menţine data iniţială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului

    1. În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153^1 alin. (11) din Codul fiscal, după caz, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal selectează, pe baza informaţiilor transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, persoanele impozabile din sfera de administrare, înregistrate în scopuri de TVA, pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară.
    2. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent întocmeşte pentru fiecare persoană selectată potrivit pct. 1 următoarele documente:
    a) referatul prin care propune anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;
    b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    3. Documentele prevăzute la pct. 2 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    5. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Compartimentul de specialitate anulează înregistrarea în scopuri de TVA, în condiţiile prezentei secţiuni, dacă persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din codul fiscal aflate în administrarea organului fiscal sau asociaţii/administratorii acestora, indiferent de domiciliul fiscal al acestora, au înscrise în cazierul fiscal:
    a) infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; şi/sau
    b) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.
    3. În acest sens, lunar până pe data de 10 a fiecărei luni, compartimentul de specialitate selectează cu ajutorul aplicaţiei informatice:
    a) persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2;
    b) contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 şi care au calitatea de asociaţi/administratori ai persoanei impozabile. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi înregistrate în scopuri de TVA se selectează administratorii şi asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2.
    4. După identificarea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care au fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 înscrise în cazierul fiscal sau ai căror asociaţi/administratori au astfel de fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;
    b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    5. Pentru societăţile comerciale care îndeplinesc condiţia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, datorită faptului că asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii au fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) dacă asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii deţin această calitate la data aplicării procedurii. Documentele prevăzute la pct. 4 se întocmesc după verificarea menţinerii condiţiilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Documentele se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
    6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    7. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive sau aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 156^2 din codul fiscal pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.
    2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.
    3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care, pentru 6 luni consecutive sau două trimestre calendaristice consecutive, nu au depus niciun decont - formular (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" şi întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;
    b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.
    4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
    5. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive.
    6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive.
    7. Începând cu data prevăzută la pct. 5 sau 6, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    8. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul perioadelor de raportare

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.
    2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.
    3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA şi care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor două trimestre calendaristice consecutive, după caz, nu au evidenţiat nicio achiziţie de bunuri/servicii şi nicio livrare de bunuri/prestare de servicii.
    4. Compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;
    b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.
    5. Documentele prevăzute la pct. 4 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
    6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.
    7. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.
    8. Începând cu data prevăzută la pct. 6 sau 7, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    9. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 153^1 din codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal

    1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153^1 alin. (9) lit. a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare, efectuată în condiţiile art. 153^1 din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal.
    2. Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare conform art. 153^1 din codul fiscal se aplică, potrivit prezentei secţiuni, ori de câte ori persoana impozabilă înregistrată potrivit art. 153^1 din codul fiscal se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din codul fiscal sau organul fiscal înregistrează, din oficiu, respectiva persoană impozabilă în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 153 din Codul fiscal.
    3. Pentru contribuabilii care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din codul fiscal sau pentru care s-a emis decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA efectuate conform art. 153^1 din codul fiscal şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexă;
    b) proiectul deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    5. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 sunt aplicabile în mod corespunzător.
    6. După emiterea deciziei de anulare, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare şi anulează certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.
    7. Data anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare este data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

    CAP. IV
    Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

    1. Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA ca urmare a unei erori sau din eroare a fost anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care detaliază situaţia constatată şi propune îndreptarea erorii;
    b) proiectul deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.
    2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    3. Decizia pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    4. Împotriva deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    5. După emiterea deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor efectele îndreptării erorii, după cum urmează:
    a) în situaţia în care se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, din eroare, această înregistrare se anulează şi codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit se radiază, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii.
    Pe perioada cuprinsă între data înregistrării şi data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 153 alin. (9^3) din Codul fiscal;
    b) în cazul în care se constată că persoanei impozabile i-a fost anulat, din oficiu, codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, din eroare, aceasta va fi înregistrată de organele fiscale competente. În această situaţie se emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menţine data iniţială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.
    Pe perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 153 alin. (9^4) din Codul fiscal.
    6. În ipoteza în care, la data constatării erorii, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în scopuri de TVA este înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din aceste registre ca urmare a îndreptării erorii.
    7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de înregistrare, din oficiu, în aceste registre ca urmare a îndreptării erorii.


    ANEXĂ
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...................
    Unitatea fiscală ........................................
    Nr. ...............................
                                                             Aprobat.
                                                  Conducătorul unităţii fiscale,
                                                   ...........................
              Avizat.
    Şef compartiment specialitate,
    ..............................

                                     REFERAT


┌────┬───────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Cod de │ Domiciliul │ Propunere:│ Data │ Informaţii şi │
│crt.│ persoanei │înregistrare │ fiscal │ Î/A*1) │înregistrării│ documente care │
│ │ impozabile │ în scopuri │ │ │ /Data │ stau la baza │
│ │ │ de TVA │ │ │ anulării │ propunerii: │
├────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┘


----------
    *1) Se înscrie propunerea compartimentului de specialitate, după cum urmează:
    Î - pentru propunerea de înregistrare în scopuri de TVA
    A - pentru propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA


                          Întocmit.
                     .....................

                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016