Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 16 mai 2013  de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de testare a reproducatorilor, colectarea si comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine - Anexa 1*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 16 mai 2013 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de testare a reproducatorilor, colectarea si comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine - Anexa 1*)

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 297 bis din 24 mai 2013 -----------     *) Aprobata de Ordinul Nr. 340 din 16 mai 2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 297, din 24 mai 2013.

    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii

    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform H.G. nr. 834/2010, autorizează din punct de vedere zootehnic unităţile de testare a taurilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat.
    ART. 2
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    a) organizarea şi executarea lucrărilor de testare a taurilor după performanţe proprii şi după descendenţi, obligatoriu pentru fiecare rasă, care constituie obiectul de activitate, în vederea utilizării lor la însămânţări artificiale, în conformitate cu acordurile semnate cu asociaţiile de ameliorare a rasei;
    b) producerea materialului seminal congelat de la tauri în testare şi tauri testaţi în scopul realizării obiectivelor programelor de ameliorare, pe rase;
    c) monitorizarea comerţului intracomunitar şi a importului din ţări terţe de material seminal congelat şi/sau embrioni, destinat ameliorării genetice;
    d) monitorizarea mişcărilor de material seminal congelat (stoc, intrări, ieşiri);
    e) stabilirea condiţiilor de comercializare a materialului genetic la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative

    ART. 3
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 834/2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu";
    b) Legea zootehniei nr. 72/2002;
    c) O.M. nr. 218/2010, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    d) Directiva 88/407/CEE , modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE ;
    e) Directiva 89/556/CEE ;
    f) Decizia 2007/846/CEE ;
    g) Directiva 2006/123/CE , transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.

    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia

    ART. 4
    Autorizaţia se emite pentru activitatea de testare a reproducătorilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat.
    ART. 5
    Codurile CAEN corespunzătoare activităţii (serviciului) de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate de însămânţarea artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare, şi după caz, NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura

    ART. 6
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.
    (2) Organigrama ANARZ-ului prevede 8 CTR-uri şi 41 de OARZ-uri, structuri teritoriale fără personalitate juridică distinctă.
    (3) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare

    ART. 7
    Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
-----
    *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, g, h se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea centrului de colectare (anexa nr. 1a);
    b) actul constitutiv al societăţii, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţii sanitare veterinare şi autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru testarea reproducătorilor, colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale, şi contract încheiat cu o asociaţie acreditată care menţine registre genealogice, pentru fiecare rasă care constituie obiectul de activitate, cu privire la testarea taurilor proveniţi din mame de tauri şi utilizarea lor la însămânţări artificiale;
    h) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale;
    i) Punctul g nu se aplică în cazul în care autorizaţia este emisă numai pentru activităţile de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat.
    ART. 8
    (1) Operatorul economic solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei zootehnice de funcţionare.
    (2) În acest sens, va depune şi înregistra documentaţia completă la secretariatul autorităţii competente.
    (3) În cazul în care, persoana desemnată pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită operatorului economic completările şi precizările necesare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentaţia.
    (4) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANARZ-ului, desemnaţi prin decizia directorului general, împreună cu reprezentantul MADR desemnat, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 1b).
    (5) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.
    ART. 9
    Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propun conducerii autorităţii competente amânarea sau eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    b) conform legislaţiei în vigoare membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    ART. 10
    În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.

    CAP. VI
    Condiţiile zootehnice pentru autorizarea centrelor de colectare a materialului seminal

    Condiţii zootehnice generale

    ART. 11
    Centrele de colectare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (1) Centrul trebuie să dispună de adăposturi pentru întreţinerea taurilor şi/sau bivolilor în testare după performanţe proprii, pentru taurii şi/sau bivolii donatori, adăpost pentru carantina şi izolarea animalelor, spaţii aferente desfăşurării fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, stocare şi difuzare a materialului seminal, spaţiu separat pentru curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea echipamentelor, precum şi încăperi anexe cu următoarea destinaţie: magazie de furaje, magazie pentru aparatură, instrumentar şi diverse materiale.
    (2) Centrul trebuie să fie dotat cu instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, stocare şi difuzare a materialului seminal.
    (3) Se interzice desfăşurarea activităţilor specifice în alte spaţii, decât cele destinate acestora.
    (4) Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor.
    (5) Obligatoriu aparatele din dotare se vor verifica şi etalona conform cărţilor tehnice de utilizare a acestora.
    (6) Să fie construite sau izolate astfel încât să împiedice orice contact cu animale care se află în exterior.
    (7) Să fie construite astfel încât adăposturile animalelor, precum şi cele pentru colectarea, prelucrarea şi depozitarea materialului seminal, să poată fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă.
    (8) Clădirea centrului trebuie să dispună de curent electric, apă curentă şi canalizare.
    (9) Centrul trebuie să deţină personal tehnic de specialitate, pregătit corespunzător în ceea ce priveşte procedurile de lucru pe flux tehnologic.
    (10) Centrele de colectare trebuie să fie supravegheate permanent de un medic veterinar al centrului, abilitat de autoritatea competentă.
    (11) Dozele de material seminal congelat trebuie să fie signate corespunzător şi vizibil, care să permită stabilirea cu uşurinţă a datei de colectare a materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, numărul autorizaţiei centrului de colectare.
    (12) Materialul biologic (tauri şi/sau m.s.c.), trebuie să fie certificat sanitar veterinar de către autoritatea competentă pentru testele menţionate în Directiva 64/432/CEE , cu aviz sanitar veterinar favorabil sănătos.
    (13) Materialul biologic (tauri, m.s.c., embrioni), trebuie să provină din comerţul intracomunitar şi/sau ţări terţe, din centre autorizate, care figurează pe listele transmise de autorităţile competente ale statelor respective, publicate de Comisia Europeană.
    (14) Aprobarea, după caz a taurilor şi a m.s.c.-ului din import pentru utilizarea la însămânţări artificiale, se face în condiţiile în care taurii şi/sau m.s.c.-ul au primit codul RO, iar valoarea genetică stabilită pe baza ultimei evaluării genetice se încadrează în valorile de ameliorare stabilite, în funcţie de rasă.
    (15) În centrele de colectare autorizate pot fi depozitaţi embrioni congelaţi cu, condiţia ca:
    - această depozitare să fie autorizată de autoritatea competentă;
    - embrionii să fie în conformitate cu cerinţele Directivei 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţările terţe de embrioni de animale domestice din specia bovină;
    - embrionii să fie depozitaţi în recipiente (containere) separate, în spaţiile prevăzute pentru depozitarea materialului seminal congelat.

    Condiţii zootehnice specifice

    Condiţii zootehnice pentru testarea aptitudinilor de reproducţie

    ART. 12
    (1) Tăuraşii introduşi în testul TPP vor fi verificaţi în laboratoare autorizate în vederea confirmării paternităţii.
    (2) Tăuraşii depistaţi cu anomalii ereditare sunt eliminaţi de la testare.
    ART. 13
    (1) Aprecierea tăuraşilor după capacitatea de reproducţie se execută în perioada de vârstă 7 - 16 luni.
    (2) Etapele de apreciere a capacităţii de reproducţie sunt:
    1. dresajul tăuraşilor;
    2. controlul funcţiei sexuale (libidou, comportament sexual, parametri spermatici, testul de epuizare, pretabilitatea la congelare a materialului seminal);
    3. stabilirea destinaţiei tăuraşilor;
    4. formarea şi difuzarea pachetelor de doze, în vederea testării după descendenţă;
    5. testul de capacitate fecundantă (fertilitatea).
    1. Dresajul tăuraşilor are drept scop obişnuirea acestora cu sistemul artificial de exploatare şi menţinerea reflexelor condiţionat pozitive, specifice fiecărui individ.
    2. Aprecierea comportamentului sexual şi a libidoului, se face pe bază de note în scara 1 - 5. Reflexele de erecţie şi ejaculare se vor nota separat, în scara 1 - 5.
    a) Aprecierea libidoului:
    - nota 1 = indiferenţă faţă de manechin, deşi tăuraşul este îndemnat să execute saltul;
    - nota 2 = interes scăzut pentru efectuarea împerecherii, manifestă încercări vagi de executare a saltului, în caz de executare saltul este ezitant caracterizat prin jaret închis în timpul saltului;
    - nota 3 = execută saltul pe manechin după evidente şi repetate ezitări, manifestă slab reflexul de îmbrăţişare şi este slab exteriorizat reflexul de zvâcnire caracteristic;
    - nota 4 = execută saltul violent, urmat imediat de reflexele de îmbrăţişare şi zvâcnire corect efectuate;
    - nota 5 = execută saltul în mod evident şi corect, atenţia tăuraşului este îndreptată numai asupra manechinului, reflexele de îmbrăţişare şi de zvâcnire sunt manifestate corect.
    b) Aprecierea manifestării reflexelor de erecţie şi ejaculare la vaginul artificial:
    - nota 1 = lipsa erecţiei sau erecţia incompletă a penisului;
    - nota 2 = erecţie satisfăcătoare, nu caută vulva, ejaculare în furou;
    - nota 3 = erecţie bine exteriorizată, căutarea evidentă a vulvei, fără ejaculare;
    - nota 4 = erecţie bine exteriorizată, căutare energică a vulvei, ejaculare întârziată;
    - nota 5 = erecţia penisului la vederea manechinului, căutarea energică a vaginei, ejaculare rapidă cu zvâcnire evidentă.
    În perioada de vârstă 12 - 13 luni se recoltează un ejaculat pe săptămână şi se apreciază parametrii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal brut (volumul, mobilitatea, concentraţia). Notarea parametrilor spermatici se face în scara 1 - 5, după cum urmează:
    - nota 1 = între 30 - 40% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    - nota 2 = între 50 - 60% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    - nota 3 = între 60 - 70% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    - nota 4 = între 70 - 80% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    - nota 5 = peste 80% din ejaculatele prelevate întrunesc parametrii spermatici pentru a fi prelucrate;
    La vârsta de 13 \'bd luni tăuraşul va fi supus unui test de epuizare (numărul maxim de ejaculate obţinute în interval de o oră), cu aprecierea parametrilor cantitativi şi calitativi ai materialului seminal brut (volumul, densitatea, mobilitatea, concentraţia). Notarea testului de epuizare se face în scara 1 - 5, după cum urmează:
    - nota 1 = se prelevează un ejaculat în intervalul de o oră;
    - nota 2 = se prelevează două ejaculate în intervalul de o oră;
    - nota 3 = se prelevează trei ejaculate în intervalul de o oră;
    - nota 4 = se prelevează patru ejaculate în intervalul de o oră;
    - nota 5 = se prelevează minimum cinci ejaculate în intervalul de o oră;
    În perioada de vârstă 13 \'bd - 14 luni se apreciază pretabilitatea la congelare a materialului seminal. În această perioadă vor fi prelucrate ejaculatele care au următorii parametri spermatici minimali: volumul 2 ml, mobilitatea 0,70%, concentraţia 600 x 10^6. Notarea pretabilităţii la congelare a materialului seminal, se face în scara 1 - 5, după cum urmează:
    - nota 1 = materialul seminal nu se pretează la congelare;
    - nota 2 = între 30 - 40% din ejaculatele prelevate şi prelucrate au mobilitatea minimă a spermatozoizilor de 0,30;
    - nota 3 = între 40 - 50% din ejaculatele prelevate şi prelucrate au mobilitatea minimă a spermatozoizilor de 0,30;
    - nota 4 = între 50 - 60% din ejaculatele prelevate şi prelucrate au mobilitatea minimă a spermatozoizilor de 0,30;
    - nota 5 = peste 60% din ejaculatele prelevate şi prelucrate au mobilitatea minimă a spermatozoizilor de 0,30;
    3. În funcţie de rezultatele obţinute la aprecierea capacităţii de reproducţie centrele de colectare stabilesc destinaţia tăuraşilor:
    - reformat (inapt pentru reproducţie), tăuraşii care primesc note între 1 sau 2 la comportamentul sexual, indicii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal şi testul de epuizare;
    - destinat pentru monta naturală, tăuraşii care primesc note între 3 şi 5 la comportamentul sexual, indicii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal, testul de epuizare şi note între 1 sau 2 la testul pentru pretabilitatea la congelare a materialului seminal;
    - destinat pentru producerea materialului seminal congelat, tăuraşii care primesc note între 3 şi 5 la comportamentul sexual, indicii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal, testul de epuizare şi pretabilitatea la congelare a materialului seminal.
    Se exclud de la faza de reproducător tăuraşii care au fost declaraţi inapţi pentru reproducţie.
    4. În perioada de vârstă 14 - 16 luni ejaculatele prelevate şi prelucrate, corespunzătoare din punct de vedere al parametrilor spermatici, vor constitui pachetele de doze. La formarea pachetelor de doze se admite numai materialului seminal congelat cu o mobilitate a spermatozoizilor după decongelare de minimum 0,35. Obligatoriu la vârsta de 16 luni, pachetul de 1000 doze material seminal congelat, trebuie să fie gata pentru difuzare.
    5. Difuzarea şi utilizarea pachetelor de doze, în vederea stabilirii fertilităţii (determinarea capacităţii fecundante) şi obţinerea descendenţei, se face conform legislaţiei în vigoare.
    Asociaţiile/organizaţiile implicate în procesul de reproducţie vor informa centrele de colectare, asupra rezultatelor capacităţii fecundante.
    (3) Tăuraşii reuşiţi în urma testului performanţei proprii şi a celui de reproducţie, trec după difuzarea pachetelor în categoria "tauri în aşteptare", până la apariţia primelor rezultate a testului după descendenţi pentru producţia de lapte. Centrul de colectare decide asupra modalităţii de menţinere a taurilor în aşteptare, în una din următoarele forme:
    a) menţinerea taurilor în viaţă în centrul de colectare;
    b) menţinerea taurilor în viaţă în ferma de origine, dacă există un contrect în acest sens;
    c) realizarea unui stoc minim de 15.000 doze m.s.c., urmată de sacrificarea taurului.
    (4) Tăuraşii care au fost eliminaţi la finalizarea testului TPP se pot utiliza la montă naturală.

    Condiţii zootehnice pentru materialul biologic (tauri, m.s.c.)

    ART. 14
    (1) Materialul biologic (tauri şi/sau m.s.c. indiferent de rasă), pentru a fi acceptat într-un centru de colectare trebuie să fie supus unei perioade de carantină de cel puţin 28-30 de zile în unităţi special autorizate în acest scop de către autoritatea competentă.
    (2) Acesta trebuie să provină din efective indemne la bolile menţionate în Directiva 64/432/CEE , iar anterior perioadei de carantină să fi fost supuse testelor menţionate în Directiva 64/432/CEE , cu rezultate negative.
    În cazul în care taurul nu provine dintr-un efectiv indemn de IBR/IPV, acesta este supus unui test serologic, al cărui rezultat trebuie să fie negativ.
    (3) Materialul biologic care staţionează într-un centru autorizat de colectare al materialului seminal, este supus cel puţin o dată pe an testelor stabilite în Directiva 64/432/CEE , cu rezultate negative.
    (4) Materialul biologic (tauri şi/sau m.s.c.), trebuie să fie certificat sanitar veterinar de către autoritatea competentă pentru testele menţionate în Directiva 64/432/CEE , cu aviz sanitar veterinar favorabil sănătos.
    ART. 15
    (1) Tauri şi/sau m.s.c.-ul indiferent de rasă, trebuie să provină din cupluri nominalizate (verificarea originii şi valorii genetice). Pentru confirmarea originii se poate utiliza testul de grupă sangvină sau de stabilire a genomului (ADN).
    (2) Să parcurgă etapa de testare după performanţe proprii (PP) până la vârsta de 16 luni.
    (3) Să fie introdus în testul după descendenţi, până la vârsta de 18 luni (maxim).
    (4) Evaluarea valorii de ameliorare a taurilor pentru producţia de lapte se face pe baza performanţelor fiicelor la prima lactaţie, estimată prin procedeul BLUP, sau un alt procedeu mai evoluat. Pentru estimarea valorii de ameliorare sunt utilizate numai lactaţiile cu durata standard de 305 zile. Rezultatele aprecierii primiparelor fiice pe primele 100 zile de lactaţie, este o etapă de preselecţie a taurilor, care rămân în continuare în categoria "aşteptare", până la finalizarea testării după descendenţi pentru producţia de lapte.
    (5) Testarea taurilor după descendenţi pentru producţia de lapte este obligatorie pentru rasele de lapte şi mixte.
    Pentru taurii din rasele de carne şi mixte este obligatorie testarea taurilor după descendenţi pentru producţia de carne.
    (6) Se aprobă pentru însămânţare artificială taurii testaţi după descendenţi cu valoare pozitivă de ameliorare şi precizie peste 50%, precum şi stocurile de m.s.c. de la taurii ieşiţi din efectiv, care îndeplinesc aceleaşi condiţii.
    ART. 16
    (1) Aprobarea taurilor şi a m.s.c.-ului din import pentru utilizarea la însămânţări artificiale, se face în condiţiile în care taurii şi/sau m.s.c.-ul au primit codul RO, au valoare pozitivă de ameliorare şi precizie peste 50%, confirmată şi atestată prin ultima evaluare genetică, conform programelor de ameliorare.
    (2) Se vor aproba pentru utilizare la însămânţări artificiale numai taurii din rasele înscrise în registrele genealogice, conform programelor de ameliorare.

    Criterii zootehnice pentru producerea materialului seminal congelat

    ART. 17
    Prelucrarea materialului seminal brut în vederea obţinerii materialului seminal congelat cuprinde următoarele faze tehnologice:
    1. Recoltarea materialului seminal brut.
    2. Aprecierea materialului seminal recoltat, cu determinarea principalilor indicatori spermatici.
    Întocmirea spermogramei uzuale constă în utilizarea a două metode: metoda (examenul) macroscopică; metoda (examenul) microscopică.
    3. Stabilirea gradului de diluţie, a volumului total şi a numărului de doze pentru fiecare ejaculat.
    Se poate realiza automat sau prin utilizarea formulelor cunoscute, având ca bază de calcul aceeaşi parametri.
    4. Diluarea materialului seminal brut.
    Diluarea se execută cu diluanţi sintetici, utilizând diferite metodologii de lucru în funcţie de dotare. Obligatoriu se vor respecta următoarele principii:
    - se diluează numai materialul seminal care îndeplineşte indicii minimali ai spermogramei uzuale;
    - se vor asigura condiţiile de izotermie, indiferent de metodologia de lucru aplicată;
    - pentru difuzarea completă şi uniformă a crioprotectorului în toată cantitatea de material seminal diluată, acesta se va adăuga fie în picătură, fie în două etape (tranşe).
    5. Repartizarea materialului seminal diluat în paiete de 0,25 ml.
    Repartizarea materialului seminal diluat în paiete de 0,25 ml, se realizează cu ajutorul unei instalaţii automate de aspirare şi închidere a paietelor pe bază de ultrasunete.
    6. Echilibrarea termică şi glicerinică a materialului seminal diluat.
    Paietele cu material seminal diluat se aşează pe rampe metalice speciale (care vor servi şi în procesul de congelare), cu ajutorul rastelului calibrator.
    Rampele având etalate paietele cu material seminal diluat se introduc în camera sau vitrina frigorifică, la temperatura de + 2 - + 4°C, unde se păstrează timp de cel puţin 3 \'bd ore, dar nu mai mult de 6 \'bd ore. Rampele cu paiete se plasează în camera sau vitrina frigorifică în ordinea recoltării şi prelucrării ejaculatelor.
    7. Precongelarea şi congelarea materialului seminal diluat şi echilibrat.
    Precongelarea paietelor cu material seminal diluat şi echilibrat se realizează în vapori de azot lichid, în instalaţii automatizate sau în containere cu gura largă, de mare capacitate, având amplasate grilele de congelare, baia de pasaj cu gobletele respective şi pâlnia ajutătoare. Înaintea de începerea operaţiunii de precongelare se procedează la:
    - verificarea nivelului de azot lichid, care trebuie să depăşească nivelul superior al grilei de congelare cu 1 - 2 mm;
    - verificarea temperaturii vaporilor de azot lichid la nivelul paietelor aşezate pe rampele de congelare cu ajutorul termometrului de - 200°C.
    - congelarea se execută prin imersarea paietelor în azot lichid (la -196°C). După expirarea timpului de expunere în vapori de azot paietele se strâng de pe rampă manual, cu o mişcare rapidă şi se introduc prin pâlnie în baia de pasaj în care se află gobletele de material plastic pline cu azot lichid. Gobleta cu paiete congelate se trece apoi în containerul de prestocaj.
    Pentru ca operaţiunea de precongelare şi congelare să se desfăşoare corespunzător, tehnicianul trebuie să cunoască ora de colectare (recoltare), pentru fiecare ejaculat. În acest scop, îşi va întocmi o notă de congelare, bazată pe datele extrase din registrul de laborator.
    8. Controlul tehnic de calitate al materialului seminal congelat.
    Controlul calitativ al materialului seminal congelat se efectuează la 24 - 48 ore de la congelare, precum şi la 28 - 30 de zile, de către o persoană neutră, respectiv un specialist al unităţii producătoare, care nu îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului de control şi prelucrare a materialului seminal.
    Verificarea calităţii se face la câte două doze de material seminal congelat, preluate din fiecare şarjă de producţie realizată (ejaculat recoltat şi prelucrat).
    Aprecierea mobilităţii spermatozoizilor după decongelare, se face în condiţii de metabolism activ, la temperatura de 37 - 38°C.
    Timpul de decongelare pentru control este de 2 minute.
    Pentru determinarea mobilităţii spermatozoizilor după decongelare se efectuează un preparat simplu între lamă şi lamelă şi se examinează la microscop între 3 şi 5 câmpuri. În fiecare câmp microscopic se urmăreşte tipul de mişcare a câte 10 spermatozoizi. În câmpul microscopic se determină raportul spermatozoizilor cu mişcări vioaie de înaintare, rectilinii, dar şi cel al spermatozoizilor imobili sau cu mişcări anormale.
    Dozele de material seminal congelat (paietele) signate necorespunzător nu se utilizează pentru control.
    Datele obţinute sunt completate în registrul pentru controlul tehnic de calitate al materialului seminal congelat.
    9. Depozitarea materialului seminal congelat.
    Materialul seminal congelat corespunzător din punct de vedere al parametrilor spermatici se depozitează în containere de capacitate mare, cu respectarea următoarelor reguli:
    - containerele de depozit sunt repartizate pe grupe de tauri;
    - pe perete, în dreptul fiecărui container se afişează:
    a) lista taurilor a căror doze se găsesc în container;
    b) schema containerului, din care să rezulte localizarea şi cantitatea dozelor de la fiecare taur;
    - depozitarea paietelor se face în canistre. Într-o canistră sunt 3 - 4 goblete în care sunt depozitate dozele de material seminal congelat pe taur şi şarje;
    - în fiecare gobletă sunt introduse joncuri sau tije, având marcate toate elementele de individualizare a dozelor respective;
    - transvazarea gobletelor cu material seminal congelat din containerele de prestocaj în cele de depozit şi din cele de depozit în containerele beneficiarilor se face numai sub protecţie de azot lichid.
    Evidenţa producţiei de material seminal congelat se ţine în registru de depozit.
    10. Livrarea materialului seminal congelat.
    Livrarea materialului seminal congelat se face pe baza buletinului de calitate.
    În buletinul de calitate se completează numele şi codul taurului, numărul de doze, şarja dozelor, mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, numărul de spermatozoizi totali / doză, numărul de spermatozoizi mobili/doză. Obligatoriu buletinul de calitate trebuie semnat de ambele părţi.
    La livrare beneficiarul efectuează controlul tehnic de calitate al materialului seminal congelat. Obligatoriu se apreciază mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, spermatozoizi totali pe doză, respectiv ale concentraţiei de spermatozoizi mobili pe doză. Beneficiarul recepţionează numai dozele corespunzătoare din punct de vedere al parametrilor spermatici.
    11. Centrele de colectare trebuie să fie dotate cu instrumentarul şi materialele fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, stocare şi difuzare a materialului seminal şi să dispună de spaţiile aferente acestora. Spaţiile trebuie să fie bine delimitate şi utilizate conform fluxului tehnologic, după cum urmează:
    - sală pentru pregătirea donatorilor;
    - sală pentru recoltarea materialului seminal;
    - sală pentru curăţirea şi sterilizarea sticlăriei şi aparaturii de recoltare;
    - laboratorul propriu-zis pentru controlul şi prelucrarea materialului seminal;
    - sală pentru curăţirea, degresarea şi sterilizarea sticlăriei utilizate în laborator;
    - sală pentru prepararea diluantului;
    - sală destinată precongelării, congelării, controlului tehnic de calitate al materialului seminal congelat şi livrării acestuia;
    - sală depozit pentru materialul seminal congelat;
    - sală pentru personal.
    Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor, după cum urmează:
    - stand pentru pregătirea donatorilor, apă curentă, prosoape, materiale şi substanţe dezinfectante;
    - stand pentru recoltarea materialului seminal;
    - vagine artificiale + anexe, termostat, autoclav, materiale şi substanţe dezinfectante;
    - microscop dotat corespunzător sau program informatizat pentru aprecierea calităţii materialului seminal brut, fotocolorimetru pentru determinarea concentraţiei în spermatozoizi, baie termoreglabilă, instalaţie pentru împaietare, maşină pentru signarea paietelor, termostat sau etuvă, lame, lamele, coloranţi, sticlărie adecvată, materiale şi substanţe dezinfectante, rampe metalice speciale, rastel calibrator, cameră sau vitrină frigorifică;
    - hotă sterilă pentru prepararea diluantului, frigider, sticlărie, materiale şi substanţe dezinfectante;
    - instalaţie pentru precongelarea materialului seminal, grile de congelare, baie de pasaj, pâlnie, containere de prestocaj a materialului seminal congelat;
    - containere de capacitate mare pentru depozitarea materialului seminal congelat;
    - microscop dotat corespunzător pentru controlul tehnic de calitate al materialului seminal congelat, platină încălzitoare, termostat sau etuvă, lame, lamele, fiole, foarfecă, pensă cu braţe lungi, termos, termometru.

    Condiţii zootehnice pentru regimul de utilizare al taurilor donatori

    ART. 18
    Prelevarea materialului seminal de la taurii donatori se va face pe baza graficului lunar de recoltare.
    La planificarea lunară la recoltare, se va avea în vedere ca săptămânal să se recolteze între unul şi două ejaculate.
    Taurii donatorii vor fi împărţiţi în grupe de recoltare, cu mărimea unei grupe în funcţie de efectivul existent în unitate.
    Tăuraşii în testare după performanţe proprii şi/sau în perioada de formare a pachetelor de doze, vor fi recoltaţi conform graficului de recoltare şi vor constitui grupă separată de recoltare.
    În graficul de recoltare se menţionează pentru fiecare grupă taurii reţinuţi medical sau în repaus sexual.
    În situaţia în care primul ejaculat recoltat nu este corespunzător din punct de vedere al parametrilor spermatici pentru a fi prelucrat, se va recolta al doilea ejaculat. În acest caz se va avea în vedere ca intervalul de timp între obţinerea primului şi celui de al doilea ejaculat să fie de minimum 10 minute pentru taurii tineri şi 15 minute pentru taurii adulţi.
    Anual, prin rotaţie, taurilor donatori li se asigură un repaus sexual de patru săptămâni. La mijlocul perioadei se va executa operaţiunea de vidare.
    Se interzice recoltarea de material seminal de la taurii reţinuţi medical.

    Condiţii zootehnice pentru întreţinerea şi exploatarea taurilor

    ART. 19
    (1) Sistemele şi metodele de întreţinere şi exploatare trebuie să asigure condiţii favorabile obţinerii unor producţii calitative şi cantitative optime de material seminal. Centrele de colectare trebuie să asigure condiţii optime de întreţinere şi îngrijire, o alimentaţie echilibrată şi o utilizare judicioasă la recoltare.
    (2) În centrele de colectare, întreţinerea taurilor se face în adăposturi special construite, în boxe individuale. Condiţiile de microclimat trebuie să asigure o temperatură constantă de 12 - 18°C, fără curenţi de aer, şi o umiditate relativă de 70 - 75%. Ventilaţia se asigură prin sistem natural.
    (3) Necesarul zilnic de hrană se stabileşte în funcţie de greutatea corporală, de intensitatea de utilizare la recoltare, de vârstă şi de condiţia de reproducător.
    (4) Îngrijirea corporală, regimul de mişcare şi comportamentul îngrijitorilor trebuie să asigure starea de sănătate şi igienă, menţinerea condiţiei de reproducător şi libidoului.
    Îngrijirea corporală se asigură prin perierea zilnică, spălarea periodică a furoului cu o soluţie călduţă de permanganat de potasiu 1%, duşarea sau stropirea cu apă la temperatura mediului ambiant în sezonul cald, întreţinerea ongloanelor.
    Mişcarea taurilor în centrele de colectare se face la carusel, sau cu "bastonul de condus".
    Comportamentul îngrijitorilor trebuie să fie blând, violenţa şi brutalitatea favorizând retivitatea şi refuzul de efectuare a saltului în vederea recoltării spermei.

    Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal brut şi congelat

    ART. 20
    Centrele pentru colectarea şi comercializarea materialului seminal vor respecta următoarele condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal brut şi congelat.

    A. Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal brut de bovine
    - volumul ejaculatului la adulţi: 3 ml taur, 2 ml bivol;
    - volumul ejaculatului la tăuraşi: 2 ml taur, 1,5 ml bivol;
    - mobilitatea spermatozoizilor ≥ 0,70;
    - concentraţia în spermatozoizi
    ≥ 600 x 10^6 spermatozoizi/ml la taur,
    ≥ 500 x 10^6 spermatozoizi/ml la bivol;
    - spermatozoizi vii 80%;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 18% pentru rasele de lapte şi rasele mixte;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 25% pentru rasele de carne;
    - spermatozoizi imaturi maximum 2%;
    - capacitatea fecundantă (fertilitatea) 80% la taur, 70% la bivol.

    B. Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal congelat de bovine
    - elemente de identificare a dozei: unitatea producătoare (codul), codul, numele şi rasa taurului, data colectării şi congelării materialului seminal (şarja);
    - volumul dozei: paieta fină 0,25 ml;
    - mobilitatea spermatozoizilor după decongelare 0,30 la adulţi şi 0,35 la tăuraşi;
    - concentraţia de spermatozoizi totali/doză 25.000.000 la adulţi şi 30.000.000 la tăuraşi;
    - concentraţia de spermatozoizi mobili/doză 7,5 mil. la adulţi şi 10,5 mil. la tăuraşi;
    - spermatozoizi vii peste 30% la adulţi şi peste 35% la tăuraşi;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 18% pentru rasele de lapte şi rasele mixte;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 25% pentru rasele de carne;
    - spermatozoizi imaturi maximum 2%;
    - capacitatea fecundantă (fertilitatea) 70% la taur, 60% la bivol.
    ART. 21
    (1) Permanent se vor executa spermogramele uzuale. Rezultatele spermogramelor uzuale (volumul, mobilitatea spermatozoizilor în sperma brută, concentraţia, mobilitatea spermatozoizlor după decongelare, numărul de doze obţinute, numărul de doze depozitate), se vor completa în registru de laborator şi în spermograma individuală a taurului donator. Obligatoriu lunar şi anual datele înscrise în spermograma individuală a taurului vor fi centralizate.
    (2) Periodic şi prin sondaj, se vor executa spermogramele citomorfologice la materialul seminal brut, de către centrele de colectare. Datele obţinute vor fi consemnate în registrul de laborator.
    (3) Din fiecare şarjă de producţie se prelevează 5 - 10 doze care se păstrează timp de un an de la fabricaţie şi constituie contraprobe pentru eventualele litigii. Contraprobele se păstrează în container destinat special acestui scop, iar evidenţa acestora într-un registru în care se menţionează: numele, codul şi rasa taurului, data colectării dozelor (şarja), numărul de doze prelevate.
    (4) Expertiza materialului seminal pentru centrele de colectare se execută de către Laboratorul de profil din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.
    (5) În urma expertizei se întocmesc buletinele de analiză a calităţii materialului seminal congelat, de către Laboratorul de profil din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, care stau la baza autorizării reproducătorilor cu ocazia bonitării, la recoltare, prelucrare, conservare şi utilizare a materialului seminal congelat la însămânţări artificiale.

    Condiţii pentru comercializarea materialului seminal congelat

    ART. 22
    (1) Se va comercializa material seminal congelat provenit de la taurii în testare (pachetul de doze stabilit), de la taurii în exploatare, inclusiv materialul seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă, conform anexei nr. 1c.
    (2) Se va comercializa numai material seminal congelat după o stocare de 30 de zile în depozitul centrului de colectare.
    (3) Materialul seminal congelat în paiete va fi livrat către beneficiar (asociaţie judeţeană de crescători autorizată, fermier (crescător), înregistrat ca persoană fizică autorizată, inclusiv primării), numai în goblete cu capacitate corespunzătoare numărului de doze solicitate.
    (4) Transferul gobletelor cu material seminal congelat din containerul de depozit în containerele de transport şi PIAV se va efectua cât mai rapid posibil (maximum 5 secunde). În containerele de transport şi PIAV nivelul azotului lichid trebuie să depăşească extremitatea superioară a paietelor, cu excepţia containerelor cu vaporizator.
    (5) Obligatoriu furnizorul predă m.s.c.-ul beneficiarului însoţit de următoarele documente: certificat sanitar veterinar, buletin de analiză a calităţii, pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor, aviz de expediţie, factură şi topuri cu buletine de însămânţare artificială în funcţie de numărul dozelor de m.s.c., autocopiative, format A5, în trei exemplare, de culori diferite, cu locaş pentru ataşarea paietei utilizate la IA, pentru exemplarul care se lasă la crescător, conform anexei nr. 1d. În buletinul de calitate se completează numele şi codul taurului, numărul de doze, şarja dozelor, mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, numărul de spermatozoizi mobili/doză. Obligatoriu buletinul de calitate trebuie semnat de ambele părţi.
    (6) Obligatoriu beneficiarul examinează calitatea materialului seminal congelat (mobilitatea spermatozoizilor după decongelare), recepţionând numai materialul seminal congelat cu o mobilitate de minimum 0,30 la taurii adulţi şi 0,35 la taurii tineri, respectiv minimum 7,5 la taurii adulţi şi 10,5 la taurii tineri milioane spermatozoizi mobili/doză.
    (7) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene de crescători autorizate, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    (8) Comercializarea materialului seminal congelat se execută pe bază de contract încheiat între furnizor şi beneficiar (asociaţii judeţene de crescători autorizate şi/sau fermieri (crescători) de bovine, înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării).
    (9) În caz de litigii, la solicitarea beneficiarilor, ANARZ-ul în cadrul laboratorului de profil va executa expertiza calitativă a parametrilor spermatici şi va elibera buletin de calitate, ca urmare a evaluării unui număr de 2 doze/ şarjă/taur.
    (10) Comercializarea materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.

    Condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor

    ART. 23
    (1) Fiecare unitate de testare a reproducătorilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat autorizată trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea tăuraşilor în testare după performanţe proprii şi descendenţă (rezultatele testării aptitudinilor de creştere şi reproducţie, difuzarea şi utilizarea pachetelor de doze, în vederea stabilirii fertilităţii, obţinerea descendenţei);
    b) identificarea taurilor donatori (data colectării, rezultatul spermogramelor, dozele prelucrate, dozele respinse, dozele depozitate, rezultatul controlului tehnic de calitate);
    c) rezultatele actualizate a testelor de evaluare genetică a taurilor şi/sau materialului seminal congelat;
    d) identificarea distribuitorului autorizat, numărul de doze livrate, data livrării;
    e) intrări şi ieşiri de tauri din efectiv;
    (2) Registrele pot fi ţinute în format electronic şi se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform tabelelor.
    (4) Semestrial se va transmite situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor existenţi.

    CAP. VII
    Documente furnizate de procedura administrativă

    ART. 24
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare în format original pe hârtie, ştampilată (anexa nr. 1e).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1f.

    CAP. VIII
    Controalele centrelor de colectare autorizate

    ART. 25
    (1) Centrele de colectare autorizate sunt supuse unor inspecţii periodice efectuate odată pe an, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi de supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă şi structurile teritoriale (CTR-OARZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    (3) Controalele se realizează de comisia desemnată prin decizia directorului general.
    ART. 26
    Centrele de colectare autorizate trebuie să permită accesul comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, buletine de calitate, facturi, etc.
    ART. 27
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic) sau la solicitarea beneficiarilor, în caz de litigii.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic), se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare odată pe an şi se comunică centrului de colectare autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere solicitat de beneficiari se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de centrul de colectare autorizat.
    ART. 28
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 1g), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANARZ;
    b) un exemplar la CTR;
    c) un exemplar la centrul de colectare controlat.
    (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea deficienţelor.

    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei

    ART. 29
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată că centrul de colectare nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, comisia întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea conducerii centrului de colectare ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
    d) căi de atac.
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de suspendare se întocmeste în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de colectare;
    b) CTR - OARZ.
    ART. 30
    Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, centrul de colectare autorizat face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente în acest sens.
    ART. 31
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru comercializarea materialului seminal congelat stipulate în procedura de lucru;
    b) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor;
    c) sustragere de la efectuarea controlului;
    d) se constată că centrul de colectare autorizat, pe perioada suspendării, a comercializat material seminal congelat;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
    ART. 32
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 31, comisia întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de colectare controlat;
    b) CTR - OARZ.
    ART. 33
    (1) Centrul de colectare căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care centrul de colectare solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Centrul de colectare căruia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. IX
    Preschimbarea autorizaţiei

    ART. 34
    În vederea preschimbării autorizaţiei, operatorul economic trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 1h);
    b) autorizaţia în original;
    c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.

    CAP. X
    Libera circulaţie a serviciilor

    ART. 35
    (1) Operatorii economici autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot să efectueze activităţi de testare, colectare, prelucrare şi comercializare a materialului seminal congelat, în regim transfrontalier în România numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
-----
    **) Documentele solicitate la lit. a, b, c, d, e, f, g, h, j se vor depune în copie, tradusă Ăi legalizată, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea centrului de colectare (anexa nr. 1a);
    b) actul constitutiv al societăţii sau similar, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor NACE sau ISIC. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau similar;
    d) certificat constatator eliberat de ORC, sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală, sau similar;
    f) autorizaţii sanitare veterinare şi autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru testarea reproducătorilor, colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale, în conformitate cu normele tehnice elaborate şi aprobate de ANARZ, şi contract încheiat cu o asociaţie acreditată care menţine registre genealogice, pentru fiecare rasă care constituie obiectul de activitate, cu privire la testarea taurilor proveniţi din mame de tauri şi utilizarea lor la însămânţări artificiale;
    h) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale, în conformitate cu normele tehnice elaborate şi aprobate de ANARZ;
    i) Punctul g nu se aplică în cazul în care autorizaţia este emisă numai pentru activităţile de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat;
    j) autorizaţia emisă de statul emitent.
    ART. 36
    În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANARZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    SEMTEST (Centru de colectare) ...........................
    Nr. ........ din ................

      Situaţia privind stocurile, intrările, ieşirile în lună, cumulat şi
                   stocurile la perioadă pe tauri, în cursul
                   anului 20..... (01. 01. - 31. 12. 2013)*)
-----
    *) Se va transmite lunar la ANARZ


 ┌───┬─────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬─┬──┬───┬──┬─┬──┬───┬────┬──┬─┬──┬───┬─────┐
 │Nr.│ Taur │Total doze│ Luna │I│II│III│IV│V│VI│VII│VIII│IX│X│XI│XII│Total│
 │crt├───┬────┬────┤m.s.c. la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │an │
 │ │Cod│Nume│Rasa│01.01.2013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───┴────┴────┴──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ TOTAL │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴───┴────┴──┴─┴──┴───┴─────┘


                              Reprezentant legal,

    SEMTEST (Centru de colectare) .........................
    Nr. ....... din ..............

                    Situaţia livrărilor de material seminal
                       congelat pe tauri şi beneficiari*)
-----
    *) Se va transmite la ANARZ în cazul sesizărilor

 ┌───┬─────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│ Taur │Judeţul│ Beneficiari/număr doze │
 │crt├───┬────┬────┤ ├──────────────┬─────┬─────────────────────┬─────┤
 │ │Cod│Nume│Rasă│ │ Asociaţia │Număr│Societăţi comerciale,│Număr│
 │ │ │ │ │ │ │doze │ferme, primării │doze │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───┴────┴────┴───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ TOTAL │ │ │ │ │
 └─────────────────────────┴──────────────┴─────┴─────────────────────┴─────┘


                              Reprezentant legal,

    ANEXA 1a

    S.C. ..................
    Nr. .... din ............


                            CERERE-TIP DE AUTORIZARE

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, .........., în calitate de .......... al ........., cu sediul în localitatea ............, judeţul ........., str. .................... nr. ........, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ............, solicit eliberarea autorizaţiei pentru prestarea serviciului de testare a reproducătorilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat, la specia bovine. Anexăm documentaţia necesară autorizării.

    Data Semnătura


    ANEXA 1b

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"


                               RAPORT DE EVALUARE
           pentru autorizarea zootehnicţ a centrelor de colectare şi
        comercializare a materialului seminal congelat, la specia bovine

    Subsemnaţii ........................... salariaţi la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, având în vedere decizia nr. ......, din ............., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 843/2010, O.M. 218/2010 şi Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE , am verificat ............... din judeţul ........ în vederea emiterii autorizării zootehnice de funcţionare a unităţii pentru activitatea de testare a reproducătorilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat, clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, constatând următoarele:
    1. Materialul biologic (tauri, m.s.c.):
    a) nr. tauri în exploatare: ..................................................................... .
    b) nr. tauri în aşteptare: ..................................................................... .
    c) nr. tauri în testare după PP: ..................................................................... .
    d) nr. doze msc în stoc de la tauri în exploatare ..................................................................... .
    e) nr. doze msc de la tauri în aşteptare ..................................................................... .
    f) nr. doze msc difuzate de la tauri în testare (pe taur) ..................................................................... .
    g) m.s.c. în stoc de la taurii ieşiţi din efectiv: ..................................................................... .
    h) m.s.c în stoc din import: ..................................................................... .
    i) nr. tauri prezentaţi pentru bonitare: ..................................................................... .
    j) nr. tauri bonitaţi: ..................................................................... .
    2. Clădiri şi amenajări în funcţiune:
    a) nr. clădiri ..................................................................... .
    b) nr. încăperi/suprafaţă ..................................................................... .
    c) adăposturi pentru tauri în exploatare/suprafaţă ..................................................................... .
    d) adăposturi pentru tauri în testare după PP/suprafaţă ..................................................................... .
    e) adăpost carantină/suprafaţă ..................................................................... .
    f) spaţii aferente fluxului tehnologic:
    - sală recoltare/suprafaţă ..................................................................... .
    - laborator evaluare, prelucrare, ambalare, echilibrare/suprafaţă ....................................................... .
    - sală conservare, CTC m.s.c., stocare - depozitare/suprafaţă ................................................................... .
    - sală evaluare difuzare m.s.c./suprafaţă ..................................................................... .
    - sală curăţare, dezinfectare, sterilizare echipamente, instrumentare, materiale utilizate pe flux tehnologic/suprafaţă ..................................................................... .
    - sală pentru prepararea diluantului/suprafaţă ..................................................................... .
    - birou evidenţe/suprafaţă ..................................................................... .
    g) încăperi anexe ..................................................................... .
    3. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ..................................................................... .
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ..................................................................... .
    c) canalizare ..................................................................... .
    4. Condiţii de microclimat:
    a) ventilaţie ..................................................................... .
    b) temperatură ..................................................................... .
    c) umiditate ..................................................................... .
    d) luminozitate ..................................................................... .
    e) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc.
    5. Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:
    a) spălătoare pentru mâini ..................................................................... .
    b) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc. ................................................................ .
    6. Vestiare şi grupuri sanitare:
    a) nr. vestiare ..................................................................... .
    b) nr. încăperi vestiar ..................................................................... .
    c) nr. cabine ..................................................................... .
    7. Personal încadrat:
    a) nr. total ..................................................................... .
    b) nr. specialişti ..................................................................... .
    8. Dotare instrumentar şi materiale pe fluxul tehnologic:
    a) recoltare material seminal .............................................................................................. .
    b) controlul calităţii materialului seminal brut şi conservat ................................................................... .
    c) prelucrare, ambalare, echilibrare material seminal ..................................................................... .
    d) preparare diluant ..................................................................... .
    e) depozitare m.s.c. ..................................................................... .
    f) livrare m.s.c. ..................................................................... .
    g) curăţare, dezinfectare, sterilizare, igeinizare ..................................................................... .
    9. Situaţia sanitară veterinară a materialului biologic (tauri, m.s.c) .......................................................... .
    10. Suprafaţa agricolă necesară obţinerii furajelor pentru hrănirea taurilor de reproducţie ................................... .
    11. Amplasare, vecinătăţi:
    a) distanţa faţă de perimetrele locuibile ..................................................................... .
    b) surse poluante în vecinătate ..................................................................... .
    12. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ................................................................... .
    13. Comercializarea materialului seminal congelat.
    a) Se va comercializa material seminal congelat provenit de la taurii în testare (pachetul de doze stabilit), de la taurii în exploatare, inclusiv materialul seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă, conform condiţiilor stabilite în procedura de lucru.
    b) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene ale crescătorilor, autorizate de autoritatea competentă, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau după caz, fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    c) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    d) Materialul seminal congelat comercializat va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar, pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor şi topuri cu buletine de însămânţare artificială în funcţie de numărul dozelor de m.s.c., autocopiative, format A5, în trei exemplare, de culori diferite, cu locaş pentru ataşarea paietei utilizate la IA, pentru exemplarul care se lasă la crescător, conform procedurii de lucru.
    e) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    f) Semestrial se va transmite situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor existenţi.
    g) Comercializarea materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.
    14. Alte aspecte: ..................................................................... .
    15. Concluzii bonitare: ..................................................................... .
    16. PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea zootehnică a activităţii de producere şi comercializare a materialului seminal congelat, la specia bovine, conform claselor CAEN 5210, 0162, 4690, 4719 ............................................................. .
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare.
    ..................................................................... .

    Din partea ANARZ

    Din partea MADR Din partea S.C.


    ANEXA 1c

                Condiţii pentru aprobarea materialului biologic,
                      utilizat la însămânţare artificială

    1. Pentru taurii indigeni:
    a) să fie codificaţi RO;
    b) să fie înscrişi în registrul genealogic al unei asociaţii acreditate de autoritatea competentă;
    c) să parcurgă etapele testării prevăzute în programul de ameliorare al asociaţiei acreditate pentru conducerea registrului genealogic;
    d) să îndeplinească cerinţele privind valoarea de ameliorare stabilite de Comisia tehnică de coordonare a activităţii registrului genealogic.
    2. Pentru taurii din ţări membre ale Uniunii Europene:
    a) să fie codificaţi RO;
    b) să provină dintr-un registru genealogic al unei asociaţii recunoscute (să fie testaţi în cadrul programului de ameliorare al asociaţiei respective);
    c) să aibe valoarea de ameliorare pozitivă şi precizia de minim 50%.
    3. Pentru taurii din ţări terţe:
    a) suplimentar faţă de taurii din ţările membre ale Uniunii Europene este necesar avizul de import eliberat de autoritatea competentă.
    4. Pentru taurii din rasele Pinzgau, Sură de Stepă şi taurii de bivol:
    a) codificaţi RO;
    b) încadrarea în tipul rasei sub aspect fenotipic.
    5. În toate situaţiile starea de sănătate a taurilor trebuie să fie certificată prin documente sanitare veterinare.
    6. Utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, nerecunoaşterea ascendenţei produşilor obţinuţi în urma însămânţării artificiale, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.


    ANEXA 1d

    ASOCIAŢIA .................
    PIAV ......................
    Operator însămânţător ..........................
    COD [][][][][]


          BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ NR. .........

    PROPRIETAR ..................
    ADRESA .....................
    COD EXPLOATAŢIE [R][O][][][][][][][][][][]
    FEMELA IA:
    NUME [][][][][][][][][][] RASA [][][][]
    MATRICOL [R][O][][][][][][][][][][]

                  1 MULTIPARĂ
    CATEGORIA [] 2 PRIMIPARĂ COD 4 DA 5 NU []
                  3 VIŢEA

    DATA IA [][][][][][] NR. IA [][][]

    TAUR ................. COD [][][][][]
                                  RASA [][][][]

    SEMNĂTURA

    PROPRIETAR, OPERATOR,


                              DECLARAŢIE DE FĂTARE

    Subsemnatul ..............., declar că vaca a fătat la data ............ viţelul de sex ........., cu nr. matricol .............. .

    Semnătura proprietarului,


    ANEXA 1e
                                                        Avizat MADR

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE
---------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 297 bis din 24 mai 2013, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată).


                                  AUTORIZAŢIE
                           ZOOTEHNICĂ DE FUNCŢIONARE
                          NR. ..... DIN ..............

    În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 17/2013, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE , Directiva 2006/123 CEE şi procedura de lucru, în baza raportului de evaluare nr. .......... din .............., dispune:
    Autorizarea zootehnică a unităţii .................... din localitatea .............., str. ....................., nr. .........., judeţul ................., având ca scop:
    a) Testarea reproducatorilor, colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine.
    b) Colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine.
    Orice încălcare sau abatere de la condiţiile şi reglementările care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, atrage după sine, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi retragerea autorizaţiei de funcţionare.

                               DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 1f

      REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA CENTRELOR DE COLECTARE AUTORIZATE


 ┌───┬───────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬───────┬────────┬──────────┬────────────┐
 │Nr.│Data depunerii/│Denumirea │Adresa, │Denumirea │Activi-│Nr./data│Materialul│Observatii*)│
 │crt│înregistrării │operatorului│sediu social,│unităţii │tăţile │autori- │genetic │ │
 │ │cererii şi a │economic │tel., fax, │conform │ │zaţiei │utilizat │ │
 │ │documentaţiei │ │CUI, cod de │legislaţiei│ │ │ │ │
 │ │ │ │exploataţie, │specifice │ │ │ │ │
 │ │ │ │după caz │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴────────┴──────────┴────────────┘

-----
    *) Se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.


    ANEXA 1g

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

                                NOTĂ DE CONTROL

    Subsemnaţii ........................... salariaţi la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, având în vedere decizia nr. ........, din ................., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE şi Directiva 2006/123/CEE , transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. ............................. din judeţul ................., autorizată zootehnic pentru activitatea de testare, producere şi comercializare m.s.c., clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, constatând următoarele:
    1. Materialul biologic (tauri, m.s.c.):
    a) nr. tauri în exploatare: .............................................................. .
    b) nr. tauri în aşteptare: .............................................................. .
    c) nr. tauri în testare după PP: .............................................................. .
    d) m.s.c. în stoc de la taurii ieşiţi din efectiv: .............................................................. .
    e) m.s.c în stoc din import: .............................................................. .
    f) nr. tauri prezentaţi pentru bonitare: .............................................................. .
    g) nr. tauri bonitaţi: .............................................................. .
    2. Situaţia sanitară veterinară a materialului biologic (tauri, m.s.c) ........................................................... .
    3. Comercializarea materialului seminal congelat:
    a) Se va comercializa material seminal congelat provenit de la taurii în testare (pachetul de doze stabilit), de la taurii în exploatare, inclusiv materialul seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă, conform condiţiilor stabilite în procedura de lucru.
    b) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene ale crescătorilor, autorizate de autoritatea competentă, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau după caz, fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    c) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    d) Materialul seminal congelat comercializat va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar, pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor şi topuri cu buletine de însămânţare artificială în funcţie de numărul dozelor de m.s.c., autocopiative, format A5, în trei exemplare, de culori diferite, cu locaş pentru ataşarea paietei utilizate la IA, pentru exemplarul care se lasă la crescător, conform procedurii de lucru.
    e) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    f) Semestrial se va transmite situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor existenţi.
    g) Orice abatere privind condiţiile de comercializare a materialului seminal congelat, atrage după sine, retragerea autorizării.
    4. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .............................................................. .
    5. Aspecte ale mişcărilor de material seminal congelat (intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri).............................................................. .
    6. Aspecte privind utilizarea materialului seminal congelat difuzat în teritoriu şi rezultatele obţinute de către beneficiari .............................................................. .
    7. Concluzii bonitare: .............................................................. .
    8. Alte aspecte .............................................................. .
    9. PROPUNERI:

    Din partea ANARZ,

    Din partea STZ,

    Din partea OARZ, Din partea S.C.
    ANEXA 1h

    S.C. .................
    Nr. ...... din ............


                     CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie


    Subsemnatul/Subsemnata, ....................., în calitate de .................. al ............................, cu sediul în localitatea .............., judeţul .........., str. .......................... nr. ....., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ................ autorizată pentru ...................................... cu Autorizaţia nr. ......... din ........., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ...................... .

    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare.

    Data Semnătura

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016