Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 16 mai 2013  de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare si comercializare a materialului seminal congelat si/sau embrionilor, la specia bovine - Anexa 2*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 16 mai 2013 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare si comercializare a materialului seminal congelat si/sau embrionilor, la specia bovine - Anexa 2*)

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 297 bis din 24 mai 2013 -----------     *) Aprobata de Ordinul Nr. 340 din 16 mai 2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 297, din 24 mai 2013.

    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii

    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), este autoritatea competentă în domeniu, care conform H.G. nr. 834/2010, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de depozitare, care achiziţionează din ţările membre ale Uniunii Europeane sau din ţări terţe, depozitează şi comercializează material seminal congelat şi/sau embrioni.
    ART. 2
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    a) monitorizarea comerţului intracomunitar şi a importului din ţări terţe de material seminal congelat şi/sau embrioni, destinat ameliorării genetice;
    b) utilizarea la însămânţarea artificială a materialului seminal congelat provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă;
    c) monitorizarea mişcărilor de material seminal congelat (stoc, intrări, ieşiri);
    d) stabilirea condiţiilor de comercializare a materialului genetic la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative

    ART. 3
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 834/2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;
    b) O. M. nr. 218/2010, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    c) Directiva 88/407/CEE , modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE ;
    d) Directiva 89/556/CEE ;
    e) Decizia 2007/846/CEE ;
    f) Directiva 2006/123/CE , transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.

    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia

    ART. 4
    Autorizaţia se emite pentru activitatea de achiziţie din ţările membre ale Uniunii Europeane sau din ţări terţe, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrionilor.
    ART. 5
    Codurile CAEN corespunzătore activităţii (serviciului) de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate de însămânţarea artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare, şi după caz, NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura

    ART. 6
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.
    (2) Organigrama ANARZ-ului prevede 8 CTR-uri şi 41 de OARZ-uri, structuri teritoriale fără personalitate juridică distinctă.
    (3) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare

    ART. 7
    Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
-----
    *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, h se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.

    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea centrului de achiziţie, depozitare şi comercializare de material seminal congelat (anexa nr. 2a);
    b) actul constitutiv al societăţii, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN. Hotărârea judecăorească de înfiinţare a societăţii;
    c) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţia sanitară veterinară;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale (amplasarea, amenajarea şi dotarea), precum şi schiţa depozitului;
    h) contractul specialistului responsabil cu gestionarea, manipularea, verificarea calităţii, livrarea şi marketingul materialului seminal congelat, diploma de studii şi fişa postului.
    ART. 8
    (1) Operatorul economic solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei zootehnice de funcţionare.
    (2) În acest sens, va depune şi înregistra documentaţia completă la secretariatul autorităţii competente.
    (3) În cazul în care, persoana desemnata pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită operatorului economic completările şi precizările necesare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentaţia.
    (4) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANARZ-ului, desemnaţi prin decizia directorului general, împreună cu reprezentantul MADR desemnat, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 2b).
    (5) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.
    ART. 9
    Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propun conducerii autorităţii competente amânarea sau eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    b) conform legislaţiei în vigoare membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    ART. 10
    În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.

    CAP. VI
    Condiţiile zootehnice pentru autorizarea centrelor de depozitare a materialului seminal

    Condiţii zootehnice generale

    ART. 11
    (1) Centrul trebuie să dispună de spaţiu aferent desfăşurării fluxului tehnologic pentru stocarea, controlul şi difuzarea materialului seminal congelat, spaţiu separat pentru curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea instrumentarelor şi materialelor utilizate la control, precum şi birou pentru acte şi evidenţe.
    (2) Centrul trebuie să fie dotat cu echipamentele, instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru stocarea, controlul, şi difuzarea materialului seminal (containere pentru stocare şi transport, goblete de capacităţi diferite, pensă cu braţe lungi, microscop, platină încălzitoare, lame, lamele, fiole, termostat).
    (3) Se interzice desfăşurarea activităţilor specifice în alte spaţii, decât cele destinate acestora.
    (4) Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor.
    (5) Clădirea centrului trebuie să dispună de curent electric, apă curentă şi canalizare.
    (6) Centrul trebuie să deţină personal tehnic de specialitate, pregătit pentru gestionarea, manipularea, verificarea calităţii, livrarea şi marketingul materialului seminal congelat, prezentarea catalogului cu valoarea de ameliorare a taurilor.
    (7) În centrele autorizate pot fi depozitaţi, de asemenea, embrioni congelaţi, cu condiţia ca:
    - această depozitare să fie autorizată de autoritatea competentă;
    - embrionii să fie în conformitate cu cerinţele Directivei 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţările terţe de embrioni de animale domestice din specia bovină;
    - embrionii să fie depozitaţi în recipiente separate, în spaţiile prevăzute pentru depozitarea materialului seminal autorizat.

    Condiţii zootehnice specifice

    Condiţii zootehnice pentru materialul biologic (m.s.c. importat)

    ART. 12
    (1) Materialul biologic, respectiv materialul seminal congelat, indiferent de rasă, pentru a fi acceptat într-un centru de depozitare, trebuie să provină din comerţul intracomunitar şi ţări terţe, care figurează pe o listă întocmită, actualizată şi comunicată de autorităţile competente Comisiei C.E.
    (2) Acesta trebuie să provină de la efective indemne la bolile menţionate în Directiva 64/432/CEE , care anterior perioadei de carantină au fost supuse testelor menţionate în Directiva 64/432/CEE , cu rezultate negative.
    De asemenea, trebuie să provină de la efective indemne de IBR/IPV, sau supuse unui test serologic, al cărui rezultat trebuie să fie negativ.
    Materialul biologic (m.s.c.-ul importat), trebuie să fie însoţit de certificat sanitar veterinar intracomunitar eliberat de către autoritatea competentă a ţării de origine.
    (3) În centrele de depozitare autorizate se importă şi depozitează numai material seminal colectat într-un centru autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, fără a intra în contact cu alte loturi de material seminal.
    De asemenea, într-un centru de depozitare autorizat poate fi introdus numai materialul seminal care provine dintr-un centru de colectare sau de depozitare autorizat, transportat în condiţii care să ofere toate garanţiile sanitare, fără a intra în contact cu alte loturi de material seminal.
    (4) Recipientele utilizate pentru depozitarea şi transportul materialului seminal congelat trebuie să fie dezinfectate şi/ sau sterilizate periodic şi aprovizionate cu agent criogenic (azot lichid), care nu a fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală.
    (5) Dozele de material seminal congelat trebuie să fie signate (marcate) vizibil, care să permită stabilirea cu uşurinţă a datei de colectare a materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, numărul autorizaţiei centrului de colectare.
    (6) Centrele de depozitare trebuie să înregistreze toate intrările şi ieşirile de material seminal congelat, conform tabelelor următoare:

               EVIDENŢA IMPORTURILOR DE MATERIAL SEMINAL CONGELAT

 ┌───┬────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
 │Nr.│ TAURUL │Provenienţa│Data │Număr doze│
 │crt├────┬──────┬────┤ │importului│ │
 │ │Nume│Cod RO│Rasa│ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────┴──────┴────┴───────────┴──────────┴──────────┘


             EVIDENŢA COMERCIALIZĂRII MATERIALULUI SEMINAL CONGELAT

 ┌───┬────────────────┬─────┬───────┬────────────┬────────┐
 │Nr.│ TAURUL │Număr│Judeţul│Beneficiarul│Data şi │
 │crt├────┬──────┬────┤doze │ │ │numărul │
 │ │Nume│Cod RO│Rasa│ │ │ │facturii│
 ├───┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────┴──────┴────┴─────┴───────┴────────────┴────────┘


                EVIDENŢA MIŞCĂRII MATERIALULUI SEMINAL CONGELAT

 ┌───┬────────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
 │Nr.│ TAURUL │Provenienţa│ Număr doze │
 │crt├────┬──────┬────┤ ├──────┬───────┬──────┬─────┤
 │ │Nume│Cod RO│Rasa│ │Stoc │Intrări│Ieşiri│Stoc │
 │ │ │ │ │ │la │ │ │final│
 │ │ │ │ │ │01.01.│ │ │ │
 │ │ │ │ │ │20... │ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼──────┼────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────┴──────┴────┴───────────┴──────┴───────┴──────┴─────┘


    Condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal congelat de bovine

    ART. 13
    Centrele pentru depozitare şi comercializare a materialului seminal vor respecta următoarele condiţii şi indici minimi pentru materialul seminal congelat:
    - elemente de identificare a dozei: unitatea producătoare (codul), codul, numele şi rasa taurului, data colectării şi congelării materialului seminal (şarja), numărul autorizaţiei centrului;
    - volumul dozei: paieta fină 0,25 ml;
    - mobilitatea spermatozoizilor după decongelare 0,30;
    - concentraţia de spermatozoizi totali/doză 25.000.000;
    - concentraţia de spermatozoizi mobili/doză 7,5 mil.;
    - spermatozoizi vii peste 30%;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 18% pentru rasele de lapte şi rasele mixte;
    - spermatozoizi cu anomalii maximum 25% pentru rasele de carne;
    - spermatozoizi imaturi maximum 2%.

    Condiţii pentru comercializarea materialului seminal congelat

    ART. 14
    (1) Se va comercializa material seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, codificat şi aprobat de autoritatea competentă, conform anexei nr. 2c.
    (2) Materialul seminal congelat în paiete va fi livrat către beneficiari (asociaţie judeţeană de crescători autorizată, fermier (crescător), de bovine înregistrat ca persoană fizică autorizată, inclusiv primării), numai în goblete cu capacitate corespunzătoare numărului de doze solicitate.
    (3) Transferul gobletelor cu material seminal congelat din containerul de depozit în containerele de transport se va efectua cât mai rapid posibil (maximum 5 secunde). În containerele de transport nivelul azotului lichid trebuie să depăşească extremitatea superioară a paietelor, cu excepţia containerelor cu vaporizator.
    (4) Materialul seminal congelat comercializat, la solicitarea beneficiarilor, va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar şi pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor.
    (5) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene de crescători autorizate, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    (6) Comercializarea materialului seminal congelat se execută pe bază de contract încheiat între furnizor şi beneficiar (asociaţii judeţene de crescători autorizate şi/sau fermieri (crescători) de bovine, înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării).
    (7) În caz de litigii, la solicitarea beneficiarilor, ANARZ-ul în cadrul laboratorului de profil va executa expertiza calitativă a parametrilor spermatici şi va elibera buletin de calitate, ca urmare a evaluării unui număr de 2 doze/ şarjă/taur.
    (8) Comercializarea materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.
    ART. 15
    Se va comercializa material seminal congelat cu valoare pozitivă de ameliorare şi precizie peste 50%, confirmată şi atestată prin ultima evaluare genetică.

    Condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor

    ART. 16
    (1) Fiecare centru de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat autorizat trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea importurilor (centru de provenienţă, taurii donatori, numărul de doze, data importului);
    b) rezultatele actualizate a testelor de evaluare genetică ale taurului al cărui material seminal congelat îl comercializează;
    c) identificarea distribuitorului autorizat, numărul de doze livrate, data livrării;
    (2) Registrele pot fi ţinute în format electronic, se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    (4) Semestrial se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor, de la care comercializează material seminal congelat.

    CAP. VII
    Documente furnizate de procedura administrativă

    ART. 17
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare în format original pe hârtie, ştampilat (anexa nr. 2d).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2e.

    CAP. VIII
    Controalele centrelor de depozitare autorizate

    ART. 18
    (1) Centrele de depozitare autorizate sunt supuse unor inspecţii periodice efectuate odată pe an, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi de supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă şi structurile teritoriale (CTR-OARZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    (3) Controalele se realizează de comisia desemnată prin decizia directorului general.
    ART. 19
    Centrele de depozitare autorizate trebuie să permită accesul comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, buletine de calitate, facturi, etc.
    ART. 20
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic) sau la solicitarea beneficiarilor, în caz de litigii.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic), se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare odată pe an şi se comunică centrului de depozitare autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere solicitat de beneficiari se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de centrul de colectare şi/sau centrul de depozitare autorizat.
    ART. 21
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 2f), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANARZ;
    b) un exemplar la CTR;
    c) un exemplar la centrul de depozitare controlat.
    (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea deficienţelor.

    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei

    ART. 22
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată că centrul de depozitare nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, comisia întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea conducerii centrului de depozitare ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
    d) căi de atac.
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de suspendare se întocmeste în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de depozitare;
    b) CTR - OARZ.
    ART. 23
    Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, centrul de depozitare autorizat face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente în acest sens.
    ART. 24
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru comercializarea materialului seminal congelat stipulate în procedura de lucru;
    b) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor;
    c) sustragere de la efectuarea controlului;
    d) se constată că centrul de depozitare autorizat, pe perioada suspendării, a comercializat material seminal congelat;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
    ART. 25
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 24, comisia întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de depozitare controlat;
    b) CTR - OARZ.
    ART. 26
    (1) Centrul de depozitare căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care centrul de depozitare solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Centrul de depozitare căruia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. IX
    Preschimbarea autorizaţiei

    ART. 27
    În vederea preschimbării autorizaţiei, operatorul economic trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 2g);
    b) autorizaţia în original;
    c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.

    CAP. X
    Libera circulaţie a serviciilor

    ART. 28
    (1) Operatorii economici autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot să efectueze activităţi de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrioni, în regim transfrontalier în România numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
-----
    **) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, h, i se vor depune în copie, tradusă şi legalizată, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea centrului de achiziţie, depozitare şi comercializare de material seminal congelat (anexa nr. 2a);
    b) actul constitutiv al societăţii sau similar, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor NACE sau ISIC. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau similar;
    d) certificat constatator eliberat de ORC, sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală, sau similar;
    f) autorizaţia sanitară veterinară;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale (amplasarea, amenajarea şi dotarea), precum şi schiţa depozitului, în conformitate cu normele tehnice elaborate şi aprobate de ANARZ.
    h) contractul specialistului responsabil cu gestionarea, manipularea, verificarea calităţii, livrarea şi marketingul materialului seminal congelat, diploma de studii şi fişa postului;
    i) autorizaţia emisă de statul emitent.
    ART. 29
    În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANARZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.


    DEPOZIT (Centru de depozitare) ..................
    Nr. ........... din ...................


                Situaţia privind stocurile, intrările, ieşirile
              în lună, cumulat şi stocurile la perioadă pe tauri,
              în cursul anului 20. .. . (01. 01. - 31. 12. 2013)*)
-----
    *) Se va transmite lunar la ANARZ


 ┌───┬─────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬─┬──┬───┬──┬─┬──┬───┬────┬──┬─┬──┬───┬─────┐
 │Nr.│ Taur │Total doze│ Luna │I│II│III│IV│V│VI│VII│VIII│IX│X│XI│XII│Total│
 │crt├───┬────┬────┤m.s.c. la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │an │
 │ │Cod│Nume│Rasa│01.01.2013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │ │ │ │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───┴────┴────┴──────────┼─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ TOTAL │Stoc lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Intrări lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Ieşiri lună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├─────────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼────┼──┼─┼──┼───┼─────┤
 │ │Cumulat ieşiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴───┴────┴──┴─┴──┴───┴─────┘

                              Reprezentant legal,


    DEPOZIT (Centru de depozitare) ...............
    Nr. ........... din .................

                    Situaţia livrărilor de material seminal
                       congelat pe tauri şi beneficiari*)
-----
    *) Se va completa trimestrial

 ┌───┬─────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│ Taur │Judeţul│ Beneficiari/număr doze │
 │crt├───┬────┬────┤ ├──────────────┬─────┬─────────────────────┬─────┤
 │ │Cod│Nume│Rasă│ │ Asociaţia │Număr│Societăţi comerciale,│Număr│
 │ │ │ │ │ │ │doze │ferme, primării │doze │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───┼────┼────┼───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───┴────┴────┴───────┼──────────────┼─────┼─────────────────────┼─────┤
 │ TOTAL │ │ │ │ │
 └─────────────────────────┴──────────────┴─────┴─────────────────────┴─────┘


                              Reprezentant legal,

    ANEXA 2a

    S.C. ..................
    Nr. ...... din ............


                            CERERE-TIP DE AUTORIZARE

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, ......................., în calitate de ................. al ..........................................., cu sediul în localitatea ....................., judeţul ................, str. ............................ nr. ........, înregistrată la registrul comerţului sub nr. .................., solicit eliberarea autorizaţiei pentru prestarea serviciului de achiziţie, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat şi/sau embrioni, din specia bovine. Anexăm documentaţia necesară autorizării.

    Data Semnătura


    ANEXA 2b

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"


                               RAPORT DE EVALUARE
                   pentru autorizarea zootehnică a centrului
                 de depozitare şi comercializare a materialului
             seminal congelat şi/sau embrionilor, la specia bovine


    Subsemnaţii ................................ salariaţi la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie în cadrul compartimentului Inspecţia de stat pentru controlul ameliorării şi reproducţiei în zootehnie, având în vedere decizia nr........., din.........................., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE şi Directiva 2006/123/CEE , transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. .......................................... din judeţul ........................ în vederea emiterii autorizării zootehnice de funcţionare a unităţii pentru activitatea de achiziţie, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat clasa CAEN 5210, 0162, 4690, 4719, constatând următoarele:
    1. Clădiri şi amenajări în funcţiune:
    a) nr. clădiri .............................................................. .
    b) nr. încăperi/suprafaţă .............................................................. .
    2. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane .............................................................. .
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă .............................................................. .
    c) canalizare .............................................................. .
    3. Condiţii de microclimat:
    a) ventilaţie .............................................................. .
    b) temperatură .............................................................. .
    c) umiditate .............................................................. .
    d) luminozitate .............................................................. .
    e) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc. .............................................................. .
    4. Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:
    a) spălătoare pentru mâini .............................................................. .
    b) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc. .............................................................. .
    5. Vestiare şi grupuri sanitare:
    a) nr. vestiare .............................................................. .
    b) nr. încăperi vestiar .............................................................. .
    c) nr. cabine .............................................................. .
    6. Personal încadrat:
    a) nr. total .............................................................. .
    b) nr. specialişti .............................................................. .
    7. Fluxul tehnologic:
    a) spaţii pentru recepţie, depozitare, livrare .............................................................. .
    b) condiţii de depozitare şi de transport .............................................................. .
    c) dotarea cu aparatură pentru controlul calităţii m.s.c.-ului .............................................................. .
    d) dotarea cu aparatură pentru igeinizarea instrumentarului şi ustensilelor ...................................................... .
    8. Amplasare, vecinătăţi:
    a) distanţa faţă de perimetrele locuibile .............................................................. .
    b) surse poluante în vecinătate .............................................................. .
    9. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .............................................................. .
    10. Comercializarea materialului seminal congelat.
    a) Se va comercializa material seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, aprobat de autoritatea competentă, conform condiţiilor stabilite în procedura de lucru.
    b) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene ale crescătorilor, autorizate de autoritatea competentă, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau după caz, fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    c) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    d) Materialul seminal congelat comercializat, la solicitarea beneficiarilor, va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar şi pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor.
    e) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    f) Semestrial se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor, de la care comercializează material seminal congelat.
    g) Comercializarea materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.
    11. Alte aspecte: .......................................... .
    12. PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea zootehnică a activităţii de depozitare a materialului seminal congelat, având ca obiectiv comercializarea materialului seminal congelat, conform claselor CAEN 5210, 0162, 4690, 4719 .................................
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare ............................................

    Din partea ANARZ,

    Din partea MADR, Din partea S. C.


    ANEXA 2c

                Condiţii pentru aprobarea materialului biologic,
                      utilizat la însămânţare artificială

    1. Pentru taurii indigeni:
    a) să fie codificaţi RO;
    b) să fie înscrişi în registrul genealogic al unei asociaţii acreditate de autoritatea competentă;
    c) să parcurgă etapele testării prevăzute în programul de ameliorare al asociaţiei acreditate pentru conducerea registrului genealogic;
    d) să îndeplinească cerinţele privind valoarea de ameliorare stabilite de Comisia tehnică de coordonare a activităţii registrului genealogic.
    2. Pentru taurii din ţări membre ale Uniunii Europene:
    a) să fie codificaţi RO;
    b) să provină dintr-un registru genealogic al unei asociaţii recunoscute (să fie testaţi în cadrul programului de ameliorare al asociaţiei respective);
    c) să aibe valoarea de ameliorare pozitivă şi precizia de minim 50%.
    3. Pentru taurii din ţări terţe:
    a) suplimentar faţă de taurii din ţările membre ale Uniunii Europene este necesar avizul de import eliberat de autoritatea competentă.
    4. Pentru taurii din rasele Pinzgau, Sură de Stepă şi taurii de bivol:
    a) codificaţi RO;
    b) încadrarea în tipul rasei sub aspect fenotipic.
    5. În toate situaţiile starea de sănătate a taurilor trebuie să fie certificată prin documente sanitare veterinare.
    6. Utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi, atrage după sine, nerecunoaşterea ascendenţei produşilor obţinuţi în urma însămânţării artificiale, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.

    ANEXA 2d

                                                               Avizat MADR

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE
---------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 297 bis din 24 mai 2013, la pagina 45 (a se vedea imaginea asociată).


                                  AUTORIZAŢIE
                            ZOTEHNICĂ DE FUNCŢIONARE

                       NR. ......... DIN ................

    În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 17/2013, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O. M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE , Directiva 2006/123 CEE şi procedura de lucru, în baza raportului de evaluare nr. .......... din ................, dispune:
    Autorizarea zootehnică a Depozitului de material seminal congelat al S.C. ......................... din localitatea ..............., str. ....................., nr. ............, judeţul ...................., având ca scop:
    Depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat şi a embrionilor de la specia bovine.
    Orice încălcare sau abatere de la condiţiile şi reglementările care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, atrage după sine, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi retragerea autorizaţiei de funcţionare.

                               DIRECTOR GENERAL,


    ANEXA 2e

      REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA CENTRELOR DE DEPOZITARE AUTORIZATE


 ┌───┬───────────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬────────────┐
 │Nr.│Data depunerii/│Denumirea │Adresa,│Denumirea │Adresa │Activi-│Nr./data│Materialul│Observatii*)│
 │crt│înregistrării │operatorului│sediu │unităţii │punct │tăţile │autori- │genetic │ │
 │ │cererii şi a │economic │social,│conform │de │ │zaţiei │utilizat │ │
 │ │documentaţiei │ │tel., │legislaţiei│lucru │ │ │ │ │
 │ │ │ │fax, │specifice │social,│ │ │ │ │
 │ │ │ │CUI │ │tel., │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │fax │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────────────┴────────────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴────────────┘

-----
    *) Se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.

    ANEXA 2f

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

                                NOTĂ DE CONTROL

    Subsemnaţii ....................... salariaţi la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, având în vedere decizia nr. ........, din. .............., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010, Directiva 88/407/CEE modificată şi completată cu Directiva 2003/43/CEE şi Directiva 2006/123/CEE , transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. ........................... din judeţul ................... autorizată zootehnic pentru activitatea de depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat clasa CAEN 5210, 0162, 4690, 4719, constatând următoarele:
    1. Comercializarea materialului seminal congelat:
    a) Se va comercializa material seminal congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, aprobat de autoritatea competentă, conform condiţiilor stabilite în procedura de lucru.
    b) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor judeţene ale crescătorilor, autorizate de autoritatea competentă, publicate pe sitiul ANARZ, şi/sau după caz, fermierilor (crescătorilor), de bovine înregistraţi ca persoane fizice autorizate, inclusiv primării, cu avizul OARZ-ului judeţean.
    c) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    d) Materialul seminal congelat comercializat, la solicitarea beneficiarilor, va fi însoţit de buletinul de analiză a calităţii, de certificatul sanitar veterinar şi pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor.
    e) Lunar se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia mişcărilor de material seminal congelat pe tauri (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri), iar în cazul sesizărilor şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru.
    f) Semestrial se va transmite la autoritatea competentă (ANARZ), situaţia privind actualizarea valorii de ameliorare a taurilor, de la care comercializează material seminal congelat.
    g) Orice abatere privind condiţiile de comercializare a materialului seminal congelat, atrage după sine, retragerea autorizării.
    2. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .................................................................... .
    3. Aspecte ale mişcărilor de material seminal congelat (intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri) ......................................................... .
    4. Aspecte privind utilizarea materialului seminal congelat difuzat în teritoriu şi rezultatele obţinute de către beneficiari ......................................................... .
    5. Alte aspecte ......................................................... .
    6. PROPUNERI: ......................................................... .

    Din partea ANARZ,

    Din partea OARZ, Din partea S. C.


    ANEXA 2g

    S.C. ....................
    Nr. ...... din ...........


                     CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, ....................., în calitate de .................. al ............................, cu sediul în localitatea ..............., judeţul ........., str. ....................... nr. ......, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............... autorizată pentru ............................................... cu Autorizaţia nr. ........ din ................, solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ............................................ .
    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare.

    Data Semnătura

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Simon Gabriela
02 Iulie 2013
lucru foarte bun
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016