Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 16 mai 2013  de autorizare pentru activitatea de achizitie, depozitare, aprovizionare a punctelor de insamantari artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea insamantarilor artificiale, la specia bovine - Anexa 3*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 16 mai 2013 de autorizare pentru activitatea de achizitie, depozitare, aprovizionare a punctelor de insamantari artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea insamantarilor artificiale, la specia bovine - Anexa 3*)

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 297 bis din 24 mai 2013 -----------     *) Aprobata de Ordinul Nr. 340 din 16 mai 2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 297, din 24 mai 2013.

    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii

    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANARZ), este autoritatea competentă în domeniu, care conform H.G. nr. 834/2010, autorizează din punct de vedere zootehnic asociaţiile implicate în desfăşurarea activităţilor de reproducţie, prin însămânţări artificiale, montă dirijată şi embriotransfer.
    ART. 2
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    a) organizarea şi monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA, înregistrarea originii produşilor;
    b) transparenţă în circulaţia materialului seminal congelat şi aprovizionarea punctelor de însămânţare artificială;
    c) stabilirea condiţiilor pentru achiziţia şi utilizarea la IA a materialului seminal congelat la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative

    ART. 3
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 834/2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu";
    b) O.M. nr. 218/2010, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    c) Legea Zootehniei nr. 72/2002.

    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia

    ART. 4
    Autorizaţia se emite pentru activitatea de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine.
    ART. 5
    Codurile CAEN corespunzătore activităţii de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate de însămânţarea artificială şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare.

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura

    ART. 6
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.
    (2) Organigrama ANARZ-ului prevede 8 CTR-uri şi 41 de OARZ-uri, structuri teritoriale fără personalitate juridică distinctă.
    (3) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare

    ART. 7
    Documentele solicitate de procedura administrativă sunt următoarele:
    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.A.R.Z. prin care se solicită autorizarea asociaţiei judeţene de crescători (anexa nr. 3a);
    b) statutul, sau după caz, actul constitutiv, care au înscris în obiectul de activitate organizarea însămânţărilor artificiale, organizarea şi administrarea bazei de date, organizarea şi administrarea depozitului de material seminal congelat (conform claselor CAEN). Hotărârea judecătorească de înfiinţare;
    c) certificatul de înregistrare fiscală;
    d) certificatul de înregistrare la judecătorie în Registrul asociaţiilor;
    e) situaţia crescătorilor, membrii ai asociaţiei;
    f) numărul operatorilor de însămânţări artificiale angajaţi ai asociaţiei judeţene, cu contracte individuale de muncă şi/sau cu contracte de colaborare, autorizaţi de autoritatea competentă (tabel cu numele şi prenumele operatorului, locaţia PIAV-ului, forma de activitate - anexa nr. 3b);
    g) contractul specialistului responsabil cu organizarea şi monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA, înregistrarea originii produşilor, recepţia şi distribuţia materialului seminal congelat, diploma de studii şi fişa postului;
    h) documente care să ateste funcţionarea eficientă a asociaţiei (bilanţul pe ultimul an, dovada depunerii acestuia la Administraţia financiară, dovada că nu au datorii la Stat de la Administraţia financiară);
    i) lista cu taurii solicitaţi de crescători pentru însămânţare artificială, care va fi aprobată de ANARZ. Lista se actualizează trimestrial sau anual, după caz.
    j) protocol de colaborare cu una din asociaţiile reprezentative, acreditate pentru conducerea cărţilor de rasă.
    ART. 8
    (1) Asociaţia judeţeană de crescători solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei.
    (2) În acest sens, va depune şi înregistra documentaţia completă la secretariatul autorităţii competente.
    (3) În cazul în care, persoana desemnată pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită asociaţiei judeţene completările şi precizările necesare, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului cu documentaţia.
    (4) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANARZ-ului, desemnaţi prin decizia directorului general, împreună cu reprezentantul MADR desemnat, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 3c).
    (5) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.
    ART. 9
    Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propun conducerii autorităţii competente amânarea sau eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    b) conform legislaţiei în vigoare membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.
    ART. 10
    În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.

    CAP. VI
    Condiţii de autorizare

    ART. 11
    Procedura stabileşte următoarele condiţii pentru asociaţiile judeţene de crescători autorizate:
    a) constituirea şi organizarea bazei de date cu membrii asociaţiei şi efectivele de reproducţie deţinute;
    b) constituirea şi organizarea bazei de date cu catagrafia efectivelor de femele pe categorie de vârstă şi stări fiziologice şi programarea acestora la reproducţie;
    c) constituirea şi organizarea bazei de date pentru monitorizarea activităţii de reproducţie, desfăşurată prin însămânţări artificiale şi înregistrarea originii produşilor;
    d) transmiterea evidenţelor primare ale activităţii de reproducţie, pe operator de I.A., fermă şi PIAV.

    CAP. VII
    Documente furnizate de procedura administrativă

    ART. 12
    (1) Autorizaţie în format original pe hârtie, ştampilat (anexa nr. 3d).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3e.

    CAP. VIII
    Condiţii pentru achiziţia, distribuţia şi utilizarea la IA a materialului seminal congelat

    ART. 13
    (1) Se va achiziţiona material seminal congelat provenit din centre de colectare şi/sau centre de depozitare autorizate de autoritatea competentă şi avizate de MADR.
    (2) Se va achiziţiona numai material seminal congelat provenit de la tauri aprobaţi de autoritatea competentă pentru a fi utilizat la însămânţări artificiale.
    (3) La achiziţionarea materialul seminal congelat beneficiarul solicită distribuitorului buletinul de analiză a calităţii, certificatul sanitar veterinar, pedigreul cu valoarea de ameliorare a taurilor, avizul de expediţie, factura.
    (4) Achiziţia şi distribuţia materialului seminal congelat utilizat la însămânţări artificiale se face numai de către asociaţii judeţene de crescători, autorizate de autoritatea competentă şi avizate de MADR.
    (5) Operatorii de însămânţări artificiale, fac parte dintr-o formă asociativă judeţeană de crescători de animale autorizată conform legii.
    (6) Materialul seminal congelat distribuit către operatorii de IA va fi însoţit de topuri cu buletine de însămânţare artificială în funcţie de numărul dozelor de m.s.c., autocopiative, format A5, în trei exemplare, de culori diferite, cu locaş pentru ataşarea paietei utilizate la IA, pentru exemplarul care se lasă la crescător, conform anexei nr. 3f.
    (7) Utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal congelat provenit de la tauri care nu au fost aprobaţi de autoritatea competentă, atrage după sine, nerecunoaşterea ascendenţei produşilor obţinuţi în urma însămânţării artificiale, şi/sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42 din Legea zootehniei.

    CAP. IX
    Condiţii pentru înregistrarea şi transmiterea datelor

    ART. 14
    (1) Fiecare asociaţie judeţeană de crescători de animale autorizată, trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea furnizorilor de la care s-a achiziţionat materialul seminal congelat, numărul de doze achiziţionate, date de identificare a taurilor, data recepţiei;
    b) identificarea utilizatorilor (operatori de IA, fermieri şi/sau crescători), numărul de doze de material seminal congelat distribuite, date de identificare a taurilor, data aprovizionării;
    (2) Registrele pot fi ţinute în format electronic, se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Fiecare asociaţie judeţeană autorizată va organiza o bază de date de reproducţie în care va ţine evidenţa însămânţărilor artificiale, a fătărilor şi a produşilor obţinuţi de la femelele adulte de reproducţie însămânţate artificial şi va asigura circuitul informaţiilor stabilit către autoritatea competentă. Structura bazei de date şi modul de constituire şi actualizare se stabileşte pe baza unui protocol încheiat cu asociaţiile acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice, astfel încât aceste asociaţii să recunoască datele de origine înregistrate şi să poată certifica originea produşilor obţinuţi din însămânţări artificiale.
    (4) Lunar se va transmite la autoritatea competentă teritorială situaţia mişcărilor de material seminal congelat (stoc, intrări pe tauri, ieşiri pe tauri, stoc la zi, pe tauri) şi informarea privind realizarea indicatorilor de reproducţie, conform tabelelor.

    Asociatia ......................
    Nr. .............. din ...................


                                   INFORMARE
       privind realizarea indicatorilor de reproducţie în luna ..........

 ┌───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr.│ Specificare │ Categoria │
 │crt│ ├────────────┬───────────┤
 │ │ │ Vaci │ Viţele │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 1 │Număr femele IA total │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 2 │Număr femele IA prima data │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 3 │Număr femele gestante │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 4 │Pierderi de gestaţie │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 5 │Avorturi │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 6 │Număr femele fătate │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 7 │Produşi vii obtinuţi │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 8 │Produşi neviabili │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 9 │Produşi fătaţi morţi │ │ │
 └───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘


                                    Funcţia

                                 Nume - Prenume

    Asociaţia .....................
    Nr. ............. din ..................


                    Situaţia achiziţiei de m.s.c. la data de
          ......................... perioada 01. 01. - 31. 12. 2013*)
-----
    *) Se va transmite lunar la OARZ


 ┌───┬─────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┬───────┐
 │Nr.│ Taur │Unitatea │Stoc │Doze │Doze │Stoc m.s.c.│Femele │Femele │
 │crt├────┬───┬────┤furnizoare│doze la │achizi- │consumate │la finele │IA(1) │IA(tau)│
 │ │Nume│Cod│Rasa│(SEMTEST, │01.01.2013│ţionate │în perioada│lunii │cumulat│cumulat│
 │ │ │ │ │depozit) │ │în perioada│01.01.-..13│ │la zi │la zi │
 │ │ │ │ │ │ │01.01.-..13│ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────┼───┼────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴────┴───┴────┴──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┘


            Preşedinte, Responsabil m.s.c.,


    Asociatia ...............
    Nr. ........... din ...............

                      Situaţia realizării indicatorilor de
              reproducţie (IA(1) şi IA(tau) şi a stocului de m.s.c. la
             data ............... perioada 01. 01. - 31. 12. 2013*)
-----
    *) Se va transmite lunar la OARZ


 ┌───┬───────┬────────┬──────────┬───────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────────────────────┐
 │Nr.│PIAV │Operator│Stoc │Program│Realizat │Doze │Stoc │ Din care pe taur │
 │crt│locaţia│nume, │m.s.c. la │IA 2013│01.01. - │consumate│doze │ │
 │ │ │prenume │01.01.2013│ │31.12.2013 │total │total│ │
 │ │ │ │ │ ├─────┬───────┤ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
 │ │ │ │ │ │IA(1)│IA(tau)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴───────┴────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────┴──────────┴───────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


    Preşedinte, Responsabil m.s.c

    CAP. X
    Controalele asociaţiilor autorizate

    ART. 15
    (1) Asociaţiile judeţene de crescători autorizate sunt supuse unor controale de supraveghere, efectuate de autoritatea competentă, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autorităţile competente teritoriale (CTR- OARZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    ART. 16
    Asociaţiile judeţene de crescători autorizate trebuie să permită accesul autorităţilor competente teritoriale, în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, facturi, contracte, conform procedurii de lucru.
    ART. 17
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
    (2) Controlul de supraveghere planificat se comunică asociaţiei judeţene autorizate cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere inopinat se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile desfăşurate de asociaţia judeţeană de crescători autorizată.
    ART. 18
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 3g), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANARZ;
    b) un exemplar la CTR;
    c) un exemplar la OARZ;
    d) un exemplar la asociaţia controlată.
    (2) În funcţie de rezultatul notei, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea deficienţelor.

    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaşiei

    ART. 19
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, se constată că asociaţia autorizată nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, CTR/OARZ judeţean întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea asociaţiei autorizate ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
    d) căi de atac.
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful CTR-ului şi se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CTR, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acesteia:
    a) asociaţiei autorizate;
    b) autorităţii competente.
    (4) Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, asociaţia autorizată face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare.
    ART. 20
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată achiziţia de material seminal care nu a fost aprobat sau a cărei provenienţă nu o poate justifica cu documente;
    b) asociaţia autorizată împiedică ori se sustrage de la efectuarea controlului;
    c) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru transmiterea evidenţelor de reproducţie;
    d) se constată că asociaţia autorizată, pe perioada suspendării, efectuează activităţile în domeniul în care este autorizată;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
    ART. 21
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 20, CTR/OARZ, întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful CTR-ului, se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CTR, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) asociaţiei autorizate;
    b) autorităţii competente.
    ART. 22
    (1) Asociaţia căreia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care asociaţia solicită o noua autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Asociaţia căreia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. XI
    Preschimbarea autorizaţiei

    ART. 23
    În vederea preschimbării autorizaţiei, reprezentantul legal al asociaţiei trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 3h);
    b) autorizaţia în original;
    c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.

    ANEXA 3a

    Asociaţia .......................
    Nr. ........... din ............


                            CERERE-TIP DE AUTORIZARE

                                     Către

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie


    Subsemnatul/Subsemnata, .............., în calitate de ...................... al Asociaţiei ....................................., cu sediul în localitatea ....................., judeţul ................, str. ........................ nr. .........., solicit autorizarea pentru prestarea serviciului de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine. Anexăm documentaţia necesară autorizării.

    Data Semnătura


    ANEXA 3b

                Situaţia operatorilor de însămânţări artificiale

 ┌───┬─────────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────────┐
 │Nr.│ Numele şi prenumele │Locaţia │CNP-ul │Forma de │Numarul │
 │crt│ operatorului de IA │PIAV- ului│operatorului│activitate│autorizatiei │
 │ │ │ │ │ │emise de ANARZ│
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼─────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └───┴─────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────────┘


    ANEXA 3c

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

                       RAPORT DE EVALUARE LA FAŢA LOCULUI

    I. Date de identificare ale specialiştilor care fac evaluarea:
    Numele, prenumele, funcţia şi instituţia:
    1.
    2.
    3.
    Numiţi prin Decizia nr. ........ din ............... 2013
    Nr. de înregistrare a dosarului:
    Data primirii documentaţiei complete:
    II. Date referitoare la solicitant:
    Denumirea persoanei juridice:
    Forma de organizare:
    Reprezentată prin: .......................................................... .
    Sediul social al persoanei juridice:
    Strada: Nr. .... Bl. ..... Sc. ..... Apt. .......
    Cod poştal: ........ Localitatea: ..............
    Judeţul: .................... Telefon: .............. Fax: .................
    E-mail: .....................................................
    III. Constatări privind spaţiile, amenajarea şi dotarea
    1. Spaţii şi amenajări în funcţiune:
    a) nr. încăperi/suprafaţă ......................................................... .
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ......................................................... .
    c) canalizare ......................................................... .
    d) condiţii de microclimat (ventilaţie, temperatură, umiditate, luminozitate) ................................................. .
    e) asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului ................................................. .
    2. Dotarea pe flux tehnologic:
    a) spaţii pentru recepţia şi depozitarea materialului seminal congelat ................................................. .
    b) condiţii de depozitare şi de transport ................................................. .
    c) dotarea cu aparatură pentru controlul calităţii m.s.c.-ului ................................................. .
    3. Forma de deţinere a spaţiilor (act de proprietate, contract de închiriere, contract decomodat, eliberate conform legislaţiei în vigoare).
    IV. Constatări privind personalul încadrat
    a) nr. total ................................................. .
    b) nr. specialişti ................................................. .
    c) nr. operatori cu contracte individuale de muncă ................................................. .
    d) nr. operatori cu contracte de colaborare ................................................. .
    V. Constatări privind organizarea, relaşionarea şi colaborarea cu instituţiile implicate în desfţăurarea activităţilor specifice
    a) constituirea şi organizarea bazei de date cu membrii asociaţiei şi efectivele de reproducţie deţinute;
    b) constituirea şi organizarea bazei de date pentru monitorizarea la nivel judeţean a activităţii de reproducţie, desfăşurată prin însămânţări artificiale şi înregistrarea originii produşilor;
    c) transmiterea evidenţelor cu activitatea de reproducţie.
    VI. Alte aspecte
    VII. PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea activităţii de achiziţie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine ................................................. .
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare ................................................. .

    Comisia de evaluare:

    Din partea ANARZ

    Din partea MADR Din partea Asociaţiei


    ANEXA 3d

                                                                Avizat MADR

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
---------
    NOTĂ(CTCE)
    Imaginea reprezentând Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 297 bis din 24 mai 2013, la pagina 59 (a se vedea imaginea asociată).

                                  AUTORIZAŢIE
                         Nr. ....... din .............

    În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 17/2013, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la nr. .......... din ..................., a Asociaţiei ......................, judeţul ..................., în baza raportului de evaluare nr. ......... din ................., întocmit de specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 72/2002, H.G. nr. 834/2010, O.M. 218/2010 şi a procedurii de lucru, dispune:
    Autorizarea Asociaţiei ....................... din localitatea ........................., str. ....................., nr. ........, judeşul ..................., având ca scop:
    Achiziţia, depozitarea, aprovizionarea punctelor de însămânţare artificială cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine, pentru operatorii menţionaţi în documentaţie.
    Orice încălcare sau abatere de la condiţiile care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, atrage după sine, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi retragerea autorizaţiei.

                               DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 3e

           REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA ASOCIAŢIILOR AUTORIZATE

 ┌───┬───────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
 │Nr.│Data depunerii/│Denumirea │Adresa, │Activităţile│Nr./data │Observaţii│
 │crt│înregistrării │asociaţiei│telefon,│ │autorizaţiei│ │
 │ │cererii şi a │ │fax │ │ │ │
 │ │documentaţiei │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


    ANEXA 3f

    ASOCIAŢIA ...................
    PIAV ...........................
    Operator însămânţător .......................
    COD [][][][][]

               BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ NR. ..........

    PROPRIETAR ...................
    ADRESA .....................
    COD EXPLOATAŢIE [R][O][][][][][][][][][][]

    FEMELA IA:
    NUME [][][][][][][][][][] RASA [][][][]
    MATRICOL [R][O][][][][][][][][][][]

                 1 MULTIPARĂ
    CATEGORIA [] 2 PRIMIPARĂ COP 4 DA 5 NU []
                 3 VIŢEA

    DATA IA [][][][][][] NR. IA [][][]

                           COD [][][][][]
    TAUR ..............
                           RASA [][][][]

    SEMNĂTURA

    PROPRIETAR, OPERATOR,


                              DECLARAŢIE DE FĂTARE

    Subsemnatul ........................., declar că vaca a fătat la data ............... viţelul de sex ....., cu nr. matricol .........................

    Semnătura proprietarului,


    ANEXA 3g

    [SIGLA]
               MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
               AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN
               ZOOTEHNIE "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

                                NOTĂ DE CONTROL

    I. Date de identificare ale specialiătilor:
    Numele, prenumele, funcţia şi instituţia:
    1.
    2.
    3.
    II. Date referitoare la asociaţie:
    Denumirea persoanei juridice:
    Forma de organizare:
    Reprezentată prin: ........................................................................ .
    Sediul social al persoanei juridice:
    Strada: ................ Nr. ........ Bl. ........ Sc. ........ Apt. ........
    Cod poştal: ........ Localitatea: ........
    Judeţul: ........ Telefon: ........ Fax: ........
    E-mail: ................................
    III. Constatări privind personalul încadrat
    a) nr. total .................
    b) nr. specialişti ........................
    c) nr. operatori cu contracte individuale de muncă .................
    d) nr. operatori cu contracte de colaborare ......................
    IV. Constatări privind organizarea, relaşionarea şi colaborarea cu instituţiile implicate în desfţăurarea activităţilor specifice
    a) constituirea şi organizarea bazei de date cu membrii asociaţiei şi efectivele de reproducţie deţinute;
    b) catagrafierea efectivelor şi întocmirea programelor de reproducţie;
    c) constituirea şi organizarea bazei de date pentru monitorizarea la nivel judeţean a activităţii de reproducţie, desfăşurată prin însămânţări artificiale şi înregistrarea originii produşilor;
    d) achiziţionarea m.s.c.-ului şi a agentului criogenic;
    e) aprovizionarea PIAV-urilor;
    f) existenţa datelor primare şi transmiterea evidenţelor de reproducţie, conform proceduri de lucru şi legislaţiei în vigoare.
    V. Alte aspecte
    VI. Propuneri şi recomandări

    Din partea ANARZ/STZ/OARZ Din partea Asociaţiei


    ANEXA 3h

    Asociaţia ...................
    Nr. ...... din ............


                     CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI

                                     Către,

                    Directorul General al Agenţiei Naţionale
                 pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie


    Subsemnatul/Subsemnata, ......................, în calitate de .................. al Asociaţiei .........................., cu sediul în localitatea ...................., judeţul ................., str. ......................... nr. ......, autorizată pentru ......................................... cu Autorizaţia nr. ........ din ..............., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ............................................................ .
    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în Metodologia de autorizare.

    Data Semnătura

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016