Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 16 iulie 2008  de emitere a Acordului de principiu pentru finantare si de acordare a alocarilor specifice individuale in cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 16 iulie 2008 de emitere a Acordului de principiu pentru finantare si de acordare a alocarilor specifice individuale in cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 4 septembrie 2008
┌───────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│Denumirea │ │ Valoarea │ Valoarea │
│activitãţii│Tipul de cheltuialã eligibilã │ cheltuielilor │ finanţãrii │
│ │ pentru care se solicitã │ eligibile*) │ solicitate │
│ │ finanţare │ - lei - │ - lei - │
│ │ ├──┬───┬───┬───┬──┼───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │An│An │An │An │An│An │An │An │An │An │
│ │ │I │II │III│IV │ V│ I │II │III│IV │V │
├───────────┼──┬─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│a) Cheltuieli eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizarea de investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizãri corporale*5): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│b) Cheltuieli eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizarea de investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizãri necorporale*6): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Cheltuieli cu transfer de tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prin dobândirea drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proprietate intelectualã: brevet de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │invenţie, licenţe, a know-how-ului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sau a cunoştinţelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nebrevetate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Crearea de │[]│c) Cheltuieli salariale cu personalul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│noi locuri │ │nou-angajat în urma realizãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de muncã │ │proiectului de investiţii pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │perioada de 2 ani: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Cheltuieli cu salariul brut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Cheltuieli cu asigurãrile sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┴─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────────────────────────────────┴──┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┘


-----------
*) Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.

SECŢIUNEA C
Declaraţie pe propria rãspundere

Subsemnatul(a), ............, identificat(ã) cu B.I./ C.I. seria ..... nr. ......, eliberat(ã) de ......... la data de ........, cu domiciliul în localitatea .........., str. ....... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ..........., în calitate de reprezentant legal al Întreprinderii ......., declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
Înţeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsitã conform legii.
Declar pe propria rãspundere cã pentru proiectul pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemã:
[] nu am beneficiat de fonduri publice
[] am beneficiat de urmãtoarele fonduri publice:


┌────┬─────────┬─────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┐
│Nr. │ Anul │Forma│Tipul ajutorului│Furnizorul│Actul normativ│ │
│crt.│acordãrii│ │ │ │în baza cãruia│ Cuantum │
│ │ │ │ │ │ am beneficiat│ │
│ │ │ │ │ │ de finanţare │ │
├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
└────┴─────────┴─────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┘Numele: ............................
Funcţia: ...........................

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*7)
.................................................

Data semnãrii:

NOTÃ IMPORTANTÃ!
Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.
------------
*1) Societatea mare este acea societate comercialã cu numãrul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifrã de afaceri anualã netã de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau care deţine active totale ce depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
*2) Se completeazã dacã finanţarea se solicitã pentru obiectul secundar de activitate.
*3) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
*4) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.
*5) Reprezintã orice investiţii în active corporale ce se referã la crearea unei noi unitãţi, extinderea unei unitãţi existente sau angajarea într-o activitate ce implicã o schimbare fundamentalã a produsului sau procesului de producţie al unei unitãţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizatã sub forma achiziţionãrii unei unitãţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacã nu ar fi fost cumpãratã, trebuie sã fie consideratã ca o investiţie în imobilizãri corporale.
*6) Reprezintã orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.
*7) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.


FORMULARUL Nr. 2
----------------
la procedurã
------------

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
UNITATEA DE IMPLEMENTARE ...................
............................................
...........................................┌────────────────────────────────────┐
│ Data ..............................│
│ Numãrul ...........................│
└────────────────────────────────────┘


ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢAREA*1) PROIECTULUI DE INVESTIŢII

Destinatar
Denumirea întreprinderii: ..........................................
Data înregistrãrii întreprinderii: .................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .............
Codul de identificare fiscalã: ......................................
Adresa: ............................................................
.....................................................................
Telefon: ..........................................................
Fax: ...............................................................
E-mail: ............................................................

Ca urmare a cererii dumneavoastrã nr. ..... din data de ...., vã comunicãm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea urmãtoarelor cheltuieli eligibile aferente proiectului:

┌───────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│Denumirea │ │ Valoarea │ Valoarea │
│activitãţii│Tipul de cheltuialã eligibilã │ cheltuielilor │ finanţãrii │
│ │ pentru care se solicitã │ eligibile*) │ solicitate │
│ │ finanţare │ - lei - │ - lei - │
│ │ ├──┬───┬───┬───┬──┼───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │An│An │An │An │An│An │An │An │An │An │
│ │ │I │II │III│IV │ V│ I │II │III│IV │V │
├───────────┼──┬─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│a) Cheltuieli eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizarea de investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizãri corporale*2): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│b) Cheltuieli eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizarea de investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizãri necorporale*3): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Cheltuieli cu transfer de tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prin dobândirea drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proprietate intelectualã: brevet de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │invenţie, licenţe, a know-how-ului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sau a cunoştinţelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nebrevetate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Crearea de │[]│c) Cheltuieli salariale cu personalul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│noi locuri │ │nou-angajat în urma realizãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de muncã │ │proiectului de investiţii pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │perioada de 2 ani: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Cheltuieli cu salariul brut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │[]│Cheltuieli cu asigurãrile sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┴─────────────────────────────────────┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────────────────────────────────┴──┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴───┘*) Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.

Prin prezentul acord de principiu pentru finanţarea proiectului de investiţii se confirmã cã proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schema instituitã prin Hotãrârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionalã prin stimularea investiţiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, înaintea începerii lucrãrilor.
Prezentul acord de principiu pentru finanţare se revocã de drept şi fãrã nicio altã formalitate dacã proiectul de investiţii nu a fost demarat în termenul stabilit, investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 753/2008 sau în situaţia în care întreprinderea procedeazã la schimbarea proiectului de investiţii.


Ministrul economiei şi finanţelor,
.......................................
---------------
*1) Se completeazã de Unitatea de implementare.
*2) Reprezintã orice investiţii în active fixe corporale ce se referã la crearea unei noi unitãţi, extinderea unei unitãţi existente sau angajarea într-o activitate ce implicã o schimbare fundamentalã a produsului sau procesului de producţie al unei unitãţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizatã sub forma achiziţionãrii unei unitãţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacã nu ar fi fost cumpãratã, trebuie sã fie de asemenea consideratã ca fiind o investiţie în imobilizãri corporale.
*3) Reprezintã orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.


FORMULARUL Nr. 3
----------------
la procedurã
------------┌────────────────────────────────────┐
│ Data înregistrãrii ................│
│ Numãrul înregistrãrii .............│
└────────────────────────────────────┘


CERERE DE ELIBERARE A SUMEI NERAMBURSABILE
(Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare.)

Subscrisa, ..............., având datele de identificare menţionate la lit. A, reprezentatã legal prin dl/dna .............., având calitatea de ........, identificatã cu B.I./ C.I. seria ..... nr. ..., eliberatã de ....... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ......, cod poştal ....., solicit eliberarea alocaţiei specifice individuale, în sumã de ........, în baza Acordului de principiu pentru finanţare nr. ....... din data de ........... şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regionalã prin stimularea investiţiilor

A. Datele de identificare a întreprinderii:
Denumirea întreprinderii: ..........................................
Data înregistrãrii întreprinderii: .................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .............
Codul de identificare fiscalã: ......................................
Adresa: ............................................................
.....................................................................
Telefon: ......... Fax: .............. E-mail: ......................
Cod IBAN ............, deschis la Trezoreria .......................
Anexez la prezenta formularul de decont, conform formularului nr. 4 la procedurã, precum şi documentele justificative prevãzute în formularul nr. 5 la procedurã, în original şi în copie, în ordinea activitãţilor completate în formularul de decont.

NOTÃ IMPORTANTÃ!
Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.

Numele: .........................................

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*)
.............................................

Funcţia: ......................................

Data semnãrii: ................................


*) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.


FORMULARUL Nr. 4
-----------------
la procedurã
------------


FORMULAR DE DECONT*1)

Întreprinderea: ............ Data: ............

- lei -
┌───────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│Activitatea│Obiectul│ Nr. │Data │Valoarea │ Document de platã │
│ │facturii│facturii│facturii│facturii ├──────────┬───┬────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ Felul │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ ├────┬────┤ documen- │Nr.│Data├────┬────┤
│ │ │ │ │ Cu │Fãrã│ tului │ │ │ Cu │Fãrã│
│ │ │ │ │TVA │TVA │ │ │ │TVA │TVA │
├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤
├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤
├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤
├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤
├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤
├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴────────┴────────┴────┴────┴──────────┴───┴────┴────┴────┘Numele: .........................................

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*2)
.............................................
------------
*1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum şi documentele justificative în original şi în copie.
*2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.


FORMULARUL Nr. 5
----------------
la procedurã
------------

CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
AFERENTE FINANŢÃRII

┌───┬─────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Activitãţi │ │ │
│crt│ eligibile │ Cheltuieli eligibile │ Documente justificative │
├───┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1.│Realizarea │a) Cheltuieli eligibile pentru│a) Contract de prestãri de servicii, │
│ │de investiţii │realizarea de investiţii în │facturã/chitanţã, ordine de platã, │
│ │în imobilizãri │imobilizãri corporale: │copie de pe extrasul de cont, │
│ │corporale │- terenuri │documente din care sã rezulte achizi-│
│ │şi necorporale │- construcţii │ţionarea în condiţii de piaţã │
│ │ │- instalaţii tehnice şi maşini│Copie de pe materialele elaborate în │
│ │ │- alte instalaţii, utilaje şi │cadrul contractelor încheiate │
│ │ │mobilier industrial │b) Contract de vânzare-cumpãrare, │
│ │ │b) Cheltuieli eligibile pentru│contract de leasing financiar care │
│ │ │realizarea de investiţii în │este eligibil doar în cazul în care │
│ │ │imobilizãri necorporale: │existã obligaţia beneficiarului de │
│ │ │- cheltuieli cu transfer de │a achiziţiona activele la sfârşitul │
│ │ │tehnologie prin dobândirea │perioadei de leasing, facturã/ │
│ │ │drepturilor de proprietate │chitanţã, ordine de platã, copie de │
│ │ │intelectualã: brevet de │pe extrasul de cont, documente din │
│ │ │invenţie, licenţe, a know- │care sã rezulte achiziţionarea în │
│ │ │how-ului sau a cunoştinţelor │condiţii de piaţã │
│ │ │tehnice nebrevetate │c) Contract de licenţã, contract de │
│ │ │ │leasing financiar, facturã/chitanţã, │
│ │ │ │ordine de platã, copie de pe extrasul│
│ │ │ │de cont, documente din care sã │
│ │ │ │rezulte achiziţionarea în condiţii │
│ │ │ │de piaţã │
├───┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2.│Crearea de noi │c) Cheltuieli salariale cu │Situaţii nominale referitoare la │
│ │locuri de muncã │personalul nouangajat în urma │personalul nouangajat în urma │
│ │ │realizãrii proiectului de │realizãrii proiectului de investiţii │
│ │ │investiţii pe o perioadã de │cuprinzând salariile brute şi │
│ │ 𗈖 ani: │cheltuielile cu asigurãrile sociale │
│ │ │- cheltuieli cu salariul brut │obligatorii │
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile │ │
│ │ │ sociale obligatorii │ │
└───┴─────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
FORMULARUL Nr. 6
----------------
la procedurã
------------┌────────────────────────────────────┐
│ Data înregistrãrii ................│
│ Numãrul înregistrãrii .............│
└────────────────────────────────────┘


FORMULAR DE RAPORTAREA EFECTELOR FINANŢÃRII*1)
acordatã în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea
regionalã prin stimularea investiţiilor
(Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare.)

Perioada pentru raportare: anul .............
Datele de identificare a întreprinderii:
Denumirea întreprinderii: ........................................
Adresa: ..........................................................
Telefon: ........... Fax: ............. E-mail ..................
Data înregistrãrii întreprinderii: ..............................
Numãrul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ...........
Codul de identificare fiscalã: ....................................
Am obţinut Acordul de principiu pentru finanţare nr. ........, iar eliberarea alocaţiei specifice individuale s-a efectuat în perioada ............... .
Date de raportare:
Cifra de afaceri netã: ..................... lei
Profitul/pierderea brut(ã): ................ lei
Valoarea investiţiei efectiv realizate pentru care a solicitat finanţare: ........... lei
Rentabilitatea capitalului angajat*2)............................
Marja brutã din vânzãri*3) .........................................
Numãrul de locuri de muncã nou-create aferente investiţiei pentru care a solicitat finanţarea ............
Subsemnatul/Subsemnata, ............., identificat/identificatã cu actul de identitate seria ............ nr. ......., eliberat de ........... la data de ............, cu domiciliul în localitatea ..........., str. .......... nr. ....... bl. ......, sc. ......, ap. ......., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al Societãţii ........., declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*4) Funcţia: .........
................................................

Data semnãrii: ..........


*1) Pe baza datelor din situaţiile financiare anuale aprobate.
*2) Rentabilitatea capitalului angajat = profitul înaintea plãţii dobânzii şi a impozitului pe profit/capitalul angajat.
*3) Marja brutã din vânzãri = (profitul brut din vânzãri/cifra de afaceri) *100.
*4) Toate cererile depuse pentru aceastã schemã vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal întreprinderea.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016