Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 15 octombrie 2004  de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii P.A.T. 1-2004*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 15 octombrie 2004 de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii P.A.T. 1-2004*)

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.167 bis din 9 decembrie 2004
___________
*) Aprobata de <>Ordinul nr. 1889 din 15 octombrie 2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 1167 din 9 decembrie 2004, Partea I.


CAP. I
PREVEDERI GENERALE

ART. 1
(1) Prezenta procedura stabileste conditiile si metodologia de lucru pentru solicitarea, elaborarea si acordarea agrementului tehnic in constructii (AT), prevazut de <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, cuprins in anexa nr. 5 a <>Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, considerat ca agrement tehnic national.
(2) Prevederile prezentei proceduri nu sunt aplicabile pentru agrementul tehnic european, prevazut de <>Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.
ART. 2
In scopurile prezentei proceduri termenii de specialitate se inteleg conform definitiilor prevazute in anexa nr. 1.
ART. 3
Prevederile acestei proceduri sunt obligatorii in conformitate cu <>Legea nr. 10/1995 , pentru toti agentii economici si factorii implicati in fabricarea, furnizarea si utilizarea de noi produse, procedee si echipamente pentru constructii, realizate in tara, sau procurate din import.
ART. 4
La elaborarea agrementului tehnic in constructii se vor avea in vedere urmatoarele principii si obiective generale:
a) Agrementul tehnic se elaboreaza pentru produse si echipamente care pot fi realizate fizic si la care se pastreaza constanta calitatea pe linia de fabricatie, acestea fiind complet definite prin structura, sistem constructiv, forma, alcatuire, caracteristici fizico-mecanice, modul de punere in opera, legaturile cu ansamblul constructiei in care sunt incorporate si destinatie precisa.
b) Fundamentarea prin examinari, calcule, incercari, aprecieri, etc. A AT cu un risc asumat, prin cunoasterea stiintifica si practica a elementelor de justificare a aptitudinii la utilizare a noilor produse, procedee si echipamente de constructii.
c) Furnizarea, prin documentele AT a unei opinii autorizate si a unor informatii tehnice pertinente si concrete asupra caracteristicilor, modului de fabricare, punere in opera si a domeniului de utilizare a produselor, precum si asupra comportarii previzibile in exploatare a constructiilor realizate cu noile produse, procedee si echipamente de constructii, care fac obiectul AT, care sa permita agentilor economici si factorilor implicati in domeniul constructiilor sa ia decizii si responsabilitati in deplina cunostinta de cauza pentru alegerea si utilizarea produselor/procedeelor/echipamentelor.
d) Asigurarea obiectivitatii si neutralitatii in acordarea AT, printr-o apreciere echilibrata, tinand seama de interesele tuturor factorilor implicati.
e) Promovarea progresului tehnic in constructii in conditiile respectarii cerintelor esentiale si a nivelurilor de siguranta pentru constructii si de performanta pentru produsele, procedeele si echipamentele ce formeaza obiectul AT.
ART. 5
Agrementul tehnic se elibereaza de catre un organism elaborator, sub coordonarea Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit in continuare CTPC, la cererea unui solicitant care poate fi:
a) pentru produse sau echipamente, producatorul sau reprezentantului autorizat al acestuia in Romania, sau un alt distribuitor care detine acordul producatorului;
b) detinatorul procedeului sau cel care il foloseste pe baza licentei, in cazul procedeelor noi in constructii.
ART. 6
AT nu are ca efect pentru detinator acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare a produselor, procedeelor si echipamentelor.
ART. 7
Elaboratorul agrementului tehnic raspunde de exactitatea datelor inscrise in AT si de evaluarea bazata pe examinari, calcule, incercari, aprecieri care au fundamentat aceste date. In cazul efectuarii de incercari, un esantion reprezentativ se va pastra depozitat de catre elaboratorul agrementului pe o perioada conform legislatiei in vigoare.
ART. 8
Produsele pentru care s-au eliberat AT sunt supuse actiunii de certificare de conformitate a calitatii, conform prevederilor din anexa nr. 7 a <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 .
ART. 9
AT se acorda pe o perioada limitata, conform anexei nr. 5 a <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 , existand posibilitatea prelungirii valabilitatii, extinderii sau modificarii acestuia la cererea titularului de AT.

CAP. II
METODOLOGIA PRIVIND SOLICITAREA AGREMENTULUI TEHNIC

ART. 10
(1) Solicitantul de AT se adreseaza unuia dintre organismele elaboratoare de AT abilitate in acest scop, a caror lista este disponibila pe site-ul CTPC, care are o grupa specializata ce corespunde obiectului de AT.
(2) Solicitantul trebuie sa prezinte o cerere, conform modelului din anexa nr. 2, insotita de un dosar preliminar, alcatuit in conformitate cu prevederile capitolului III. Prin cererea sa, solicitantul autorizeaza organismul elaborator de AT caruia i s-a adresat sa informeze secretariatul CTPC despre continutul cererii si se obliga sa puna la dispozitia organismului elaborator documentatia si esantioanele necesare pentru elaborarea AT.
(3) Solicitarea pentru un agrement tehnic se poate face numai unui singur organism elaborator de agrement tehnic.
(4) Organismul elaborator de AT informeaza secretariatul CTPC despre continutul cererii si urmare acceptului secretariatului CTPC privind necesitatea si oportunitatea elaborarii AT poate incepe negocierea contractului. Cu solicitantul.
ART. 11
Organismul elaborator, dupa analiza dosarului preliminar de catre raportorul grupei specializate desemnat, informeaza solicitantul de AT despre costul si durata de elaborare a AT avandu-se in vedere ca durata maxima de elaborare este de 4 luni.
ART. 12
(1) Dupa negociere, daca solicitantul este de acord cu oferta, organismul elaborator inregistreaza dosarul si incepe elaborarea AT. Pe parcursul instrumentarii, dupa caz, poate emite la cerea solicitantului o adresa prin care confirma ca produsul, procedeul sau echipamentul nou se afla in curs de instrumentare.
(2) In cazul in care negocierile cu solicitantul de AT nu au condus la semnarea contractului, organismul elaborator este obligat ca in maximum 5 zile sa instiinteze secretariatul CTPC, asupra nesemnarii acestuia inclusiv motivatia (motive financiare sau nefinanciare). Secretariatul CTPC informeaza organismul elaborator de AT daca solicitantul se poate sau nu adresa altui organism elaborator de AT.

CAP. III
ALCATUIREA DOSARULUI PRELIMINAR DE AGREMENT TEHNIC

ART. 13
(1) Dosarul preliminar trebuie intocmit de catre solicitant si va cuprinde in principal, in functie de etapa solicitarii:
a) cererea pentru AT;
b) acordul producatorului privind comercializarea produsului de catre solicitant, in cazul in care solicitantul este altul decat reprezentantul sau autorizat;
c) descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (in limba romana);
d) pentru produsele provenite din import, lista utilizarilor anterioare semnificative (cu indicarea anului in care s-a aplicat);
e) documentele tehnice de referinta;
f) informatii privind stadiul de implementare a sistemului de management al calitatii (SMC) si/sau a sistemului de control al productiei la producator;
g) avize tehnice la zi obtinute in alte tari sau reglementari tehnice nationale in baza carora produsul respectiv este fabricat si utilizat in tara de origine;
h) agremente tehnice anterioare (in cazul solicitarilor de prelungire);
i) procesul-verbal de omologare interna pentru produsele fabricate in Romania;
j) avize in conformitate cu reglementarile in vigoare (dupa caz).
(2) Dosarul tehnic preliminar face parte integranta din dosarul tehnic al AT.
ART. 14
Cererea pentru AT se completeaza cu informatiile prevazute in modelul din anexa nr. 2, cu mentionarea in clar a numelui si functiei semnatarului.
ART. 15
Acordul producatorului trebuie sa contina mentiunea expresa cu referire la solicitant "este abilitat pentru a comercializa produsele noastre in Romania", precum si data emiterii.
ART. 16
(1) Descrierea produsului, procedeului sau echipamentului va urmari prezentarea tuturor caracteristicilor sale tehnice si a modului de realizare a lucrarilor, pentru care acesta este destinat, precum si domeniul si conditiile de utilizare.
(2) Descrierea trebuie sa permita identificarea clara a produsului, procedeului sau echipamentului, cuprinzand in acest scop:
a) prezentarea materialelor utilizate cu indicarea caracteristicilor si performantelor reprezentative;
b) descrierea fluxului tehnologic de fabricatie, pornind de la materiile prime componente, cu precizarea planului de control a calitatii;
c) precizarea caracteristicilor si performantelor produsului final;
d) prezentarea elementelor/subansamblurilor de constructie, la care se preconizeaza utilizarea produsului/echipamentului, specificandu-se tehnologia de executie, utilajele necesare, conditiile de calitate aferente, reglementarile tehnice romanesti ce trebuiesc respectate;
e) descrierea modului de punere in opera a elementelor/ansamblelor de constructii, mentionandu-se utilajele, elementele de inventar, masurile de protectia muncii, metodele si aparatura de control a calitatii.
f) planuri de ansamblu, de detaliu sau prospecte.
ART. 17
Lista utilizarilor anterioare semnificative in tara de origine a produsului sau in alte tari va cuprinde specificarea clara a locurilor unde produsul, procedeul sau echipamentul a fost utilizat, destinatia avuta, precum si datele necesare localizarii lui (identitatea utilizatorului), dupa caz.
ART. 18
Documentele tehnice de referinta, care fac parte din dosarul tehnic preliminar, trebuie sa cuprinda de regula:
a) documente care contin dovezi privind performantele declarate, care sunt demonstrabile, si/sau elemente de convingere pentru acele performante care raman subiect de apreciere.
b) rapoarte de incercare pe esantioane reprezentative, ca urmare a incercarilor efectuate in laborator/"in situ" de catre laboratoare acreditate (autorizate) in tara, sau acreditate national in tara de origine;
c) date rezultate din analizele efectuate asupra comportarii in timp a produsului/echipamentului, in conditii de exploatare (pentru prelungirea AT);
d) date referitoare la documentele tehnice existente (reglementari tehnice, caiete de sarcini, etc.) aferente pentru partile traditionale ale sistemului constructiv la care se aplica produsul, procedeul sau echipamentul, precum si AT eliberat pentru produse, procedee sau echipamente din aceeasi familie;
e) aprecieri bazate pe observarea comportarii in exploatare a lucrarilor realizate cu produse, procedee sau echipamente similare;
f) rezultatele unor studii analitice si calcule efectuate pe baza masuratorilor experimentale;
g) caiete de sarcini pentru fabricatie si/sau punere in opera impuse detinatorilor de licente, precum si modalitatile de control a aplicarii lor.
ART. 19
(1) Informatiile privind stadiul implementarii SMC constau, dupa caz, in declaratia producatorului cu privire la existenta si functionarea SMC sau copia unui document de certificare a SMC.
(2) Informatiile privind sistemul de control al productiei la producator trebuie sa prezinte modul de efectuare a controlului pe fluxul tehnologic si pe produsul finit.
ART. 20
Procesul-verbal de omologare interna trebuie sa contina informatii relevante in legatura cu:
a) constituirea comisiei de omologare;
b) executarea si incercarea prototipului;
c) natura productiei ulterioare (unicat, serie).

CAP. IV
METODOLOGIA DE INSTRUMENTARE A AGREMENTULUI TEHNIC

ART. 21
(1) Instrumentarea dosarului de solicitare a AT se efectueaza de catre organismul elaborator de AT, prin grupa specializata pe domeniul respectiv, si incepe dupa inregistrarea acestuia potrivit prevederilor art. 12.
(2) La elaborarea documentelor privind agrementul tehnic se va tine cont de precizarile din ghidul de agrement tehnic pentru produsul sau grupa de produse luate in discutie (daca exista), iar in lipsa acestuia de prevederile standardelor si normelor tehnice aferente domeniului de utilizare, pentru respectarea cerintelor <>Legii nr. 10/1995 .
(3) Raportorul desemnat de grupa specializata impreuna cu colectivul stabilit in cadrul grupei, care poate fi compus din trei pana la cinci membri ai grupei specializate, vor elabora urmatoarele documente:
a) dosarul tehnic, cuprinzand toate elementele care au fundamentat solicitarea AT inclusiv rezultatele incercarilor/evaluarilor suplimentare, cerute de raportor.
b) proiectul de agrement tehnic.
ART. 22
(1) Grupa specializata analizeaza si concluzioneaza asupra rezultatelor consemnate in documentele cuprinse in dosarul tehnic si poate solicita efectuarea unor incercari suplimentare in laboratoare autorizate (acreditate) atunci cand sunt puse sub semnul intrebarii o serie de date intocmite de unele laboratoare.
(2) In afara acestor analize, dupa caz, se pot efectua verificari "in situ" si audit la producator, cat si la cel putin o utilizare la care s-a folosit produsul pentru care se solicita AT.
(3) In cazul in care pentru instrumentarea elaborarii AT pentru un produs, grupa specializata nu dispune de specialisti in domeniul de utilizare a produsului, organismul elaborator poate solicita colaborarea unor specialisti din componenta unor grupe specializate apartinand altor organisme elaboratoare de AT.
ART. 23
Incercarile/evaluarile suplimentare, considerate ca necesare pentru clarificarea unor situatii aparute in timpul elaborarii AT, conform art. 22, se vor efectua pe cheltuiala solicitantului.
ART. 24
Dupa intocmirea proiectului de AT, acesta se va transmite solicitantului de AT care va fi invitat ca in termen de 15 zile sa transmita grupei specializate acordul/observatiile sale.
ART. 25
In termen de 5 zile de la primirea acordului/observatiilor solicitantului de AT, raportorul va prezenta colectivului de specialisti urmatoarele documente:
a) dosarul tehnic;
b) proiectul de AT;
c) acordul sau observatiile solicitantului de AT si modul de solutionare a acestora;
d) raportul suplimentar (daca este necesar).
ART. 26
Documentatia va fi analizata de grupa specializata in cadrul unei sedinte de avizare. La aceasta sedinta poate fi invitat sa participe si solicitantul de AT precum si specialistii colaboratori, dupa caz.
ART. 27
In cadrul termenului global de patru luni, daca solicitantul nu isi respecta obligatiile asumate prin cerere sau nu satisface conditiile suplimentare cerute de grupa specializata (asigurarea esantioanelor de produs necesare incercarilor de laborator si altele asemanatoare), dosarul preliminar va fi returnat acestuia si contractul se renegociaza sau se suspenda, dupa caz. In astfel de situatii, organismul elaborator va informa secretariatul CTPC.
ART. 28
(1) Dupa finalizarea proiectului de AT, acesta va fi inaintat de catre organismul elaborator secretariatului CTPC (1 exemplar original si o copie) in vederea verificarii conformitatii cu prevederile prezentei proceduri, a avizarii proiectului de AT de catre comisia tehnica de specialitate a CTPC si a emiterii Avizului Tehnic al CTPC.
(2) Avizul Tehnic are valabilitate 2 ani si in cazul in care in aceasta perioada sunt indeplinite conditiile privind constanta calitatii produsului, prevazute in AT, prelungirea se va face urmare raportului favorabil intocmit de elaboratorul agrementului tehnic cu inca 2 ani sau pana la expirarea termenului de valabilitate al AT (daca acesta are valabilitate sub 4 ani).
ART. 29
(1) Secretariatul CTPC analizeaza proiectele de AT si, daca acestea corespund exigentelor procedurii propune printr-un referat (anexa nr. 3) comisiei tehnice de specialitate a CTPC analizarea acestora. Urmare aprecierii favorabile, comisia tehnica de specialitate propune CTPC eliberarea Avizului Tehnic (anexa nr. 4).
(2) In cazul respingerii de catre secretariatul CTPC, intr-o perioada de 12 luni, a mai mult de 3 proiecte de AT apartinand aceluiasi organism elaborator de AT, secretariatul CTPC va propune plenului CTPC suspendarea activitatii de elaborare AT a organismului respectiv pe o perioada de minimum 3 luni. In aceasta perioada, organismul elaborator de AT nu poate primi spre instrumentare dosare tehnice preliminare de la solicitanti si nu va elabora proiecte de AT. Reluarea activitatii organismului elaborator suspendat se va face dupa un audit efectuat de secretariatul CTPC.
ART. 30
(1) CTPC numeste prin decizie componenta comisiilor tehnice de specialitate si presedintii acestora, care analizeaza proiectele de AT acceptate de secretariatul CTPC.
(2) Sedintele de avizare de vor desfasura cel putin o data pe luna, cu participarea a minimum 5 membri din comisie, specialisti in domeniul tratat de proiectul de AT in discutie.
(3) Comisia tehnica de specialitate analizeaza de fond proiectul de AT: oportunitatea emiterii AT, domeniile de utilizare preconizate, perioada de valabilitate a AT, rezultatele incercarilor/evaluarilor efectuate in vederea justificarii concluziei grupei specializate si altele, si in cazul in care concluzia este favorabila, propune eliberarea Avizului Tehnic.
(4) In cazul respingerii de catre comisia tehnica de specialitate a mai mult de 3 proiecte de AT elaborate de un organism intr-o perioada de 12 luni, comisia tehnica de specialitate propune plenului CTPC suspendarea activitatii organismului elaborator pe o perioada de minimum 6 luni. In aceasta perioada, organismul elaborator de AT nu poate primi spre instrumentare dosare tehnice preliminare de la solicitanti si nu va elabora proiecte de AT. Reluarea activitatii organismului elaborator de AT se va face dupa un audit efectuat de catre reprezentanti ai comisiilor tehnice de specialitate care au respins proiectele de AT. Reprezentantii care vor efectua auditul vor fi numiti de Presedintele CTPC.
ART. 31
In situatiile prevazute la art. 29 alin. (2) si la art. 30 alin. (4), dosarele aflate in curs de instrumentare la organismul elaborator a carui activitate a fost suspendata pentru care solicitantul nu poate accepta intarziere de 3, respectiv 6 luni, se vor repartiza pentru finalizare altor organisme competente in domeniul respectiv, prin decizie a CTPC. Costurile nejustificate de activitatea organismului elaborator suspendat se transfera noului organism elaborator.
ART. 32
(1) In unele cazuri justificate, aprecierea aptitudinii pentru utilizare poate fi conditionata de realizarea prealabila a unei lucrari experimentale. In astfel de situatii, grupa specializata propune un program de experimentare, care se supune avizarii comisiei tehnice de specialitate in acelasi regim ca un AT nou. Programul de experimentare precizeaza obiectivele urmarite in cadrul acestuia, testele ce urmeaza a fi efectuate pe parcursul experimentarii, conditiile de remediere a eventualelor neconformitati aparute in timpul executiei precum si modul de utilizare a lucrarii dupa perioada de experimentare.
(2) Pentru programele de experimentare avizate de comisia tehnica de specialitate CTPC elibereaza un Aviz Tehnic de Experimentare (ATEx). ATEx va avea termen de valabilitate de 1-2 ani si se refera la realizarea unei singure lucrari experimentale.
Solicitantul de AT poate executa lucrarea experimentala in conditiile prevazute prin ATEx.

CAP. V
CONTINUTUL AGREMENTULUI TEHNIC

ART. 33
AT va fi alcatuit din:
a) agrementul tehnic propriu-zis;
b) dosarul tehnic, care face parte integranta din agrementul tehnic.
ART. 34
(1) AT propriu-zis va cuprinde, conform modelului din anexa nr. 5:
a) descrierea succinta a produsului, procedeului sau echipamentului si inscriptia de identificare.
b) domeniul si conditiile de utilizare acceptate, cu raportare la reglementarile tehnice in vigoare.
c) aprecieri cu privire la produs, procedeu sau echipament exprimand:
* aptitudinea de exploatare, cu indicarea privind nivelul de calitate;
* durabilitatea produsului cu mentionarea daca aceasta a putut fi apreciata prin comparatie cu produse similare sau nu a putut fi apreciata, in care caz produsul trebuie recomandat pentru experimentare, precum si conditiile de intretinere care se impun;
* parametrii indicati de producator cu privire la fabricatie, controlul productiei si punerea in opera;
d) conditii de conceptie;
e) conditii de fabricare;
f) conditii de livrare;
g) conditii de punere in opera;
h) alte conditii prevazute in ghidurile tehnice pentru AT in constructii;
i) concluzii cu privire la:
* aprecierea globala a calitatilor de utilizare in domeniul prevazut, care nu poate fi decat FAVORABILA (in caz contrar nu se elibereaza AT).
* durata de valabilitate a AT.
(2) AT este semnat de directorul organismului elaborator, de presedintele grupei specializate (sau de inlocuitorul sau stabilit oficial), de raportorul desemnat si de membrii grupei specializate care au participat la elaborarea acestuia si va avea inscrisa data la care s-a tinut sedinta grupei specializate de aprobare a proiectului de AT, al carei proces-verbal trebuie inclus in dosarul tehnic.
ART. 35
(1) Durata de valabilitate a unui AT este in general de 3 ani, putand fi extinsa la 5 ani in cazul produselor, procedeelor sau echipamentelor:
a) care nu implica riscuri;
b) care necesita o perioada mai lunga pentru confirmarea aptitudinii de utilizare;
c) in cazul prelungirii valabilitatii AT, cand produsul/procedeul/echipamentul este verificat in timp.
(2) Comisiile tehnice de specialitate pot solicita o valabilitate a AT mai mica de 3 ani pentru produsele pentru care nu sunt informatii suficiente asupra comportarii in timp a componentelor acestora.
ART. 36
Dosarul tehnic aferent AT va fi format din dosarul tehnic preliminar intocmit de solicitant la inceperea lucrarii, completat cu raportul grupei specializate, cu rezultatele verificarilor facute in timpul analizarii obiectului AT, si va cuprinde:
a) descrierea detaliata a produsului, procedeului sau echipamentului la care se refera;
b) rezultatele incercarilor efectuate, care sustin aprecierile cuprinse in AT;
c) interpretarile si aprecierile privind aptitudinea de utilizare, durabilitatea etc.
d) interpretarile rezultatelor la incercari;
e) referinte asupra modului de utilizare a produsului, procedeului sau echipamentului;
f) extras din procesul-verbal al sedintei de deliberare din cadrul grupei specializate.

CAP. VI
METODOLOGIA DE PRELUNGIRE, EXTINDERE SAU MODIFICARE A AGREMENTULUI TEHNIC

ART. 37
Prelungirea unui AT se face la cererea titularului, cu 3 luni inainte de incetarea termenului de valabilitate al AT. Procedura ce va fi urmata se va desfasura dupa aceleasi etape ca la AT initial, iar dosarul tehnic preliminar va cuprinde:
a) cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 6;
b) copia AT pentru care se solicita prelungirea;
c) minimum 3 referinte din partea beneficiarilor produsului/procedeului/echipamentului pus in opera in perioada de valabilitate a AT;
d) lista lucrarilor semnificative la care a fost pus in opera obiectul AT;
e) rezultatele verificarilor privind constanta calitatii produsului/procedeului/echipamentului care sunt cuprinse in agrementul tehnic la cap. Conditii;
f) certificate de calitate pentru produs, actualizate;
g) avize in conformitate cu reglementarile in vigoare (dupa caz), actualizate.
ART. 38
(1) Extinderea sau modificarea AT se poate face la cererea titularului, ca urmare a unor modificari aduse produsului, sau la propunerea grupei specializate de profil, ca urmare a constatarii unor neconformitati privind caracteristicile sau comportarea obiectului AT fata de prevederile AT initial, caz in care propunerea grupei specializate va fi anuntata secretariatului CTPC si titularului AT de catre organismul elaborator de AT.
(2) Dosarul tehnic preliminar pentru extinderea sau modificarea AT va cuprinde:
a) cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 7;
b) copia AT fata de care se solicita extinderea sau modificarea;
c) explicatii relevante in legatura cu elementele ce fac obiectul extinderii sau modificarii AT.
ART. 39
Instrumentarea cererii de prelungire se va desfasura astfel:
a) pe baza observatiilor si elementelor tehnice de apreciere, adunate de catre raportorul grupei specializate, acesta va redacta un raport ce va fi prezentat titularului de AT care va formula in scris acordul sau observatiile sale si modul de solutionare;
b) in termen de 5 zile de la data primirii acordului/observatiilor titularului de AT, raportorul va prezenta grupei specializate un raport tehnic insotit de proiectul de AT prelungit;
c) grupa specializata va analiza documentatia inaintata in prima sa sedinta planificata; grupa specializata poate cere titularului de AT daca va considera necesar, clarificari sau observatii proprii.
d) in cadrul unui termen global de doua luni de la data cererii de prelungire, grupa specializata de profil va formula proiectul de AT prelungit, restul procedurii fiind identica cazului solicitarii de agrement nou.
ART. 40
Procedura de extindere sau modificare a AT se desfasoara identic cu procedura de prelungire, grupa specializata analizand numai documentatia care fundamenteaza motivul extinderii sau modificarii.
ART. 41
Prelungirea, extinderea sau modificarea unui AT se va efectua de regula de catre organismul elaborator al AT initial. In cazuri justificate (de exemplu: desfiintarea organismului elaborator, organism elaborator in perioada de suspendare si altele) titularul se poate adresa si altui organism elaborator de AT.

CAP. VII
PREVEDERI FINALE

ART. 42
Cheltuielile aferente elaborarii si instrumentarii AT cad in sarcina solicitantului de AT, care va achita valoarea respectiva (pe baza de contract) organismului elaborator de AT. Valoarea cheltuielilor legate de elaborare se stabileste in baza unui deviz negociat si acceptat de solicitant.
ART. 43
Cheltuielile necesare analizarii proiectelor de AT si eliberarii Avizelor Tehnice sunt suportate de catre organismele elaboratoare de AT in beneficiul CTPC.
ART. 44
In referirea la un AT in corespondenta comerciala, in anunturi publicitare si in contracte, se vor mentiona: denumirea produsului, procedeului sau echipamentului, numarul AT, producatorul si data valabilitatii AT.
ART. 45
Urmarirea aplicarii si controlul respectarii prevederilor prezentei proceduri se efectueaza de catre CTPC.
ART. 46
Incalcarea dispozitiilor prezentei proceduri atrage dupa sine anularea AT, cat si raspunderi si sanctiuni, potrivit legii.
ART. 47
Prezenta procedura inlocuieste instructiunile I.A.T. 1-2002 pentru formularea si eliberarea agrementului tehnic in constructii.
ART. 48
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta procedura.


ANEXA 1
la P.A.T. 1-2004

TERMENI DE SPECIALITATE SI DEFINITII

1. Agrement tehnic in constructii: apreciere tehnica favorabila concretizata intr-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, in conformitate cu cerintele legii calitatii in constructii, a unor noi produse, procedee si echipamente pentru care nu exista si nu pot fi inca elaborate standarde nationale sau alte reglementari tehnice oficiale sau pentru care exista astfel de standarde si reglementari, dar produsele nu se incadreaza in cerintele acestora, diferenta influentand una dintre cerintele prevazute la <>art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
2. Producator: persoana responsabila pentru proiectarea si realizarea unui produs, in scopul introducerii pe piata, in numele sau; responsabilitatile producatorului se aplica oricarei persoane fizice sau juridice care asambleaza, ambaleaza sau eticheteaza produse in vederea introducerii pe piata in nume propriu.
3. Reprezentant autorizat al producatorului: persoana juridica imputernicita de producator sa actioneze in numele acestuia.
4. Produs pentru constructii: orice produs realizat in scopul de a fi incorporat in mod permanent in constructii, termenul desemnand materiale, elemente si componente - individuale sau alcatuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalatii, plasate pe piata in forma in care urmeaza a fi incorporate, asamblate, aplicate sau instalate in constructii prin operatii si/sau lucrari de constructii.
5. Constructii - orice obiect care este construit sau rezulta din operatii si/sau lucrari de constructii si este fixat de pamant, termenul desemnand atat cladirile cat si lucrarile de inginerie civila.


ANEXA 2
la P.A.T. 1-2004

CERERE
PENTRU AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCTII
Nr. .......... din ............

1. ADRESANT: Organismul elaborator de agrement tehnic in constructii
2. SOLICITANT: firma (reprezentanta), adresa, telefon, fax
3. PRODUS/PROCEDEU/ECHIPAMENT: definirea produsului, procedeului sau echipamentului, inclusiv denumirea comerciala (nu se admite numai denumirea comerciala)
4. UNITATEA PRODUCATOARE: firma, tara, adresa, telefon, fax
5. ACORDUL PRODUCATORULUI: in cazul in care solicitantul este altul decat producatorul
6. TITULAR AGREMENT: agentul economic care comercializeaza produsul, procedeul sau echipamentul (firma, tara, adresa, telefon, fax)
7. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI/PROCEDEULUI/ECHIPAMENTULUI: se vor indica in anexa
8. DOMENII PROPUSE DE UTILIZARE IN CONSTRUCTII:

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMATOARELOR OBLIGATII:
* ASIGURAREA ESANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR;
* PERMITEREA EFECTUARII DE TESTE DE LABORATOR SUPLIMENTARE LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE, DE CATRE UN LABORATOR AUTORIZAT;
* PERMITEREA CONSTATARII CONDITIILOR DE FABRICATIE A PRODUSULUI SAU ECHIPAMENTULUI DACA ESTE CAZUL;
* DECONTAREA PE BAZA DE CONTRACT A TUTUROR CHELTUIELILOR DERIVATE DIN PROCEDURA DE ELABORAREA AGREMENTULUI TEHNIC.

AM LUAT LA CUNOSTINTA CA DURATA MAXIMA DE ELABORARE A AGREMENTULUI TEHNIC ESTE DE 4 LUNI, INCEPAND CU DATA LA CARE SUNT INDEPLINITE TOATE OBLIGATIILE CONTRACTATE CU ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ESANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE INCERCARILOR DE LABORATOR.

SOLICITANT


GHIDUL SOLICITANTULUI IN VEDEREA OBTINERII AGREMENTULUI TEHNIC

NOTIUNI GENERALE
* Agrementul tehnic este subsistemul calitatii care atesta aptitudinea de utilizare in constructii a produselor, procedeelor si echipamentelor incorporate in constructii, care, prin noutatea lor sau prin conditiile de utilizare, nu sunt cuprinse in domeniul reglementat tehnic.
Agrementul tehnic se elibereaza in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii publicata in Monitorul Oficial nr. 12/1995 si ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, cuprins in anexa nr. 5 a <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 publicata in Monitorul Oficial nr. 352/10.12.1997 si modificata prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 675/2002 .
Agrementul tehnic se acorda numai pentru utilizare in constructii, nu si pentru utilizare in instalatii tehnologice.
* Agrementul tehnic se solicita de catre:
- producatorul sau reprezentantului autorizat al acestuia in Romania, sau un alt distribuitor care detine acordul producatorului, pentru produse sau echipamente;
- detinatorul procedeului sau cel care il foloseste pe baza licentei, in cazul procedeelor noi in constructii.
* Agrementul tehnic se acorda pe o perioada limitata pana la maxim 5 ani si este valabil pentru titulari si pentru distribuitorii producatorului solicitati prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.
* Agrementul tehnic nu-l absolva pe producator sau pe detinatorul procedeului de responsabilitatile legale privind calitatea produselor/procedeelor/echipamentelor si nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare, respectiv de utilizare.
Procedura: Solicitantul trebuie sa contacteze unul din organismele elaboratoare de agrement tehnic a carui grupa specializata corespunde tipului de produs solicitat spre agrementare, prezentandu-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde:
- cererea pentru agrement tehnic pentru fiecare produs sau familie de produse in parte conform formularului tip (fata);
- acordul producatorului in cazul in care agentul economic care comercializeaza produsul este altul decat producatorul, acesta trebuind sa prezinte o imputernicire scrisa din partea producatorului cu mentiunea expresa "ESTE ABILITAT PENTRU A COMERCIALIZA PRODUSELE NOASTRE IN ROMANIA";
- descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (in limba romana);
- documente tehnice de referinta;
- agremente tehnice anterioare, certificate privind sistemul calitatii sau avize tehnice la zi obtinute in alte tari sau reglementari tehnice nationale in baza carora produsul respectiv este fabricat si utilizat in tara de origine;
- lista completa a utilizarilor anterioare (din tara si strainatate, cu indicarea anului in care s-a aplicat);
- procesul-verbal de omologare interna (pentru produsele fabricate in Romania).
Organismul elaborator, dupa analiza dosarului tehnic preliminar de catre raportorul desemnat, informeaza secretariatul CTPC cu privire la continutul solicitarii si dupa obtinerea acceptului acestuia privind necesitatea si oportunitatea elaborarii AT, negociaza cu solicitantul de agrement tehnic costul si durata de elaborare a agrementului tehnic avandu-se in vedere ca durata maxima de elaborare este de 4 luni.
Dupa negociere organismul elaborator va inregistra dosarul si poate emite o adresa prin care confirma ca produsul, procedeul sau echipamentul nou se afla in curs de agrementare. Adresa este valabila pentru prezentarea firmei la licitatii, comert, import-export, etc. dar nu si pentru punerea in opera, acest lucru realizandu-se numai dupa obtinerea agrementului tehnic.
In cadrul a maximum 4 luni organismul elaborator va intocmi proiectul agrementului tehnic si-l va supune avizarii CTPC, acestea validandu-l prin "AVIZUL TEHNIC", in cazul in care agrementul tehnic corespunde exigentelor procedurii.

ATENTIE! Agrementul tehnic nu este valabil fara "AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii".


ANEXA 3
la P.A.T. 1-2004


CONSILIUL TEHNIC PERMANENT
PENTRU CONSTRUCTII
Secretariat CTPC
Nr. .......... din ..........

REFERAT

In urma analizarii conformitatii cu prevederile Procedurii de agrement
tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, P.A.T.
1-2004, va propunem spre avizare in vederea eliberarii Avizului Tehnic,
urmatoarele agremente tehnice:

┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Nr. agrement │ Denumire │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 4. │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 5. │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 6. │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 7. │ │ │
└────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

SECRETARIAT CTPC


ANEXA 4
la P.A.T. 1-2004

ROMANIA

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

In baza procesului-verbal nr. ........, din data de ........., al Comisiei
de avizare nr. ........ a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. ..............., elaborat de ....................,
pentru produsul ................, al carui producator este ..................
Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de .................. si se
poate prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii
aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform
prevederilor mentionate la cap. "conditii" din agrementul tehnic.
Agrementul tehnic este valabil pana la data de ...................., pentru
titular, producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic si nu
tine loc de certificat de calitate.

PRESEDINTE
(nume, prenume, semnatura)

┌────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
│PRELUNGIT pana la data de ..............│ PRESEDINTE │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│PRELUNGIT pana la data de ..............│ PRESEDINTE │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘
(Reversul Avizului Tehnic)

SECRETARIAT
Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii

Director
(nume, prenume, semnatura)


ANEXA 5
la P.A.T. 1-2004

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Agrement Tehnic │
│ 000-00/000-0000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(Denumire produs, procedeu, echipament): .....................................│
│ (limba romana) │
│ .....................................│
│ (limba franceza) │
│ .....................................│
│ (limba engleza) │
│ .....................................│
│ (limba germana) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
PRODUCATOR: ...................................
(denumire firma producatoare)
...................................
(adresa completa)
...................................
(telefon, fax)
TITULAR: ....................................................................
(Denumirea si adresa titularului agrementului tehnic)
ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: .................................................
(Denumirea si adresa organismului elaborator al agrementului tehnic)
.................................................
(grupa specializata nr. si denumirea desfasurata a grupei specializate)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de ............... numai│
│insotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si│
│nu tine loc de certificat de calitate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr. .......... din cadrul .................... analizand
documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentata de ............. si
inregistrata cu nr. ............. din data de ..............., referitoare la
(produsul/procedeul/echipamentul) ............................... realizat de
.............., elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 000-00/0000-0000, in
conformitate cu documentele tehnice romanesti aferente domeniului de
referinta, cu Agrementul Tehnic (strain) nr. ......... emis de ........... si
cu ghidul tehnic de agrement nr. .........., toate valabile la aceasta data.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Definirea succinta │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.1. Descrierea succinta
1.2. Identificarea produselor

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Agrementul Tehnic │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.1. Domenii acceptate de utilizare in constructii
2.2. Aprecieri asupra produsului (echipamentului)
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constructii
* Rezistenta si stabilitate
* Siguranta in exploatare
* Siguranta la foc
* Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
* Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie;
* Protectia impotriva zgomotului.
2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) si intretinerea produsului
2.2.3. Fabricatia si controlul
2.2.4. Punerea in opera
Acest produs, procedeu sau echipament se poate utiliza (aplica) fara dificultati particulare intr-o lucrare de precizie normala.
2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie
Se indica reglementarile tehnice la care sa raspunda produsul si punerea sa in opera.
2.3.2. Conditii de fabricare
Se indica concret modul in care se face verificarea fabricatiei pentru produs sau echipament, pentru pastrarea constanta a calitatii.
Se va indica stadiul de implementare a Sistemului de Management al Calitatii.
2.3.3. Conditii de livrare
La livrare produsul (echipamentul) trebuie sa fie insotit de un document, care sa ateste conformitatea produsului/echipamentului cu prezentul Agrement Tehnic, potrivit legislatiei romanesti in vigoare, cu indicarea expresa a denumirii acestui act si a reglementarii respective.
Tot la livrare produsul (echipamentul), trebuie sa fie insotit de instructiuni de utilizare in limba romana.
2.3.4. Conditii depunere in opera
Se indica denumirea reglementarilor tehnice proprii, precum si a celor romanesti, care trebuiesc respectate la punerea in opera.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Concluzii │
│ │
│ Aprecierea globala │
│ * Utilizarea produsului, procedeului, echipamentului, in domeniile de │
│utilizare acceptate este apreciata favorabil, in conditiile specifice din │
│Romania, daca se respecta prevederile prezentului agrement. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Conditii
* Calitatea produsului si metoda de fabricare, au fost examinate si gasite corespunzatoare si trebuie mentinute la acest standard pe toata durata de valabilitate a acestui agrement.
* Oriunde se face referire in acest agrement la acte legislative sau reglementari tehnice, trebuie avut in vedere ca aceste acte erau in vigoare la data elaborarii acestui agrement.
* Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se implica in prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau intretine produsul sau echipamentul.
* Orice recomandare relativ la folosirea in conditii de siguranta a acestui produs, procedeu sau echipament, care este continuta sau se refera la acest agrement tehnic, reprezinta cerinte minime necesare la punerea sa in opera.
* Elaboratorii agrementelor tehnice raspund de exactitatea datelor inscrise in agrementul tehnic si de incercarile sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu ii absolva pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform reglementarilor legale in vigoare.
* Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produsului, procedeului sau echipamentului va fi realizata conform programului stabilit de catre elaboratorul agrementului tehnic (verificari/incercari de laborator, tipul si frecventa incercarilor, documente de atestare a calitatii).
* Actiunile cuprinse in program si modul lor de realizare vor respecta actele normative si reglementarile tehnice in vigoare.
* Elaboratorul agrementului tehnic (sau alt elaborator de agrement tehnic abilitat de catre CTPC in cazul in care cel initial isi inceteaza activitatea), va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii despre rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declansarea actiunii de suspendare a agrementului tehnic.
* Suspendarea se declanseaza si in cazul constatarii prin controale, de catre organisme abilitate, a nerespectarii mentinerii constante a conditiilor de fabricatie si utilizare ale produsului.
* In cazul in care titularul de agrement tehnic nu se conformeaza acestor prevederi, se va declansa procedura de retragere a agrementului tehnic.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Valabilitate: │
│ (zi, luna, an) │
│ Prelungirea valabilitatii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie│
│solicitata cu cel putin trei luni inainte de data expirarii. In cazul │
│neprelungirii valabilitatii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Pentru grupa specializata nr. .......................

Presedinte
(numele si prenumele)

DIRECTOR
(organism elaborator)
numele si prenumele

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Remarci complementare ale grupei specializate │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Textul se refera la previziuni privind comportarea in exploatare a produsului, procedeului sau echipamentului, eventualele rezerve privind comportarea in timp si orice alte argumente care sa fundamenteze acordarea agrementului tehnic.
In cazul prelungirii agrementului tehnic, se fac referiri la comportarea acestuia in exploatare pe durata de valabilitate a agrementului, pe baza celor constatate pe teren de membrii grupei specializate.
Tot aici se pot consemna constatarile reprezentantilor grupei specializate facute cu ocazia vizitei la producator.
In orice caz nu de va afirma nici o data ca acest produs este mai bun decat altul, deoarece agrementul tehnic nu reprezinta o reclama comerciala.
Sinteza rapoartelor de incercare (sub forma de tabel). Aceasta sinteza va fi sustinuta in dosarul tehnic al agrementului tehnic prin rapoartele de incercare. Pentru rapoartele de incercare elaborate de terti, grupa specializata, va face mentiunea ca isi asuma rezultatele acestor rapoarte de incercare.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Anexe │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

* Extrase semnificative din procesul-verbal al sedintei de deliberare a
grupei specializate. Se indica numarul si data procesului-verbal, care este
consemnat intr-un registru special cu pagini numerotate si sigilat. La inceput
se trec numele si prenumele persoanelor care au participat la sedinta.
* Propunerea grupei specializate de aprobare a agrementului tehnic.
* Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 000-00/0000-0000 continand ........
pagini face parte integranta din prezentul agrement tehnic.
* TITULARI DE AGREMENT TEHNIC (daca este cazul).


Raportorul grupei specializate nr. .....
(numele si prenumele)
(semnatura)

* Membrii grupei specializate: ..............................
..............................
..............................
..............................NOTA: DOSARUL TEHNIC AL AGREMENTULUI TEHNIC VA CONTINE:
- DOSARUL TEHNIC PRELIMINAR
- RAPOARTELE DE INCERCARE CA REZULTAT AL TESTELOR DE LABORATOR EFECTUATE PE ESANTIOANE
- ALTE DOCUMENTE CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII AGREMENTULUI TEHNIC

AT 000-00/0000-0000


ANEXA 6
la P.A.T. 1-2004

CERERE
PENTRU PRELUNGIREA AGREMENTULUI TEHNIC
Nr. ........... din ..............

1. ADRESANT: Organism elaborator de agrement tehnic in constructii
2. SOLICITANT: titular agrement tehnic - firma (reprezentanta), adresa, telefon, fax
3. PRODUS/PROCEDEU/ECHIPAMENT: definirea produsului, procedeului sau echipamentului, inclusiv denumirea comerciala (nu se admite numai denumirea comerciala)
4. UNITATEA PRODUCATOARE: firma, adresa, telefon, fax
5. NUMARUL COMPLET AL AGREMENTULUI TEHNIC PENTRU CARE SE SOLICITA PRELUNGIREA:
6. ELABORATORUL AGREMENTULUI TEHNIC:
7. DATA EXPIRARII AGREMENTULUI TEHNIC:
PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMATOARELOR OBLIGATII:
* DEPUNEREA DOCUMENTATIEI DIN CARE SA REZULTE CA PRODUSUL S-A COMPORTAT SATISFACATOR IN EXPLOATARE IN ROMANIA SI CARE JUSTIFICA PRELUNGIREA AGREMENTULUI TEHNIC.
* PERMITEREA EFECTUARII LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE DE INCERCARI, PROBE, PE MINIMUM TREI CONSTRUCTII REALE, SEMNIFICATIVE, IN CARE S-A UTILIZAT PRODUSUL.
* PERMITEREA CONSTATARII CONDITIILOR DE FABRICATIE A PRODUSULUI, IN VEDEREA VERIFICARII RESPECTARII PREVEDERILOR DIN AGREMENTUL CARE SE PRELUNGESTE.
* DECONTAREA CHELTUIELILOR DE ELABORARE A PRELUNGIRII AGREMENTULUI TEHNIC SI DE EFECTUARE A INCERCARILOR NECESARE PE CONSTRUCTII REALE, PE BAZA DE DEVIZ INCHEIAT CU ORGANISMUL ELABORATOR DE AT.

SOLICITANT


GHIDUL SOLICITANTULUI IN VEDEREA OBTINERII
PRELUNGIRII AGREMENTULUI TEHNIC

NOTIUNI GENERALE
* Agrementul tehnic este subsistemul calitatii care atesta aptitudinea de utilizare in constructii a produselor, procedeelor si echipamentelor incorporate in constructii, care, prin noutatea lor sau prin conditiile de utilizare, nu sunt cuprinse in domeniul reglementat tehnic.
Agrementul tehnic se elibereaza in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii publicata in Monitorul Oficial nr. 12/1995 si ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, cuprins in anexa nr. 5 a <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 publicata in Monitorul Oficial nr. 352/10.12.1997 si modificata prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 675/2002 .
Agrementul tehnic se acorda numai pentru utilizare in constructii, nu si pentru utilizare in instalatii tehnologice.
* Prelungirea agrementului tehnic se solicita de catre titular, cu 3 luni inainte de expirarea termenului de valabilitate al agrementului tehnic.
* Agrementul tehnic se acorda pe o perioada limitata pana la maxim 5 ani si este valabil pentru titulari si pentru distribuitorii producatorului solicitati prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.
* Agrementul nu absolva pe utilizator sau producator de responsabilitatile legale privind calitatea produselor si nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare.
Procedura: Solicitantul trebuie sa contacteze un organism abilitat, de regula organismul care a elaborat agrementul tehnic initial, prezentandu-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde:
- cerere conform modelului prezentat (fata);
- copia AT pentru care se solicita prelungirea;
- minimum 3 referinte din partea beneficiarilor produsului/procedeului/echipamentului pus in opera in perioada de valabilitate a AT;
- lista lucrarilor semnificative la care a fost pus in opera obiectul AT;
- certificate de calitate pentru produs, actualizate;
- avize in conformitate cu reglementarile in vigoare (dupa caz), actualizate.
Organismul elaborator de agrement, dupa analiza dosarului tehnic preliminar de catre raportorul desemnat, negociaza cu solicitantul de agrement tehnic costul si durata de elaborare a prelungirii agrementului tehnic.
Dupa negociere organismul elaborator va inregistra dosarul si poate emite o adresa prin care atesta ca produsul, procedeul sau echipamentul nou se afla in curs de prelungire a agrementului. Adresa este valabila pentru prezentarea firmei la licitatii, comert, import-export, etc. dar nu si pentru punerea in opera, acest lucru realizandu-se numai dupa obtinerea prelungirii agrementului tehnic.
Elaboratorul va intocmi proiectul agrementului tehnic si-l va supune avizarii CTPC, acestea validandu-l prin "AVIZUL TEHNIC", in cazul in care agrementul tehnic prelungit corespunde exigentelor procedurii.

ATENTIE! Agrementul tehnic nu este valabil fara "AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii".


ANEXA 7
la P.A.T. 1-2004

CERERE
PENTRU EXTINDEREA SAU MODIFICAREA AGREMENTULUI TEHNIC
Nr. ........... din .............

1. ADRESANT: Organismul elaborator de agrement tehnic in constructii
2. SOLICITANT: titular agrement tehnic - firma (reprezentanta), adresa, telefon, fax
3. UNITATEA PRODUCATOARE: firma, adresa, telefon, fax
4. NUMARUL COMPLET AL AGREMENTULUI TEHNIC CARE SE EXTINDE SAU SE MODIFICA SI DENUMIREA PRODUSULUI:
5. ELABORATORUL AGREMENTULUI TEHNIC:
6. DATA EXPIRARII AGREMENTULUI TEHNIC:
7. LISTA CU PROPUNERILE SOLICITANTULUI DE EXTINDERE/MODIFICARE A AGREMENTULUI TEHNIC: PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMATOARELOR OBLIGATII:
* PREZENTAREA DOCUMENTATIEI CARE SA FUNDAMENTEZE SAU SA JUSTIFICE EXTINDEREA SAU MODIFICAREA AGREMENTULUI
* ASIGURAREA ESANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE INCERCARILOR DE LABORATOR (DACA ESTE CAZUL);
* PERMITEREA EFECTUARII DE INCERCARI "IN SITU" SAU PROBE DE LABORATOR PE PRODUSE, ECHIPAMENTE SAU PROCEDEE UTILIZATE LA CONSTRUCTII REALE (DACA ESTE CAZUL)
* PERMITEREA CONSTATARII CONDITIILOR DE FABRICATIE A PRODUSULUI, ECHIPAMENTULUI.
* DECONTAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE EXTINDEREA SAU MODIFICAREA AGREMENTULUI TEHNIC SI DE EFECTUAREA INCERCARILOR NECESARE PE BAZA DE DEVIZ INCHEIAT CU ORGANISMUL ELABORATOR DE AT.

SOLICITANT

GHIDUL SOLICITANTULUI IN VEDEREA OBTINERII
EXTINDERII/MODIFICARII AGREMENTULUI TEHNIC

NOTIUNI GENERALE
* Agrementul tehnic este subsistemul calitatii care atesta aptitudinea de utilizare in constructii a produselor, procedeelor si echipamentelor incorporate in constructii, care, prin noutatea lor sau prin conditiile de utilizare, nu sunt cuprinse in domeniul reglementat tehnic.
Agrementul tehnic se elibereaza in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii publicata in Monitorul Oficial nr. 12/1995 si ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii, cuprins in anexa nr. 5 a <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 publicata in Monitorul Oficial nr. 352/10.12.1997 si modificata prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 675/2002 .
Agrementul tehnic se acorda numai pentru utilizare in constructii, nu si pentru utilizare in instalatii tehnologice.
* Extinderea/modificarea agrementului tehnic se solicita de titularul acestuia.
* Agrementul tehnic se acorda pe o perioada limitata pana la maxim 5 ani si este valabil pentru titulari si pentru distribuitorii producatorului solicitati prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.
* Agrementul nu absolva pe utilizator sau producator de responsabilitatile legale privind calitatea produselor si nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare.
Procedura: Solicitantul trebuie sa contacteze un organism abilitat, de regula organismul care a elaborat agrementul tehnic initial, prezentandu-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde:
- cerere conform modelului prezentat (fata);
- copia AT fata de care se solicita extinderea sau modificarea;
- explicatii relevante in legatura cu elementele ce fac obiectul extinderii sau modificarii AT;
Organismul elaborator, dupa analiza dosarului tehnic preliminar de catre raportorul desemnat, negociaza cu solicitantul de agrement tehnic costul si durata de elaborare a agrementului tehnic modificat avandu-se in vedere ca durata maxima de elaborare este de 4 luni.
Dupa negociere organismul elaborator va inregistra dosarul si poate emite o adresa prin care atesta ca produsul, procedeul sau echipamentul nou se afla in curs de modificare a agrementului. Adresa este valabila pentru prezentarea firmei la licitatii, comert, import-export, etc. dar nu si pentru punerea in opera, acest lucru realizandu-se numai dupa obtinerea agrementului tehnic modificat.
In cadrul celor 4 luni elaboratorul va intocmi agrementul tehnic modificat si-l va supune avizarii CTPC, acestea validandu-l prin "AVIZUL TEHNIC", in cazul in care agrementul tehnic corespunde exigentelor procedurii.

ATENTIE! Agrementul tehnic nu este valabil fara "AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic
Permanent pentru Constructii".

----Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016