Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 11 ianuarie 2012  de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 11 ianuarie 2012 de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2012

    1. Prezenta procedurã se aplicã persoanelor care solicitã autoritãţii de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţã rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adãugatã nedeductibilã, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.
    2. În condiţiile prevãzute la art. 11^1 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea rambursãrii cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexã a fiecãrei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria rãspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adãugatã aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificatã de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
    3. Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã are obligaţia certificãrii declaraţiei în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data depunerii acesteia de cãtre beneficiar.
    4. Prezenta procedurã se aplicã numai pentru proiectele depuse dupã data de 1 ianuarie 2012.
    5. Prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã solicitantul este înregistrat ca plãtitor de impozite şi taxe.
    6.1. Pentru certificarea declaraţiei pe propria rãspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adãugatã, solicitantul depune la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţã, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, completatã conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, denumitã în continuare declaraţie.
    6.2. Declaraţia se completeazã cu ajutorul programului de asistenţã, pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unitãţile fiscale sau care poate fi descãrcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
    6.3. Declaraţia se depune pe suport electronic, care va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilã, semnat şi ştampilat, conform legii, în 3 exemplare, din care, dupã certificare, un exemplar rãmâne la organul fiscal competent, un exemplar se depune la autoritatea de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţã şi un exemplar rãmâne la solicitant.
    7. Cele 3 exemplare ale declaraţiei, însoţite de suportul electronic, se depun direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştã, cu confirmare de primire.
    8. De la registratura organului fiscal declaraţia se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrãrii fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    9. Dupã primirea declaraţiei, compartimentul de specialitate verificã caracterul complet şi corectitudinea informaţiilor înscrise în aceasta. În situaţia în care din declaraţia depusã lipsesc elemente relevante pentru analiza şi certificarea acesteia, compartimentul de specialitate notificã solicitantul în vederea corectãrii declaraţiei. În aceastã situaţie, termenul de soluţionare a solicitãrii de certificare se prelungeşte cu perioada cuprinsã între data solicitãrii informaţiilor şi data primirii informaţiilor solicitate.
    10. În vederea certificãrii declaraţiei, compartimentul de specialitate verificã în Registrul contribuabililor dacã solicitantul are calitatea de persoanã înregistratã în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, în perioada în care au fost efectuate toate achiziţiile ale cãror facturi sunt înscrise în declaraţie.
    11. În situaţia în care solicitantul nu are calitatea de persoanã înregistratã în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, în întreaga perioadã la care se referã facturile înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate emite de îndatã Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, prevãzut în anexa nr. 2 la ordin, pentru toate facturile înscrise în declaraţie.
    11.1. Certificatul se întocmeşte de compartimentul de specialitate în 3 exemplare şi se semneazã de conducãtorul organului fiscal competent.
    11.2. Dupã semnarea certificatului, organul fiscal competent certificã cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de cãtre conducãtorul organului fiscal şi aplicarea ştampilei pe fiecare paginã a exemplarelor din declaraţie care se înmâneazã solicitantului.
    11.3. Dupã finalizarea procedurii, compartimentul de specialitate comunicã contribuabilului câte 2 exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului.
    11.4. Un exemplar al declaraţiei certificate, împreunã cu un exemplar al certificatului, se arhiveazã la dosarul fiscal al solicitantului.
    11.5. Lunar, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecţie fiscalã competent copii ale certificatelor privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare emise şi ale declaraţiilor, pentru a fi avute în vedere în acţiunile ulterioare de inspecţie fiscalã desfãşurate la respectivii solicitanţi.
    12. În situaţia în care unele facturi înscrise în declaraţie au fost emise în perioade în care solicitantul are calitatea de persoanã înregistratã în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate transmite declaraţia, însoţitã de o adresã în care precizeazã data înregistrãrii în scopuri de TVA a solicitantului, organului de inspecţie fiscalã competent.
    13. În situaţia în care solicitantul are calitatea de persoanã înregistratã în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada efectuãrii tuturor operaţiunilor ale cãror facturi sunt înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate înainteazã declaraţia organului de inspecţie fiscalã competent, în vederea certificãrii nedeductibilitãţii taxei pe valoarea adãugatã.
    14. În situaţiile prevãzute la pct. 12 şi 13, compartimentul de specialitate transmite declaraţia organului de inspecţie fiscalã competent în aceeaşi zi în care solicitantul a depus declaraţia.
    15. Dupã primirea declaraţiei, organul de inspecţie fiscalã competent efectueazã o cercetare la faţa locului, la domiciliul fiscal al solicitantului, în condiţiile art. 57 din Codul de procedurã fiscalã.
    15.1. La efectuarea cercetãrii la faţa locului, organul de inspecţie fiscalã competent verificã urmãtoarele aspecte:
    a) dacã facturile înscrise în declaraţie sunt înregistrate în evidenţa contabilã a solicitantului;
    b) dacã TVA aferentã facturilor înscrise în declaraţie a fost înscrisã ca deductibilã în deconturile de TVA depuse de solicitant la organul fiscal competent;
    c) dacã operaţiunile înscrise în declaraţie sunt cuprinse în sfera de aplicare a TVA, contribuabilul având drept de deducere, potrivit prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adãugatã" din codul fiscal - în cazul în care pentru operaţiunile respective nu a fost încã depus un decont de TVA sau operaţiunile nu au fost înscrise în deconturile de TVA depuse.
    15.2. Pe baza constatãrilor înscrise în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetãrii la faţa locului, organul de inspecţie fiscalã competent emite certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2 la ordin. În certificat se înscriu numai facturile pentru care TVA este nedeductibilã, potrivit legii, sau nu se înscrie nicio facturã pentru situaţia în care TVA aferentã tuturor facturilor este deductibilã.
    15.3. Certificatul se întocmeşte în 3 exemplare şi se semneazã de cãtre conducãtorul organului de inspecţie fiscalã competent.
    15.4. Dupã semnarea certificatului, organul de inspecţie fiscalã competent certificã cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de cãtre conducãtorul organului de inspecţie fiscalã şi aplicarea ştampilei pe fiecare paginã a exemplarelor din declaraţie care se înmâneazã solicitantului.
    15.5. Dupã finalizarea procedurii, organul de inspecţie fiscalã comunicã contribuabilului câte 2 exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului.
    15.6. Un exemplar al declaraţiei certificate, împreunã cu un exemplar al certificatului, se transmite organului fiscal competent, în vederea arhivãrii la dosarul fiscal al solicitantului.


                                     -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice