Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 11 aprilie 2008  de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 11 aprilie 2008 de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 1 mai 2008

ART. 1
(1) Activitãţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sãlbatice, terestre şi acvatice, în stare vie sau semiprelucratã, sau a unor pãrţi sau produse ale acestora, a florilor de minã, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, pe teritoriul naţional sau la export, se pot organiza şi desfãşura numai de persoane fizice sau juridice autorizate, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri.
(2) Prevederile prezentei proceduri se aplicã:
a) speciilor de plante din flora sãlbaticã, inclusiv speciilor de ciuperci, în stare vie sau semiprelucratã (moartã), sub formã întreagã sau de pãrţi ale acestor plante (rãdãcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe, seminţe, muguri etc.);
b) speciilor de animale din fauna sãlbaticã, terestrã şi acvaticã, în stare vie sau semiprelucratã (moartã), sau unor pãrţi sau produse obţinute din acestea;
c) florilor de minã;
d) fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate.
ART. 2
În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) specii de animale din fauna sãlbaticã - speciile de animale ale cãror populaţii se menţin în naturã, aflate în oricare dintre stadiile de dezvoltare. Fac excepţie de la aceste prevederi crescãtoriile de vânat, complexurile de vânãtoare definite conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescãtoriilor de vânat şi a complexurilor de vânãtoare, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 486/2004 , cu modificãrile ulterioare;
b) specii de plante din flora sãlbaticã - speciile de plante sau ciuperci ale cãror populaţii se menţin în naturã, inclusiv speciile raportate ca dispãrute din naturã, aflate în oricare dintre stadiile de dezvoltare;
c) florile de minã - eşantioane recoltate din galerii subterane sau deschideri ale unor cariere, formate din unul sau mai multe minerale, care alcãtuiesc o piesã deosebitã datoritã calitãţilor estetice, formei, culorii, dimensiunilor ori varietãţii cristalelor componente;
d) fosilele de plante şi fosilele de animale vertebrate şi nevertebrate - probe de rocã sau fragmente organice ilustrative pentru flora fosilã (amprente foliare şi fragmente vegetale) ori pentru fauna fosilã, de nevertebrate sau vertebrate (testuri, cochilii, schelete etc.), care apar sub formã de piese individualizate, mulaje (impresiuni), incluziuni, conservate parţial sau integral;
e) capturare - prinderea prin orice mijloace, stabilite prin prevederi legale, a animalelor sãlbatice, inclusiv prin vânãtoare;
f) recoltare - culegerea plantelor sãlbatice sau a pãrţilor acestora, a florilor de minã, a fosilelor de plante şi a fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate;
g) achiziţie - procurarea resurselor naturale prevãzute la art. 1 alin. (2) direct de la persoanele fizice care desfãşoarã activitãţi de recoltare/capturare, pentru care acestea primesc contravaloarea muncii depuse;
h) stare semiprelucratã - starea obţinutã în urma oricãreia dintre operaţiile de uscare, mãcinare, presare, fierbere, congelare, saramurare, eviscerare, jupuire etc.;
i) autoritate competentã pentru emiterea autorizaţiilor pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, menţionatã la art. 3, 4, 5 şi 6, - autoritatea publicã teritorialã pentru protecţia mediului, respectiv agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, iar pentru Rezervaţia Biosferei "Delta Dunãrii", Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii";
j) autoritate competentã pentru emiterea acordului pentru export/import resurse biologice din categoriile prevãzute la art. 1 alin. (2), menţionatã la art. 9, 10, 13, 18 şi 22, - autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului;
k) centru de prelucrare - centrul în care sunt prelucrate şi/sau conservate exemplare ale speciilor de plante din flora sãlbaticã sau ale speciilor de animale din fauna sãlbaticã.
ART. 3
(1) Persoanele fizice care recolteazã plante, flori de minã, fosile de plante, fosile de animale vertebrate sau nevertebrate sau captureazã animale din flora şi fauna sãlbatice, în scopul comercializãrii acestora cãtre populaţie pe teritoriul naţional, în stare vie sau semiprelucratã, solicitã emiterea autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de la autoritãţile competente prevãzute la art. 2 lit. i) de pe raza administrativ-teritorialã unde se desfãşoarã activitatea de recoltare.
(2) În acest scop solicitanţii depun, dupã caz, urmãtoarele documente:
a) cerere de autorizare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1;
b) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit conform anexei nr. 11;
c) copie de pe documentul de identitate;
d) acord al proprietarilor sau al administratorilor de terenuri/ape, pentru a avea acces şi a putea recolta/captura aceste resurse. Acordul proprietarilor şi al administratorilor poate fi un contract, o convenţie sau orice fel de altã înţelegere scrisã între pãrţi;
e) studiu de evaluare a stãrii resurselor biologice din flora şi fauna sãlbatice, elaborat de institute de cercetare ştiinţificã sau unitãţi/centre care au ca domeniu de activitate elaborarea de cercetãri în ştiinţe biologice/naturale. Studiile se realizeazã anual, la comanda beneficiarilor, şi se expertizeazã tehnic de comisia de specialitate a Academiei Române. Costurile elaborãrii studiilor de evaluare se suportã de beneficiar;
f) copii de pe cãrţile de identitate/buletinele de identitate ale membrilor familiei care efectueazã activitãţile de recoltare/comercializare şi care vor fi menţionaţi în autorizaţia pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare;
g) avizul Academiei Române la eliberarea autorizaţiilor pentru comercializarea florilor de minã, a fosilelor de plante, a fosilelor de animale vertebrate sau nevertebrate.
(3) Autorizaţia/autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare se emite/emit pe numele titularului, pot fi înscrise în aceeaşi autorizaţie şi numele membrilor din familie precizate de solicitant în cererea de autorizare şi dã/dau dreptul deţinãtorului atât pentru recoltare/capturare, cât şi pentru comercializare pe teritoriul naţional, cu respectarea şi a celorlalte dispoziţii legale care reglementeazã desfãşurarea activitãţilor comerciale.
ART. 4
(1) Persoanele juridice care organizeazã activitãţi de recoltare/capturare şi/sau de achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, solicitã emiterea autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de la autoritãţile competente prevãzute la art. 2 lit. i) de pe raza administrativ-teritorialã unde se desfãşoarã activitatea de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare.
(2) În acest scop, solicitanţii depun, dupã caz, urmãtoarele documente:
a) cerere de autorizare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;
b) declararea punctelor de achiziţie şi a centrelor de prelucrare. Fiecare punct de achiziţie trebuie sã fie amenajat minimum cu un cântar şi un spaţiu de depozitare;
c) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit conform anexei nr. 11;
d) studiu de evaluare a stãrii resurselor biologice din flora şi fauna sãlbatice, elaborat de unitãţi atestate în domeniu. Studiile se realizeazã anual, la comanda beneficiarilor, şi se expertizeazã tehnic de comisia de specialitate a Academiei Române. Costurile elaborãrii studiilor de evaluare se suportã de beneficiari;
e) certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreşte sã o efectueze;
f) avizul Academiei Române la eliberarea autorizaţiilor pentru comercializarea florilor de minã, a fosilelor de plante, a fosilelor de animale vertebrate sau nevertebrate.
(3) Autorizaţia dã dreptul titularului sã organizeze activitãţi de recoltare/capturare şi/sau de achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional, în stare vie sau semiprelucratã, cu respectarea şi a celorlalte dispoziţii legale care reglementeazã organizarea şi desfãşurarea activitãţilor comerciale.
ART. 5
(1) Pentru organizarea şi desfãşurarea activitãţilor de vânãtoare, gestionarii fondurilor de vânãtoare solicitã emiterea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, care se obţine de la autoritãţile competente prevãzute la art. 2 lit. i) de pe raza administrativ-teritorialã unde sunt localizate fondurile de vânãtoare, în limita cotelor de recoltã aprobate de autoritatea publicã centralã din domeniul cinegetic pentru sezonul de vânãtoare.
(2) În acest scop, solicitanţii vor depune urmãtoarele documente:
a) cerere de autorizare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;
b) documentul din care rezultã cotele de vânãtoare aprobate pentru sezonul de vânãtoare;
c) certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreşte sã o efectueze;
d) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit potrivit anexei nr. 11.
ART. 6
(1) Pentru capturarea exemplarelor din speciile de faunã strict protejatã, conform numãrului maxim de exemplare stabilit printr-un act de derogare de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului, gestionarii fondurilor de vânãtoare solicitã emiterea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, care se obţine de la autoritãţile competente prevãzute la art. 2 lit. i) de pe raza administrativ-teritorialã în care se aflã fondurile de vânãtoare, în limita numãrului maxim de exemplare aprobat pentru fiecare gestionar al fondurilor de vânãtoare.
(2) În acest scop, solicitanţii depun urmãtoarele documente:
a) cerere de autorizare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;
b) documentul din care rezultã numãrul maxim de exemplare aprobat pentru gestionar, stabilit prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului;
c) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit pentru analiza documentaţiilor necesare emiterii autorizaţiei, potrivit anexei nr. 11.
ART. 7
(1) Cererile de autorizare se soluţioneazã în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii, cu condiţia ca documentaţia prezentatã de solicitant sã fie completã.
(2) În cazul în care documentaţia nu este completã, autoritatea competentã are obligaţia de a notifica solicitantul, în termen de cel mult 10 zile, despre documentele lipsã din dosarul de autorizare.
(3) Activitatea de recoltare/capturare, achiziţie sau comercializare se poate desfãşura numai dupã obţinerea autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare emisã conform prezentei proceduri.
(4) Emiterea autorizaţiilor pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, potrivit dispoziţiilor art. 3 şi 4, se face pe baza studiilor de evaluare a stãrii resurselor biologice din flora şi fauna sãlbatice.
(5) Prin studiile de evaluare specialiştii fac precizãri cu privire la nivelurile maxime de recoltare/capturare anuale, stabilite pe zone clar delimitate, în special pentru speciile supuse unui regim intens de exploatare, pentru speciile aflate într-o stare nefavorabilã, precum şi cu privire la zonele pentru care se instituie interdicţii periodice de recoltare/capturare în scopul menţinerii potenţialului natural de regenerare a acestor resurse şi a echilibrului ecologic, conform legislaţiei în vigoare.
(6) Autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, ale cãror modele sunt prevãzute în anexele nr. 2 şi 4, sunt valabile pânã la sfârşitul anului calendaristic în care au fost emise, respectiv pânã la sfârşitul sezonului de vânãtoare sau al sezonului de recoltare a stufului.
ART. 8
(1) Autoritãţile competente prevãzute la art. 2 lit. i) emit autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pentru cantitãţile solicitate de persoanele fizice şi juridice interesate, având în vedere starea resurselor care se recolteazã, potenţialul biologic de regenerare a acestora şi riscul supraexploatãrii lor. În autorizaţia pentru recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare vor fi precizate condiţii şi restricţii obligatorii de respectat de cãtre cei care recolteazã, captureazã şi/sau achiziţioneazã plante şi animale sãlbatice, în conformitate cu normativele tehnice care reglementeazã recoltarea acestor resurse şi cu dispoziţiile legale referitoare la protecţia habitatelor naturale şi a diversitãţii biologice.
(2) Nu se emit autorizaţii pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare persoanelor juridice care nu au organizate şi declarate punctele de achiziţie din teritoriu.
(3) Nu se emit autorizaţii pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare persoanelor juridice care nu au autorizate centrele de prelucrare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
(4) Pe baza studiilor de evaluare a resurselor sau în cazuri motivate pe baze ştiinţifice, însoţite de recomandãrile comisiei de specialitate a Academiei Române, autoritãţile competente pot institui restricţii sau interdicţii temporare sau permanente de exploatare a unor specii reglementate prin prezenta procedurã, în anumite zone şi pentru anumite perioade, în scopul menţinerii echilibrului ecologic. În aceste situaţii autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare sunt emise cu respectarea acestor restricţii sau interdicţii.
(5) În cazul apariţiei unor noi reglementãri privind exploatarea unor specii de florã şi faunã sãlbatice, autoritãţile competente iau mãsuri pentru modificarea autorizaţiilor pentru recoltare/ capturare şi/sau achiziţie şi comercializare emise.
ART. 9
(1) Pentru emiterea acordului pentru export în cazul resurselor biologice din categoriile prevãzute la art. 1 alin. (2), în stare vie, proaspãtã sau semiprelucratã, persoanele juridice interesate depun la autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. j) urmãtoarele documente:
a) cerere pentru obţinerea acordului pentru export, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5;
b) copie/copii de pe autorizaţia/autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare emisã/emise de agenţia/agenţiile pentru protecţia mediului, pentru organizarea, pe anul în curs, a activitãţilor de recoltare/capturare, achiziţie şi comercializare, în cazul operatorilor economici care desfãşoarã aceste activitãţi, sau copie a facturii/facturilor de cumpãrare a mãrfii care se exportã, însoţitã de copii ale autorizaţiilor de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, emise pe numele operatorului economic vânzãtor, în cazul în care marfa care se exportã se cumpãrã de la alţi operatori economici autorizaţi pentru recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare, sau contractul de comision, când marfa se exportã direct prin comisionari;
c) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit conform anexei nr. 12;
d) avizul Academiei Române pentru florile de minã, fosilele de plante, fosilele de animale vertebrate sau nevertebrate.
(2) Pentru emiterea acordului pentru exportul animalelor sãlbatice de interes vânãtoresc şi al produselor rezultate din acestea, solicitanţii trebuie sã depunã la autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. j) urmãtoarele documente:
a) cerere pentru obţinerea acordului pentru export, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5;
b) copii de pe autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare emise de autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. i), conform art. 5 alin. (1), sau, dupã caz, copii de pe autorizaţia/autorizaţiile de recoltare/capturare emisã/emise de autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. i) şi de pe contractul încheiat cu deţinãtorii fondurilor de vânãtoare, în care este clar specificat numãrul de exemplare;
c) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit conform anexei nr. 12.
(3) În cazul în care resursele biologice din categoriile prevãzute la art. 1 alin. (2), în stare vie, proaspãtã sau semiprelucratã, trec în una dintre ţãrile din Uniunea Europeanã, este necesarã eliberarea unui certificat de origine, iar persoanele fizice sau juridice interesate depun la autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. j) urmãtoarele documente:
a) cerere pentru obţinerea certificatului de origine, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6;
b) copie/copii de pe autorizaţia/autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare emisã/emise de agenţia/agenţiile pentru protecţia mediului, pentru organizarea, pe anul în curs, a activitãţilor de recoltare/capturare, achiziţie şi comercializare, în cazul operatorilor economici care desfãşoarã aceste activitãţi, sau copie de pe factura/facturile de cumpãrare a mãrfii care se exportã, însoţitã de copii de pe autorizaţiile de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, emise pe numele operatorului economic vânzãtor, în cazul în care marfa care se exportã se cumpãrã de la alţi operatori economici autorizaţi pentru recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, sau contractul de comision, când marfa se exportã direct prin comisionari;
c) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit conform anexei nr. 12;
d) avizul Academiei Române pentru florile de minã, fosilele de plante, fosilele de animale vertebrate sau nevertebrate.
(4) Pentru scoaterea de pe teritoriul ţãrii a pieselor şi trofeelor de vânat de cãtre vânãtorii strãini care vâneazã în România în condiţiile prevãzute de lege nu este necesar acordul pentru export.
(5) Acordul pentru export şi certificatul de origine ale cãror modele sunt prevãzute în anexa nr. 7, respectiv anexa nr. 8 au valabilitate pentru anul calendaristic în care au fost emise, respectiv pentru sezonul de vânãtoare pentru care au fost emise.
ART. 10
(1) Cantitãţile de resurse naturale care nu au fost exportate în termenul de valabilitate a acordului pentru export/certificatului de origine şi/sau cantitãţile pentru care nu au fost solicitate acorduri pentru export/certificate de origine, dar au fost autorizate pentru recoltare/capturare din anul precedent, se constituie în stocuri.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) se solicitã un nou acord pentru export/certificat de origine.
(3) În acest scop, persoanele fizice sau juridice depun urmãtoarele documente:
a) cerere pentru obţinerea acordului pentru export, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5, sau cerere pentru obţinerea certificatului de origine, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6, în care se precizeazã natura mãrfii pe specii şi volumul stocurilor deţinute;
b) acordul pentru export a cãrui valabilitate a expirat sau autorizaţia/autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare care fac dovada existenţei stocului;
c) procesul-verbal de constatare a existenţei în stoc a mãrfurilor pentru care se solicitã emiterea acordului pentru export, încheiat de persoanele abilitate de autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. i) din judeţul pe raza cãruia se gãseşte stocul de marfã, întocmit conform anexei nr. 13;
d) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit conform anexei nr. 12, în cazul în care se prezintã autorizaţia/autorizaţiile din anul precedent pentru deţinerea stocurilor.
ART. 11
(1) Persoanele fizice sau juridice care organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de import cu specii de plante şi animale sãlbatice în stare vie solicitã emiterea acordului pentru import, care se obţine de la autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. j).
(2) În acest scop, solicitanţii depun urmãtoarele documente:
a) cerere pentru obţinerea acordului pentru import, conform modelului prevãzut în anexa nr. 9;
b) avizul comisiei de specialitate a Academiei Române, în baza unui studiu de evaluare a riscului ecologic al introducerii acelor specii pe teritoriul ţãrii, studiu care se executã de o instituţie ştiinţificã de specialitate, pe cheltuiala solicitantului acordului pentru import;
c) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit conform anexei nr. 12.
(3) Acordul pentru import se emite pentru fiecare tranşã de import în parte.
(4) Modelul acordului pentru import este prevãzut în anexa nr. 10.
ART. 12
Cererile de emitere a documentelor prevãzute la art. 8-11 se soluţioneazã în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data primirii, cu condiţia ca documentaţia prezentatã de solicitant sã fie completã. În cazul în care documentaţia nu este completã, autoritatea competentã are obligaţia de a notifica solicitantul, în termen de cel mult 3 zile, despre documentele lipsã.
ART. 13
(1) Sunt interzise:
a) recoltarea, capturarea, achiziţia şi comercializarea plantelor şi animalelor sãlbatice sau a unor pãrţi ori produse ale acestora la vârste, dimensiuni, perioade de creştere, de dezvoltare şi de reproducere prohibite, conform reglementãrilor specifice;
b) recoltarea, capturarea, achiziţia şi comercializarea plantelor şi animalelor declarate monumente ale naturii, a celor endemice, rare sau aflate în pericol de dispariţie, precum şi a speciilor de plante şi animale sãlbatice cu regim special de protecţie conform convenţiilor internaţionale, a florilor de minã, a fosilelor de plante şi a fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, indiferent de zonã şi de terenurile în/pe care se gãsesc;
c) recoltarea şi capturarea oricãror plante şi animale sãlbatice din rezervaţii ştiinţifice şi din zonele cu regim de protecţie ecologicã integralã din ariile naturale protejate;
d) recoltarea, achiziţia şi comercializarea florilor de minã, a fosilelor de plante şi a fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate de pe teritoriul ariilor naturale protejate;
e) comercializarea speciilor-tip, seriilor-tip sau paratipilor (pe care s-a fãcut determinarea unei specii noi) aflate în patrimoniul unor muzee sau instituţii ştiinţifice;
f) recoltarea unor specii de nevertebrate rare sau protejate cu capcane ori alte procedee care pot pune în pericol diversitatea specificã sau structura populaţiilor ori care pot conduce la degradarea mediului în urma recoltãrii.
(2) Plantele şi animalele sãlbatice din categoriile precizate la alin. (1) lit. b) se pot recolta sau captura în condiţii excepţionale numai cu autorizarea specialã din partea autoritãţii centrale pentru protecţia mediului şi cu avizul ştiinţific prealabil al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din Academia Românã.
(3) Este permisã recoltarea/capturarea plantelor şi animalelor sãlbatice din rezervaţiile biosferei şi din alte categorii de arii naturale protejate în care existã zone cu resurse ce pot fi valorificate economic, autorizaţia pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare emiţându-se pe baza avizului ştiinţific al Academiei Române şi cu acordul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate.
ART. 14
Recoltarea/capturarea unor plante şi animale sãlbatice din categoria celor prevãzute la art. 1 alin. (2) de cãtre persoane fizice pentru consumul sau folosinţa proprie în familie, cu excepţia celor care sunt supuse unui regim special de ocrotire şi conservare, se poate face fãrã autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare, dar cu respectarea dispoziţiilor art. 13, precum şi a condiţiilor, restricţiilor şi interdicţiilor cu privire la ocrotirea monumentelor naturii, a speciilor de plante şi animale ameninţate cu dispariţia, a zonelor naturale supuse regimului de protecţie ecologicã, stabilite de cãtre autoritãţile competente, precum şi de cãtre proprietarii şi deţinãtorii legali ai terenurilor şi apelor, cu privire la accesul pe terenurile pe care le deţin în proprietate sau în administrare.
ART. 15
(1) Importul în România din oricare stat, exceptând statele membre ale Uniunii Europene, al oricãror plante sau animale din flora şi fauna sãlbatice, în stare vie, în scopul comercializãrii pe teritoriul naţional sau la export ori în scopul prelucrãrii industriale, în vederea comercializãrii pe teritoriul naţional sau la export, se poate face numai de cãtre persoanele care deţin acordul pentru import, în condiţiile prevãzute la art. 11.
(2) În cazul reexportului produselor prevãzute la alin. (1), pe documentele de însoţire a mãrfii se menţioneazã ţara iniţialã de origine a acestor produse.
ART. 16
Persoanele juridice care organizeazã activitãţi de recoltare, capturare şi/sau achiziţie a resurselor biologice din flora şi fauna sãlbatice, din categoriile prevãzute la art. 1 alin. (2), sunt obligate:
a) sã organizeze puncte de achiziţie cu dotãrile necesare, conduse de persoane care cunosc normele tehnice de recoltare/capturare şi regulile de achiziţie a speciilor de florã şi faunã sãlbatice;
b) sã instruiascã persoanele fizice cu care lucreazã, pentru respectarea normelor tehnice de recoltare/capturare a plantelor şi animalelor sãlbatice aprobate de autoritãţile competente, şi sã exercite controlul asupra activitãţii acestor persoane;
c) sã stimuleze constituirea pe plan local a asociaţiilor de recoltatori, asigurându-le instruirea necesarã pentru respectarea reglementãrilor privind accesul la resurse, a normelor de protecţie a mediului şi de conservare a florei şi faunei sãlbatice;
d) sã solicite agenţiilor pentru protecţia mediului autorizaţiile de mediu pentru centrele de prelucrare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
ART. 17
(1) În aplicarea dispoziţiilor prezentei proceduri, autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. i) asigurã:
a) informarea instituţiilor publice interesate, în scopul realizãrii unei cooperãri eficiente;
b) informarea publicului şi a operatorilor economici interesaţi;
c) informarea administraţiilor zonelor publice, inclusiv prin amplasarea unor panouri informative în teritoriu şi în aceste zone;
d) evidenţa autorizaţiilor emise conform dispoziţiilor prezentei proceduri;
e) cooperarea cu instituţiile ştiinţifice şi cu serviciile publice de specialitate pentru obţinerea informaţiilor necesare evaluãrii stãrii şi potenţialului natural al resurselor biologice din flora şi fauna sãlbatice de pe teritoriul judeţului, în scopul ţinerii sub control a nivelurilor de recoltare, capturare şi achiziţie a acestora, pentru evitarea supraexploatãrii lor şi a riscului provocãrii unor dezechilibre ecologice.
(2) Pentru punctele de control vamal, comisariatele teritoriale ale gãrzii de mediu, în cooperare cu autoritãţile vamale, asigurã organizarea mãsurilor de control operativ de specialitate.
(3) Autoritãţile vamale completeazã rubricile cu destinaţia specificã din acordul pentru export.
(4) Comisariatele teritoriale ale Gãrzii Naţionale de Mediu întreprind acţiuni de verificare şi control în vederea respectãrii prevederilor prezentei proceduri privind concordanţa dintre autorizaţiile pentru recoltarea/capturarea şi/sau achiziţionarea şi/sau comercializarea unor plante şi animale din flora şi fauna sãlbatice, în stare vie, proaspãtã sau semiprelucratã, a florilor de minã, fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi certificatele acestora de origine.
(5) Autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. i) face demersurile necesare pe lângã autoritãţile competente pentru realizarea unui afişaj informativ corespunzãtor la toate punctele de trecere a frontierei pentru cãlãtori cu privire la bunurile naturale supuse regimului special de export şi import prin legislaţia naţionalã şi internaţionalã.
ART. 18
Persoanele juridice care au obţinut acorduri de export au obligaţia de a solicita la începutul fiecãrui an stabilirea stocurilor existente din anul precedent, pe baza autorizaţiilor pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare şi a acordurilor pentru export/import emise.
ART. 19
În cazul persoanelor juridice care au achitat tariful pentru emiterea acordului pentru export/certificatului de origine pentru plante şi/sau animale sãlbatice şi nu au realizat exportul cantitãţilor pentru care au solicitat emiterea, din diverse motive, tarifele achitate nu mai pot fi restituite.
ART. 20
Persoanele fizice şi juridice care obţin autorizaţii pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare din partea agenţiilor pentru protecţia mediului, pentru organizarea activitãţilor de recoltare/capturare şi/sau achiziţie a resurselor naturale prevãzute la art. 1 alin. (2), potrivit prevederilor prezentei proceduri, sunt obligate sã aibã acordul proprietarilor sau al administratorilor de terenuri/ape, pentru a avea acces şi a putea recolta/captura aceste resurse. Acordul proprietarilor şi al administratorilor poate fi un contract, o convenţie sau orice fel de altã înţelegere scrisã între pãrţi.
ART. 21
Comercializarea pe teritoriul naţional a oricãror produse din categoriile prevãzute la art. 1 alin. (2) se poate face, în stare vie sau semiprelucratã, numai de cãtre persoane care îndeplinesc condiţiile legale pentru exercitarea de activitãţi comerciale. Administraţiile zonelor publice şi organele de control de specialitate sunt obligate, în conformitate cu dispoziţiile legale, sã controleze documentele de provenienţã a mãrfurilor ce se comercializeazã şi sã aplice sancţiunile prevãzute de lege.
ART. 22
(1) Persoanele fizice sau juridice care solicitã autorizaţii pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de la agenţiile pentru protecţia mediului conform prevederilor art. 3-5 au obligaţia sã achite tarifele prevãzute în anexa nr. 11.
(2) Tarifele se plãtesc la depunerea documentelor necesare autorizãrii, într-un cont extrabugetar, deschis la dispoziţia agenţiilor pentru protecţia mediului, pentru analiza solicitãrilor şi a documentaţiilor care se prezintã şi pentru acoperirea cheltuielilor legate de verificarea acestora, inclusiv pe teren, în vederea emiterii autorizaţiilor pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 265/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Persoanele fizice sau juridice care solicitã acorduri pentru export de la autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. j), conform prevederilor art. 8 şi 11, au obligaţia sã achite tarifele prevãzute în anexa nr. 12.
(4) Tarifele se plãtesc la depunerea documentelor necesare emiterii acordurilor pentru export la autoritatea competentã prevãzutã la art. 2 lit. j).
ART. 23
(1) Pentru speciile de pãsãri prevãzute în anexa nr. 5E la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice sunt permise comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializãrii acestora în stare vie ori moartã sau a oricãror pãrţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat în baza unei autorizaţii speciale emise de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 14.
(2) Pentru obţinerea autorizaţiei prevãzute la alin. (1), solicitanţii, persoane fizice sau juridice, vor depune la autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului urmãtoarele documente:
a) cerere pentru obţinerea autorizaţiei speciale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 15;
b) copie de pe documentul de platã a tarifului stabilit conform anexei nr. 11;
c) copie/copii de pe autorizaţia/autorizaţiile pentru recoltare/capturare emisã/emise de agenţia/agenţiile pentru protecţia mediului pentru organizarea activitãţilor de recoltare/capturare pentru numãrul de exemplare pentru care se solicitã autorizaţia specialã;
d) copie/copii de pe autorizaţia/autorizaţiile de vânãtoare emisã/emise pentru recoltarea exemplarelor ce se vor comercializa.
(3) Autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului emite autorizaţia prevãzutã la alin. (1), în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrãrii documentaţiei complete prevãzute la alin. (2).
(4) Termenul de emitere a autorizaţiei prevãzut la alin. (3) se prelungeşte cu perioada de timp necesarã consultãrii Comisiei Europene de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului.
ART. 24
Anexele nr. 1-15 fac parte integrantã din prezenta procedurã.


ANEXA 1
-------
la procedurã
------------

Înregistratã cu nr. ..... din .... la .....
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI .............
Judeţul .........

CERERE DE AUTORIZARE
pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau
comercializare de plante din flora sãlbaticã, flori de minã,
fosile de plante, fosile de animale vertebrate şi nevertebrate
şi/sau animale din fauna sãlbaticã de cãtre persoane fizice

Subsemnatul(a), .........., cu domiciliul în ........, buletin/carte de identitate nr. .... seria...., eliberat/eliberatã de ........., solicit prin prezenta emiterea autorizaţiei pentru recoltarea/capturarea şi/sau achiziţia şi/sau comercializarea urmãtoarelor resurse naturale*):
1. specia de plante sãlbatice;
2. specia de animale sãlbatice;
3. flori de minã;
4. fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate.


┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│Specia de plante( partea componentã)/ │ Zona din care se │ │
│flori de minã/ fosile de plante/ fosile│recolteazã/captureazã/│ Cantitatea │
│de animale vertebrate şi nevertebrate/ │ achiziţioneazã/ │ (kg sau │
│animale ce se recolteazã/captureazã/ │ comercilizeazã │ exemplare) │
│achiziţioneazã/ comercilizeazã**) │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │
│ 2. │ │ │
│ 3. │ │ │
│ 4. │ │ │
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘Subsemnatul declar cã în anul trecut (.....) am recoltat/capturat urmãtoarele cantitãţi de plante, flori de minã, fosile de plante, fosile de animale vertebrate şi nevertebrate şi animale sãlbatice:


┌───────────┬──────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┐
│Specificare│ Flori de minã │ Fosile de plante/ │Plante sãlbatice │
│ │(nr. de exemplare)│Fosile de animale vertebrate│Animale sãlbatice │
│ │ │ şi nevertebrate (kg) │(kg sau exemplare)│
│ │ │ (nr. de exemplare) │ │
├───────────┴──────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┤
│ 1. Recoltat/capturat + achiziţionat + comercializat - Total: ......., │
│ din care, pe specii: │
│ 1.1. │
│ 1.2. │
│ 1.3. │
│ 1.4. │
│ 1.5. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:
Dacã lista speciilor recoltate/capturate este mai mare, atunci se completeazã în continuare pe o filã anexã de cãtre solicitant.

Subsemnatul declar cã:
- voi recolta/captura/achiziţiona/comercializa numai speciile de plante, flori de minã, fosile de plante, fosile de animale vertebrate şi nevertebrate şi animale declarate în aceastã cerere şi numai din zonele precizate;
- voi recolta/captura/achiziţiona/comercializa speciile de plante şi animale numai la dimensiunile şi în perioadele admise de normele tehnice de recoltare/capturare;
- voi respecta interdicţiile şi restricţiile de recoltare/capturare/achiziţie/comercializare precizate în autorizaţie;
- în timpul recoltãrii/capturãrii/achiziţiei/comercializãrii voi respecta obligaţiile prevãzute de legislaţia privind protecţia mediului, precum şi drepturile proprietarilor terenurilor şi ai apelor de pe care voi recolta/captura resursele naturale declarate;
- cunosc dispoziţiile legii cu privire la sancţiunile ce le pot suporta pentru nerespectarea normelor privind protecţia mediului.
Solicit ca autorizaţia pentru recoltare/capturare/achiziţie/comercializare sã se elibereze pe numele urmãtoarelor persoane, membri ai familiei: ........................
Pentru emiterea autorizaţiei pentru recoltare/capturare/achiziţie/comercializare voi achita tariful de autorizare stabilit conform prevederilor legale.

Semnãtura solicitantului
........................

Data.......
---------
*) Ceea ce nu îl intereseazã pe solicitant se marcheazã cu xxx peste înscris, la completarea cererii.
**) Se scriu obligatoriu denumirile ştiinţifice şi populare ale speciilor de plante sau pãrţilor din plante (de exemplu, flori, frunze, rãdãcinã, iarbã etc.) şi ale speciilor de animale ce se recolteazã/captureazã. Dacã lista acestora este mai mare, se completeazã de cãtre solicitant o anexã, în continuare.


ANEXA 2
-------
la procedurã
------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI .........
Judeţul ...............

AUTORIZAŢIE
pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare
de plante din flora sãlbaticã, flori de minã, fosile de plante,
fosile de animale vertebrate şi nevertebrate şi/sau animale din
fauna sãlbaticã de cãtre persoane fizice

Nr. ......din........

Valabilã de la........... pânã la..........

În baza Cererii de autorizare pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare de plante din flora sãlbaticã, flori de minã, fosile de plante, fosile de animale vertebrate şi nevertebrate şi/sau animale din fauna sãlbaticã înregistratã cu nr. ....... din ......., pe numele .............., domiciliat în ............, buletin de identitate seria ....... nr. ........, eliberat de ........., se elibereazã prezenta autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a urmãtoarelor resurse biologice din flora şi fauna sãlbatice:*)┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│Specia de plante( partea componentã)/ │ Zona din care se │ │
│flori de minã/ fosile de plante/ fosile│recolteazã/captureazã/│ Cantitatea │
│de animale vertebrate şi nevertebrate/ │ achiziţioneazã/ │ (kg sau │
│animale ce se recolteazã/captureazã/ │ comercilizeazã │ exemplare) │
│achiziţioneazã/ comercilizeazã**) │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │
│ 2. │ │ │
│ 3. │ │ │
│ 4. │ │ │
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘Condiţii ce trebuie respectate de beneficiarul autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare:
- recoltarea/capturarea plantelor/florilor de minã/fosilelor de plante/fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate/ animalelor se va face numai din zonele şi de pe suprafeţele precizate în autorizaţia pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare;
- plantele/florile de minã/fosilele de plante/fosilele de animale vertebrate şi nevertebrate/animalele nu vor fi recoltate/capturate/achiziţionate/comercializate din zone şi de pe suprafeţe pentru care beneficiarul autorizaţiei nu are acordul (contract, protocol etc) încheiat cu proprietarii/administratorii/gestionarii legali ai terenurilor şi apelor;
- recoltarea/capturarea/achiziţionarea/comercializarea oricãror plante, flori de minã, fosile de plante, fosile de animale vertebrate şi nevertebrate şi animale sãlbatice nu se va face din zonele declarate rezervaţii naturale, rezervaţii ştiinţifice şi din zonele cu regim de protecţie ecologicã integralã din ariile naturale protejate;
- recoltarea/capturarea/achiziţia/comercializarea oricãror plante, flori de minã, fosile de plante, fosile de animale vertebrate şi nevertebrate şi animale sãlbatice se va face din zonele declarate arii naturale protejate în conformitate cu legislaţia naţionalã în vigoare.
Alte condiţii pentru recoltarea/capturarea/achiziţia/comercializarea plantelor, florilor de minã, a fosilelor de plante, a fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate şi animalelor înscrise în autorizaţie:
.................................................................
Prezenta autorizaţie este valabilã pentru urmãtoarele persoane fizice, membri ai familiei solicitantului, precizate în cererea de autorizare, ..............., cu domiciliul în ........., şi BI/CI ...... seria ...... nr. .... .
Pentru emiterea prezentei autorizaţii titularul a achitat tariful de autorizare cu chitanţa nr. ..... din ........ în sumã de ..... conform prevederilor legale.


Director executiv, Şef Serviciu implementare
.................. politici de mediu,
......................

Întocmit.
.............

------------
*) Se completeazã, conform cererii solicitantului, cu una dintre urmãtoarele menţiuni: plante sãlbatice; animale sãlbatice; plante şi animale sãlbatice; flori de minã; fosile de plante; fosile de animale vertebrate şi nevertebrate.
**) Se completeazã obligatoriu cu denumirea popularã a plantei şi pãrţii din plantã (de exemplu, flori, frunze, rãdãcinã, iarbã, coajã etc.) sau a animalului, urmatã imediat de denumirea ştiinţificã completã (genul şi specia). Dacã lista speciilor ce se recolteazã/captureazã este mai mare, atunci, în continuare, se completeazã o anexã la prezenta autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare.


ANEXA 3
--------
la procedurã
------------

Înregistratã cu nr. ...... din....... la
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI .........
Judeţul ...............

CERERE DE AUTORIZARE
pentru recoltarea/capturarea şi/sau achiziţionarea şi/sau
comercializarea unor plante şi animale din flora şi fauna
sãlbatice, în stare vie, proaspãtã sau semiprelucratã, a unor
flori de minã, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate
şi nevertebrate de cãtre persoane juridice

Operatorul economic ........., reprezentat prin ........, în calitate de ........, cu sediul în .........., înregistrat la Camera de Comerţ şi Industrie ........, cu nr. .... din ......, având ca obiect de activitate menţionat în statut ..........., solicit prin prezenta emiterea autorizaţiei pentru recoltarea/capturarea şi/sau achiziţia şi/sau comercializarea urmãtoarelor resurse*):
- plante sãlbatice;
- animale sãlbatice;
- plante şi animale sãlbatice;
- flori de minã;
- fosile de plante;
- fosile de animale vertebrate şi nevertebrate.


┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│Specia de plante( partea componentã)/ │ Zona din care se │ │
│flori de minã/ fosile de plante/ fosile│recolteazã/captureazã/│ Cantitatea │
│de animale vertebrate şi nevertebrate/ │ achiziţioneazã/ │ (kg sau │
│animale ce se recolteazã/captureazã/ │ comercilizeazã │ exemplare) │
│achiziţioneazã/ comercilizeazã**) │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │
│ 2. │ │ │
│ 3. │ │ │
│ 4. │ │ │
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘Operatorul economic............ declarã cã, în anul anterior (....), a recoltat/capturat/achiziţionat/comercializat urmãtoarele cantitãţi de resurse biologice naturale:┌───────────┬──────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Specificare│Plante │ Flori de minã │Fosile de animale│ │
│ │sãlbatice │(kg şi nr. de ex.)│ vertebrate │Animale sãlbatice │
│ │ (kg) │ │şi nevertebrate │(kg sau exemplare)│
│ │ │ │(kg şi nr. de ex.│ │
├───────────┴──────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┤
│ 1. Recoltat/capturat + achiziţionat + comercializat - Total: ......., │
│ din care, pe specii: │
│ 1.1. │
│ 1.2. │
│ 1.3. │
│ 1.4. │
│ 1.5. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Punctele de achiziţie ale solicitantului:

Centrele de prelucrare ale solicitantului:

Operatorul economic se obligã sã asigure:
- recoltarea/capturarea/achiziţionarea/comercializarea numai a plantelor, florilor de minã, fosilelor de plante, fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate şi/sau animalelor precizate în cerere şi numai din zonele declarate în cerere;
- recoltarea/capturarea/achiziţionarea/comercializarea plantelor şi animalelor numai la vârstele şi în perioadele admise de normele tehnice de recoltare/capturare;
- respectarea celorlalte interdicţii şi restricţii de recoltare/capturare/achiziţionare/comercializare, precizate în autorizaţie;
- respectarea, în timpul recoltãrii/capturãrii şi/sau achiziţionãrii şi/sau comercializãrii, a obligaţiilor prevãzute de lege privind protecţia mediului şi a drepturilor proprietarilor de terenuri, ape de unde urmeazã sã se recolteze/captureze/achiziţioneze/comercializeze plantele, florile de minã, fosilele de plante, fosilele de animale vertebrate şi nevertebrate şi animalele precizate în autorizaţie;
- respectarea de cãtre personalul propriu sau de cãtre cel angajat sezonier a obligaţiilor de mai sus, inclusiv întocmirea fişelor de instructaj pentru personalul utilizat la recoltare/capturare/ achiziţionare/comercializare.
Pentru emiterea autorizaţiei operatorul economic achitã tariful de autorizare stabilit conform prevederilor legale.

Semnãtura solicitantului
.........................

Data ..............
------------
*) Ceea ce nu îl intereseazã pe solicitant se marcheazã cu xxxx peste înscris, la completarea cererii.
**) Se scriu obligatoriu denumirile populare ale plantelor sau pãrţilor din plante (de exemplu, flori, frunze, rãdãcinã, iarbã etc.) şi ale animalelor ce se recolteazã/captureazã sau se achiziţioneazã în vederea comercializãrii sau prelucrãrii. Dupã denumirea popularã se scrie, obligatoriu, denumirea ştiinţificã (genul şi specia).


ANEXA 4
-------
la procedurã
------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ......
Judeţul ..........................


AUTORIZAŢIE
pentru recoltarea/capturarea şi/sau achiziţionarea şi/sau
comercializarea, în stare vie, proaspãtã sau semiprelucratã,
de plante şi animale sãlbatice din flora şi fauna sãlbatice,
precum şi a florilor de minã, a fosilelor de plante şi a
fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate de
cãtre persoane juridice

Nr...... din.....

Valabilã de la ....... pânã la........

În baza Cererii de autorizare a operatorului economic ......... nr. ..... din ......, cu sediul în ........., reprezentat prin ......., în calitate de ......., înregistrat la Camera de Comerţ şi Industrie ......... cu nr. ........ din ......., se elibereazã prezenta autorizaţie pentru recoltarea/capturarea şi/sau achiziţionarea şi/sau comercializarea urmãtoarelor resurse biologice din flora şi fauna sãlbaticã*):┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│Specia de plante( partea componentã)/ │ Zona din care se │ │
│flori de minã/ fosile de plante/ fosile│recolteazã/captureazã/│ Cantitatea │
│de animale vertebrate şi nevertebrate/ │ achiziţioneazã/ │ (kg sau │
│animale ce se recolteazã/captureazã/ │ comercilizeazã │ exemplare) │
│achiziţioneazã/ comercilizeazã**) │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │
│ 2. │ │ │
│ 3. │ │ │
│ 4. │ │ │
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘Punctele de achiziţie autorizate conform normelor legale:***)

Centrele de prelucrare autorizate:***)

Condiţiile ce trebuie respectate de beneficiarul autorizaţiei:
- recoltarea/capturarea/achiziţia/comercializarea plantelor/florilor de minã/fosilelor de plante/fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate/animalelor se face numai din zonele şi de pe suprafeţele precizate în autorizaţie;
- plantele/florile de minã/fosilele de plante/fosilele de animale vertebrate şi nevertebrate/animalele nu pot fi recoltate/capturate/achiziţionate/comercializate din zone şi de pe suprafeţe pentru care beneficiarul autorizaţiei nu are acordul (contract, protocol etc.) încheiat cu proprietarii/administratorii/gestionarii legali ai terenurilor, apelor;
- recoltarea/capturarea/achiziţia/comercializarea oricãror plante, flori de minã, fosile de plante, fosile de animale vertebrate şi nevertebrate şi animale sãlbatice nu se face din zonele declarate rezervaţii naturale, rezervaţii ştiinţifice şi din zonele cu regim de protecţie ecologicã integralã din ariile naturale protejate;
- recoltarea/capturarea/achiziţia/comercializarea se face numai în cantitãţile înscrise în autorizaţie şi numai la vârstele şi în perioadele stabilite prin normele tehnice de recoltare;
- respectarea, în timpul recoltãrii, atât de cãtre personalul propriu, cât şi de cel angajat sezonier a obligaţiilor prevãzute de legislaţia privind protecţia mediului şi a drepturilor proprietarilor de terenuri şi ape;
- instruirea tuturor culegãtorilor angajaţi permanent sau sezonier în legãturã cu desfãşurarea activitãţilor autorizate.
Alte condiţii pentru recoltarea/capturarea plantelor, florilor de minã, fosilelor de plante, fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate şi animalelor înscrise în autorizaţie:

În baza prezentei autorizaţii, operatorul economic asigurã fiecãrui culegãtor-angajat permanent sau sezonier, un ecuson de identificare purtând denumirea operatorului economic, numele şi prenumele persoanei, numãrul autorizaţiei şi emitentul acesteia.
Pentru emiterea prezentei autorizaţii titularul a achitat tariful de autorizare cu Chitanţa nr. ..... din ......, în sumã de ...... lei, conform prevederilor legale.


Director executiv, Şef Serviciu implementare
..................... politici de mediu,
..............................

Întocmit.
..............
-------------
*) La emiterea autorizaţiei se marcheazã cu xxxxx peste înscris activitãţile ce nu sunt solicitate de beneficiarul autorizaţiei.
**) Se completeazã cu denumirea popularã a plantei sau pãrţilor din plante (de exemplu, flori, frunze, rãdãcinã, iarbã etc.) ori a animalului, urmatã imediat de denumirea ştiinţificã corectã (genul şi specia). Dacã lista acestor specii este mai mare, atunci, în continuarea tabelului, se completeazã cu o anexã.
***) Se completeazã conform Cererii de autorizare înregistrate cu nr. ........ .

ANEXA 5
-------
la procedurã
------------

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

CERERE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI PENTRU EXPORT*1)
de plante şi animale din flora şi fauna sãlbatice (sau al
unor pãrţi din acestea), în stare vie (proaspãtã) sau
semiprelucratã, precum şi al florilor de minã, al fosilelor
de plante şi al fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate

Operatorul economic ........., cu sediul în ........, înregistrat la Camera de Comerţ şi Industrie .......... cu nr. ....... din ......, cod fiscal nr. ........, având ca activitate precizatã în statutul de funcţionare ......., reprezentat prin ......, în calitate de ..........,
solicitã prin prezenta emiterea acordului pentru exportul de*):
a) plante sãlbatice sau pãrţi ale acestora, specia;
b) animale sãlbatice sau pãrţi ale acestora, specia;
c) flori de minã;
d) fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate, dupã cum urmeazã:


┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Specia plante (partea componentã)/flori│Starea***) în care │ Cantitãţile │
│de minã/fosile de plante/fosile de │ se face exportul │(kg sau exemplare)│
│animale vertebrate şi nevertebrate/ │ │ │
│animale sãlbatice ce se exportã**) │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │
│ 2. │ │ │
│ 3. │ │ │
│ 4. │ │ │
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘Ţara sau ţãrile în care se face exportul:..........................
Perioada de timp în care se face exportul este: ...................
Punctul vamal de trecere a frontierei pentru export: ..............

Operatorul economic declarã cã în anul trecut (...) a exportat urmãtoarele resurse biologice naturale:


┌───────────────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┐
│ Specificare │Plante sãlbatice│ Animale sãlbatice│Flori de minã, fosile de │
│ │ (kg ) │(kg sau exemplare)│ plante, fosile de animale│
│ │ │ │vertebrate şi nevertebrate│
│ │ │ │ (kg şi exemplare) │
├───────────────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┤
│ 1. Export - total, │
│ din care, pe specii: │
│ 1.1. │
│ 1.2. │
│ 1.3. │
│ 1.4. │
│ 1.5. │
│ 1.6. │
│ 1.7. │
│ 1.8. │
│ 1.9. │
│ 1.10. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘La prezenta cerere anexãm:
- copie de pe autorizaţia/autorizaţiile emise de agenţia/agenţiile pentru protecţia mediului, pentru organizarea, pe anul în curs, a activitãţilor de recoltare/capturare şi/sau achiziţie/comercializare.
Pentru emiterea acordului de mediu pentru export operatorul economic achitã tariful stabilit conform prevederilor legale.


Semnãtura solicitantului
........................

Data........
------------
*1) Acordul pentru export se emite numai pentru speciile de plante şi animale sãlbatice non-CITES, pentru flori de minã, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate. Pentru speciile cuprinse în cele 3 anexe ale Convenţiei CITES se solicitã eliberarea permisului sau certificatului CITES, conform prevederilor Convenţiei CITES şi ale regulamentelor UE privind comerţul cu specii sãlbatice de florã şi faunã.
*) Se marcheazã cu xxxxx peste înscris activitãţile ce nu fac obiectul exportului.
**) Se completeazã tabelul cu denumirea popularã şi ştiinţificã a speciilor ce urmeazã a se exporta.
***) Stare vie, proaspãtã şi semiprelucratã.


ANEXA 6
-------
la procedurã
-------------

Înregistratã cu nr.
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

CERERE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE ORIGINE*1)
Valabil în statele membre ale Uniunii Europene pentru plante şi
animale din flora şi fauna sãlbatice (sau pãrţi din acestea)
în stare vie (proaspãtã) sau semiprelucratã, pentru flori de minã,
fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate

Operatorul economic ..........., cu sediul în ............., înregistrat la Camera de Comerţ şi Industrie ....... cu nr. ..... din ....., cod fiscal nr. ......., având ca activitate precizatã în statutul de funcţionare ........., reprezentat prin ......, în calitate de .........., solicitã prin prezenta emiterea certificatului de origine de*):
a) plante sãlbatice sau pãrţi ale acestora, specia;
b) animale sãlbatice sau pãrţi ale acestora, specia;
c) flori de minã;
d) fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate, dupã cum urmeazã:


┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Specia de plante (partea componentã)/ │Starea***) în care │ Cantitãţile │
│animale sãlbatice/flori de minã/fosile │ se face exportul │(kg sau exemplare)│
│de plante/fosile de animale vertebrate │ │ │
│şi nevertebrate ce se exportã**) │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘Perioada de valabilitate este.............
La prezenta cerere anexãm:
- copie de pe autorizaţia/autorizaţiile emisã/emise de agenţia/agenţiile pentru protecţia mediului, pentru organizarea, pe anul în curs, a activitãţilor de recoltare/capturare şi/sau achiziţie/comercializare.
Pentru emiterea certificatului de origine operatorul economic achitã tariful stabilit conform prevederilor legale.


Semnãtura solicitantului
.........................

Data ........
------------
*1) Certificatul de origine se elibereazã numai pentru speciile de plante şi animale sãlbatice, precum şi pentru flori de minã, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate.
*) Se marcheazã cu xxxxx peste înscris activitãţile care nu fac obiectul exportului.
**) Se completeazã tabelul cu denumirea popularã şi ştiinţificã a speciilor ce urmeazã a se exporta.
***) Stare vie, proaspãtã şi semiprelucratã.ANEXA 7
-------
la procedurã
-------------


ROMÂNIA
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
DIRECŢIA PROTECŢIA NATURII, BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE

ACORD PENTRU EXPORT
plante şi/sau animale sãlbatice, flori de minã, fosile
valabil pentru specii non-CITES

Nr. Data

Valabil de la..... pânã la.....

În baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 265/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sãlbatice şi a autorizaţiei (autorizaţiilor) de mediu (nr./data/agenţia care le-a emis)...
........................................................
........................................................
........................................................
se autorizeazã operatorul economic ......... din România sã exporte în urmãtoarele resurse biologice sãlbatice non-CITES┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Specia de plantã/ │ Starea │ Cantitatea │
│ animal/ │ │ (kg sau buc.) │
│ flori de minã/ fosile │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘Prezentul ACORD a fost emis în 2 exemplare, unul pentru exportator, celãlalt pentru emitent, ambele cu ştampila originalã.

DIRECTOR,

NOTĂ: Pentru speciile de florã şi faunã sãlbaticã prevãzute în anexele Convenţiei CITES este valabil numai PERMISUL SAU CERTIFICATUL CITES.

ROMÂNIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
DIRECTORATE FOR NATURE PROTECTION, BIODIVERSITY, BIOSAFETY

PERMIT FOR EXPORT
of wild plants and/or animals, mineral samples, fossils
valid for non-CITES species

No. Date

Valid from... till......

According to the Law no. 265/2006 for approving Emergency Ordinance no. 195/2005 of environmental, EGO no. 57/2007 regarding the natural protected areas regime, natural habitats, wild flora and fauna conservation protection and the environmental authorization(s) (no/date/issuing Environmental Agency) ...............
.....................................................
.....................................................
.....................................................
the company ........of Romania is authorized to export ........ the following non-CITES wild biological resources┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Species │ Condition │ Quantity │
│ flora/fauna/mineral │ │ (kg or pieces) │
│ samples/fossils │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘This PERMIT has been issued in 2 copies, one for the exporter, the other for the issuing authority, both of them with original stamp.

DIRECTOR,

NOTE: For the species of wild flora and fauna which are listed in the three annexes of the Convention only the CITES PERMIT OR CERTIFICATE is valid.

În atenţia beneficiarului: Dupã exportul ultimei tranşe de marfã din cantitatea aprobatã conform ACORDULUI, o copie a prezentului document va fi transmisã emitentului. Un nou ACORD nu va fi emis dacã nu se respectã solicitarea de mai sus.

Loc pentru înscrisuri oficiale ale autoritãţii vamale


┌───────────────┬────────┬───────────────────┬────────────────┬──────────────┐
│Data efectuãrii│ Specia │Cantitãţi exportate│ Sold │ Semnãtura │
│ transportului │ │ şi starea │(kg sau nr. ex.)│ ofiţerului │
│ │ │(kg sau nr. ex.) │ │ vamal şi │
│ │ │ │ │ ştampila │
├───────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┤
├───────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┤
├───────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┤
├───────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┤
├───────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┤
├───────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┤
├───────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┤
├───────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┤
└───────────────┴────────┴───────────────────┴────────────────┴──────────────┘
ANEXA 8
--------
la procedurã
------------

R O M Â N I A

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DIRECŢIA PROTECŢIA NATURII, BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE

DIRECTORATE FOR NATURE PROTECTION, BIODIVERSITY, BIOSAFETY

CERTIFICAT DE ORIGINE/CERTIFICATE OF ORIGIN
A nu se utiliza în afara Comunitãţii Europene/Not for use outside
the European Community pentru plante şi animale din flora şi fauna
sãlbaticã, flori de minã, fosile/for wild flora and fauna species,
mineral samples, fossils

Nr./No ............ Data eliberãrii/Date of issue .............
Ultima datã de valabilitate/Last day of validity ..............

În baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 265/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice şi a autorizaţiei (autorizaţiilor) de mediu (nr./datã/agenţia pentru protecţia mediului care le-a emis)/According to the Law no. 265/2006 for approving Emergency Ordinance no. 195/2005 of environmental protection, EGO 57/2007 regarding the natural protected areas regime, natural habitats, wild flora and fauna conservation and the environmental authorization(s) (no./date/issuing Environmental Agency)
...............................................................,
se elibereazã operatorului economic/the present certificate has been issued for the company:
................................................................
pentru urmãtoarele specii sãlbatice de florã şi faunã, flori de minã, fosile/for following wild flora and fauna species, mineral samples, fossils:┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Specia de plantã/ │ Starea │ Cantitatea │
│ animal/ │ │ (kg sau buc.) │
│ flori de minã/ fosile │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ ......... │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘DIRECTOR,┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Species │ Condition │ Quantity │
│ flora/fauna/mineral │ │ (kg or pieces) │
│ samples/fossils │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ ......... │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘DIRECTOR,


ANEXA 9
-------
la procedurã
-------------

Înregistratã cu nr. ..... din ..... la
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

CERERE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI PENTRU IMPORT*1)
de plante şi animale din flora şi fauna sãlbatice (sau al
unor pãrţi din acestea), în stare vie

Operatorul economic .........., cu sediul în ......, înregistrat la Camera de Comerţ şi Industrie ........ cu nr. ..... din ....., cod fiscal nr. ......, având ca activitate precizatã în statutul de funcţionare ..........., reprezentat prin ........, în calitate de ..........., solicitã prin prezenta emiterea acordului pentru importul de*):
a) plante sãlbatice sau pãrţi ale acestora;
b) animale sãlbatice,
dupã cum urmeazã:┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Specia de plante/ │ Ţara din care │ Cantitaţile │
│ animale sãlbatice │ se face importul │ (kg sau ex.) │
│ ce se importã**) │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘Ţara sau ţãrile din care se face importul .....................
Perioada de timp în care se face importul .....................
Punctul vamal de trecere a frontierei pentru import ...........
Scopul importului ..............

Operatorul economic declarã cã în anul trecut (...) a importat urmãtoarele resurse biologice naturale:┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Specificare │ Plante sãlbatice (kg) │ Animale sãlbatice │
│ │ │ (kg sau exemplare) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1. Import - total, │ │ │
│ din care, pe specii: │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.1. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.2. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.3. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.4. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.5. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.6. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.7. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.8. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.9. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.10. │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


La prezenta cerere anexãm avizul Academiei Române.


Semnãtura solicitantului
.........................

Data ..............
------------
*1) Acordul pentru import se elibereazã numai pentru speciile de plante şi animale sãlbatice non-CITES. Pentru speciile listate în cele 3 anexe ale Convenţiei CITES se solicitã eliberarea permisului sau certificatului CITES, conform prevederilor Convenţiei CITES şi ale regulamentelor UE privind comerţul cu specii sãlbatice de florã şi faunã.
*) Se marcheazã cu xxxxx peste înscris activitãţile ce nu fac obiectul importului.
**) Se completeazã tabelul cu denumirea popularã şi ştiinţificã a speciilor ce urmeazã a se importa.


ANEXA 10
--------
la procedurã
------------


R O M Â N I A

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

DIRECŢIA PROTECŢIA NATURII, BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE

ACORD PENTRU IMPORT
plante şi/sau animale sãlbatice
valabil pentru specii non-CITES*)

Nr. .. Data
Valabil de la ..... pânã la ......

În baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 265/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi cu avizul ştiinţific al Academiei Române nr. ...... din ........., se autorizeazã operatorul economic ......... sã importe din**) ....... urmãtoarele resurse biologice sãlbatice non-CITES:┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Specia de plantã/ │ Starea │ Cantitatea │
│ animal │ │ (kg sau buc.) │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘Prezentul ACORD a fost emis în 2 exemplare, unul pentru importator, celãlalt pentru emitent, ambele cu ştampila originalã.

DIRECTOR,

---------
*) Pentru speciile de florã şi faunã sãlbaticã prevãzute în anexele Convenţiei CITES este valabil numai PERMISUL SAU CERTIFICATUL CITES.
**) Numele ţãrii din care se face importul.


R O M A N I A

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DIRECTORATE FOR NATURE PROTECTION, BIODIVERSITY, BIOSAFETY

PERMIT FOR IMPORT
of the wild plants and/or animals
valid for non-CITES species*)

No. .. Data ..
Valid from ..... till .........

According to the Law no. 265/2006 for approving Emergency Ordinance no. 195/2005 of environmental protection and the Scientific Notification of the Romanian Academy no. .... of ........ the following company ....... is authorized to import from**) ......... the following non-CITES wild biological resources:┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Species │ Condition │ Quantity │
│ flora/fauna │ │ (kg or pieces) │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘This PERMIT has been issued in 2 copies, one for the importer, the other for the issuing authority, both of them with original stamp.

DIRECTOR,
-----------
*) For the species of wild flora and fauna which liste din the three annexes of the CITES Convention, only the CITES PERMIT OR CERTIFICATE is valid.
**) The name of the country from where the import is made.


ANEXA 11
---------
la procedurã
------------

TARIFE
care se încaseazã de agenţiile pentru protecţia mediului
şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunãrii"


┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Tarifele, în lei, │
│ │ care se plãtesc: │
│ Analiza solicitãrilor şi a documentaţiilor ├───────────┬───────────┤
│ care privesc: │de persoane│de persoane│
│ │ fizice │ juridice │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│(1) activitãţile de recoltare, achiziţie şi │ │ │
│ comercializare a plantelor din flora sãlbaticã │ 25 │ 100 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│(2) activitãţile de capturare, achiziţie şi │ │ │
│ comercializare pe teritoriul naţional a │ │ │
│ animalelor din fauna sãlbaticã │ 35 │ 150 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│(3) activitãţile de recoltare, capturare, achiziţie │ │ │
│ şi comercializare pe teritoriul naţional a │ │ │
│ plantelor şi animalelor din flora şi fauna │ │ │
│ sãlbatice │ 50 │ 250 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│4) activitãţile de recoltare, achiziţie şi │ │ │
│ comercializare a florilor de minã, fosilelor de │ │ │
│ plante şi a fosilelor de animale vertebrate şi │ │ │
│ nevertebrate │ 50 │ 150 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│(5) verificarea stocurilor şi încheierea │ │ │
│ documentelor referitoare la stocuri │ - │ 150 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│(6) activitãţile de vânãtoare │ - │ 200*) │
└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘


--------
*) Se plãtesc numai de gestionarii fondurilor de vânãtoare.


ANEXA 12
--------
la procedurã
------------


TARIFELE
care se încaseazã de cãtre autoritatea publicã
centralã pentru protecţia mediului


┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ A. Tipul resurselor care se exporta │ Tariful │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ a) ciuperci comestibile în stare proaspãtã sau semiprelucratã│ 0,030 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ b) plante din flora sãlbaticã, medicinale, alimentare, │ │
│ aromatice, tanante, colorante, sub forma întreagã sau pãrţi │ │
│ din acestea (rãdãcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji,│ │
│ flori, frunze, seminţe şi muguri) în stare vie, proaspãtã │ │
│ sau semiprelucratã │ 0,015 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ b)*1) plante din flora sãlbaticã - stuff (sub formã întreagã │ │
│ sau pãrţi din acestea) │ 0,0030 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ c) seminţe de specii forestiere şi alte specii de florã │ │
│ sãlbaticã (resurse genetice) │ 0,200 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ d) fructe din flora sãlbaticã, în stare proaspãtã sau │ │
│ semiprelucratã │ 0,015 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ e) melci în stare vie │ 1 leu/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ f) carne de melc decochiliatã congelatã │ 0,10 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ g) cochilii de melc │ 0,025 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ h) scoici, broaşte şi raci, în stare vie │ 1 leu/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ i) scoici, broaşte şi raci, în stare semiprelucratã │ 0,25 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ j) alte organisme acvatice (viermi, crustacee şi altele) │ 0,50 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ k) iepuri şi alte mamifere sãlbatice mici în stare vie │ │
│ (resursã geneticã) │10 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ l) iepuri şi alte mamifere sãlbatice mici sacrificate prin │ │
│ diverse metode, conform legii │ 0,10 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ m) mamifere sãlbatice mari vii (resursã geneticã) │50 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ n) mamifere sãlbatice mari, împuşcate │ 0,10 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ o) pãsãri vii din fauna sãlbaticã (resursã geneticã) │25 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ p) pãsãri din fauna sãlbaticã, împuşcate │ 0,20 lei/kg │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ q) flori de minã │25 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ r) fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi │ │
│ nevertebrate │20 lei/exemplar│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ s) pãsãri din anexa nr. 5E la Ordonanţa de urgenţã a │ 20 lei/ │
│ Guvernului nr. 57/2007 │ autorizaţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ B. Pentru analiza documentaţiei şi emiterea acordului pentru │ │
│ importul plantelor şi animalelor din flora şi fauna │ │
│ sãlbatice │ 25 lei/acord │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
ANEXA 13
--------
la procedurã
------------

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ...........
JUDEŢUL ........................

Vizat
Director executiv,
.............................
(semnãtura şi ştampila unitãţii)

PROCES-VERBAL

Nr. ...... din ........

În baza cererii Societãţii Comerciale ................, cu sediul în ..........., subsemnatul(a), ..............., în calitate de .......... la Compartimentul "Protecţia naturii şi arii protejate" din Agenţia pentru Protecţia Mediului .........., am efectuat verificarea cantitãţilor de resurse naturale care se constituie în "stocuri" ca urmare a neefectuãrii în anul precedent a exporturilor, la depozitul Societãţii Comerciale ........, situate în localitatea .........., str. ...... nr. ...., judeţul ......., şi s-a constatat existenţa urmãtoarelor resurse:


┌────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│Specia de plante (sau pãrţi de plante) │ Starea │ Cantitãţile │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 5. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 6. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘


Prezentul proces-verbal s-a încheiat în douã exemplare.
Pentru eliberarea prezentului proces-verbal, Societatea Comercialã ...... a achitat tariful pentru constatarea stocului cu Chitanţa nr. ....... din ......., în sumã de ....... lei, conform prevederilor legale.


Întocmit,
...........


ANEXA 14
--------
la procedurã
------------

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
Nr. ............din ...............

AUTORIZAŢIE SPECIALĂ
pentru comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul
comercializãrii speciilor de pãsãri prevãzute în anexa nr. 5E la
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007

Nr. ... din .....
Valabilã de la ........ pânã la ......

În baza <>art. 33 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, se autorizeazã persoana juridicã/persoana fizicã ........ sã comercializeze, deţinã şi/sau sã transporte în scopul comercializãrii în/din România urmãtoarele specii de pãsãri prevãzute în anexa nr. 5E la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 :┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│ Specia*) │ Starea**) │ Cantitatea │
│ │ │ exemplare/kg) │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘Prezenta autorizaţie a fost emisã în douã exemplare, unul pentru solicitant şi unul pentru emitent, ambele cu ştampila originalã.

Director,
------------
*) Denumirea ştiinţificã şi denumirea popularã.
**) Vie, moartã, pãrţi sau produse provenite de la acestea.


ANEXA 15
--------
la procedurã
------------

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
Nr. ............din ...............

CERERE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI SPECIALE
pentru comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul
comercializãrii speciilor de pãsãri prevãzute în anexa nr. 5E la
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007

Persoana fizicã/juridicã .........., cu sediul în ........., înregistratã la Camera de Comerţ şi Industrie ............ cu nr. ....... din ......, cod fiscal nr. ....., având ca obiect de activitate precizatã în statutul de funcţionare .........., reprezentatã prin .........., în calitate de ..........., solicitã prin prezenta emiterea autorizaţiei speciale pentru comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializãrii speciilor de pãsãri prevãzute în anexa nr. 5E la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 :┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│ Specia*) │ Starea**) │ Cantitatea │
│ │ │ exemplare/kg) │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘Data .......... Semnãtura
............
------------
*) Denumirea ştiinţificã şi denumirea popularã.
**) Vie, moartã, pãrţi sau produse provenite de la acestea.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016