Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 1 septembrie 2006 de infiintare si actualizare a Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 1 septembrie 2006  de infiintare si actualizare a Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 1 septembrie 2006 de infiintare si actualizare a Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 13 septembrie 2006
SECŢIUNEA A
Încãrcarea bazelor de date cu informaţii referitoare la persoanele autorizate ca antrepozitari şi operatori înregistraţi, precum şi la locurile autorizate ca antrepozite fiscale/locaţiile în care se realizeazã recepţia produselor accizabile de cãtre operatorul înregistrat

Direcţia de autorizãri din cadrul Ministerului Finanţelor Publice asigurã încãrcarea bazelor de date aferente Registrului naţional al operatorilor de produse accizabile armonizate cu informaţiile necesare atât pentru implementarea sistemului de cooperare administrativã şi schimb de informaţii în domeniul accizelor cu statele membre ale Uniunii Europene, cât şi pentru consolidarea capacitãţii administrative a autoritãţii fiscale care gestioneazã persoanele fizice sau juridice autorizate de autoritatea fiscalã competentã, în exercitarea activitãţii acestora, sã producã, sã transforme, sã deţinã, sã primeascã şi sã expedieze produse accizabile armonizate, prin preluarea informaţiilor din documentaţiile care stau la baza autorizãrii.

SECŢIUNEA B
Actualizarea bazelor de date cu informaţii referitoare la persoanele autorizate ca antrepozitari şi operatori înregistraţi, precum şi la locurile autorizate ca antrepozite fiscale/locaţiile în care se realizeazã recepţia produselor accizabile de cãtre operatorul înregistrat Direcţia de autorizãri din cadrul Ministerului Finanţelor Publice asigurã actualizarea bazelor de date aferente Registrului naţional al operatorilor de produse accizabile armonizate în funcţie de deciziile Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii, în cel mult 3 zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a autorizaţiilor.

SECŢIUNEA C
Actualizarea bazelor de date cu informaţii referitoare la starea autorizaţiilor emise persoanelor autorizate ca antrepozitari şi operatori înregistraţi, precum şi a locurilor autorizate ca antrepozite fiscale/locaţiilor în care se realizeazã recepţia produselor accizabile de cãtre operatorul înregistrat

1. Pentru mãsurile dispuse prin decizii ale Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii:
1.1. Direcţia de autorizãri, pentru fiecare decizie, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data semnãrii acesteia, transmite decizia autoritãţii fiscale teritoriale competente în administrarea antrepozitarului autorizat/ operatorului înregistrat, dupã cum urmeazã:
a) prin poştã electronicã, în vederea comunicãrii acesteia antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat şi pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor cuprinse în conţinutul deciziei conform prevederilor legale în vigoare;
b) prin poştã, în vederea înmânãrii originalului deciziei antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat.
1.2. Autoritãţile fiscale teritoriale competente, dupã primirea deciziei, procedeazã dupã cum urmeazã:
a) în cel mult douã zile lucrãtoare asigurã comunicarea deciziei cãtre antrepozitarul autorizat/operatorul înregistrat, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) notificã Direcţia de autorizãri despre data la care decizia a fost comunicatã, astfel cum aceastã datã este reglementatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cel mult 24 de ore de la data comunicãrii, prin adresã, transmisã atât prin poştã, cât şi prin poşta electronicã;
c) dupã primirea originalului deciziei, asigurã înmânarea acesteia antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat.
1.3. Direcţia de autorizãri, dupã primirea notificãrii privind data comunicãrii, pentru fiecare decizie, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare, actualizeazã bazele de date, cu înregistrarea corespunzãtoare a menţiunii "nevalid", precum şi completarea menţiunilor solicitate conform secţiunii E pct. 2.2 lit. a.1).
2. Pentru mãsurile dispuse prin decizii ale autoritãţilor fiscale teritoriale competente:
2.1. Autoritãţile fiscale teritoriale, prin compartimentele cu atribuţii pe linia autorizãrii, în termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la data semnãrii deciziei, asigurã comunicarea acesteia cãtre antrepozitarul autorizat/operatorul înregistrat, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2.2. Autoritãţile fiscale teritoriale, prin compartimentele cu atribuţii pe linia autorizãrii, dupã comunicarea deciziei, în cel mult 24 de ore de la data comunicãrii, transmit Direcţiei de autorizãri decizia în copie şi data comunicãrii acesteia, atât prin poştã, cât şi prin poşta electronicã.
2.3. Direcţia de autorizãri, în cel mult 3 zile lucrãtoare de la data primirii notificãrii, asigurã actualizarea bazelor de date, cu înregistrarea corespunzãtoare a menţiunii "nevalid", precum şi completarea menţiunilor solicitate conform secţiunii E pct. 2.2 lit. a.1).
3. Pentru mãsurile care decurg din aplicarea prevederilor <>Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal sau sunt dispuse prin hotãrâri ale instanţelor de judecatã:
3.1. În situaţia în care antrepozitarii autorizaţi contestã pe cale administrativã actul administrativ prin care a fost dispusã mãsura de anulare, revocare sau suspendare, dupã caz, a autorizaţiei de antrepozit fiscal/de operator înregistrat:
a) în situaţia depunerii contestaţiilor împotriva deciziilor Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii, Direcţia de autorizãri procedeazã dupã cum urmeazã:
a.1) transmite contestaţia prin poştã electronicã autoritãţii fiscale teritoriale competente în administrarea antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat;
a.2) actualizeazã bazele de date, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii contestaţiei, cu înregistrarea corespunzãtoare a menţiunii "valid", a datei la care a fost depusã contestaţia (data înregistrãrii acesteia la registratura generalã a Ministerului Finanţelor Publice), precum şi completarea menţiunilor solicitate conform secţiunii E pct. 2.2 lit. a.2);
b) în situaţia depunerii contestaţiilor împotriva deciziilor dispuse de autoritãţile fiscale teritoriale competente, se procedeazã dupã cum urmeazã:
b.1) compartimentele cu atribuţii pe linia autorizãrii din cadrul autoritãţilor fiscale teritoriale notificã Direcţia de autorizãri, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrãrii contestaţiei la registratura autoritãţii fiscale teritoriale, prin poştã electronicã, anexând şi contestaţia în format electronic;
b.2) Direcţia de autorizãri, în cel mult 3 zile lucrãtoare de la data primirii notificãrii, asigurã actualizarea bazelor de date, cu înregistrarea corespunzãtoare a menţiunii "valid", a datei la care a fost depusã contestaţia (data înregistrãrii acesteia la registratura autoritãţii fiscale teritoriale), precum şi completarea menţiunilor solicitate conform secţiunii E pct. 2.2 lit. a.2);
c) în situaţia admiterii/respingerii contestaţiilor depuse în cadrul procedurii prealabile de cãtre Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii, se procedeazã dupã cum urmeazã:
c.1) Direcţia de autorizãri, pentru fiecare decizie, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data semnãrii acesteia, transmite decizia autoritãţii fiscale teritoriale competente în administrarea antrepozitarului autorizat/ operatorului înregistrat, dupã cum urmeazã:
c.1.1) prin poştã electronicã, în vederea comunicãrii acesteia antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat şi pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor cuprinse în conţinutul deciziei conform prevederilor legale în vigoare;
c.1.2) prin poştã, în vederea înmânãrii originalului deciziei antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat;
c.2) autoritãţile fiscale teritoriale competente, dupã primirea deciziei, procedeazã dupã cum urmeazã:
c.2.1) în cel mult douã zile lucrãtoare asigurã comunicarea deciziei cãtre antrepozitarul autorizat/operatorul înregistrat, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c.2.2) notificã Direcţia de autorizãri despre data la care decizia a fost comunicatã, astfel cum aceastã datã este reglementatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cel mult 24 de ore de la data comunicãrii, prin adresã, transmisã atât prin poştã, cât şi prin poşta electronicã;
c.2.3) dupã primirea originalului deciziei, asigurã înmânarea acesteia antrepozitarului autorizat/operatorului înregistrat;
c.3) Direcţia de autorizãri, dupã primirea notificãrii privind data comunicãrii, pentru fiecare decizie, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare, actualizeazã bazele de date, cu înregistrarea corespunzãtoare a menţiunii "valid" sau "nevalid" (dupã caz), precum şi completarea menţiunilor solicitate conform secţiunii E pct. 2.2 lit. a.3);
d) în situaţia admiterii/respingerii contestaţiilor depuse în cadrul procedurii prealabile de cãtre autoritãţile fiscale teritoriale competente care privesc soluţionarea contestaţiilor sau a plângerilor prealabile depuse de antrepozitarii autorizaţi împotriva deciziilor emise de aceste autoritãţi şi care privesc suspendarea autorizaţiilor, se procedeazã dupã cum urmeazã:
d.1) autoritãţile fiscale teritoriale, prin compartimentele cu atribuţii pe linia autorizãrii, în termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la data semnãrii deciziei, asigurã comunicarea acesteia în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d.2) autoritãţile fiscale teritoriale, prin compartimentele cu atribuţii pe linia autorizãrii, în cel mult 24 de ore de la data comunicãrii, astfel cum aceastã datã este reglementatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, transmit Direcţiei de autorizãri decizia în copie şi data comunicãrii acesteia, atât prin poştã, cât şi prin poşta electronicã;
d.3) Direcţia de autorizãri, în cel mult 3 zile lucrãtoare de la data primirii notificãrii, asigurã actualizarea bazelor de date, cu înregistrarea corespunzãtoare a menţiunii "valid" sau "nevalid" (dupã caz), precum şi completarea menţiunilor solicitate conform secţiunii E pct. 2.2 lit. a.3).
3.2. În cazul hotãrârilor dispuse de instanţele de judecatã sau care derivã din aplicarea prevederilor legale în vigoare privind contenciosul administrativ:
a) autoritãţile fiscale teritoriale competente, prin compartimentele juridice care asigurã reprezentarea intereselor Ministerului Finanţelor Publice sau ale organelor subordonate acestuia în cauzele respective, comunicã în cel mult douã zile lucrãtoare de la pronunţare sau comunicare, dupã caz, soluţiile pronunţate de instanţe atât Direcţiei de autorizãri, cât şi compartimentelor cu atribuţii pe linia autorizãrii din cadrul aceloraşi structuri. Comunicarea se realizeazã atât prin transmitere poştalã, anexându-se documentele respective în copie, cât şi prin poşta electronicã, anexându-se formatul electronic al documentelor. Având în vedere efectele mãsurii suspendãrii actelor administrative de cãtre instanţele de judecatã, consilierii juridici sunt obligaţi sã acorde o atenţie sporitã cauzelor al cãror obiect îl constituie acţiunile depuse împotriva deciziilor de anulare/revocare/suspendare dispuse de autoritãţile fiscale competente în condiţiile legii;
b) antrepozitarii autorizaţi/operatorii înregistraţi sunt obligaţi sã notifice hotãrârile dispuse de instanţele judecãtoreşti sau recursul formulat împotriva acestora, în termen de cel mult 24 de ore, dupã cum urmeazã:
b.1) prin adresã, Direcţiei de autorizãri din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, anexând în copie hotãrârile respective şi, dupã caz, recursul formulat împotriva acestora, precum şi o declaraţie pe propria rãspundere prin care îşi asumã realitatea şi exactitatea informaţiilor transmise;
b.2) prin adresã, compartimentelor cu atribuţii pe linia autorizãrii din cadrul autoritãţii fiscale teritoriale responsabile cu punerea în aplicare a hotãrârilor dispuse de instanţele judecãtoreşti;
c) Direcţia de autorizãri, în cel mult douã zile lucrãtoare de la data primirii notificãrii transmise de structurile teritoriale care au asigurat reprezentarea intereselor Ministerului Finanţelor Publice sau de antrepozitarii autorizaţi/operatorii înregistraţi, dupã caz, asigurã actualizarea bazelor de date, cu înregistrarea corespunzãtoare a menţiunii "valid" sau "nevalid" (dupã caz), precum şi completarea menţiunilor solicitate conform secţiunii E pct. 2.2 lit. a.4) - a.8), dupã caz.

SECŢIUNEA D
Starea autorizaţiei

1. Pentru antrepozitarul autorizat:
1.1. "valid" - dacã este valid cel puţin un cod de accize acordat antrepozitelor fiscale ale antrepozitarului autorizat;
1.2. "nevalid" - dacã nu este valid niciun cod de accize acordat antrepozitelor fiscale ale antrepozitarului autorizat.
2. Pentru operatorul înregistrat: "valid" sau "nevalid", în funcţie de încadrarea în una dintre stãrile descrise la secţiunea C.
3. Pentru antrepozitul fiscal autorizat: "valid" sau "nevalid", în funcţie de încadrarea în una dintre stãrile descrise la secţiunea C.

SECŢIUNEA E
Publicarea pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice a stãrilor autorizaţiilor emise

1. a) Baza de date (Oracle) va fi salvatã integral, la intervale de timp prestabilite, sau incremental, conform procedurilor uzuale de salvare a datelor, într-un spaţiu de lucru rezervat pe echipamente de tip SAN sau NAS.
b) Pentru recuperarea datelor în caz de dezastru se vor utiliza medii de salvare de tip bandã magneticã sau CD-ROM, care vor fi stocate în spaţii special amenajate. Operaţiunile de salvare a datelor pe bandã magneticã sau CD-ROM, programate sã aibã loc la intervale de timp prestabilite, vor fi urmate, în mod obligatoriu, de operaţiuni de verificare a integritãţii datelor salvate (respectiv dacã acestea sunt complete şi dacã pot fi restaurate de pe mediile de salvare).
c) Paginile web conţinând actualizãrile bazei de date (Oracle) vor fi salvate sub formã de fişiere într-un spaţiu de lucru rezervat, de asemenea, pe echipamente de tip SAN sau NAS. O aplicaţie care este deja funcţionalã pe portalul MFP/ANAF jurnalizeazã activitatea de publicare a acestor pagini indicând numele fişierului, respectiv ziua şi ora la care au fost publicate informaţiile din fişier.
2. Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei asigurã publicarea pe pagina de web a "Situaţiei centralizatoare privind starea autorizaţiilor emise", conform modelului prezentat în secţiunea F. Situaţia poartã menţiunea "valabilã la data de ..." (se menţioneazã data publicãrii) şi cuprinde informaţii referitoare la starea autorizaţiilor emise, prin includerea modificãrilor intervenite şi introduse în bazele de date în ziua precedentã, dupã cum urmeazã:
2.1. pentru autorizaţiile valide - înregistrarea aferentã nu cuprinde nicio menţiune;
2.2. pentru autorizaţiile suspendate, revocate sau anulate:
a) în dreptul fiecãrui antrepozit fiscal aparţinând antrepozitarului autorizat/în dreptul fiecãrui operator înregistrat (dupã caz) se consemneazã una dintre urmãtoarele menţiuni, dupã caz:
a.1) "Autorizaţie antrepozit fiscal/operator înregistrat (dupã caz) nevalidã începând cu data de ... (se consemneazã data comunicãrii deciziei) - autorizaţia este suspendatã/ revocatã/anulatã (dupã caz) prin Decizia nr. ... din ..., emisã de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, dupã caz)";
a.2) "Autorizaţie antrepozit fiscal/operator înregistrat (dupã caz) validã începând cu data de ...... (se consemneazã data înregistrãrii contestaţiei/plângerii prealabile) - Decizia nr. .... din ...., emisã de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, dupã caz), este contestatã prin Adresa nr. .... din ...., înregistratã la Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, dupã caz) sub nr. .... din ....";
a.3) "Autorizaţie antrepozit fiscal/operator înregistrat (dupã caz) validã/nevalidã (dupã caz) începând cu data de .... (se consemneazã data comunicãrii deciziei) prin Decizia nr. ..... din ...., emisã de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, dupã caz), ca rezultat al admiterii/respingerii (dupã caz) contestaţiei - autorizaţia a fost suspendatã/revocatã/anulatã (dupã caz) prin Decizia nr. ... din ....., emisã de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, dupã caz)". Pentru situaţia admiterii acţiunii, menţiunea se consemneazã numai în prima lunã de dupã luarea deciziei, pentru lunile urmãtoare aplicându-se prevederile de la pct. 2.1;
a.4) "Autorizaţie antrepozit fiscal/operator înregistrat (dupã caz) validã începând cu data ... (se consemneazã data comunicãrii hotãrârii), pânã la soluţionarea definitivã a acţiunii formulate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ, prin Hotãrârea nr. ..... din ......, pronunţatã de ........ (se consemneazã instanţa de judecatã), de suspendare a efectelor Deciziei nr. ........ din ......, emisã de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii/organul fiscal teritorial competent (se va înscrie denumirea acestuia, dupã caz), de suspendare/revocare/anulare (dupã caz)";
a.5) "Autorizaţie antrepozit fiscal/operator înregistrat (dupã caz) nevalidã/validã (dupã caz) ca rezultat al respingerii/admiterii acţiunii formulate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ, prin Hotãrârea nr. ....... din ......., pronunţatã de ....... (se consemneazã instanţa de judecatã), începând cu data ...... (se consemneazã data comunicãrii hotãrârii) - autorizaţia a fost suspendatã/revocatã/anulatã (dupã caz) prin Decizia nr. ..... din ......, emisã de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, dupã caz)." Pentru situaţia admiterii acţiunii, menţiunea se consemneazã numai în prima lunã de la comunicarea hotãrârii, pentru lunile urmãtoare aplicându-se prevederile pct. 2.1;
a.6) "Autorizaţie antrepozit fiscal/operator înregistrat (dupã caz) validã/nevalidã (dupã caz) începând cu data de ...... (se consemneazã data comunicãrii promovãrii recursului), ca rezultat al promovãrii recursului de cãtre ..... (se consemneazã antrepozitarul autorizat/autoritatea responsabilã privind reprezentarea, dupã caz) împotriva Hotãrârii nr. ...... din ....., pronunţatã de ....... (se consemneazã instanţa de judecatã), de respingere/ admitere a acţiunii formulate conform Legii contenciosului administrativ - autorizaţia a fost suspendatã/ revocatã/anulatã (dupã caz) prin Decizia nr. ...... din ......, emisã de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, dupã caz).";
a.7) "Autorizaţie antrepozit fiscal/operator înregistrat (dupã caz) validã începând cu data ............. (se consemneazã data comunicãrii hotãrârii), pânã la soluţionarea definitivã şi irevocabilã a acţiunii formulate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ, prin Hotãrârea nr. ...... din ......, pronunţatã de ....... (se consemneazã instanţa de judecatã), de suspendare a efectelor Deciziei nr. ...... din ......, emisã de Comisia pentru autorizarea antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcãrii/organul fiscal teritorial competent (se înscrie denumirea acestuia, dupã caz), de suspendare/revocare/anulare (dupã caz).";
a.8) "Autorizaţie antrepozit fiscal/operator înregistrat (dupã caz) validã/nevalidã (dupã caz) începând cu data de ....... (se consemneazã data comunicãrii hotãrârii), prin decizia rãmasã definitivã şi irevocabilã ca rezultat al Hotãrârii nr. ...... din ......., pronunţatã de ......... (se consemneazã instanţa de judecatã)/nerecurãrii (dupã caz)." Pentru situaţia în care autorizaţia antrepozitului fiscal devine validã, menţiunea se consemneazã numai în prima lunã de la comunicarea hotãrârii, pentru lunile urmãtoare aplicându-se prevederile pct. 2.1;
b) în dreptul fiecãrui antrepozitar autorizat se consemneazã una dintre urmãtoarele menţiuni, dupã caz:
b.1) în dreptul antrepozitarilor autorizaţi care deţin cel puţin o autorizaţie de antrepozit fiscal validã - înregistrarea aferentã nu cuprinde nicio menţiune;
b.2) "Antrepozitar nevalid începând cu data de ...... (se menţioneazã data de la care nu mai este valid cel puţin un cod de accize acordat antrepozitelor fiscale ale antrepozitarului autorizat), întrucât nu deţine autorizaţii de antrepozit fiscal valide.";
c) Direcţia de autorizãri şi Direcţia generalã juridicã din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili rãspund de realitatea datelor pe baza cãrora Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei asigurã publicarea "Situaţiei centralizatoare privind starea autorizaţiilor emise".

SECŢIUNEA F
Modelul utilizat pentru publicarea pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice a "Situaţiei centralizatoare privind starea autorizaţiilor emise"

A. Antrepozitari autorizaţi şi antrepozite fiscale:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod de Data Codul Starea Data Menţiuni
CUI/CNP Denumirea accize al de la Locaţia Judeţ produselor autori- modifi- privind
antre- antrepozi- antrepozi- care este antre- antre- realizate zaţiei cãrii motivele
pozitar tarului tarului/ valabilã pozitului pozit în antre- (validã/ stãrii care au
antre- autorizaţia pozit nevalidã) autori- condus la
pozitului zaţiei modificarea
stãrii
autorizaţiei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Operatori înregistraţi:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod de Data Codul Starea Data Menţiuni
CUI/CNP Denumirea accize al de la produselor autori- modifi- privind
operator operato- operato- care este receptionate zaţiei cãrii motivele
inre- rului rului valabilã (validã/ stãrii care au
gistrat inregis- inregis- autorizaţia nevalida) autori- condus la
trat trat zaţiei modificarea
stãrii
autorizaţiei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016