Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ SPECIFICĂ din 9 ianuarie 2024  de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, Procedură specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi mecanismul de implementare aferent    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ SPECIFICĂ din 9 ianuarie 2024 de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, Procedură specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi mecanismul de implementare aferent

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 21 din 10 ianuarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 56/3.038/2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Ministerul Educaţiei, prin instituţiile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea sa, asigură şi transmite, printr-un canal securizat prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, denumit în continuare S.I.I.I.R., către aplicaţia informatică prevăzută la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei, cu modificările ulterioare, pentru anul şcolar 2023-2024 până la data de 1 noiembrie 2023, iar pentru anii şcolari aferenţi perioadei 2024-2027 în termen de 30 de zile calendaristice de la data începerii cursurilor anului şcolar pentru care se acordă sprijinul, baza de date cu preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat primar şi gimnazial care conţine numele şi prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal ale acestora, unitatea de învăţământ din care provin, nivelul de şcolarizare şi datele de identificare ale titularului cererii, ale reprezentantului legal sau reprezentanţilor legali, tutorelui/tutorilor, după caz, numele şi prenumele şi datele de identificare ale fraţilor şi surorilor.
    (2) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) derulează procedurile necesare pentru contractarea serviciilor privind emiterea, livrarea şi asigurarea funcţionalităţii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice, pentru toţi beneficiarii finali eligibili. Baza de date cu beneficiarii de sprijin educaţional este accesată de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (3) Unitatea emitentă, autorizată de Ministerul Finanţelor, asigură livrarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate, către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform listelor finale ale destinatarilor finali eligibili comunicate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar.
    (4) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, monitorizează distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de la unitatea emitentă către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    (5) Fiecare suport electronic nominal pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional va fi livrat într-un plic colector pe care se află imprimată sigla Guvernului României şi a Uniunii Europene, împreună cu menţiunea „Tichet social pentru sprijin educaţional“, „Proiect cofinanţat prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027“ şi pe care sunt indicate numele şi prenumele beneficiarului, numele şi prenumele reprezentantului legal/tutore, denumirea şi adresa unităţii de învăţământ. Plicul colector conţine şi un plic cu codul PIN, sigilat separat. Emitentul pune la dispoziţia inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti lista unităţilor afiliate care acceptă tichete sociale pentru sprijin educaţional, din judeţul de reşedinţă al beneficiarului.

    ART. 2
    (1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi va conţine următoarele informaţii înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:
    a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
    b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
    c) numele, prenumele şi codul numeric personal al destinatarului final eligibil şi ale unui reprezentant legal/tutore;
    d) interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

    (2) Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional se utilizează în anul şcolar în care se acordă, în intervalul anilor şcolari 2023-2027, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
    (3) Sumele rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se returnează beneficiarului - MIPE de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate ale acestora.

    CAP. II
    Distribuirea/Returnarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
    ART. 3
    (1) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti recepţionează cantitativ plicurile expediate de emitent.
    (2) Recepţia se face în baza listei suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional emise/expediate transmisă de către emitent.
    (3) După finalizarea recepţiei, membrii comisiei de recepţie întocmesc un proces-verbal de recepţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (4) În cazul în care sunt recepţionate plicuri desigilate, inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti întocmeşte un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (5) După finalizarea recepţiei plicurilor cu suporturi electronice pentru tichetele sociale pentru sprijin educaţional, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti predau/predă unităţilor de învăţământ, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, suporturile electronice emise pentru beneficiarii finali eligibili din fiecare unitate de învăţământ de stat. Modelul de proces-verbal de predare/primire a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional în vederea distribuţiei către beneficiarii finali este prevăzut în anexa nr. 3.
    (6) Stadiul repartizării tichetelor sociale către beneficiarii finali se actualizează de unităţile de învăţământ în interfaţa S.I.I.I.R. şi se transmite automat în aplicaţia informatică prevăzută la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările ulterioare.
    (7) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea plicurilor de la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ de stat distribuie beneficiarilor finali eligibili suporturile electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional şi transmit inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti listele de distribuţie (format scanat pdf şi format editabil Excel). Modelul Listei de distribuţie a suporturilor electronice către destinatarii finali este prezentat în anexa nr. 4.
    (8) În aplicaţia informatică prevăzută la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările ulterioare, se va implementa funcţionalitatea de export pentru cardurile distribuite beneficiarilor finali.
    (9) În termen de 3 zile lucrătoare, după primirea listelor de distribuţie de la unităţile de învăţământ de stat, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti verifică, centralizează şi transmit/transmite, către Direcţia generală implementare POAD din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, listele de distribuţie a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional, documente format pdf. şi Excel.
    (10) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pe baza contractului de achiziţie publică încheiat, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional distribuite beneficiarilor finali şi achită costul emiterii şi livrării suportului electronic.
    (11) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene virează unităţii emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional astfel:
    a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile deschise în acest scop la instituţii de credit, conform art. 9 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările ulterioare;
    b) costul aferent emiterii şi livrării suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4
    (1) Plicul care conţine tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional trebuie deschis numai de părintele/reprezentantul legal/tutorele al cărui nume se regăseşte pe plicul colector.
    (2) La punctele de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, unităţile de învăţământ expun, la loc vizibil, cel puţin un afiş în format A3 (297 mm x 420 mm) sau mai mare, cuprinzând informaţii despre program, Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul social european Plus, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Guvernului României, emblema Uniunii Europene şi titlul proiectului, fără a stigmatiza destinatarii finali eligibili.
    (3) Reprezentanţii unităţilor de învăţământ de stat care distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional atenţionează beneficiarii finali cu privire la faptul că acestea trebuie să fie folosite numai pentru achiziţionarea de produse pentru sprijin educaţional, aşa cum acestea sunt definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările ulterioare, respectiv rechizite, vestimentaţie şi alte articole necesare pentru frecventarea şcolii.

    ART. 5
    (1) Plicurile care nu au putut fi distribuite părintelui/reprezentantului legal/tutorelui pe numele căruia a fost emis suportul electronic sunt păstrate intacte la unitatea de învăţământ şi sunt returnate inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, la finalul anului şcolar.
    (2) Unitatea de învăţământ realizează demersurile de înmânare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional rămase nedistribuite către beneficiarul final, cel puţin o dată pe lună.
    (3) Unităţile de învăţământ transmit, în termen de 3 zile de la finalul anului şcolar, inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, odată cu plicurile nedistribuite pentru anul şcolar în curs, lista destinatarilor finali eligibili cărora nu le-au putut fi distribuite tichetele sociale pe suport electronic (în format pdf şi editabil în format Excel) - conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (4) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti centralizează/actualizează la nivel de judeţ/municipiul Bucureşti listele destinatarilor finali eligibili cărora nu le-au putut fi distribuite până la finalul anului şcolar suporturile electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional. Suporturile electronice pentru tichetele sociale pentru sprijin educaţional rămase nedistribuite sunt returnate Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu mai târziu de data de 15 iulie a fiecărui an şcolar în curs.
    (5) În termen de 3 zile inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti centralizează/ actualizează la nivel de judeţ/Municipiul Bucureşti şi transmit/ transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene situaţia centralizatoare - plicuri/suporturi electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional predate către unităţile de învăţământ din judeţ, prevăzută în anexa nr. 6.

    CAP. III
    Mecanism de implementare
    ART. 6
    (1) Lista cu beneficiarii finali se actualizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, în cursul anului şcolar în care se acordă sprijinul, şi este disponibilă în aplicaţia informatică. Lista actualizată este pusă la dispoziţia Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene în cadrul aplicaţiei dezvoltate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea virării către unitatea emitentă a sumelor aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional astfel:
    a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la art. 9 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările ulterioare, deschise la instituţii de credit;
    b) costul aferent emiterii şi livrării suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti centralizează lunar actualizările la listele de distribuţie a suporturilor electronice pentru tichetele sociale pentru sprijin educaţional la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi le transmit/transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei de referinţă.
    (3) Unităţile de învăţământ introduc în interfaţa S.I.I.I.R. şi transmit automat informaţiile actualizate către aplicaţia informatică prevăzută la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările ulterioare, cel mai târziu în ultima zi a fiecărei luni, actualizări la listele iniţiale cu destinatarii finali, posesori de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional care au devenit neeligibili ca urmare a unor situaţii excepţionale.
    (4) Ministerul Educaţiei transmite către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, până cel mai târziu în data de 5 a fiecărei luni, listele centralizate cu destinatarii finali deveniţi neeligibili, atât în format editabil, excel, cât şi în format pdf. Listele centralizate vor fi exportate din aplicaţia informatică prevăzută la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările ulterioare.
    (5) În vederea soluţionării petiţiilor, inadvertenţelor adresate de către solicitanţi Ministerului Educaţiei, se utilizează aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

    ART. 7
    (1) În colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene planifică şi realizează misiuni de control în legătură cu eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe lista destinatarilor finali eligibili şi cu modul de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional. În cazul în care personalul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene identifică faptul că tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional nu au fost utilizate în scopul prevăzut la art. 4 alin. (3), se dispune restricţionarea utilizării acestora.
    (2) Datele personale ale destinatarilor finali sunt colectate, stocate şi gestionate cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ART. 8
    Măsurile auxiliare pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic vor fi puse în aplicare de către Ministerul Educaţiei, în conformitate cu art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările ulterioare. În termen de maximum 30 de zile inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit/transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene Sinteza privind desfăşurarea măsurilor auxiliare pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, prevăzută în anexa nr. 7.

    ART. 9
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    Sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru elevii dezavantajaţi
    PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS PRIN PROGRAMUL INCLUZIUNE ŞI DEMNITATE SOCIALĂ (PoIDS 2021-2027)
    COD IDENTIFICARE (MYSMIS):
    Inspectoratul Şcolar Judeţean ……………........
    Proces-verbal de recepţie a suporturilor electronice pentru tichete sociale
    pentru sprijin educaţional nr. ............., încheiat astăzi, ......(ziua/luna/anul)......
    Ca urmare a livrării suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional, expediate de ......(numele emitentului) .... la Inspectoratul Şcolar Judeţean .............., au fost recepţionate ......... plicuri/suporturi electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional, din care:

┌────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │Număr de │ │ │ │
│ │ │plicuri/ │Număr de │ │ │
│ │ │suporturi │plicuri/ │ │Număr │
│ │ │electronice│suporturi │ │plicuri │
│ │ │pentru │electronice │Diferenţa│degradate/ │
│Nr. │ │tichete │pentru │borderou │deschise/ │
│crt.│Specificaţie│sociale │tichete │minus │incomplete*│
│ │ │pentru │sociale │primite │(din total │
│ │ │sprijin │pentru │(număr) │plicuri │
│ │ │educaţional│sprijin │ │livrate/ │
│ │ │conform │educaţional │ │primite) │
│ │ │(borderou/ │recepţionate│ │ │
│ │ │comandă) │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Suporturi │ │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │tichete │ │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │
│ │educaţional │ │ │ │ │
│ │preşcolari │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Suporturi │ │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │tichete │ │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │
│ │educaţional │ │ │ │ │
│ │elevi ciclul│ │ │ │ │
│ │primar │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Suporturi │ │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │tichete │ │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │
│ │educaţional │ │ │ │ │
│ │elevi ciclul│ │ │ │ │
│ │gimnazial │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────────┘


    Comisia de recepţie:
    Numele şi prenumele
    Inspectoratul Şcolar Judeţean ……............……
    Numele şi prenumele
    Unitatea emitentă ……….......….
    * În cazul în care vor fi primite plicuri deschise sau neconforme va fi completat proces-verbal de constatare - model anexă.

    ANEXA 2

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    Sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru elevii dezavantajaţi
    PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS PRIN PROGRAMUL INCLUZIUNE ŞI DEMNITATE SOCIALĂ (PoIDS 2021-2027)
    COD IDENTIFICARE (MYSMIS):
    Inspectoratul Şcolar Judeţean ……................…..
    Proces-verbal de constatare
    nr. ......................, încheiat astăzi, ....(ziua/luna/anul)...
    Listă plicuri cu suporturi electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional, livrate nesigilate
    Ca urmare a verificării expedierii de suporturi electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional, primite în data de …….........… la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean ......................... de la .......(numele emitentului)....., am constatat că .................... plicuri au fost livrate nesigilate:

┌────┬─────────┬───────────┬───┬──────────┐
│Nr. │Numele şi│Localitatea│CNP│Deficienţa│
│crt.│prenumele│ │ │constatată│
├────┼─────────┼───────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │Exemplu: │
│ │ │ │ │livrat │
│ │ │ │ │nesigilat │
├────┼─────────┼───────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───┴──────────┘


    NOTĂ:
    Plicurile primite desigilate vor fi returnate către emitent, pe cheltuiala emitentului.

    Comisia de recepţie:

    ANEXA 3

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    Sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru elevii dezavantajaţi
    PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS PRIN PROGRAMUL INCLUZIUNE ŞI DEMNITATE SOCIALĂ (PoIDS 2021-2027)
    COD IDENTIFICARE (MYSMIS):
    Inspectoratul Şcolar Judeţean ……………………..
    Proces-verbal de predare - primire a suporturilor electronice pentru tichete sociale
    pentru sprijin educaţional emise pentru destinatarii finali eligibili din
    unitatea de învăţământ ................... nr. ............................,
    încheiat astăzi, .......(ziua/luna/anul)......
    Subsemnaţii, ..........(nume şi prenume)....... (predător) şi ............(nume şi prenume).......... (primitor), am predat/primit astăzi, ......(data)......., lista destinatarilor finali eligibili pentru care au fost emise tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional şi ......... tichetele sociale pe suport electronic, după cum urmează:

┌────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Număr │ │
│Nr. │Specificaţie │de │Observaţii│
│crt.│ │tichete│ │
│ │ │sociale│ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Suporturi │ │ │
│ │electronice │ │ │
│ │pentru tichete│ │ │
│ │sociale pentru│ │… │
│ │sprijin │ │ │
│ │educaţional │ │ │
│ │preşcolari │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Suporturi │ │ │
│ │electronice │ │ │
│ │pentru tichete│ │ │
│ │sociale pentru│ │ │
│ │sprijin │ │ │
│ │educaţional │ │ │
│ │elevi ciclul │ │ │
│ │primar │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Suporturi │ │ │
│ │electronice │ │ │
│ │pentru tichete│ │ │
│ │sociale pentru│ │ │
│ │sprijin │ │ │
│ │educaţional │ │ │
│ │elevi ciclul │ │ │
│ │gimnazial │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │
└────┴──────────────┴───────┴──────────┘


    Suporturile electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional predate/primite vor fi înmânate destinatarilor finali de reprezentanţii unităţii de învăţământ ........................, până cel mai târziu la data de ..................., pe bază de listă de distribuţie cu obţinerea semnăturii de primire.
    Am predat.
    ............................
    (semnătura)
    ............................
    (nume şi prenume predător)
    Inspectoratul Şcolar Judeţean ………..........….
    Am primit.
    ............................
    (semnătura)
    ............................
    (nume şi prenume primitor)
    Unitatea de învăţământ ………..............….

    ANEXA 4

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    Sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru elevii dezavantajaţi
    PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS PRIN PROGRAMUL INCLUZIUNE ŞI DEMNITATE SOCIALĂ (PoIDS 2021-2027)
    COD IDENTIFICARE (MYSMIS):
    Unitatea de învăţământ .......(nume).......
    Judeţul .........................
    Listă distribuţie plicuri/suporturi electronice pentru tichete sociale
    pentru sprijin educaţional, înmânate destinatarilor finali/titularilor în luna .........................

┌────┬───────┬───┬─────────┬───┬──────────┬───────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Semnătura │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de primire │
│ │ │ │Nume şi │ │ │ │ │şi luare la│
│Nr. │Nume şi│ │prenume │ │Ciclul │Localitatea│Data │cunoştinţă │
│crt.│prenume│CNP│titular │CNP│de │de │distribuirii│a │
│ │copil │ │(părinte)│ │învăţământ│domiciliu │ │condiţiilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │referitoare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │la uzul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tichetelor │
├────┼───────┼───┼─────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼─────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼─────────┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴─────────┴───┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┘


    Reprezentant unitate de învăţământ
    Numele şi prenumele

    ANEXA 5

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    Sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru elevii dezavantajaţi
    PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS PRIN PROGRAMUL INCLUZIUNE ŞI DEMNITATE SOCIALĂ (PoIDS 2021-2027)
    COD IDENTIFICARE (MYSMIS):
    Unitatea de învăţământ .......(nume localitate).......
    Judeţul .....................
    Listă suporturi electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educaţional, rămase nedistribuite,
    până la .......(data)...

┌────┬─────────┬───┬───────────┬──────────────┐
│Nr. │Numele şi│ │Localitatea│Motivul │
│crt.│prenumele│CNP│de │nedistribuirii│
│ │ │ │domiciliu │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │De exemplu: │
│ │ │ │ │plecat din │
│ │ │ │ │localitate │
│ │ │ │ │etc. │
├────┼─────────┼───┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴───────────┴──────────────┘


    Reprezentant unitate de învăţământ
    Numele şi prenumele

    ANEXA 6

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    Sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru elevii dezavantajaţi
    PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS PRIN PROGRAMUL INCLUZIUNE ŞI DEMNITATE SOCIALĂ (PoIDS 2021-2027)
    COD IDENTIFICARE (MYSMIS):
    Inspectoratul Şcolar Judeţean …...............
    Situaţia centralizatoare - plicuri/suporturi electronice pentru tichete sociale
    pentru sprijin educaţional predate către unităţi de învăţământ din judeţul ................................

┌────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Număr │Număr │ │
│ │ │plicuri/ │plicuri/ │ │
│ │ │suporturi │suporturi │ │
│ │ │electronice│electronice│Observaţii│
│Nr. │Denumire unitate de │pentru │pentru │/ │
│crt.│învăţământ │tichete │tichete │(Diferenţa│
│ │ │sociale │sociale │minus sau │
│ │ │pentru │pentru │plus) │
│ │ │sprijin │sprijin │ │
│ │ │educaţional│educaţional│ │
│ │ │comandate │predate* │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │Nume unitate de │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │Nume unitate de │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │Nume unitate de │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │Nume unitate de │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL JUDEŢ │ │ │ │
│ │.........................│ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘


    * Predate unităţii de învăţământ pentru distribuţie către destinatarii finali eligibili.
    Redactat:
    Numele şi prenumele
    Inspectoratul Şcolar Judeţean ..........................................

    ANEXA 7

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    Sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru elevii dezavantajaţi
    PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS PRIN PROGRAMUL INCLUZIUNE ŞI DEMNITATE SOCIALĂ (PoIDS 2021-2027)
    COD IDENTIFICARE (MYSMIS):
    Sinteza privind desfăşurarea măsurilor auxiliare pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
    Unitatea de învăţământ ........(nume localitate).....
    Judeţul .....................
    Completarea cu „Nu este cazul/N/A/-“ trebuie însoţită pe coloana „Observaţii“ de motivul pentru care nu au fost luate niciun fel de măsuri auxiliare.

┌─────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │Datele │Nr. de │Persoana │ │
│Măsura │de │beneficiari│care a │Observaţii│
│auxiliară │realizare│ai măsurii │desfăşurat│ │
│ │ │auxiliare │măsura │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Prezentare │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│gestionarea │ │ │ │ │
│bugetului în │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │
│folosirii │ │ │ │ │
│resurselor │ │ │ │ │
│materiale în │ │ │ │ │
│mod eficient │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Prezentare │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│importanţa │ │ │ │ │
│orientării │ │ │ │ │
│şcolare şi/ │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │
│profesionale,│ │ │ │ │
│în funcţie de│ │ │ │ │
│abilităţi, │ │ │ │ │
│încredere în │ │ │ │ │
│sine şi │ │ │ │ │
│posibilităţi │ │ │ │ │
│materiale │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Prezentare │ │ │ │ │
│instituţii şi│ │ │ │ │
│opţiuni │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
│gratuite │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│desfăşurarea │ │ │ │ │
│de activităţi│ │ │ │ │
│educaţionale │ │ │ │ │
│şi culturale │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Prezentare │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│importanţa │ │ │ │ │
│igienei │ │ │ │ │
│corporale, │ │ │ │ │
│precum şi a │ │ │ │ │
│locuinţei │ │ │ │ │
│proprii în │ │ │ │ │
│integrarea │ │ │ │ │
│socială │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Prezentare │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│importanţa │ │ │ │ │
│empatiei şi a│ │ │ │ │
│comunicării │ │ │ │ │
│în colectiv │ │ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │ │
│sex, vârstă, │ │ │ │ │
│clasă │ │ │ │ │
│socială, │ │ │ │ │
│abilităţi │ │ │ │ │
│specifice │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┘


    Reprezentant unitate de învăţământ
    Numele şi prenume

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016