Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROCEDURĂ din 7 septembrie 2018 privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 7 septembrie 2018  privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 7 septembrie 2018 privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018
──────────
    Aprobată prin Hotărârea nr. 72 din 7 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 14 noiembrie 2018.
──────────
    1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

┌────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬────┬─────────┐
│ │Elemente │ │ │ │ │
│Nr. │privind │Numele şi│Funcţia │Data│Semnătura│
│crt.│responsabilii│prenumele│ │ │ │
│ │/operaţiunea │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Şef │ │ │
│ │ │ │Compartiment │ │ │
│ │ │ │marketing │ │ │
│1.1 │Elaborat │ │comunicare şi │ │ │
│ │ │ │relaţii │ │ │
│ │ │ │internaţionale│ │ │
│ │ │ │(CMCRI) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┤
│1.2 │Aprobat │ │Secretar │ │ │
│ │ │ │general │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴────┴─────────┘


    2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

┌────┬───────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │Ediţia │ │ │Data de la │
│ │sau, │ │ │care se │
│ │după │ │ │aplică │
│Nr. │caz, │Componenta│Modalitatea│prevederile│
│crt.│revizia│revizuită │reviziei │ediţiei sau│
│ │în │ │ │reviziei │
│ │cadrul │ │ │ediţiei │
│ │ediţiei│ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│2.1 │Ediţia │X │X │ │
│ │I │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│2.2 │Revizia│ │ │ │
│ │1 │ │ │ │
└────┴───────┴──────────┴───────────┴───────────┘


    3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

┌────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┐
│Nr. │Scopul │Exemplar│Compartiment │Funcţia │Numele şi│Data │Semnătura│
│crt.│difuzării│nr. │ │ │prenumele│primirii│ │
├────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Şef │ │ │ │
│3.1.│aplicare │1 │CMCRI │compartiment,│ │ │ │
│ │ │ │ │traducător │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │
│ │ │ │Camerei │Membrii │ │ │ │
│ │ │ │Auditorilor │consiliului, │ │ │ │
│3.2.│informare│3 │Financiari din │şefi │ │ │ │
│ │ │ │România (CAFR),│compartimente│ │ │ │
│ │ │ │toate │ │ │ │ │
│ │ │ │compartimentele│ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│3.3.│evidenţă │4 │CMCRI │Şef │ │ │ │
│ │ │ │ │compartiment │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│3.4.│arhivare │5 │Secretariat │Secretar-şef │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┘


    ART. 1
    Introducere. Obligaţiile Camerei Auditorilor Financiari din România în procesul de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor
    (1) Camera Auditorilor Financiari din România (Camera), în calitate de membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), are obligaţia de a promova şi, implicit, de a aduce la cunoştinţa membrilor săi Standardele internaţionale emise de IAASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare) şi IESBA (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili) şi publicaţiile de îndrumare cu privire la acestea. Aceste obligaţii îi revin Camerei şi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În vederea traducerii şi revizuirii ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar, emise de IFAC sau alte organizaţii internaţionale, se instituie la nivelul Camerei procedura curentă, astfel cum este prevăzută în art. 2-9.


    ART. 2
    Obiectivele procedurii
    (1) Camera trebuie să implementeze un proces care prevede o traducere completă, corectă şi la timp a documentelor emise de IFAC sau alte organisme internaţionale şi să asigure diseminarea la timp, în rândul membrilor şi stagiarilor săi, a standardelor traduse, care sunt relevante pentru desfăşurarea activităţii lor.
    (2) Această procedură se aplică traducerii şi revizuirii ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar emise de IFAC sau alte organizaţii internaţionale.


    ART. 3
    Obţinerea permisiunii de traducere şi reproducere a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar emise de IFAC sau alte organizaţii internaţionale
    (1) Camera va înainta către organizaţia emitentă în scris, în limba engleză, o solicitare de permisiune de traducere, atunci când intenţionează să traducă şi să reproducă standardele pentru care respectiva organizaţie deţine dreptul de autor, fie că procesul de traducere este derulat în scopuri comerciale sau necomerciale, în conformitate cu Politica de traducere şi reproducere a standardelor/documentelor publicate de către aceasta.
    (2) Managerul de proiect va completa, redacta şi transmite aceste documente. Managerul de proiect va înainta şefului Compartimentului marketing, comunicare şi relaţii internaţionale toate documentele transmise şi primite, spre arhivare.


    ART. 4
    Procesul de traducere
    (1) În situaţia în care organismul internaţional acordă permisiunea de traducere, Camera trebuie să respecte procesul de traducere convenit cu aceasta şi prevăzut în propunerea de traducere ce va include, după caz, un plan/calendar de traducere, care se aprobă de Consiliul Camerei.
    (2) Propunerea de traducere este documentul de asumare a responsabilităţii traducerii şi publicării documentelor convenite conform procedurii emitentului. Aceasta poate include (în funcţie de procedura/cerinţele emitentului) următoarele elemente: echipa implicată, paşii urmaţi, calendarul proiectului, acordul de confidenţialitate al persoanelor implicate, alte elemente solicitate. Propunerea este redactată de către şeful Compartimentului marketing, comunicare şi relaţii internaţionale, ţinută în evidenţă de acesta până la finalizarea proiectului şi arhivată la final. Calendarul/Planul proiectului este întocmit de către managerul de proiect în funcţie de disponibilitatea echipei şi este transmis ulterior aprobării Consiliului.
    (3) Procesul de traducere a publicaţiilor va implica:
    a) un traducător principal. Atribuţiile acestuia sunt: revizia finală a tuturor documentelor revizuite de către echipa de revizie, agrearea termenilor cu revizorii şi traducătorii, urmărirea ralierii la expresiile general uzitate în domeniul auditului şi conformarea cu standardele internaţionale, predarea formei finale a traducerii către managerul de proiect;
    b) un manager de proiect. Atribuţiile acestuia sunt: întocmirea tuturor formalităţilor necesare proiectului (comunicarea cu organismul emitent, comunicarea cu Biroul permanent şi Consiliul Camerei pentru aprobarea solicitărilor, întocmirea cererilor de permisiune de traducere, alcătuirea echipei, întocmirea notelor de şedinţe, agrearea calendarului/planului de traducere, distribuţia materialelor în funcţie de competenţe şi program către traducători şi revizori, recepţia materialelor finalizate şi redistribuirea lor pentru faza următoare, implementarea modificărilor survenite în urma verificării textului, comunicarea cu tehnoredactorul, comunicarea cu tipografia, distribuţia materialelor către tehnoredactor şi tipografie, verificarea respectării termenelor asumate);
    c) un comitet de traducere. Atribuţiile acestuia sunt: traducerea textului în termenul asumat, verificarea încrucişată a textelor traduse de colegii de echipă, comunicarea cu managerul de proiect, traducătorul principal şi revizorii pentru clarificarea termenilor;
    d) un comitet de revizuire. Atribuţiile acestuia sunt: revizia textelor distribuite de către managerul de proiect, comunicarea cu managerul de proiect, traducătorul principal şi traducătorii pentru clarificarea termenilor;
    e) personalul organismului emitent.

    (4) Traducătorul principal, membrii Comitetului de traducere şi cei ai Comitetului de revizuire sunt aprobaţi de către Consiliul Camerei. Remuneraţiile persoanelor implicate sunt aprobate de către Biroul permanent al Camerei la propunerea şefului Compartimentului marketing, comunicare şi relaţii internaţionale.


    ART. 5
    Etapele procesului de traducere şi revizuire
    (1) Etapele procesului de traducere sunt următoarele:
    a) iniţierea procesului este realizată de către şeful Compartimentului marketing, comunicare şi relaţii internaţionale în cazul autosesizării sau sesizării membrilor Consiliului, Biroului permanent sau a directorului executiv/secretarului general la apariţia unor documente relevante pentru membrii şi/sau stagiarii Camerei prin propunerea de demarare a procesului de traducere şi a managerului de proiect;
    b) aprobarea în Consiliul Camerei a iniţierii procedurii de traducere: aprobarea componenţei Comitetului de traducere (inclusiv a traducătorului principal şi managerului de proiect) şi a Comitetului de revizuire;
    c) înaintarea către organismul emitent, în scris, a unei solicitări de permisiune şi a unei propuneri de traducere;
    d) semnarea acordului de traducere cu organismul emitent dacă acesta este solicitat;
    e) traducerea termenilor-cheie şi transmiterea acestora dacă este vorba de publicaţii emise de IFAC;
    f) traducerea publicaţiei;
    g) verificarea traducerii în integralitatea ei şi a corespondenţei cu celelalte traduceri ale standardelor/publicaţiilor în domeniu;
    h) revizuirea standardelor/publicaţiei;
    i) aprobarea traducerii de către emiţător, dacă este cazul, anterior publicării (în cazul documentelor emise de IFAC);
    j) redactarea hotărârii de adoptare a standardelor traduse, aprobarea acesteia de către Consiliul Camerei;
    k) tehnoredactarea materialelor şi publicarea lor conform deciziei Biroului permanent.

    (2) Materialele şi documentele rezultate din procesul de traducere şi revizuire sunt confidenţiale, toate părţile implicate trebuind să asigure caracterul confidenţial al acestora.


    ART. 6
    Drepturi de autor
    Pentru a păstra controlul asupra proprietăţii sale intelectuale, IFAC sau organismul emitent poate solicita Camerei să transfere către acesta drepturile de autor asupra documentelor traduse. Emitentul, în calitate de deţinător al drepturilor de autor asupra documentelor traduse, transmite către Cameră drepturile de publicare comercială sau necomercială şi de distribuţie.


    ART. 7
    Publicarea documentelor traduse
    (1) Traducerea în limba română a documentelor va fi publicată de către Cameră numai în urma primirii unei notificări scrise, în acest sens, de la personalul emitentului, conform căreia a fost aprobată traducerea în limba română a publicaţiei dacă aceasta a fost solicitată.
    (2) În cadrul procesului de publicare a documentelor traduse de Cameră, aceasta trebuie să respecte politicile şi procedurile emitentului, inclusiv pe cele referitoare la drepturile de autor, la utilizarea logoului şi la inserarea unor formulări specifice în textul final publicat, aşa cum sunt acestea prevăzute în politica de traducere şi aşa cum sunt acestea convenite cu personalul emitentului.


    ART. 8
    Textul în limba engleză prevalează
    În cazul oricărei dispute în legătură cu sensul unui cuvânt sau al unei fraze din traducerea în limba română a documentelor, va prevala textul original în limba emitentului.


    ART. 9
    Prevederi tranzitorii
    (1) Prezenta procedură poate fi adaptată şi actualizată, după caz, în funcţie de eventualele modificări aduse de către emitenţi politicii lor de traducere şi reproducere a documentelor şi în funcţie de fiecare proiect de traducere individual.
    (2) Prezenta procedură va intra în vigoare după data aprobării de către Consiliul Camerei, va fi adusă la cunoştinţă echipei de proiect care îşi va asuma respectarea ei în scris odată cu acordul de confidenţialitate.
    (3) Prezenta procedură se completează cu prevederile Politicii de traducere şi reproducere a standardelor publicate de către IFAC.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016