Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 6 mai 2016  de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 6 mai 2016 de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.503 din 6 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 403 din 27 mai 2016.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură se aplică în următoarele situaţii:
    a) pentru radierea, la cerere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, denumit în continuare registru, de către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, au realizat o cifră de afaceri determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului, prin depunerea notificării prevăzute de lege (formular 097 - privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare), potrivit prevederilor art. 282 alin. (5) teza a III-a din Codul fiscal;
    b) pentru radierea, la cerere sau din oficiu, din registru a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au realizat o cifră de afaceri determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, potrivit prevederilor art. 324 alin. (14) din Codul fiscal;
    c) pentru radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată, la cerere sau din oficiu de organul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA.

    2. Dispoziţiile pct. 4-9 din cap. I al Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, se aplică în mod corespunzător.
    CAP. II
    Radierea, la cerere, din registru a persoanelor impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare
    1. Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care nu depăşesc în cursul anului plafonul de 2.250.000 lei şi care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare, potrivit dispoziţiilor art. 282 alin. (5) teza a III-a din Codul fiscal, depun notificarea prevăzută de lege (formular 097).
    2. Notificarea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin (formular 097) şi se depune la organul fiscal competent, oricând în cursul anului, între data de 1 şi 25 ale lunii, în vederea radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor prezentului capitol.
    3. Notificarea de radiere, în situaţia renunţării la aplicarea sistemului TVA la încasare, de către persoana impozabilă care nu a depăşit plafonul, nu se poate depune în primul an în care aceasta a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
    4. Notificările depuse potrivit pct. 1 se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.
    5. Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare până la data radierii din registru.
    CAP. III
    Radierea, la cerere, din registru, a persoanelor impozabile obligate să schimbe sistemul aplicat şi care depun notificarea prevăzută de lege
    1. Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, au obligaţia, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal să depună notificarea prevăzută de lege (formular 097), completată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depăşit plafonul.
    2. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal în maximum 1 zi lucrătoare de la depunere, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a celei de-a doua perioade fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.
    3. Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.
    4. Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile şi persoanelor impozabile care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul calendaristic în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
    CAP. IV
    Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile obligate să schimbe sistemul aplicat şi care nu depun notificarea prevăzută de lege
    1. Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care nu depun la organele fiscale notificarea, în vederea schimbării sistemului aplicat (formular 097), sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.
    2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, începând cu data de 26 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) şi a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.
    3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmează să fie radiate, din oficiu, din registru, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, cifra de afaceri realizată, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic curent şi sfârşitul trimestrului de referinţă, de persoanele impozabile care sunt înregistrate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
    4. Calculul cifrei de afaceri se face, cu respectarea dispoziţiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal şi ale pct. 26 alin. (4) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (normele metodologice), având în vedere:
    a) deconturile de TVA (formular 300) - rândurile din decont, conform pct. 26 alin. (4) din normele metodologice;
    b) deciziile privind îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale anterioare din anul în curs, care au fost emise până la data efectuării calculului cifrei de afaceri, dacă sunt modificate rândurile din decont care au fost avute în vedere la calculul cifrei de afaceri.

    5. După efectuarea calculului cifrei de afaceri se compară lista persoanelor impozabile cu cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei cu lista persoanelor impozabile care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, până la data aplicării procedurii de radiere din registru.
    6. Pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare), compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, radierea, din oficiu, a înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
    b) proiectele deciziilor privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.

    7. Documentele prevăzute la pct. 6 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi deciziile se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    8. Decizia privind radierea din registru se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    9. Împotriva deciziei privind radierea, din oficiu, din registru, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    10. Compartimentul de specialitate radiază persoanele impozabile din registru cu data înscrisă în decizia de radiere, respectiv cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării deciziei privind radierea, din oficiu, din registru.
    CAP. V
    Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile cărora li se anulează înregistrarea în scopuri de TVA şi a persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic
    1. Persoanele impozabile pentru care organele fiscale anulează, la cerere sau din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal sunt radiate, din oficiu, de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prezentei proceduri.
    2. Persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt radiate, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA. Decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA constituie şi înştiinţare privind radierea din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
    3. Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunică Înştiinţarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.
    4. Înştiinţarea prevăzută la pct. 3 se întocmeşte şi se comunică şi pentru persoana impozabilă care devine membru/reprezentant al unui grup fiscal unic şi care este radiată, din oficiu, de către organul fiscal competent din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
    5. Înştiinţarea prevăzută la pct. 3 se întocmeşte, în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
    6. Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal ori cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării persoanei impozabile în grupul fiscal unic, după caz.
    CAP. VI
    Îndreptarea erorilor privind radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
    1. Când se constată că persoana impozabilă a fost radiată din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a unei erori, ori persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate întocmeşte, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, următoarele documente:
    a) referatul prin care detaliază situaţia constatată şi propune înregistrarea persoanei impozabile în registru sau, după caz, corectarea datei de înregistrare în registru;
    b) proiectul "Deciziei de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", denumită în continuare decizie de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 6 la ordin.

    2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    3. Decizia de îndreptare a erorilor materiale se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    5.1. După comunicarea deciziei de îndreptare a erorilor materiale, compartimentul de specialitate operează în registru efectele îndreptării erorii materiale.
    5.2. În situaţia în care persoana impozabilă a fost radiată din registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorilor materiale, respectiv începând cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale. În ipoteza în care data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost radiată eronat din registru, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale.
    5.3. În situaţia în care persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru în condiţiile prevăzute de pct. 5.2 şi radiată din registru, în scopul îndreptării erorii materiale, cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale. În ipoteza în care data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale este anterioară datei de la care persoana nu mai are obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, conform opţiunii exercitate, persoana impozabilă se radiază din registru cu data corectă, de la care aceasta nu mai are obligaţia aplicării sistemului.
    ANEXA 1

    la procedura de radiere
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..............
    Unitatea fiscală .........................
    Nr. ........../..............
    Aprobat
    Conducătorul unităţii fiscale,
    ...............................
    Avizat
    Şef compartiment specialitate,
    ..............................
    REFERAT
    Pentru persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a căror cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care nu au depus notificarea în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, propunem radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, după cum urmează:

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │Data │
│ │Denumirea │Codul de │Perioada │propusă │
│Nr. │persoanei │înregistrare│fiscală │pentru │
│crt.│impozabile│în scopuri │utilizată│radierea│
│ │ │de TVA │(L/T/S/A)│din │
│ │ │ │ │registru│
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────┘

                                        Întocmit
                                      ...........
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016