Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2024  privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2024 privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5/5/2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură se aplică persoanelor juridice/fizice române sau străine care efectuează operaţiuni vamale ori de mişcare a produselor de natura celor menţionate la art. 4 alin. (1), precum şi transportatorilor rutieri de marfă români sau străini.

    ART. 2
    (1) În vederea asigurării respectării trasabilităţii transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal/fiscal, pe teritoriul României se aplică Sistemul naţional RO e-Sigiliu.
    (2) Sistemul naţional RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unei aplicaţii informatice şi a unor dispozitive inteligente care asigură autorităţilor competente accesul la informaţii privind localizarea mijloacelor de transport pe care sunt montate, în scopul urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor cu risc aflate sub supravegherea autorităţii vamale/fiscale.
    (3) Sistemul naţional RO e-Sigiliu implementează o metodă automatizată şi rapidă, bazată pe utilizarea unor dispozitive inteligente şi a unei aplicaţii informatice care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinaţie finală un operator economic de pe teritoriul naţional.
    (4) E-Sigiliul se aplică în baza Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 6 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, precum şi a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

    ART. 3
    (1) În aplicarea dispoziţiilor prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) e-Sigiliu - dispozitiv inteligent care înregistrează şi transmite informaţii de stare şi poziţie către aplicaţia informatică în vederea urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor, utilizat independent sau alături de sigiliile vamale/fiscale aplicate de autoritatea vamală/fiscală pentru sigilarea compartimentului marfă încărcat cu bunuri cu risc, aflate sub supravegherea autorităţilor vamale/fiscale, care asigură funcţia de înregistrare a datelor şi de transmitere a informaţiilor de stare şi poziţie către aplicaţia informatică;
    b) compartiment marfă - mecanism-cadru, cisternă, caroserie sau alt mecanism analog, precum un compartiment, total închis, care este destinat să fie încărcat cu bunuri;
    c) monitorizare cu e-Sigiliu - supravegherea vamală/fiscală în timp real, bazată pe datele transmise de e-Sigiliul aplicat;
    d) bunurile cu risc vamal/fiscal - bunuri stabilite în urma analizei de risc ca fiind din categoria celor cu risc vamal/fiscal ridicat;
    e) operator de transport rutier de marfă - activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, fie cu ajutorul unor autovehicule, fie al unei combinaţii de vehicule, transportul de marfă contra cost în numele unui terţ;
    f) eveniment - incident care se referă la deschiderea neautorizată a e-Sigiliului, la abaterea de la ruta prestabilită a acestuia, la staţionarea nejustificată, care este transmis de dispozitivul inteligent în aplicaţia informatică;
    g) fişă de monitorizare a transportului (prevăzută în anexa nr. 2 la ordin) - documentul care se întocmeşte la momentul aplicării e-Sigiliului şi care atestă faptul că mijlocul de transport este monitorizat de autorităţile competente.

    (2) Următoarele informaţii sunt introduse în aplicaţia informatică şi sunt asociate cu e-Sigiliul aplicat: numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, felul bunurilor - încadrare tarifară, cantitate, valoare, destinaţie, rută, operatori economici implicaţi, date de identificare ale şoferului.
    (3) Autorităţile competente în aplicarea/scoaterea e-Sigiliului sunt:
    a) Autoritatea Vamală Română, prin reprezentanţii împuterniciţi din cadrul birourilor vamale (frontieră/interior), echipele mobile din cadrul Autorităţii Vamale Române/direcţiilor regionale vamale şi al Serviciului de combatere a traficului ilicit cu produse din tutun din cadrul Autorităţii Vamale Române;
    b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin persoanele împuternicite din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală.

    (4) Autorităţile prevăzute la alin. (3) iniţiază/închid operaţiunea de monitorizare a deplasării unor bunuri cu risc pe cale rutieră, aflate sub supravegherea autorităţii vamale/fiscale.

    ART. 4
    (1) Sistemul naţional RO e-Sigiliu va fi utilizat în baza analizei de risc pentru monitorizarea deplasării bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorităţii vamale/fiscale:
    a) plasate în regim de tranzit între două birouri vamale de frontieră care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce priveşte descărcarea frauduloasă;
    b) plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontieră şi un birou vamal din interiorul ţării şi care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce priveşte descărcarea frauduloasă;
    c) declarate pentru export, care prezintă risc vamal/fiscal ridicat sau care fac obiectul unor măsuri speciale la export;
    d) privind mişcarea în interiorul ţării a produselor supuse la plata accizei armonizate şi nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum până la primul beneficiar, precum şi produsele la care plata accizei este exceptată sau cu scutire directă;
    e) aflate în tranzit intracomunitar, care prezintă risc de descărcare/comercializare pe teritoriul naţional;
    f) bunuri de natură intracomunitară destinate unui contribuabil din România care prezintă risc fiscal;
    g) bunuri având ca destinaţie o livrare intracomunitară care prezintă riscul de a nu părăsi teritoriul naţional.

    (2) Analiza de risc pentru utilizarea sistemului RO e-Sigiliu va avea în vedere următoarele criterii de risc:
    a) natura bunurilor transportate;
    b) valoarea bunurilor;
    c) restricţii/prohibiţii la import;
    d) regimul de taxare;
    e) bunuri din categoria produselor accizabile;
    f) ruta de transport utilizată;
    g) informaţii provenite de la alte instituţii naţionale şi internaţionale de aplicare a legii;
    h) transporturi de bunuri suspecte de a intra în sfera de aplicabilitate a măsurilor de prevenire şi combatere a activităţilor economice ilicite conform art. LVI din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) existenţa informaţiilor cu privire la implicarea în activităţi de fraudă vamală/fiscală a expeditorului bunurilor, operatorului de transport rutier, principalului obligat în cadrul regimului de tranzit vamal, respectiv a destinatarului bunurilor;
    j) operatorul economic beneficiar se află în consemn din următoarele motive:
    - operatorul economic nu a fost regăsit la sediul social, domiciliul fiscal sau punctele de lucru declarate;
    – furt de identitate - transporturile intracomunitare anterioare au fost efectuate în numele unui contribuabil, fără ca acesta să aibă cunoştinţă de respectivele transporturi;
    – istoric fiscal inadecvat (incoerenţa datelor din declaraţiile fiscale faţă de datele din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, neconcordanţa datelor din declaraţiile fiscale şi din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil în comparaţie cu datele şi informaţiile transmise de terţi, desfăşurarea de acţiuni ce au ca scop reducerea profitabilităţii din perspectiva nivelului de declarare, nedepunerea declaraţiilor fiscale);
    – au fost emise decizii de măsuri asigurătorii, iar creanţa estimată nu a fost acoperită integral în ordinea prevăzută la pct. 5.8 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.    CAP. II
    Formalităţi efectuate de autorităţile competente la aplicarea e-Sigiliului în orice loc unde autoritatea vamală/fiscală consideră că este necesară supravegherea prin sistemul naţional RO e-Sigiliu
    ART. 5
    În cazul monitorizării cu e-Sigiliu, ca urmare a efectuării analizei de risc şi a luării deciziei de sigilare a mijlocului de transport, autoritatea vamală/fiscală desemnată pentru utilizarea Sistemului naţional RO e-Sigiliu efectuează următoarele operaţiuni:
    a) completează fişa de monitorizare a mijlocului de transport;
    b) consemnează ruta de transport şi date cu privire la durata transportului;
    c) setează e-Sigiliul prin intermediul aplicaţiei informatice de monitorizare prin care se introduc/descarcă şi se citesc datele din acesta;
    d) aplică e-Sigiliul pe compartimentul marfă al mijlocului de transport, activează e-Sigiliul şi începe monitorizarea;
    e) întocmeşte procesul-verbal de sigilare/desigilare prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
    f) încarcă în mod automat în aplicaţia informatică, salvează şi stochează documentele întocmite, respectiv fişa de monitorizare şi procesul-verbal de sigilare/desigilare.


    ART. 6
    (1) Montarea e-Sigiliului se va efectua numai în prezenţa conducătorului mijlocului de transport monitorizat. În cazul în care mărfurile sunt supuse unui regim vamal, la montarea acestuia poate asista şi comisionarul în vamă sau principalul obligat ori declarantul în nume propriu, după caz.
    (2) Fişa de monitorizare şi procesul-verbal de sigilare/desigilare vor fi semnate de către conducătorul mijlocului de transport.

    ART. 7
    (1) Conducătorul mijlocului de transport este obligat:
    a) să permită montarea e-Sigiliului de către autoritatea competentă pe mijlocul de transport;
    b) să semneze angajamentul de plată prevăzut în anexa nr. 4 la ordin;
    c) să asigure integritatea e-Sigiliului aplicat pentru supravegherea transportului.

    (2) Ca urmare a deciziei de monitorizare, în cazul afectării integrităţii dispozitivului inteligent (dispozitivul dispare sau suferă deteriorări), transportatorul rutier de marfă este obligat să plătească contravaloarea acestuia, conform angajamentului de plată.

    ART. 8
    Ruta de transport va fi declarată de conducătorul mijlocului de transport, iar aceasta va fi agreată şi consemnată de autoritatea competentă.

    ART. 9
    (1) Înainte de aplicarea e-Sigiliului pe mijlocul de transport se întocmeşte fişa de monitorizare a transportului, editată în limbile română şi engleză.
    (2) Fişa de monitorizare a transportului se întocmeşte de autoritatea competentă în două exemplare, având următoarele destinaţii:
    a) exemplarul nr. 1, la autoritatea competentă;
    b) exemplarul nr. 2 însoţeşte transportul până la destinaţia de pe teritoriul naţional/punctul de trecere a frontierei pe unde mijlocul de transport monitorizat urmează să părăsească teritoriul naţional.

    (3) Fişa de monitorizare a transportului şi procesul-verbal de sigilare/desigilare se semnează de conducătorul auto după montarea e-Sigiliului pe mijlocul de transport.
    (4) Semnarea fişei de monitorizare a transportului şi a procesului-verbal de sigilare/desigilare de către conducătorul mijlocului de transport se face conform reglementărilor legale în vigoare şi reprezintă acceptul acestuia cu privire la obligaţiile care îi revin conform prezentei proceduri.
    (5) Exemplarul nr. 2 al fişei de monitorizare a transportului se prezintă în cazul controalelor în trafic executate de echipele de control din teren.

    CAP. III
    Formalităţi efectuate de autoritatea competentă la scoaterea e-Sigiliului
    ART. 10
    La prezentarea mijlocului de transport la destinaţia de pe teritoriul naţional/punctul de trecere a frontierei pe unde mijlocul de transport monitorizat urmează să părăsească teritoriul naţional, autoritatea competentă care scoate e-Sigiliul efectuează următoarele operaţiuni:
    a) verificarea integrităţii compartimentului marfă care a făcut obiectul sigilării;
    b) oprirea funcţionării e-Sigiliului din aplicaţia informatică de monitorizare;
    c) scoaterea acestuia de pe mijlocul de transport.


    ART. 11
    (1) Exemplarul nr. 2 al fişei de monitorizare a transportului se semnează de către autoritatea competentă la încheierea monitorizării.
    (2) Autoritatea competentă care a închis procedura de monitorizare transmite informatic exemplarul nr. 2 al fişei de monitorizare a transportului autorităţii competente care a iniţiat procedura de monitorizare, imediat după scoaterea e-Sigiliului.
    (3) În cazul deteriorării e-Sigiliului, situaţia de fapt constatată se consemnează în fişa de monitorizare a transportului şi se sancţionează conform art. LVII alin. (7) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) E-Sigiliile aplicate pe mijlocele de transport monitorizate sunt preluate de autorităţile competente care închid procedura în vederea reutilizării.

    CAP. IV
    Evenimente pe timpul activităţii de monitorizare
    ART. 12
    (1) Pentru asigurarea continuităţii şi funcţionalităţii procesului de monitorizare la nivel central, Autoritatea Vamală Română şi Direcţia generală de antifraudă fiscală asigură, fiecare, servicii de dispecerat care vor funcţiona în regim de permanenţă, 24/7.
    (2) Fiecare autoritate competentă va avea dispecerat cu aceeaşi interfaţă a aplicaţiei informatice.

    ART. 13
    Serviciul de dispecerat monitorizează toate transporturile supuse Sistemului naţional RO e-Sigiliu şi va comunica autorităţilor competente alertele destinate intervenţiei echipelor de control în cazul evenimentelor.

    ART. 14
    În scopul intervenţiei operative ca urmare a producerii unui eveniment, fiecare autoritate competentă planifică echipe de control pentru intervenţie pe timp de zi şi de noapte, în baza informaţiilor transmise de către dispecerate, astfel încât intervenţia să poată fi efectuată în cel mai scurt timp.

    ART. 15
    (1) În cazul intervenţiei ca urmare a producerii unui eveniment, echipa de control stabileşte cauzele producerii acestuia şi procedura care trebuie urmată în funcţie de eveniment.
    (2) Constatările şi măsurile luate se consemnează în fişa de monitorizare a transportului de către echipa de control.

    ART. 16
    Dacă în urma unui eveniment nu se pot remedia defecţiunile de stare sau de funcţionare a e-Sigiliului aplicat pe mijlocul de transport şi dacă acesta nu poate fi înlocuit în condiţii optime de timp şi de spaţiu, mijlocul de transport va fi însoţit de echipa de control până la destinaţie.

    ART. 17
    În cazuri deosebite, echipa de control/şeful de serviciu/dispecerul de serviciu poate decide însoţirea mijlocului de transport până la cel mai apropiat birou vamal sau orice spaţiu amenajat al autorităţilor competente în care se poate efectua controlul fizic al mărfurilor transportate, în condiţii corespunzătoare.

    ART. 18
    Conducătorul auto este obligat să anunţe de îndată autoritatea competentă care a iniţiat procedura de monitorizare sau serviciul de dispecerat, în cazul unui accident rutier în care a fost implicat ori al altor evenimente sau cazuri de forţă majoră care au avut ca rezultat modificarea în orice fel a modului de amplasare ori de funcţionare a e-Sigiliului.

    ART. 19
    Neîndeplinirea de către conducătorul auto a obligaţiei de a asigura integritatea e-Sigiliului se sancţionează conform art. LVII alin. (7) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    În cazul în care este necesar ca e-Sigiliul aplicat pe mijlocul de transport să fie recuperat înainte ca acesta să ajungă la destinaţie sau în orice alte situaţii în care mijlocul de transport în cauză nu mai ajunge la locul de destinaţie, operaţiunile prevăzute la art. 10 şi 11 vor fi efectuate de echipele de control de pe raza de competenţă unde se află mijlocul de transport la momentul respectiv.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016