Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROCEDURĂ din 30 octombrie 2015 privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile *)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 30 octombrie 2015  privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile *)    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 30 octombrie 2015 privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile *)

EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 842 bis din 12 noiembrie 2015
──────────
    *) Aprobat de Ordinul nr. 1.277/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 12 noiembrie 2015.
──────────


    Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, privind contractarea finanţării nerambursabile, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, stabilesc cerinţele şi condiţiile pentru accesarea finanţării nerambursabile a investiţiilor prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare "Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013", din contul alimentat prin plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013.

    A. GESTIONAREA CONTRAVALORII CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR DIN PLANUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII

    ART. 1
    Operatorii care deţin instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 şi primesc alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, plătesc contravaloarea acestor certificate conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 într-un cont deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - A.T.C.P.M.B, în acest scop, cont denumit în continuare contul PNI.
    ART. 2
    (1) Preţul de piaţă de referinţă pentru un certificat de emisii de gaze cu efect de seră în baza căruia se face plata contravalorii certificatelor alocate cu titlu gratuit, se calculează conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013.
    (2) Preţul de piaţă de referinţă pentru prima tranşă este cel calculat la 1 aprilie, ca medie aritmetică a preţurilor de închidere - auction price - la toate sesiunile de licitaţie pe platforma comună EEX din trimestrul 1 al anului pentru care certificatele sunt alocate.
    (3) Preţul de piaţă de referinţă pentru a doua tranşă este cel calculat la 1 octombrie, ca medie aritmetică a preţurilor de închidere - auction price - la toate sesiunile de licitaţie pe platforma comună EEX din trimestrul 3 al anului pentru care certificatele sunt alocate.
    ART. 3
    Contul PNI prevăzut la art. 1 şi preţurile de piaţă de referinţă prevăzute la art. 2, calculate în euro, la 1 aprilie şi respectiv la 1 octombrie, se publică pe pagina de internet a Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
    ART. 4
    Operatorii prevăzuţi la art. 1 notifică efectuarea plăţii în lei, a contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit, Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii. Notificarea va menţiona operatorul, instalaţia prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 pentru care s-a efectuat plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, ID-ul instalaţiei, aşa cum sunt ele prevăzute în autorizaţia de emisii de gaze cu efect de seră, numărul de certificate plătite şi preţul de piaţă de referinţă în euro şi în lei, în baza căruia s-a efectuat plata.
    ART. 5
    Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră plătite conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, pot intra în contul operatorilor în cursul lunii aprilie a anului următor anului de alocare, după parcurgerea etapelor procedurale prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei.
    ART. 6
    Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit sunt emise în contul operatorului din Registrul unic numai după efectuarea dovezii plăţii contravalorii acestora, ataşată notificării prevăzute la art. 4, precum şi după parcurgerea etapelor procedurate prin Regulamentul (UE) nr. 389/2013.
    ART. 7
    Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit emise în contul operatorilor pot fi utilizate pentru restituirea către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru acoperirea emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul precedent, pot fi reportate de la an la an şi/sau pot fi valorificate pe piaţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
    ART. 8
    Fondurile constituite din contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră plătite de operatori în contul PNI, se utilizează numai pentru finanţarea nerambursabilă a investiţiilor din Planul naţional de investiţii.

    B. ACCESAREA FONDURILOR DIN CONTUL PNI ŞI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

    ART. 9
    Primesc finanţare nerambursabilă din contul PNI numai beneficiarii şi investiţiile din Planul naţional de investiţii prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013.
    ART. 10
    (1) Beneficiarii primesc finanţare nerambursabilă din contul PNI în limita fondurilor disponibile, în funcţie de ordinea în care a fost solicitată şi aprobată finanţarea, în condiţiile prevederilor art. 24 din prezenta, cu respectarea prevederilor deciziilor Comisiei Europene C(2012) 4564 final din 06.07.2012 şi C(2012) 8776 final din 05.12.2012.
    (2) Pentru respectarea regulii "primul venit, primul servit", cererea de finanţare şi documentele însoţitoare, prevăzute la art. 17, complet şi corect întocmite, depuse la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, primesc un număr de înregistrare cu menţiunea datei şi a orei la care s-a făcut înregistrarea şi se procesează în ordinea în care au fost înregistrate.
    (3) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri analizează cererea de finanţare şi documentele însoţitoare în termen de maxim 30 de zile lucrătoare şi transmite beneficiarului adresa de aprobare a finanţării şi invitaţia de negociere a contractului de finanţare, sau adresa de respingere a finanţării cu menţiunea motivelor care au condus la respingerea cererii de finanţare. În cazul în care cererea de finanţare este respinsă, solicitantul completează şi/sau corectează documentele depuse şi primeşte un nou număr de înregistrare, însoţit de data şi ora înregistrării.
    ART. 11
    Beneficiarii investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii, care nu au început investiţia, pot solicita finanţarea nerambursabilă în vederea încheierii unui contract de finanţare în maxim 2 ani de la data de începere a investiţiei prevăzută în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013. (de exemplu pentru investiţia prevăzută să înceapă în anul 2013 se poate solicita finanţare nerambursabilă din contul PNI până la sfârşitul anului 2015).
    ART. 12
    Beneficiarii investiţiilor pentru care s-a aprobat finanţarea nerambursabilă trebuie să deschidă înainte de semnarea contractului de finanţare, un cont la trezorerie 5070 - disponibil din transferuri şi subvenţii al beneficiarului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se virează sumele pentru finanţarea investiţiilor din contul PNI. În contractul de finanţare se vor face precizări în legătură cu condiţiile privind plăţile din acest cont.
    ART. 13
    Finanţarea nerambursabilă din contul PNI se face în baza contractului de finanţare, iar plăţile se fac ex-post în baza documentelor justificative care însoţesc cererile de rambursare.
    ART. 14
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 13, pentru investiţiile noi, la solicitarea beneficiarului, se poate acorda în funcţie de sumele disponibile în contul PNI la momentul contractării, o prefinanţare în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile rambursabile.
    (2) Modalitatea de plată a prefinanţării, precum şi decontarea prefinanţării sunt prevăzute în contractul de finanţare.
    ART. 15
    Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 8 şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi c^1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de cesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a respecta legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.
    ART. 16
    Beneficiarii care nu se încadrează în prevederile art. 8 şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi c^1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă dovada că achiziţiile s-au făcut şi se fac cu respectarea procedurilor interne de achiziţii/instrucţiunilor de achiziţii, cu respectarea principiului eficienţei cheltuielilor realizate.
    ART. 17
    (1) Dosarul cererii de finanţare cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de finanţare, care se prezintă în original. Modelul cererii de finanţare este prevăzut în anexa nr. 1;
    b) studiul de fezabilitate al investiţiei, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, pentru investiţiile noi sau în curs de realizare, ori studiul de fezabilitate în baza căruia a fost realizată investiţia, aprobat conform competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare, în copie. Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă devizul general, conform legislaţiei în vigoare, şi indicatorii tehnici de performanţă ai investiţiei, aşa cum sunt definiţi la art. 3 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013. Dacă studiul de fezabilitate nu cuprinde devizul general şi indicatorii tehnici de performanţă, solicitantul va prezenta un document separat privind devizul general şi indicatorii tehnici de performanţă, determinaţi pe baza datelor din studiul de fezabilitate. Dacă studiul de fezabilitate nu este în limba română, solicitantul prezintă traducerea rezumatului studiului de fezabilitate autentificată de beneficiar; rezumatul studiului de fezabilitate se prezintă în copie;
    c) autorizaţia de înfiinţare, emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, numai pentru investiţiile noi, care se prezintă în copie;
    d) contractul încheiat cu societatea EPC - Engineering Procurement Construction sau contracte încheiate cu furnizorii de echipamente principale şi/sau furnizorii de servicii în valoare de minim 20% din valoarea investiţiei, fără TVA, numai pentru investiţiile în derulare şi pentru investiţiile noi. Contractele se prezintă în copie, numai acele părţi care atestă părţile, obiectul contractului, valoarea contactului şi semnăturile. Când contractele nu sunt în limba română se prezintă traducerea autentificată de beneficiar;
    e) documente care să ateste capacitatea financiară de implementare a investiţiei, structura de finanţare asumată de solicitant, în original, şi documentele doveditoare, părţi relevante, în limba română, în copie. Aceste documente sunt cerute numai pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare;
    f) hotărârea consiliului de administraţie/adunării generale a acţionarilor/consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, privind realizarea investiţiei, în copie. Această hotărâre este cerută numai pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare;
    g) fila din planul de investiţii din care să reiasă că investiţia este în derulare sau este planificată în anul în curs, numai pentru investiţiile noi, după caz, şi pentru investiţiile în derulare, în copie;
    h) declaraţie semnată de reprezentantul legal al solicitantului privind situaţia sumelor şi numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră plătite anual de Beneficiar în contul PNI pentru instalaţia aferenta investiţiei, începând cu alocarea aferentă anului 2013, în situaţia în care Beneficiarul deţine instalaţii cărora le-au fost alocate certificate de emisii de gaze cu efect de seră conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, însoţită de dovezile de plată aferente;
    i) procedurile interne privind realizarea lucrărilor în antrepriză proprie, după caz, în copie;
    j) procedurile interne de achiziţii/instrucţiunile de achiziţii, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 16, în copie;
    k) declaraţia de eligibilitate semnată de reprezentantul legal al solicitantului şi ştampilată, în original. Modelul declaraţiei de eligibilitate este prevăzut în anexa nr. 2;
    l) declaraţia de angajament semnată de reprezentantul legal al solicitantului şi ştampilată, în original. Modelul declaraţiei de angajament este prevăzut în anexa nr. 3;
    m) actul de împuternicire a persoanelor care vor semna contractul de finanţare, în original;
    n) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în termen de valabilitate la data depunerii, în original, care să menţioneze datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi situaţia juridică a societăţii;
    o) certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat general consolidat, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice, în original;
    p) certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul local, eliberat de primăria aferentă unităţii administrative în care se realizează investiţia, în original;
    q) cazierul fiscal al societăţii, în original;
    r) acordul de mediu pentru investiţie, în copie;
    s) ultima situaţie financiară (inclusiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi), înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice, în copie, din care să reiasă că societatea nu are pierderi, după caz, atunci când această situaţie financiară există şi pentru solicitantul care desfăşoară activităţi de producţie.
    (2) Data de începere a depunerii dosarelor cererilor de finanţare este data de 5 mai 2014.
    ART. 18
    (1) Beneficiarii investiţiilor pentru care s-a aprobat finanţarea primesc de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, două exemplare ale contractului de finanţare, în forma negociată şi iniţializată de părţi.
    (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) transmit cele două exemplare ale contractului de finanţare semnate, la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, însoţite de dovada deschiderii contului la trezorerie, prevăzută la art. 12.
    (3) Contractele de finanţare semnate de beneficiar sunt semnate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. Un exemplar al contractului de finanţare semnat de ambele părţi este transmis beneficiarului de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
    ART. 19
    Contractele de finanţare pentru investiţiile puse în funcţiune, denumite în continuare investiţii realizate, la momentul contractării, cuprind graficul de rambursare a maxim 25% din cheltuielile eligibile, facturate şi plătite de la data de 25 iunie 2009, inclusiv cheltuielile facturate până la data punerii în funcţiune a investiţiei, dar nu mai mult de valoarea obţinută prin aplicarea ponderii finanţării nerambursabile a investiţiei respective în valoarea totală actualizată a finanţărilor nerambursabile, aplicată la suma acumulată în contul PNI la data negocierii. Rambursarea se face eşalonat, în rate anuale, până la sfârşitul anului 2020, conform prevederilor contractului de finanţare, cu ajustarea prevăzută la art. 24, alin. (1), lit. (i).
    ART. 20
    Contractele de finanţare pentru investiţiile în derulare la momentul contractării, cuprind graficul rambursării a maxim 25% din cheltuielile eligibile facturate şi plătite de la data de 25 iunie 2009 până la momentul contractării şi din cheltuielile eligibile de la momentul contractării până la, inclusiv punerea în funcţiune a investiţiei, dar nu mai mult de valoarea obţinută prin aplicarea ponderii finanţării nerambursabile a investiţiei respective în valoarea totală actualizată a finanţărilor nerambursabile, aplicată la suma acumulată în contul PNI la data negocierii. Rambursarea se face eşalonat, în rate anuale, până la sfârşitul anului 2020, conform prevederilor contractului de finanţare, cu ajustarea prevăzută la art. 24, alin. (1), lit. (i).
    ART. 21
    Contractele de finanţare pentru investiţiile noi cuprind graficul rambursării a maxim 25% din cheltuielile eligibile de la data începerii investiţiei până la, inclusiv, punerea în funcţiune a investiţiei, dar nu mai mult de valoarea obţinută prin aplicarea ponderii finanţării nerambursabile a investiţiei respective în valoarea totală actualizată a finanţărilor nerambursabile, aplicată la suma acumulată în contul PNI la data negocierii. Data începerii investiţiei nu poate depăşi mai mult de 6 luni de la data semnării contractului de finanţare. Rambursarea se face eşalonat, în rate anuale, până la sfârşitul anului 2020, conform prevederilor contractului de finanţare, cu ajustarea prevăzută la art. 24, alin. (1), lit. (i).

    C. DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE. MONITORIZAREA ŞI VERIFICAREA REALIZĂRII INVESTIŢIILOR

    ART. 22
    (1) În derularea contractului de finanţare valoarea de 25% din cheltuielile eligibile este maximă.
    (2) În realizarea investiţiei, orice majorare a valorii investiţiei faţă de valoarea din contractul de finanţare, inclusiv a cheltuielilor eligibile, este asigurată de beneficiar.
    (3) Prevederile contractului de finanţare pot fi modificate numai prin acte adiţionale la contractul de finanţare.
    ART. 23
    În cazul în care investiţia pentru care s-a semnat contractul de finanţare nu se realizează în intervalul de timp planificat, aceasta poate fi transferată în anii următori prin act adiţional la contractul de finanţare. Un astfel de transfer este permis doar de două ori, cu condiţia ca investiţia să fie realizată până la sfârşitul semestrului I al anului 2020.
    ART. 24
    (1) Rambursarea finanţării din contul PNI se face conform graficului de rambursare prevăzut în contractul de finanţare, în tranşe anuale, până la sfârşitul anului 2020. Graficul de rambursare, cuprins în contractul de finanţare, include ratele de rambursare anuală. Plata ratelor se va face după ajustarea acestora conform prevederilor de la lit. (i) de mai jos în ordinea în care au fost înregistrate cererile de finanţare.
    (i) În stabilirea ratelor de rambursare anuale, vor fi avute în vedere următoarele:
    a. Finanţarea nerambursabilă a proiectelor din PNI este nediscriminatorie.
    b. Finanţările nerambursabile se realizează cu încadrarea în limita fondurilor disponibile din contul PNI, în funcţie de ordinea în care a fost solicitată şi aprobată cererea de finanţare.
    c. Plata finanţării nerambursabile din contul PNI se face eşalonat, până la sfârşitul anului 2020.
    d. Valoarea finanţării nerambursabile pentru fiecare investiţie din PNI nu va depăşi 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente investiţiei comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România potrivit articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE, cu aplicarea principiului că toate investiţiile din PNI vor primi din suma acumulată acelaşi procent, echivalentul ponderii acesteia în valoarea totală actualizată a finanţărilor nerambursabile.
    e. Valoarea totală de rambursat pentru o investiţie, va fi calculată prin raportare la ponderea investiţiei respective din valoarea totală actualizată a finanţărilor nerambursabile, aplicată la suma acumulată în contul PNI.
    f. Valoarea ratelor va fi stabilită prin negocierea contractului de finanţare, cumulul acestora neputând depăşi valoarea totală de rambursat, calculată conform prevederilor de la lit. e.
    g. În fiecare an, valoarea ratelor poate fi ajustată în raport cu modificarea ponderii finanţării nerambursabile a investiţiei respective în valoarea totală actualizată a finanţărilor nerambursabile, aplicată la suma acumulată în contul PNI la data ajustării, şi/sau în aplicarea principiului că plata se face ex-post.
    (ii) Plata sumelor aferente primei cereri de rambursare, respectiv prima rată, se face proporţional cu alocările anuale cumpărate de Beneficiar pentru instalaţia ce face obiectul investiţiei începând cu alocarea aferentă anului 2013, în situaţia în care Beneficiarul deţine instalaţii cărora le-au fost alocate certificate de emisii de gaze cu efect de seră conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, se efectuează după următoarea metodologie de calcul:

                                      Certificate CO(2) plătite în perioadă
                                      pentru instalaţia aferentă investiţiei
Suma rambursată = Suma de rambursat x ──────────────────────────────────────
                                      Certificate CO(2) alocate în perioadă
                                      pentru instalaţia aferentă investiţiei

    unde:
    Suma de rambursat = Prima rată
    Perioadă: 2013 - până la data depunerii primei cereri de rambursare


    Rambursarea sumelor aferente cotei stabilite, corespunzătoare investiţiilor realizate, proporţional cu gradul de îndeplinire a cotelor de emisii gratuite (certificate GES) alocate pentru instalaţiile din PNI care fac obiectul investiţiilor, poate fi aplicată cu următoarele condiţii:
    ● asigurarea echilibrului permanent între valoarea investiţiilor şi cotele de emisii alocate cu titlu gratuit, prin ajustarea sumei rambursate aferente investiţiilor, cu gradul de îndeplinire a cotelor de achiziţie de certificate GES;
    ● investiţiile din PNI să se realizeze conform calendarului aprobat;
    ● în cazul nerealizării unei părţi din investiţia planificată, aceasta se va reporta cel mult în anul următor anului constatării;
    ● prezentarea în cadrul rapoartelor anuale transmise Comisiei a dovezilor că au fost aplicate măsurile corective corespunzătoare nerealizării cotelor de emisii, precum şi, după caz, a justificărilor privind lipsa investiţiilor într-un an dat, sau a dovezilor că lipsa investiţiilor constatată în anul precedent a fost remediată."
    (iii) Plata sumelor aferente următoarelor cereri de rambursare se face doar cu condiţia prezentării dovezii de plată la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul investiţiei, începând cu anul semnării contractului de finanţare.
    Plata sumelor rambursate se face în termen de maxim 45 de zile de la aprobarea cererii de rambursare. Modelul cererii de rambursare este prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri verifică cererea de rambursare şi documentele justificative care însoţesc cererea de rambursare, în termen de maxim 90 de zile de la data depunerii acestora.
    (3) Documentele care însoţesc cererea de rambursare sunt:
    a) documentele care atestă sumele şi numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră plătite anual de Beneficiar în contul PNI pentru instalaţia aferenta investiţiei, începând cu alocarea aferentă anului 2013, în situaţia în care Beneficiarul deţine instalaţii cărora le-au fost alocate certificate de emisii de gaze cu efect de seră conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013;
    b) facturi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor pe baza cărora cheltuielile să poată să fie auditate şi identificate, în copie;
    c) ordine de plată, în copie;
    d) extrase de cont, în copie;
    e) documente justificative pentru lucrările executate în antrepriză proprie, în copie, după caz;
    f) procesele verbale de predare-primire pentru echipamentele achiziţionate, situaţie de lucrări şi/sau documente care să ateste acceptarea de către beneficiar a rezultatelor serviciilor achiziţionate, în copie, numai pentru investiţiile în derulare şi pentru investiţiile noi;
    g) raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate, care are două componente: 1. raport de progres tehnic, auditat de un auditor de terţă parte (verificator de proiecte, sau responsabil tehnic cu execuţia, conform Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale); şi 2. raport de progres financiar, auditat de un auditor de terţă parte (membru al Camerei Auditorilor Financiari din România denumită în continuare CAFR), în original. Acest raport însoţeşte cererea de rambursare numai pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare la momentul semnării contractului de finanţare. Modelul raportului de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate este prevăzut în anexa nr. 5;
    h) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei care are două componente: 1. raport tehnic, auditat de un auditor de terţă parte (verificator de proiecte, respectiv responsabil tehnic cu execuţia, conform Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010) şi 2. raport financiar, auditat de un auditor de terţă parte (membru al CAFR), în original. Raportul final trebuie să conţină informaţii privind realizarea calitativă şi cantitativă a investiţiei, conformitatea cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE, revizuită, şi cu Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03 "Document de orientare privind aplicarea opţională a art. 10c din Directiva 2003/87/CE", precum şi realizarea indicatorilor tehnici de performanţă. Acest raport este prezentat pentru investiţiile realizate la momentul solicitării rambursării, iar pentru investiţiile noi sau în curs de derulare acest raport este prezentat la ultima cerere de rambursare. Modelul raportului final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei este prezentat în anexa nr. 9.
    (4) Beneficiarii care efectuează plăţi în valută, în derularea contractului de finanţare, solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora aşa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă.
    (5) Plăţile sumelor cerute prin cererile de rambursare aprobate, se fac la termenele prevăzute în contractul de finanţare, în limita fondurilor disponibile în contul PNI. În cazul în care fondurile disponibile din contul PNI au fost insuficiente, plăţile vor fi reluate, după asigurarea fondurilor necesare în contul PNI, cu respectarea ordinii de aprobare a cererilor de finanţare.
    ART. 25
    Recuperarea prefinanţării, prevăzută la art. 14, se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, prin deducerea a minim 5% din valoarea fiecărei cereri de rambursare intermediare, după caz, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze înainte de ultima cerere de rambursare.
    ART. 26
    (1) Cererile de rambursare, însoţite de documentele prevăzute la art. 24, se depun la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în termenele prevăzute în graficul de rambursare. Cererea de rambursare depusă după termenul prevăzut în graficul de rambursare nu se ia în considerare.
    (2) Atunci când există neclarităţi, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are dreptul să solicite documente pentru elucidarea neclarităţilor. Beneficiarul trimite documentele solicitate în termen de maxim 20 zile de la data primirii solicitării. Neprezentarea documentelor/clarificărilor în termenul solicitat atrage respingerea motivată parţială sau totală a valorii cererii de rambursare.
    ART. 27
    Ultima cerere de rambursare este însoţită şi de următoarele documente:
    a) procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune pentru întreaga investiţie, din care să rezulte şi nivelul de realizare al indicatorilor tehnici de performanţă, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, în copie;
    b) procesul verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor şi preluarea de către personalul de exploatare, pentru lucrările efectuate în antrepriză proprie, după caz, în copie;
    c) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei, care are două componente: 1. raport tehnic, auditat de un auditor de terţă parte (verificator de proiecte, sau responsabil tehnic cu execuţia, conform Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010); şi 2. raport financiar, auditat de un auditor de terţă parte (membru al CAFR). Raportul final trebuie să conţină informaţii privind realizarea calitativă şi cantitativă a investiţiei, conformitatea cu Directiva nr. 2003/87/CE, revizuită, şi cu Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03, precum şi realizarea indicatorilor tehnici de performanţă, în original;
    d) declaraţia beneficiarului că toate datele puse la dispoziţie sunt corecte şi corespund realităţii atât din punct de vedere financiar cât şi tehnic şi sunt auditate de auditorii de terţă parte;
    e) declaraţia beneficiarului privind decontarea integrală a prefinanţării, după caz, în original;
    f) notă de decontare internă a cheltuielilor aferente probelor tehnologice, în copie, după caz.
    ART. 28
    (1) Monitorizarea realizării investiţiei începe în momentul semnării contractului de finanţare.
    (2) Monitorizarea realizării investiţiei se face atât prin verificarea documentelor aferente investiţiei cât şi prin vizite la sediul beneficiarului şi la locul investiţiei.
    (3) În scopul implementării mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, şi a Planului naţional de investiţii, sumele aferente activităţilor de monitorizare şi punere în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii derulate de către Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri sunt asigurate de beneficiari din sursele proprii ale acestora.
    Cuantumul sumelor asigurate de către beneficiari din surse proprii, stabilit prin contractele de finanţare, potrivit prevederilor de mai sus, va reprezenta 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin cererea de finanţare aprobată, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România potrivit articolului 10c alineatul (5) din Directiva nr. 2003/87/CE.
    Sumele virate de beneficiari constituie venituri proprii ale Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi se utilizează potrivit art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 29
    (1) Monitorizarea realizării investiţiei vizează progresul fizic al investiţiei şi respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, privind evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente investiţiei.
    (2) Monitorizarea realizării investiţiei se face cel puţin odată pe an, de către echipa de monitorizare nominalizată de ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri. Pentru monitorizarea realizării investiţiei şi pentru verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri poate contracta servicii specifice.
    (3) Vizitele la sediul beneficiarului şi la locul investiţiei pot fi anunţate sau inopinate şi au ca scop identificarea eventualelor probleme şi recomandarea soluţiilor de îmbunătăţire a realizării investiţiei.
    (4) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta.
    (5) Pentru fiecare monitorizare, echipa de monitorizare întocmeşte un raport de monitorizare, care conţine constatările şi recomandările sale. Un exemplar al raportului de monitorizare se trimite beneficiarului.
    ART. 30
    (1) Verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI se poate face în cadrul monitorizării sau independent de aceasta.
    (2) Verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI se face minim o dată pe an şi ori de câte ori este necesar, de către echipa de monitorizare.
    (3) Verificarea se face obligatoriu înaintea aprobării ultimei cereri de rambursare, când se evaluează şi realizarea indicatorilor tehnici de performanţă.
    ART. 31
    Indicatorii tehnici de performanţă care se evaluează pentru investiţiile finanţate din contul PNI sunt următorii:
    a) eficienţa producerii energiei electrice
    b) eficienţa globală în cogenerare, după caz
    c) emisia specifică de dioxid de carbon.
    Calculul eficienţei producerii energiei electrice
    Eficienţa de producere a energiei electrice se calculează ca raport între energia electrică produsă şi consumul total de combustibil.

┌──────────────────────┐
│ Eta(e) = E(p)/C(T), │
└──────────────────────┘


    unde:
    - Eta(e) = eficienţa producerii energiei electrice (%);
    - E(p) = energia electrică produsă la bornele generatorului (MWh);
    - C(T) = consumul total de combustibil (MWh).

    Calculul eficienţei globale în cogenerare
    În cazul investiţiilor pentru capacităţi noi de cogenerare se determină eficienţa globală în cogenerare, cu formula:

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Eta(gl,cogen) = [E(cog) + ET + C(SI)T]/C(T), │
└─────────────────────────────────────────────────┘


    unde:
    - Eta(gl,cogen) = eficienţa globală în cogenerare;
    - E(cog) = energia electrică totală a configuraţiei (MWh), care se determină astfel:

┌──────────────────────────────┐
│ E(cog) = P(p,cogen) * t, │
└──────────────────────────────┘


    unde:
    ● P(p,cogen) = puterea electrică produsă de configuraţia de cogenerare la bornele generatorului (MW);
    ● t = durata de funcţionare (ore);
    - ET = energia termică a configuraţiei este energia termică livrată măsurată la gardul sursei (MWh);
    - C(SI)T = consumul serviciilor interne termice pentru încălzirea incintelor şi pregătirea combustibilului consumat (MWh);
    - C(T) = consumul total de combustibil al configuraţiei (MWh).

    De asemenea, se determină:
    - Eta(e,cogen) = eficienţa de producere a energiei electrice corespunzătoare configuraţiei, cu formula:

┌──────────────────────────────┐
│ Eta(e,cogen) = E(cog)/CT │
└──────────────────────────────┘


    Eta(t,cogen) = eficienţa de producere a energiei termice corespunzătoare configuraţiei, cu formula:

┌─────────────────────────────────────┐
│ Eta(t,cogen) = [ET + C(SI)T]/CT │
└─────────────────────────────────────┘


    Calculul emisiei specifice de dioxid de carbon
    Pentru capacităţi de producere exclusiv energie electrică
    Se determină emisia specifică de dioxid de carbon [CO(2)] ca raport între emisiile de CO(2) ale instalaţiei şi energia electrică produsă pentru intervalul de funcţionare considerat.


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Emisia specifică de CO(2) = Emisii de CO(2)/Energia electrică produsă │ [tCO(2)/MWh]
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Emisiile de CO(2) se calculează pentru fiecare tip de combustibil utilizat, conform formulei:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Emisii de CO(2) = combustibil consumat * puterea calorică * factor de emisie * factor de oxidare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    unde:
    - emisii de CO(2) [tCO(2)]
    - combustibil consumat (tone sau Nmc)
    - puterea calorică netă a combustibilului (TJ/tone sau TJ/Nmc)
    - factor de emisie [tCO(2)/TJ]
    - factor de oxidare (%)

    ● Energia electrică produsă se determină astfel:

┌────────────────┐
│ E(p) = P * t │
└────────────────┘


    unde:
    - E(p) = energia electrică produsă la bornele generatorului (MWh)
    - P(p) = puterea produsă la bornele generatorului (MW)
    - t = durata de funcţionare (ore)

    Pentru capacităţi de producere energie electrică şi termică în cogenerare
    Se determină:
    a) emisia specifică de CO(2) aferentă producerii de energie electrică;
    b) emisia specifică de CO(2) aferentă producerii de energie termică;
    c) emisia specifică de CO(2) aferentă producerii de energie electrică şi termică.
    Departajarea consumului de combustibil între producere de energie electrică şi producere de energie termică se realizează considerând pentru energia termică 1 MWt combustibil pentru 1 MWt energie termică.
    ART. 32
    (1) Evaluarea realizării indicatorilor tehnici de performanţă se efectuează atât pentru investiţiile în capacităţi noi, cât şi pentru investiţiile în capacităţi reabilitate şi modernizate.
    (2) Evaluarea realizării indicatorilor tehnici de performanţă se face la terminarea probelor tehnologice şi verificarea existenţei condiţiilor pentru exploatarea normală la capacitatea nominală a instalaţiilor şi utilajelor, respectiv la recepţia punerii în funcţiune.
    ART. 33
    (1) În cazul reabilitărilor şi modernizărilor, se vor determina indicatorii tehnici de performanţă înainte şi după reabilitare şi modernizare, în condiţii de funcţionare similară (încărcare electrică).
    (2) Condiţiile care atestă realizarea indicatorilor tehnici de performanţă sunt următoarele:
    a) emisia specifică de CO(2) după punerea în funcţiune a investiţiei de reabilitare şi modernizare trebuie să fie mai mică decât emisia specifică de CO(2) înainte de reabilitare şi modernizare;
    b) eficienţa producerii energiei electrice după punerea în funcţiune a investiţiei de reabilitare şi modernizare trebuie să fie mai mare decât eficienţa producerii energiei electrice înainte de reabilitare şi modernizare;
    c) eficienţa globală în cogenerare după finalizarea investiţiei de reabilitare şi modernizare trebuie să fie mai mare decât eficienţa globală în cogenerare înainte de reabilitare şi modernizare.
    ART. 34
    În cazul reabilitărilor şi modernizărilor, datele relevante pentru evaluarea realizării indicatorilor tehnici de performanţă sunt următoarele:
    a) înainte de realizarea investiţiei de reabilitare şi modernizare
    - Durata de funcţionare = perioada de referinţă de funcţionare dintr-un an calendaristic complet;
    - Puterea electrică produsă = puterea medie produsă la bornele generatoarelor pe perioada de referinţă de funcţionare;
    - Consumul de combustibil = consumul mediu de combustibil pe perioada de referinţă de funcţionare;
    - Puterea calorifică netă a combustibilului = se calculează ca medie ponderată;
    - Factorul de emisie mediu pe perioada de referinţă de funcţionare, în tone CO(2)/TJ;
    - Emisiile de CO(2) verificate pe perioada de referinţă de funcţionare. Sunt posibile următoarele situaţii:
    ● Emisii de CO(2) sunt verificate în perioada de referinţă;
    ● Emisiile de CO(2) nu sunt verificate în perioada de referinţă. Dacă nu există emisii de CO(2) verificate se procedează utilizând acelaşi mod de calcul ca în cazul emisiilor monitorizate şi raportate.
    b) după realizarea investiţiei de reabilitare şi modernizate
    - Durata de funcţionare = intervalul de timp din perioada probei de punere în funcţiune, când puterea electrică produsă atinge valoarea puterii medii înainte de realizarea investiţiei de reabilitare;
    - Puterea electrică produsă = puterea electrică produsă în probele tehnologice, egală cu puterea medie produsă înainte de realizarea investiţiei de reabilitare ("Pp după" = "Pp med înainte");
    - Consumul de combustibil = consumul de combustibil pentru producerea puterii "Pp după" din timpul probei de punere în funcţiune;
    - Factorul de emisie = factorul de emisie înainte de realizarea investiţiei de reabilitare, în tone CO(2)/TJ.
    ART. 35
    În cazul investiţiilor pentru capacităţi noi (greenfield) se determină indicatorii tehnici de performanţă la terminarea probelor tehnologice şi verificarea existenţei condiţiilor pentru exploatarea normală la capacitatea nominală a instalaţiilor şi utilajelor, respectiv la recepţia punerii în funcţiune.
    ART. 36
    Condiţiile care atestă conformitatea indicatorilor tehnici de performanţă sunt următoarele:
    a) eficienţa producerii energiei electrice trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării de către Comisie a Planului Naţional de Investiţii.
    b) eficienţa globală în cogenerare, după caz, trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării de către Comisie a Planului Naţional de Investiţii.
    c) emisia specifică de CO(2) după realizarea investiţiei, se calculează în funcţie de eficienţa producerii energiei electrice conformă cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării de către Comisie a Planului Naţional de Investiţii.
    ART. 37
    (1) Dacă la punerea în funcţiune a investiţiei, indicatorii tehnici de performanţă nu sunt realizaţi conform prevederilor din contractul de finanţare, beneficiarul va returna o sumă considerată necuvenită care se va calcula de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri proporţional cu nerealizarea indicatorului "emisie specifică de CO(2)".
    (2) În cazul în care emisia specifică de dioxid de carbon (tCO(2)/MWh) la punerea în funcţiune a investiţiei este mai mare decât valoarea prevăzută în contract, beneficiarul va returna suma considerată necuvenită care se va calcula proporţional cu nerealizarea indicatorului.
    Valoarea sumei considerată necuvenită se calculează cu următoarea formulă:

┌────────────────────────────────────────────┐
│S = D(em.sp) * Eprev * T(oper) * PRET(CO(2))│
└────────────────────────────────────────────┘


    unde:
    - S = suma considerată necuvenită
    - D(em.sp) = diferenţa de emisie specifică de dioxid de carbon [tCO(2)/MWh] = emisia specifică aşteptată - emisia specifică realizată la probele de punere în funcţiune
    - Eprev = cantitatea anuală de energie electrică previzionată a fi produsă în documentaţia care a stat la baza cererii de finanţare
    - T(oper) = un număr de 5 ani de operare
    - PRET(CO(2)) = preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la data la care se calculează suma considerată necuvenită, dar nu mai mult de 20 Euro/tCO(2)
    (3) Suma considerată necuvenită astfel calculată nu poate depăşi 1% din valoarea finanţării nerambursabile pentru realizarea investiţiei, şi se va plăti eşalonat, până la cel târziu 30 septembrie 2020, conform contractului de finanţare.
    ART. 38
    (1) În cazul în care beneficiarii nu respectă obligaţia de a pune în funcţiune investiţiile, utilizează fondurile din contul PNI în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate şi/sau justificate, ori sumele au fost acordate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor situaţii nereale pe documentele de rambursare, precum şi sume considerate necuvenite, nu respectă obligaţia de plată la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul investiţiei, începând cu anul semnării contractului de finanţare, acestea reprezintă creanţă bugetară, care se recuperează de la beneficiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se virează în contul PNI.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) reprezintă creanţă bugetară de la data la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri comunică titlul de creanţă debitorului/beneficiarului şi constituie titlu executoriu în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru neachitarea în termen a obligaţiilor de plată înscrise în titlu de creanţă, debitorul/beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile art. 119 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Sumele prevăzute la alin. (1), mai puţin sumele considerate necuvenite, reprezintă ajutor de stat utilizat abuziv în sensul art. 1 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE şi la momentul recuperării trebuie percepută beneficiarului şi dobânda de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România, din momentul în care beneficiarul a beneficiat de ajutorul de stat utilizat abuziv până la momentul recuperării acestuia.

    D. RAPORTAREA INVESTIŢIILOR DIN PLANUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII

    ART. 39
    (1) Beneficiarii care au semnat contractul de finanţare transmit Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri următoarele rapoarte:
    a) raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate, prevăzut la art. 24 alin. (3) lit. g), care însoţeşte fiecare cerere de rambursare, pentru investiţiile noi şi investiţiile în derulare;
    b) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei, prevăzut la art. 27 lit. c), care însoţeşte ultima cerere de rambursare, pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare;
    c) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei care însoţeşte prima cerere de rambursare, pentru investiţiile realizate;
    d) raport anual privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate de la momentul semnării contractului de finanţare până la momentul raportării, pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare. Acest raport se transmite până la data de 31 decembrie;
    e) raport preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente investiţiei ce se va derula în anul în curs, pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare. Acest raport se transmite până la data de 31 ianuarie;
    f) raport privind reducerea emisiilor de CO(2) obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a investiţiei. Acest raport se trimite până la data de 15 ianuarie, timp de minim 5 ani de la punerea în funcţiune a investiţiei.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. d), prezintă stadiile fizice şi valorice aferente investiţiilor atât în acel an cât şi cumulat de la momentul semnării contractului de finanţare, respectiv de la 25 iunie 2009, când este cazul, până la 31 decembrie anul curent. Modelul raportului anual privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate în perioada precedentă este prevăzut în anexa nr. 6.
    (3) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. e), prezintă estimativ volumul şi valoarea investiţiei preconizate a se efectua în cursul acelui an şi eşalonarea investiţiei în perioada următoare. Raportul va cuprinde orice modificare previzibilă în realizarea investiţiei în perioada următoare faţă de prevederile contractului de finanţare. Modelul raportului preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente investiţiei ce se va derula în anul în curs este prevăzut în anexa nr. 7.
    (4) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. f), prezintă reducerea emisiilor de CO(2), pentru anul precedent, calculată astfel:
    a) pentru o capacitate nouă care înlocuieşte în funcţionare o capacitate existentă la acelaşi operator, cantitatea de emisii de CO(2) redusă se calculează ca diferenţă între emisiile de CO(2) generate în situaţia existentă şi emisiile de CO(2) generate după punerea în funcţiune a capacităţii noi, pentru aceeaşi cantitate de energie electrică şi termică produsă;
    b) pentru reabilitarea şi modernizarea unei capacităţi existente, cantitatea de emisii de CO(2) redusă se calculează ca diferenţă între emisiile de CO(2) generate înainte de reabilitare şi modernizare şi emisiile de CO(2) generate după reabilitare şi modernizare, pentru aceeaşi cantitate de energie electrică şi termică produsă;
    c) pentru capacităţile noi (Greenfield) pe combustibili fosili, cantitatea de emisii de CO(2) redusă se calculează ca diferenţă între emisiile de CO(2) generate de centralele electrice pe combustibili fosili din Sistemul Energetic Naţional şi emisiile de CO(2) generate de noua capacitate, pentru aceeaşi cantitate de energie electrică şi termică produsă. Valoarea medie a emisiei specifice de CO(2) pentru centralele electrice pe combustibili fosili din Sistemul Energetic Naţional este cea din rapoartele publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Se consideră valorile din raportul ANRE aferent anului precedent în care se efectuează calculul. Pentru energia termică se consideră emisia specifică de CO(2) aferentă capacităţilor care asigură energia termică până la punerea în funcţiune a investiţiei;
    d) pentru capacităţile noi (Greenfield) care utilizează resurse regenerabile, cantitatea de emisii de CO(2) redusă se calculează ca diferenţă între emisiile de CO(2) generate de centralele electrice pe combustibili fosili din Sistemul Energetic Naţional şi emisiile de CO(2) generate de noua capacitate, pentru aceeaşi cantitate de energie electrică şi termică produsă. Valoarea medie a emisiei specifice de CO(2) pentru centralele electrice pe combustibili fosili din Sistemul Energetic Naţional se calculează pe baza datelor din rapoartele publicate de ANRE. Se consideră valorile din raportul ANRE aferent anului precedent în care se efectuează calculul. Valoarea medie a emisia specifică de CO(2) ţine seama de ponderea fiecărui tip de combustibil la producerea energiei electrice. Pentru energia termică se consideră emisia specifică de CO(2) aferentă capacităţilor care asigură energia termică până la implementarea investiţiei.
    Modelul raportului anual privind reducerea de emisii de dioxid de carbon - CO(2) obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a investiţiilor este prevăzut la anexa nr. 8.
    (5) Beneficiarii care au cereri de finanţare aprobate, pentru care nu au fost semnate contracte de finanţare, transmit Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri până la data de 31 decembrie documente justificative din care să rezulte costurile eligibile cuprinse în cererile de finanţare precum şi costurile eligibile efectuate până la acea data, însoţite, după caz, de Raportul auditorului, în vederea cuprinderii acestor informaţii în Raportul anual privind realizarea Planului naţional de investiţii, elaborat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în vederea înaintării acestuia către Comisia Europeană."
    ART. 40
    Beneficiarii care nu au semnat contractul de finanţare dar care sunt eligibili pentru solicitarea finanţării, trimit Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri raportul preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente investiţiilor ce se vor derula în anul în curs şi în anii următori. Acest raport se transmite până la data de 31 ianuarie.
    ART. 41
    (1) Rapoartele anuale prevăzute la art. 39 şi 40 se trimit în format editat pe hârtie, în 2 exemplare, semnate de reprezentanţii legali ai beneficiarilor, precum şi în format electronic la adresele prevăzute în contractul de finanţare.
    (2) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri verifică completitudinea rapoartelor anuale şi dacă este cazul solicită corectarea şi/sau completarea acestora. Beneficiarii trebuie să trimită rapoartele modificate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    E. CHELTUIELILE ELIGIBILE PENTRU INVESTIŢIILE DIN PLANUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII

    ART. 42
    Cheltuielile eligibile pentru investiţiile din Planul Naţional de Investiţii sunt următoarele:
    1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.
    2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, care cuprind cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaţiilor verzi şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.
    3. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, exclusiv cheltuielile pentru terenul aferent racordărilor la reţelele de utilităţi.
    4. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
    a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenurilor pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
    b) cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii:
      (i) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism,
      (ii) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare,
      (iii) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie sau alte cheltuieli de aceeaşi natură,
      (iv) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă,
      (v) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară,
      (vi) obţinerea acordului de mediu,
      (vii) obţinerea avizului P.S.I.,
      (viii) alte avize, acorduri şi autorizaţii, stabilite în condiţiile legii şi care au legătură cu obiectivul de investiţii sau cu lucrările de intervenţii,
    c) cheltuieli pentru proiectare şi inginerie:
      (i) cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie),
      (ii) cheltuieli pentru plata verificării tehnice a proiectării,
      (iii) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură),
      (iv) cheltuieli pentru expertizarea tehnică (pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate),
    d) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie, care cuprind cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii/achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire, anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, în legătură cu procedurile de achiziţie publică;
    e) cheltuieli pentru consultanţă:
      (i) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare sau alte cheltuieli de aceeaşi natură,
      (ii) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractelor de execuţie;
    f) cheltuieli pentru asistenţă tehnică:
      (i) cheltuieli pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectantului),
      (ii) cheltuieli pentru plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
    5. Cheltuieli pentru investiţia de bază:
    a) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii, care cuprind cheltuieli aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului,
    b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice, care cuprind cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora,
    c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale,
    d) cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi echipamente de transport, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic,
    e) cheltuieli pentru dotări, care cuprind cheltuieli pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în componenţa mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări privind protecţia muncii,
    f) cheltuieli pentru active necorporale, care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe.
    6. Cheltuieli pentru organizare de şantier care cuprind cheltuieli necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj:
    a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier:
      (i) cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajărilor la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea,
      (ii) cheltuieli de desfiinţare de şantier;
    b) cheltuieli conexe organizării de şantier, care cuprind cheltuieli pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contractele temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat sau alte cheltuieli de aceeaşi natură.
    7. Cheltuieli pentru cote legale:
    a) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii,
    b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii,
    c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor,
    d) alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii,
    e) valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante;
    8. Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor, ca procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de cheltuieli: amenajarea terenului, amenajare pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, proiectare şi asistenţă tehnică, investiţia de bază.
    Valoarea acestor cheltuieli este:
    a) în procent de maximum 10%, în cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente,
    b) în procent de maximum 20%, în cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale,
    Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei în cadrul proiectului, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.
    9. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar:
    a) cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare, care cuprind cheltuieli necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor;
    b) cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste care cuprind cheltuieli aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.
    10. Cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor de audit de terţă parte pentru proiect
    ART. 43
    Cheltuielile neeligibile pentru investiţiile din Planul Naţional de Investiţii sunt următoarele:
    a) taxa pe valoarea adăugată;
    b) cheltuielile pentru obţinerea terenului, inclusiv pentru terenul aferent racordării la utilităţi;
    c) costul creditului;
    d) comisionul băncii finanţatoare;
    e) cheltuielile cu achiziţia de echipamente second-hand;
    f) cheltuielile pentru echipamente, pentru instalaţii şi/sau lucrări care contribuie pentru conformarea cu legislaţia de mediu;
    g) contribuţia în natură;
    h) cheltuielile cu asigurarea pe timpul operării;
    i) cheltuielile cu amortizarea;
    j) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    k) costurile de operare, care nu se capitalizează;
    l) fondul de rulment.
    ART. 44
    Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
    a) să reprezinte plata facturilor emise şi plătite în perioada 25 iunie 2009-31 iulie 2020,
    b) să fie însoţită de facturi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor pe baza cărora cheltuielile să poată să fie auditate şi identificate,
    c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare,
    d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.
    ART. 45
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele proceduri.


    ANEXA 1
    la proceduri

                          MODELUL CERERII DE FINANŢARE

    DENUMIREA INVESTIŢIEI: ....................................
    [titlul proiectului trebuie să fie relevant şi în concordanţă cu activităţile preconizate şi cu denumirea din Planul Naţional de Investiţii]

    1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
    1.1. SOLICITANT
    Numele organizaţiei: ....................................
    Cod de înregistrare fiscală .............................
    Cod unic de înregistrare ................................
    Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: ..........
    Adresa poştală: .........................................

    1.2. REPREZENTANTUL LEGAL (persoana care are dreptul, conform actelor de constituire să semneze şi să reprezinte organizaţia)
    Nume ....................................
    Funcţie .................................
    Număr de telefon ........................
    Număr de fax ............................
    Adresă poştă electronică ................

    1.3. PERSOANA DE CONTACT (care va ţine legătura cu toate instituţiile implicate)
    Nume ............................................
    Funcţie .........................................
    Număr de telefon ................................
    Număr de fax ....................................
    Adresă poştă electronică ........................

    2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI (scurtă prezentare a investiţiei - maxim 1 pagină)
    3. PERIOADA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI ŞI GRAFICUL DE IMPLEMENTARE
    Perioada de realizare a investiţiei, exprimată în luni:
    Graficul de implementare:
    Graficul de implementare al investiţiei este o reprezentare grafică de tip Gantt (cu bare de timp), ca un proces unic, care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi controlate, întreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerinţelor specifice şi care include constrângeri referitoare la timp, costuri şi resurse.
    Graficul de implementare va fi propus de Beneficiar şi poate fi diferit decât cel din studiul de fezabilitate.

    4. INDICATORI TEHNICI DE PERFORMANŢĂ AI INVESTIŢIEI (se va completa după caz Tabelul 1.1 sau 1.2)

    Tabel 1.1 - Pentru reabilitarea capacităţilor existente

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ Indicatorii tehnici de performanţă │Valoarea înainte│Valoarea după│
│ │ de reabilitare │ reabilitare │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Eficienţa producerii energiei electrice (%) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz│ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Emisia specifică [tCO(2)/MWh produsă] │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘


    Tabel 1.2 - Pentru capacităţi noi (valoarea indicatorului după realizarea investiţiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării Planul Naţional de Investiţii de către Comisia Europeană)

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ Indicatorii tehnici de performanţă │ Valoarea după │ Valoarea │
│ │ punerea în │ conform │
│ │ funcţiune │ BREF-BAT │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Eficienţa producerii energiei electrice (%) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz│ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Emisia specifică [tCO(2)/MWh produsă] │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘


    5. FINANŢAREA INVESTIŢIEI
    5.1. DETALIEREA COSTURILOR INVESTIŢIEI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ conform Tabelului 2

    Tabel 2 - Detalierea costurilor investiţiei


┌───────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Cap./ │ Denumirea capitolelor │ Valoarea │ Valoarea │ Finanţarea nerambursabilă │ Contribuţia proprie │
│Subcap.│ şi subcapitolelor │ totală a │ totală ├────────────┬────────┬─────────┼──────────┬──────────┤
│ │ de cheltuieli │cheltuielii│eligibilă a│Prevederile │ Procen-│ Valoarea│ la │Cheltuieli│
│ │ │ cu TVA │cheltuielii│ legale │ tul │ finan- │ valoarea │conexe şi │
│ │ │ (lei) │ (lei) │ │ (%) │ ţării │eligibilă │ neeli- │
│ │ │ │ │ │ │nerambur-│ a chel- │ gibile │
│ │ │ │ │ │ │ sabile │ tuielii │ (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 8 │ 3 = 6 + 7 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 1│Cheltuieli pentru │ │ │Ordinul │ │ │ │ │
│ │amenajarea terenului │ │ │ministrului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │economiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. ..... │ │ │ │ │
│ │ │ │ │din ...... │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.1│Amenajarea terenului │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.2│Amenajări pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aducerea la starea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iniţială │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 2│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectare şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.1│Studii de teren │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.2│Obţinere avize, acorduri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi autorizaţii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.3│Proiectare şi inginerie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.4│Organizarea procedurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.5│Consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 3.6│Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţia de bază │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.1│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii şi instalaţii│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.2│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montajul utilajelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.3│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.4│Cheltuieli pentru utilaje│ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără montaj şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente de transport │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.5│Cheltuieli pentru dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 4.6│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia de active │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 5│Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.1│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizare de şantier │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │a) cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări de construcţii şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizării de şantier │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │b) cheltuieli conexe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizării de şantier │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.2│Cheltuieli pentru cote │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │a) cota aferentă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Inspectoratului de Stat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în Construcţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │controlul calităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii; │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │b) cota pentru controlul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statului în amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriului, urbanism şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de construcţii│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │c) cota aferentă Casei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sociale a Constructorilor│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │d) alte cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aceeaşi natură, stabilite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │e) valoarea primelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurare din sarcina │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţii contractante │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 5.3│Cheltuieli diverse şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neprevăzute │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 6│Cheltuieli pentru probe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi teste şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │predare la beneficiar │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 6.1│Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pregătirea personalului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de exploatare │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 6.2│Cheltuieli pentru probe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi teste │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 7│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţiei serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de audit independent │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru proiect │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 8│Alte cheltuieli │ │ │Ordinul │ │ │ │ │
│ │neeligibile - TOTAL │ │ │ministrului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │economiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. ..... │ │ │ │ │
│ │ │ │ │din ...... │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    Beneficiarul poate efectua modificări prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi fără a se modifica valoarea totală a cheltuielilor eligibile contractată pentru rambursare.

    5.2. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI
    Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale investiţiei, conform tabelului 3:

    Tabelul 3

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ SURSE DE FINANŢARE │ VALOARE │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ I│VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (I = II + III) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ II│VALOAREA NEELIGIBILĂ A INVESTIŢIEI │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ III│VALOAREA ELIGIBILĂ A INVESTIŢIEI │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1│ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2│CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI (2 = I-1) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2.1│Surse proprii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2.2│Credit │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


    5.3. PREFINANŢAREA
    Solicit prefinanţare:
    [] DA
    [] NU
    Dacă DA, vă rugăm specificaţi:

    Tabelul 4

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile │ │
│nerambursabile (%) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Cuantumul sumei solicitate (lei) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Momentul la care se solicită transferul prefinanţării │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘


    5.4. GRAFICUL CERERILOR DE RAMBURSARE

    Tabelul 5


┌───────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┐
│ Cerere│ Valoarea │ Suma │ Suma │ Deducere │ Suma │ │
│de ram-│realizată din│ estimativă a│ estimativă a │ prefinanţare,│estimativă│ Data │
│bursare│ investiţie, │cheltuielilor│cheltuielilor │ minimum 5% │ de │depunerii*)│
│ nr. │ cu TVA │ eligibile │ eligibile │ din suma │ rambursat│ │
│ │ (lei) │ (lei) │nerambursabile│ estimativă a │ (lei) │ │
│ │ │ │ (lei) │cheltuielilor │ │ │
│ │ │ │ │ eligibile │ │ │
│ │ │ │ │nerambursabile│ │ │
│ 1. │ │ │ │ (lei) │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │
├───────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ ..... │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┘

──────────
    *) Se va completa cu nr. lunii (ex. luna a treia) de la semnarea Contractului de Finanţare.
──────────

    ANEXA 2
    la proceduri

                      MODELUL DECLARAŢIEI DE ELIGIBILITATE

    Subsemnatul, .......... <numele şi prenumele> ...... posesor al CI seria ..... nr. ........, eliberată de .......<organismul emitent>......, CNP ........../paşaport nr. ........, eliberat de .......<organismul emitent>......, în calitate de ........<funcţie>..... al ........<denumirea completă a organizaţiei solicitante>......, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    - .........<denumirea organizaţiei solicitante>....... depune Cererea de Finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă;
    - .........<denumirea organizaţiei solicitante>....... nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
    a) este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute la lit. b)
    d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au CIF şi sunt menţionate în certificatul constatator în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    e) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată către bugetele locale pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator;
    f) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei şi acest ordin nu a fost încă executat;
    g) împotriva ei a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost încă executat;
    h) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;
    - nu am suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de lucru judecat (res judicata);
    - nu am fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    - activităţile propuse în cadrul proiectului de investiţie nu au beneficiat, în ultimii 3 ani şi nu beneficiază în prezent de finanţare publică (se reformulează, după caz);
    - pentru proiecte de investiţii care implică execuţia de lucrări, infrastructura şi terenul asupra cărora se realizează activităţile propuse prin prezenta Cerere de finanţare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    - nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
    - nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

                  Data Semnătura şi ştampila
               .......... .........................    ANEXA 3
    la proceduri

                       MODELUL DECLARAŢIEI DE ANGAJAMENT

Subsemnatul ..............[numele şi prenumele]....... posesor al BI/CI seria ...... nr. .........., eliberată de ......[emitent]......, CNP ........../paşaport nr. ......., eliberat de ......[emitent]......, în calitate de reprezentant legal al .......[denumirea organizaţiei solicitante]......, Solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului de investiţie.........[titlul proiectului]......., pentru care am depus prezenta Cerere de Finanţare, mă angajez:
    - să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului,
    - să finanţez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului,
    - să nu pun ipotecă, să nu gajez pentru un împrumut sau orice formă de înstrăinare provizorie a oricărui bun menţionat în Cererea de Finanţare ca făcând parte din proiect şi care face parte din contractul de finanţare,
    - să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investiţie în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din contul PNI,
    - să menţin proprietatea facilităţilor construite/modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după punerea în funcţiune şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă,
    - să nu înstrăinez, închiriez, gajez bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării din contul PNI, pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune,
    - să respect, pe durata pregătirii proiectului de investiţie şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, achiziţiilor publice, ajutorului de stat, şi prevederile de informare/publicitate.

    Semnătura şi ştampila:
    [Semnătura reprezentantului legal al Solicitantului]

    Data
    ................


    ANEXA 4
    la proceduri

                         MODELUL CERERII DE RAMBURSARE

    1. Cerea de rambursare nr. ........... din data de .................
    2. Perioada de referinţă de la ......./....../....... până la ......./....../...... (pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare) sau perioada de referinţă 25 iunie 2009 - momentul semnării contractului de finanţare (pentru investiţiile realizate pentru care perioada de referinţă poate fi aceeaşi la toate cererile de rambursare).
    3. Tipul cererii de rambursare
    Cerere intermediară
    Cerere finală
    4. Date despre beneficiar
    Numele beneficiarului:
    Adresa:
    Codul fiscal:
    Contul în Trezorerie:
    Cod IBAN:
    5. Detalii despre investiţie:
    Data de început a investiţiei:
    Titlu investiţie:
    Numărul contractului de finanţare/Număr investiţie:
    6. Cheltuieli eligibile
    a) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente:
    Tabelul nr. 6a


┌─────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬─────────────┐
│Capitole şi │Date contract│ Factură │ │ │ │ Valoarea │
│subcapitole │ (numărul ├───┬────────┬──────────────────┬──────┤Denumire │Extras │ OP │ cheltuielii │
│de cheltuieli│contractului │Nr.│ Data │ Valoarea din │TVA*3)│furnizor/│de cont│(nr. şi│ eligibile │
│eligibile*1) │şi denumirea)│ │emiterii│factura aferentă │(lei) │executant│(nr. şi│ data) │solicitate la│
│ │ │ │ │fiecărei categorii│ │ │ data) │ │rambursare*4)│
│ │ │ │ │ de cheltuieli │ │ │ │ │ (lei) │
│ │ │ │ │ eligibile*2) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├─────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ eligibile │ X │ X │ X │ │ │ X │ X │ X │ │
└─────────────┴─────────────┴───┴────────┴──────────────────┴──────┴─────────┴───────┴───────┴─────────────┘

──────────
    *1) Se vor introduce numai acele categorii de cheltuieli din Tabelul nr. 2 din Cererea de Finanţare pentru care se solicită rambursare în prezenta cerere
    *2) Se va introduce valoarea din factură (fără TVA) aferentă fiecărei categorii de cheltuieli eligibile efectuate de către Beneficiar în perioada de referinţă a Cererii de Rambursare.
    *3) Se va introduce TVA-ul aferent valorii eligibile (TVA-ul aferent valorilor din coloana 5)
    *4) Se va introduce valoarea din factură pe fiecare categorie de cheltuială eligibilă cerută la rambursare din contul PNI, reprezentând valoarea din coloana (5) x 25%
──────────

    NOTĂ:
    Poziţiile din Tabelul nr. 6a marcate cu (X) nu se completează.
    Tabelul nr. 6a se prezintă în format Excel editabil.

    b) Situaţia rambursărilor
    Tabelul nr. 6b


┌───────────┬──────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐
│Capitole şi│ Total cheltuieli │Total cheltuieli│ Din care: │ │ │
│subcapitole│eligibile aprobate│ eligibile ├────────────────────┬────────────────────┤ │ │
│ de │ prin contract │ realizate şi │Cheltuieli eligibile│Cheltuieli eligibile│ Total cheltuieli │ Valoarea │
│cheltuieli │ (lei) │aprobate până la│ acoperite din │acoperite din contul│eligibile realizate│ cheltuielilor │
│eligibile*)│ │prezenta cerere │contribuţia proprie │ PNI │ în perioada de │eligibile rămase│
│ │ │ (lei) │ a beneficiarului │ (finanţare │ referinţă a │ a fi efectuate │
│ │ │ │ (surse proprii/ │ nerambursabilă) │ prezentei cereri │ (lei) │
│ │ │ │ credite bancare) │ (lei) │ (lei) │ │
│ │ │ │ (lei) │ │ │ │
├───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ (0) │ (1) │(2) = (3) + (4) │ (3) │ (4) │ (5) │(6)=(1)-(2)-(5) │
├───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│2. ... │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│I. TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │
│ELIGIBILE │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│II. PRE- │ │ │ │ │ │ │
│FINANŢARE │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│III. TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │
│ELIGIBILE │ │ │ │ │ │ │
│(I-II) │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴────────────────┘

──────────
    *) A se vedea categoriile de cheltuieli eligibile prezentate în Tabelul nr. 2 din Cererea de finanţare.
──────────

    7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ........ LEI, reprezentând cheltuieli eligibile acoperite prin finanţare nerambursabilă asigurată din contul PNI

┌────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Valoarea cheltuielii│ │Finanţare nerambursabilă asigurată din│
│eligibile solicitate│ Prefinanţare │contul PNI şi solicitată prin prezenta│
│ la rambursare*) │ │ cerere │
├────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) = (0) - (1) │
├────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
└────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────────┘


──────────
    *) Valoarea se preia din Tabelul nr. 6a coloana 10, linia I.
──────────

    8. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului
    În calitate de Beneficiar declar următoarele:
    a) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite.
    b) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate.
    c) Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.
    d) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile.
    e) Regulile privind finanţarea din contul PNI, achiziţiile, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au fost respectate.
    f) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi a contractelor de achiziţie de produse/servicii/lucrări.
    g) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.
    h) Declar că prezenta cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile Codului penal, cu privire la falsul în declaraţii.
    i) Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie, respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului.
    j) Declar că toate datele puse la dispoziţie sunt corecte şi corespund realităţii atât din punct de vedere financiar cât şi tehnic şi sunt auditate de auditorii de terţă parte.
    k) Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de rambursare, este posibil ca aceste fonduri să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

    Beneficiar:
    Numele şi Prenumele:
    Funcţia:
    Data:

    9. Listă documente însoţitoare

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Denumire │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Documentele care atestă sumele şi numărul de certificate de emisii de │
│ │gaze cu efect de seră plătite anual de Beneficiar în contul PNI pentru │
│ │instalaţia aferentă investiţiei, începând cu alocarea aferentă anului │
│ │2013, în situaţia în care Beneficiarul deţine instalaţii cărora le-au │
│ │fost alocate certificate de emisii de gaze cu efect de seră conform │
│ │anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Facturi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau alte │
│ │documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor pe baza│
│ │cărora cheltuielile să poată să fie auditate şi identificate │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Ordine de plată (copie) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Extrase de cont (copie) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Documente justificative pentru lucrări executate în antrepriză proprie, │
│ │după caz │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente │
│ │investiţiilor sau raport final privind stadiul tehnic şi financiar al │
│ │investiţiei, după caz │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 5
    la proceduri

                 MODELUL RAPORTULUI DE PROGRES PRIVIND STADIILE
                FIZICE ŞI VALORICE AFERENTE INVESTIŢIEI EFECTUATE

    A. RAPORT DE PROGRES TEHNIC
    Raport de progres tehnic privind stadiile fizice aferente investiţiei efectuate în perioada ................
    1. Beneficiar
    a. Nume Beneficiar (companie)
    b. Adresa
    c. Nume reprezentant legal/funcţie
    d. Contact (telefon, fax, e-mail)
    2. Denumirea investiţiei
    3. Situaţia contractuală
    a. Date identificare contract finanţare
    b. Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, data, subiect)
    4. Numărul Raportului de progres
    5. Perioada de raportare
    6. Descrierea lucrărilor efectuate în perioada .....................
    a. Descrierea lucrărilor
    b. Concordanţa cu calendarul activităţilor prevăzut în contractul de finanţare:

┌─────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ Activităţile planificate │ Data de începere a │ Data finală a │
│pentru perioada de raportare │activităţii planificate│activităţii planificate│
├─────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├─────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├─────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
└─────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘
┌─────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Activităţi desfăşurate în │ Data de începere a │ Data finală a │
│timpul perioadei de raportare│activităţii desfăşurate│activităţii desfăşurate│
├─────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├─────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
├─────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
└─────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘


    c. Procent estimativ de realizare fizică
    d. Contracte de achiziţie semnate

┌────────┬────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────────┐
│ Nr. │ Obiectul │ Valoarea │ Procedura de │ Stadiul achiziţiei │
│contract│contractului│ (lei) │achiziţie aplicată│ │
├────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────────┘


    e. Problemele identificate
    f. Modificări fundamentale identificate, comparativ cu Cererea de finanţare
    g. Modificări solicitate
    7. Stadiul fizic al proiectului la data de ...............
    a. Descrierea stadiului fizic al proiectului
    b. Concordanţa cu calendarul activităţilor prevăzut în contractul de finanţare
    c. Procent estimativ de realizare fizică

    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal Data
    ........................ ..................

    Auditor,
    .................


                         B. RAPORT DE PROGRES FINANCIAR

    Raport de progres financiar privind stadiile valorice aferente investiţiei efectuate în perioada .................
    1. Beneficiar
    a. Nume Beneficiar (companie)
    b. Adresa
    c. Nume reprezentant legal/funcţie
    d. Contact (telefon, fax, e-mail)
    2. Denumirea investiţiei
    3. Situaţia contractuală
    a. Date identificare contract finanţare
    b. Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, data, subiect)
    4. Numărul Raportului de progres
    5. Perioada de raportare
    6. Valoarea lucrărilor executate în perioada ..............
    a. Valoarea investiţiei/Valoarea cheltuielilor eligibile
    b. Concordanţa cu calendarul activităţilor prevăzut în contractul de finanţare
    7. Stadiul valoric al proiectului la data de ...........
    a. Valoarea investiţiei/Valoarea cheltuielilor eligibile/Valoarea finanţării nerambursabile primite
    b. Concordanţa cu eşalonarea valorică prevăzută în contractul de finanţare
    8. Analiza cantitativă şi calitativă a investiţiei (aprecieri privind realizarea cantitativă şi calitativă a investiţiei din punct de vedere financiar precum şi menţionarea valorii totale a investiţiei)
    9. Suma solicitată ca finanţare nerambursabilă (= 25% x Valoarea cheltuielilor eligibile)

    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal Data
    ........................ ..................

    Auditor,
    .................


    ANEXA 6
    la proceduri

              MODELUL RAPORTULUI ANUAL PRIVIND STADIILE FIZICE ŞI
         VALORICE AFERENTE INVESTIŢIEI EFECTUATE ÎN PERIOADA PRECEDENTĂ

    1. Beneficiar
    Nume Beneficiar (companie)
    Adresa
    Nume reprezentant legal/funcţie
    Contact (telefon, fax, e-mail)
    2. Denumirea investiţiei
    3. Situaţia contractuală
    Date identificare contract finanţare
    Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, data, subiect)
    4. Perioada de raportare
    Anul ........
    Perioada ..........
    5. Stadiul fizic al proiectului la data de 31 decembrie a anului ..............
    Data începerii investiţiei
    Data prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
    Data reală
    Descrierea stadiului investiţiei din punct de vedere fizic, la data de 31 decembrie a anului ..........
    Rezultate obţinute până în prezent (ex: contracte de achiziţie semnate)
    Concordanţa cu calendarul activităţilor prevăzut în contractul de finanţare
    6. Descrierea lucrărilor efectuate în anul ........
    7. Prezentarea procedurilor de achiziţie
    8. Monitorizarea investiţiei
    Datele vizitelor de monitorizare efectuate de ME-DE/alte autorităţi
    Prezentarea concluziilor vizitelor de monitorizare, conform raportului de monitorizare transmis beneficiarului, după caz.
    9. Controlul investiţiei
    Datele controalelor efectuate şi entităţile care au realizat controalele
    Prezentarea rezultatelor controalelor
    10. Stadiul valoric al investiţiei
    a. Valoarea totală a investiţiei/Valoarea totală a cheltuielilor eligibile
    b. Eşalonarea anuală valorii totale/valorii cheltuielilor eligibile, conform contractului
    c. Valoarea lucrărilor executate în perioada anterioară, inclusiv anul curent (total/cheltuieli eligibile)
    d. Valoarea lucrărilor efectuate în anul curent (total/cheltuieli eligibile)
    e. Concordanţa cu eşalonarea valorică prevăzut în contractul de finanţare
    11. Situaţia cererilor de rambursare
    a. Sume solicitate
    b. Sume rambursate
    c. Sume în curs de rambursare
    12. Probleme apărute în anul curent şi influenţa asupra derulării investiţiei
    13. Analiza cantitativă şi calitativă a investiţiei. Realizarea indicatorilor de performanţă (doar în cazul Raportului anual după finalizarea investiţiei)
    14. Modul de păstrare a documentelor şi a evidenţei contabile legate de investiţie
    15. Documente anexate:
    a. Documentele de certificare ale stadiului investiţiei emise de auditorul independent (copie)
    b. Traducerea autorizată în limba engleză a documentelor de certificare ale auditorului independent
    c. Rapoartele vizitelor de monitorizare (copie)
    d. Rapoartele controalelor (copie)
    e. Hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor/Consiliului de Administraţie/Consiliului de Supraveghere/Directoratului cu privire la investiţie

    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal Data
    ........................ ..................

    Auditor,
    .................


    ANEXA 7
    la proceduri

             MODELUL RAPORTULUI PRELIMINAR ANUAL CU PROPUNERILE DE
     CHELTUIELI AFERENTE INVESTIŢIEI CE SE VA DERULA ÎN PERIOADA URMĂTOARE

    1. Beneficiar
    Nume Beneficiar (companie)
    Adresa
    Nume reprezentant legal/funcţie
    Contact (telefon, fax, e-mail)
    2. Denumirea investiţiei
    3. Perioada de raportare
    Anul .........
    Perioada ...........
    4. Investiţie contractată
    DA/NU
    Dacă DA
    Numărul contractului de finanţare
    Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, data, subiect)
    Dacă NU
    Data estimată pentru depunerea Cererii de finanţare din contul PNI
    5. Modificări estimate (raportate la datele din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013/contract, după caz)
    Modificări privind data de începere a investiţiei
    Modificări privind durata investiţiei
    Modificări privind eşalonarea valorică a investiţiei, după caz
    Modificări privind valoarea investiţiei
    Alte modificări
    6. Stadiul fizic al investiţiei
    Descrierea lucrărilor prevăzute a se efectua în anul în curs
    Descrierea lucrărilor prevăzute a se efectua în perioada până la punerea în funcţiune a investiţiei
    7. Valoarea investiţiei/valoarea cheltuielilor eligibile
    Valoarea totală a investiţiei/cheltuielilor eligibile
    Valoarea investiţiei/cheltuielilor eligibile executate în perioada anterioară
    Valoarea lucrărilor prevăzute a se efectua în anul în curs (investiţie/cheltuieli eligibile)
    Eşalonarea anuală a investiţiei în perioada până la punerea în funcţiune a investiţiei (investiţie/cheltuieli eligibile)

    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal Data
    ........................ ..................    ANEXA 8
    la proceduri

                 MODELUL RAPORTULUI ANUAL PRIVIND REDUCEREA DE
                       EMISII DE DIOXID DE CARBON - CO(2)

    RAPORT ANUAL privind reducerea de emisii de CO(2) obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a investiţiei
    1. Beneficiar
    Nume Beneficiar (companie)
    Adresa
    Nume reprezentant legal/funcţie
    Contact (telefon, fax, e-mail)
    2. Denumirea investiţiei
    3. Situaţia contractuală
    Date identificare contract finanţare
    Data finalizării investiţiei
    4. Perioada de raportare
    5. Indicatori tehnici de performanţă contractaţi/realizaţi la punerea în funcţiune a investiţiei
    Eficienţa producerii energiei electrice
    Eficienţa globală în cogenerare
    Emisia specifică de CO(2) aferentă producerii de energie electrică
    Emisia specifică de CO(2) aferentă producerii de energie termică
    Emisia specifică de CO(2) aferentă producerii de energie electrică şi termică
    6. Emisii de CO(2) generate în anul ...........
    7. Emisii specifice realizate în anul .........
    Emisia specifică de CO(2) aferentă producerii de energie electrică
    Emisia specifică de CO(2) aferentă producerii de energie termică
    Emisia specifică de CO(2)aferentă producerii de energie electrică şi termică
    8. Reducerea de emisii de CO(2) obţinută în anul ....... [tCO(2)] şi modul de calcul

    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal Data
    ........................ ..................


    ANEXA 9
    la proceduri

       RAPORTUL FINAL PRIVIND STADIUL TEHNIC ŞI FINANCIAR AL INVESTIŢIEI

    A. RAPORT TEHNIC
    1. Beneficiar
    a. Nume Beneficiar (companie)
    b. Adresă
    c. Nume reprezentanţi legali/funcţie
    d. Contact (telefon, fax, e-mail)
    2. Denumirea investiţiei
    3. Perioada de realizare a investiţiei
    Data începerii investiţiei
    Data punerii în funcţiune a investiţiei
    4. Situaţia contractuală
    a. Date identificare contract finanţare
    b. Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, data, subiect)
    5. Descrierea lucrărilor efectuate
    a. Procent estimativ de realizare fizică a investiţiei:
    b. Contracte de achiziţie semnate, aferente cheltuielilor eligibile ale investiţiei

    Tabel 1 - Lista contractelor

┌───────────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┐
│Numărul şi data│ Furnizor │Obiectul Contractului│Valoare Ron│
│ contractului │ │ │(fără TVA) │
├───────────────┼──────────┼─────────────────────┼───────────┤
├───────────────┼──────────┼─────────────────────┼───────────┤
├───────────────┼──────────┼─────────────────────┼───────────┤
├───────────────┼──────────┼─────────────────────┼───────────┤
├───────────────┼──────────┼─────────────────────┼───────────┤
└───────────────┴──────────┴─────────────────────┴───────────┘


    6. Prezentarea procedurilor de achiziţie:
    7. Monitorizarea investiţiei
    8. Controlul investiţiei
    9. Analiza cantitativă şi calitativă a investiţiei, inclusiv cu privire la realizarea indicatorilor tehnici de performanţă
    10. Modul de păstrare a documentelor
    11. Documente anexate
    a) Raportul de activităţi
    b) Documentul de certificare a stadiului investiţiei al verificatorului independent
    c) Procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune

    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal Data
    ........................ ..................

    Auditor,
    .................


        RAPORTUL FINAL PRIVIND STADIUL TEHNIC ŞI FINANCIAR AL INVESTIŢIEI

    B. RAPORT FINANCIAR AL INVESTIŢIEI
    1. Beneficiar
    a. Nume Beneficiar (companie):
    b. Adresă:
    c. Nume reprezentanţi legali/funcţie
    d. Contact (telefon, fax, e-mail)
    2. Denumirea investiţiei
    3. Perioada investiţiei
    Data începerii investiţiei
    Data punerii în funcţiune
    4. Situaţia contractuală
    a. Date identificare contract finanţare
    b. Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, data, subiect)
    5. Situaţia valorică a investiţiei
    a. Valoarea totală a investiţiei
    b. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile/valoarea finanţării nerambursabile primite
    6. Suma solicitată ca finanţare nerambursabilă (= 25% x Valoarea cheltuielilor eligibile)
    7. Situaţia cererilor de rambursare
    a. Sume solicitate:
    b. Sume rambursate:
    c. Sume în curs de rambursare
    8. Monitorizarea investiţiei
    8. Monitorizarea investiţiei
    9. Controlul investiţiei
    10. Documente anexate
    a. Documentele de certificare a stadiului investiţiei ale auditorului independent
    b. Acolo unde se aplică:
    - Rapoartele vizitelor de monitorizare (copie)
    - Rapoartele controalelor (copie)
    - Hotărâri ale adunării generale a acţionarilor/consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directoratului cu privire la investiţie.

    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal Data
    ........................ ..................

    Auditor,
    .................


                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016