Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 3 august 2022  privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 3 august 2022 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 778 din 4 august 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 103 din 3 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778 din 4 august 2022.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte reguli specifice pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi persoanele fizice sau juridice care solicită:
    a) racordarea unui loc de consum nou, constând dintr-unul sau mai multe puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;
    b) racordarea unui loc de consum/loc de consum şi de producere nou, cu/fără instalaţii de stocare, cu puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;
    c) instalarea la un loc de consum/loc de consum şi de producere existent, cu/fără instalaţie de stocare, a unuia sau mai multor puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.

    (2) În cazul clienţilor casnici, prevederile prezentei proceduri se aplică prin coroborare cu prevederile Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (3) În cazul racordării locurilor de consum şi de producere cu/fără instalaţii de stocare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, prevederile prezentei proceduri se aplică prin coroborare cu dispoziţiile Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 3
    Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea privind performanţa clădirilor nr. 372/2005, republicată;
    c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.


    ART. 4
    În tot cuprinsul prezentei proceduri, prin sintagma „loc de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice“ se înţelege, după caz, „loc de consum constând dintrunul sau mai multe puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice“, „loc de consum/loc de consum şi de producere cu puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu/fără instalaţie de stocare“ sau „loc de consum/loc de consum şi de producere, cu/fără instalaţii de stocare, la care se instalează un punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice“.

    CAP. III
    Reguli pentru racordarea unui loc de consum nou cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice
    ART. 5
    Pentru realizarea racordării la reţeaua electrică de interes public a locurilor de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice se aplică prevederile şi se parcurg etapele de racordare din Regulament, prin coroborare cu prevederile procedurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3), după caz, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 6
    Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Regulament, informaţiile privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, solicitate de utilizator în etapa preliminară de documentare şi informare, se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii acestuia.

    ART. 7
    (1) Utilizatorul transmite la operatorul de distribuţie, direct sau prin împuternicit, cererea de racordare a locului de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.
    (2) Documentaţia anexată cererii de racordare prevăzute la alin. (1) cuprinde documentele prevăzute în Regulament, precum şi informaţii privind numărul punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, puterea instalată a unui echipament/staţie de reîncărcare, puterea maximă simultan absorbită de punctele de reîncărcare, tipul staţiei de reîncărcare (cu încărcare rapidă sau cu încărcare lentă) şi fişa tehnică a respectivului echipament.

    ART. 8
    (1) Soluţia de racordare a locurilor de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice se stabileşte prin fişă de soluţie.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Regulament, operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator.
    (3) La stabilirea soluţiei de racordare a locurilor de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, operatorul de distribuţie trebuie să ia în considerare posibilitatea de evacuare în reţeaua electrică de putere din bateria vehiculelor conectate la punctul/punctele de reîncărcare, dacă în fişa tehnică a punctului/punctelor de reîncărcare se specifică acest lucru. În acest caz, prin soluţia de racordare se stabileşte şi puterea aprobată ce poate fi evacuată în reţeaua electrică prin punctul/punctele de reîncărcare.

    ART. 9
    (1) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuţie conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea ale unui loc de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu respectarea prevederilor Regulamentului şi conţinutului-cadru al avizului tehnic de racordare aprobat de autoritatea competentă.
    (2) Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile de încetare a valabilităţii avizului tehnic de racordare prevăzute în Regulament.

    ART. 10
    (1) După primirea avizului tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de distribuţie încheierea contractului de racordare. Cererea pentru încheierea contractului de racordare va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul acestuia.
    (2) Notificarea prin care utilizatorul înştiinţează operatorul de distribuţie cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, desemnat de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare constituie totodată cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul acestuia.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), utilizatorul poate împuternici operatorul economic desemnat pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare să încheie, în numele şi pe seama sa, cu operatorul de distribuţie contractul de racordare şi să îl reprezinte pe utilizator în relaţia contractuală cu operatorul de distribuţie pe toată perioada derulării contractului de racordare.
    (4) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cererea prevăzută la alin. (1) sau la notificarea prevăzută la alin. (2), după caz, următoarele documente:
    a) copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, după caz;
    b) devizul general întocmit de operatorul economic atestat ales/desemnat de utilizator;
    c) copia contractului de proiectare şi/sau de execuţie încheiat de utilizator cu operatorul economic atestat, desemnat de către acesta;
    d) împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat desemnat pentru proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare conform prevederilor alin. (3) pentru semnarea contractului de racordare încheiat cu operatorul de distribuţie în numele şi pe seama utilizatorului şi reprezentarea utilizatorului în relaţia contractuală cu operatorul de distribuţie pe toată perioada derulării contractului de racordare.

    (5) Utilizatorul client casnic anexează la cererea prevăzută la alin. (1) sau la notificarea prevăzută la alin. (2), după caz, documentele menţionate în procedura prevăzută la art. 2 alin. (2).
    (6) Pentru realizarea racordării, utilizatorul achită tariful de racordare conform prevederilor Regulamentului.
    (7) Utilizatorul client casnic al cărui loc de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice se racordează la reţeaua de joasă tensiune achită tariful de racordare conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2).
    (8) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului-cadru de racordare aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (9) În cazul utilizatorului client casnic al cărui loc de consum/de consum şi de producere cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice se racordează la reţeaua de joasă tensiune, contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2) şi ale contractelor-cadru de racordare anexate acesteia.

    ART. 11
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 37 din Regulament, operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită utilizatorului sau, după caz, operatorului economic atestat desemnat proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 10 alin. (1) sau, după caz, a notificării prevăzute la art. 10 alin. (2), însoţite de documentaţia completă.
    (2) În cazul în care, la solicitarea utilizatorului sau a operatorului economic atestat desemnat, împuternicit potrivit prevederilor art. 10 alin. (3), operatorul de distribuţie împreună cu utilizatorul sau cu operatorul economic atestat desemnat, după caz, convin modificări la proiectul de contract prevăzut la alin. (1), operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită utilizatorului şi operatorului economic atestat desemnat contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului contractului.

    ART. 12
    (1) Proiectarea instalaţiei de racordare, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în conformitate cu prevederile legale, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a acesteia se realizează în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor Regulamentului, respectiv ale procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2) în cazul racordării la reţeaua de joasă tensiune a locurilor de consum/de consum şi de producere cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice aparţinând utilizatorilor clienţi casnici.
    (2) Realizarea lucrărilor aferente instalaţiei de utilizare este în responsabilitatea utilizatorului şi se efectuează pe cheltuiala acestuia.
    (3) Lucrările prevăzute la alin. (2) se realizează cu persoane autorizate sau operatori economici atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări.

    ART. 13
    (1) În cazul locurilor de consum şi de producere noi cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de utilizare se realizează de către operatorul de distribuţie cu respectarea cerinţelor şi termenelor prevăzute în Regulament, în procedurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) şi în normele tehnice în vigoare, după caz.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), etapa de punere sub tensiune pentru probe a instalaţiei de utilizare este prevăzută în contractul de racordare.

    ART. 14
    (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare pentru locul de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a procesului-verbal de recepţie încheiat la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    (2) Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalaţiei de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.

    ART. 15
    Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare, cu condiţia încheierii de către utilizator a contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, şi se prevede în contractul de racordare.

    CAP. IV
    Reguli pentru instalarea la un loc de consum existent a punctului/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, fără depăşirea puterii aprobate
    ART. 16
    (1) La instalarea la un loc de consum existent a punctului/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice fără depăşirea puterii aprobate pentru consum prevăzute în avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum, avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare existent nu se actualizează.
    (2) La instalarea la un loc de consum şi de producere existent a punctului/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice care au posibilitatea de a evacua putere din bateria vehiculelor conectate la punctul/punctele de reîncărcare, fără depăşirea puterii aprobate pentru consum şi a celei aprobate pentru evacuare prevăzute în avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum şi de producere, avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare existent nu se actualizează.
    (3) La instalarea la un loc unde se realizează exclusiv consum de energie electrică a punctului/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice care au posibilitatea de a evacua putere din bateria vehiculelor conectate la punctul/punctele de reîncărcare, utilizatorul transmite operatorului de distribuţie o cerere de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil, ca urmare a unor modificări de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate anterior.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3) se parcurg etapele de racordare prevăzute în Regulament şi se aplică prevederile art. 8-12, coroborate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2) şi/sau alin. (3), după caz.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare.

    CAP. V
    Reguli pentru instalarea la un loc de consum existent a unui punct/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, în situaţia în care este necesar un spor de putere faţă de puterea aprobată
    ART. 17
    (1) Pentru instalarea la un loc de consum existent a unui punct/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, pentru care este necesar un spor de putere faţă de puterea aprobată pentru consum şi/sau pentru puterea aprobată a fi evacuată în reţea prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, utilizatorul transmite la operatorul de distribuţie o cerere de actualizare a avizului tehnic de racordare/ certificatului de racordare valabil, ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică, cu depăşirea puterii aprobate anterior.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se parcurg etapele de racordare prevăzute în Regulament şi se aplică prevederile art. 8-12, coroborate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2) şi/sau alin. (3), după caz.

    ART. 18
    Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum/de consum şi de producere existent la care s-au instalat puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    (1) Operatorii de distribuţie au obligaţia de a elabora proceduri proprii privind organizarea activităţii de racordare la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.
    (2) Operatorii de distribuţie organizează un sistem de informare a utilizatorilor privind procesul de racordare la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice conform prevederilor prezentei proceduri, prin publicare pe pagina de internet proprie şi prin afişare la sediile administrative şi la centrele de relaţii cu utilizatorii de extrase din procedurile proprii şi de informaţii relevante privind procesul de racordare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016