Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017  privind registrul altor entităţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017 privind registrul altor entităţi

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 2.590 din 29 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 791 din 6 octombrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Depunerea formularului „Fişa Entităţiiˮ
    ART. 1
    (1) În registrul altor entităţi se pot înregistra operatorii economici şi alte entităţi decât cele prevăzute la art. 1^1 din anexa nr. 1 la ordin care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA şi utilizează ordinul de plată multiplu electronic (OPME).
    (2) Formularul „Fişa Entităţii“ poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Sistemul Naţional de Raportare Forexebug - Informaţii publice - Formulare sau poate fi pus la dispoziţie de către unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturi de disponibilităţi. Formularul „Fişa Entităţii“ se completează electronic.

    ART. 2
    (1) Elementele din formular se completează astfel:
    a) în rubrica „Tip Entitate“ entitatea selectează opţiunea „Alte entităţi“;
    b) în secţiunea „Tip Acţiune - Preluare profil curent al Entităţii“, în rubrica „Tip Fişă“, entitatea selectează:
    b1) opţiunea „Iniţială“ pentru transmiterea, prin intermediul formularului „Fişa Entităţii“, a informaţiilor referitoare la profilul entităţii dacă entitatea nu a mai fost anterior înregistrată în sistemul Forexebug. În cazul în care anterior au mai fost transmise unul sau mai multe formulare „Fişa Entităţii“, dar din partea sistemului nu a fost primit un mesaj de confirmare a înregistrării în sistem, reluarea procesului de transmitere a formularului corectat se va realiza tot prin selectarea opţiunii „Iniţială“ pentru rubrica „Tip Fişă“;
    b2) opţiunea „Rectificativă“ pentru a modifica informaţiile referitoare la profilul entităţii anterior transmise şi înregistrate în sistem. Formularul transmis trebuie să fie completat cu toate informaţiile solicitate.

    SECŢIUNEA A
    Informaţii generale
    c) în rubrica „Denumire Entitate“ se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii, conform actului de înfiinţare a acesteia;
    d) în rubrica „Denumire scurtă“ se înscrie abrevierea denumirii entităţii;
    e) în rubrica „CIF Entitate“ se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii;
    f) rubrica „CIF în scop de TVA“ se completează automat cu informaţia din rubrica „CIF Entitate“;
    g) în rubrica „Data înfiinţării“ se înscrie data calendaristică la care s-a înfiinţat entitatea, conform actului de înfiinţare;
    – Subsecţiunea „UAT“
    h) în rubrica „Judeţ“ se selectează denumirea judeţului pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea entitatea sau se selectează municipiul Bucureşti;
    i) în rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea“ se selectează denumirea integrală a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în cazul municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea;
    j) rubrica „CIF UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea“ se completează automat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale înscrise la rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea“;
    k) rubrica „TIP UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea“ se completează automat cu tipul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea pe baza celor înscrise în rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea“;
    l) în rubrica „Judeţ Trezorerie“ se selectează denumirea judeţului/municipiului Bucureşti căruia îi aparţine unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi;
    m) în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea are deschise conturile de cheltuieli/conturile de disponibilităţi“ se selectează denumirea integrală a unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi;
    n) rubrica „Cod Trezorerie“ se completează automat cu codul alocat de către Ministerul Finanţelor Publice unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi, pe baza celor înscrise în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea are deschise conturile de cheltuieli/conturile de disponibilităţi“;
    o) în rubricile aferente subsecţiunii „Adresă Sediu Social Entitate“ se completează adresa sediului social al entităţii, conform certificatului de înregistrare fiscală;
    p) în rubricile aferente subsecţiunii „Adresa fiscală“ se completează adresa domiciliului fiscal al entităţii;
    q) rubricile aferente subsecţiunii „Adresa de corespondenţă Entitate“ pot fi identice cu cele de la subsecţiunea „Adresă Sediu Social Entitate“ sau se completează cu altă adresă, la care entitatea doreşte să primească corespondenţa;

    – Subsecţiunea „Adresa de e-mail“
    r) în rubrica „Adresa publică de corespondenţă“ se completează adresa de e-mail utilizată de respectiva entitate în relaţia cu alte entităţi;
    s) în rubrica „Adresa corespondenţă în relaţia cu MFP“ se completează adresa de e-mail pentru corespondenţă în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Se pot introduce maximum două adrese de corespondenţă în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice.


    (2) După finalizarea completării informaţiilor, entitatea îşi validează datele introduse în formular prin selectarea rubricii „Validează date şi generează XML“. În cazul în care au fost identificate erori ca urmare a nerespectării regulilor de completare, este generată o listă cu erorile identificate. După ce entitatea corectează erorile, aceasta salvează datele validate.
    (3) Formularul „Fişa Entităţii“ este tipărit şi semnat olograf de către reprezentantul legal al entităţii sau de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. În cazul semnării formularului „Fişa Entităţii“ de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, la acesta va fi anexată împuternicirea acordată de reprezentantul legal.

    ART. 3
    (1) Formularul „Fişa Entităţii“ poate fi depus la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea solicită deschiderea/are deschis contul în scop de TVA odată cu depunerea documentelor necesare deschiderii contului sau ulterior. Formularul „Fişa Entităţii“ se depune pe suport hârtie, semnat olograf de către reprezentantul legal al entităţii sau de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, precum şi pe suport electronic (pdf). Nu se admite depunerea formularului numai în forma tipărită fără prezentarea acestuia în format electronic (pdf).
    (2) Operatorul din unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi verifică concordanţa datelor din documentul tipărit cu cele din formularul electronic, precum şi corectitudinea informaţiilor din subsecţiunile formularului „UAT“, „Tip Entitate“. În cazul în care informaţiile nu sunt corecte, formularul este restituit reprezentantului entităţii, urmând ca acesta să revină cu documentul sau formularul electronic (pdf) refăcut. În cazul în care datele sunt corecte, formularul este transmis la nivelul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.
    (3) Operatorul din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti verifică formularul în vederea validării:
    a) în cazul în care informaţiile din formular nu sunt validate, activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite entităţii o adresă prin care i se comunică erorile depistate. Entitatea are obligaţia de a relua procesul de completare şi depunere a formularului la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea solicită deschiderea conturilor de disponibilităţi;
    b) în cazul în care formularul „Fişa Entităţii“ este corect, i se alocă un „Număr de înregistrare al declaraţiei - ghişeu“ şi este depus în sistem în vederea înregistrării în registrul altor entităţi, pe baza unui certificat digital specific Trezoreriei Statului, de către operatorul din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

    (4) Operatorii din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti vizualizează şi verifică informaţiile fişei entităţii din subsecţiunea „UAT“ şi rubrica „Tip Entitate“. Pentru o entitate identificată unic prin cod de identificare fiscală se compară datele comune din Registrul persoane juridice şi „Fişa Entităţii“ corespunzătoare rubricilor: „Denumire entitate“ şi „Tip entitate“, procedându-se astfel:
    a) în cazul în care informaţiile diferă, activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite entităţii o adresă prin care i se comunică erorile depistate. Entitatea va depune o declaraţie pentru actualizarea datelor din Registrul persoane juridice la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau va completa corect „Fişa entităţii“ şi o va prezenta la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care are deschise conturile de disponibilităţi;
    b) în cazul în care datele din „Fişa Entităţii“ sunt validate, sistemul generează o notificare cu indexul formularului şi confirmarea înregistrării fişei în registrul altor entităţi.

    (5) Operatorul din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti vizualizează recipisele (notificările) transmise de sistem pe baza indexului formularului şi a codului de identificare fiscală al entităţii.
    (6) Entitatea primeşte, prin intermediul adresei de e-mail sau de corespondenţă, comunicate în formularul „Fişa Entităţii“, o adresă semnată de la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti şi recipisa (notificarea) transmisă automat de sistem, prin care i se comunică înregistrarea în sistem sau necesitatea reluării procesului de depunere a formularului, după caz.

    CAP. II
    Modificarea datelor din „Fişa Entităţii“ înregistrată în registrul altor entităţi
    ART. 4
    (1) Datele din formularul „Fişa Entităţii“ pot fi modificate prin depunerea de către entitate a unui nou formular „Fişa Entităţii“, selectând la rubrica „Tip Fişă“ opţiunea „Rectificativă“, în cazul în care o entitate doreşte să efectueze modificări în informaţiile deja înregistrate în sistem. În acest caz, entitatea va depune la unitatea Trezoreriei Statului formularul rectificativ „Fişa Entităţii“ atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic (pdf), completând integral informaţiile solicitate de formular. Dacă această regulă de completare nu este respectată, formularul va fi respins ca necorespunzător.
    (2) Orice atribut din cadrul formularului „Fişa Entităţii“ va putea fi modificat, cu excepţia codului de identificare fiscală al entităţii.
    (3) La depunerea unui nou formular „Fişa Entităţii“ modificat vor fi urmaţi integral paşii de validare specifici formularului, iar, în caz de formular valid, registrul altor entităţi va fi actualizat printr-o nouă înregistrare.
    (4) Formularul „Fişa Entităţii“ poate fi modificat oricând este necesar, neexistând restricţii legate de momentul în care se poate transmite formularul „Fişa Entităţii“ modificat.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016