Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 iunie 2019  de mediere şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 28 iunie 2019 de mediere şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 549 din 4 iulie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.757 din 28 iunie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 549 din 4 iulie 2019.
──────────
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    (1) Prezenta procedură se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somaţiei şi care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenţia de mediere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    (2) Pentru debitorii, persoane juridice, care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, notificarea prevăzută la alin. (1) se depune de către debitorul care le-a înfiinţat la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acesta.
    (3) Fac obiectul procedurii de mediere între organul fiscal şi debitor obligaţiile fiscale, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare, individualizate în somaţia pentru care a fost depusă notificarea.
    (4) De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenţia de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3).
    (5) Procedura de mediere constă în:
    a) clarificarea situaţiei obligaţiilor prevăzute la alin. (3), înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la acestea;
    b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.


    ART. 2
    Documente justificative anexate notificării privind intenţia de mediere
    (1) În cazul în care debitorii notifică organului fiscal intenţia de mediere în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a), aceştia se pot prezenta la întâlnirea organizată de organul fiscal cu orice documente şi informaţii relevante pentru clarificarea obligaţiilor fiscale înscrise în somaţie.
    (2) În cazul în care debitorii notifică organului fiscal intenţia de mediere în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege, în notificare aceştia menţionează orice informaţii relevante privind situaţia economică şi financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi argumentarea posibilităţii plăţilor într-o anumită perioadă de timp.

    ART. 3
    Procedura de mediere derulată la nivelul organelor fiscale
    (1) În termen de maximum două zile de la primirea notificării privind intenţia de mediere, organul fiscal înştiinţează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depăşească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere. În cazul în care debitorul este înrolat în spaţiul privat virtual, înştiinţarea privind organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere se comunică prin această modalitate.
    (2) Debitorul are obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora stabilite prin Înştiinţarea privind organizarea medierii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în vederea desfăşurării procedurii de mediere.
    (3) În situaţia în care debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data şi ora stabilite în înştiinţare, acesta, împreună cu organul fiscal, poate fixa de comun acord o altă dată şi oră de organizare a întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere, cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere.
    (4) Procedura de mediere se organizează de către organul fiscal, prin asigurarea participării a doi reprezentanţi, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori, iar celălalt din cadrul compartimentului cu atribuţii în executare silită. Ori de câte ori este necesar, la întâlnirea de mediere pot participa şi şefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanţi.
    (5) În cadrul întâlnirii se au în vedere cel puţin următoarele:
    a) punerea de acord între debitor şi organul fiscal în legătură cu obligaţiile fiscale înscrise în somaţie;
    b) analiza situaţiei economice şi financiare pe baza justificării puse la dispoziţie de către debitor, precum şi a oricăror altor documente sau informaţii existente la nivelul organului fiscal;
    c) identificarea soluţiilor optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condiţiile prevăzute de lege.

    (6) Pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal are în vedere următoarele:
    a) fişa pe plătitori sau, după caz, situaţia analitică debite, plăţi, solduri;
    b) existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care există cereri în curs de soluţionare;
    c) situaţia depunerii declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
    d) situaţia obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte instituţii publice şi transmise spre recuperare organului fiscal, după caz;
    e) orice alte documente relevante pentru clarificarea situaţiei fiscale.

    (7) În cadrul medierii, organul fiscal îi prezintă debitorului situaţia fiscală şi îi aduce la cunoştinţă posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată prevăzute de lege, precum şi, după caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligaţiilor fiscale.
    (8) În situaţia în care debitorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea de înlesniri la plată, acestuia i se aduce la cunoştinţă obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
    (9) În situaţia în care, în cadrul medierii, se constată că debitorul nu poate plăti obligaţiile înscrise în somaţie în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizează dacă acesta îndeplineşte condiţiile pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alte legi speciale.
    (10) În situaţia în care se constată că este suspendată executarea silită potrivit prevederilor legale, acest fapt se consemnează în procesul-verbal privind rezultatul medierii.
    (11) Rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor se consemnează într-un proces-verbal privind rezultatul medierii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează debitorului, iar un alt exemplar se arhivează la organul fiscal.
    (12) În cazul în care debitorul nu se prezintă la data şi ora stabilite sau nu solicită un alt termen pentru organizarea medierii, organul fiscal consemnează acest fapt în procesul-verbal prevăzut la alin. (10), care se comunică debitorului. În acest caz executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.
    (13) În situaţia în care nu este suspendată executarea silită, potrivit legii, iar ca urmare a organizării medierii nu se sting obligaţiile înscrise în somaţie sau nu se solicită înlesnire la plată potrivit legii, măsurile de executare silită se continuă, de îndată, după expirarea termenului de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
    (14) În cazul în care, după primirea notificării privind intenţia de mediere, organul fiscal constată că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu respectarea condiţiilor şi procedurilor legale în materie.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice