Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 februarie 2022  de control al statului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 februarie 2022 de control al statului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 337 bis din 6 aprilie 2022
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 310 din 28 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 6 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
        Prezenta procedură are ca scop exercitarea unitară a controlului statului privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
        Prezenta procedură se aplică de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin personalul cu atribuţii de control, în vederea verificării modului de avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism, a modului în care sunt respectate cerinţele specifice prevăzute de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 350/2001 şi de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice.

    CAP. III
    Cadrul legal
    ART. 3
        La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative şi reglementări tehnice:
    a) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant;
    f) Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    j) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) Hotărârea Guvernului nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;
    m) Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;
    n) Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare;
    p) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 13/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general, indicativ GP 038/99;
    s) Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 176/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal - Indicativ GM-010-2000;
    t) Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 37/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, Indicativ: G M 009 - 2000;
    u) Ordin comun al ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al şefului Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 62/288/1955/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale;
    v) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ);
    w) Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 21/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism - Indicativ GM-007-2000;
    x) Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările ulterioare;
    y) Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România;
    z) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2644/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    aa) reglementări tehnice - regulamente, proceduri, specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, metodologii, manuale şi altele.


    ART. 4
        Abrevieri utilizate în conţinutul procedurii:
    a) Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC;
    b) Inspectoratul judeţean în construcţii - IJC;
    c) Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti - ICMB;
    d) Proces-verbal de control - PVC;
    e) Plan urbanistic general - PUG;
    f) Regulamentul general de urbanism - RGU;
    g) Regulamentul local de urbanism - RLU;
    h) Plan urbanistic zonal - PUZ;
    i) Planurile de urbanism zonale pentru zone construite protejate - PUZCP
    j) Plan urbanistic de detaliu - PUD;
    k) Procentul de ocupare a terenului - POT;
    l) Coeficientul de utilizare al terenului - CUT;
    m) Certificat de urbanism - CU;
    n) Hotărârea consiliului local - HCL;
    o) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - HCGMB;
    p) Registrul Urbaniştilor din România - RUR;
    q) Unitatea administrativ teritorială - UAT.


    CAP. IV
    Procedura de control
    ART. 5
    (1) Prezenta procedură reglementează controlul statului privind:
    a) Avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism - plan urbanistic general;
    b) Avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism - plan urbanistic zonal;
    c) Avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism - plan urbanistic de detaliu.

    (2) Controlul statului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism se realizează în temeiul dispoziţiilor art. 35, art. 64 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 şi se exercită de către personalul cu atribuţii de control din cadrul ISC.
    (3) Controlul de stat se organizează şi se exercită în mod diferenţiat, în următoarele moduri:
    a) controale curente, pe bază de programe trimestriale aprobate de conducerea ISC;
    b) controalele prin sondaj, efectuate din dispoziţia conducerii ISC sau a conducătorilor IJC/ICMB;
    c) controale tematice dispuse de conducerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau ISC, cu o tematică prestabilită;
    d) controale ca urmare a unei petiţii.

    (4) Controlul se efectuează în baza ordinului de deplasare /delegaţie, a legitimaţiei de control şi a ordinului inspectorului general al ISC, după caz.
    (5) Autoritatea administraţiei publice controlate va fi notificată printr-o adresă în care va fi menţionată data/perioada în care se va efectua controlul. Adresa va fi întocmită conform modelului prevăzut în anexei nr. 3.4. sau anexei nr. 3.5., după caz şi se vor solicita informaţii privind existenţa pe rolul instanţelor de contencios administrativ competente a unui dosar în care este contestată hotărârea de aprobare a documentaţiei de urbanism PUG/PUZ/PUD ce urmează a fi controlată.
    (6) Controlul va fi efectuat la sediul autorităţii controlate dacă documentaţia este prezentată în original sau la sediul IJC/ICMB dacă documentaţia înaintată de autoritatea controlată este în format digital sau format letric. În cazul în care autoritatea controlată înaintează documentaţia în format digital sau format letric, aceasta va conţine ştampila conform cu originalul pe fiecare pagină. Documentele transmise vor fi inventariate şi vor fi predate cu proces-verbal de predare-primire.
    (7) În cazul în care documentaţia de urbanism este avizată de arhitectul-şef al consiliului judeţean, conform art. 36 alin. (11) din Legea nr. 350/2001, se va solicita prin adresă participarea acestuia la controlul ce urmează a se efectua.
    (8) Controlul se va efectua numai după aprobarea documentaţiei de urbanism.
    (9) În cazul în care există dosar pe rolul instanţei de judecată privind anularea hotărârii de aprobare a documentaţiei de urbanism, nu se mai efectuează controlul privind respectarea prevederilor legale, având în vedere învestirea instanţei de judecată privind controlul judecătoresc al legalităţii emiterii acesteia.

    SECŢIUNEA 1
    Plan urbanistic general
    1. Organizarea, efectuarea controlului şi constatări
    ART. 6
        Prezenta secţiune reglementează metodologia de control privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism PUG.

    ART. 7
        În activitatea de control exercitată de către personalul cu atribuţii de control din cadrul IJC/ICMB, se verifică, certificatul de urbanism ce a stat la baza elaborării, avizării şi aprobării documentaţiei PUG, prin întocmirea unui proces-verbal de control conform Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism.

    ART. 8
        În activitatea de control se va verifica dacă:
    A. pentru documentaţia de urbanism PUG:
    1. este adoptată hotărâre de aprobare a documentaţiei şi dacă prin aceasta s-a stabilit durata de valabilitate a PUG, conform art. 56 alin (4) din Legea nr. 350/2001;
    2. există hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare sau de prelungire a valabilităţii documentaţiei în vigoare, în conformitate cu art. 46 alin. (1^7) din Legea nr. 350/2001;
    3. există raportul privind informarea şi consultarea populaţiei prevăzut de Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010.
    4. documentaţia PUG este semnată în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 350/2001, respectiv se va verifica dacă pe piesele scrise şi desenate este aplicată ştampila emisă de RUR, care confirmă dreptul de a proiecta şi semna documentaţiile de urbanism PUG, precum şi competenţa de semnare a documentaţiilor de urbanism;
    5. există dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (6) din Legea nr. 350/2001;

    B. structura şi conţinutul documentaţiei de urbanism PUG respectă dispoziţiile Normelor metodologice, astfel:
    1. sunt elaborate şi sunt conform reglementărilor în vigoare următoarele studii de fundamentare, conform anexei nr. 2 din Normele metodologice şi anume:
    1.1. studii de fundamentare cu caracter analitic:
    a) actualizarea suportului topografic la data iniţierii PUG - obligatoriu;
    b) condiţii geotehnice şi hidrogeologice - obligatoriu;
    c) relaţii periurbane, după caz;
    d) organizarea circulaţiei şi transporturilor, după caz;
    e) protecţia mediului, riscuri naturale şi antropice - obligatoriu;
    f) studiu istoric, studiu peisagistic - obligatoriu urban, după caz;
    g) tipuri de proprietate - obligatoriu;
    h) potenţial balnear sau turistic, după caz;
    i) infrastructură tehnico-edilitară - obligatoriu;
    j) alte studii, conform specificului zonei.

    1.2. studii de fundamentare cu caracter consultativ - analiza factorilor interesaţi, anchete sociale, obligatoriu.
    1.3. studii de fundamentare cu caracter prospectiv:
    a) evoluţia activităţii economice în perspectivă a localităţii - obligatoriu;
    b) evoluţia socio-demografică - obligatoriu;
    c) mobilitate şi transport, după caz;
    d) impactul schimbărilor climatice - obligatoriu.


    2. documentaţia de urbanism PUG elaborată este structurată conform Normelor metodologice şi conţine:
    2.1. piese scrise
    a) memoriu general ce cuprinde:
    a.1) sinteza studiilor analitice şi prospective, diagnosticul general şi prospectiv - obligatoriu;
    a.2) strategia de dezvoltare spaţială - obligatoriu;
    a.3) elemente de mobilitate urbană - existente şi propuse, după caz;
    a.4) politici şi programe de investiţii publice necesare pentru implementare - obligatoriu;
    a.5) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare - obligatoriu;
    a.6) planul de acţiune pentru implementarea planului - obligatoriu.

    b) regulamentul local de urbanism corelează şi detaliază, sub formă de prescripţii: permisivităţi şi restricţii, reglementările PUG din planşele desenate şi e întocmit în conformitate cu Ghidul privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism - Indicativ GM-007- 2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 21/2000.

    2.2. piese desenate - planşe elaborate conform prevederilor din reglementările în vigoare, pe suport topografic realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren:
    a) încadrarea în teritoriu, relaţia cu planurile de amenajare a teritoriului - obligatoriu;
    b) zonificarea funcţională la nivelul teritoriului administrativ - cu bilanţ teritorial, inclusiv zone de protecţie - obligatoriu;
    c) analize funcţionale, inclusiv mobilitate;
    d) situaţia existentă - sinteză disfuncţionalităţi - obligatoriu;
    e) strategia de dezvoltare spaţială - obligatoriu;
    f) reglementări urbanistice propuse unităţi şi macrounităţi teritoriale de referinţă - obligatoriu;
    g) reglementări tehnico-edilitare propuse - obligatoriu;
    h) proprietatea asupra terenurilor şi obiective de utilitate publică, intravilan - obligatoriu;
    i) zone în care se preconizează operaţiuni de restructurare urbană şi de regenerare urbană, după caz;
    j) reţeaua majoră de circulaţii, sistem integrat de transport public, modele de mobilitate şi zonificare specifică, staţionare, după caz.

    2.3. avize, acorduri - solicitate conform legii şi emise de:
    2.3.1. organisme locale interesate:
    a) comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism - obligatoriu;
    b) mediu - obligatoriu;
    c) comisia de circulaţii şi siguranţă rutieră, după caz;
    d) altele, în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale.

    2.3.2. organisme centrale interesate:
    a) Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, după caz;
    b) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, după caz;
    c) Ministerul Culturii, după caz;
    d) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului;
    e) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, după caz;
    f) altele, în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale.

    2.3.3. se verifică dacă prevederile avizelor/acordurilor au fost preluate în documentaţia PUG. Nu se vor face menţiuni în procesul-verbal de control la aspecte privind conformitatea avizelor/acordurilor cu prevederile legale specifice domeniilor pentru care au fost emise.    C. sunt respectate prevederile art. 46 din Legea nr. 350/2001 referitoare la:
    1. PUG care cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ- teritoriale de bază, cu privire la:
    a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
    b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
    c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
    d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
    e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
    f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;
    g) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;
    h) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
    i) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;
    j) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
    k) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

    2. PUG care cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:
    a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
    b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
    c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean;
    d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
    e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
    f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
    g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.

    3. PUG dacă au fost identificate zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot acorda derogări şi dacă aceste reglementări sunt formulează cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic general;
    4. PUG pentru intravilan - este întocmit în format digital, pe suport grafic, la scări 1/1.000 - 1/5.000, după caz, iar în format analogic, la scara 1/5.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii administrativ-teritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. Actualizarea suportului se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale interesate, cu condiţia avizării acestuia de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor sau pe baza ortofotoplanurilor.
    2. Măsuri
    ART. 9
     În cazul încălcării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 se vor sancţiona factorii răspunzători conform art. 63 şi art. 63^1 din Legea nr. 350/2001 şi se va înştiinţa instituţia prefectului, în vederea analizării oportunităţii atacării hotărârii de aprobare a documentaţiei de urbanism la instanţa de contencios administrativ, prin adresa întocmită în conformitate cu anexa nr. 3.6., aspect ce va fi menţionat în procesul verbal de control la pct. 10 - Observaţii, din formular. Procesul-verbal de control se va înainta instituţiei prefectului după soluţionarea plângerii prealabile sau în situaţia în care nu s-a formulat plângere prealabilă, după împlinirea termenului de 30 de zile de la data confirmării primirii procesului-verbal de control de către autoritatea controlată/ beneficiarul documentaţiei de urbanism.

    ART. 10
     În cazul încălcării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 8 din prezenta procedură, privind documentaţii de urbanism avizate şi aprobate cu date eronate sau incomplete, pe lângă aplicarea prevederilor art. 9 din prezenta procedură, se va informa Registrul Urbaniştilor din România.


    3. Sancţiuni
    ART. 11
        În situaţia în care aspectele constatate constituie contravenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, se sancţionează persoanele responsabile prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care se va întocmi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.

    ART. 12
        Sancţiunile contravenţionale se aplică numai dacă abaterile constatate nu au mai fost sancţionate anterior şi numai dacă aspectele sesizate nu constituie fapte care potrivit legii atrag răspunderea penală a autorilor acestora.


    4. Dispoziţii finale
    ART. 13
    (1) Documentaţia de urbanism PUG, aflată în valabilitate şi în termenul de prescripţie prevăzut la art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001, precum şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, se va supune controlului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea acesteia.
    (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul solicitărilor formulate de către intanţele de judecată şi organele de cercetare penală.

    ART. 14
        În cazul în care se constată fapte care atrag răspunderea penală, se va informa structura cu atribuţii juridice din cadrul IJC/ICMB/ISC - aparat central, după caz, pentru a efectua demersurile legale necesare în vederea sesizării organelor de urmărire penală.


    SECŢIUNEA 2
    Plan urbanistic zonal
    1. Organizarea, efectuarea controlului şi constatări
    ART. 15
        Prezenta procedură reglementează metodologia de control privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism PUZ.

    ART. 16
        În activitatea de control exercitată de către personalul delegat cu atribuţii de control din cadrul IJC/ICMB, se verifică, certificatul de urbanism ce a stat la baza elaborării, avizării şi aprobării documentaţiei PUZ, prin întocmirea unui proces-verbal de control, conform Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism.

    ART. 17
        În activitatea de control se va verifica dacă:
    A. Pentru etapa de avizare/ aprobare a PUZ :
    1. este adoptată hotărâre de aprobare a documentaţiei şi dacă prin aceasta s-a stabilit durata de valabilitate a PUZ, conform art. 56 alin. (4) din Legea nr. 350/2001;
    2. cererea pentru emiterea avizului de oportunitate, este completată corespunzător şi redactată pe formularul F4 din anexa nr. 1 la Normele metodologice;
    3. există aviz de oportunitate, solicitat conform prevederilor art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 350/2001;
    4. avizul de oportunitate este întocmit în conformitate cu prevederile formularelor F1, F2, F3, din anexa 1 la Normele metodologice, aprobat conform competenţelor, după caz;
    5. există avizul UAT de bază solicitat conform prevederilor art. 32 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, întocmit în conformitate cu prevederile formularului F6 din Normele metodologice, după caz;
    6. există avizul arhitectului-şef - PUZ - cu planşa de reglementări urbanistice anexată şi vizată spre neschimbare;
    7. avizul arhitectului-şef este redactat în conformitate cu prevederile formularului F7 din anexa nr. 1 la Normele metodologice şi este fundamentat tehnic de comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism;
    8. există raportul privind informarea şi consultarea populaţiei prevăzut de Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010;
    9. documentaţia PUZ este semnată în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 350/2001, respectiv se va verifică dacă pe piesele scrise şi desenate este aplicată ştampila emisă de RUR, care confirmă dreptul de a proiecta şi semna documentaţiile de urbanism PUZ, precum şi competenţa de semnare a documentaţiilor de urbanism;
    10. există dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (6) din Legea nr. 350/2001.

    B. Structura şi conţinutul documentaţiei PUZ - pentru constatarea conformării documentaţiei PUZ elaborată potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001, ale Normelor metodologice, ale Ghidului privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism - Indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 21/2000, ale Metodologiei de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003, dacă cuprinde:
    1. avizul de oportunitate conţine următoarele elemente:
    a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale;
    b) piese desenate:
    - încadrarea în zonă
    – plan topografic/cadastral, cu zona de studiu
    – conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor.


    2. prin avizul de oportunitate s-au stabilit următoarele:
    a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
    b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi;
    c) indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime; se va verifica dacă sunt respectate prevederile art. 32 alin. (7) şi alin. (10) din Legea nr. 350/2001
    d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităţilor;
    e) capacităţile de transport admise;
    f) acorduri/avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ.

    3. documentaţia are întocmite studii de fundamentare, după caz, şi anume:
    a) studii de fundamentare cu caracter analitic solicitate conform legii, în funcţie de condiţiile specifice ale amplasamentului şi natura obiectivului de investiţii;
    b) studii de fundamentare cu caracter prospectiv, solicitate conform legii, în funcţie de condiţiile specifice ale amplasamentului şi natura obiectivului de investiţii;
    c) dacă documentaţia întocmită este PUZCP se va verifica dacă studiul istoric respectă conţinutul prevăzut în Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003, aşa cum e prevăzut la art. 18 alin. (8) din Normele metodologice.

    4. documentaţia PUZ elaborată cuprinde reglementări specifice detaliate pentru zona studiată, conform prevederilor legii, structurate în piese scrise şi desenate:
    4.1. piese scrise
    4.1.1. memoriul general are următorul conţinut-cadru:
    a) descrierea situaţiei existente;
    b) concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a situaţiei existente;
    c) soluţiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora.
    d) dacă documentaţia întocmită este PUZCP, memoriul are conţinutul prevăzut în Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003, aşa cum e prevăzut la art. 18 alin. (8) din Normele metodologice.

    4.1.2. planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor propuse prin planul de urbanism zonal, conform avizului de oportunitate prevăzut la art. 32 alin. (3) din Legea nr. 350/2001, evidenţiază categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale, precum şi etapizarea realizării investiţiilor.
    4.1.3. a) regulamentul local de urbanism corelează şi detaliază sub formă de prescripţii, respectiv permisivităţi şi restricţii, reglementările PUZ din planşele desenate, cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise. şi e întocmit în conformitate cu Ghidul privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism - Indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 21/2000;
    b) dacă documentaţia întocmită este PUZCP se va verifica dacă RLU respectă conţinutul prevăzut în Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003, aşa cum e prevăzut la art. 18 alin. (8) din Normele metodologice.


    4.2. piese desenate - planşe realizate pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970 cuprinzând:
    a) încadrarea în localitate a zonei ce face obiectul PUZ, conţinând relaţionarea cu prevederile PUG, stabilită după caz, prin avizul de oportunitate - scara recomandată este 1:2.000 sau 1:5.000;
    b) analiza situaţiei existente, pentru zona ce face obiectul PUZ, cu evidenţierea disfuncţionalităţilor din punct de vedere al funcţiunilor, fondului construit, circulaţiilor, sistemului de spaţii publice, regimului juridic, echipării tehnico-edilitare - scara recomandată este 1:500 sau 1:1000, fiind aleasă în raport cu teritoriul studiat;
    c) propuneri de reglementări urbanistice, zonificare funcţională şi echipare edilitară pentru zona ce face obiectul PUZ, la aceeaşi scară cu planşa analizei situaţiei existente, iar dacă documentaţia întocmită este PUZCP se va verifica dacă planul de reglementări urbanistice respectă conţinutul prevăzut în Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003, aşa cum e prevăzut la art. 18 alin. (8) din Normele metodologice;
    d) propuneri privind circulaţia juridică a terenurilor şi obiectivele de utilitate publică;
    e) propuneri de ilustrare urbanistică a zonei studiate, la aceeaşi scară cu planşa situaţiei existente sau la scară redusă;
    f) alte planşe - cartograme, scheme, grafice, după caz.


    5. avize, acorduri - solicitate conform legii, în funcţie de condiţiile specifice ale amplasamentului şi natura obiectivului de investiţii, aflate în termenul de valabilitate la depunerea documentaţiei spre aprobare prin hotărâre de consiliul judeţean/local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/Guvern şi dacă prevederile acestora au fost preluate în documentaţia PUZ. Nu se vor face menţiuni în procesul-verbal de control la aspecte privind conformitatea avizelor/acordurilor cu prevederile legale specifice domeniilor pentru care au fost emise.

    C. Sunt respectate prevederile certificatului de urbanism, corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general şi avizul de oportunitate, după caz, conform prevederilor art. 32 alin. (4), dacă se încadrează în prevederile art. 47 şi dacă se încalcă prevederile art. 56^1 din Legea nr. 350/2001, referitoare la:
    1. reglementări cu privire la regimul de construire;
    2. funcţiunea zonei;
    3. înălţimea maximă admisă;
    4. CUT - pentru documentaţiile de urbanism pentru care a fost solicitat aviz de oportunitate se va verifica dacă indicatorul CUT respectă prevederile art. 32 alin. (7), respectiv ale art. 32 alin. (10) din Legea nr. 350/2001, după caz.
    5. CUT respectă prevederile art. 46 alin. (7) din legea nr. 350/2001, după caz;
    6. POT este în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 din Regulamentul general de urbanism şi ale art. 32 alin. (10) din Legea nr. 350/2001, după caz;
    7. retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei;
    8. caracteristicile arhitecturale ale clădirilor;
    9. materialele admise;
    10. organizarea reţelei stradale, circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele auto şi parcajele necesare în zonă, numărul de locuri de parcare necesare investiţiei;
    11. organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane;
    12. modul de utilizare a terenurilor;
    13. dezvoltarea infrastructurii edilitare;
    14. statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
    15. protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora, după caz.
    2. Măsuri
    ART. 18
     În cazul încălcării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 17 se vor sancţiona factorii răspunzători în conformitate cu prevederile Capitolului V - Sancţiuni din Legea nr. 350/2001 şi se va înştiinţa instituţia prefectului, în vederea analizării oportunităţii atacării hotărârii de aprobare a documentaţiei de urbanism la instanţa de contencios administrativ, prin adresa întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3.6., aspect ce va fi menţionat în procesul-verbal de control la pct. 11 - Observaţii, din formular. Procesul-verbal de control se va înainta instituţiei prefectului după soluţionarea plângerii prealabile, sau, în situaţia în care nu s-a formulat plângere prealabilă, după împlinirea termenului de 30 de zile de la data confirmării primirii procesului-verbal de control de către autoritatea controlată/ beneficiarul documentaţiei de urbanism.

    ART. 19
     În cazul încălcării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 17 privind documentaţii de urbanism avizate şi aprobate cu date eronate sau incomplete, pe lângă aplicarea prevederilor art. 18, se va informa Registrul Urbaniştilor din România.


    3. Sancţiuni
    ART. 20
        În situaţia în care aspectele constatate constituie contravenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, se sancţionează persoanele responsabile prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care se va întocmi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.

    ART. 21
        Sancţiunile contravenţionale se aplică numai dacă abaterile constatate nu au mai fost sancţionate anterior şi numai dacă aspectele sesizate nu constituie fapte care potrivit legii atrag răspunderea penală a autorilor acestora.


    4. Dispoziţii finale
    ART. 22
    (1) Documentaţia de urbanism PUZ, aflată în valabilitate şi în termenul de prescripţie, prevăzut la art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001, precum şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, se va supune controlului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea acesteia.
    (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul solicitărilor formulate de către intanţele de judecată şi organele de cercetare penală.

    ART. 23
        În cazul în care se constată fapte care atrag răspunderea penală, se va informa structura cu atribuţii juridice din cadrul IJC/ICMB/ISC - aparatul central, după caz, pentru a efectua demersurile legale necesare în vederea sesizării organelor de urmărire penală.


    SECŢIUNEA 3
    Plan urbanistic de detaliu
    1. Organizarea, efectuarea controlului şi constatări
    ART. 24
        Prezenta procedură reglementează metodologia de control privind respectarea prevederilor legale la avizarea/aprobarea documentaţiilor de urbanism PUD.

    ART. 25
        În activitatea de control exercitată de către personalul delegat cu atribuţii de control din cadrul IJC/ICMB, se verifică, certificatul de urbanism ce a stat la baza elaborării, avizării/ aprobării documentaţiei PUD, prin întocmirea unui proces-verbal de control conform Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism.

    ART. 26
        În activitatea de control se va verifica dacă:
    A. Pentru etapa de avizare/aprobare a PUD :
    1. este adoptată hotărâre de aprobare a documentaţiei şi dacă prin aceasta s-a stabilit durata de valabilitate a PUD, conform art. 56 alin (4) din Legea nr. 350/2001;
    2. există avizul arhitectului-şef - PUD - cu planşa de reglementări urbanistice anexată şi vizată spre neschimbare;
    3. avizul arhitectului-şef este redactat în conformitate cu prevederile formularului F8 din anexa nr. 1 la Normele metodologice şi este fundamentat tehnic de comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism;
    4. există raportul privind informarea şi consultarea populaţiei prevăzut de Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010;
    5. documentaţia de urbanism PUD este semnată în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 350/2001, respectiv se verifică dacă pe piesele scrise şi desenate este aplicată ştampila emisă de RUR, care confirmă dreptul de a proiecta şi semna documentaţiile de urbanism PUD, precum şi competenţa de semnare a documentaţiilor de urbanism;
    6. există dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (6) din Legea nr. 350/2001.

    B. Structura şi conţinutul documentaţiei de urbanism PUD - pentru constatarea conformării documentaţiei PUD, elaborate potrivit prevederilor specifice din Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu - Indicativ GM-009-2000 conţine:
    1. studii de fundamentare întocmite cu caracter analitic:
    a) studiul cadastral sau topografic - documentaţie cadastrală actualizată la data iniţierii PUD;
    b) studiu geotehnic întocmit de specialişti în domeniu, în funcţie de condiţiile specifice ale amplasamentului şi natura obiectivului de investiţii;
    c) alte studii - circulaţie, protecţie patrimoniu, protecţie zonă cu surse de apă, izvoare, scheme tehnologice, analiza impactului asupra mediului, în funcţie de condiţiile specifice ale amplasamentului şi natura obiectivului de investiţii.

    2. documentaţia de urbanism PUD elaborată este structurată conform reglementărilor specifice în vigoare şi conţine:
    a) piese scrise - memoriu justificativ cu precizarea reglementărilor potrivit art. 19 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001.
    2.1. piese desenate întocmite conform reglementărilor specifice în vigoare:
    a) încadrare în zonă;
    b) situaţia existentă;
    c) reglementări urbanistice;
    d) reglementări edilitare;
    e) obiective de utilitate publică;
    f) posibilităţi de mobilare urbanistică;
    g) ilustrarea urbanistică a soluţiei propuse.

    2.3. avize, acorduri - solicitate conform legii, în funcţie de condiţiile specifice ale amplasamentului şi natura obiectivului de investiţii, aflate în termenul de valabilitate la depunerea documentaţiei spre aprobare prin hotărâre de consiliul judeţean/local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi dacă prevederile acestora au fost preluate în documentaţia PUD. Nu se vor face menţiuni în procesul-verbal de control la aspecte privind conformitatea avizelor/acordurilor cu prevederile legale specifice domeniilor pentru care au fost emise.


    C. Se verifică dacă sunt respectate prevederile certificatului de urbanism, ale documentaţiei de urbanism de rang superior şi dacă se încadrează în prevederile art. 32 alin. (5), lit. b) şi art. 48 din Legea 350/2001, referitoare la:
    1. regimul de construire;
    2. funcţiunea zonei;
    3. înălţimea maxime admise;
    4. CUT;
    5. POT;
    6. retragerea clădirilor faţă de aliniament;
    7. distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei;
    8. echiparea cu utilităţile existente;
    9. circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesului auto şi parcajelor necesare investiţiei.
    2. Măsuri
    ART. 27
     În cazul încălcării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 26 se vor sancţiona factorii răspunzători conform art. 63 şi art. 63^1 din Legea nr. 350/2001 şi se va înştiinţa instituţia prefectului, în vederea analizării oportunităţii atacării hotărârii de aprobare a documentaţiei de urbanism la instanţa de contencios administrativ, prin adresa de înaintare întocmită în conformitate cu anexa nr. 3.6., aspect ce va fi menţionat în actul de control, la pct. 12 Observaţii din formular. Procesul-verbal de control se va înainta instituţiei prefectului după soluţionarea plângerii prealabile, sau, în situaţia în care nu s-a formulat plângere prealabilă, după împlinirea termenului de 30 de zile de la data confirmării primirii procesului-verbal de control de către autoritatea controlată/ beneficiarul documentaţiei de urbanism.

    ART. 28
     În cazul încălcării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 26 privind documentaţii de urbanism avizate şi aprobate cu date eronate sau incomplete, pe lângă aplicarea prevederilor art. 27, se va informa Registrul Urbaniştilor din România.


    3. Sancţiuni
    ART. 29
        În situaţia în care aspectele constatate constituie contravenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, se sancţionează persoanele responsabile prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care se va întocmi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.

    ART. 30
        Sancţiunile contravenţionale se aplică numai dacă abaterile constatate nu au mai fost sancţionate anterior şi numai dacă aspectele sesizate nu constituie fapte care potrivit legii atrag răspunderea penală a autorilor acestora.


    4. Dispoziţii finale
    ART. 31
    (1) Documentaţia de urbanism PUD, aflată în valabilitate şi în termenul de prescripţie, prevăzut la art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001, precum şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, se va supune controlului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea acesteia.
    (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul solicitărilor formulate de către intanţele de judecată şi organele de cercetare penală.

    ART. 32
        În cazul în care se constată fapte care atrag răspunderea penală, se va informa structura cu atribuţii juridice din cadrul IJC/ICMB/ISC - aparat central, după caz, pentru a efectua demersurile legale necesare în vederea sesizării organelor de urmărire penală.


    SECŢIUNEA 4
    Redactarea şi încheierea proceselor-verbale de control
    ART. 33
     Exercitarea de către personalul cu atribuţii de control a controlului curent/prin sondaj/tematic/ca urmare a unei petiţii va fi finalizat prin încheierea procesului-verbal de control, conform modelului prevăzut în anexele nr. 3.1., nr. 3.2. şi nr. 3.3. În cazul neprezentării pentru control a documentaţiei solicitate se va întocmi un raport de caz, ce va fi înregistrat în sistemul informatic al ISC, ce va fi înaintat şefului ierarhic.

    ART. 34
     În cazul în care prin procesul-verbal de control au fost constatate neconformităţi se va notifica beneficiarul documentaţiei de urbanism prin adresa întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.7.

    ART. 35
        La control pot participa mai multe persoane cu atribuţii de control, în funcţie de complexitatea documentaţiei controlate.

    ART. 36
        Pentru fiecare documentaţie de urbanism controlată va fi întocmit câte un proces- verbal de control.

    ART. 37
     Toate rubricile prevăzute în formularele de PVC din anexele nr. 3.1., nr. 3.2. şi nr. 3.3. vor fi completate cu toate informaţiile suport.

    ART. 38
        Se vor consemna toate documentele prezentate cu denumirea, data şi numărul de înregistrare.

    ART. 39
        Se vor consemna constatările şi neconformităţile raportate la prevederile legislaţiei în vigoare la data aprobării documentaţiei de urbanism, cu specificarea detaliată, până la nivel de articol şi alineat din prevederea legală/reglementarea tehnică aplicabilă.

    ART. 40
        Pentru neconformităţile constatate se vor păstra, în fotocopie, documente probatoare.

    ART. 41
        Procesul-verbal de control, încheiat în două exemplare, va fi semnat de către toţi participanţii la control sau cele două exemplare ale procesului-verbal de control pot fi comunicate autorităţii controlate şi prin poştă, e-mail sau fax în maxim 5 zile de la încheierea PVC, în vederea semnării, cu menţiunea că un exemplar se va returna IJC/ICMB. E-mail-ul către autoritatea controlată va fi transmis de pe adresa de e-mail a instituţiei, de către expert. Se va păstra dovada transmiterii.

    ART. 42
        Procesul-verbal de control va fi vizat, cu sau fără obiecţiuni, de către inspectorul şef judeţean/şeful de birou al ICMB, după caz.

    ART. 43
        Procesul-verbal de control se va încheia în perioada de desfăşurare a controlului.

    ART. 44
        Nu se vor dispune măsuri cu caracter de prevenire/atenţionare.

    SECŢIUNEA 5
    Înregistrarea şi trasabilitatea documentelor
    ART. 45
        Procesele-verbale de control încheiate se vor înregistra în sistemul informatic al ISC, în perioada de desfăşurare a controlului.

    ART. 46
        Procesele-verbale de control încheiate se vor înregistra şi la autoritatea publică controlată.

    SECŢIUNEA 6
    Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
    ART. 47
        Personalul cu atribuţii de control:
    a) pregăteşte controlul - înştiinţare control;
    b) exercită controlul;
    c) întocmeşte PVC;
    d) semnează şi ştampilează PVC;
    e) înaintează prin e-mail, cât şi fizic, la mapă, inspectorului şef judeţean/şefului de birou, PVC în vederea verificării;
    f) înaintează expertului de la nivelul IJC/ICMB PVC în vederea înregistrării în sistemul informatic al ISC;
    g) comunică autorităţii publice controlate PVC în vederea luării la cunoştinţă şi înregistrării;
    h) înaintează către şeful ierarhic superior referatul privind necesitatea demarării demersurilor legale către instituţia prefectului în vederea analizării oportunităţii atacării la instanţa de contencios administrativ a hotărârii de aprobare a documentaţiei de urbanism;
    i) întocmeşte adresa menţionată la art. 34 şi o înaintează inspectorului şef judeţean/şefului de birou, în vederea verificării.


    ART. 48
        Inspector şef judeţean/şef birou al ICMB:
    a) desemnează personalul care va pune în aplicare prevederile prezentei proceduri;
    b) instruieşte personalul care va pune în aplicare prevederile prezentei proceduri;
    c) verifică PVC înainte de a fi înregistrat în sistemul informatic al ISC şi îl returnează prin e-mail personalului de control;
    d) vizează cu sau fără obiecţiuni PVC înregistrat;
    e) înaintează PVC expertului, de la nivelul IJC/ICMB, în vederea înregistrării în sistemul informatic al ISC a versiunii cu viza cu sau fără obiecţiuni a şefului de serviciu;
    f) restituie PVC întocmitorului;
    g) semnează adresele instituţia prefectului, RUR, beneficiarul documentaţiei de urbanism
    h) prezintă, la solicitarea inspectorului general al ISC sau a structurilor din cadrul aparatului central al ISC orice fel de situaţii privind PVC.


    SECŢIUNEA 7
    Anexe, arhivări
    ART. 49
        PVC împreună cu documentele probatoare privind neconformităţile constatate sunt arhivate în cadrul IJC/ICMB având timp de păstrare în conformitate cu nomenclatorul de arhivare aprobat şi aflat în valabilitate la data întocmirii PVC.

    ART. 50
    Anexele nr. 3.1. - 3.7. fac parte integrantă din prezenta procedură şi cuprind:
    a) anexa nr. 3.1. - model proces-verbal de control PUG;
    b) anexa nr. 3.2. - model proces-verbal de control PUZ;
    c) anexa nr. 3.3. - model proces-verbal de control PUD;
    d) anexa nr. 3.4. - model adresă de anunţare a controlului;
    e) anexa nr. 3.5. - model adresă de anunţare a controlului curent;
    f) anexa nr. 3.6. - model adresă înaintare către instituţia prefectului a procesului-verbal de control în vederea analizării oportunităţii atacării documentaţiei de urbanism la instanţa de contencios administrativ;
    g) anexa nr. 3.7. - model adresă notificare beneficiar.


    ANEXA 3.1


┌──────────────────┬───────────────────┐
│Unitatea │IJC/ICMB │
│controlată: │...................│
├──────────────────┼───────────────────┤
│Nr. ........ Data │Nr. ........ Data │
│............. │............. │
└──────────────────┴───────────────────┘

                                PROCES-VERBAL DE CONTROL
                  Încheiat astăzi, .......... la sediul .............

┌──────────────────────────┬───────────┐
│De către personalul cu │ │
│atribuţii de control: │Nr. │
│(numele şi prenumele) │legitimaţie│
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1. Baza legală a │ │
│controlului*): │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│a) Legea nr. 350/2001 privind │
│amenajarea teritoriului şi urbanismul,│
│cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│b) Legea nr. 50/1991 privind │
│autorizarea executării lucrărilor de │
│construcţii, republicată, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; │
│c) Legea nr. 422/2001 privind │
│protejarea monumentelor istorice, │
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│d) Legea nr. 24/2007 privind │
│reglementarea şi administrarea │
│spaţiilor verzi din intravilanul │
│localităţilor, republicată, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; │
│e) Legea nr. 121/2019 privind │
│evaluarea şi gestionarea zgomotului │
│ambiant; │
│f) Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 │
│privind stabilirea unor măsuri de │
│protecţie a monumentelor istorice care│
│fac parte din Lista patrimoniului │
│mondial, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│g) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului │
│nr. 57/2019 privind Codul │
│administrativ, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│h) Legea contenciosului administrativ │
│nr. 554/2004, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│i) Legea nr. 287/2009 privind Codul │
│civil, republicată, cu modificările │
│ulterioare; │
│j) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 │
│privind regimul juridic al │
│contravenţiilor, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea │
│nr. 180/2002, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│k) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 │
│privind înfiinţarea Inspectoratului de│
│Stat în Construcţii - │
│I.S.C., aprobată cu modificări prin │
│Legea nr. 707/2001, cu modificările şi│
│completările ulterioare; │
│l) Hotărârea Guvernului nr. 1516/2008 │
│privind aprobarea Regulamentului-cadru│
│de urbanism pentru Rezervaţia │
│Biosferei Delta Dunării; │
│m) Hotărârea guvernului nr. 382/2003 │
│pentru aprobarea Normelor metodologice│
│privind exigenţele minime de conţinut │
│ale documentaţiilor de amenajare a │
│teritoriului şi de urbanism pentru │
│zonele de riscuri naturale; │
│n) Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 │
│pentru aprobarea Regulamentului │
│general de urbanism, cu modificările │
│şi completările ulterioare; │
│o) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 │
│pentru aprobarea atribuţiilor generale│
│şi specifice, a structurii │
│organizatorice şi a numărului maxim de│
│posturi, precum şi a normării parcului│
│auto şi a consumului de carburanţi ale│
│Inspectoratului de Stat în Construcţii│
│- I.S.C., cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│p) Normele metodologice de aplicare a │
│Legii nr. 350/2001 privind amenajarea │
│teritoriului şi urbanismul şi de │
│elaborare şi actualizare a │
│documentaţiilor de urbanism, aprobate │
│prin Ordinul viceprim - ministrului, │
│ministrul dezvoltării regionale şi │
│administraţiei publice nr. 233/2016, │
│cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│q) Normele metodologice de aplicare a │
│Legii nr. 50/1991 privind autorizarea │
│executării lucrărilor de construcţii, │
│aprobate prin Ordinul ministrului │
│dezvoltării regionale şi locuinţei nr.│
│839/2009, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│r) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│13/1999 pentru aprobarea reglementării│
│tehnice Ghid privind metodologia de │
│elaborare şi conţinutul-cadru al │
│planului urbanistic general, indicativ│
│GP 038/99; │
│s) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│176/2000 pentru │
│aprobarea reglementării tehnice Ghid │
│privind metodologia de elaborare şi │
│conţinutul-cadru al planului │
│urbanistic zonal - Indicativ │
│GM-010-2000; │
│t) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│37/2000 pentru aprobarea reglementării│
│tehnice Ghid privind metodologia de │
│elaborare şi conţinutul-cadru al │
│planului urbanistic de detaliu, │
│Indicativ: G M 009 - 2000; │
│u) Ordin comun al ministrul lucrărilor│
│publice şi amenajării teritoriului, al│
│şefului Departamentului pentru │
│Administraţie Publică Locală şi al │
│ministrului apelor, pădurilor şi │
│protecţiei mediului nr. 62/288/1955/ │
│1998 privind delimitarea zonelor │
│expuse riscurilor naturale; │
│v) Ordinul ministrului │
│transporturilor, construcţiilor si │
│turismului nr. 562/2003 pentru │
│aprobarea Metodologiei de elaborare şi│
│conţinutul-cadru al documentaţiilor de│
│urbanism pentru zone construite │
│protejate (PUZ); │
│w) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│21/2000 pentru aprobarea reglementării│
│tehnice Ghid privind elaborarea şi │
│aprobarea regulamentelor locale de │
│urbanism - Indicativ GM-007-2000; │
│x) Ordinul ministrului dezvoltării │
│regionale şi turismului nr. 2701/2010 │
│pentru aprobarea │
│Metodologiei de informare şi │
│consultare a publicului cu privire la │
│elaborarea sau revizuirea planurilor │
│de amenajare a teritoriului şi de │
│urbanism, cu modificările ulterioare; │
│y) Hotărârea Consiliului Superior al │
│Registrului Urbaniştilor din România │
│nr. 101/2010 pentru aprobarea │
│Regulamentului privind dobândirea │
│dreptului de semnătură pentru │
│documentaţiile de amenajare a │
│teritoriului şi de urbanism şi a │
│Regulamentului referitor la │
│organizarea şi funcţionarea │
│Registrului Urbaniştilor din România; │
│z) Regulamentul de organizare şi │
│funcţionare al Inspectoratului de Stat│
│în Construcţii - I.S.C., aprobat prin │
│Ordinul viceprim-ministrului, │
│ministrul dezvoltării regionale şi │
│administraţiei publice nr. 2644/2016, │
│cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│aa) reglementări tehnice - │
│regulamente, proceduri, specificaţii, │
│normative, instrucţiuni, ghiduri, │
│metodologii, manuale şi altele │
│ │
└──────────────────────────────────────┘

        *) actele normative/reglementările tehnice menţionate ca temei legal al controlului, al constatărilor şi măsurilor dispuse vor fi actualizate în funcţie de modificările legislative intervenite

┌─────────────┬────────────────────────────────┐
│2. CONTROLUL │ │
│s-a efectuat │la UAT Judeţ/Municipiu/Oraş/ │
│în perioada │Comună.... │
│.... │ │
├─────────────┼────────────────────────────────┤
│Preşedinte/ │ │
│primar │ │
├─────────────┤Adresa:………….. │
│Secretar │ │
├─────────────┤ │
│Arhitect-şef │ │
├─────────────┴────────────────────────────────┤
│3. TIP CONTROL │
├──────────────────────────────────────────────┤
│4.OBIECTIVUL CONTROLULUI: respectarea │
│prevederilor legale la avizarea şi aprobarea │
│documentaţiilor de urbanism - plan urbanistic │
│general │
├──────────────────────────────────────────────┤
│5. LA CONTROL AU PARTICIPAT: │
├─────────────┬────────────────────────────────┤
│Numele şi │Calitatea │
│prenumele │ │
├─────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────┴────────────────────────────────┤
│6. A FOST VERIFICATĂ DOCUMENTAŢIA DE URBANISM │
│- PLAN URBANISTIC GENERAL ……………………, aprobată │
│prin Hotărârea.... │
├──────────────────────────────────────────────┤
│pentru: │
├──────────────────────────────────────────────┤
│7. A FOST ÎNTOCMIT PVC nr. ….. privind │
│respectarea prevederilor legale la emiterea CU│
│nr. …… │
├──────────────────────────────────────────────┤
│8. ASPECTE VERIFICATE: │
├──────────────────────────────────────────────┤
│A. Pentru etapa de avizare şi aprobare a │
│planului urbanistic general │
├─────────────────────────┬──┬──┬──────────────┤
│ │DA│NU│Observaţii / │
│ │ │ │nr. document │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│1. este adoptată hotărâre│ │ │ │
│de aprobare a │ │ │ │
│documentaţiei │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│2. s-a stabilit, prin │ │ │ │
│hotărârea de aprobare a │ │ │ │
│documentaţiei, durata de │ │ │ │
│valabilitate a PUG, │ │ │ │
│conform art. 56 alin. (4)│ │ │ │
│din Legea nr. 350/2001 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│3. există hotărârea │ │ │ │
│Consiliului local/ │ │ │ │
│Consiliului General al │ │ │ │
│Municipiului Bucureşti │ │ │ │
│privind aprobarea │ │ │ │
│iniţierii demersurilor de│ │ │ │
│actualizare sau de │ │ │ │
│prelungire a │ │ │ │
│valabilităţii │ │ │ │
│documentaţiei în vigoare,│ │ │ │
│în conformitate cu art. │ │ │ │
│46 alin. (1^7) din Legea │ │ │ │
│nr. 350/2001 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│4. raportul privind │ │ │ │
│informarea şi consultarea│ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│5. documentaţia de │ │ │ │
│urbanism PUG semnată în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile art. 38 din │ │ │ │
│Legea nr. 350/2001 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│6. dovada achitării │ │ │ │
│tarifului de exercitare a│ │ │ │
│dreptului de semnătură în│ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile art. 56 alin.│ │ │ │
│(6) din Legea nr. 350/ │ │ │ │
│2001 │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴──────────────┤
│B. Structura şi conţinutul documentaţiei de │
│urbanism PUG │
├──────────────────────────────────────────────┤
│1.1. studii de fundamentare cu caracter │
│analitic/prospectiv, după caz: │
├─────────────────────────┬──┬──┬──────────────┤
│a) actualizarea │ │ │ │
│suportului topografic la │ │ │ │
│data iniţierii PUG - │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │
├─────────────────────────┤ │ │ │
│b) condiţii geotehnice şi│ │ │ │
│hidrogeologice - │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │
├─────────────────────────┤ │ │ │
│c) relaţii periurbane, │ │ │ │
│după caz │ │ │ │
├─────────────────────────┤ │ │ │
│d) organizarea │ │ │ │
│circulaţiei şi │ │ │ │
│transporturilor după caz │ │ │ │
├─────────────────────────┤ │ │ │
│e) protecţia mediului, │ │ │ │
│riscuri naturale şi │ │ │ │
│antropice - obligatoriu │ │ │ │
├─────────────────────────┤ │ │ │
│f) studiu istoric, studiu│ │ │ │
│peisagistic - obligatoriu│ │ │ │
│urban, după caz │ │ │ │
├─────────────────────────┤ │ │ │
│g) tipuri de proprietate │ │ │ │
│- obligatoriu │ │ │ │
├─────────────────────────┤ │ │ │
│h) potenţial balnear sau │ │ │ │
│turistic, după caz │ │ │ │
├─────────────────────────┤ │ │ │
│i) infrastructură │ │ │ │
│tehnico-edilitară - │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │
├─────────────────────────┤ │ │ │
│j) alte studii, conform │ │ │ │
│specificului zonei │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┬─┤
│1.2. studii de fundamentare cu caracter │ │
│consultativ - obligatoriu: │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│Analiza factorilor interesaţi, anchete │ │
│sociale, obligatoriu │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│1.3. studii de fundamentare cu caracter │ │
│prospectiv: │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│a) evoluţia activităţii │ │ │ │ │
│economice în perspectivă │ │ │ │ │
│a localităţii - │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b) evoluţia │ │ │ │ │
│socio-demografică - │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│c) mobilitate şi │ │ │ │ │
│transport, după caz │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│d) impactul schimbărilor │ │ │ │ │
│climatice, obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│2. Documentaţia urbanistică PUG elaborată │ │
│este structurată conform Normelor │ │
│metodologice şi conţine │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│2.1. PIESE SCRISE │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│a) Memoriu general ce │ │ │ │ │
│cuprinde: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│a1) sinteza studiilor │ │ │ │ │
│analitice şi prospective,│ │ │ │ │
│diagnosticul general şi │ │ │ │ │
│prospectiv - obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│a2) strategia de │ │ │ │ │
│dezvoltare spaţială - │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│a3) elemente de │ │ │ │ │
│mobilitate urbană - │ │ │ │ │
│existente şi propuse, │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│a4) politici şi programe │ │ │ │ │
│de investiţii publice │ │ │ │ │
│necesare pentru │ │ │ │ │
│implementare - │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│a5) lista principalelor │ │ │ │ │
│proiecte de dezvoltare şi│ │ │ │ │
│restructurare- │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│a6) planul de acţiune │ │ │ │ │
│pentru implementarea │ │ │ │ │
│planului - obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b) regulamentul local de │ │ │ │ │
│urbanism corelează şi │ │ │ │ │
│detaliază sub formă de │ │ │ │ │
│prescripţii - │ │ │ │ │
│permisivităţi şi │ │ │ │ │
│restricţii - │ │ │ │ │
│reglementările PUG din │ │ │ │ │
│planşele desenate şi e │ │ │ │ │
│întocmit în │ │ │ │ │
│conformitate cu Ghidul │ │ │ │ │
│privind elaborarea şi │ │ │ │ │
│aprobarea regulamentelor │ │ │ │ │
│locale de urbanism - │ │ │ │ │
│Indicativ GM-007- 2000 │ │ │ │ │
│aprobat prin Ordinul │ │ │ │ │
│ministrului lucrărilor │ │ │ │ │
│publice şi amenajării │ │ │ │ │
│teritoriului nr. 21/2000 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│2.2. PIESE DESENATE │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│a) încadrarea în │ │ │ │ │
│teritoriu, relaţia cu │ │ │ │ │
│planurile de amenajare a │ │ │ │ │
│teritoriului, obligatoriu│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b) zonificarea │ │ │ │ │
│funcţională la nivelul │ │ │ │ │
│teritoriului │ │ │ │ │
│administrativ - cu bilanţ│ │ │ │ │
│teritorial, inclusiv zone│ │ │ │ │
│de protecţie - │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│c) analize funcţionale, │ │ │ │ │
│inclusiv mobilitate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│d) situaţia existentă - │ │ │ │ │
│sinteză │ │ │ │ │
│disfuncţionalităţi - │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│e) strategia de │ │ │ │ │
│dezvoltare spaţială - │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│f) reglementări │ │ │ │ │
│urbanistice propuse │ │ │ │ │
│Unităţi şi macrounităţi │ │ │ │ │
│teritoriale de referinţă │ │ │ │ │
│- obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│g) reglementări │ │ │ │ │
│tehnico-edilitare propuse│ │ │ │ │
│- obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│h) proprietatea asupra │ │ │ │ │
│terenurilor şi obiective │ │ │ │ │
│de utilitate publică, │ │ │ │ │
│intravilan - obligatoriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│i) zone în care se │ │ │ │ │
│preconizează operaţiuni │ │ │ │ │
│de restructurare urbană │ │ │ │ │
│şi de regenerare urbană, │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│j) reţeaua majoră de │ │ │ │ │
│circulaţii; sistem │ │ │ │ │
│integrat de transport │ │ │ │ │
│public; modele de │ │ │ │ │
│mobilitate şi zonificare │ │ │ │ │
│specifică, staţionare, │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│2.3. AVIZE, ACORDURI - solicitate conform │ │
│legii şi emise de: │ │
├──────────────────┬──────┬──┬──┬────────────┼─┤
│ │ │ │ │Observaţii │ │
│ │ │ │ │(se va │ │
│ │ │ │ │menţiona │ │
│ │ │ │ │dacă │ │
│ │Nr./ │ │ │prevederile │ │
│Emitent │Data │DA│NU│avizului/ │ │
│ │ │ │ │acordului │ │
│ │ │ │ │sunt │ │
│ │ │ │ │preluate în │ │
│ │ │ │ │documentaţia│ │
│ │ │ │ │PUG) │ │
├──────────────────┴──────┴──┴──┴────────────┼─┤
│2.3.1. organisme locale interesate: │ │
├──────────────────┬──────┬──┬──┬────────────┼─┤
│a) comisia tehnică│ │ │ │ │ │
│de amenajare a │ │ │ │ │ │
│teritoriului şi │ │ │ │ │ │
│urbanism - │ │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b) mediu - │ │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼──┼────────────┼─┤
│c) comisia de │ │ │ │ │ │
│circulaţii şi │ │ │ │ │ │
│siguranţă rutieră,│ │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼──┼────────────┼─┤
│d) altele, în │ │ │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │ │ │
│specificul │ │ │ │ │ │
│unităţii │ │ │ │ │ │
│administrativ - │ │ │ │ │ │
│teritoriale. │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────┴──┴──┴────────────┼─┤
│2.3.2. organisme central interesate │ │
├──────────────────┬──────┬──┬──┬────────────┼─┤
│a) Ministerul │ │ │ │ │ │
│Dezvoltării │ │ │ │ │ │
│Lucrărilor Publice│ │ │ │ │ │
│şi Administraţiei,│ │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b) Ministerul │ │ │ │ │ │
│Transporturilor şi│ │ │ │ │ │
│Infrastructurii, │ │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼──┼────────────┼─┤
│c) Ministerul │ │ │ │ │ │
│Culturii, după caz│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼──┼────────────┼─┤
│d) Ministerului │ │ │ │ │ │
│Economiei, │ │ │ │ │ │
│Antreprenoriatului│ │ │ │ │ │
│şi Turismului │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼──┼────────────┼─┤
│e) Ministerul │ │ │ │ │ │
│Apărării │ │ │ │ │ │
│Naţionale, │ │ │ │ │ │
│Ministerul │ │ │ │ │ │
│Afacerilor │ │ │ │ │ │
│Interne, Serviciul│ │ │ │ │ │
│Român de │ │ │ │ │ │
│Informaţii, │ │ │ │ │ │
│Serviciul de │ │ │ │ │ │
│Informaţii │ │ │ │ │ │
│Externe, Serviciul│ │ │ │ │ │
│de Protecţie şi │ │ │ │ │ │
│Pază, Serviciul de│ │ │ │ │ │
│Telecomunicaţii │ │ │ │ │ │
│Speciale, după caz│ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼──┼────────────┼─┤
│f) altele, în │ │ │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │ │ │
│specificul │ │ │ │ │ │
│unităţii │ │ │ │ │ │
│administrativ - │ │ │ │ │ │
│teritoriale. │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────┴──┴──┴────────────┼─┤
│C. respectarea prevederilor certificatului │ │
│de urbanism, respectarea prevederilor art. │ │
│46 din Legea nr. 350/2001, referitoare la: │ │
├──────────────────┬──────┬──┬───────────────┼─┤
│ │DA │NU│Observaţii │ │
├──────────────────┴──────┴──┴───────────────┼─┤
│1. PUG cuprinde reglementări pe termen │ │
│scurt, la nivelul întregii unităţi │ │
│administrativ-teritoriale de bază, cu │ │
│privire la: │ │
├──────────────────┬──────┬──┬───────────────┼─┤
│a) stabilirea şi │ │ │ │ │
│delimitarea │ │ │ │ │
│teritoriului │ │ │ │ │
│intravilan în │ │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │ │
│teritoriul │ │ │ │ │
│administrativ al │ │ │ │ │
│localităţii; │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│b) stabilirea │ │ │ │ │
│modului de │ │ │ │ │
│utilizare a │ │ │ │ │
│terenurilor din │ │ │ │ │
│intravilan; │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│c) zonificarea │ │ │ │ │
│funcţională în │ │ │ │ │
│corelaţie cu │ │ │ │ │
│organizarea │ │ │ │ │
│reţelei de │ │ │ │ │
│circulaţie │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│d) delimitarea │ │ │ │ │
│zonelor afectate │ │ │ │ │
│de servituţi │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│e) modernizarea şi│ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │
│tehnico-edilitare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│f) stabilirea │ │ │ │ │
│zonelor protejate │ │ │ │ │
│şi de protecţie a │ │ │ │ │
│monumentelor │ │ │ │ │
│istorice şi a │ │ │ │ │
│siturilor │ │ │ │ │
│arheologice │ │ │ │ │
│reperate │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│g) zonele care au │ │ │ │ │
│instituite un │ │ │ │ │
│regim special de │ │ │ │ │
│protecţie prevăzut│ │ │ │ │
│în legislaţia în │ │ │ │ │
│vigoare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│h) formele de │ │ │ │ │
│proprietate şi │ │ │ │ │
│circulaţia │ │ │ │ │
│juridică a │ │ │ │ │
│terenurilor │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│i) precizarea │ │ │ │ │
│condiţiilor de │ │ │ │ │
│amplasare şi │ │ │ │ │
│conformare a │ │ │ │ │
│volumelor │ │ │ │ │
│construite, │ │ │ │ │
│amenajate şi │ │ │ │ │
│plantate │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│j) zonele de risc │ │ │ │ │
│natural delimitate│ │ │ │ │
│şi declarate │ │ │ │ │
│astfel, conform │ │ │ │ │
│legii, precum şi │ │ │ │ │
│la măsurile │ │ │ │ │
│specifice privind │ │ │ │ │
│prevenirea şi │ │ │ │ │
│atenuarea │ │ │ │ │
│riscurilor, │ │ │ │ │
│utilizarea │ │ │ │ │
│terenurilor şi │ │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │ │
│construcţiilor în │ │ │ │ │
│aceste zone │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│k) zone de risc │ │ │ │ │
│datorate unor │ │ │ │ │
│depozitări │ │ │ │ │
│istorice de │ │ │ │ │
│deşeuri │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────┴──┴───────────────┼─┤
│2. PUG - care cuprinde prevederi pe termen │ │
│mediu şi lung cu privire la: │ │
├──────────────────┬──────┬──┬───────────────┼─┤
│a) evoluţia în │ │ │ │ │
│perspectivă a │ │ │ │ │
│localităţii; │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│b) direcţiile de │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │
│funcţională în │ │ │ │ │
│teritoriu │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│c) traseele │ │ │ │ │
│coridoarelor de │ │ │ │ │
│circulaţie şi de │ │ │ │ │
│echipare prevăzute│ │ │ │ │
│în planurile de │ │ │ │ │
│amenajare a │ │ │ │ │
│teritoriului │ │ │ │ │
│naţional, zonal şi│ │ │ │ │
│judeţean │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│d) zonele de risc │ │ │ │ │
│natural delimitate│ │ │ │ │
│şi declarate │ │ │ │ │
│astfel, conform │ │ │ │ │
│legii, precum şi │ │ │ │ │
│la măsurile │ │ │ │ │
│specifice privind │ │ │ │ │
│prevenirea şi │ │ │ │ │
│atenuarea │ │ │ │ │
│riscurilor, │ │ │ │ │
│utilizarea │ │ │ │ │
│terenurilor şi │ │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │ │
│construcţiilor în │ │ │ │ │
│aceste zone │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│e) lista │ │ │ │ │
│principalelor │ │ │ │ │
│proiecte de │ │ │ │ │
│dezvoltare şi │ │ │ │ │
│restructurare │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│f) stabilirea şi │ │ │ │ │
│delimitarea │ │ │ │ │
│zonelor cu │ │ │ │ │
│interdicţie │ │ │ │ │
│temporară şi │ │ │ │ │
│definitivă de │ │ │ │ │
│construire │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│g) delimitarea │ │ │ │ │
│zonelor în care se│ │ │ │ │
│preconizează │ │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │
│urbanistice de │ │ │ │ │
│regenerare urbană │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│3. prin PUG au │ │ │ │ │
│fost identificate │ │ │ │ │
│zone pentru care │ │ │ │ │
│se pot institui │ │ │ │ │
│reglementări ce nu│ │ │ │ │
│pot fi modificate │ │ │ │ │
│prin planuri │ │ │ │ │
│urbanistice zonale│ │ │ │ │
│sau planuri │ │ │ │ │
│urbanistice de │ │ │ │ │
│detaliu şi de la │ │ │ │ │
│care nu se pot │ │ │ │ │
│acorda derogări şi│ │ │ │ │
│dacă aceste │ │ │ │ │
│reglementări sunt │ │ │ │ │
│formulează cu │ │ │ │ │
│claritate în │ │ │ │ │
│Regulamentul local│ │ │ │ │
│de urbanism │ │ │ │ │
│aferent planului │ │ │ │ │
│urbanistic general│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──┼───────────────┼─┤
│4. PUG pentru │ │ │ │ │
│intravilan - este │ │ │ │ │
│întocmit în format│ │ │ │ │
│digital, pe suport│ │ │ │ │
│grafic, la scări 1│ │ │ │ │
│/1.000 - 1/5.000, │ │ │ │ │
│după caz, iar în │ │ │ │ │
│format analogic, │ │ │ │ │
│la scara 1/5.000. │ │ │ │ │
├────────┬─────────┴────┬─┴──┴───────────────┼─┤
│9. │NECONFORMITĂŢI│ABATERI FAŢĂ DE: │ │
│ │CONSTATATE: │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────────────┼─┤
│9.1. │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────────────┼─┤
│9.2. │ │ │ │
├────────┴──────────────┴────────────────────┼─┤
│10. OBSERVAŢII (se menţionează dacă urmează │ │
│a fi demarate procedurile privind │ │
│înştiinţarea instituţiei prefectului în │ │
│vederea analizării oportunităţii înaintării │ │
│unei acţiuni la instanţa de │ │
│contencios-administrativ competentă) │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│Prezentul proces-verbal, având pagini ….. a │ │
│fost întocmit 2 (două) exemplare, câte unul │ │
│pentru fiecare parte semnatară. │ │
│Procesul verbal va fi adus la cunoştinţa │ │
│primarului, preşedintelui Consiliului │ │
│Judeţean …….……, doamna/domnul ……………………… şi │ │
│Consiliul Judeţean/ Local/ General al │ │
│municipiului Bucureşti │ │
│ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│SEMNĂTURI │ │
├────────────────────────┬───────────────────┼─┤
│ │UAT/Municipiu/Oraş/│ │
│ │Comună/Judeţ │ │
│Personalul cu atribuţii │Arhitect-şef/ │ │
│de control ISC │persoana cu │ │
│IJC/ICMB………………… │responsabilitate în│ │
│Numele ………………….. │domeniul amenajării│ │
│Prenumele …………………. │teritoriului şi │ │
│Semnătura …………………. │urbanismului din │ │
│Vizat: │aparatul propriu al│ │
│Se va viza numai │autorităţii │ │
│exemplarul care se va │administraţiei │ │
│arhiva la IJC/ICMB │publice │ │
│ │Numele …………………. │ │
│ │Prenumele …………………. │ │
└────────────────────────┴───────────────────┴─┘


    ANEXA 3.2.


┌──────────────────┬───────────────────┐
│Unitatea │IJC/ICMB │
│controlată: │...................│
├──────────────────┼───────────────────┤
│Nr. ........ Data │Nr. ........ Data │
│............. │............. │
└──────────────────┴───────────────────┘

                                PROCES-VERBAL DE CONTROL
                  Încheiat astăzi, .......... la sediul .............

┌──────────────────────────┬───────────┐
│De către personalul cu │ │
│atribuţii de control: │Nr. │
│(numele şi prenumele) │legitimaţie│
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1. Baza legală a │ │
│controlului*): │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│a) Legea nr. 350/2001 privind │
│amenajarea teritoriului şi urbanismul,│
│cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│b) Legea nr. 50/1991 privind │
│autorizarea executării lucrărilor de │
│construcţii, republicată, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; │
│c) Legea nr. 422/2001 privind │
│protejarea monumentelor istorice, │
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│d) Legea nr. 24/2007 privind │
│reglementarea şi administrarea │
│spaţiilor verzi din intravilanul │
│localităţilor, republicată, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; │
│e) Legea nr. 121/2019 privind │
│evaluarea şi gestionarea zgomotului │
│ambiant; │
│f) Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 │
│privind stabilirea unor măsuri de │
│protecţie a monumentelor istorice care│
│fac parte din Lista patrimoniului │
│mondial, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│g) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului │
│nr. 57/2019 privind Codul │
│administrativ, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│h) Legea contenciosului administrativ │
│nr. 554/2004, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│i) Legea nr. 287/2009 privind Codul │
│civil, republicată, cu modificările │
│ulterioare; │
│j) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 │
│privind regimul juridic al │
│contravenţiilor, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea │
│nr. 180/2002, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│k) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 │
│privind înfiinţarea Inspectoratului de│
│Stat în Construcţii - │
│I.S.C., aprobată cu modificări prin │
│Legea nr. 707/2001, cu modificările şi│
│completările ulterioare; │
│l) Hotărârea Guvernului nr. 1516/2008 │
│privind aprobarea Regulamentului-cadru│
│de urbanism pentru Rezervaţia │
│Biosferei Delta Dunării; │
│m) Hotărârea guvernului nr. 382/2003 │
│pentru aprobarea Normelor metodologice│
│privind exigenţele minime de conţinut │
│ale documentaţiilor de amenajare a │
│teritoriului şi de urbanism pentru │
│zonele de riscuri naturale; │
│n) Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 │
│pentru aprobarea Regulamentului │
│general de urbanism, cu modificările │
│şi completările ulterioare; │
│o) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 │
│pentru aprobarea atribuţiilor generale│
│şi specifice, a structurii │
│organizatorice şi a numărului maxim de│
│posturi, precum şi a normării parcului│
│auto şi a consumului de carburanţi ale│
│Inspectoratului de Stat în Construcţii│
│- I.S.C., cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│p) Normele metodologice de aplicare a │
│Legii nr. 350/2001 privind amenajarea │
│teritoriului şi urbanismul şi de │
│elaborare şi actualizare a │
│documentaţiilor de urbanism, aprobate │
│prin Ordinul viceprim - ministrului, │
│ministrul dezvoltării regionale şi │
│administraţiei publice nr. 233/2016, │
│cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│q) Normele metodologice de aplicare a │
│Legii nr. 50/1991 privind autorizarea │
│executării lucrărilor de construcţii, │
│aprobate prin Ordinul ministrului │
│dezvoltării regionale şi locuinţei nr.│
│839/2009, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│r) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│13/1999 pentru aprobarea reglementării│
│tehnice Ghid privind metodologia de │
│elaborare şi conţinutul-cadru al │
│planului urbanistic general, indicativ│
│GP 038/99; │
│s) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│176/2000 pentru │
│aprobarea reglementării tehnice Ghid │
│privind metodologia de elaborare şi │
│conţinutul-cadru al planului │
│urbanistic zonal - Indicativ │
│GM-010-2000; │
│t) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│37/2000 pentru aprobarea reglementării│
│tehnice Ghid privind metodologia de │
│elaborare şi conţinutul-cadru al │
│planului urbanistic de detaliu, │
│Indicativ: G M 009 - 2000; │
│u) Ordin comun al ministrul lucrărilor│
│publice şi amenajării teritoriului, al│
│şefului Departamentului pentru │
│Administraţie Publică Locală şi al │
│ministrului apelor, pădurilor şi │
│protecţiei mediului nr. 62/288/1955/ │
│1998 privind delimitarea zonelor │
│expuse riscurilor naturale; │
│v) Ordinul ministrului │
│transporturilor, construcţiilor si │
│turismului nr. 562/2003 pentru │
│aprobarea Metodologiei de elaborare şi│
│conţinutul-cadru al documentaţiilor de│
│urbanism pentru zone construite │
│protejate (PUZ); │
│w) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│21/2000 pentru aprobarea reglementării│
│tehnice Ghid privind elaborarea şi │
│aprobarea regulamentelor locale de │
│urbanism - Indicativ GM-007-2000; │
│x) Ordinul ministrului dezvoltării │
│regionale şi turismului nr. 2701/2010 │
│pentru aprobarea │
│Metodologiei de informare şi │
│consultare a publicului cu privire la │
│elaborarea sau revizuirea planurilor │
│de amenajare a teritoriului şi de │
│urbanism, cu modificările ulterioare; │
│y) Hotărârea Consiliului Superior al │
│Registrului Urbaniştilor din România │
│nr. 101/2010 pentru aprobarea │
│Regulamentului privind dobândirea │
│dreptului de semnătură pentru │
│documentaţiile de amenajare a │
│teritoriului şi de urbanism şi a │
│Regulamentului referitor la │
│organizarea şi funcţionarea │
│Registrului Urbaniştilor din România; │
│z) Regulamentul de organizare şi │
│funcţionare al Inspectoratului de Stat│
│în Construcţii - I.S.C., aprobat prin │
│Ordinul viceprim-ministrului, │
│ministrul dezvoltării regionale şi │
│administraţiei publice nr. 2644/2016, │
│cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│aa) reglementări tehnice - │
│regulamente, proceduri, specificaţii, │
│normative, instrucţiuni, ghiduri, │
│metodologii, manuale şi altele │
│ │
└──────────────────────────────────────┘

        *) actele normative/reglementările tehnice menţionate ca temei legal al controlului, al constatărilor şi măsurilor dispuse vor fi actualizate în funcţie de modificările legislative intervenite

┌────────────────┬─────────────────────────────┐
│2. CONTROLUL s-a│la UAT Judeţ/Municipiu/Oraş/ │
│efectuat în │Comună.. │
│perioada .... │ │
├────────────────┼─────────────────────────────┤
│Preşedinte/ │ │
│primar │ │
├────────────────┤Adresa: ………………… │
│Secretar │ │
├────────────────┤ │
│Arhitect-şef │ │
├────────────────┴─────────────────────────────┤
│3. TIP CONTROL │
├──────────────────────────────────────────────┤
│4.OBIECTIVUL CONTROLULUI: respectarea │
│prevederilor legale la avizarea şi aprobarea │
│documentaţiilor de urbanism - plan urbanistic │
│zonal (PUZ) │
├──────────────────────────────────────────────┤
│5. LA CONTROL AU PARTICIPAT: │
├────────────────┬─────────────────────────────┤
│Numele şi │Calitatea │
│prenumele │ │
├────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────┴────────┬────────────────────┤
│6. DOCUMENTAŢII DE │ │
│URBANISM DE RANG │ │
│SUPERIOR, APROBATE, ÎN │ │
│VIGOARE LA NIVEL UAT: │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│PUG şi RLU aprobate prin │nr. │
│HCL a │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┤
│PUZ şi RLU aprobate prin │nr. │
│HCL a │ │
├─────────────────────────┴────────────────────┤
│7. A FOST VERIFICATĂ DOCUMENTAŢIA DE URBANISM │
│- PLAN URBANISTIC ZONAL ……………………, aprobată │
│prin Hotărârea.... │
├──────────────────────────────────────────────┤
│pentru: │
├────────────┬───────────┬─────────────────────┤
│ │judeţ/ │ │
│Adresa: │localitate/│str.... nr. │
│ │sector │ │
├────────────┼───────────┼─────────────────────┤
│Tarla / │nr. cad/nr.│ │
│Parcelă │top │ │
├────────────┴───────────┴─────────────────────┤
│8. PUZ A FOST ELABORAT ÎN BAZA SOLICITĂRII │
│prevăzute în CU nr. ………….. │
├──────────────────────────────────────────────┤
│9. A FOST ÎNTOCMIT PVC nr. ……….. privind │
│respectarea prevederilor legale la emiterea CU│
│nr. ………………. │
├──────────────────────────────────────────────┤
│10. ASPECTE VERIFICATE: │
├──────────────────────────────────────────────┤
│A. Pentru etapa de avizare şi aprobare a PUZ │
├─────────────────────────┬──┬──┬──────────────┤
│ │DA│NU│Observaţii / │
│ │ │ │nr. document │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│1. hotărâre de aprobare a│ │ │ │
│documentaţiei │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│2. s-a stabilit, prin │ │ │ │
│hotărârea de aprobare a │ │ │ │
│documentaţiei, durata de │ │ │ │
│valabilitate a PUZ, │ │ │ │
│conform art. 56 alin (4) │ │ │ │
│din Legea nr. 350/2001 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│3. cererea pentru │ │ │ │
│emiterea avizului de │ │ │ │
│oportunitate este │ │ │ │
│completată corespunzător │ │ │ │
│şi redactată pe │ │ │ │
│formularul F4 din anexa 1│ │ │ │
│la Normele metodologice │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│4. aviz de oportunitate, │ │ │ │
│solicitat conform │ │ │ │
│prevederilor art. 32 │ │ │ │
│alin. 1 lit. c) din Legea│ │ │ │
│nr. 350/2001 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│5. avizul de oportunitate│ │ │ │
│este întocmit în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile formularelor │ │ │ │
│F1, F2, F3, din anexa 1 │ │ │ │
│la Normele metodologice, │ │ │ │
│aprobat conform │ │ │ │
│competenţelor, după caz │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│6. avizul UAT de bază │ │ │ │
│solicitat conform │ │ │ │
│prevederilor art. 32 │ │ │ │
│alin. 1 lit. c) din Legea│ │ │ │
│nr. 350/2001, întocmit în│ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile formularului │ │ │ │
│F6 din Normele │ │ │ │
│metodologice, după caz │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│7. avizul │ │ │ │
│arhitectului-şef - Plan │ │ │ │
│urbanistic zonal - cu │ │ │ │
│planşa de reglementări │ │ │ │
│urbanistice anexată şi │ │ │ │
│vizată spre neschimbare │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│8. avizul │ │ │ │
│arhitectului-şef - │ │ │ │
│redactat în conformitate │ │ │ │
│cu prevederile │ │ │ │
│formularului F7 din anexa│ │ │ │
│nr. 1 la Normele │ │ │ │
│metodologice şi │ │ │ │
│fundamentat tehnic de │ │ │ │
│comisia tehnică de │ │ │ │
│amenajare a teritoriului │ │ │ │
│şi urbanism; │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│9. raportul privind │ │ │ │
│informarea şi consultarea│ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│10. documentaţia de │ │ │ │
│urbanism PUZ semnată în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile art. 38 din │ │ │ │
│Legea nr. 350/2001 │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼──────────────┤
│11. dovada achitării │ │ │ │
│tarifului de exercitare a│ │ │ │
│dreptului de semnătură în│ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile art. 56 alin.│ │ │ │
│(6) din Legea nr. 350/ │ │ │ │
│2001 │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┬─┤
│B.Structura şi conţinutul documentaţiei de │ │
│urbanism PUZ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│l.Avizul de oportunitate conţine: │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│a) piese scrise - memoriu│ │ │ │ │
│tehnic explicativ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│b) piese desenate - │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│b.1) încadrarea în zonă │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b.2) plan topografic/ │ │ │ │ │
│cadastral, cu zona de │ │ │ │ │
│studiu │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b.3) conceptul propus - │ │ │ │ │
│plan de situaţie cu │ │ │ │ │
│prezentarea funcţiunilor,│ │ │ │ │
│a vecinătăţilor, modul de│ │ │ │ │
│asigurare a accesurilor │ │ │ │ │
│şi utilităţilor │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│2.Avizul de oportunitate stabileşte │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│a) teritoriul care │ │ │ │ │
│urmează să fie │ │ │ │ │
│reglementat prin Planul │ │ │ │ │
│urbanistic zonal │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b) categoriile │ │ │ │ │
│funcţionale ale │ │ │ │ │
│dezvoltării şi │ │ │ │ │
│eventualele servituţi │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│c) indicatorii │ │ │ │ │
│urbanistici obligatorii -│ │ │ │ │
│limitele minime şi │ │ │ │ │
│maxime; se va verifica │ │ │ │ │
│dacă sunt respectate │ │ │ │ │
│prevederile art. 32 alin.│ │ │ │ │
│(7) şi alin. (10) din │ │ │ │ │
│lege. şi ale anexei 2 din│ │ │ │ │
│Regulamentul General de │ │ │ │ │
│Urbanism │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│d) dotările de interes │ │ │ │ │
│public necesare, │ │ │ │ │
│asigurarea accesurilor, │ │ │ │ │
│parcajelor, utilităţilor │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│e) capacităţile de │ │ │ │ │
│transport admise │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│f) acorduri/avize │ │ │ │ │
│specifice ale │ │ │ │ │
│organismelor centrale şi/│ │ │ │ │
│sau teritoriale pentru │ │ │ │ │
│PUZ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│3. studii de fundamentare cu caracter │ │
│analitic/prospectiv, după caz: │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│a) studiul cadastral sau │ │ │ │ │
│topografic - documentaţie│ │ │ │ │
│cadastrală actualizată la│ │ │ │ │
│data iniţierii PUZ; │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b) studiu geotehnic │ │ │ │ │
│întocmit de specialişti │ │ │ │ │
│în domeniu, în funcţie de│ │ │ │ │
│condiţiile specifice ale │ │ │ │ │
│amplasamentului şi natura│ │ │ │ │
│obiectivului de │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│c) Sunt întocmite alte │ │ │ │ │
│studii, în funcţie de │ │ │ │ │
│condiţiile specifice ale │ │ │ │ │
│amplasamentului şi natura│ │ │ │ │
│obiectivului de │ │ │ │ │
│investiţii. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│4. Documentaţia urbanistică PUZ elaborată │ │
│este structurată conform reglementărilor │ │
│specifice în vigoare şi conţine │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│4.1. PIESE SCRISE │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│4.1.1. memoriu │ │ │ │ │
│justificativ cu │ │ │ │ │
│precizarea │ │ │ │ │
│reglementărilor potrivit │ │ │ │ │
│art. 18 alin. (3) din │ │ │ │ │
│Normele metodologice de │ │ │ │ │
│aplicare a Legii nr. 350/│ │ │ │ │
│2001, ce are următorul │ │ │ │ │
│conţinut cadru: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│a) descrierea situaţiei │ │ │ │ │
│existente; │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b) concluziile studiilor │ │ │ │ │
│de fundamentare privind │ │ │ │ │
│disfuncţionalităţile │ │ │ │ │
│rezultate din analiza │ │ │ │ │
│critică a situaţiei │ │ │ │ │
│existente; │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│c) soluţiile propuse │ │ │ │ │
│pentru eliminarea sau │ │ │ │ │
│diminuarea acestora. │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│d) memoriul are │ │ │ │ │
│conţinutul prevăzut în │ │ │ │ │
│Metodologia de elaborare │ │ │ │ │
│şi conţinutul-cadru al │ │ │ │ │
│documentaţiilor de │ │ │ │ │
│urbanism pentru zone │ │ │ │ │
│construite protejate │ │ │ │ │
│(PUZ), aprobată prin │ │ │ │ │
│Ordinul ministrului │ │ │ │ │
│transporturilor, │ │ │ │ │
│construcţiilor şi │ │ │ │ │
│turismului nr. 562/2003, │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│4.1.2 Planul de acţiune │ │ │ │ │
│pentru implementarea │ │ │ │ │
│investiţiilor propuse │ │ │ │ │
│prin planul de urbanism │ │ │ │ │
│zonal, conform avizului │ │ │ │ │
│de oportunitate prevăzut │ │ │ │ │
│la art. 32 alin. (3) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 350/2001 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│4.1.3 a) Regulamentul │ │ │ │ │
│local de urbanism │ │ │ │ │
│detaliază sub formă de │ │ │ │ │
│prescripţii - │ │ │ │ │
│permisivităţi şi │ │ │ │ │
│restricţii, │ │ │ │ │
│reglementările PUZ din │ │ │ │ │
│planşele desenate şi e │ │ │ │ │
│întocmit în conformitate │ │ │ │ │
│cu Ghidul privind │ │ │ │ │
│elaborarea şi aprobarea │ │ │ │ │
│regulamentelor locale de │ │ │ │ │
│urbanism - Indicativ │ │ │ │ │
│GM-007- 2000, aprobat │ │ │ │ │
│prin Ordinul ministrului │ │ │ │ │
│lucrărilor publice şi │ │ │ │ │
│amenajării teritoriului │ │ │ │ │
│nr. 21/2000 │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│4.1.3 b) RLU respectă │ │ │ │ │
│conţinutul prevăzut în │ │ │ │ │
│Metodologia de elaborare │ │ │ │ │
│şi conţinutul-cadru al │ │ │ │ │
│documentaţiilor de │ │ │ │ │
│urbanism pentru zone │ │ │ │ │
│construite protejate │ │ │ │ │
│(PUZ), aprobată prin │ │ │ │ │
│Ordinul ministrului │ │ │ │ │
│transporturilor, │ │ │ │ │
│construcţiilor şi │ │ │ │ │
│turismului nr. 562/2003, │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│4.2. PIESE DESENATE │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│a) încadrarea în │ │ │ │ │
│localitate a zonei ce │ │ │ │ │
│face obiectul PUZ │ │ │ │ │
│(relaţionarea cu │ │ │ │ │
│prevederile PUG), │ │ │ │ │
│stabilită după caz, prin │ │ │ │ │
│avizul de oportunitate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│b) analiza situaţiei │ │ │ │ │
│existente │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│c) propuneri de │ │ │ │ │
│reglementări urbanistice,│ │ │ │ │
│zonificare funcţională şi│ │ │ │ │
│echipare edilitară │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│d) propuneri de │ │ │ │ │
│reglementări urbanistice,│ │ │ │ │
│respectă conţinutul │ │ │ │ │
│prevăzut în Metodologia │ │ │ │ │
│de elaborare şi │ │ │ │ │
│conţinutul-cadru al │ │ │ │ │
│documentaţiilor de │ │ │ │ │
│urbanism pentru zone │ │ │ │ │
│construite protejate │ │ │ │ │
│(PUZ), aprobată prin │ │ │ │ │
│Ordinul ministrului │ │ │ │ │
│transporturilor, │ │ │ │ │
│construcţiilor şi │ │ │ │ │
│turismului nr. 562/2003, │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│e) propuneri privind │ │ │ │ │
│circulaţia juridică a │ │ │ │ │
│terenurilor şi │ │ │ │ │
│obiectivele de utilitate │ │ │ │ │
│publică │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│f) propuneri de ilustrare│ │ │ │ │
│urbanistică a zonei │ │ │ │ │
│studiate │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│g) alte planşe │ │ │ │ │
│(cartograme, scheme, │ │ │ │ │
│grafice), după caz │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│5. AVIZE, ACORDURI - solicitate conform │ │
│legii, în funcţie de condiţiile specifice │ │
│ale amplasamentului şi natura obiectivului │ │
│de investiţii, aflate în termenul de │ │
│valabilitate la depunerea documentaţiei spre│ │
│aprobare prin hotărâre de consiliul judeţean│ │
│/local/Consiliul General al Municipiului │ │
│Bucureşti │ │
├───────────┬─────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│ │ │ │ │Observaţii │ │
│ │ │ │ │(se va │ │
│ │ │ │ │menţiona │ │
│ │ │ │ │dacă │ │
│ │ │ │ │prevederile │ │
│Emitent │Nr./Data │DA│NU│avizului/ │ │
│ │ │ │ │acordului │ │
│ │ │ │ │sunt │ │
│ │ │ │ │preluate în │ │
│ │ │ │ │documentaţia│ │
│ │ │ │ │PUZ) │ │
├───────────┼─────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│Aviz... │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│Aviz... │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│Acord... │ │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴──┴──┴────────────┼─┤
│C. respectarea prevederilor certificatului │ │
│de urbanism, corelarea programelor de │ │
│dezvoltare urbană integrată a zonei cu │ │
│Planul urbanistic general şi avizul de │ │
│oportunitate, după caz, conform prevederilor│ │
│art. 32 alin. (4), dacă se încadrează în │ │
│prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 │ │
│şi dacă se încalcă prevederile art. 56^1 din│ │
│Legea nr. 350/2001 │ │
├─────────────────────────┬──┬──┬────────────┼─┤
│ │DA│NU│Observaţii │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│1. reglementări cu │ │ │ │ │
│privire la regimul de │ │ │ │ │
│construire │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│2. funcţiunea zonei │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│3. înălţimea maximă │ │ │ │ │
│admise │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│4. CUT │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│5. coeficientul de │ │ │ │ │
│utilizare a terenului │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│6. POT │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│7. retragerea clădirilor │ │ │ │ │
│faţă de aliniament şi │ │ │ │ │
│distanţele faţă de │ │ │ │ │
│limitele laterale şi │ │ │ │ │
│posterioare ale parcelei;│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│8. caracteristicile │ │ │ │ │
│arhitecturale ale │ │ │ │ │
│clădirilor │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│9. materialele admise │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│10. organizarea reţelei │ │ │ │ │
│stradale, circulaţia │ │ │ │ │
│pietonilor şi a │ │ │ │ │
│autovehiculelor, accesele│ │ │ │ │
│auto şi parcajele │ │ │ │ │
│necesare în zonă, numărul│ │ │ │ │
│de locuri de parcare │ │ │ │ │
│necesare investiţiei │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│11. organizarea │ │ │ │ │
│arhitectural-urbanistică │ │ │ │ │
│în funcţie de │ │ │ │ │
│caracteristicile │ │ │ │ │
│structurii urbane │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│12. modul de utilizare a │ │ │ │ │
│terenurilor │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│13. dezvoltarea │ │ │ │ │
│infrastructurii edilitare│ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│14. statutul juridic şi │ │ │ │ │
│circulaţia terenurilor │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┼──┼────────────┼─┤
│15. protejarea │ │ │ │ │
│monumentelor istorice şi │ │ │ │ │
│servituţi în zonele de │ │ │ │ │
│protecţie ale acestora │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──┴──┴────────────┼─┤
│10.NECONFORMITAŢI │ABATERI FAŢĂ DE: │ │
│CONSTATATE: │ │ │
├──────────┬──────────────┼──────────────────┼─┤
│10.1 │ │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────────────────┼─┤
│10.2 │ │ │ │
├──────────┴──────────────┴──────────────────┼─┤
│11. OBSERVAŢII - (se menţionează dacă │ │
│urmează a fi demarate procedurile privind │ │
│înştiinţarea instituţiei prefectului în │ │
│vederea analizării oportunităţii înaintării │ │
│unei acţiuni la instanţa de │ │
│contencios-administrativ competentă) │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│Prezentul proces-verbal, având … pagini, a │ │
│fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte │ │
│unul pentru fiecare parte semnatară. │ │
│Procesul verbal va fi adus la cunoştinţa │ │
│primarului, preşedintelui Consiliul Judeţean│ │
│………………, doamna/domnul ……………şi Consiliului │ │
│JudeţeanI Local/ General al municipiului │ │
│Bucureşti │ │
├────────────────────────────────────────────┼─┤
│SEMNĂTURI │ │
├────────────────────┬───────────────────────┼─┤
│Personalul cu │UAT/Municipiu/Oraş/ │ │
│atribuţii de control│Comună/Judeţ │ │
│ISC │Arhitect-şef/ persoana │ │
│IJC/ICMB……………… │cu responsabilitate în │ │
│Numele……………… │domeniul amenajării │ │
│Prenumele……………… │teritoriului şi │ │
│Semnătura……………… │urbanismului din │ │
│Vizat: │aparatul propriu al │ │
│Se va viza numai │autorităţii │ │
│exemplarul care se │administraţiei publice │ │
│va arhiva la IJC/ │Numele ……………… │ │
│ICMB │Prenumele ……………… │ │
└────────────────────┴───────────────────────┴─┘


    ANEXA 3.3


┌──────────────────┬───────────────────┐
│Unitatea │IJC/ICMB │
│controlată: │...................│
├──────────────────┼───────────────────┤
│Nr. ........ Data │Nr. ........ Data │
│............. │............. │
└──────────────────┴───────────────────┘

                                PROCES-VERBAL DE CONTROL
                  Încheiat astăzi, .......... la sediul .............

┌──────────────────────────┬───────────┐
│De către personalul cu │ │
│atribuţii de control: │Nr. │
│(numele şi prenumele) │legitimaţie│
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1. Baza legală a │ │
│controlului*): │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│a) Legea nr. 350/2001 privind │
│amenajarea teritoriului şi urbanismul,│
│cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│b) Legea nr. 50/1991 privind │
│autorizarea executării lucrărilor de │
│construcţii, republicată, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; │
│c) Legea nr. 422/2001 privind │
│protejarea monumentelor istorice, │
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│d) Legea nr. 24/2007 privind │
│reglementarea şi administrarea │
│spaţiilor verzi din intravilanul │
│localităţilor, republicată, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare; │
│e) Legea nr. 121/2019 privind │
│evaluarea şi gestionarea zgomotului │
│ambiant; │
│f) Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 │
│privind stabilirea unor măsuri de │
│protecţie a monumentelor istorice care│
│fac parte din Lista patrimoniului │
│mondial, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│g) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului │
│nr. 57/2019 privind Codul │
│administrativ, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│h) Legea contenciosului administrativ │
│nr. 554/2004, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│i) Legea nr. 287/2009 privind Codul │
│civil, republicată, cu modificările │
│ulterioare; │
│j) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 │
│privind regimul juridic al │
│contravenţiilor, aprobată cu │
│modificări şi completări prin Legea │
│nr. 180/2002, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│k) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 │
│privind înfiinţarea Inspectoratului de│
│Stat în Construcţii - │
│I.S.C., aprobată cu modificări prin │
│Legea nr. 707/2001, cu modificările şi│
│completările ulterioare; │
│l) Hotărârea Guvernului nr. 1516/2008 │
│privind aprobarea Regulamentului-cadru│
│de urbanism pentru Rezervaţia │
│Biosferei Delta Dunării; │
│m) Hotărârea guvernului nr. 382/2003 │
│pentru aprobarea Normelor metodologice│
│privind exigenţele minime de conţinut │
│ale documentaţiilor de amenajare a │
│teritoriului şi de urbanism pentru │
│zonele de riscuri naturale; │
│n) Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 │
│pentru aprobarea Regulamentului │
│general de urbanism, cu modificările │
│şi completările ulterioare; │
│o) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 │
│pentru aprobarea atribuţiilor generale│
│şi specifice, a structurii │
│organizatorice şi a numărului maxim de│
│posturi, precum şi a normării parcului│
│auto şi a consumului de carburanţi ale│
│Inspectoratului de Stat în Construcţii│
│- I.S.C., cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│p) Normele metodologice de aplicare a │
│Legii nr. 350/2001 privind amenajarea │
│teritoriului şi urbanismul şi de │
│elaborare şi actualizare a │
│documentaţiilor de urbanism, aprobate │
│prin Ordinul viceprim - ministrului, │
│ministrul dezvoltării regionale şi │
│administraţiei publice nr. 233/2016, │
│cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│q) Normele metodologice de aplicare a │
│Legii nr. 50/1991 privind autorizarea │
│executării lucrărilor de construcţii, │
│aprobate prin Ordinul ministrului │
│dezvoltării regionale şi locuinţei nr.│
│839/2009, cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│r) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│13/1999 pentru aprobarea reglementării│
│tehnice Ghid privind metodologia de │
│elaborare şi conţinutul-cadru al │
│planului urbanistic general, indicativ│
│GP 038/99; │
│s) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│176/2000 pentru │
│aprobarea reglementării tehnice Ghid │
│privind metodologia de elaborare şi │
│conţinutul-cadru al planului │
│urbanistic zonal - Indicativ │
│GM-010-2000; │
│t) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│37/2000 pentru aprobarea reglementării│
│tehnice Ghid privind metodologia de │
│elaborare şi conţinutul-cadru al │
│planului urbanistic de detaliu, │
│Indicativ: G M 009 - 2000; │
│u) Ordin comun al ministrul lucrărilor│
│publice şi amenajării teritoriului, al│
│şefului Departamentului pentru │
│Administraţie Publică Locală şi al │
│ministrului apelor, pădurilor şi │
│protecţiei mediului nr. 62/288/1955/ │
│1998 privind delimitarea zonelor │
│expuse riscurilor naturale; │
│v) Ordinul ministrului │
│transporturilor, construcţiilor si │
│turismului nr. 562/2003 pentru │
│aprobarea Metodologiei de elaborare şi│
│conţinutul-cadru al documentaţiilor de│
│urbanism pentru zone construite │
│protejate (PUZ); │
│w) Ordinul ministrului lucrărilor │
│publice şi amenajării teritoriului nr.│
│21/2000 pentru aprobarea reglementării│
│tehnice Ghid privind elaborarea şi │
│aprobarea regulamentelor locale de │
│urbanism - Indicativ GM-007-2000; │
│x) Ordinul ministrului dezvoltării │
│regionale şi turismului nr. 2701/2010 │
│pentru aprobarea │
│Metodologiei de informare şi │
│consultare a publicului cu privire la │
│elaborarea sau revizuirea planurilor │
│de amenajare a teritoriului şi de │
│urbanism, cu modificările ulterioare; │
│y) Hotărârea Consiliului Superior al │
│Registrului Urbaniştilor din România │
│nr. 101/2010 pentru aprobarea │
│Regulamentului privind dobândirea │
│dreptului de semnătură pentru │
│documentaţiile de amenajare a │
│teritoriului şi de urbanism şi a │
│Regulamentului referitor la │
│organizarea şi funcţionarea │
│Registrului Urbaniştilor din România; │
│z) Regulamentul de organizare şi │
│funcţionare al Inspectoratului de Stat│
│în Construcţii - I.S.C., aprobat prin │
│Ordinul viceprim-ministrului, │
│ministrul dezvoltării regionale şi │
│administraţiei publice nr. 2644/2016, │
│cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│aa) reglementări tehnice - │
│regulamente, proceduri, specificaţii, │
│normative, instrucţiuni, ghiduri, │
│metodologii, manuale şi altele │
│ │
└──────────────────────────────────────┘

        *) actele normative/reglementările tehnice menţionate ca temei legal al controlului, al constatărilor şi măsurilor dispuse vor fi actualizate în funcţie de modificările legislative intervenite

┌────────────────────┬──────────────────────────────┐
│2. CONTROLUL s-a │la UAT Judeţ/Municipiu/ │
│efectuat în │Oraş/Comună…… │
│perioada .... │ │
├────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Preşedinte/primar │ │
├────────────────────┤ │
│Secretar │Adresa: ………………… │
├────────────────────┤ │
│Arhitect-şef │ │
├────────────────────┴──────────────────────────────┤
│3. TIP CONTROL │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│4. OBIECTIVUL CONTROLULUI: respectarea │
│prevederilor legale la avizarea şi │
│aprobarea documentaţiilor de urbanism - │
│PUD │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│5. LA CONTROL AU PARTICIPAT: │
├────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Numele şi │Calitatea │
│prenumele │ │
├────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┴─────────────┬────────────────┤
│6. DOCUMENTAŢII DE │ │
│URBANISM DE RANG │ │
│SUPERIOR, APROBATE, ÎN │ │
│VIGOARE LA NIVEL UAT: │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│PUG şi RLU aprobate prin │nr. │
│HCL a │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│PUZ şi RLU aprobate prin │nr. │
│HCL a │ │
├──────────────────────────────────┴────────────────┤
│7. A FOST VERIFICATĂ DOCUMENTAŢIA DE │
│URBANISM - PLAN URBANISTIC DE │
│DETALIU……………, aprobată prin Hotărârea.... │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│pentru: │
├───────────────┬─────────────────────┬─────────────┤
│ │judeţ/ │ │
│Adresa: │localitate/ │str.... nr. │
│ │sector ... │ │
├───────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│Tarla /Parcelă │nr. cad/nr. │ │
│ │top │ │
├───────────────┴─────────────────────┴─────────────┤
│8. PUD A FOST ELABORAT ÎN BAZA SOLICITĂRII │
│prevăzute în CU nr. ………… │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│9. A FOST ÎNTOCMIT PVC NR. ………. privind │
│respectarea prevederilor legale la │
│emiterea CU nr. …………. │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│10. ASPECTE VERIFICATE: │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│A. pentru etapa de avizare şi aprobare a │
│PUD │
├────────────────────────────────┬──┬──┬────────────┤
│ │DA│NU│Observaţii /│
│ │ │ │nr. document│
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│1. hotărârea de │ │ │ │
│aprobare a │ │ │ │
│documentaţiei │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│2. durata de │ │ │ │
│valabilitate a PUD, │ │ │ │
│conform art. 56 alin │ │ │ │
│(4) din Legea nr. 350/ │ │ │ │
│2001 │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│3. avizul │ │ │ │
│arhitectului-şef - Plan │ │ │ │
│urbanistic de detaliu - │ │ │ │
│cu planşa de │ │ │ │
│reglementări │ │ │ │
│urbanistice anexată şi │ │ │ │
│vizată spre neschimbare │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│4. avizul │ │ │ │
│arhitectului-şef │ │ │ │
│redactat în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile │ │ │ │
│formularului F8 din │ │ │ │
│anexa nr. 1 la Normele │ │ │ │
│metodologice şi │ │ │ │
│fundamentat tehnic de │ │ │ │
│Comisia tehnică de │ │ │ │
│amenajare a │ │ │ │
│teritoriului şi │ │ │ │
│urbanism │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│5. raportul privind │ │ │ │
│informarea şi │ │ │ │
│consultarea populaţiei │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│6. documentaţia de │ │ │ │
│urbanism PUD semnată în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile art. 38 din │ │ │ │
│Legea nr. 350/2001 │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│7. dovada achitării │ │ │ │
│tarifului de exercitare │ │ │ │
│a dreptului de │ │ │ │
│semnătură în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│prevederile art. 56 │ │ │ │
│alin. (6) din Legea nr. │ │ │ │
│350/2001 │ │ │ │
├────────────────────────────────┴──┴──┴────────────┤
│B. structura şi conţinutul documentaţiei │
│de urbanism PUD │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│1. sunt întocmite studii de fundamentare │
│cu caracter analitic (după caz): │
├────────────────────────────────┬──┬──┬────────────┤
│a) studiul cadastral │ │ │ │
│sau topografic - │ │ │ │
│documentaţie cadastrală │ │ │ │
│actualizată la data │ │ │ │
│iniţierii PUD │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│b) studiu geotehnic │ │ │ │
│întocmit de specialişti │ │ │ │
│în domeniu, în funcţie │ │ │ │
│de condiţiile specifice │ │ │ │
│ale amplasamentului si │ │ │ │
│natura obiectivului de │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│c) Sunt întocmite alte │ │ │ │
│studii, în funcţie de │ │ │ │
│condiţiile specifice │ │ │ │
│ale amplasamentului şi │ │ │ │
│natura obiectivului de │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
├────────────────────────────────┴──┴──┴────────────┤
│2. Documentaţia urbanistică PUD elaborată │
│este structurată conform reglementărilor │
│specifice în vigoare şi conţine │
├────────────────────────────────┬──┬──┬────────────┤
│2.1. PIESE SCRISE │ │ │ │
│memoriu justificativ cu │ │ │ │
│precizarea │ │ │ │
│reglementărilor │ │ │ │
│potrivit art. 18 alin. │ │ │ │
│(3) din Normele │ │ │ │
│metodologice de │ │ │ │
│aplicare a Legii nr. │ │ │ │
│350/2001 │ │ │ │
├────────────────────────────────┴──┴──┴────────────┤
│2.2. PIESE DESENATE │
├────────────────────────────────┬──┬──┬────────────┤
│a) încadrare in zonă │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│b) situaţia existentă │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│c) reglementări │ │ │ │
│urbanistice │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│d) reglementări │ │ │ │
│edilitare │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│e) obiective de │ │ │ │
│utilitate publică │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│f) posibilităţi de │ │ │ │
│mobilare urbanistică │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┼────────────┤
│g) ilustrarea │ │ │ │
│urbanistică a soluţiei │ │ │ │
│propuse │ │ │ │
├────────────────────────────────┴──┴──┴────────────┤
│2.3. AVIZE, ACORDURI - solicitate conform │
│legii, în funcţie de condiţiile specifice │
│ale amplasamentului şi natura obiectivului │
│de investiţii, aflate în termenul de │
│valabilitate la depunerea documentaţiei │
│spre aprobare prin hotărâre de consiliul │
│judeţean/local/Consiliul General al │
│Municipiului Bucureşti │
├────────────┬───────────────────┬──┬──┬────────────┤
│ │ │ │ │Observaţii │
│ │ │ │ │(se va │
│ │ │ │ │menţiona │
│ │ │ │ │dacă │
│ │ │ │ │prevederile │
│Emitent │Nr./Data │DA│NU│avizului/ │
│ │ │ │ │acordului │
│ │ │ │ │sunt │
│ │ │ │ │preluate în │
│ │ │ │ │documentaţia│
│ │ │ │ │PUD) │
├────────────┼───────────────────┼──┼──┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────┼──┼──┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┴───────────────────┴──┴──┴────────────┤
│C. respectarea prevederilor certificatului │
│de urbanism, ale documentaţiei de urbanism │
│de rang superior şi încadrarea în │
│prevederile art. 32 alin. (5) lit. b) şi │
│art. 48 din Legea 350/2001 │
├──────────────────┬─────┬───────┬──────────────────┤
│ │DA │NU │Observaţii │
├──────────────────┼─────┼───────┼──────────────────┤
│1. regimul de │ │ │ │
│construire │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼──────────────────┤
│2. funcţiunea │ │ │ │
│zonei │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼──────────────────┤
│3. înălţimea │ │ │ │
│maximă admise │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼──────────────────┤
│4. CUT │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼──────────────────┤
│5. POT │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼──────────────────┤
│6. retragerea │ │ │ │
│clădirilor faţă │ │ │ │
│de aliniament │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼──────────────────┤
│7. distanţele │ │ │ │
│faţă de limitele │ │ │ │
│laterale şi │ │ │ │
│posterioare ale │ │ │ │
│parcelei │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼──────────────────┤
│8. echiparea cu │ │ │ │
│utilităţile │ │ │ │
│existente │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼───────┼──────────────────┤
│9. circulaţia │ │ │ │
│pietonilor şi a │ │ │ │
│autovehiculelor, │ │ │ │
│accesului auto │ │ │ │
│şi parcajelor │ │ │ │
│necesare │ │ │ │
│investiţiei; │ │ │ │
├──────────────────┴───┬─┴───────┴──────────────────┤
│11. NECONFORMITAŢI │ABATERI FAŢA DE: │
│CONSTATATE: │ │
├───────────┬──────────┼────────────────────────────┤
│11.1. │ │ │
├───────────┼──────────┼────────────────────────────┤
│11.2. │ │ │
├───────────┴──────────┴────────────────────────────┤
│12.OBSERVAŢII - (se menţionează dacă │
│urmează a fi demarate procedurile privind │
│înştiinţarea instituţiei prefectului în │
│vederea analizării oportunităţii │
│înaintării unei acţiuni la instanţa de │
│contencios-administrativ competentă) │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│Prezentul proces-verbal, având … pagini, a │
│fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte │
│unul pentru fiecare parte semnatară. │
│Procesul verbal va fi adus la cunoştinţa │
│primarului, preşedintelui Consiliul │
│Judeţean │
│………………, doamna/domnul ……………şi Consiliului │
│JudeţeanI Local/ General al municipiului │
│Bucureşti │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│SEMNATURI │
├────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ │UAT/Municipiu/Oraş/ │
│Personalul cu │Comună/Judeţ │
│atribuţii de control │Arhitect-şef/ │
│ISC │persoana cu │
│IJC/ICMB……………… │responsabilitate în │
│Numele……………… │domeniul amenajării │
│Prenumele……………… │teritoriului şi │
│Semnătura……………… │urbanismului din │
│Vizat: │aparatul propriu al │
│Se va viza numai │autorităţii │
│exemplarul care se va │administraţiei │
│arhiva la IJC/ICMB │publice │
│ │Numele ……………… │
│ │Prenumele ……………… │
└────────────────────────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 3.4.

    ANTET
        Către,
        PRIMĂRIA/CONSILIUL JUDEŢEAN ..................

        Adresă poştală ..................
        Domnului/Doamnei PRIMAR/PREŞEDINTE al CONSILIULUI JUDEŢEAN ..................
        Domnului/Doamnei ARHITECT ŞEF ..................
        Prin prezenta, delegăm pe .................., inspector în construcţii în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii /Inspectoratului în Construcţii al Municipiului Bucureşti, în vederea efectuării controlului de specialitate la .................. privind verificarea respectării prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism ..................
        Controlul se efectuează ca urmare a .................. şi se va desfăşura în perioada ..................
        Documentele supuse controlului vor fi puse la dispoziţia inspectorului în construcţii începând cu data de (va fi precizată prima zi a controlului)
        Vă solicităm să ne comunicaţi, în scris, toate informaţiile referitoare la existenţa pe rolul instanţelor de contencios administrativ a unui dosar în care este contestat acest act administrativ.
        Pentru efectuarea controlului de specialitate, se vor prezenta toate documentele ce au stat la baza avizării şi aprobării documentaţiei de urbanism.
                     INSPECTOR ŞEF JUDEŢEAN/INSPECTOR ŞEF AL ICMB
        Şef birou: (după caz)
        Întocmit: inspector în construcţii....

    ANEXA 3.5.

    ANTET
        Către,
        PRIMĂRIA/CONSILIUL JUDEŢEAN ..................
        Adresă poştală ..................
        Domnului/Doamnei PRIMAR/PREŞEDINTE al CONSILIULUI JUDEŢEAN ..................
        Domnului/Doamnei ARHITECT ŞEF ..................
        Prin prezenta, delegăm pe .................., inspector în construcţii în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii ................../ Inspectoratului în Construcţii al Municipiului Bucureşti în vederea efectuării controlului de specialitate la .................. privind verificarea respectării prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism.
        Controlul se efectuează:
    - în baza de programului trimestrial aprobat de conducerea ISC;
        sau

    – din dispoziţia conducerii ISC sau a inspectorului şef judeţean al Inspectoratului Judeţean în Construcţii ................../Inspectoratului în Construcţii al Municipiului Bucureşti;
        sau

    – din dispoziţia conducerii Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau ISC, cu o tematică prestabilită
        şi se va desfăşura în perioada ..................

        Vă solicităm să ne puneţi la dispoziţie Lista centralizatoare a documentaţiilor de urbanism, situaţie actualizată la data
        Pentru efectuarea controlului de specialitate, se vor prezenta documentaţiile de urbanism nominalizate din Lista centralizatoare, de către inspectorul în construcţii.
        INSPECTOR ŞEF JUDEŢEAN/INSPECTOR ŞEF AL ICMB
        Şef birou: (după caz)
        Întocmit: inspector în construcţii....

    ANEXA 3.6.

    ANTET
        Către,
        INSTITUŢIA PREFECTULUI ..................
        Adresă poştală ..................
        Domnului/Doamnei PREFECT ..................
        Consiliul Local al /Consiliul Judeţean /Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat documentaţia de urbanism ".................." prin Hotărârea nr....
        Inspectoratul Judeţean în Construcţii ................../Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti, prin inspectorii în construcţii, a efectuat un control având ca obiect verificarea respectării prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism menţionată mai sus.
        Ca urmare a controlului de specialitate, efectuat în baza Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism, aprobată prin Ordinul nr. ..., cu privire la respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism " " s-a încheiat Procesul - verbal de control nr. ......, prin care s-a constatat încălcarea prevederilor legale.
        Faţă de cele prezentate mai sus şi având în vedere atributul instituţiei prefectului de control a legalităţii actelor administrative emise de autorităţile publice locale, vă solicităm să analizaţi şi să dispuneţi cu privire la atacarea în instanţa de contencios administrativ a documentaţiei de urbanism ".................." aprobată cu HCL/HCGMB nr. ........
        Anexăm prezentei, în copie, Procesul verbal de control nr. ... şi HCL/HCGMB nr. ...........
        INSPECTOR ŞEF JUDEŢEAN/INSPECTOR ŞEF AL ICMB
        Şef birou: (după caz)
        Întocmit: inspector în construcţii.

    ANEXA 3.7.

    ANTET
        Către,
        DOMNUL/DOAMNA/SOCIETATEA
        Adresă poştală ..................
        Consiliul Local al ................../Consiliul Judeţean ................../Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat documentaţia de urbanism ".................." prin Hotărârea nr. ..........
        Ca urmare a controlului de specialitate, efectuat de Inspectoratul Judeţean în Construcţii ................../Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti, prin inspectorii în construcţii, în baza Procedurii de control al statului privind respectarea prevederilor legale la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism, aprobată prin Ordinul nr. ..... privind documentaţia de urbanism , s-a încheiat procesul-verbal de control nr. ... prin care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, proces-verbal de control pe care îl ataşăm în copie prezentei
        INSPECTOR ŞEF JUDEŢEAN/ INSPECTOR ŞEF AL ICMB
        Şef birou: (după caz)
        Întocmit: inspector în construcţii....

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016