Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2021  de creditare a formelor de educaţie medicală continuă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2021 de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1157 din 6 decembrie 2021
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 16/2CN din 26 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1157 din 6 decembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Forme de educaţie medicală continuă
    ART. 1
    CMSR creditează ca forme de educaţie medicală continuă (EMC) manifestările ştiinţifice desfăşurate de furnizorii acreditaţi de CMSR în acest sens, precum şi alte activităţi cu caracter educaţional profesional-ştiinţific şi, adiţional, obţinerea unor titluri de calificare postuniversitară în domeniul medical definite în prezenta procedură.

    ART. 2
    Manifestările de educaţie medicală continuă sunt:
    a) formale - furnizate numai de instituţii de învăţământ superior medical sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate;
    b) nonformale - organizate de toate tipurile de furnizori acreditaţi de CMSR în acest sens;
    c) educaţie medicală la distanţă (EMCD) - organizate de toate tipurile de furnizori acreditaţi de CMSR în acest sens.


    ART. 3
    (1) Manifestările de educaţie medicală continuă formale cuprind următoarele: cursurile de învăţământ postuniversitar şi cursurile de învăţământ postuniversitar la distanţă organizate de instituţiile de învăţământ superior medical acreditate sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate în acest sens.
    (2) Manifestările de educaţie medicală continuă nonformale cuprind următoarele:
    a) congrese;
    b) conferinţe;
    c) simpozioane;
    d) cursuri cu sau fără demonstraţii practice.

    (3) Educaţia medicală la distanţă (EMCD) cuprinde:
    a) cursuri EMCD organizate numai de instituţii de învăţământ superior medical sau cu rol de învăţământ medical acreditate pentru acest domeniu;
    b) programe de EMCD prin internet, online, interactive fie prin suportul informaţional oferit, cu linkuri şi portaluri specifice, fie prin consultanţă cu lectori acreditaţi, cu asigurarea unei testări finale securizate, desfăşurată prin acces online personalizat sau prin testare scrisă în sală, organizate de furnizori acreditaţi pentru acest domeniu.

    (4) Manifestările ştiinţifice prevăzute la art. 3 alin. (2) se pot organiza şi prin internet sau în sistem hibrid, cu respectarea măsurilor prevăzute de lege, numai pe perioada decretării stării de urgenţă, instituirii stării de alertă sau a carantinei zonale, cu avizul prealabil al Comisiei de EMC.
    (5) În situaţia în care manifestările ştiinţifice prevăzute la art. 3 alin. (2) se organizează conform alin. (4) sunt aplicabile şi prevederile art. 6 alin. (2).

    CAP. II
    Procedura privind obţinerea creditării manifestărilor ştiinţifice
    ART. 4
    Obţinerea creditării manifestărilor ştiinţifice se realizează după parcurgerea procedurii de creditare de către furnizorii de EMC conform prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 5
    (1) Organizarea unei manifestări ştiinţifice se poate face de către:
    a) un furnizor unic acreditat de CMSR;
    b) un furnizor principal acreditat de CMSR în colaborare cu unul sau mai mulţi furnizori asociaţi, acreditaţi de CMSR.

    (2) În cazul asocierii între furnizori, furnizorul principal va fi cel care desemnează coordonatorul de program şi formulează cererea de creditare a formei de EMC.

    ART. 6
    (1) În vederea creditării, furnizorii vor depune la CMSR următoarele documente:
    a) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevăzută în anexa nr. 3a;
    b) programul ştiinţific, cu menţionarea structurii formei de EMC, a temelor şi lectorilor, inclusiv agenda programului, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură;
    c) împuternicirea şi datele de contact ale persoanei desemnate de furnizor în vederea obţinerii creditării;
    d) avizul prealabil al colegiului teritorial, pentru formele de EMC desfăşurate pe raza acestora;
    e) dovada plăţii taxei de evaluare, respectiv a taxei de urgenţă, după caz.

    (2) Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea creditării formei de EMCD va cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi:
    a) elemente de demonstrare: modul de funcţionare globală a programului, existenţa unui server dedicat desfăşurării online a formei de EMC, a unei aplicaţii informatice de gestiune pentru conţinutul de material ştiinţific şi evidenţa utilizatorilor, o echipă tehnică de producţie alcătuită din medici/medici stomatologi şi informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date, precum şi o modalitate concretă în care poate fi auditat întregul proces de desfăşurare a activităţii de EMC, cu păstrarea logurilor de accesare şi compararea cu intrările din baza de date;
    b) un proiect de management al formei de EMC, conţinând referiri la: identificarea şi analiza cerinţelor, studiu de fiabilitate, obiective educaţionale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoştinţelor.

    (3) Instituţiile de învăţământ medical superior acreditate depun cererile pentru creditarea manifestărilor de EMC la CMSR, cu informarea colegiului teritorial pe a cărui rază se va desfăşura forma de EMC.

    ART. 7
    (1) În vederea creditării manifestărilor de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), cererile pentru stabilirea şi acordarea numărului de credite EMC, însoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), se comunică CMSR după cum urmează:
    a) congrese, conferinţe, simpozioane - până la data de 15 noiembrie a anului anterior celui în care acestea vor avea loc;
    b) celelalte manifestări de EMC - cu minimum 30 de zile înainte de desfăşurarea efectivă a manifestării.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), documentele necesare acreditării manifestărilor de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) pentru anul 2022 se comunică până la data de 31 decembrie 2021. În acest caz, cererile completate cu respectarea prezentei proceduri, pentru care s-a achitat taxa aplicabilă prevăzută la art. 26, se soluţionează cel târziu până la data de 31 ianuarie 2022.
    (3) Agenda definitivă a programului ştiinţific se depune cu minimum 10 zile înainte de data desfăşurării formei de EMC.
    (4) În situaţii de excepţie, documentele de solicitare a creditării pentru manifestările de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d) şi art. 3 alin. (3) lit. b) pot fi depuse în limita a maximum 10 zile înaintea desfăşurării manifestării, cu obligaţia achitării taxei de urgenţă.
    (5) Stabilirea şi acordarea numărului de credite EMC se realizează numai pentru manifestările ştiinţifice ale căror cereri de creditare au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (4) şi au fost achitate taxele prevăzute de prezenta procedură.
    (6) Se supun evaluării şi acreditării numai activităţile de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de furnizori acreditaţi de CMSR.

    ART. 8
    (1) După depunerea documentaţiei la CMSR şi plata taxelor prevăzute de prezenta procedură, secretariatul Comisiei de EMC, format din 3 membri desemnaţi prin decizia Comisiei de EMC dintre membrii săi, analizează dosarul şi comunică furnizorului solicitant necesitatea completării documentaţiei, dacă este cazul.
    (2) În cazul în care a fost solicitată conform alin. (1), completarea documentaţiei se va realiza în limita a maximum 10 zile înainte de desfăşurarea manifestării, respectiv 7 zile în situaţia manifestărilor pentru care s-a achitat taxa de urgenţă, conform art. 7 alin. (4).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru formele de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) şi art. 3 alin. (3) lit. a) completarea documentaţiei se va realiza în cel mult 30 de zile de la data comunicării solicitării.

    ART. 9
    (1) Comisia de EMC va evalua documentaţia completă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii şi a plăţii taxelor prevăzute de prezenta procedură şi va comunica furnizorului de EMC şi colegiului teritorial pe raza căruia se va desfăşura manifestarea ştiinţifică avizul de principiu şi numărul de credite acordat.
    (2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a CMSR.
    (3) În cazul respingerii cererii se comunică solicitantului decizia motivată.

    ART. 10
    Creditarea manifestărilor ştiinţifice se realizează potrivit normelor de creditare prevăzute de prezenta procedură.

    ART. 11
    (1) În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, furnizorul de EMC are obligaţia:
    a) să emită certificatele de absolvire medicilor stomatologi care au promovat evaluarea finală, în cazul programelor de EMCD prevăzute la art. 3 alin. (3), conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3b, iar pentru medicii stomatologi care nu au promovat evaluarea finală va elibera certificate de participare, fără credite, conform anexei nr. 3c;
    b) să emită certificatele de participare, conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3c;
    c) să comunice CMSR şi, după caz, colegiilor teritoriale, în format electronic, prin poştă electronică, criptat, sau prin intermediul portalului naţional:
    (i) rapoartele privind desfăşurarea manifestării, elaborate şi pe baza chestionarului-tip prevăzut în anexa nr. 3e;
    (ii) lista participanţilor prezenţi la manifestarea ştiinţifică, conţinând numele, prenumele şi codul unic de identificare a medicului stomatolog, respectiv, dacă este cazul, gradul profesional, specialitatea şi competenţele deţinute de medicii stomatologi participanţi;
    (iii) lista lectorilor care nu şi-au susţinut comunicările conform programului ştiinţific aprobat de CMSR, cu prezentarea motivelor, dacă există;
    (iv) certificatele de absolvire completate conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3b, emise în format electronic, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2);
    (v) certificatele de participare completate conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3c, emise în format electronic, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2);
    (vi) lista cu seria şi numărul de ordine al certificatelor de absolvire/participare emise.


    (2) Certificatele prevăzute la alin (1) lit. a) şi b) se semnează cu semnătura electronică calificată a coordonatorului de program al formei de EMC, însoţită de marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic al furnizorului de EMC.
    (3) În cazul furnizorilor de EMCD desfăşurate prin internet sunt aplicabile şi obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) din anexa nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021, denumită în continuare Decizia nr. 16/2CN/2021.

    ART. 12
    (1) Comisia de EMC şi Comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial pe raza căruia se desfăşoară forma de EMC au obligaţia de a inspecta formele de EMC creditate de CMSR pentru evaluarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Decizia nr. 16/2CN/2021.
    (2) Atribuţia prevăzută la alin. (1) se realizează de o comisie formată din trei membri, dintre care doi membri sunt desemnaţi de Comisia de EMC constituită la nivel naţional şi un membru este desemnat de comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial.
    (3) În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, persoanele desemnate conform alin. (2) vor întocmi un raport comun care va fi comunicat Comisiei de EMC, constituită la nivel naţional, şi care va putea fi utilizat în vederea retragerii calităţii de furnizor de EMC.
    (4) În cazul desfăşurării prin internet a formei de EMC, inspectarea acesteia şi raportul prevăzut la alin. (3) se realizează de trei membri ai Comisiei de EMC.
    (5) Membrii comisiilor de EMC care sunt desemnaţi pentru inspectarea organizării şi desfăşurării formei de EMC nu pot avea calitatea de lector în cadrul manifestării ştiinţifice inspectate şi nu pot primi credite EMC pentru participare.
    (6) Participanţii sau lectorii pot sesiza CMSR cu privire la modul de desfăşurare a formei de EMC, la conţinutul şi calitatea ştiinţifică a acesteia în maximum 45 de zile de la finalizarea manifestării ştiinţifice.

    CAP. III
    Norme de creditare
    ART. 13
    (1) Comisia de EMC atribuie numărul de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională.
    (2) Creditarea formelor de EMC se face în funcţie de criterii legate de:
    a) forma manifestării de EMC: formală, nonformală, EMCD, nivelul de desfăşurare: local/regional, naţional/internaţional şi de tipul furnizorului: naţional, regional, local;
    b) durata efectivă a programului ştiinţific.

    (3) Pentru manifestările ştiinţifice clasificate „cu participare internaţională“ sau „internaţionale“, în completarea documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) se vor depune CV-urile lectorilor din străinătate, dovada titlurilor deţinute de aceştia, precum şi avizul de practică temporară/ocazională în cazul în care manifestarea presupune şi o activitate/demonstraţie practică medicală susţinută de aceştia.
    (4) Pentru ca o manifestare ştiinţifică din cele prevăzute la art. 3 alin. (2) să fie clasificată „cu participare internaţională“ este necesar ca, din numărul total de lectori, minimum 3 să fie din străinătate.
    (5) Pentru ca o manifestare ştiinţifică din cele prevăzute la art. 3 alin. (2) să fie clasificată „internaţională“ este necesar ca furnizorul de EMC să fie asociat cu o societate ştiinţifică europeană/internaţională de specialitate din domeniu.

    ART. 14
    Creditarea se face astfel:
    a) congres - 24 de credite EMC;
    b) conferinţă/simpozion:
    (i) nivel naţional - 16 credite EMC;
    (ii) nivel regional - 12 credite EMC;
    (iii) nivel local - 8 credite EMC;

    c) curs cu sau fără demonstraţie practică - 8 credite EMC.


    ART. 15
    (1) Structura manifestărilor ştiinţifice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru creditarea formei de EMC cu credite EMC:
    a) în cazul congresului, acesta trebuie să aibă durata de 3 zile şi să conţină:
    (i) raport pe tema congresului şi prelegeri;
    (ii) comunicări orale, limitate la cel mult 2,5 ore din totalul programului;
    (iii) postere/workshopuri/actualităţi legislative;
    (iv) varia, limitate la cel mult 5% din programul congresului;

    b) în cazul conferinţei/simpozionului, aceasta/acesta trebuie să aibă durata de două zile şi să conţină:
    (i) raport pe tema conferinţei/simpozionului şi prelegeri;
    (ii) comunicări orale/workshopuri/actualităţi legislative;

    c) raportul de temă şi prelegerile se susţin exclusiv de lectori acreditaţi de CMSR;
    d) cursurile cu sau fără demonstraţie practică se pot susţine de lectori acreditaţi de CMSR, precum şi de lectori din străinătate.

    (2) Durata unei prelegeri este de 45 de minute. Durata discuţiilor nu poate depăşi 15 minute.
    (3) Durata comunicărilor orale este de 8-10 minute. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata comunicărilor orale.
    (4) Se poate schimba ordinea de desfăşurare a prelegerilor/ comunicărilor orale cu respectarea numărului de ore alocate pentru acestea şi cu respectarea programului manifestării ştiinţifice.
    (5) Temele prelegerilor şi ale comunicărilor orale trebuie să se încadreze în tematica manifestării ştiinţifice.
    (6) Un lector nu poate susţine şi nu se poate regăsi în mai mult de 3 lucrări ştiinţifice (prelegeri şi/sau comunicări orale) în cadrul uneia dintre manifestările ştiinţifice prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c).
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), prelegerile se pot susţine şi de lectori din străinătate sau de lectori invitaţi, fără a putea depăşi timpul alocat prelegerilor lectorilor acreditaţi de CMSR.

    ART. 16
    (1) Simpozioanele, conferinţele, cursurile pre- şi postcongres, satelite ale unor manifestări ştiinţifice, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază.
    (2) Două sau mai multe sesiuni paralele la aceeaşi activitate de pregătire profesională se creditează o singură dată.

    ART. 17
    Pentru creditarea programelor de EMCD se aplică şi următoarele reguli:
    a) cursurile de EMCD prin internet se creditează în funcţie de durata apreciată de învăţare efectivă, cu maximum 8 ore pe program, corespunzătoare a 8 credite EMC;
    b) durata parcurgerii programului şi a învăţării efective, în scopul atingerii obiectivelor educaţionale, care se apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, trebuie să se încadreze în limitele a maximum 8 ore pentru un singur program;
    c) se consideră 5-8 pagini cu 2.500 de caractere pe pagină şi cu trimitere la maximum două figuri sau tabele ca fiind corespunzătoare unei ore de învăţare efectivă, respectiv un credit de EMC;
    d) testul de evaluare va permite un acces pentru maximum două încercări, va conţine un număr minim de 12 întrebări pentru 8 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări;
    e) participarea la cursuri de EMCD organizate şi creditate de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau de un organism profesional european ori internaţional este creditată cu numărul de credite europene sau internaţionale conferite de organismul respectiv, raportat la limitele prezentei proceduri.


    ART. 18
    (1) Nu pot fi introduse în calculul punctajului profesional al medicului stomatolog creditările obţinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp şi în aceeaşi locaţie.
    (2) Prezenţa efectivă pe toată durata de desfăşurare a manifestării ştiinţifice este obligatorie. În caz contrar, participantul nu va primi creditele aferente manifestării şi nu poate solicita rambursarea taxei de participare.
    (3) Medicii stomatologi participanţi la o formă de EMC care nu fac parte din grupul-ţintă indicat de furnizorul de EMC prin cererea de creditare a activităţii de pregătire profesională nu beneficiază de creditele EMC acordate de CMSR decât în limita prevăzută la art. 7 alin. (2) din Decizia nr. 16/2CN/2021.

    ART. 19
    (1) Intervalul minim acceptat între două manifestări ştiinţifice organizate pe raza fiecărui colegiu teritorial este de minimum 30 de zile pentru acelaşi furnizor de EMC.
    (2) Furnizorul de EMC care are statut de filială poate organiza, ca forme de EMC, numai cursuri cu sau fără demonstraţie practică desfăşurate pe raza colegiului teritorial unde îşi are sediul furnizorul de EMC în cauză, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.
    (3) În aceeaşi perioadă şi în aceeaşi localitate nu poate avea loc decât o singură formă de EMC, pe baza principiului creditării primei solicitări, nefiind admisă suprapunerea parţială sau totală a formelor de EMC creditate.

    ART. 20
    (1) Sunt interzise deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii societăţilor producătoare ori de distribuţie a materialelor sau aparaturii din domeniul medical, inclusiv stomatologic, precum şi intercalarea prezentării serviciilor, produselor şi/sau echipamentelor între prelegerile şi/sau comunicările orale susţinute în cadrul formei de EMC.
    (2) Nu se creditează cu credite EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societăţile înregistrate în registrul comerţului sau de alte persoane juridice cu scop lucrativ, din ţară sau din străinătate.

    ART. 21
    Pentru activitatea coordonatorilor şi îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, dar care sunt cooptaţi pentru susţinerea pregătirii studenţilor sau a medicilor rezidenţi ori pentru programele de pregătire în vederea obţinerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare şi a stagiilor de readaptare sau reconversie profesională se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi emise de autoritatea competentă care atestă o activitate de cel puţin 40 de ore efective pe parcursul a minimum două luni pe an calendaristic.

    ART. 22
    (1) Pentru obţinerea de titluri de calificare profesională sau ştiinţifică în domeniul medicinei dentare, certificate de Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Educaţiei, se acordă credite, adiţional/suplimentar creditelor obţinute prin EMC în baza prevederilor Deciziei nr. 16/2CN/2021, după cum urmează:
    a) obţinerea titlului de medic rezident, în urma promovării concursului de rezidenţiat - 40 de credite EMC;
    b) obţinerea titlului de medic specialist - 40 de credite EMC;
    c) obţinerea titlului de medic primar - 40 de credite EMC;
    d) obţinerea titlului de doctor în ştiinţe medicale - 40 de credite EMC;
    e) obţinerea unei diplome de master în domeniul medicinei dentare - 30 de credite EMC;
    f) obţinerea unui atestat de studii complementare - 20 de credite EMC, pentru fiecare program în parte;
    g) absolvirea de programe postuniversitare organizate de instituţii de învăţământ medical superior acreditate, altele decât cele prevăzute anterior - 20 de credite EMC;
    h) deţinerea statutului de cadru didactic universitar în instituţii de învăţământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituţia de învăţământ superior în domeniul medicinei dentare - 40 de credite EMC pe an.

    (2) Certificatele atestând participarea sau absolvirea unor programe de educaţie medicală continuă cu titluri şi conţinut relativ similar cu unele elemente ale unor programe de studii complementare vor conţine obligatoriu menţiunea că nu fac parte integrantă dintr-un astfel de program.
    (3) Programele de pregătire în rezidenţiat şi cele pentru obţinerea atestatelor de studii complementare nu se creditează, acestea constituind formare specializată. Se creditează cu credite EMC numai absolvirea formelor de învăţământ postuniversitar în cauză.

    ART. 23
    Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice din străinătate se va credita cu un număr de 30 de credite EMC.

    CAP. IV
    Publicaţiile medicale
    ART. 24
    Înscrierea în lista publicaţiilor medicale agreate se face în baza fişei publicaţiei cuprinse în anexa nr. 3d la prezenta procedură, iar criteriile de includere sunt următoarele:
    a) grupa A:
    - existenţa înregistrării ISI (International Scientific Indexing);

    b) grupa B+:
    1. să fie o publicaţie ştiinţifică medicală prin esenţa sa, având o periodicitate a apariţiei de cel puţin 4 numere pe an, în ediţii tipărite şi electronice;
    2. să deţină obligatoriu ISSN (International Standard Serial Number);
    3. să fie înregistrată într-o bază internaţională de date;
    4. să conţină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi;
    5. să aibă adresabilitate strict medicală, generală sau pe specialităţi, de interes pentru domeniul medicinei dentare;
    6. să deţină girul ştiinţific al unei societăţi ştiinţifice medicale, universităţi de medicină şi farmacie etc., cu activitate în domeniul medicinei dentare;
    7. în consiliul editorial sau colectivul redacţional să fie incluse cadre didactice universitare cu rol de predare în domeniul medicinei dentare;

    c) grupa B:
    1. să fie o publicaţie ştiinţifică medicală prin esenţa sa, având o periodicitate a apariţiei în ediţii tipărite sau electronice;
    2. să deţină obligatoriu ISSN (International Standard Serial Number);
    3. să fie înregistrată într-o bază internaţională de date;
    4. să conţină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi;
    5. să aibă adresabilitate strict medicală, generală sau pe specialităţi, de interes pentru domeniul medicinei dentare;
    6. să deţină girul ştiinţific al unei societăţi ştiinţifice medicale, universităţi de medicină şi farmacie etc., cu activitate în domeniul medicinei dentare;
    7. în consiliul editorial sau colectivul redacţional să fie incluse cadre didactice universitare cu rol de predare în domeniul medicinei dentare.    ART. 25
    (1) Normele de creditare stabilite pentru articole cuprinse în publicaţiile medicale sunt:
    a) articole ştiinţifice în publicaţii de specialitate româneşti agreate de CMSR sau internaţionale, catalogate BDI şi ISI, după cum urmează:
    - grupa A - (ISI) - 40 de credite pentru un articol;
    – grupa B+ - (BDI+) - 30 de credite pentru un articol;
    – grupa B – (BDI ediţie tipărită sau electronică) - 15 credite pentru un articol;

    b) capitole de cărţi în tratate de medicină/medicină dentară - 30 de credite pentru un capitol sub 100 de pagini şi 40 de credite pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;
    c) carte sau monografie medicală - 40 de credite pentru o carte, ca unic autor;
    d) traduceri de carte medicală - 30 de credite pentru o carte, ca unic traducător;
    e) existenţa a 2 sau mai mulţi autori pentru un articol într-o publicaţie medicală agreată de CMSR sau a unui capitol ori unei cărţi duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi pentru capitolul sau cartea respectivă; autorul principal primeşte suplimentar 25% din punctajul celorlalţi autori; prin autor principal se înţelege primul, ultimul sau autorul de corespondenţă sau toţi dacă este stipulat că autorii au contribuit în mod egal;
    f) un articol publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată;
    g) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată;
    h) pentru abonamente la:
    (i) revistele ştiinţifice medicale naţionale cuprinse în lista publicaţiilor medicale agreate de CMSR şi aparţinând categoriei B se acordă 5 credite/abonament anual;
    (ii) revistele categoria B+ şi A, agreate de CMSR, din ţară - 10 credite;
    (iii) reviste din străinătate din domeniul medicinei dentare, indexate Med-Line, Pubmed Resources guide, Medscape şi altele similare - 10 credite pentru un abonament anual;
    (iv) pentru abonamentele la revistele ştiinţifice medicale din străinătate, de interes pentru domeniul medicinei dentare, editate şi traduse în România, creditarea se face ca la revistele naţionale;
    (v) pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult 2 abonamente anual valabile pentru anul pentru care se solicită acordarea punctajului.


    (2) Publicaţiile creditate în baza prevederilor prezentei proceduri se menţionează în lista publicaţiilor medicale agreate care se publică pe pagina de internet a CMSR.

    CAP. V
    Taxe
    ART. 26
    (1) Taxele de evaluare a documentelor de creditare a manifestărilor ştiinţifice sunt următoarele:
    a) în cazul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi EMCD:
    (i) cu durata de o zi - 200 euro;
    (ii) cu o durată de două zile - 300 euro;
    (iii) cu o durată de trei zile - 500 euro;

    b) în cazul manifestărilor ştiinţifice regionale sau locale:
    (i) cu durata de o zi - 100 euro;
    (ii) cu o durată de două zile - 150 euro;
    (iii) cu o durată de trei sau mai multe zile - 300 euro.


    (2) În cazul depunerii documentelor de solicitare a creditării unui eveniment educaţional într-un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puţin de 10 zile înaintea datei de debut a manifestării, se instituie o taxă de urgenţă al cărei cuantum va fi de 5 ori mai mare decât taxele prevăzute la alin. (1).
    (3) Taxele pentru obţinerea avizului colegiului teritorial sunt următoarele:
    a) în cazul manifestărilor ştiinţifice naţionale: 200 euro;
    b) în cazul manifestărilor ştiinţifice regionale sau locale: 100 euro.

    (4) Taxele prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (2), art. 28 şi 29 se plătesc în contul CMSR, iar cele prevăzute la art. 26 alin. (3) se plătesc în contul colegiilor teritoriale care acordă avizul prealabil.

    ART. 27
    Taxele pentru evaluarea formelor de EMC se vor plăti de către toţi furnizorii de EMC acreditaţi, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură.

    ART. 28
    (1) Taxa pentru includerea în lista publicaţiilor medicale agreate este de 400 euro, cu excepţia publicaţiilor care aparţin colegiilor teritoriale, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2CN/2021.
    (2) Taxa pentru reincludere anuală este de 150 euro, cu excepţia publicaţiilor care aparţin colegiilor teritoriale, care se încadrează în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2CN/2021.

    ART. 29
    Taxa pentru avizul CMSR de modificare a perioadei, locaţiei sau a modalităţii de desfăşurare a formei de EMC este egală cu taxa de acreditare iniţială a formei de EMC, cu excepţia situaţiei când modificarea se solicită pentru prima dată, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2CN/2021.

    ART. 30
    (1) Taxele se achită în lei la cursul oficial al Băncii Naţionale a României cotat în ziua plăţii, prin virament bancar sau în sistem online.
    (2) În cazul respingerii creditării formei de EMC după analiza dosarului, taxele achitate nu se returnează.

    CAP. VI
    Anexe
    ART. 31
    Anexele nr. 3a-3e fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 3a

    la procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă
    CERERE-TIP
    de creditare a formelor de educaţie medicală continuă
    Aviz prealabil al Colegiului Medicilor Stomatologi ......................................
    Nr. ............ din ............../....../..............
    (semnătură preşedinte/vicepreşedinte)
    I. Informaţii generale despre instituţia organizatoare:
    1. Denumirea furnizorului acreditat care propune forma de educaţie medicală continuă
    ..............................................................................

    2. Coordonatorul de program (obligatoriu cadru didactic cu rol de predare, membru al CMSR):
    Nume şi prenume ........................................
    Date de contact: Telefon............................ E-mail .........................

    3. Persoana desemnată de solicitant pentru a-l reprezenta în relaţia cu CMSR (obligatoriu membru al CMSR):
    Nume şi prenume ..............................................
    Date de contact: Telefon............................ E-mail ............................


    II. Informaţii privind forma de educaţie medicală continuă propusă creditării
    1. Tipul de activitate propus
    [ ] congres
    [ ] conferinţă
    [ ] simpozion
    [ ]\u-3928? curs [ ] cu demonstraţie practică [ ] fără demonstraţie practică
    [ ] educaţie medicală continuă la distanţă
    1.1. Manifestarea este parte componentă a unui program de studii complementare? [ ] Da/[ ] Nu

    2. Titlul activităţii de pregătire profesională
    ...................................................................................

    3. Obiectivul educaţional-ştiinţific urmărit
    .........................................................................................

    4. Data/Perioada de desfăşurare
    .................................................................................

    5. Locaţia
    ....................................................................................

    6. Modalitatea de desfăşurare
    [ ] prezenţă fizică [ ] online [ ] hibrid

    7. Lectorii
    7.1. Lectori acreditaţi
    7.1.1. Nume şi prenume .............................................
    Grad profesional ............................ Specialitate, competenţe .......................
    ......................(Se completează în continuare.).................


    7.2. Lectori din străinătate
    La activitatea de pregătire profesională sunt invitaţi lectori din străinătate? [ ] Da*/[ ] Nu
    * Se ataşează CV şi dovada titlurilor profesionale, ştiinţifice şi/sau academice.

    7.2.1. Nume şi prenume .................................................
    Grad profesional............................. Specialitate, competenţe....................
    Alte informaţii relevante ...............................................................
    ...............................(Se completează în continuare.)............................


    7.3. Lectori invitaţi
    La activitatea de pregătire profesională sunt invitaţi şi alţi lectori decât cei prevăzuţi anterior? [ ] Da**/[ ] Nu
    ** Se ataşează CV şi dovada titlurilor profesionale, ştiinţifice şi/sau academice, alte calificări profesionale relevante.

    7.3.1. Nume şi prenume ....................................................
    Profesie ....................................................................
    Titluri profesionale, ştiinţifice şi/sau academice, alte calificări profesionale ..............................................
    ...........................(Se completează în continuare.)...............    8. Grupul-ţintă
    (Se precizează expres categoria medicilor stomatologi cărora li se adresează forma de educaţie medicală continuă: medici stomatologi şi/sau specialitate, competenţă/competenţe vizată/e; alţi participanţi, în afara grupului-ţintă, nu beneficiază de creditele de educaţie medicală continuă acordate de CMSR decât în limita prevăzută la art. 7 alin. (2) din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi.)
    ..............................................................................

    9. Numărul de participanţi estimat
    (maximum 25 de participanţi/cadru didactic de predare în cazul cursurilor cu demonstraţie practică)
    ...............................................................................

    10. Programul ştiinţific exact (Va fi ataşat ca anexă, în limba română.)
    11. Proiectul de management al activităţii de pregătire profesională
    11.1. Cerinţe de formare identificate
    ............................................................................................

    11.2. Analiza cerinţelor de formare identificate şi motivaţia organizării activităţii de pregătire profesională
    ............................................................................................

    11.3. Rezultate aşteptate
    .......................................................................................

    11.4. Obiective educaţionale
    .........................................................................................

    11.5. Metodologie didactică utilizată
    (mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea, asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice)
    ..........................................................................................

    11.6. Strategia de organizare
    .........................................................................................

    11.7. Evaluarea rezultatelor aşteptate la finalul programului \u-3928? Da/\u-3928? Nu
    11.7.1. Precizări privind evaluarea (raportat la tipul formei de EMC):
    a) absolvenţilor/participanţilor (cunoştinţe şi abilităţi) \u-3928? Da/\u-3928? Nu
    b) lectorilor - chestionar de opinie \u-3928? Da/\u-3928? Nu
    c) programului - chestionar de evaluare a evenimentului (anexa nr. 3e la procedura de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021)
    [ ] Da/[ ] Nu
    NOTĂ:
    În temeiul acestor evaluări se alcătuieşte de către furnizorul de EMC raportul asupra desfăşurării activităţii de pregătire profesională care se trimite către CMSR în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii formei de EMC.

    12. Detalii privind desfăşurarea prin internet a formei de educaţie medicală continuă
    (obligatoriu pentru EMCD şi pentru manifestările ştiinţifice organizate online sau în sistem hibrid pe perioada decretării stării de urgenţă, instituirii stării de alertă, carantinării zonale etc.)
    12.1. Modul de funcţionare a programului
    ......................................................................................

    12.2. Platforma pe care se va desfăşura programul
    (scurtă descriere a serverului dedicat desfăşurării online a programului, a aplicaţiilor informatice de gestiune pentru conţinutul de material ştiinţific şi pentru evidenţa utilizatorilor)
    ..................................................................................

    12.3. Echipă tehnică de producţie
    Nume şi prenume ................................................ Profesie ..........................................
    .......................(Se completează în continuare.).................................

    12.4. Schema cu structura bazelor de date
    ..............................................................................

    12.5. Modalitate concretă în care poate fi auditat procesul de desfăşurare a programului
    ...............................................................................

    12.6. Descrierea timpului de studiu aferent programului
    .....................................................................................    III. Informaţii privind finanţarea formei de educaţie medicală continuă
    1. Denumirea sponsorilor
    ...................................................................................

    2. Cuantumul sponsorizării
    .......................................................................................

    3. Tipul de activităţi finanţate
    .......................................................................................

    4. Alte surse de finanţare (Se menţionează obligatoriu cuantumul acestora.)
    ......................................................................................

    5. Cuantumul taxei de participare (Se precizează pentru toate categoriile de taxe.)
    .....................................................................................


    IV. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului solicitantului
    Declar pe propria răspundere că activitatea de pregătire profesională propusă va fi organizată în conformitate cu procedurile, criteriile şi normele prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi.
    Declar că am luat cunoştinţă de faptul că modificarea ulterioară a condiţiilor de desfăşurare a formei de EMC creditate este posibilă numai pentru motive temeinice şi mă oblig să anunţ Colegiul Medicilor Stomatologi din România de îndată, înainte de efectuarea oricărei publicităţi şi de desfăşurarea formei de EMC, cu privire la orice modificare ulterioară survenită privind forma de EMC creditată în baza prezentei cereri.
    Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale activităţii de pregătire profesională propuse pentru creditare.
    Declaraţie asupra unor potenţiale conflicte de interese/bias*, privind programul în general şi fiecare lector implicat în program:
    .......................................................................................
    * Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendinţe sau preferinţe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendinţa interferează cu abilitatea de a fi imparţial şi obiectiv.


    Data .............../................../............
    .......................................
    (solicitant)
    ...............................................
    (nume şi prenume reprezentant)
    (semnătură)

    ANEXA 3b

    la procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă
    Model-tip de certificat de absolvire
    Antet furnizor^1
    Certificat de absolvire
    Domnul/Doamna dr. ........................................., .............................^2 a absolvit activitatea de educaţie medicală la distanţă (EMCD) ".........................................“^3 la data de ................................., promovând evaluarea finală^4.
    Coordonator program^5
    Număr de credite EMC acordat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România pentru absolvire: ......... credite de educaţie medicală continuă (EMC)
    Număr şi dată aviz al Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR^6)
    Serie^7 ............... nr.^8 ............................................. Data eliberării ............/............/.....................
    Menţiuni privind redactarea certificatului (nu se înscriu pe certificat):
    ^1 Numai furnizori acreditaţi de CMSR; în cazul asocierii se includ antetele tuturor furnizorilor, cu precizarea calităţii: principal sau asociat.
    ^2 Se precizează profesia participantului, precum şi gradul profesional, specialitatea şi/sau competenţele deţinute, dacă este cazul.
    ^3 Titlul programului EMCD absolvit, conform avizului de creditare emis de CMSR.
    ^4 Participanţii care nu au absolvit evaluarea finală nu beneficiază de creditele EMC, primind doar certificatul de participare prevăzut la anexa nr. 3c la procedura de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi, fără credite EMC.
    ^5 În cazul asocierii se includ coordonatorii de program ai tuturor furnizorilor, cu precizarea calităţii: principal sau asociat.
    ^6 Numărul şi data avizului CMSR de creditare a programului.
    ^7 Seria certificatului de absolvire alocată furnizorului de EMC prin avizul de creditare.
    ^8 Numărul de ordine din lista participanţilor întocmită de furnizorul de EMC conform alocării, care se comunică CMSR în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii formei de educaţie medicală continuă.

    NOTĂ:
    Denumirea eventualilor sponsori ai programului nu se menţionează pe certificatul de absolvire.


    ANEXA 3c

    la procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă
    Model-tip de certificat de participare
    Antet furnizor^1
    Certificat de participare
    Domnul/Doamna dr. ....................................., .................................................^2 a participat la ".................................................“^3 desfăşurat la .......................................... în perioada^4 ....................................
    Coordonator program^5
    Număr de credite de educaţie medicală continuă (EMC) acordat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) pentru ..............................^6: ......... credite EMC^7
    Număr şi dată aviz CMSR^8
    Serie^9 ............... nr.^10 .....................
    Data eliberării ............/............/..........
    Menţiuni privind redactarea certificatului (nu se înscriu pe certificat):
    ^1 Numai furnizori acreditaţi de CMSR; în cazul asocierii se includ antetele tuturor furnizorilor, cu precizarea calităţii: principal sau asociat.
    ^2 Se precizează profesia participantului, precum şi gradul profesional, specialitatea şi/sau competenţele deţinute, dacă este cazul.
    ^3 Titlul formei de EMC, conform avizului de creditare emis de CMSR.
    ^4 Sau „la data de“, după caz.
    ^5 În cazul asocierii se includ coordonatorii de program ai tuturor furnizorilor, cu precizarea calităţii: principal sau asociat.
    ^6 Se precizează tipul formei de educaţie medicală continuă şi titlul acesteia.
    ^7 În situaţia în care forma de EMC a presupus o evaluare care nu a fost promovată de către participant, se menţionează obligatoriu că participantul nu beneficiază de creditele EMC, raportat la prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) din procedura de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi.
    ^8 Numărul şi data avizului CMSR de creditare.
    ^9 Seria certificatului de absolvire alocată furnizorului de EMC prin avizul de creditare.
    ^10 Numărul de ordine din lista participanţilor întocmită de furnizorul de EMC conform alocării, care se comunică CMSR în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii formei de educaţie medicală continuă.

    NOTĂ:
    Denumirea eventualilor sponsori ai formei de EMC nu se menţionează pe certificatul de participare.


    ANEXA 3d

    la procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă
    Fişa publicaţiei pentru includerea în lista publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România
    ISSN (International Standard Serial Number)
    BDI (Baze de date internaţionale)
    Clasificare
    1. Titlul publicaţiei
    .....................................................................

    2. Proprietar
    Editor ştiinţific (denumire societate, organizaţie)
    ...................................................................

    3. Nr. apariţii/an: ......................................
    4. Debut publicistic (anul): .......................
    5. Tiraj (pe număr) ....................... (pe an) .......................
    6. Nr. de exemplare vândute/an .......................
    7. Adresabilitate ................................................
    8. Preţ abonament anual ....................... lei ....................... EUR/USD
    9. Cont bancar în care se face plata abonamentului ......................................
    10. Redactor-şef (nume şi prenume)
    ............................................................................
    Adresă serviciu: ...................................................
    E-mail: ................................. Telefon/mobil: ......................................

    11. Secretar de redacţie (nume şi prenume)
    ...........................................................................
    E-mail:..................................... Telefon/mobil: ..............................

    12. Persoana de legătură cu CMSR (nume şi prenume)
    ............................................................
    E-mail:............................... Telefon/mobil: .............................
    Redactor-şef,
    ..........................................

    13. Evaluarea calităţii ştiinţifice şi editoriale (per review)
    .............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................


    ANEXA 3e

    la procedura de creditare a formelor de educaţie medicală continuă
    Model-tip de formă de evaluare a evenimentelor de educaţie medicală continuă
    1. Titlul formei de educaţie medicală continuă
    .................................................................................

    2. Furnizorul de EMC
    ...............................................................................

    3. Data/Perioada de desfăşurare
    ...............................................................................

    4. Locaţia
    ............................................................................

    5. Modalitatea de desfăşurare
    ..............................................................................

    6. Înregistrarea participanţilor la activitatea de pregătire profesională, în funcţie de calitatea fiecăruia:
    [ ] participant/cursant [ ] lector [ ] coordonator program
    Vă rugăm să ne comunicaţi părerea dumneavoastră cu privire la următoarele aspecte:
    1. Am învăţat ceva în urma acestui eveniment?

┌────────┬───────────────────┬─────────┐
│Da │Neutru │Nu │
├────────┼─────────┬─────────┼────┬────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└────────┴─────────┴─────────┴────┴────┘    2. Va schimba acest eveniment practica mea?

┌────────┬───────────────────┬─────────┐
│Da │Neutru │Nu │
├────────┼─────────┬─────────┼────┬────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└────────┴─────────┴─────────┴────┴────┘    3. Evenimentul a fost organizat corespunzător?

┌────────┬───────────────────┬─────────┐
│Da │Neutru │Nu │
├────────┼─────────┬─────────┼────┬────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└────────┴─────────┴─────────┴────┴────┘    4. Calitatea conţinutului ştiinţific a fost?

┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Bună │Neutră │Slabă │
├──────────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    5. Calitatea lectorilor a fost?

┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Bună │Neutră │Slabă │
├──────────┼──────┬──────┼──────┬──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    6. A fost adecvată locaţia evenimentului?^1
    ^1 În cazul manifestărilor ştiinţifice desfăşurate cu prezenţă fizică sau în sistem hibrid.

┌────────┬───────────────────┬─────────┐
│Da │Neutru │Nu │
├────────┼─────────┬─────────┼────┬────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└────────┴─────────┴─────────┴────┴────┘    7. Am simţit că evenimentul a fost părtinitor?

┌────────┬───────────────────┬─────────┐
│Da │Neutru │Nu │
├────────┼─────────┬─────────┼────┬────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└────────┴─────────┴─────────┴────┴────┘

    Comisia de educaţie medicală continuă constituită la nivel naţional şi/sau comisiile de educaţie medicală continuă din cadrul colegiilor teritoriale pe raza cărora s-a desfăşurat activitatea de pregătire profesională vor verifica prin sondaj, pe baza documentelor doveditoare, acurateţea celor de mai sus.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016