Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2021  de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2021 de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", precum şi documentele în baza cărora se realizează decontarea

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1143 din 27 noiembrie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.155/1.240/1.480/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1143 din 27 noiembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru clienţii casnici
    ART. 1
    (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale, denumiţi în continuare furnizori, aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, pentru consumurile de energie electrică
    şi/sau gaze naturale înregistrate de clienţii finali beneficiari ai prevederilor ordonanţei de urgenţă.

    (2) Sumele cu titlu de compensare se scad din totalul de plată al facturilor emise de furnizor.
    (3) Pe baza facturilor emise în cadrul lunii anterioare, furnizorii depun în format electronic pe portalul aici.gov.ro sau pe o adresa de e-mail dedicată, pusă la dispoziţie de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere şi centralizatorul pe judeţe al cuantumului compensării totale aplicate;
    b) situaţia nominală a beneficiarilor compensării;
    c) fişier analitic csv cu operaţiunile ce stau la baza solicitării decontării.

    (4) În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, centralizatorul pe judeţe prevăzut la alin. (3) se întocmeşte separat pentru fiecare categorie de servicii.
    (5) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt semnate şi certificate, după caz, de reprezentantul legal al furnizorului.
    (7) Modelele documentelor prevăzute la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3 şi 1.10 la prezenta procedură.

    ART. 2
    (1) Pentru decontarea lunară, documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se depun în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice pentru care se solicită decontarea sumelor compensate şi evidenţiate în facturile emise de furnizor.
    (2) Pentru sumele acordate cu titlu de compensare aferente perioadei noiembrie 2021 - martie 2022, termenul-limită până la care se poate solicita plata acestora de către furnizori este 30 iulie 2022.

    ART. 3
    (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare şi a borderourilor prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4) şi, respectiv, la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, furnizorul are obligaţia să verifice încadrarea clienţilor casnici pentru care vor acorda compensarea.
    (2) Compensarea se acordă tuturor clienţilor casnici care nu beneficiază de ajutorul pentru încălzire prevăzut de Legea nr. 226/2021, prin raportare la valorile de referinţă prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) şi b) din lege.
    (3) Prin excepţie, compensarea se aplică şi pentru clienţii casnici care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.

    ART. 4
    (1) Compensarea se acordă pentru fiecare lună din sezonul rece noiembrie 2021 - martie 2022, în limita consumului lunar prevăzut la art. 3 din ordonanţa de urgenţă.
    (2) În situaţia în care consumul unui client casnic depăşeşte limitele prevăzute la alin. (1) într-o lună din cadrul perioadei, fără a depăşi plafonul maxim aferent perioadei de aplicare, compensarea nu se aplică pentru acel client casnic, aferent consumului lunii respective.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) sumele acordate se recuperează de la client de către furnizor conform procedurilor din contractul de furnizare existent între client şi furnizor.
    (4) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) au fost decontate de către Agenţie, acestea vor fi restituite de furnizor în contul indicat de Agenţie în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora.
    (5) Verificarea încadrării în limita de consum, a compensării aplicate şi a sumelor decontate se realizează de furnizor sau operatorul de distribuţie de energie electrică/gaze naturale odată cu emiterea facturilor de regularizare conform art. 4 din ordonanţa de urgenţă.
    (6) Prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător de către furnizori şi pentru clienţii casnici.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (6), decontarea sumelor aferente schemei de compensare se realizează, în condiţiile ordonanţei de urgenţă, către fiecare furnizor, corespunzător perioadei de facturare, pe baza limitei de consum lunar.

    ART. 5
    (1) Furnizorii au obligaţia de a ţine evidenţa lunară a clienţilor casnici pentru care aplică compensarea prevăzută de ordonanţa de urgenţă.
    (2) Clienţii casnici se identifică de către furnizor prin atributele de identificare aferente locului de consum, conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare încheiate în mod valabil.
    (3) La solicitarea Agenţiei, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei sau a Ministerului Energiei, furnizorii au obligaţia să pună la dispoziţia acestora evidenţa prevăzută la alin. (1), precum şi orice alte date ce au legătură cu procedura de decontare.

    ART. 6
    (1) Sumele decontate furnizorului cu titlu de compensare sunt supuse verificării Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei potrivit prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) În situaţia în care în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi pe baza decontărilor efectuate de Agenţie rezultă că furnizorii au încasat sume suplimentare, aceştia au obligaţia restituirii acestor sume la Agenţie în termen de 30 de zile de la data primirii notificării din partea Agenţiei cu privire la plata acestor sume.
    (3) Cu sumele recuperate în condiţiile alin. (2) şi art. 4 alin. (4) se reconstituie cheltuielile efectuate din bugetul de stat în anul curent, iar în cazul sumelor provenite din finanţarea anilor precedenţi, sumele respective au destinaţia prevăzută la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II

    Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru beneficiarii clienţi finali noncasnici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă
    ART. 7
    Beneficiarii schemei de compensare prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă sunt următoarele categorii de clienţi finali noncasnici:
    a) întreprinderile mici şi mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) microîntreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o listă orientativă a categoriilor de profesii liberale este prevăzută în anexa nr. 1.4 la prezenta procedură;
    e) întreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) întreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) persoanele fizice autorizate definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 8
    (1) Pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se acordă exceptarea de la plată, în cazul energiei electrice, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie electrică în perioada de aplicare:
    a) tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L), determinate potrivit reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) tariful de distribuţie, care înseamnă tarifele specifice de distribuţie stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei prin legislaţia secundară pentru societăţile care realizează servicii de distribuţie a energiei electrice;
    c) contravaloarea certificatelor verzi, care înseamnă suma determinată potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi;
    d) contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă determinată potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se acordă exceptarea, în cazul gazelor naturale, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale în perioada de aplicare:
    a) costurile reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) costurile reglementate, aferente distribuţiei gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. (i) şi (ii) din ordonanţa de urgenţă se scad din totalul de plată al facturii emise de furnizor.
    (4) În situaţia clienţilor finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă, care au încheiate contracte directe de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale, valoarea aferentă facturilor emise de către operatorul de transport şi de sistem şi/sau de către operatorul de distribuţie va fi decontată acestora de către Ministerul Energiei, în baza unei cereri şi a documentelor justificative aferente.
    (5) Începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică şi/sau de gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută de ordonanţa de urgenţă, pentru consumurile de energie electrică şi/sau gaze naturale înregistrate de clienţii finali prevăzuţi la art. 7, beneficiari ai prevederilor ordonanţei de urgenţă.
    (6) Pe baza facturilor emise în lunile anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoţită de:
    a) cerere de decontare şi declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal;
    b) un centralizator cuprinzând cuantumul compensării totale aplicate şi defalcat pe categoriile de clienţi finali prevăzuţi la art. 7;
    c) un fişier analitic csv cu operaţiunile necesare pentru decontarea pentru clienţii finali noncasnici beneficiari ai schemei de compensare prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă.

    (7) În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru consumuri de energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, centralizatorul prevăzut la alin. (6) lit. b) se întocmeşte separat pentru fiecare categorie de servicii.
    (8) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
    (9) Documentele prevăzute la alin. (6) sunt semnate şi certificate, după caz, de reprezentantul legal al furnizorului.
    (10) Modelele documentelor menţionate la alin. (6) sunt prevăzute în anexele nr. 1.5-1.7 la prezenta procedură.

    ART. 9
    (1) În situaţia în care, în cadrul perioadei de aplicare a ordonanţei de urgenţă, are loc schimbarea furnizorului de energiei electrică sau gaze naturale, decontarea se realizează pro-rata de către fiecare furnizor.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia schimbărilor de ordin administrativ, realizate la nivelul titularilor beneficiari finali ai schemei. Sunt avute în vedere schimbările referitoare la denumirea titularilor sau, fără a se limita la acestea, cele rezultate ca urmare a unor proceduri finalizate de divizare sau fuziune în condiţiile legii.
    (3) Sumele rezultate din aplicarea schemei de compensare pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se comunică de către furnizori Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora.

    CAP. III

    Cererea pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă emisă în baza art. IV din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
    ART. 10
    (1) În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă vor depune la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
    (2) Modelul de cerere/declaraţie pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.8 la prezenta procedură.
    (3) Cererea, însoţită de declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), se poate depune în perioada de aplicare a schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de către furnizori începând cu luna depunerii cererii. În lipsa declaraţiei, cererea nu poate fi luată în considerare. Prin excepţie, pentru luna noiembrie 2021, cererea poate fi depusă şi în luna decembrie 2021.
    (4) În situaţia în care cererea/declaraţia nu este conformă cu prevederile prezentelor norme, furnizorii de energie electrică/gaze naturale pot solicita clarificări sau refacerea acestor documente. În orice caz, cererea însoţită de declaraţie se consideră depusă la data primei comunicări.
    (5) Răspunsul la clarificările solicitate de către furnizori se transmite de către beneficiari în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării.
    (6) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu modalităţile de depunere de către beneficiari - clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă a cererilor, a clarificărilor, precum şi a răspunsurilor la acestea.
    (7) Furnizorii sunt obligaţi să utilizeze toate canalele de comunicare cu clienţii finali prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă şi nu au dreptul să limiteze opţiunile beneficiarilor pentru transmiterea cererilor.
    (8) Măsurile de sprijin pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă, care se încadrează în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, vor depune şi o declaraţie pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.9.

    ART. 11
    (1) Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) va conţine opţiunea beneficiarului client final referitoare la încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) În lipsa exercitării opţiunii prevăzute la alin. (1), furnizorul nu are obligaţia de a aplica prevederile ordonanţei de urgenţă.
    (3) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, cererea se va depune de către furnizorul de servicii sociale la fiecare furnizor de energie electrică şi/sau gaze naturale care asigură furnizarea energiei electrice şi/sau a gazelor naturale, în funcţie de locul de consum corespunzător serviciului social acordat.

    CAP. IV

    Aspecte legate de procedura de decontare prevăzută la art. 7 din ordonanţa de urgenţă
    ART. 12
    La calcularea preţului final facturat pentru clientul final potrivit art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu se include contravaloarea serviciilor tip abonament corespunzătoare facturilor emise de furnizorii de energie electrică şi gaze naturale.

    ART. 13
    Preţul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 aferent cantităţilor de gaze naturale achiziţionate de fiecare furnizor şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, precum şi diferenţa între preţul mediu aferent cantităţilor de gaze naturale achiziţionate de fiecare furnizor din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, se comunică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Ministerului Energiei în vederea realizării decontării către furnizori.

    ART. 14
    Preţul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 aferent cantităţilor de energie electrică achiziţionate de fiecare furnizor, plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice active, precum şi diferenţa între preţul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 aferent cantităţilor de energie electrică achiziţionate de fiecare furnizor şi plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice active, se comunică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Ministerului Energiei în vederea realizării decontării către furnizori.

    ART. 15
    (1) Diferenţa rezultată între preţul mediu aferent cantităţilor de gaze naturale achiziţionate de către fiecare furnizor în perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, se calculează lunar, începând cu luna noiembrie 2021, luându-se în considerare cantităţile de gaze naturale achiziţionate de fiecare furnizor în perioada de referinţă, respectiv de la 1 aprilie 2021 şi ultima zi din luna anterioară pentru care se calculează această diferenţă.
    (2) Diferenţa rezultată între preţul mediu aferent cantităţilor de energie electrică achiziţionate de către fiecare furnizor în perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 şi plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice active, se calculează lunar, începând cu luna noiembrie 2021, luându-se în considerare cantităţile de energie electrică achiziţionate de fiecare furnizor în perioada de referinţă, respectiv de la 1 aprilie 2021 şi ultima zi din luna anterioară pentru care se calculează această diferenţă.
    (3) Sumele rezultate lunar şi determinate potrivit alin. (1) şi (2) se regularizează la finele perioadei de aplicare de către furnizori, luându-se în considerare pentru calcule perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022.

    CAP. V

    Aspecte legate de procedura de plată a compensării de către Agenţia Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi verificarea prevăzută la art. 2 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă
    ART. 16
    (1) Până la data de 15 decembrie 2021, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează şi transmite Agenţiei o listă cu posibile riscuri de eroare sau fraudă ce ar putea avea ca rezultat efectuarea de plăţi necuvenite din bugetul statului către furnizorii de energie.
    (2) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de plată de către furnizori într-un eşantion de minimum 2% şi transmite Agenţiei rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.
    (3) Lunar, în termen de 2 zile de la primirea cererilor de decontare, Agenţia întocmeşte listele cu furnizorii de energie electrică şi de gaze care solicită compensare din bugetul de stat şi le transmite la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    (4) În termen de 8 zile de la primirea listei cu furnizorii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală comunică Agenţiei o listă cu indicatori fiscali specifici analizei de risc pentru aceşti furnizori.
    (5) Indicatorii, procedura de comunicare, precum şi alte termene de transmitere se stabilesc printr-un protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Agenţie până la data de 25 decembrie 2021.
    (6) În baza fişierelor analitice csv transmise de solicitanţi şi a riscurilor transmise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei conform alin. (1), Agenţia efectuează şi verificări pe baza unor profiluri de risc.
    (7) Pe baza datelor furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi a analizelor prevăzute la alin. (6) este întocmită de Agenţie lista cu furnizorii care prezintă un risc ridicat.
    (8) Lista va fi înaintată Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea efectuării de verificări competente, şi suspendă plata pentru furnizorii respectivi.
    (9) Transmiterea riscurilor prevăzute la alin. (1) şi procedura comunicării datelor şi documentelor între Agenţie şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se stabileşte prin protocol până la 15 decembrie 2021.

    ART. 17
    (1) Pe baza situaţiilor transmise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care se realizează în termen maximum de 15 zile de la data solicitării, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială dispune, după caz, reluarea plăţii sau recuperarea de la furnizor a sumelor primite necuvenit.
    (2) Aferent solicitărilor furnizorilor de energie electrică/gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, în baza verificărilor, Agenţia stabileşte prin decizie sumele acordate, nedecontate, care reprezintă titlu de creanţă şi devine titlu executoriu după expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (3).
    (3) Deciziile se comunică furnizorilor în termen de 30 zile de la data emiterii. Termenul de plată a sumelor prevăzute la alin. (2) este de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care acestea au fost stabilite.
    (4) Actele administrative pot fi contestate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pentru creanţele stabilite sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu privire la calculul de accesorii datorate pentru neplata la scadenţă a creanţei bugetare principale. Data scadenţei sumelor prevăzute la alin. (2) este cea menţionată în decizia emisă de Agenţie.

    CAP. VI
    Aspecte legate de recuperarea sumelor acordate ilegal sau necuvenit beneficiarilor măsurilor de sprijin
    ART. 18
    (1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Energiei, în calitate de furnizor al măsurilor de sprijin, dispune măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor acordate beneficiarilor, respectiv emite decizii prin care dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor acordate, aceste decizii fiind titluri executorii.
    (2) Prin ordin emis de către ministrul energiei se aprobă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, norme metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat utilizate în mod abuziv sau incompatibile.

    ART. 19
    (1) La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă cuantumul ajutorului se va lua în considerare şi o dobândă.
    (2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România şi se calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării.
    (3) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referinţă la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutorului.
    (4) În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor se stabileşte cuantumul ajutorului de recuperat şi al dobânzii aferente acestuia de la data plăţii ajutorului şi până la data emiterii deciziei, precum şi modalitatea de calcul al dobânzii.
    (5) În situaţia în care beneficiarul nu rambursează sumele datorate potrivit deciziei, recuperarea sumelor datorate conform deciziei de stopare/recuperare se realizează în condiţiile art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (6) Organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data deciziei de recuperare şi momentul recuperării efective.
    (7) Rata dobânzii prevăzută la alin. (2) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării, precum şi modalitatea de calcul al dobânzii.

    ART. 20
    Anexele nr. 1.1-1.10 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1.1

    la procedură
    Denumire furnizor
    Adresă sediu social ......................................................
    Judeţ ...........................................................................
    CUI ..............................................................................
    C.I.S. ............................................................................
    Cont bancar nr. ............................................................
    Telefon ..........................................................................
    E-mail ..........................................................................
    Către
              AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
    CERERE DE DECONTARE
    a sumelor aferente compensării
    Subscrisa, .............................., cu sediul social în localitatea ..............................., str. ........................ nr. ........, judeţul ................/municipiul ................, sectorul ........., J ........, CIF/CUI nr. (...), furnizor de energie electrică/gaze naturale conform licenţei de furnizare emise de ANRE cu nr. (...), reprezentată de ................................. în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................................, în conformitate cu prevederile OUG nr. 118/2021 (...), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021,
    vă solicit plata decontului aferent perioadei ..................., pentru un număr de ............. clienţi casnici, identificaţi conform codurilor locului de consum, în sumă totală de ................ lei.
    Plata se efectuează în contul .................................. deschis la unitatea bancară .........................
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data .........................

    ANEXA 1.2

    la procedură
    Denumire furnizor
    Adresă sediu social .....................................................
    Judeţ ...........................................................................
    CUI ..............................................................................
    C.I.S. ...........................................................................
    Cont bancar nr. ............................................................
    Telefon .........................................................................
    E-mail ..........................................................................
    CENTRALIZATOR^1
    solicitări compensări pentru luna ........... pentru: ................................^2

┌──────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │Valoare │Nr. clienţi│Valoare │
│Preţ │medie │casnici │totală │
│unitar│compensare│pentru care│compensare│
│(lei) │(lei) │se aplică │(lei) │
│ │ │compensarea│ │
├──────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data .........................
    ^1 În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, centralizatorul se întocmeşte separat pentru cele 2 tipuri de servicii.
    ^2 Se va trece tipul de serviciu: gaze naturale sau energie electrică.

    ANEXA 1.3

    la procedură
    Denumire furnizor
    Adresă sediu social .....................................................
    Judeţ ...........................................................................
    CUI ..............................................................................
    C.I.S. ...........................................................................
    Cont bancar nr. ............................................................
    Telefon .........................................................................
    E-mail ..........................................................................
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................, cu sediul social în localitatea ......................, str. ................... nr. ..........., judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ...................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că sumele sunt reale şi sunt solicitate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data .........................

    ANEXA 1.4

    la procedură
    LISTA ORIENTATIVĂ
    a profesiilor liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale,
    fără înregistrarea în registrul comerţului

┌────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumire │Act normativ │
│crt.│profesie/ocupaţie │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 184/ │
│ │ │2001, privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiei de │
│1 │ARHITECT │arhitect, │
│ │ │republicată, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │9-12,art. 17 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │ │144/2008 privind │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiei de │
│ │ │asistent medical │
│ │ │generalist, a │
│ │ │profesiei de │
│ │ │moaşă şi a │
│ │ │profesiei de │
│ │ASISTENT MEDICAL │asistent medical,│
│2 │GENERALIST │precum şi │
│ │ASISTENT MEDICAL │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │Ordinului │
│ │ │Asistenţilor │
│ │ │Medicali │
│ │ │Generalişti, │
│ │ │Moaşelor şi │
│ │ │Asistenţilor │
│ │ │Medicali din │
│ │ │România, aprobată│
│ │ │prin Legea nr. 53│
│ │ │/2014 - art. 12 │
│ │ │şi art. 16 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 466/ │
│ │ │2004 privind │
│3 │ASISTENT SOCIAL │Statutul │
│ │ │asistentului │
│ │ │social - art. 8 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 372 din│
│ │ │13 decembrie 2005│
│ │ │privind │
│ │ │performanţa │
│ │ │energetică a │
│ │ │clădirilor, art. │
│ │ │20 Ordinul nr. │
│ │ │550 din 9 aprilie│
│ │ │2003 pentru │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Reglementării │
│ │ │tehnice │
│ │ │"Îndrumător │
│ │ │pentru atestarea │
│ │ │auditorilor │
│ │ │energetici pentru│
│4 │AUDITOR ENERGETIC │clădiri şi │
│ │PENTRU CLĂDIRI │instalaţiile │
│ │ │aferente", │
│ │ │modificat prin │
│ │ │Ordinul nr. 1083/│
│ │ │2009Ordin nr. │
│ │ │1767 din 6 │
│ │ │octombrie 2009 │
│ │ │privind aprobarea│
│ │ │Regulamentului │
│ │ │pentru │
│ │ │autorizarea │
│ │ │auditorilor │
│ │ │energetici şi a │
│ │ │Regulamentului │
│ │ │pentru atestarea │
│ │ │managerilor │
│ │ │energetici │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │Urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. 75│
│ │ │/1999 privind │
│ │ │activitatea de │
│ │ │audit financiar, │
│ │ │republicată, cu │
│5 │AUDITOR FINANCIAR │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │1,art. 3, CAP. 4 │
│ │ │- Exercitarea │
│ │ │independentă a │
│ │ │profesiei de │
│ │ │auditor financiar│
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 51/1995│
│ │ │pentru │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiei de │
│6 │AVOCAT │avocat, │
│ │ │republicată, cu │
│ │ │completările şi │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │1 alin. (1) │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 460/ │
│ │ │2003 privind │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiunilor de │
│ │ │biochimist, │
│ │ │biolog şi │
│ │ │chimist, │
│ │ │înfiinţarea, │
│7 │BIOCHIMIST în │organizarea şi │
│ │sistemul sanitar │funcţionarea │
│ │ │Ordinului │
│ │ │Biochimiştilor, │
│ │ │Biologilor şi │
│ │ │Chimiştilor în │
│ │ │sistemul sanitar │
│ │ │din România - │
│ │ │art. 3, art. │
│ │ │4,art. 7 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 460/ │
│ │ │2003 privind │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiunilor de │
│ │ │biochimist, │
│ │ │biolog şi │
│ │ │chimist, │
│ │ │înfiinţarea, │
│8 │BIOLOG în sistemul │organizarea şi │
│ │sanitar │funcţionarea │
│ │ │Ordinului │
│ │ │Biochimiştilor, │
│ │ │Biologilor şi │
│ │ │Chimiştilor în │
│ │ │sistemul sanitar │
│ │ │din România - │
│ │ │art. 3, art. │
│ │ │4,art. 7 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 460/ │
│ │ │2003 privind │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiunilor de │
│ │ │biochimist, │
│ │ │biolog şi │
│ │ │chimist, │
│ │ │înfiinţarea, │
│9 │CHIMIST în sistemul│organizarea şi │
│ │sanitar │funcţionarea │
│ │ │Ordinului │
│ │ │Biochimiştilor, │
│ │ │Biologilor şi │
│ │ │Chimiştilor în │
│ │ │sistemul sanitar │
│ │ │din România - │
│ │ │art. 3, art. │
│ │ │4,art. 7 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 182 din│
│ │ │25 octombrie 2000│
│ │ │privind │
│ │ │protejarea │
│ │ │patrimoniului │
│10 │CONSERVATOR │cultural naţional│
│ │ │mobil, │
│ │ │republicată, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare, art. │
│ │ │28 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţa │
│ │ │Guvernului nr. 66│
│ │ │/2000 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │exercitarea │
│ │CONSILIER ÎN │profesiei de │
│11 │PROPRIETATE │consilier în │
│ │INDUSTRIALĂ │proprietate │
│ │ │industrială, │
│ │ │republicată în │
│ │ │temeiul Legii 331│
│ │ │/2006- art. 1 │
│ │ │alin. (1), art. │
│ │ │2, art. 20 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţă │
│ │ │Guvernului nr. 71│
│ │ │/2001 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │exercitarea │
│12 │CONSULTANT FISCAL │activităţii de │
│ │ │consultanţă │
│ │ │fiscală, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │9 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţa │
│ │ │Guvernului nr. 65│
│ │ │/1994 privind │
│ │ │organizarea │
│ │ │activităţii de │
│13 │CONTABIL AUTORIZAT │expertiză │
│ │ │contabilă şi a │
│ │ │contabililor │
│ │ │autorizaţi, │
│ │ │republicată - │
│ │ │art. 3 şi art. 10│
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 10/1995│
│ │ │privind calitatea│
│ │ │în construcţii, │
│ │ │republicată, art.│
│ │ │6 alin. (2) şi │
│ │ │art. 21, alin. │
│14 │DIRIGINTE DE │(2) lit. b). │
│ │ŞANTIER │Ordin MD nr. 1496│
│ │ │/2011 pentru │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Procedurii de │
│ │ │autorizare a │
│ │ │diriginţilor de │
│ │ │şantier │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 188/ │
│ │ │2000 privind │
│ │ │executorii │
│15 │EXECUTOR │judecătoreşti, cu│
│ │JUDECĂTORESC │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │12 si art. 16 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţa │
│ │ │Guvernului nr. 65│
│ │ │/1994 privind │
│ │ │organizarea │
│ │ │activităţii de │
│16 │EXPERT CONTABIL │expertiză │
│ │ │contabilă şi a │
│ │ │contabililor │
│ │ │autorizaţi, │
│ │ │republicată - │
│ │ │art. 3 şi art. 6 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţa │
│ │ │Guvernului nr. 75│
│ │ │/2000 privind │
│ │ │autorizarea │
│17 │EXPERT CRIMINALIST │experţilor │
│ │ │criminalişti, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │3-5, art. 10 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţa │
│ │ │Guvernului nr. 2/│
│ │ │2000 privind │
│ │ │organizarea │
│ │ │activităţii de │
│ │ │expertiză tehnică│
│ │ │judiciară şi │
│ │ │extrajudiciară - │
│ │ │art. 29 Ordinul │
│ │ │Ministerului │
│ │ │Agriculturii, │
│ │ │Alimentaţiei şi │
│ │ │Pădurilor 488/ │
│ │ │2002 pentru │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Regulamentului │
│ │ │privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │desfăşurarea │
│ │EXPERT TEHNIC │examenului pentru│
│18 │JUDICIAR EXPERT │dobândirea │
│ │TEHNIC │calităţii de │
│ │EXTRAJUDICIAR │expert tehnic │
│ │ │extrajudiciar în │
│ │ │specialitatea │
│ │ │"vânătoare" - │
│ │ │art. 8 Ordinul │
│ │ │Ministerului │
│ │ │Economiei şi │
│ │ │Comerţului 905/ │
│ │ │2004 pentru │
│ │ │aprobarea │
│ │ │Regulamentului │
│ │ │privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │desfăşurarea │
│ │ │examenului în │
│ │ │vederea │
│ │ │atribuirii │
│ │ │calităţii de │
│ │ │expert tehnic │
│ │ │extrajudiciar │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │O.G. nr. 24/2011 │
│ │ │privind unele │
│ │ │măsuri în │
│ │ │domeniul │
│19 │EVALUATOR │evaluării │
│ │AUTORIZAT │bunurilor, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, art. │
│ │ │12 alin. (1) │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 95/2006│
│ │ │privind reforma │
│ │ │în domeniul │
│ │ │sănătăţii, │
│ │ │republicată, │
│ │ │Titlul XIV - │
│ │ │Exercitarea │
│20 │FARMACIST │profesiei de │
│ │ │farmacist. │
│ │ │Organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │Colegiului │
│ │ │Farmaciştilor din│
│ │ │România, art. 574│
│ │ │şi art. 586 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 229/ │
│ │ │2016 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiei de │
│ │ │fizioterapeut, │
│ │FIZIOTERAPEUT / │precum şi pentru │
│ │KINETOTERAPEUT │înfiinţarea, │
│ │FIZIOTERAPEUT / │organizarea şi │
│ │FIZIOKINETOTERAPEUT│funcţionarea │
│21 │FIZIOTERAPEUT / │Colegiului │
│ │PROFESOR DE CULTURĂ│Fizioterapeuţilor│
│ │FIZICĂ MEDICALĂ │din România - │
│ │FIZIOTERAPEUT / │art. 14 │
│ │BALNEOFIZIO- │Hotărârea CFR nr.│
│ │KINETOTERAPEUT │5/2018 privind │
│ │ │procedura de │
│ │ │eliberare a │
│ │ │autorizaţiei de │
│ │ │liberă practică │
│ │ │pentru profesia │
│ │ │de fizioterapeut │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Regulamentul │
│ │ │privind │
│ │ │autorizarea sau │
│ │ │recunoaşterea │
│ │ │autorizării │
│ │ │persoanelor │
│ │ │fizice şi │
│ │ │juridice române, │
│ │ │ale unui alt stat│
│ │ │membru al Uniunii│
│ │ │Europene sau ale │
│ │ │unui stat care │
│ │ │aparţine │
│ │ │Spaţiului │
│ │ │Economic European│
│ │ │în vederea │
│22 │GEODEZ │realizării şi │
│ │ │verificării │
│ │ │lucrărilor de │
│ │ │specialitate în │
│ │ │domeniul │
│ │ │cadastrului, al │
│ │ │geodeziei şi al │
│ │ │cartografiei pe │
│ │ │teritoriul │
│ │ │României, aprobat│
│ │ │prin Ordinul │
│ │ │M.A.I.- │
│ │ │A.N.C.P.I. nr. │
│ │ │107/2010, │
│ │ │publicat în │
│ │ │Monitorul Oficial│
│ │ │al României nr. │
│ │ │231/13.04.2010 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordin nr. 671/ │
│ │ │1640/61/2007 │
│ │ │pentru aprobarea │
│ │ │Metodologiei de │
│ │ │autorizare a │
│ │ │interpreţilor │
│23 │INTERPRET LIMBAJ │limbajului │
│ │MIMICO - GESTUAL │mimico-gestual şi│
│ │ │a interpreţilor │
│ │ │limbajului │
│ │ │specific │
│ │ │persoanei cu │
│ │ │surdocecitate, │
│ │ │art. 1 alin. (2) │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/ │
│ │ │2000 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de │
│ │ │liberă practică │
│ │ │pentru servicii │
│ │ │publice conexe │
│ │ │actului medical, │
│ │ │modificată prin │
│24 │LOGOPED │Legea 598/2001 │
│ │ │pentru aprobarea │
│ │ │O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2),│
│ │ │art. 3 alin. (1) │
│ │ │Ordinul │
│ │ │Ministerului │
│ │ │Sănătăţii nr. 979│
│ │ │/2004 privind │
│ │ │eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de │
│ │ │liberă practică │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │ │144/2008 privind │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiei de │
│ │ │asistent medical │
│ │ │generalist, a │
│ │ │profesiei de │
│ │ │moaşă şi a │
│ │ │profesiei de │
│ │ │asistent medical,│
│25 │MOAŞA │precum şi │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │Ordinului │
│ │ │Asistenţilor │
│ │ │Medicali │
│ │ │Generalişti, │
│ │ │Moaşelor şi │
│ │ │Asistenţilor │
│ │ │Medicali din │
│ │ │România, aprobată│
│ │ │prin Legea nr. 53│
│ │ │/2014 - art. 12 │
│ │ │şi art. 16 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Lege nr. 192/2006│
│ │ │privind medierea │
│ │ │şi organizarea │
│26 │MEDIATOR │profesiei de │
│ │ │mediator - art. │
│ │ │7, art. 12, art. │
│ │ │22-24 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Lege nr. 95/2006 │
│ │ │privind reforma │
│ │ │în domeniul │
│ │ │sănătăţii, │
│ │ │republicată, │
│ │ │TITLUL XII - │
│ │ │Exercitarea │
│27 │MEDIC │profesiei de │
│ │ │medic. │
│ │ │Organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │Colegiului │
│ │ │Medicilor din │
│ │ │România - art. │
│ │ │383 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Lege nr. 95/2006 │
│ │ │privind reforma │
│ │ │în domeniul │
│ │ │sănătăţii, │
│ │ │republicată, │
│ │ │TITLUL XIII - │
│ │ │Exercitarea │
│ │ │profesiei de │
│28 │MEDIC DENTIST │medic dentist. │
│ │ │Organizarea si │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │Colegiului │
│ │ │Medicilor │
│ │ │Dentişti din │
│ │ │România - art. │
│ │ │476, art. 482, │
│ │ │art. 514 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Lege nr. 160/1998│
│ │ │pentru │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiunii de │
│ │ │medic veterinar, │
│29 │MEDIC VETERINAR │republicată în │
│ │ │temeiul art. 5 │
│ │ │din Legea nr. 592│
│ │ │/2003, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │1 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 36/1995│
│ │ │a notarilor │
│ │ │publici şi a │
│ │ │activităţii │
│30 │NOTAR PUBLIC │notariale, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare- art. │
│ │ │14 alin. (1) şi │
│ │ │(2) │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/ │
│ │ │2000 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de │
│ │ │liberă practică │
│ │ │pentru servicii │
│ │ │publice conexe │
│ │ │actului medical, │
│ │ │modificată prin │
│31 │OPTICIAN- │Legea 598/2001 │
│ │OPTOMETRIST │pentru aprobarea │
│ │ │O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2),│
│ │ │art. 3 alin. (1) │
│ │ │Ordinul │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. 979│
│ │ │/2004 privind │
│ │ │eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de │
│ │ │liberă practică │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă nr. 86/ │
│ │ │2006 privind │
│ │ │organizarea │
│32 │PRACTICIAN ÎN │activităţii │
│ │INSOLVENŢĂ │practicienilor în│
│ │ │insolvenţă, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │3 pct. 27 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Lege nr. 118/2007│
│ │ │privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │PRACTICIAN ÎN │funcţionarea │
│33 │MEDICINĂ │activităţilor şi │
│ │COMPLEMENTARĂ / │practicilor de │
│ │ALTERNATIVĂ │medicină │
│ │ │complementară/ │
│ │ │alternativă - │
│ │ │art. 6 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Lege nr. 213/2004│
│ │ │privind │
│ │ │exercitarea │
│ │ │profesiei de │
│ │ │psiholog cu drept│
│ │ │de liberă │
│ │ │practică, │
│34 │PSIHOLOG │înfiinţarea, │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │Colegiului │
│ │ │Psihologilor din │
│ │ │România, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │7, art. 8 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 182 din│
│ │ │25 octombrie 2000│
│ │ │privind │
│ │ │protejarea │
│ │ │patrimoniului │
│35 │RESTAURATOR │cultural naţional│
│ │ │mobil, │
│ │ │republicată, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare, art. │
│ │ │28 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/ │
│ │ │2000 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de │
│ │ │liberă practică │
│ │ │pentru servicii │
│ │ │publice conexe │
│ │ │actului medical, │
│ │ │modificată prin │
│36 │SOCIOLOG │Legea 598/2001 │
│ │ │pentru aprobarea │
│ │ │O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2) │
│ │ │Ordinul │
│ │ │Ministerului │
│ │ │Sănătăţii nr. 979│
│ │ │/2004 privind │
│ │ │eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de │
│ │ │liberă practică │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Legea nr. 350 din│
│ │ │6 iulie 2001 │
│ │ │privind │
│ │SPECIALIST ÎN │amenajarea │
│37 │DOMENIUL AMENAJĂRII│teritoriului şi │
│ │TERITORIULUI ŞI │urbanismul, cu │
│ │URBANISMULUI │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, art. │
│ │ │38 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/ │
│ │ │2000 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de │
│ │ │liberă practică │
│ │ │pentru servicii │
│ │TEHNICIAN DE │publice conexe │
│ │PROTEZE ŞI ORTEZE │actului medical, │
│ │TEHNICIAN DE │modificată prin │
│38 │PROTEZE AUDITIVE │Legea 598/2001 │
│ │TEHNICIAN DE │pentru aprobarea │
│ │APARATURĂ MEDICALĂ │O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2) │
│ │ │Ordinul │
│ │ │Ministerului │
│ │ │Sănătăţii nr. 979│
│ │ │/2004 privind │
│ │ │eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de │
│ │ │liberă practică │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Lege nr. 178/1997│
│ │ │pentru │
│ │ │autorizarea şi │
│ │ │plata │
│ │ │interpreţilor şi │
│ │ │traducătorilor │
│ │ │folosiţi de │
│ │ │Consiliul │
│ │ │Superior al │
│ │ │Magistraturii, de│
│ │ │Ministerul │
│ │ │Justiţiei, │
│ │ │Parchetul de pe │
│ │ │lângă Înalta │
│ │ │Curte de Casaţie │
│ │TRADUCĂTOR/ │şi Justiţie, │
│ │INTERPRET AUTORIZAT│Parchetul │
│39 │DE MINISTERUL │Naţional │
│ │JUSTIŢIEI │Anticorupţie, de │
│ │ │organele de │
│ │ │urmărire penală, │
│ │ │de instanţele │
│ │ │judecătoreşti, de│
│ │ │birourile │
│ │ │notarilor │
│ │ │publici, de │
│ │ │avocaţi şi de │
│ │ │executori │
│ │ │judecătoreşti, cu│
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare - art.│
│ │ │2, art. 3, art. 4│
│ │ │alin. (1) şi (3) │
│ │ │şi art. 6^1 │
├────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/ │
│ │ │2000 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de │
│ │ │liberă practică │
│ │ │pentru servicii │
│ │ │publice conexe │
│ │Expert în fizică │actului medical, │
│ │medicală │modificată prin │
│40 │Fizician medical │Legea 598/2001 │
│ │Fizician în │pentru aprobarea │
│ │sistemul sanitar │O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2) │
│ │ │Ordinul │
│ │ │ministrului │
│ │ │sănătăţii nr. 979│
│ │ │/2004 privind │
│ │ │eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de │
│ │ │liberă practică. │
└────┴───────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 1.5

    la procedură
    Denumire furnizor
    Adresă sediu social .....................................................
    Judeţ ...........................................................................
    CUI ..............................................................................
    C.I.S. ...........................................................................
    Cont Trezorerie nr. ......................................................
    Telefon ........................................................................
    E-mail .........................................................................
    Către
    MINISTERUL ENERGIEI
    CERERE DE DECONTARE
    a sumelor aferente compensării
    Subscrisa, .............................., cu sediul social în localitatea .............., str. ........................ nr. ........, judeţul ................/municipiul ................, sectorul ........., J ....., CIF/CUI nr. (...), furnizor de energie electrică/gaze naturale conform licenţei de furnizare emise de ANRE cu nr. (...), reprezentată de ....... în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................., identificat cu CI/BI seria ........ nr. ............., CNP ......................................, în conformitate cu prevederile OUG nr. 118/2021 (...), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021,
    vă solicit plata decontului aferent perioadei ..................., pentru un număr de ............. clienţi noncasnici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c), identificaţi conform codurilor locului de consum, în sumă totală de ................ lei.
    Plata se efectuează în contul ................... deschis la unitatea de Trezorerie a statului .........................
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data .........................
    Denumire furnizor
    Adresă sediu social .....................................................
    Judeţ ...........................................................................
    CUI ..............................................................................
    C.I.S. ...........................................................................
    Cont Trezorerie nr. ......................................................
    Telefon ........................................................................
    E-mail .........................................................................
    CENTRALIZATOR^1
    solicitări compensări pentru luna ........... pentru ....................................^2

┌──────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Categoria │ │ │
│ │ │de clienţi│Nr. clienţi│ │
│Preţ │Valoare │noncasnici│noncasnici │Valoare │
│unitar│medie │prevăzuţi │pentru care│totală │
│(lei) │compensare│la art. 1 │se aplică │compensare│
│ │(lei) │alin. (1) │compensarea│(lei) │
│ │ │lit. b) şi│ │ │
│ │ │c)^3 │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data .........................
    ^
    ^1 În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, centralizatorul se întocmeşte separat pentru cele 2 tipuri de servicii.
    ^2 Se va trece tipul de serviciu: gaze naturale sau energie electrică.
    ^3 Determinată conform cererii şi declaraţiei pe propria răspundere emise de clienţii finali noncasnici potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă şi prezenta procedură.

    ANEXA 1.6

    la procedură
    Denumire furnizor
    Adresă sediu social ....................................................
    Judeţ ...........................................................................
    CUI ..............................................................................
    C.I.S. ...........................................................................
    Cont bancar nr. ............................................................
    Telefon .........................................................................
    E-mail ..........................................................................
    MINISTERUL ENERGIEI
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ......................, în calitate de administrator/reprezentant legal al .........................., cu sediul social în localitatea ...................., str. .................. nr. ..........., judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ...................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că sumele sunt reale şi sunt solicitate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data .........................

    ANEXA 1.7

    la procedură
    Fişier analitic csv cu operaţiunile necesare pentru decontarea pentru clienţii finali noncasnici
    beneficiari ai schemei de compensare prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 1.7 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 1.8

    la procedură
    CERERE/DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    (conform art. IV din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2021)
    Subsemnatul ................. (nume, prenume), în calitate de reprezentant legal/convenţional având împuternicirea nr. ......, al ...................... (denumire client noncasnic), înregistrată sub nr. ........, în (Recom, etc) ........., CUI ........., cu sediul în loc. ............., str. ............ nr. .... bl. .... sc. .... ap. ...., sect. ....., Jud. .........., titular al contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, având cod client nr. ......... încheiat pentru locul de consum situat în loc. ......... str. ......... nr. ... bl. ...... sc. ...... ap. ...... sect ....., Jud. ........., identificat prin cod de identificare loc de consum ................,
    cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declarăm, prin prezenta, că ne încadrăm în categoria*):
    *) Se va bifa o singură categorie. În situaţia în care vă încadraţi în două din categoriile mai sus, respectiv atât în categoria I, cât şi în categoria II, este necesar să alegeţi doar una dintre categorii, pentru toată durata de aplicare a prevederilor legale, cumularea acestora nefiind posibilă.

    I. [ ] IMM (conform Legii nr. 346/2004), [ ] Cabinete medicale individuale, [ ] alte profesii liberale .............. (se va menţiona), [ ] microîntreprinderi, [ ] persoane fizice autorizate, [ ] întreprinderi individuale, [ ] întreprinderi familiale
    II. [ ] spitale publice şi private (cf. Legii nr. 95/2006), [ ] unităţi de învăţământ publice şi private (cf. Legii nr. 1/2011), [ ] creşe, [ ] organizaţii neguvernamentale, [ ] unităţile de cult (cf. Legii nr. 489/2006), [ ] furnizori publici şi privaţi de servicii sociale (cf. H.G. nr. 867/2015) ............
    Solicităm prin prezenta acordarea următoarei scheme de sprijin:
    - exceptarea de la plata tarifelor reglementate, certificate verzi, contribuţie cogenerare, acciza (pentru energie electrică)/tarife reglementate şi accize (pentru gaze naturale) - pentru categoria I de mai sus;
    – plafonarea preţului final la energie electrică/gaze naturale - pentru categoria a II-a.

    Prezenta declaraţie a fost dată pentru a beneficia de măsurile de sprijin conform O.U.G. nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, şi ne obligăm să o actualizăm ori de câte ori situaţia o impune, fără a modifica alegerea măsurii de sprijin.
    Data
    ............
    Beneficiar
    ............
    ................. prin reprezentant/împuternicit ...............
    Semnătura
    .............

    ANEXA 1.9

    la procedură
    Declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis
    Subsemnatul(a) ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ......., eliberat(ă) de ........... la data de ........., CNP .............., cu domiciliul în localitatea ............ str. ........... nr. .... bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .....................
    Declar pe propria răspundere că măsurile de sprijin pentru care solicit aplicarea fac/nu fac obiectul oricărui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │s-a │finanţării│
│crt.│finanţării│finanţatoare│beneficiat│acordate │
│ │ │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘    De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali şi în anul fiscal în curs am/nu am beneficiat de ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care solicitat finanţarea:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │s-a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│finanţatoare│beneficiat│acordat │
│ │de stat │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘    De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea solicitantă se încadrează în categoria de IMM, definită prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi Anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
    În consecinţă, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani fiscali şi în anul fiscal în curs întreprinderea unică, aşa cum a fost definită anterior, a/nu a beneficiat de ajutoare de minimis:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor

┌────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Întreprinderea│s-a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│finanţatoare │beneficiat│acordat │
│ │de minimis│ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL AJUTOR DE MINIMIS PRIMIT │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────────┘    Prezenta declaraţie este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 352/1/24.12.2013.
    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta Cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Numele şi prenumele
    Funcţia
    Semnătura şi ştampila solicitantului
    Data semnării

    ANEXA 1.10

    la procedură

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Furnizor │Client │Factura │
├────────────┬────────┬───────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────────┼───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────────┬──┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │Data │Data │Tip │ │ │ │Preţ │Valoare │
│Cod │Denumire│Tip │CNP │Nume │Adresa│Cod │CLC/ │Valoare │Valoare │compensare │Număr │Data │început │sfârşit │facturare │ │ │Preţ │unitar │compensată│
│înregistrare│Furnizor│energie│client│Client│Client│Client│POD │ajutor │supliment│consumator │factura│factura│perioada │perioada │Estimare/ │UM│CANTITATE│unitar pre│post- │acordată │
│Fiscală │ │ │ │ │ │ │Client│încălzire│Energie │non-vulnerabil│ │ │facturată│facturată│Regularizare│ │ │compensare│compensare│(VCA= VCC-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │non-casnic │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei/kWh) │ATT- SPE) │
├────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────────┼──┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────────┴──┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016