Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 24 mai 2016  de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 24 mai 2016 de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 427 din 7 iunie 2016
──────────
    Aprobată prin DECIZIA Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 443 din 24 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 7 iunie 2016.
──────────
    CAP. I
    Consideraţii generale
    ART. 1
    Consideraţii generale
    (1) În sistemul administraţiei penitenciare recompensarea persoanelor private de libertate se face ţinând cont de rezultatele aplicării Sistemului de creditare.
    (2) Prin aplicarea Sistemului de creditare se urmăreşte:
    a) asigurarea unui sistem unitar, obiectiv, previzibil, care responsabilizează persoanele private de libertate, în raport cu pedeapsa sau măsura privativă de libertate, şi conferă acestora o dimensiune recuperativă, prin implicarea în activităţi educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc;
    b) stabilirea unui sistem echitabil şi transparent, care orientează comportamentul persoanelor private de libertate, în sens pozitiv, prin utilizarea creditelor corespunzătoare în acordarea recompenselor;
    c) stimularea participării persoanelor private de libertate la programele şi activităţile derulate pe perioada detenţiei şi dezvoltarea motivaţiei acestora pentru adoptarea unui comportament prosocial;
    d) valorificarea informaţiilor furnizate pentru individualizarea regimurilor de executare a pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate şi estimarea riscului de recidivă;
    e) facilitarea analizei individuale în vederea stabilirii şi schimbării regimului de executare a pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate, precum şi formularea propunerilor privind liberarea condiţionată sau măsurile dispuse la art. 124 alin. (4) sau art. 125 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal.


    CAP. II
    Sistemul de creditare a participării persoanelor private de libertate din penitenciare la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, la activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc
    SECŢIUNEA 1
    Etape de aplicare a Sistemului de creditare
    ART. 2
    Acordarea şi scăderea creditelor
    (1) Sistemul de creditare are la bază consemnările efectuate în documentele specifice elaborate la nivelul fiecărui sector de activitate şi înregistrările operate în aplicaţia informatică, de către personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate.
    (2) Responsabilitatea introducerii datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică, conform domeniului de competenţă, revine personalului stabilit prin decizia directorului unităţii.
    (3) În aplicaţia informatică, la introducerea datelor privind finalizarea sau absolvirea programelor, activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, respectiv referitoare la participarea la activităţi lucrative, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc, numărul de credite corespunzător va fi alocat automat, după cum urmează:
    a) pentru fiecare activitate, program educativ, de asistenţă psihologică, asistenţă socială finalizat sau absolvit, fiecărui participant i se alocă un număr de credite, conform anexei nr. 5;
    b) pentru fiecare activitate lucrativă desfăşurată, fiecărui participant i se alocă un număr de credite, conform nomenclatorului activităţilor lucrative prevăzut în anexa nr. 7;
    c) pentru fiecare persoană privată de libertate, cu rol în prevenirea unor situaţii de risc, precum şi pentru persoanele care desfăşoară activităţi de sprijin pentru prevenirea suicidului în mediul de detenţie se alocă un număr de credite, conform anexei nr. 9.

    (4) Creditele acumulate se scad, la acordarea unei recompense, conform anexei nr. 1, şi la aplicarea unei sancţiuni disciplinare, conform anexei nr. 3.
    (5) Creditele rămase în urma acordării unei recompense sau după aplicarea unei sancţiuni disciplinare sunt disponibile pentru utilizări ulterioare.
    (6) Creditele pierdute în urma aplicării unei sancţiuni disciplinare sunt realocate în cazul admiterii sau admiterii în parte de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate sau de către instanţa de judecată, a unei plângeri sau contestaţii formulate de către persoana privată de libertate.

    ART. 3
    Formularea propunerilor de recompensare
    (1) Propunerea de recompensare se formulează pentru toate persoanele private de libertate eligibile din punctul de vedere al creditelor acumulate şi care, din perspectiva sancţiunilor disciplinare, nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 208 alin. (8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, denumit în continuare Regulament.
    (2) Analizarea unei persoane în cadrul Comisiei pentru acordarea recompenselor este condiţionată de acumularea numărului minim de credite necesar fiecărui tip de recompensă, corespunzător anexei nr. 1.
    (3) La aprobarea sau respingerea propunerilor formulate se are în vedere asigurarea unei ponderi adecvate a procesului de recompensare, conform prevederilor art. 208-214 din Regulament.
    (4) În situaţia în care Comisia pentru acordarea recompenselor a decis neacordarea unei recompense, pentru a permite acumularea de credite necesare formulării propunerii de permisiune de ieşire din penitenciar, decizia se motivează în raportul de recompensare. Pentru orice propunere de recompensare analizată, decizia comisiei cu privire la acordarea acesteia se stabileşte prin majoritate simplă de voturi.
    (5) Formularea propunerii de recompensare cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior nu este condiţionată de existenţa unui sold total pozitiv, ci se raportează la numărul creditelor obţinute ulterior de către persoanele private de libertate, precum şi a creditelor rămase disponibile.
    (6) Atunci când întrunirea numărului de credite necesar pentru analiza în vederea acordării recompenselor rezultă din cumularea creditelor obţinute în cadrul mai multor activităţi, propunerea de recompensare este formulată de către reprezentantul sectorului care a derulat activitatea generatoare a celui mai mare număr de credite.
    (7) Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c) propunerea de recompensare este formulată de şeful secţiei.
    (8) Pentru persoanele private de libertate sosite prin transfer, care au înregistrat soldul de credite necesar, propunerea de recompensare este formulată de către şeful secţiei.

    ART. 4
    Excepţii de la formularea propunerilor de recompensare
    (1) În situaţia în care propunerea de recompensare a fost analizată în Comisia pentru acordarea recompenselor, conform prevederilor art. 3 alin. (2), iar membrii acesteia au decis neacordarea recompensei, formularea următoarei propuneri se face numai după ce persoana privată de libertate a mai desfăşurat cel puţin o activitate care a generat credite.
    (2) Pentru persoanele private de libertate care au sancţiuni disciplinare multiple şi care au fost recompensate odată cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior, formularea următoarei propuneri se face numai după ce acestea au mai desfăşurat cel puţin o activitate care a generat credite, indiferent de numărul acestora. Se prezumă că severitatea sancţiunilor disciplinare aplicate reflectă gravitatea abaterilor disciplinare săvârşite de către persoanele private de libertate.
    (3) În situaţia în care persoana privată de libertate a fost recompensată ca urmare a participării la un anumit tip de activitate, deşi în considerarea creditelor acumulate rămâne eligibilă pentru recompensare, o nouă propunere se formulează numai după ce aceasta a desfăşurat cel puţin o activitate generatoare de credite, indiferent de număr. În acest caz, propunerea de recompensare este întocmită de către coordonatorul celui mai recent demers.
    (4) Formularea propunerii de recompensare nu este condiţionată de însumarea unui anumit număr de credite, în următoarele cazuri:
    a) în cazul persoanelor private de libertate clasificate iniţial în regimul deschis, cu pedepse până la un an, dată fiind perioada scurtă de detenţie;
    b) pentru acordarea permisiunii de ieşire din penitenciar în condiţiile art. 99 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare lege.

    (5) Acordarea recompenselor în situaţiile prevăzute la alin. (4) nu determină scăderea creditelor.

    ART. 5
    Rectificarea înregistrărilor din aplicaţia informatică
    (1) Orice persoană care sesizează existenţa unei erori sau omisiuni în aplicaţia informatică, ce afectează numărul de credite, comunică acest lucru coordonatorului sectorului de activitate în care a fost identificată eroarea sau omisiunea, în vederea rectificării înregistrărilor din aplicaţia informatică.
    (2) Pentru toate rectificările operate în aplicaţia informatică, cu consecinţe asupra soldului de credite al persoanelor private de libertate, trebuie completat formularul din anexa nr. 11. Formularul este depus în fondul documentar al sectorului de activitate corespunzător.
    (3) Responsabilitatea rectificării revine coordonatorilor principalelor sectoare de activitate, imediat după sesizarea erorii sau a omisiunii şi aprobarea formularului prevăzut la alin. (2).
    (4) Drepturile de rectificare sunt acordate, exclusiv, directorului unităţii, coordonatorilor sectoarelor reintegrare socială, evidenţă şi organizarea muncii, siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, prevenirea criminalităţii, precum şi secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor.
    (5) În cazul în care o persoană privată de libertate a fost recompensată cu permisiunea de ieşire din penitenciar, dar recompensa nu a fost pusă în aplicare, numărul creditelor scăzute se restituie de către directorul locului de deţinere.
    (6) În situaţia acordării eronate a recompenselor de către Comisia pentru acordarea recompenselor, care determină modificarea soldului de credite din aplicaţia informatică, înregistrările greşite sunt rectificate. Imediat după sesizarea erorii se reia procesul de planificare şi programare, cu încheierea deciziei corecte de recompensare.

    ART. 6
    Creditarea participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială
    (1) Selecţia persoanelor private de libertate în vederea participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială creditate se realizează în mod obiectiv şi în condiţii nediscriminatorii, ţinând cont de nevoile acestora şi resursele existente la nivelul unităţii.
    (2) Se acordă credite numai pentru participarea persoanelor private de libertate la programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială care îndeplinesc standardele minime necesare şi sunt avizate de Direcţia reintegrare socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
    (3) Alocarea creditelor corespunzătoare participării persoanelor private de libertate la programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială se realizează în condiţiile în care acestea înregistrează o prezenţă de minimum 75% din numărul total de şedinţe prevăzute şi un calificativ minim "Bine" obţinut la evaluarea finală.
    (4) În cazul transferului persoanelor private de libertate, personalul responsabil actualizează informaţiile consemnate în aplicaţia informatică, astfel încât să se asigure finalizarea activităţilor şi programelor curente şi alocarea, după caz, a creditelor. În cazul transferului neprevăzut sau de urgenţă al unor persoane care au participat la cel puţin 75% din numărul total de şedinţe prevăzute, coordonatorul sectorului reintegrare socială din unitatea de destinaţie, în baza unei informări scrise primite din partea unităţii-sursă, care include şi evaluarea sau elementele necesare pentru acordarea calificativului, finalizează demersurile respective în aplicaţia informatică, cu alocarea, după caz, a creditelor corespunzătoare.
    (5) Participarea persoanelor private de libertate la programele de grup se creditează diferenţiat, în funcţie de tipul şi complexitatea programului. În cazul programelor de tip modular, creditarea se realizează separat, pentru fiecare modul, corespunzător tipului şi complexităţii acestuia.
    (6) Se creditează activităţile de grup, desfăşurate în baza proiectului de activitate, cu respectarea standardelor promovate de Direcţia reintegrare socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Acordarea creditelor se face doar în cazul participării active a persoanelor private de libertate şi este condiţionată de rezultatele evaluării individuale.
    (7) Creditarea persoanelor private de libertate folosite la activităţi de sprijin sau suport al activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială se realizează conform anexei nr. 7.
    (8) Pentru creditarea participării persoanelor private de libertate la activităţi sau programe educative, de asistenţă psihologică, asistenţă socială derulate de către colaboratorii externi, este necesar ca acestea să corespundă unor standarde minime, după cum urmează:
    a) să se deruleze în baza unor protocoale de colaborare sau acorduri de parteneriat, încheiate la nivel central sau local;
    b) să corespundă nevoilor identificate ale persoanelor private de libertate, din punct de vedere educaţional, psihologic, social;
    c) să fie îndeplinite standardele minime de pregătire şi experienţă specifică de către colaboratorii externi, care asigură desfăşurarea activităţii sau programului;
    d) să fie respectate cerinţele minime referitoare la standardele de elaborare, ca formă şi conţinut, a mapei programului sau proiectului de activitate. În cazul în care standardele minime de elaborare nu sunt întrunite, demersul poate fi derulat, în baza aprobării directorului unităţii, însă fără a fi acordat numărul de credite;
    e) să fie certificat conţinutul tematic şi informaţional al activităţii sau programului, prin avizul favorabil al Direcţiei reintegrare socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea coordonatorului sectorului reintegrare socială.

    (9) Nu se acordă credite pentru programele elaborate la nivelul locului de deţinere sau de către colaboratori externi, care nu sunt avizate de Direcţia reintegrare socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
    (10) Nu este creditată participarea persoanelor private de libertate la activităţi, în următoarele situaţii:
    a) activităţi desfăşurate în mod curent, în regim individual, cum ar fi convorbiri individuale de informare, consiliere educaţională, psihologică, socială;
    b) activităţi sportive, recreaţionale, de timp liber, derulate în mod curent;
    c) activităţi educative, de asistenţă psihologică sau asistenţă socială în care persoanele private de libertate participă indirect, în calitate de auditori.


    ART. 7
    Creditarea participării la activităţi lucrative
    (1) Formularea unei propuneri de recompensare ca urmare a participării la activităţi lucrative se poate face dacă, în luna anterioară formulării propunerii de recompensare sau în luna în curs, persoanele private de libertate nu au fost retrase de la muncă, din motive imputabile lor. Responsabilitatea informării persoanei care formulează propunerea de recompensare asupra neîndeplinirii acestei condiţii revine structurii Organizarea muncii.
    (2) Sunt asimilaţi şefilor punctelor de lucru şi îndeplinesc responsabilităţile prevăzute la art. 12 alin. (2) următoarele categorii de personal:
    a) şefii de schimb şi, după caz, şefii de tură în unităţile în care nu sunt şefi de schimb, pentru persoanele private de libertate folosite la activităţi de întărire a dispozitivului de pază pe perimetrul locului de deţinere ori alte activităţi asimilate acestora;
    b) supraveghetorii, pentru persoanele private de libertate folosite la activităţi de curăţenie în cadrul secţiilor de deţinere, planton pe timp de noapte şi însoţitori;
    c) personalul desemnat din cadrul sectorului reintegrare socială, pentru persoanele private de libertate folosite la activităţi de sprijin sau suport al activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială, cărora li se acordă zile câştig.


    ART. 8
    Creditarea participării la prevenirea situaţiilor de risc
    (1) În secţiunea din aplicaţia informatică "Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc" pot fi introduse credite de către lucrătorul de prevenire a criminalităţii sau directorul unităţii.
    (2) Lucrătorul de prevenire a criminalităţii, în baza datelor primite de la persoanele private de libertate, poate formula o propunere scrisă către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului în vederea alocării unui anumit număr de credite, conform anexei nr. 9.
    (3) După avizarea propunerii de către şeful Serviciului prevenirea criminalităţii şi terorismului şi aprobarea de către directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului, lucrătorul de prevenire a criminalităţii alocă creditele corespunzătoare.
    (4) Orice membru al personalului care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate, în situaţia în care obţine informaţii care contribuie la prevenirea unor situaţii de risc, poate formula o propunere scrisă de alocare a unui anumit număr de credite conform anexei nr. 9. Propunerea este avizată de şeful ierarhic şi aprobată de către directorul unităţii, cu alocarea ulterioară a creditelor respective.
    (5) Alocarea creditelor pentru prevenirea situaţiilor de risc se face numai în condiţiile verificării şi confirmării informaţiilor obţinute.
    (6) În cazul persoanelor private de libertate care desfăşoară activităţi de sprijin pentru prevenirea suicidului în mediul de detenţie, creditarea se realizează în conformitate cu anexa nr. 9, la propunerea scrisă formulată de şeful secţiei.
    (7) Pentru activităţile de prevenire a situaţiilor de risc, o persoană privată de libertate poate primi maximum 10 credite în cursul unei luni.

    ART. 9
    Situaţia persoanelor aflate în tranzit
    (1) Pentru persoanele private de libertate aflate în tranzit se impune orientarea intervenţiei spre activităţi de scurtă durată, cu accent pe susţinerea de convorbiri individuale de informare, consiliere educaţională, consiliere psihologică sau consiliere socială, activităţi care răspund anumitor nevoi identificate, dar care nu sunt generatoare de credite.
    (2) Persoanele aflate în tranzit nu pot fi propuse pentru recompensare în unitatea de tranzit, formularea propunerilor de recompensare a acestora, în baza creditelor acumulate, asigurându-se în unitatea de provenienţă.

    ART. 10
    Situaţia persoanelor cu dosare conexate şi a celor care au desfăşurat activităţi lucrative în arestul organelor de poliţie
    (1) În cazul în care prin hotărârea de condamnare s-a dispus deducerea unei perioade executate anterior, la calcularea creditelor necesare pentru acordarea unei recompense se ţine cont de soldul obţinut în timpul perioadei executate anterior. În vederea deducerii corecte a perioadei executate şi calculării fracţiunilor necesare liberării condiţionate, sectorul evidenţă deţinuţi solicită dosarul individual, pentru conexare, de la unitatea din care a fost pusă în libertate persoana condamnată, prilej cu care se restituie şi soldul de credite din arhivă.
    (2) Pentru zilele considerate ca executate, pe baza muncii prestate în arestul organelor de poliţie, se acordă credite, potrivit anexei nr. 7.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), propunerea de recompensare este formulată de către şeful secţiei.

    ART. 11
    Situaţia persoanelor internate pentru care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar
    (1) În cazul persoanelor internate pentru care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar se aplică prevederile prezentului capitol, ţinând cont de particularităţile existente cu privire la recompensele şi sancţiunile disciplinare aplicate persoanelor sancţionate cu o măsură educativă privativă de libertate.
    (2) Persoanelor internate pentru care instanţa a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar li se aplică regimul juridic specific măsurii educative a internării, activitatea Comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării în centrul de detenţie, respectiv a Consiliului educativ, urmând a fi realizată de către Comisia pentru acordarea recompenselor.
    (3) Personalul centrului de detenţie, după caz, a centrului educativ, transmite penitenciarului de destinaţie toate informaţiile necesare actualizării soldului de credite.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Responsabilităţi şi competenţe ale personalului care aplică Sistemul de creditare
    ART. 12
    Personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate
    (1) Personalul care desfăşoară activităţi de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială cu persoanele private de libertate are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate şi asigură operarea datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică;
    b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu, mapa programului sau documentele activităţii, cu datele operate în secţiunile specifice din aplicaţia informatică;
    c) informează persoanele private de libertate cu privire la numărul de credite acumulate la finalul activităţii sau programului;
    d) vizualizează raportul 900 din aplicaţia informatică cu posibilitatea selectării persoanelor private de libertate eligibile din punctul de vedere al activităţilor de reintegrare socială, care au acumulat numărul de credite necesar pentru formularea propunerii de recompensare;
    e) programează, până în data de 10 a lunii, persoanele private de libertate care au participat la activităţi directe, desfăşurate sub coordonarea sa, la comisia pentru acordarea recompenselor şi pregăteşte astfel generarea raportului cu propunerea de recompensare, prevăzut la anexa nr. 12, sau sesizarea prevăzută la anexa nr. 13, fără listarea acestora. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia;
    f) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea corectitudinii propunerii formulate, avizat în format electronic de şeful secţiei şi listat de către secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor.

    (2) Personalul care desfăşoară activităţi lucrative cu persoanele private de libertate are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) înaintează structurii organizarea muncii tabelele nominale de scoatere la muncă, în vederea înregistrării pontajului persoanelor private de libertate în secţiunile specifice din aplicaţia informatică;
    b) informează persoanele private de libertate cu privire la numărul de credite acumulat la finalul fiecărei luni;
    c) vizualizează raportul 900 din aplicaţia informatică, având posibilitatea selectării persoanelor private de libertate implicate în activităţi lucrative care au obţinut numărul de credite necesar formulării propunerii de recompensare şi care sunt eligibile, în condiţiile art. 7 alin. (1);
    d) programează la Comisia pentru acordarea recompenselor, până în data de 10 a lunii, persoanele private de libertate care au participat la activităţi lucrative, desfăşurate sub coordonarea sa, şi pregăteşte astfel generarea raportului cu propunerea sau sesizarea de recompensare, raportul 901 sau raportul 902, fără listarea acestora. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia;
    e) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea corectitudinii propunerii formulate, avizat în format electronic de şeful secţiei şi listat de către secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor.

    (3) Personalul care desfăşoară activităţi pentru prevenirea situaţiilor de risc, precum şi personalul prevăzut la art. 8 alin. (4) are obligaţia de a solicita, în scris, avizarea şefului ierarhic şi aprobarea directorului unităţii pentru acordarea numărului corespunzător de credite persoanelor private de libertate.

    ART. 13
    Personalul din sectorul organizarea muncii
    Personalul din sectorul organizarea muncii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) introduce în secţiunile specifice din aplicaţia informatică pontajul persoanelor private de libertate implicate în activităţile lucrative;
    b) operează în aplicaţia informatică, în baza documentelor de evidenţă a muncii prestate, datele necesare acordării zilelor câştig, pentru activităţile lucrative desfăşurate de către persoanele private de libertate în perioada arestului;
    c) efectuează transferul de credite, în cadrul aplicaţiei informatice, până în data de 7 a lunii; pentru generarea corectă a datelor înscrise în raportul 900 din aplicaţia informatică, data efectuării transferului de credite trebuie înregistrată ca ultima zi a lunii în care au fost desfăşurate activităţile lucrative;
    d) în lipsa şefului punctului de lucru, precum şi în situaţia persoanelor private de libertate din regimul deschis care desfăşoară activităţi lucrative în afara locului de deţinere, fără supraveghere, îndeplineşte responsabilităţile de la art. 12 alin. (2) lit. b)-e).


    ART. 14
    Şeful secţiei
    Şeful secţiei are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) pentru situaţiile reglementate prin prezenta procedură de lucru programează persoanele private de libertate la Comisia pentru acordarea recompenselor şi pregăteşte astfel generarea raportului cu propunerea sau sesizarea de recompensare, raportul 901 sau raportul 902, fără listarea acestora; programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia;
    b) avizează electronic, pozitiv sau negativ, rapoartele şi sesizările de recompensare, până la data de 12 a lunii, cu precizarea motivaţiei în cazul avizului negativ; în situaţia propunerii unui alt tip de recompensă faţă de cel formulat iniţial menţine avizul pozitiv, generat implicit în aplicaţia informatică, şi consemnează propunerea sa la rubrica Comentarii;
    c) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea corectitudinii, după caz, a propunerii sau avizului formulat, listate de către secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor şi semnate de către persoana care a formulat propunerea de recompensare;
    d) după semnare şi avizare remite rapoartele şi sesizările de recompensare secretarului Comisiei pentru acordarea recompenselor, pe bază de tabel nominal - raportul 907, listat din aplicaţia informatică;
    e) asigură aducerea la cunoştinţa persoanelor private de libertate, sub semnătură, a rezoluţiei Comisiei pentru acordarea recompenselor, în rubrica corespunzătoare din raportul sau sesizarea de recompensare.


    ART. 15
    Coordonatorii sectoarelor de activitate
    (1) Coordonatorii sectoarelor de activitate cu responsabilităţi şi competenţe în aplicarea sistemului de creditare sunt: şef serviciu aplicare regim penitenciar, director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială sau, după caz, şef serviciu educaţie şi asistenţă psihosocială, director adjunct economico-administrativ ori, după caz, şef serviciu, birou producţie şi venituri proprii, şef serviciu, birou producţie şi organizarea muncii sau şef serviciu, birou evidenţă şi organizarea muncii, şef serviciu prevenirea criminalităţii şi terorismului.
    (2) Coordonatorii sectoarelor de activitate prevăzuţi la alin. (1) au următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) asigură informarea, comunicarea şi diseminarea în cadrul colectivelor pe care le coordonează a cerinţelor privind aplicarea Sistemului de creditare;
    b) asigură monitorizarea şi controlul modului în care cerinţele privind aplicarea Sistemului de creditare sunt îndeplinite;
    c) monitorizează şi verifică corectitudinea introducerii datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică de către personalul din subordine care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate;
    d) întocmeşte formularul prevăzut în anexa nr. 11 şi, după aprobarea acestuia, rectifică omisiunile sau erorile de introducere a datelor.


    ART. 16
    Secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor
    Secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) planifică şi constituie, în aplicaţia informatică, Comisia pentru acordarea recompenselor, până la data de 7 a lunii;
    b) listează rapoartele de recompensare avizate electronic de şefii secţiilor şi asigură semnarea acestora de către persoanele care au formulat propunerile, precum şi de către şefii secţiilor, până la data de 15 a lunii;
    c) şterge programarea persoanelor private de libertate în cazul transferului, liberării, decesului, ridicării de către organele de cercetare penală;
    d) primeşte rapoartele de recompensare de la şefii de secţie, pe bază de tabel nominal - raportul 907 din aplicaţia informatică;
    e) prezintă situaţia fiecărei persoane private de libertate în vederea analizării de către Comisia pentru acordarea recompenselor şi realizează adnotări pe fiecare raport de recompensare, respectiv operează în câmpul specific din aplicaţia informatică tipul recompensei stabilite;
    f) închide deciziile de recompensare; recompensele aprobate sau neaprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se închid la data primirii răspunsului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    g) consemnează pe raportul de recompensare, pe verso, motivarea deciziei Comisiei pentru acordarea recompenselor, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (4);
    h) predă şefilor de secţie, în baza condicii de predare-primire, cu înregistrare exclusiv numerică, rapoartele de recompensare cu rezoluţia Comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea luării la cunoştinţă şi semnării de către persoanele private de libertate;
    i) ridică de la şefii secţiilor rapoartele de recompensare luate la cunoştinţă, prin semnătura persoanelor private de libertate;
    j) distribuie, în format electronic, personalului de la sectorul Vizite tabelul 905 din aplicaţia informatică cu persoanele private de libertate recompensate în cadrul Comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea operării în fişele de vizită;
    k) listează raportul de recompensare, prevăzut la anexa nr. 14, şi se îngrijeşte de expedierea tabelului prevăzut la anexa nr. 17, până la data de 25 a fiecărei luni, către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, care cuprinde propunerile de recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 ore;
    l) constituie o mapă de aşteptare a rapoartelor de recompensare, corespunzător raportului de recompensare prevăzut la anexa nr. 14, cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 ore; după primirea aprobării face menţiuni pe rapoartele de recompensare aflate în mapa de aşteptare cu privire la numărul lucrării şi rezoluţia directorului general, după care le prezintă directorului unităţii pentru autentificare şi stabilirea datei plecării din unitate a persoanei recompensate;
    m) înştiinţează Sectorul evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii despre recompensele cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în vederea emiterii documentelor prevăzute în anexele nr. 15 şi 16;
    n) predă secretarului comisiei de disciplină rapoartele de recompensare, pe bază de condică, pentru depunere în dosarul disciplinar, până la data de 5 a lunii următoare;
    o) listează tabelele nominale ale persoanelor private de libertate recompensate corespunzător raportului 905 din aplicaţia informatică şi le arhivează, până la data de sfârşit a lunii, cu excepţia recompenselor pentru a căror acordare este necesară aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care se arhivează la o dată ulterioară aprobării;
    p) restaurează soldul de credite din arhivă, în cazul persoanelor private de libertate aflate în situaţiile prevăzute de art. 10 şi 11.


    ART. 17
    Membrii Comisiei pentru acordarea recompenselor
    Membrii Comisiei pentru acordarea recompenselor au următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) analizează toate propunerile de acordare a recompenselor, indiferent de avizul pozitiv sau negativ, şi urmăresc întrunirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de cadrul normativ;
    b) decid, după caz, acordarea recompensei, respingerea propunerii de recompensare sau înlocuirea cu un alt tip de recompensă; în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (4) motivează decizia;
    c) propun directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor recompensarea persoanelor private de libertate cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 ore;
    d) semnează rapoartele de recompensare la secţiunea aferentă deciziei Comisiei pentru acordarea recompenselor, precum şi tabelele nominale cu deciziile de recompensare, listate de secretarul comisiei.


    ART. 18
    Secretarul comisiei de disciplină
    Secretarul comisiei de disciplină are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) introduce în aplicaţia informatică, în secţiunea Comisii, hotărârile comisiei de disciplină privind sancţiunile disciplinare, aplicaţia informatică reducând, în mod automat, numărul de credite prevăzut în anexa nr. 3;
    b) completează în aplicaţia informatică data anulării sau modificării unei sancţiuni disciplinare, în cazul admiterii sau admiterii în parte de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate sau de către instanţa de judecată a unei plângeri sau contestaţii formulate de către persoana privată de libertate, având consecinţă realocarea numărului de credite pierdute prin sancţiune;
    c) primeşte, pe bază de condică, rapoartele de recompensare, de la secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor, până la data de 5 a lunii următoare şi le depune în dosarul disciplinar;
    d) introduce în aplicaţia informatică, în secţiunea Vizite, modulul Sancţiuni, data şi motivul ridicării sancţiunii disciplinare, în baza rapoartelor de recompensare primite pe bază de condică;
    e) comunică secretarului Comisiei pentru acordarea recompenselor orice informaţie cu privire la eventualele inadvertenţe identificate între dosarul disciplinar şi aplicaţia informatică, cu privire la recompense, pentru a putea fi corectate.


    ART. 19
    Personalul din sectorul vizită
    Personalul din sectorul vizită are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) primeşte de la secretarul Comisiei pentru acordarea recompenselor, în format electronic, tabelul corespunzător raportului 905 din aplicaţia informatică, cu persoanele private de libertate recompensate în cadrul comisiei şi operează în fişele de vizită;
    b) consemnează în secţiunea Vizite data punerii în aplicare a recompenselor;
    c) menţionează motivele neaplicării recompensei, la rubrica Observaţii, în secţiunea Vizite, în cadrul înregistrării corespunzătoare recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (5);
    d) şterge înregistrările aferente recompensei în secţiunea Vizite, în situaţia acordării eronate a recompenselor de către Comisia pentru acordarea recompenselor.


    ART. 20
    Directorul unităţii
    Directorul unităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) stabileşte data de desfăşurare a lucrărilor Comisiei pentru acordarea recompenselor;
    b) aprobă şi introduce creditele pentru prevenirea situaţiilor de risc, identificate de celelalte categorii de personal, altul decât cel pentru prevenirea situaţiilor de risc;
    c) aprobă şi introduce creditele pentru persoanele private de libertate care au desfăşurat activităţi de sprijin pentru prevenirea suicidului în mediul de detenţie;
    d) stabileşte data de început a recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar;
    e) semnează legitimaţia persoanei private de libertate pentru permisiunea de ieşire din penitenciar;
    f) ia măsuri de instruire a persoanei private de libertate recompensate cu permisiunea de ieşire din penitenciar;
    g) contactează reprezentanţii legali, soţul sau soţia ori rudele până la gradul IV inclusiv, în cazurile prevăzute de art. 214 alin. (5) din Regulament;
    h) ia măsuri ca numele persoanelor private de libertate recompensate cu permisiunea de ieşire din penitenciar să fie comunicate telefonic organelor de poliţie pe raza cărora se află localităţile unde cei în cauză se deplasează;
    i) după caz, aprobă sesizarea întocmită de sectorul evidenţă, în vederea actualizării creditelor în aplicaţia informatică, pentru situaţiile generate de dosarele conexate, zilele câştig din perioada de arest, precum şi în cazul persoanelor pentru care s-a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar;
    j) aprobă formularul de rectificare prevăzut în anexa nr. 11;
    k) rectifică datele specifice în secţiunile din aplicaţia informatică în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (5).


    ART. 21
    Informaticianul unităţii
    Informaticianul unităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) acordă permisiuni de operare în aplicaţia informatică, conform instrucţiunilor de aplicare şi deciziei directorului unităţii;
    b) oferă, la nevoie, sprijin şi consultanţă de specialitate personalului cu responsabilităţi în aplicarea Sistemului de creditare, în vederea soluţionării aspectelor problematice.


    ART. 22
    Personalul din sectorul evidenţă deţinuţi
    Personalul din sectorul evidenţă deţinuţi are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) face menţiuni în registrul de termene cu privire la data la care se pune în aplicare recompensa cu permisiunea de ieşire din penitenciar, stabilită în prealabil de directorul unităţii, în vederea emiterii documentelor prevăzute în anexele nr. 15 şi 16;
    b) sesizează, în vederea actualizării creditelor în aplicaţia informatică, situaţiile generate de dosarele conexate, zilele câştig din perioada de arest, precum şi în cazul persoanelor pentru care s-a dispus continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.


    ART. 23
    Personalul din structura de prevenire a criminalităţii
    Personalul din structura de prevenire a criminalităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) obţine de la persoanele private de libertate date de interes operativ relevante pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 9;
    b) formulează, în scris, o propunere către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, în vederea alocării unui anumit număr de credite pentru datele verificate şi confirmate;
    c) alocă creditele corespunzătoare, după avizarea propunerii de către şeful Serviciului prevenirea criminalităţii şi terorismului şi aprobarea de către directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului.


    ART. 24
    Personalul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    Personalul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) primeşte de la unităţile penitenciare, până la data de 25 a fiecărei luni, tabelele nominale cu persoanele private de libertate propune pentru recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire, prevăzute la anexa nr. 17;
    b) analizează propunerile formulate de către comisiile de acordare a recompenselor din penitenciare şi face menţiuni privind acordarea sau neacordarea învoirii, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a formulat propunerea;
    c) supune aprobării directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor lista cu deciziile privind aprobarea sau neaprobarea permisiunii de ieşire din penitenciar;
    d) transmite către unităţi listele cu rezoluţia finală.


    CAP. III
    Sistemul de creditare a participării persoanelor internate în centre de detenţie la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, la activităţi lucrative, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc
    ART. 25
    Aplicarea sistemului de creditare
    (1) Prevederile cap. II secţiunea 1 referitoare la etapele de aplicare a Sistemului de creditare se aplică în mod corespunzător şi persoanelor internate în centre de detenţie.
    (2) Pentru aplicarea corespunzătoare a Sistemului de creditare în centrele de detenţie se utilizează:
    a) anexa nr. 2 - Tipuri de recompense acordate persoanelor internate;
    b) anexa nr. 4 - Tipuri de sancţiuni disciplinare aplicate persoanelor internate;
    c) anexa nr. 5 - Nomenclatorul activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi socială;
    d) anexa nr. 8 - Nomenclatorul activităţilor lucrative;
    e) anexa nr. 9 - Nomenclatorul pentru prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc.

    (3) Pentru categoria persoanelor internate, la nivelul fiecărui centru, se instituie o evidenţă a orelor muncite în aplicaţia informatică, pe baza tabelului nominal de pontaj, completat zilnic de personalul responsabil din cadrul structurii organizarea muncii.
    (4) Pentru acordarea recompensei prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. h) din lege, formularea propunerii de recompensare nu este condiţionată de însumarea unui anumit număr de credite. Acordarea acesteia nu determină scăderea creditelor cumulate de către persoanele internate.
    (5) Responsabilităţile şi competenţele personalului care aplică Sistemul de creditare în penitenciare prevăzute în cap. II secţiunea a 2-a se aplică în mod corespunzător pentru personalul centrelor de detenţie, cu particularităţile prevăzute la art. 26.

    ART. 26
    Personalul din sectorul organizarea muncii
    Personalul din sectorul organizarea muncii îndeplineşte următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) introduce în secţiunile specifice din aplicaţia informatică pontajul persoanelor internate implicate în activităţile lucrative;
    b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu, tabel nominal de scoatere la muncă, cu datele operate în aplicaţia informatică;
    c) efectuează transferul de credite, în cadrul aplicaţiei informatice, până în data de 7 a lunii;
    d) în lipsa şefului punctului de lucru, precum şi în situaţia persoanelor internate din regimul deschis care desfăşoară activităţi lucrative în afara locului de internare, fără supraveghere, îndeplineşte responsabilităţile de la art. 12 alin. (2) lit. b)-e).


    CAP. IV
    Sistemul de creditare a participării persoanelor internate în centre educative la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc
    SECŢIUNEA 1
    Etape de aplicare a Sistemului de creditare
    ART. 27
    Acordarea şi scăderea creditelor
    (1) Evidenţa şi gestionarea creditelor se realizează prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile pentru accesare şi completare personalului stabilit prin decizie zilnică pe unitate, conform Evidenţei credite persoane internate, prevăzută în anexa nr. 19.
    (2) Sistemul de creditare are la bază consemnările efectuate în documentele specifice elaborate la nivelul fiecărui sector de activitate şi înregistrările operate în aplicaţia informatică de către personalul care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate.
    (3) Pentru fiecare activitate, program educativ, de asistenţă psihologică, asistenţă socială finalizat sau absolvit, fiecărui participant i se alocă un număr de credite, stabilit în funcţie de calificativul obţinut conform anexei nr. 6.
    (4) Pentru participarea activă la activităţile lucrative organizate în centru, creditele se acordă conform anexei nr. 8.
    (5) Pentru prevenirea situaţiilor de risc, creditele se acordă conform anexei nr. 9.
    (6) Pentru înregistrarea progreselor comportamentale în interiorul şi exteriorul centrului educativ, creditele se alocă potrivit anexei nr. 10.
    (7) Creditele acumulate se scad, la acordarea unei recompense, conform anexei nr. 2, şi la aplicarea unei sancţiuni disciplinare, conform anexei nr. 4.
    (8) Creditele rămase în urma acordării unei recompense sau după aplicarea unei sancţiuni disciplinare sunt disponibile pentru utilizări ulterioare.

    ART. 28
    Formularea propunerilor de recompensare
    (1) Propunerea de recompensare se formulează pentru toate persoanele internate eligibile din punctul de vedere al creditelor acumulate, analizarea unei persoane în cadrul Consiliului educativ fiind condiţionată de acumularea numărului minim de credite necesar fiecărui tip de recompensă, corespunzător anexei nr. 2.
    (2) Recompensarea persoanelor internate se realizează progresiv, astfel încât să se asigure o creştere treptată a gradului de responsabilizare şi libertate de mişcare a acestora.
    (3) Atunci când numărul de credite necesar pentru analiza în vederea acordării recompenselor rezultă din cumularea creditelor obţinute în cadrul mai multor activităţi, propunerea de recompensare este formulată de către coordonatorul programului sau activităţii la care persoana internată a obţinut numărul maxim de credite pentru activitatea respectivă.
    (4) Pentru acordarea recompensei prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. h) din lege, formularea propunerii de recompensare nu este condiţionată de însumarea unui anumit număr de credite. Acordarea acesteia nu determină scăderea creditelor cumulate de către persoanele internate.

    ART. 29
    Rectificarea înregistrărilor din aplicaţia informatică
    (1) Pentru toate rectificările operate în aplicaţia informatică, cu consecinţe asupra soldului de credite al persoanelor internate, se completează formularul prevăzut în anexa nr. 11.
    (2) Responsabilitatea rectificării revine coordonatorilor principalelor sectoare de activitate, imediat după sesizarea erorii sau a omisiunii şi aprobarea formularului prevăzut la alin. (1).
    (3) În cazul în care o persoană internată a fost recompensată cu una dintre recompensele prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. d)-h) din lege, dar recompensa nu a fost pusă în aplicare, numărul creditelor scăzute se restituie de către directorul centrului, cu precizarea motivelor care au condus la această situaţie.

    ART. 30
    Creditarea participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială
    (1) Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia dispoziţiilor alin. (3) şi (4).
    (2) Condiţia pentru creditarea participării persoanelor internate la programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială este obţinerea calificativului minim "Suficient".
    (3) Numărul maxim de credite corespunzător fiecărui tip de activitate sau program educativ, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială este cel prevăzut în anexa nr. 5.
    (4) Alocarea diferenţiată a creditelor se realizează, ţinând cont de calificativul acordat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.
    (5) Creditele pentru participarea la activităţi de instruire şcolară se acordă lunar de către personalul didactic responsabil, în baza unui raport de evaluare a fiecărei persoane internate, întocmit conform tabelului din anexa nr. 6.

    ART. 31
    Creditarea participării la activităţi lucrative
    (1) Pentru categoria persoanelor internate, la nivelul fiecărui centru, se instituie o evidenţă a orelor muncite în aplicaţia informatică, pe baza tabelului nominal de pontaj, completat zilnic de personalul responsabil din cadrul structurii organizarea muncii.
    (2) Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 32
    Creditarea progreselor comportamentale ale persoanelor internate în centre educative
    (1) Numărul maxim de credite care poate fi acordat pentru înregistrarea progreselor comportamentale ale persoanelor internate pentru activităţile desfăşurate în interiorul şi exteriorul centrului educativ este de 15 credite pe lună, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 10.
    (2) Pentru înregistrarea progreselor comportamentale, supraveghetorii responsabili operează în aplicaţia informatică, cu frecvenţă lunară, evaluarea conduitei fiecărei persoane internate, conform tabelului din anexa nr. 6. Şeful de tură validează introducerea datelor şi alocarea corespunzătoare a creditelor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Responsabilităţi şi competenţe ale personalului care aplică Sistemul de creditare
    ART. 33
    Personalul care utilizează Sistemul de creditare
    (1) Personalul care desfăşoară activităţi de instruire şcolară, educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială cu persoanele internate are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) introduce datele în secţiunile specifice din aplicaţia informatică şi alocă creditele corespunzătoare;
    b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu: mapa programului sau documentele activităţii, cu datele operate în aplicaţia informatică;
    c) informează persoanele internate cu privire la numărul de credite acumulate la finalul activităţii sau programului;
    d) formulează propunerea de recompensare pentru persoanele internate care au numărul de credite necesar şi o înaintează secretarului Consiliului educativ, până în data de 10 a fiecărei luni;
    e) aduce la cunoştinţa persoanelor internate pentru care a formulat propunerea, pe bază de semnătură, decizia Consiliului educativ privind acordarea recompenselor.

    (2) Personalul care desfăşoară activităţi lucrative cu persoanele internate are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) înaintează zilnic persoanei responsabile cu organizarea muncii tabelele nominale de scoatere la muncă, în vederea consemnării în secţiunile specifice din aplicaţia informatică şi alocării creditelor corespunzătoare;
    b) primeşte, până la data de 5 a fiecărei luni, de la persoana desemnată responsabilă cu organizarea muncii tabelul nominal cu persoanele internate care au acumulat numărul de credite necesar pentru formularea unei propuneri de recompensare;
    c) informează persoanele internate cu privire la numărul de credite acumulate la finalul lunii;
    d) formulează propunerea de recompensare pentru persoanele internate care au numărul de credite necesar şi o înaintează secretarului Consiliului educativ, până în data de 10 a fiecărei luni;
    e) aduce la cunoştinţa persoanelor internate, pe bază de semnătură, decizia Consiliului educativ privind acordarea recompenselor.

    (3) Personalul care desfăşoară activităţi de supraveghere şi însoţire a persoanelor internate are obligaţia de a opera rezultatele evaluării conduitei fiecărei persoane internate şi calificativul acordat, până în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, în secţiunea corespunzătoare din aplicaţia informatică.
    (4) Personalul care desfăşoară activităţi pentru prevenirea situaţiilor de risc, precum şi personalul prevăzut la art. 8 alin. (4) are obligaţia de a solicita, în scris, avizarea şefului ierarhic şi aprobarea directorului centrului pentru acordarea numărului corespunzător de credite persoanelor internate.

    ART. 34
    Coordonatorii sectoarelor de activitate
    (1) Coordonatorii sectoarelor de activitate cu responsabilităţi şi competenţe în aplicarea sistemului de creditare sunt: director adjunct, şef serviciu asistenţă psihosocială, şef serviciu siguranţa deţinerii şi aplicare regim, şef serviciu prevenirea criminalităţii şi terorismului.
    (2) Coordonatorii sectoarelor de activitate prevăzuţi la alin. (1) au următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) asigură monitorizarea şi controlul modului în care cerinţele privind aplicarea Sistemului de creditare sunt îndeplinite;
    b) monitorizează şi verifică corectitudinea operării datelor în secţiunile specifice din aplicaţia informatică de către personalul din subordine care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate;
    c) întocmeşte formularul prevăzut în anexa nr. 11 şi, după aprobarea acestuia, rectifică omisiunile sau erorile de introducere a datelor.


    ART. 35
    Secretarul Consiliului educativ
    Secretarul Consiliului educativ are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) centralizează, în tabelul nominal cu persoanele internate propuse pentru a fi recompensate prevăzut în anexa nr. 18, propunerile de recompensare primite;
    b) distribuie membrilor Consiliului educativ copii ale tabelelor nominale cu persoanele internate a căror situaţie urmează să fie analizată;
    c) prezintă în Consiliul educativ datele şi propunerile centralizate, cu precizarea recompensei pentru care persoana internată este eligibilă ca urmare a numărului de credite acumulat;
    d) realizează adnotări în dreptul fiecărei persoane internate, conform anexei nr. 12;
    e) operează în aplicaţia informatică decizia adoptată în cadrul Consiliului educativ sau, după caz, de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    f) aduce la cunoştinţa personalului care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate şi au formulat propunerile de recompensare rezoluţia Consiliului educativ;
    g) transmite personalului de la sectorul vizite rapoartele de recompensare, în vederea operării în fişele de vizită şi în aplicaţia informatică;
    h) arhivează tabelele nominale ale persoanelor internate analizate în Consiliul educativ, cu rezoluţia Consiliului.


    ART. 36
    Personalul din sectorul vizită
    Personalul din sectorul vizită are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) operează în fişele de vizită şi în aplicaţia informatică informaţiile despre persoanele internate recompensate;
    b) predă secretarului comisiei de disciplină rapoartele de recompensare, pe bază de condică, pentru depunere în dosarul disciplinar.


    ART. 37
    Şeful de tură
    Şeful de tură validează datele introduse de către supraveghetorii responsabili.

    ART. 38
    Persoana desemnată responsabilă cu organizarea muncii
    Persoana desemnată responsabilă cu organizarea muncii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) primeşte, zilnic, tabelele nominale de scoatere la muncă şi înregistrează activităţile lucrative şi orele lucrate în aplicaţia informatică, cu alocarea creditelor corespunzătoare;
    b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu, tabel nominal de scoatere la muncă, cu datele operate în aplicaţia informatică;
    c) transmite persoanelor desemnate la art. 33 alin. (2), până la data de 5 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele internate care au acumulat numărul de credite necesar pentru formularea unei propuneri de recompensare.


    ART. 39
    Membrii Consiliului educativ
    Membrii Consiliului educativ au următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) analizează toate propunerile de acordare a recompenselor pentru persoanele internate care au acumulat numărul de credite aferent recompenselor;
    b) decid motivat, după caz, acordarea recompensei, respingerea propunerii de recompensare sau înlocuirea cu un alt tip de recompensă.


    ART. 40
    Secretarul comisiei de disciplină
    Secretarul comisiei de disciplină are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) operează în aplicaţia informatică sancţiunile disciplinare aplicate persoanelor internate;
    b) operează în aplicaţia informatică, după soluţionarea unei plângeri sau contestaţii formulate de persoanele internate împotriva unei hotărâri a comisiei de disciplină, pentru a asigura actualizarea soldului de credite;
    c) primeşte de la sectorul vizită, pe bază de condică, rapoartele de recompensare şi rapoartele de sancţiune şi le depune în dosarul disciplinar.


    ART. 41
    Informaticianul unităţii
    Informaticianul unităţii asigură funcţionarea optimă a aplicaţiei informatice şi accesul la aceasta tuturor persoanelor desemnate cu responsabilităţi de la nivelul unităţii.

    ART. 42
    Personalul din structura de prevenire a criminalităţii
    Personalul din structura de prevenire a criminalităţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) obţine de la persoanele internate date de interes operativ relevante pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 9;
    b) formulează, în scris, o propunere către Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, în vederea alocării unui anumit număr de credite pentru datele verificate şi confirmate;
    c) alocă creditele corespunzătoare, după avizarea propunerii de către şeful Serviciului prevenirea criminalităţii şi terorismului şi aprobarea de către directorul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului.


    ART. 43
    Directorul centrului educativ
    Directorul centrului educativ are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
    a) stabileşte data de desfăşurare a lucrărilor Consiliului educativ;
    b) aprobă şi introduce creditele pentru prevenirea situaţiilor de risc identificate de celelalte categorii profesionale;
    c) restituie creditele corespunzătoare în situaţia prevăzută la art. 29 alin. (3).


    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 44
    Anexe
    Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta procedură de lucru.

    ANEXA 1

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 1 se aplică în penitenciare.
    Numărul minim de credite necesar fiecărui tip de recompensă

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Tipul recompensei │Nr. de │
│ │credite │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. b) │ │
│din Legea nr. 254/2001 │ │
│privind executarea │ │
│pedepselor şi a măsurilor │ │
│privative de libertate │ │
│dispuse de organele │30 │
│judiciare în cursul │ │
│procesului penal, cu │ │
│modificările şi completările│ │
│ulterioare (lege) │ │
│Suplimentarea numărului │ │
│convorbirilor on-line │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. c) │ │
│din lege │40 │
│Suplimentarea dreptului la │ │
│pachete │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. c) │ │
│din lege │40 │
│Suplimentarea dreptului la │ │
│vizite │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. c) │ │
│din lege │50 │
│Suplimentarea dreptului la │ │
│pachete şi/sau vizite │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. d) │ │
│din lege │ │
│Suplimentarea dreptului la │ │
│vizită intimă, cu │50 │
│îndeplinirea condiţiilor │ │
│prevăzute la art. 69, cu │ │
│excepţia alin. (1) lit. d) │ │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. e) │ │
│din lege │ │
│Permisiunea de ieşire din │60 │
│penitenciar pentru o zi, dar│ │
│nu mai mult de 15 zile pe an│ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. f) │ │
│din lege │ │
│Permisiunea de ieşire din │80 │
│penitenciar pe o durată de │ │
│cel mult 5 zile, dar nu mai │ │
│mult de 25 de zile pe an │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 98 alin. (1) lit. g) │ │
│din lege │ │
│Permisiunea de ieşire din │80 │
│penitenciar pe o durată de │ │
│cel mult 10 zile, dar nu mai│ │
│mult de 30 de zile pe an │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 99 alin. (5) din lege │ │
│Permisiunea de ieşire din │ │
│penitenciar pe o durată de │ │
│cel mult 5 zile, pentru │ │
│participarea persoanei │0 │
│condamnate la înhumarea │ │
│soţului sau soţiei, unui │ │
│copil, părinte, frate sau │ │
│soră ori bunic sau bunică │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │Necesită │
│"avertisment" │existenţa│
│Art. 101 alin. (1) lit. a) │a 30 de │
│din lege │credite. │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"suspendarea dreptului de a │ │
│participa la activităţi │Necesită │
│culturale, artistice, │existenţa│
│sportive pentru o perioadă │a 40 de │
│de cel mult o lună" │credite. │
│Art. 101 alin. (1) lit. b) │ │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"suspendarea dreptului de a │Necesită │
│presta o muncă pe o perioadă│existenţa│
│de cel mult o lună" │a 40 de │
│Art. 101 alin. (1) lit. c) │credite. │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"suspendarea dreptului de a │ │
│primi şi de a cumpăra │Necesită │
│bunuri, cu excepţia celor │existenţa│
│necesare pentru igiena │a 50 de │
│individuală, pentru o │credite. │
│perioadă de cel mult 2 luni"│ │
│Art. 101 alin. (1) lit. d) │ │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"suspendarea dreptului de a │Necesită │
│primi vizite, pe o perioadă │existenţa│
│de cel mult 3 luni" │a 60 de │
│Art. 101 alin. (1) lit. e) │credite. │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"izolarea pentru maximum 10 │Necesită │
│zile" │existenţa│
│Art. 101 alin. (1) lit. f) │a 100 de │
│din lege │credite. │
│(indiferent de numărul de │ │
│zile) │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

    Propunerea de recompensare cu recompensa prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. e) din lege se formulează atunci când persoana privată de libertate cumulează minimum 60 de credite. Pentru fiecare permisiune de ieşire din penitenciar pentru o zi acordată se scad 60 de credite.
    Soldul minim necesar pentru formularea propunerilor de recompensare cu recompensele prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) din lege este de 80 de credite. Acordarea acestor tipuri de recompense determină scăderea unui număr fix, de 80 de credite, indiferent de durata permisiunilor de ieşire din penitenciar aprobate.

    ANEXA 2

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 2 se aplică în centre de detenţie şi centre educative.
    Tipuri de recompense acordate persoanelor internate

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Tipul recompensei │Nr. de │
│ │credite │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 170 alin. (1) lit. b) │ │
│din lege │30 │
│Suplimentarea numărului │ │
│convorbirilor on-line │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 170 alin. (1) lit. c) │ │
│din lege │30 │
│Suplimentarea dreptului la │ │
│pachete │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 170 alin. (1) lit. c) │ │
│din lege │30 │
│Suplimentarea dreptului la │ │
│vizite │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 170 alin. (1) lit. c) │ │
│din lege │40 │
│Suplimentarea dreptului la │ │
│pachete şi/sau vizite │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 170 alin. (1) lit. d) │ │
│din lege │40 pentru│
│Trimiterea în tabere sau în │o │
│excursii organizate de │excursie │
│centru sau în colaborare cu │60 pentru│
│alte instituţii ori │o tabără │
│organizaţii │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 170 alin. (1) lit. e) │ │
│din lege │ │
│Învoirea, cu o durată de │30 │
│maximum 24 de ore, în │ │
│localitatea în care este │ │
│situat centrul │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 170 alin. (1) lit. f) │ │
│din lege │ │
│Învoirea, la sfârşit de │ │
│săptămână, cu o durată de │45 │
│maximum 48 de ore, în │ │
│localitatea de domiciliu al │ │
│persoanei internate │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 170 alin. (1) lit. g) │ │
│din lege │ │
│Învoiri în familie, în │ │
│timpul vacanţelor şcolare, │90 │
│pe o perioadă de cel mult 15│ │
│zile, dar nu mai mult de 45 │ │
│de zile pe an │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Art. 170 alin. (1) lit. h) │ │
│din lege │ │
│Învoirea pentru motive │0 │
│umanitare, pe o durată de │ │
│cel mult 10 zile │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │Necesită │
│"avertisment" │existenţa│
│Art. 174 alin. (1) lit. a) │a 30 de │
│din lege │credite. │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"suspendarea dreptului de a │ │
│participa la activităţi │Necesită │
│culturale, artistice, │existenţa│
│sportive pentru o perioadă │a 30 de │
│de │credite. │
│cel mult o lună" │ │
│Art. 174 alin. (1) lit. b) │ │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"suspendarea dreptului de a │Necesită │
│presta o muncă pe o perioadă│existenţa│
│de cel mult o lună" │a 30 de │
│Art. 174 alin. (1) lit. c) │credite. │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"suspendarea dreptului de a │ │
│primi şi de a cumpăra │ │
│bunuri, cu excepţia celor │ │
│necesare pentru igiena │Necesită │
│individuală │existenţa│
│sau exercitarea drepturilor │a 50 de │
│la apărare, petiţionare, │credite. │
│corespondenţă şi asistenţă │ │
│medicală, pe o perioadă de │ │
│cel mult 2 luni" │ │
│Art. 174 alin. (1) lit. d) │ │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Separarea de colectiv, │ │
│pentru o durată de cel mult │Necesită │
│4 ore pe zi, dar nu mai mult│existenţa│
│de 5 zile consecutive │a 60 de │
│Art. 174 alin. (1) lit. e) │credite. │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"suspendarea dreptului de a │Necesită │
│primi vizite, pe o perioadă │existenţa│
│de cel mult 2 luni" │a 60 de │
│Art. 174 alin. (2) lit. a) │credite. │
│din lege │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Ridicarea sancţiunii │ │
│"izolarea pentru maximum 10 │Necesită │
│zile" │existenţa│
│Art. 174 alin. (2) lit. b) │a 90 de │
│din lege │credite. │
│(indiferent de numărul de │ │
│zile) │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 3

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 3 se aplică în penitenciare.
    Tipuri de sancţiuni disciplinare aplicate
    persoanelor private de libertate

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Tipul sancţiunii disciplinare │Nr. de │
│ │credite│
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 101 alin. (1) lit. a) din│ │
│lege │- 30 │
│Avertisment │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 101 alin. (1) lit. b) din│ │
│lege │ │
│Suspendarea dreptului de a │ │
│participa la activităţi │- 40 │
│culturale, artistice şi │ │
│sportive pentru o perioadă de │ │
│cel mult o lună (indiferent de│ │
│perioadă) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 101 alin. (1) lit. c) din│ │
│lege │ │
│Suspendarea dreptului de │- 40 │
│presta o muncă pe o perioadă │ │
│de cel mult o lună (indiferent│ │
│de perioadă) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 101 alin. (1) lit. d) din│ │
│lege │ │
│Suspendarea dreptului de a │ │
│primi şi de a cumpăra bunuri, │ │
│cu excepţia celor necesare │ │
│pentru igiena individuală sau │- 50 │
│exercitarea drepturilor la │ │
│apărare, petiţionare, │ │
│corespondenţă şi asistenţă │ │
│medicală, pe o perioadă de cel│ │
│mult două luni (indiferent de │ │
│perioadă) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 101 alin. (1) lit. e) din│ │
│lege │ │
│Suspendarea dreptului de a │- 60 │
│primi vizite, pe o perioadă de│ │
│cel mult 3 luni (indiferent de│ │
│perioadă) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 101 alin. (1) lit. f) din│ │
│lege │ │
│Izolarea pentru maximum 10 │- 100 │
│zile (indiferent de numărul de│ │
│zile) │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


    ANEXA 4

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 4 se aplică în centre de detenţie şi centre educative.
    Tipuri de sancţiuni disciplinare
    aplicate persoanelor internate

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Tipul sancţiunii disciplinare │Nr. de │
│ │credite│
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 174 alin. (1) lit. a) din│ │
│lege │- 30 │
│Avertismentul │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 174 alin. (1) lit. b) din│ │
│lege │ │
│Suspendarea dreptului de a │ │
│participa la activităţi │- 30 │
│culturale, artistice şi │ │
│sportive, pe o perioadă de cel│ │
│mult o lună │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 174 alin. (1) lit. c) din│ │
│lege │ │
│Suspendarea dreptului de a │- 30 │
│presta o muncă, pe o perioadă │ │
│de cel mult o lună │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 174 alin. (1) lit. d) din│ │
│lege │ │
│Suspendarea dreptului de a │ │
│primi şi de a cumpăra bunuri, │ │
│cu excepţia celor necesare │ │
│pentru igiena individuală şi │- 50 │
│exercitarea drepturilor la │ │
│apărare, petiţionare, │ │
│corespondenţă şi asistenţă │ │
│medicală, pe o perioadă de cel│ │
│mult două luni │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 174 alin. (1) lit. e) din│ │
│lege │ │
│Separarea de colectiv, pentru │- 60 │
│o durată de cel mult 4 ore pe │ │
│zi, dar nu mai mult de 5 zile │ │
│consecutive │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 174 alin. (2) lit. a) din│ │
│lege │ │
│Suspendarea dreptului de a │- 60 │
│primi vizite, pe o perioadă de│ │
│cel mult două luni │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Art. 174 alin. (2) lit. b) din│ │
│lege │- 90 │
│Izolarea, pentru maximum 10 │ │
│zile │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


    ANEXA 5

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 5 se aplică în penitenciare şi centre de detenţie.
    Nomenclatorul activităţilor şi programelor educative,
    de asistenţă psihologică şi asistenţă socială

┌────┬──────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Activităţi şi │Nr. de credite │
│crt.│programe │ │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie Instruire şcolară │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Instruire şcolară │ │
│ │- învăţământ de │ │
│ │masă, clasele │ │
│ │I-XIII - adulţi │30 pentru sem. │
│ │Instruire şcolară │absolvit │
│ │- învăţământ de │80 pentru sem. │
│ │masă, clasele │absolvit │
│1. │I-XIII - minori şi│30 pentru sem. │
│ │tineri │absolvit │
│ │Învăţământ │80 pentru sem. │
│ │profesional - │absolvit │
│ │adulţi │ │
│ │Învăţământ │ │
│ │profesional - │ │
│ │minori şi tineri │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Program "A Doua │30 pentru an de│
│ │Şansă" - adulţi │studiu absolvit│
│2. ├──────────────────┼───────────────┤
│ │Program "A Doua │80 pentru an de│
│ │Şansă" - minori şi│studiu │
│ │tineri │absolvit │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│3. │Universitar, │30 pentru an │
│ │postuniversitar │promovat │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie Formare │
│profesională │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Cursuri de │20 pentru curs │
│ │iniţiere │absolvit │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Cursuri de │ │
│ │calificare, │ │
│ │specializare, │ │
│ │perfecţionare - │ │
│ │adulţi │ │
│ ├──────────────────┼───────────────┤
│ │ │40 pentru curs │
│ │Cursuri nivel I │nivel I │
│4. │ │absolvit │
│ ├──────────────────┼───────────────┤
│ │ │60 pentru curs │
│ │Cursuri nivel II │nivel II │
│ │ │absolvit │
│ ├──────────────────┼───────────────┤
│ │Cursuri de │80 pentru curs │
│ │calificare - │absolvit │
│ │minori şi tineri │(indiferent de │
│ │ │nivel) │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie Educativ şi │
│recreativ │
│Programe educative │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Adaptare pentru │ │
│ │viaţa │ │
│5. │instituţionalizată│5 │
│ │(Se acordă o │ │
│ │singură dată.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│6. │Program de │30 │
│ │alfabetizare │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Programe │ │
│7. │educaţionale de │25 │
│ │tip informativ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Programe │ │
│8. │educaţionale de │20 │
│ │tip ocupaţional │ │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie - Programe de │
│asistenţă psihologică │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Program destinat │ │
│9. │agresorilor │40 │
│ │sexuali │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Programe de tipul │ │
│10. │asistenţei │30 │
│ │psihologice │ │
│ │specifice │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Programe de tipul │ │
│11. │asistenţei │25 │
│ │psihologice │ │
│ │generale │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Comunităţile │ │
│ │terapeutice │ │
│ │(Se acordă, per │ │
│12. │ansamblu, pentru │20 │
│ │toate activităţile│ │
│ │incluse, într-o │ │
│ │lună.) │ │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Aria de intervenţie - Programe de │
│asistenţă socială │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Program de │ │
│ │pregătire pentru │ │
│13. │liberare │20 │
│ │(Se acordă o │ │
│ │singură dată) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Reducerea riscului│ │
│ │de recidivă │ │
│14. │(Se va realiza │25 │
│ │distincţia în │ │
│ │aplicaţia │ │
│ │informatică.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│15. │Programe de │25 │
│ │asistenţă socială │ │
├────┴──────────────────┴───────────────┤
│Activităţi circumscrise ariilor de │
│intervenţie educativ-recreativă, │
│asistenţă psihologică, asistenţă │
│socială, asistenţă religioasă, formare │
│profesională │
├────┬──────────────────┬───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│16. │individuale │5 pentru o │
│ │derulate în cadrul│activitate │
│ │programelor │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │informare, │ │
│ │consiliere, │ │
│17. │medierea muncii │10 │
│ │(organizate pe │ │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │educaţie pe │ │
│ │platforma de │ │
│ │e-Learning pentru │ │
│ │prevenirea │ │
│ │tuberculozei (5 │ │
│ │credite se acordă │ │
│ │pentru parcurgerea│ │
│18. │parţială a │5 sau 10 │
│ │activităţii - │ │
│ │indiferent de │ │
│ │numărul de module;│ │
│ │10 credite se │ │
│ │acordă pentru │ │
│ │finalizarea │ │
│ │tuturor │ │
│ │modulelor.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │desfăşurate pe │ │
│ │bază de proiecte │ │
│19. │standard, în │10 │
│ │interiorul sau │ │
│ │exteriorul locului│ │
│ │de deţinere │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │religioase │ │
│ │derulate de │ │
│ │preotul angajat, │ │
│ │după caz, de │ │
│20. │reprezentanţii │10 │
│ │cultelor │ │
│ │recunoscute de │ │
│ │lege (organizate │ │
│ │pe baza │ │
│ │proiectului de │ │
│ │activitate) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │psihologice │ │
│21. │(organizate pe │10 │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │asistenţă socială │ │
│22. │(organizate pe │10 │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Concursuri │ │
│ │tematice │ │
│ │(Se acordă │ │
│23. │participanţilor │5 pentru │
│ │din etapa finală, │finalişti │
│ │conform │ │
│ │proiectului de │ │
│ │activitate.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Competiţii │ │
│ │sportive în │ │
│ │interiorul │ │
│ │penitenciarului │ │
│24. │(Se acordă pentru │10 │
│ │finalişti, │ │
│ │stabiliţi conform │ │
│ │proiectului de │ │
│ │activitate.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │autogospodărire, │ │
│ │desfăşurate în │ │
│ │perioada de │ │
│ │pregătire pentru │ │
│ │liberare, în │ │
│ │vederea │ │
│25. │dezvoltării │20 │
│ │deprinderilor de │ │
│ │convieţuire │ │
│ │socială │ │
│ │(Se acordă per │ │
│ │ansamblu, pentru │ │
│ │toate activităţile│ │
│ │incluse într-o │ │
│ │lună.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Participarea │ │
│ │persoanelor │ │
│ │private de │ │
│ │libertate la │ │
│ │stagii de │ │
│ │practică, în │ │
│26. │calitate de │3 │
│ │subiecţi evaluaţi │ │
│ │(organizate pe │ │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate şi a│ │
│ │protocolului de │ │
│ │cercetare) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Protagonist în │ │
│ │piesă de │ │
│ │teatru-activitate │ │
│ │desfăşurată în │ │
│ │comunitate │ │
│ │(Se acordă │30 │
│27. │iniţial, o singură│10 pentru o │
│ │dată pentru piesă,│reprezentaţie │
│ │pe an.) │ │
│ │(Se acordă pentru │ │
│ │fiecare │ │
│ │reprezentaţie │ │
│ │susţinută │ │
│ │ulterior.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Participare la │ │
│ │competiţii │ │
│28. │sportive - │10 tuturor │
│ │activitate │participanţilor│
│ │desfăşurată în │ │
│ │comunitate │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Participare cu │ │
│ │exponate proprii │ │
│ │la expoziţii │ │
│ │artistice - │ │
│29. │activitate │20 │
│ │desfăşurată în │ │
│ │comunitate │ │
│ │(Se acordă o dată │ │
│ │pentru o │ │
│ │expoziţie.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │sportive │ │
│ │interpenitenciare │ │
│ │(competiţii, │ │
│30. │campionate) │10 │
│ │(Se acordă pentru │ │
│ │finalişti, │ │
│ │stabiliţi conform │ │
│ │proiectului de │ │
│ │activitate.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi │ │
│ │cultural-artistice│ │
│ │interpenitenciare │ │
│ │(participare ca │ │
│ │protagonişti la │ │
│ │spectacole, │ │
│ │festival teatru) │30 │
│31. │(Se acordă │10 pentru o │
│ │iniţial, o singură│reprezentaţie │
│ │dată pentru piesă,│ │
│ │pe an.) │ │
│ │(Se acordă pentru │ │
│ │fiecare │ │
│ │reprezentaţie │ │
│ │susţinută │ │
│ │ulterior.) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │asistenţă │ │
│ │psihologică sau │ │
│32. │asistenţă socială │10 │
│ │interpenitenciare │ │
│ │(organizate pe │ │
│ │baza proiectului │ │
│ │de activitate) │ │
└────┴──────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 6

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 6 se aplică în centre educative.
    Evaluarea conduitei persoanelor internate
    Pentru acordarea calificativelor se au în vedere următoarele criterii:

    (1) atitudinea faţă de conţinutul tematic al activităţii sau programului;

    (2) atitudinea faţă de colegii de grup;

    (3) atitudinea faţă de coordonatorul programului;

    (4) iniţiativă, spontaneitate, creativitate.

    Aceste 4 criterii vor primi câte un punctaj, de la 0 la 2, astfel:
    0 = atitudine neadecvată - participant conflictual, negativist, neimplicat etc.;
    1 = atitudine neutră;
    2 = atitudine adecvată - participant implicat, cooperant, atent etc.

    Calificativul se acordă în funcţie de punctajul obţinut de către persoanele internate la evaluarea finală, astfel:
    - finalizat cu credite:
    ● calificativul "Foarte bine" - punctaj 7-8 (conduce la acordarea a 3/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute);
    ● calificativul "Bine" - punctaj 5-6 (conduce la acordarea a 2/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute);
    ● calificativul "Suficient" - punctaj 3-4 (conduce la acordarea a 1/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute);

    – finalizat fără credite:
    ● calificativul "Insuficient" - punctaj 0-2.


    Pentru aprecierea individuală a tuturor participanţilor şi creditarea diferenţiată a acestora, raportul final de evaluare a activităţii sau programului include o secţiune completată de către coordonatorul activităţii sau programului, cu următoarele rubrici:

┌─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────┬───────────┐
│Numele şi│(1) │(2) │(3) │ │ │ │
│prenumele│Atitudinea│Atitudinea│Atitudinea│(4) │Punctaj│ │
│persoanei│faţă de │faţă de │faţă de │Iniţiativă, │final │Calificativ│
│internate│conţinutul│colegi │specialist│creativitate│ │ │
│ │tematic │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────┴───────────┘    ANEXA 7

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 7 se aplică în penitenciare.
    Nomenclatorul activităţilor lucrative
    Acordarea a 4 credite pentru o zi câştig, ca urmare a activităţilor lucrative desfăşurate de către deţinuţi, indiferent de tipul muncii prestate:
    a) munca efectuată în regim de prestări servicii, pentru operatori economici, persoane fizice sau juridice, în interiorul ori exteriorul locului de deţinere;
    b) activităţile cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere;
    c) activităţile desfăşurate în regie proprie;
    d) munca prestată în caz de calamitate;
    e) activităţi lucrative pe bază de voluntariat;
    f) în alte cazuri, în condiţiile legii.


    ANEXA 8

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 8 se aplică în centre de detenţie şi centre educative.
    Nomenclatorul activităţilor lucrative
    Pentru activităţile lucrative desfăşurate de către persoanele internate într-un centru de detenţie sau în centrul educativ se acordă un credit pentru 3 ore lucrate, indiferent de munca prestată:
    a) munca efectuată în regim de prestări servicii, pentru operatori economici, persoane fizice sau juridice, în interiorul ori exteriorul locului de deţinere;
    b) activităţile cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere;
    c) activităţile desfăşurate în regie proprie;
    d) munca prestată în caz de calamitate;
    e) activităţi lucrative pe bază de voluntariat;
    f) în alte cazuri, în condiţiile legii.


    ANEXA 9

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 9 se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
    Nomenclator pentru prevenirea sau
    înlăturarea situaţiilor de risc

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Activităţi │Nr. de │
│crt.│ │credite│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea şi │ │
│ │prevenirea faptelor, │ │
│ │situaţiilor şi │ │
│ │împrejurărilor de │ │
│1. │nerespectare de către │5 │
│ │personalul Administraţiei│ │
│ │Naţionale a │ │
│ │Penitenciarelor şi al │ │
│ │unităţilor subordonate a │ │
│ │drepturilor persoanelor │ │
│ │private de libertate │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea şi │ │
│ │prevenirea faptelor, │ │
│2. │situaţiilor şi │15 │
│ │împrejurărilor de │ │
│ │supunere a persoanelor │ │
│ │private de libertate la │ │
│ │tortură, tratamente │ │
│ │inumane sau degradante │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea persoanelor│ │
│3. │private de libertate care│15 │
│ │au avut sau continuă să │ │
│ │aibă legături cu │ │
│ │organizaţii ori grupări │ │
│ │teroriste │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea persoanelor│ │
│ │private de libertate care│ │
│4. │au avut sau continuă să │10 │
│ │aibă legături cu │ │
│ │organizaţii ori grupări │ │
│ │de criminalitate │ │
│ │organizată │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea persoanelor│ │
│ │private de libertate care│ │
│ │intenţionează organizarea│ │
│ │unor acţiuni violente │ │
│ │îndreptate împotriva │ │
│ │personalului │ │
│ │administraţiei │ │
│5. │penitenciare, │15 │
│ │judecătorilor, │ │
│ │procurorilor, │ │
│ │poliţiştilor sau altor │ │
│ │persoane ale căror │ │
│ │funcţii implică │ │
│ │exerciţiul autorităţii │ │
│ │publice ori care se află │ │
│ │în diverse împrejurări în│ │
│ │mediul penitenciar │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la stări de │ │
│6. │pericol la adresa │15 │
│ │persoanelor incluse în │ │
│ │Programul de protecţie a │ │
│ │martorilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea faptelor │ │
│ │sau evenimentelor cu │ │
│7. │consecinţe periculoase │5 │
│ │pentru siguranţa │ │
│ │detenţiei, precum şi a │ │
│ │oricăror situaţii sau │ │
│ │împrejurări din care pot │ │
│ │rezulta asemenea pericole│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Date verificate │ │
│ │referitoare la │ │
│ │identificarea şi │ │
│ │prevenirea acţiunilor │ │
│8. │specifice criminalităţii,│5 │
│ │altele decât cele │ │
│ │detaliate la pct. 1-7, │ │
│ │precum şi corupţiei în │ │
│ │mediul penitenciar │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│9. │Prevenirea suicidului în │10 │
│ │mediul de detenţie │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

    Creditele prevăzute la pct. 9 se acordă de către directorul unităţii persoanei private de libertate care desfăşoară activităţi de sprijin, la finalul perioadei de cel mult 72 de ore, în care a avut în monitorizare o persoană cu risc de suicid, la propunerea formulată de şeful de secţie, dar pentru nu mai mult de 3 astfel de contracte (3 x 72 de ore) pentru aceeaşi persoană cu risc de suicid, pe parcursul a 60 de zile.
    Pentru respectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (7) din procedură, în situaţiile prevăzute la pct. 2, 3, 5 şi 6, precum şi în cazul în care persoana privată de libertate participă, în cursul unei luni, la mai multe activităţi de prevenire a situaţiilor de risc, creditele se introduc în aplicaţia informatică pe parcursul a două sau mai multe luni consecutive, fără a depăşi numărul maxim de 10 credite.

    ANEXA 10

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 10 se aplică în centre educative.
    Înregistrarea progreselor comportamentale
    în interiorul şi exteriorul centrului educativ
    Criteriile de evaluare sunt:

    (1) obiceiuri: igienă personală, curăţenie, ordine în dependinţele proprii şi comune, alimentaţia;

    (2) relaţii interpersonale (cu privire la ceilalţi): acceptarea autorităţii instituţionale, interacţiunea cu ceilalţi şi relaţiile sociale, rezolvarea problemelor interpersonale;

    (3) nivelul personal: gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite, controlul impulsurilor şi nivelul de agresivitate a răspunsurilor.

    Indicatorii de evaluare sunt:
    a) punctaj 4: comportamentul pozitiv se manifestă întotdeauna, fără controlul personalului centrului educativ, persoana internată prezentând iniţiativă şi responsabilitate;
    b) punctaj 3: comportamentul pozitiv se manifestă în majoritatea cazurilor, fără controlul personalului centrului educativ, persoana internată prezentând o atitudine pozitivă;
    c) punctaj 2: comportamentul pozitiv se manifestă frecvent, însă numai sub supravegherea personalului centrului educativ;
    d) punctaj 1: comportamentul pozitiv se manifestă rar, întotdeauna la cerinţa personalului centrului educativ, însoţit de o atitudine negativă din partea persoanei internate;
    e) punctaj 0: comportamentul pozitiv nu se manifestă niciodată şi persoana internată prezintă o atitudine negativă.

    Calificativul se acordă în funcţie de punctajul obţinut lunar de către fiecare persoană internată, astfel:
    - finalizat cu credite:
    ● calificativul "Foarte bine" - punctaj 10-12 (conduce la acordarea a 3/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute - 15 credite);
    ● calificativul "Bine" - punctaj 7-9 (conduce la acordarea a 2/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute - 10 credite);
    ● calificativul "Suficient" - punctaj 4-6 (conduce la acordarea a 1/3 din cuantumul maxim de credite prevăzute - 5 credite);

    – finalizat fără credite:
    ● calificativul "Insuficient" - punctaj 0-3.    ANEXA 11

    la procedura de lucru
    Prevederile anexei nr. 11 se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
    Unitatea .................
    Aprob
    Director,
    ............
    Formular de sesizare a necesităţii de rectificare
    a erorilor sau omisiunilor de introducere a datelor
    în modulul "Credite" din aplicaţia informatică
    Subsemnatul, .................., având funcţia de ..........., în cadrul sectorului ..........., declar că este necesară rectificarea unei/unor erori/omisiuni în modulul "Credite" din aplicaţia informatică.
    1. Rectificarea constă în ............................
    2. Situaţia care a impus rectificarea este .................. .
    3. Persoana*1) căreia îi aparţine eroarea/omisiunea este ............, având funcţia de .................... .
    Semnătura persoanei de la pct. 3
    ............................

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Data │Semnătura │
│..................│.............. │
└──────────────────┴───────────────────┘

    *1) Se completează în situaţia rectificării erorilor sau omisiunilor de înregistrare a datelor aparţinând persoanelor care desfăşoară activităţi directe cu persoanele private de libertate.

    ANEXA 12

    la procedura de lucru
    Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
    Ministerul Justiţiei
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea .................
    RAPORT DE RECOMPENSARE
    Persoana privată de libertate ........................., născut(ă) la data de .............., fiul/fiica lui ............. şi al/a ............., arestat(ă) preventiv/condamnat(ă) la ..... ani şi ......... luni pentru săvârşirea infracţiunii de ........................, clasificat(ă) în regimul ..........................
    Situaţia disciplinară ...................................
    A mai fost recompensat(ă) cu ...........................*1)
    Propun:
    Acordarea recompensei prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. ...../art. 170 alin. (1) lit. ........ din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare (lege), pentru: ..............................*2)


┌───────────────┬────────────────────┬────────┐
│Întocmit │Aviz şef secţie*3) │Data │
│............*3)│....................│........│
└───────────────┴────────────────────┴────────┘

    Comisia pentru acordarea recompenselor*3):
    Având în vedere cele de mai sus, cu ocazia analizării propunerii de recompensare din data de ............, Comisia/Consiliul educativ:
    [ ] acordă recompensa propusă în forma solicitată, respectiv .................................
    [ ] respinge propunerea şi acordă recompensa: ..........................
    [ ] respinge propunerea de recompensare. *4) ...........................

    Membri:*5)
    1. ........................
    2. ........................
    3. ........................


┌─────────────┬────────────────────────┐
│Data │Secretar*3), │
│........ │............... │
└─────────────┴────────────────────────┘

    *1) Persoana care desfăşoară activităţi directe cu persoana privată de libertate face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată.
    *2) Se detaliază activităţile în cadrul cărora persoana privată de libertate s-a remarcat.
    *3) Se completează, după caz, denumirea comisiei responsabile pentru acordarea recompenselor constituită conform art. 98 alin. (2) din lege, a comisiei prevăzute la art. 146 din lege sau Consiliul educativ.
    *4) Motivare, după caz, decizia de neaprobare.
    *5) Se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la gradul profesional, numele şi prenumele, semnătura.

    ANEXA 13

    la procedura de lucru
    Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
    Ministerul Justiţiei
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea .................
    SESIZARE
    Persoana privată de libertate ..........................., născut(ă) la data de .................., fiul/fiica lui ......... şi al/a ............., arestat(ă)/preventiv condamnat(ă) la ..... ani şi ......... luni pentru săvârşirea infracţiunii de ............................., clasificat(ă) în regimul ................................
    Situaţia disciplinară ...........................
    A mai fost recompensat(ă) cu ......................*1)
    Supun analizei Comisiei pentru acordarea recompenselor*2):
    Formularea propunerii de recompensare prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. ..... /art. 170 alin. (1) lit. ..... din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de ...... zile, pentru ...........................*3).

┌───────────────┬─────────────────────┬────────┐
│Întocmit │Aviz şef secţie*4) │Data │
│............*4)│.....................│........│
└───────────────┴─────────────────────┴────────┘

    Comisia pentru acordarea recompenselor*2):
    Având în vedere cele de mai sus, cu ocazia analizei din data de ........., Comisia:
    [ ] admite sesizarea şi propune acordarea recompensei prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. f) şi g)/art. 170 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de ............. zile;
    [ ] respinge sesizarea şi acordă recompensa: .........................;
    [ ] respinge sesizarea şi dispune clasarea din următoarele motive: ........................

    Membri:*4)
    1. ........................
    2. ........................
    3. ........................


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Data │Secretar*4), │
│........ │............. │
└──────────────┴───────────────────────┘

    *1) Persoana care desfăşoară activităţi directe cu persoana privată de libertate face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată.
    *2) Se completează, după caz, denumirea comisiei.
    *3) Se detaliază activităţile în cadrul cărora persoana privată de libertate s-a remarcat.
    *4) Se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la gradul profesional, numele şi prenumele, semnătura.

    ANEXA 14

    la procedura de lucru
    Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
    Ministerul Justiţiei
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea .................
    Menţiuni speciale*6)
    .......................
    RAPORT DE RECOMPENSARE
    Ca urmare a sesizării formulate de către ................... şi analizând persoana privată de libertate ..................., născut(ă) la data de .................., fiul/fiica lui ............ şi al/a .............., arestat(ă) preventiv/condamnat(ă) la ..... ani şi ......... luni pentru săvârşirea infracţiunii de .................., clasificat(ă) în regimul .........................
    Situaţia disciplinară .......................................
    A mai fost recompensat(ă) cu .........................*1)
    Propunem:
    Acordarea recompensei prevăzute de art. 98 alin. (1) lit. .... /art. 170 alin. (1) lit. .....*2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru: .........................................*3)

    Comisia pentru acordarea recompenselor*4):
    1. ..........
    2. ..........
    3. ..........

    Data ...............
    Rezoluţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    Nr. ...... din .............*5)
    Ca urmare a Propunerii înaintate directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu nr. ........... din data de ............. privind acordarea permisiunii de ieşire din penitenciar/învoire pe durata de ........ zile:
    [ ] s-a aprobat propunerea în forma solicitată;
    [ ] s-a aprobat propunerea cu menţiunea că ......................;
    [ ] nu s-a aprobat.


┌─────────────┬────────────────────────┐
│Data │Secretar │
│........ │...........*4) │
└─────────────┴────────────────────────┘

    *1) Secretarul face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată.
    *2) Se completează de către secretar litera corespunzătoare recompensei propuse spre a fi acordată.
    *3) Se completează de către secretar, cu arătarea în clar a situaţiilor prevăzute de art. 99 alin. (1)/art. 170 alin. (1) din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    *4) Se completează, după caz, denumirea comisiei responsabile pentru acordarea recompenselor şi se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura membrilor acesteia.
    *5) Secretarul scrie numărul de înregistrare a lucrării prin care s-a transmis rezoluţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    *6) Se autentifică de către directorul unităţii prin semnătură, iar la rubrica "Menţiuni speciale" se stabileşte data punerii în aplicare.

    ANEXA 15

    la procedura de lucru
    Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
    Ministerul Justiţiei
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea .................
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul/Subsemnata, .................., deţinut/persoană internată în........................, clasificat(ă) în regimul .................., născut(ă) la data de .................., fiul/fiica lui ......... şi al/a ............., condamnat(ă) la ..... ani şi ......... luni pentru săvârşirea infracţiunii de ..................................., în urma recompensării cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire pe o durată de ............... zile, începând cu data de .........., ora ......, până în data de .........., ora ......, mă angajez ca, sub rezerva sancţiunii administrative şi/sau penale, în acest interval de timp să mă încadrez în limitele următoarelor obligaţii şi interdicţii:
    Obligaţii:
    - respectarea strictă a zilei şi orei de înapoiere în unitate;
    – respectarea strictă a destinaţiei şi a motivului pentru care am primit permisiunea de ieşire din penitenciar/învoirea;
    – prezentarea la organele administrative locale sau la organele de poliţie pentru aplicarea vizelor de confirmare a prezenţei în localitate, dacă durata permisiunii de ieşire din penitenciar/învoirii este mai mare de 24 de ore;
    – încadrarea în normele sociale în ceea ce priveşte comportamentul, ţinuta, limbajul etc.

    Interdicţii:
    - săvârşirea de contravenţii şi infracţiuni;
    – achiziţionarea, primirea, deţinerea şi consumul de substanţe, droguri, precursori de droguri ori produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;
    – achiziţionarea, primirea şi deţinerea de arme, muniţii, substanţe toxice sau explozive;
    – revenirea în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice.

    Am luat cunoştinţă despre obligaţiile şi interdicţiile menţionate mai sus.

┌─────────────────────────┬─────────────┐
│Data │ │
│........ │Semnătura │
│Aparţinător*1) │.............│
│................ │Semnătura │
│Dat în faţa mea, │.............│
│.........................│Semnătura │
│(gradul, numele şi │.............│
│prenumele, funcţia │ │
│deţinută) │ │
└─────────────────────────┴─────────────┘

    *1) Se completează doar pentru situaţia prevăzută de art. 214 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, şi se fac obligatoriu menţiuni cu privire la numele, prenumele, relaţia cu persoana privată de libertate, seria şi numărul actului de identitate.

    ANEXA 16

    la procedura de lucru
    Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
    - FAŢĂ -
    Ministerul Justiţiei
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ........................... [ LOC FOTOGRAFIE ]
    Adresa .................................
    Telefon .................................
    LEGITIMAŢIE
    de permisiune de ieşire din
    penitenciar/învoire nr. ...... din ...........
    Persoana privată de libertate ..................., posesoare a C.I. seria ...... nr. .........., eliberată la data de ............. de către ...................., cu CNP .................., depusă la dosarul individual, clasificată în regim ........................, născută la data de .................., în localitatea ................, fiul/fiica lui ............. şi al/a .............., condamnată la .............. ani .............. luni, a fost recompensată cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire, în perioada zz ..../ll ...../aa ...., ora ......... - zz ....../ll ..../aa ......, ora ...., urmând a se deplasa în localitatea ..............., judeţul ...................... .
    Prezentul document foloseşte la identificarea şi legitimarea persoanei mai sus menţionate pe perioada acordării recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar/învoire.
    Directorul unităţii,
    .....................
    L.S.
    - VERSO -

┌──────────────────────────────────────┐
│VIZE │
├──────────────────┬───────────────────┤
│SOSIRE │ │
│Localitatea . . . │PLECARE │
│. . . . . . . │Localitatea . . . .│
│Autoritatea . . . │. . . . . . │
│. . . . . . . . . │Autoritatea . . . .│
│. . . . . . . . . │. . . . . . │
│. . . . . . . . . │. . . . . . . . . .│
│Numele şi │. . . . . . . . . .│
│prenumele │Numele şi prenumele│
│persoanei care │persoanei care │
│aplică viza │aplică viza │
│. . . . . . . . . │. . . . . . . . . .│
│. │Data . . . . . . . │
│Data . . . . . . .│. . ., │
│. . ., │ora . . . . . . . .│
│ora . . . . . . . │. . │
│. . . │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│L.S. │L.S. │
└──────────────────┴───────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│VIZE │
├──────────────────┬───────────────────┤
│SOSIRE │ │
│Localitatea . . . │PLECARE │
│. . . . . . . │Localitatea . . . .│
│Autoritatea . . . │. . . . . . │
│. . . . . . . . . │Autoritatea . . . .│
│. . . . . . . . . │. . . . . . │
│. . . . . . . . . │. . . . . . . . . .│
│Numele şi │. . . . . . . . . .│
│prenumele │Numele şi prenumele│
│persoanei care │persoanei care │
│aplică viza │aplică viza │
│. . . . . . . . . │. . . . . . . . . .│
│. │Data . . . . . . . │
│Data . . . . . . .│. . ., │
│. . ., │ora . . . . . . . .│
│ora . . . . . . . │. . │
│. . . │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│L.S. │L.S. │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 17

    la procedura de lucru
    Se aplică în penitenciare, centre de detenţie şi centre educative.
        Ministerul Justiţiei
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Unitatea ...........................
        Nr. ..... din .................
                                                       Director general,
                                                     ....................
    1. Aprob conform menţiunilor făcute de directorul general adjunct.
    2. Aprob pentru persoanele private de libertate de la poziţiile .............
                 Director general adjunct,
               ............................
    1. Propun să aprobaţi conform menţiunilor făcute de directorul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
    2. Propun să aprobaţi pentru persoanele private de libertate de la poziţiile .................. .
                                         Către
                       Administraţia Naţională a Penitenciarelor
               Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar (DSDRP)
                   Tabel nominal cu persoanele private de libertate propuse
                      pentru recompensare cu permisiunea de ieşire din
                         penitenciar/învoire cu durata de ..... zile

┌────┬──────────┬───────────┬─────────┬────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │Data │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │expirării în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │termen a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pedepsei/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │măsurii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │educative │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Data │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │discutării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │în comisia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de liberare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │condiţionată│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │/comisia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │prevăzută la│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 146 din│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Legea nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │Date de │ │Regimul │254/2013 │ │ │ │ │ │ │
│ │stare │Condamnarea│de │privind │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │civilă │şi fapta │executare│executarea │A│B│C│D│E│F│
│crt.│Domiciliul│Starea de │Data │pedepselor │ │ │ │ │ │ │
│ │şi locul │recidivă │arestării│şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │deplasării│ │ │măsurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │privative de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │libertate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │dispuse de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │organele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │judiciare în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cursul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procesului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │penal, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(lege)/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Consiliul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │educativ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

        Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - data scoaterii la activităţi;
    B - recompense cu permisiunea ieşirii din penitenciar conform art. 98 alin. (1) lit. e), f) şi g) din lege sau învoire - art. 170 alin. (1) lit. e), f), g) şi h) din lege;
    C - sancţiuni aplicate în ultimele 12 luni; sold credite;
    D - motivaţia conform art. 99 alin. (1) sau art. 171 din lege. După caz, nr. de zile considerate ca executate;
    E - modalitatea de menţinere a legăturii cu familia;
    F - propunerea Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.

        Semnături comisie/consiliu:
    1. .........................
    2. .........................
    3. .........................


    ANEXA 18

    la procedura de lucru
     Se aplică în centre educative.
        Centrul educativ ............................
        Consiliul educativ:
    1. Director centru educativ ..............................
    2. Director adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială ...........
    3. Educator responsabil de caz ....................................
    4. Învăţător/Diriginte ........................................
    5. Psiholog ..........................................
    6. Asistent social .....................................
    7. Şef Serviciu siguranţa deţinerii şi aplicare regim ......

                                     TABEL NOMINAL
               cu persoanele internate în unitatea noastră propuse pentru
                  a fi recompensate pentru activităţile desfăşurate în
                             cursul lunii ..... anul .....

┌────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────┐
│ │Numele şi │ │ │ │Nr. │Nr. credite│ │ │ │
│Nr. │prenumele │Recompense│Sancţiuni │Motivul │credite/ │scăzute │Tipul │Hotărârea │Sold │
│crt.│persoanei │acordate │disciplinare│propunerii │luna │pentru │recompense│Consiliului│credite│
│ │internate,părinţii│ │aplicate │recompensei│anterioară│sancţiunile│propuse │educativ │ │
│ │şi data naşterii │ │ │ │ │primite │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────┘

             Data: .............. Întocmit
                                                               Secretar Consiliu educativ ...............

    ANEXA 19

    la procedura de lucru
    Se aplică în centre educative.
    Centrul educativ ..........................
    Evidenţă credite persoane internate

┌────┬─────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬───────┬──────────┐
│ │Numele şi│Credite câştigate*1) │Credite pierdute*2) │ │ │
│Nr. │prenumele├────┬───────┬───────────┼────────────┬──────────┤Sold │Observaţii│
│crt.│persoanei│Data│Nr. de │Tipul │Sancţiuni │Recompense│credite│ │
│ │internate│ │credite│activităţii│disciplinare│ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┤ │ │
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┤ │ │
│ │ │....│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┤ │ │
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────┼───────┼───────────┼────────────┼──────────┤ │ │
│ │ │....│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────┴───────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────┴──────────┘

    *1) Numărul rândurilor se multiplică în funcţie de activităţile şi programele la care participă persoanele internate.
    *2) Idem notă 1).

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016