Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 23 noiembrie 2021  de depunere, manipulare şi depozitare a bunurilor care constau în obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase, sechestrate şi ridicate de organul de executare silită sau de executorul fiscal, după caz, în condiţiile Codului de procedură fiscală, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care au calitatea de depozitar al acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 23 noiembrie 2021 de depunere, manipulare şi depozitare a bunurilor care constau în obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase, sechestrate şi ridicate de organul de executare silită sau de executorul fiscal, după caz, în condiţiile Codului de procedură fiscală, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care au calitatea de depozitar al acestora

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1186 din 15 decembrie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.458 din 23 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1186 din 15 decembrie 2021.
──────────
    ART. 1
    (1) Obiectele de metale preţioase şi pietrele preţioase, sechestrate şi ridicate de organele de executare silită sau de executorii fiscali, după caz, în condiţiile art. 240 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, pot fi depuse, în termen de 48 de ore de la sechestrare, în gropuri sigilate, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului prevăzute în anexa nr. 1 „Lista unităţilor Trezoreriei Statului depozitare şi judeţele arondate acestora“ la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 526/2004, cu modificările ulterioare.
    (2) Organele de executare silită sau executorii fiscali, după caz, care au sechestrat şi ridicat obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală au obligaţia de a anunţa în scris unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu minimum 24 de ore înainte de depunerea gropurilor respective, în vederea asigurării tuturor condiţiilor de recepţie şi depozitare necesare.
    (3) Gropurile sigilate conţinând obiectele de metale preţioase şi pietrele preţioase prevăzute la alin. (1) se depun de către organele de executare silită sau de executorii fiscali, după caz, care le-au sechestrat, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, însoţite de următoarele documente:
    a) delegaţie prin care entitatea publică cu personalitate juridică din structura căreia fac parte organele de executare silită sau executorii fiscali, după caz, împuterniceşte persoana/ persoanele care depune/depun gropurile;
    b) proces-verbal de predare-primire a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

    (4) Procesul-verbal de predare-primire a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate se întocmeşte în trei exemplare în original, din care se arhivează:
    a) exemplarele nr. 1 şi nr. 2 - la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului depozitară;
    b) exemplarul nr. 3 - la organul de executare silită sau la executorul fiscal, după caz.

    (5) La predarea gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate de către organele de executare silită sau executorii fiscali, după caz, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului nu se desigilează gropurile, ci se verifică numai existenţa şi integritatea sigiliilor.

    ART. 2
    (1) Preluarea în tezaurul fiecărei unităţi teritoriale a Trezoreriei Statului prevăzute la art. 1 alin. (1) a gropurilor sigilate ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate se efectuează de către o comisie constituită prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice, formată din:
    a) un reprezentant al Serviciului decontări, operaţiuni cu numerar şi produse electronice;
    b) un reprezentant al Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciului administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz;
    c) un reprezentant al Serviciului încasarea şi evidenţa veniturilor bugetare.
    Pentru fiecare membru al comisiei, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice va fi numit câte un înlocuitor.

    (2) Prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice se poate stabili ca persoanele care constituie comisia de preluare a obiectelor de metale şi pietrelor preţioase prevăzută la alin. (1) să fie aceleaşi cu cele care fac parte din comisia constituită potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 526/2004, cu modificările ulterioare.
    (3) Membrii comisiei prevăzute la alin. (1), în prezenţa organelor de executare silită sau a executorilor fiscali, după caz, denumite în continuare deponent, vor aplica gropurilor sigilate prevăzute la art. 1 alin. (1) şi sigiliile de plumb cu „cleşte cu tipe“, marcate pe o faţă cu stema României şi pe cealaltă faţă cu inscripţia „MF“ şi un număr unic de identificare, începând de la numărul 1.
    (4) Sigiliile de plumb atribuite membrilor comisiei constituite potrivit prevederilor alin. (1), precum şi înlocuitorilor lor de drept sunt netransmisibile şi se utilizează numai pentru operaţiunile care se efectuează la sediul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în procesul de depunere şi manipulare a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase.
    (5) În scopul numerotării gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate de organul de executare silită sau de executorul fiscal, după caz, şi înscrierii numărului acestora în procesul-verbal de predare-primire a obiectelor de metale preţioase şi pietrelor preţioase sechestrate prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b) se atribuie de către casierul-şef pentru fiecare grop un număr de ordine din Registrul pentru evidenţa gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 526/2004, cu modificările ulterioare.
    (6) Gropurile sigilate ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate de organele de executare silită sau de executorii fiscali, după caz, se etichetează de către comisia constituită potrivit alin. (1), în prezenţa deponentului. Pe etichetă se înscriu în mod obligatoriu numărul gropului, data predării gropului la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, denumirea unităţii deponente, cauza pentru care s-a constituit gropul şi codul înscris pe toate sigiliile aplicate gropului.
    (7) După etichetare, comisia constituită potrivit alin. (1) predă gropul ce conţine obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase casierului-şef, care are obligaţia de a completa în Registrul pentru evidenţa gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului datele prevăzute de formular şi de a semna de primire, iar membrii comisiei semnează de predare.
    (8) Gropurile ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului prevăzute la art. 1 alin. (1) la valoarea de 1 leu gropul, pe baza exemplarului nr. 1 al procesului-verbal de predare-primire a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate, care se predă Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciului administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz, iar exemplarul nr. 2 rămâne la Serviciul decontări, operaţiuni cu numerar şi produse electronice.
    (9) Pentru înregistrarea gropurilor în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului se foloseşte metoda de înregistrare în partidă simplă, adică înregistrările se fac în debitul sau în creditul contului în afara bilanţului 0011 „Obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate în condiţiile Codului de procedură fiscală, depuse în gropuri sigilate în tezaurul Trezoreriei Statului“. În creditul contului 0011 „Obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate în condiţiile Codului de procedură fiscală, depuse în gropuri sigilate în tezaurul Trezoreriei Statului“ se înregistrează depunerea gropului aferent unei cauze/unui debitor în tezaurul Trezoreriei Statului la valoarea de 1 leu/grop, iar în debitul aceluiaşi cont se înregistrează restituirea gropului ce conţine obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate.

    ART. 3
    (1) În scopul restituirii gropurilor depuse, entitatea publică cu personalitate juridică din structura căreia face parte deponentul depune cerere de restituire la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului depozitară, cu o zi lucrătoare înainte de data la care se solicită restituirea. În cererea de restituire se înscriu elementele de identificare ale gropului depus la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului depozitară. La ridicarea gropurilor, persoana/persoanele care le ridică prezintă delegaţia prin care a/au fost împuternicită/împuternicite în acest scop prin decizie a conducătorului entităţii publice cu personalitate juridică din structura căreia face parte deponentul.
    (2) În scopul restituirii gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate, acestea se scot din tezaur de către casierul-şef, se înregistrează în Registrul pentru evidenţa gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului şi se predau comisiei prevăzute la art. 2 alin. (1).
    (3) Pentru restituirea gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate se întocmeşte Procesul-verbal de restituire a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, care se semnează de către membrii comisiei prevăzute la art. 2 alin. (1) şi de către persoana/persoanele prevăzută/prevăzute la alin. (1), numai după verificarea existenţei şi integrităţii sigiliilor aplicate.
    (4) Restituirea gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate se efectuează fără ca acestea să fie desigilate.
    (5) Procesul-verbal de restituire a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate se întocmeşte în trei exemplare în original, care se arhivează:
    a) exemplarul nr. 1 la Serviciul contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciul administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz;
    b) exemplarul nr. 2 la Serviciul decontări, operaţiuni cu numerar şi produse electronice;
    c) exemplarul nr. 3 la organul de executare silită sau la executorul fiscal, după caz.

    (6) La restituirea gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate, înregistrarea în contabilitate se efectuează pe baza exemplarului nr. 1 al procesului-verbal de restituire a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate, care se predă Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciului administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz, exemplarul nr. 2 rămânând la Serviciul decontări, operaţiuni cu numerar şi produse electronice.
    (7) În baza exemplarului nr. 2 din procesul-verbal de restituire a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate, casierul-şef va completa „Restituire integrală definitivă“ în coloana „Destinaţia ieşirii“ din Registrul pentru evidenţa gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului.

    ART. 4
    În situaţia în care este necesară încercarea/analiza/ expertiza/marcarea obiectelor de metale preţioase şi pietrelor preţioase sechestrate depuse la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, entităţii publice cu personalitate juridică din structura căreia face parte deponentul îi revine responsabilitatea efectuării acestor operaţiuni prin intermediul instituţiilor publice care au astfel de atribuţii, potrivit prevederilor legale în vigoare, după ce gropurile au fost ridicate de la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului depozitare, potrivit procedurii de la art. 3.

    ART. 5
    Formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta procedură nu au regim special şi se întocmesc în sistem informatic conform modelelor prevăzute în anexele respective.

    ART. 6
    (1) Organul de executare silită sau executorul fiscal, după caz, care sechestrează şi ridică în condiţiile Codului de procedură fiscală obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase de la debitori nu depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului procesele-verbale de sechestru.
    (2) Răspunderea privind încadrarea în prevederile art. 240 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, la depunerea obiectelor de metale preţioase şi pietrelor preţioase la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului potrivit prevederilor prezentei proceduri, revine deponentului.

    ART. 7
    Din gropurile depuse la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului prevăzute la art. 1 alin. (1), persoana/ persoanele prevăzută/prevăzute la art. 3 alin. (1) nu poate/nu pot ridica doar o parte din obiectele de metale preţioase şi pietrele preţioase sechestrate existente în acestea, restituirea unui grop efectuându-se în integralitatea sa.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    UNITATE DEPONENTĂ^1
    ^1 Entitatea publică cu personalitate juridică din structura căreia fac parte organele de executare silită sau executorii fiscali, după caz.

    ..............................
    Nr. .................../Data ..................
    UNITATEA TERITORIALĂ A TREZORERIEI STATULUI DEPOZITARĂ
    ..............................
    Nr. ................./Data ..................
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate
    Subsemnatul/Subsemnata, ......................., delegat/delegată din partea ..................., legitimat/legitimată cu Legitimaţia nr. .......... şi cu Delegaţia nr. .............. şi ....................., reprezentant al Serviciului decontări, operaţiuni cu numerar şi produse electronice, ....................., reprezentant al Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului/Serviciului administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei, .................., reprezentant al Serviciului încasarea şi evidenţa veniturilor bugetare din cadrul unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului ..................., primii au procedat la predarea, secundul la primirea unui număr de ................. gropuri sigilate ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate în condiţiile Codului de procedură fiscală:

┌─────────────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. grop │Numele/ │ │
│ │Denumirea │ │
├─────────┬───────────┤şi adresa │ │
│ │Unitatea │persoanei │ │
│ │teritorială│fizice/ │ │
│ │a │juridice │Observaţii│
│Unitate │Trezoreriei│pentru │ │
│deponentă│Statului │care s-a │ │
│ │depozitară^│constituit│ │
│ │2 │gropul │ │
│ │ │(cauza) │ │
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

    ^2 Numărul atribuit gropului în Registrul pentru evidenţa gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, în original.
    Am predat,
    Reprezentant al deponentului
    Am primit,
    Reprezentanţi ai comisiei din unitatea Trezoreriei Statului

    ANEXA 2

    la procedură
    UNITATEA TERITORIALĂ A TREZORERIEI STATULUI DEPOZITARĂ
    ................................
    Nr. ................/Data ...............
    UNITATE DEPONENTĂ^1
    ^1 Entitatea publică cu personalitate juridică din structura căreia fac parte organele de executare silită sau executorii fiscali, după caz.

    ....................................
    Nr. .............../Data ..................
    PROCES-VERBAL
    de restituire a gropurilor ce conţin obiecte de metale preţioase şi pietre preţioase sechestrate
    Subsemnaţii, ....................., reprezentant al Serviciului decontări, operaţiuni cu numerar şi produse electronice, ....................., reprezentant al Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului/Serviciului administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei, ................., reprezentant al Serviciului încasarea şi evidenţa veniturilor bugetare din cadrul unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului ...................., şi ......................, delegat/delegaţi din partea .................., legitimat/legitimaţi cu Legitimaţia nr. ............... şi cu delegaţia nr. .................., primii au procedat la predarea, secundul la primirea unui număr de ............. gropuri sigilate, după cum urmează:

┌────────────┬────────────────┬────────┐
│Nr. crt. │Nr. grop^2 │Cauza │
├────────────┼────────────────┼────────┤
│1 │2 │3 │
├────────────┼────────────────┼────────┤
│ │ │ │
└────────────┴────────────────┴────────┘

    ^2 Numărul atribuit gropului în Registrul pentru evidenţa gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, în original.
    Am predat,
    Reprezentanţi ai comisiei din unitatea teritorială a Trezoreriei Statului
    Am primit,
    Reprezentant al unităţii deponente

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016