Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 22 septembrie 2021  privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 22 septembrie 2021 privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 947 din 5 octombrie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 98 din 22 septembrie 2021, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 947 din 5 octombrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură are scopul de a stabili regulile privind calculul corecţiei datelor de măsurare în cazul în care punctul de măsurare aferent unui loc de consum/de producere/de consum şi de producere diferă de punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare a acestuia faţă de reţeaua electrică.
    (2) În tot cuprinsul procedurii, sintagma „loc de consumˮ este echivalentă, după caz, cu sintagma „loc de consum cu instalaţie de stocareˮ/„sistem de înaltă tensiune în curent continuuˮ, iar sintagma „loc de producereˮ/„loc de consum şi de producereˮ este echivalentă, după caz, cu sintagma „loc de producere cu instalaţie de stocare“/„loc de consum şi de producere cu instalaţie de stocareˮ/„loc de producere cu sistem de înaltă tensiune în curent continuuˮ/„loc de producere cu instalaţie de stocare şi sistem de înaltă tensiune în curent continuuˮ/„instalaţie de stocareˮ.

    ART. 2
    Decontarea tranzacţiilor de energie electrică se efectuează în punctul de delimitare patrimonială între reţelele electrice aparţinând operatorilor de reţea şi instalaţiile de utilizare aferente locurilor de consum/de producere/de consum şi de producere.

    ART. 3
    Dacă punctul de măsurare aferent unui loc de consum/de producere/de consum şi de producere nu coincide cu punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare a acestuia faţă de reţeaua electrică, energia electrică tranzitată prin punctul de delimitare se determină prin corectarea energiei electrice măsurate, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

    ART. 4
    Corectarea energiei electrice (active sau reactive)/puterii active măsurate se realizează prin însumarea la/scăderea din energia electrică (activă sau reactivă)/puterea activă măsurată a corecţiei de energie electrică (activă sau reactivă)/putere activă, care reprezintă pierderile de energie electrică (activă sau reactivă)/putere activă prin elementele cu pierderi situate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, determinate prin următoarele modalităţi:
    a) prin calcul, conform prevederilor prezentei proceduri;
    b) prin măsurare cu contoare de pierderi.


    ART. 5
    Corecţiile stabilite conform prevederilor prezentei proceduri se aplică la decontarea energiei electrice (active sau reactive)/puterii active tranzitate prin punctul de delimitare, în relaţiile contractuale.

    ART. 6
    În prezenta procedură, în lipsa altei precizări, prin energie electrică se înţelege energia electrică activă şi energia electrică reactivă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare
    ART. 7
    (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de reţea în activitatea de măsurare a energiei electrice.
    (2) Prezenta procedură nu se aplică pentru determinarea energiei electrice tranzitate între:
    a) reţeaua electrică de transport şi reţelele electrice de distribuţie;
    b) reţelele electrice de distribuţie şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor casnici racordaţi la nivelul de joasă tensiune, cu puteri aprobate pentru consum, şi, în cazul prosumatorilor, cu puteri aprobate pentru evacuare în reţea, mai mici sau egale cu 30 kW.


    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 8
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În prezenta procedură, termenii şi abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Termen sau │Definiţie │
│abreviere │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │cantitate de energie │
│ │electrică, reprezentând │
│ │pierderea de energie │
│ │electrică într-un │
│ │echipament energetic │
│Corecţie de│denumit element cu │
│energie │pierderi, situat între │
│electrică │punctul de măsurare şi │
│ │punctul de delimitare, │
│ │care trebuie adăugată la/ │
│ │scăzută din energia │
│ │electrică măsurată de │
│ │grupul de măsurare, în │
│ │intervalul de calcul │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │cantitate de putere │
│ │electrică, reprezentând │
│ │pierderea de putere │
│ │electrică într-un │
│ │echipament energetic │
│Corecţie de│denumit element cu │
│putere │pierderi, situat între │
│electrică │punctul de măsurare şi │
│ │punctul de delimitare, │
│ │care trebuie adăugată la/ │
│ │scăzută din puterea maximă│
│ │măsurată de grupul de │
│ │măsurare, în intervalul de│
│ │calcul │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │set de indexuri de energie│
│Curbă de │electrică activă sau │
│sarcină │reactivă, memorate la │
│ │intervale de timp │
│ │consecutive şi egale │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │interval de timp │
│ │convenţional în care │
│ │tranzitarea sarcinii │
│Durată │(curent/putere electrică) │
│echivalentă│la valoarea maximă, │
│de calcul │constantă, printr-o reţea │
│al │electrică ar produce în │
│pierderilor│elementele acesteia │
│(tau) │aceleaşi pierderi de │
│ │energie electrică ca şi în│
│ │cazul funcţionării conform│
│ │curbei de sarcină │
│ │realizate │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │interval de timp │
│ │convenţional în care, │
│ │printr-o reţea încărcată │
│Durată de │constant la sarcina │
│utilizare a│(curent/putere electrică) │
│sarcinii │maximă, s-ar transmite │
│maxime │aceeaşi cantitate de │
│(T_sm) │energie ca şi în cazul │
│ │funcţionării conform │
│ │curbei de sarcină │
│ │realizate │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │echipament energetic, de │
│ │regulă transformator │
│Element cu │electric şi/sau linie │
│pierderi │electrică aeriană sau în │
│ │cablu, pentru care se │
│ │calculează pierderi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Energie │energia electrică │
│electrică │înregistrată de grupul de │
│măsurată │măsurare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │interval de 15 minute │
│ │pentru utilizatorii care │
│ │deţin grupuri de măsurare │
│ │cu înregistrare la fiecare│
│ │15 minute sau de o oră │
│ │pentru utilizatorii care │
│ │deţin grupuri de măsurare │
│ │cu înregistrare orară sau │
│ │interval de o lună pentru │
│ │utilizatorii care nu deţin│
│ │grupuri de măsurare cu │
│ │înregistrare la fiecare 15│
│ │minute/orară. Pentru │
│Interval de│utilizatorii pentru care │
│calcul al │intervalul de citire a │
│corecţiei │grupurilor de măsurare │
│ │este mai mare de o lună, │
│ │intervalul de calcul al │
│ │corecţiei este intervalul │
│ │de citire, cu │
│ │posibilitatea facturării │
│ │eşalonate a corecţiilor şi│
│ │cu regularizarea │
│ │corespunzătoare a │
│ │valorilor citite, în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile │
│ │reglementărilor în │
│ │vigoare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Operator de│după caz, operatorul de │
│reţea │transport şi de sistem sau│
│ │un operator de distribuţie│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │pierderile care se produc:│
│ │• în transformatoare │
│ │electrice, datorită │
│Pierderi │magnetizării miezului │
│constante │magnetic, circulaţiei │
│de energie │curenţilor turbionari şi │
│electrică/ │fenomenului de histerezis;│
│putere │• în liniile electrice, │
│ │datorită efectului corona │
│ │şi curenţilor de scurgere │
│ │prin izolatoare şi │
│ │dielectric │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │pierderile care se produc │
│Pierderi │la funcţionarea în regim │
│variabile │de sarcină în înfăşurările│
│de energie │transformatoarelor │
│electrică/ │electrice şi în │
│putere │conductoarele liniilor │
│ │electrice │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │locul în care instalaţiile│
│ │utilizatorului se │
│Punct de │delimitează de │
│delimitare │instalaţiile aflate în │
│ │exploatarea operatorului │
│ │de reţea │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │locul de racordare a │
│ │transformatoarelor de │
│ │măsurare sau la care sunt │
│Punct de │conectate aparatura şi │
│măsurare │ansamblul instalaţiilor │
│ │care servesc la măsurarea │
│ │puterii şi energiei │
│ │electrice tranzitate │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │regim în care un │
│Regim de │echipament electric │
│funcţionare│(transformator, linie) │
│în sarcină │este parcurs de un curent │
│ │electric de sarcină │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │regim în care un │
│Regim de │echipament electric │
│funcţionare│(linie, transformator, │
│în gol │generator) este menţinut │
│ │sub tensiune, fără sarcină│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │regim în care un │
│Regim de │echipament electric │
│rezervă │(linie, transformator, │
│ │generator) este deconectat│
│ │de la reţea │
└───────────┴──────────────────────────┘
    CAP. III
    Metode de calcul pentru stabilirea corecţiei de energie/putere electrică
    ART. 9
    (1) Calculul corecţiei de energie electrică/putere activă se realizează pe baza:
    a) schemei electrice ce include elementele cu pierderi situate între punctul/punctele de măsurare şi punctul/punctele de delimitare, pentru toate căile de alimentare;
    b) regimului de funcţionare realizat al elementelor cu pierderi;
    c) parametrilor tehnici ai fiecărui element cu pierderi din schema electrică preluaţi, după caz, din avizul tehnic/certificatul de racordare, relevee, buletine de fabrică, cataloage de produs, tabele cu parametrii medii ai transformatoarelor de putere aflate în exploatare, buletine de încercări. În cazul în care aceste informaţii nu sunt disponibile, se pot utiliza valorile parametrilor tehnici ai elementelor cu pierderi din anexele nr. 1-3;
    d) datelor de măsurare a energiei electrice consumate sau evacuate.

    (2) În exploatarea instalaţiilor electrice se deosebesc următoarele regimuri de funcţionare:
    a) în sarcină, situaţie în care se calculează pierderi constante şi pierderi variabile de energie electrică activă şi reactivă, respectiv de putere activă în elementele cu pierderi;
    b) în gol, situaţie în care se calculează pierderi constante de energie electrică activă şi reactivă, respectiv de putere activă în elementele cu pierderi;
    c) în rezervă, situaţie în care nu se calculează pierderi în elementele menţionate.


    ART. 10
    (1) Calculul corecţiei de energie electrică/putere activă se realizează utilizând, după caz, următoarele mărimi: energia electrică activă măsurată E_a (kwh), energia electrică reactivă măsurată E_r (kVArh), timpul de menţinere sub tensiune a instalaţiei T_f (h) (care include timpul de funcţionare în sarcină şi timpul de funcţionare în gol), timpul de funcţionare în sarcină a instalaţiei T_fs (h), puterea maximă activă măsurată P_max (kW).
    (2) Mărimile prevăzute la alin. (1) sunt aferente intervalului de calcul.
    (3) Pentru calculul corecţiilor se determină următoarele mărimi:
    a) factorul de putere, pe baza uneia dintre relaţiile: (a se vedea imaginea asociată)

    b) puterea medie activă: (a se vedea imaginea asociată)

    c) puterea maximă aparentă: (a se vedea imaginea asociată)

    d) puterea medie aparentă: (a se vedea imaginea asociată)

    e) durata de utilizare a sarcinii maxime: (a se vedea imaginea asociată)

    f) durata echivalentă de calcul al pierderilor: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    k_u = S_med/S_max reprezintă coeficientul de umplere a graficului de sarcină;
    p = (0,15 ÷ 0,30); în calcule se utilizează valoarea p = 0,2.    (4) În situaţia în care grupul de măsurare utilizat la un loc de consum/de producere/de consum şi de producere este fără înregistrare orară sau la 15 minute şi nu înregistrează P_max, la calculul corecţiilor de energie electrică/putere activă se utilizează datele din tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1

┌──────────────────────┬────────┬──────┐
│ │T_sm │\u-3980? [ore│
│Tip activitate │[ore/ │/lună]│
│ │lună] │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Activitate cu un │164 │75 │
│schimb de 8 ore │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Activitate în două │ │ │
│schimburi de câte 8 │330 │156 │
│ore │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Activitate în trei │ │ │
│schimburi de câte 8 │430 │203 │
│ore │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Activitate cu un │230 │106 │
│schimb de 10 ore │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Activitate cu un │270 │124 │
│schimb de 12 ore │ │ │
├──────────────────────┼────────┼──────┤
│Activitate în două │ │ │
│schimburi de câte 12 │440 │218 │
│ore │ │ │
└──────────────────────┴────────┴──────┘

    ART. 11
    (1) În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator, la calculul corecţiilor se utilizează următorii parametri caracteristici:
    a) puterea nominală, S_n [kVA];
    b) pierderile de mers în gol, P_0 [kW];
    c) pierderile în scurtcircuit, P_sc [kW];
    d) curentul de mers în gol, i_0 [%];
    e) tensiunea de scurtcircuit, u_sc [%].

    (2) În plus faţă de parametrii prevăzuţi la alin. (1) se utilizează, după caz, mărimile măsurate, calculate sau stabilite conform prevederilor art. 9 şi 10.

    ART. 12
    În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator şi în punctul de măsurare se află montat un grup de măsurare fără curbă de sarcină se determină:
    a) pierderile constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:
    (i) pierderile de energie electrică activă: (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) pierderile de energie electrică reactivă: (a se vedea imaginea asociată)

    (iii) pierderile de putere activă: (a se vedea imaginea asociată)


    b) pierderile variabile de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:
    (i) pierderile de energie electrică activă: (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) pierderile de energie electrică reactivă: (a se vedea imaginea asociată)

    (iii) pierderile de putere activă: (a se vedea imaginea asociată)


    c) corecţia totală de energie electrică/putere activă, prin însumarea pierderilor constante şi variabile, calculate cu relaţiile (7)-(12): (a se vedea imaginea asociată)    ART. 13
    În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator şi în punctul de măsurare se află montat un grup de măsurare cu curbă de sarcină, se determină:
    a) pierderile constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile (7)-(9);
    b) pierderile variabile de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:
    (i) pierderile de energie electrică activă: (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) pierderile de energie electrică reactivă: (a se vedea imaginea asociată)

    (iii) pierderile de putere activă: (a se vedea imaginea asociată)


    c) corecţia totală de energie electrică/putere activă, prin însumarea pierderilor constante şi variabile, cu relaţiile (13)-(15).


    ART. 14
    (1) În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator şi în punctul de măsurare se află montat un grup de măsurare cu înregistrare orară/la 15 minute, pentru fiecare interval de timp t_j se determină:
    a) pierderile constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile (7)-(9), considerând în formule în locul timpului total de funcţionare T_f intervalul de timp t_j;
    b) pierderile variabile de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:
    (i) pierderile de energie electrică activă: (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) pierderile variabile de energie electrică reactivă: (a se vedea imaginea asociată)

    (iii) pierderile de putere activă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - t_j este intervalul de timp care, după caz, poate fi ora sau 15 minute;
    – P_j şi Q_j sunt valorile medii ale puterilor active şi reactive măsurate în intervalul de timp t_j, exprimate în kW, respectiv în kVAr; în cazul intervalului de o oră, în locul acestor mărimi se pot utiliza valorile energiilor orare măsurate, care, ca mărime, reprezintă tot puteri;    c) corecţia totală de energie electrică/putere activă, prin însumarea pierderilor constante şi variabile, cu relaţiile (13)-(15).

    (2) În cazul în care grupul de măsurare este cu înregistrare orară, pierderile de putere activă au aceeaşi mărime ca şi pierderile de energie electrică activă corespunzătoare calculate pe intervalul de timp t_j de o oră.

    ART. 15
    În cazul transformatoarelor sau autotransformatoarelor cu circulaţii de energie electrică activă în ambele sensuri, pierderile se calculează separat pentru fiecare sens.

    ART. 16
    (1) În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică aeriană, la calculul corecţiilor se utilizează următorii parametri caracteristici:
    a) lungimea liniei în porţiunea considerată, l [km];
    b) tensiunea nominală a liniei, U_n [kv];
    c) rezistenţa ohmică specifică a conductoarelor, r_0 [Ω/km];
    d) reactanţa specifică a liniei, x_0 [Ω/km].

    (2) Pentru lungimea porţiunii de linie cuprinsă între punctul de măsurare şi punctul de delimitare se determină rezistenţa ohmică R[Ω], respectiv reactanţa inductivă X[Ω].
    (3) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1) şi (2) se utilizează, după caz, mărimile măsurate, calculate sau stabilite conform prevederilor art. 9 şi 10.

    ART. 17
    (1) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală mai mică sau egală cu 110 kV şi în punctul de măsurare se află montat un grup de măsurare fără curbă de sarcină, se calculează doar pierderile variabile de energie/putere activă, cu relaţiile:
    a) pierderile de energie electrică activă: (a se vedea imaginea asociată)

    b) pierderile de energie electrică reactivă: (a se vedea imaginea asociată)

    c) pierderile de putere activă: (a se vedea imaginea asociată)


    (2) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală mai mică sau egală cu 110 kV şi în punctul de măsurare se află montat un grup de măsurare cu curbă de sarcină, se calculează doar pierderi variabile, cu relaţiile:
    a) pierderile de energie electrică activă: (a se vedea imaginea asociată)

    b) pierderile de energie electrică reactivă: (a se vedea imaginea asociată)

    c) pierderile de putere activă: (a se vedea imaginea asociată)    ART. 18
    (1) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală de 220 kV, respectiv de 400 kV, la pierderile variabile de energie activă/putere activă calculate în conformitate cu prevederile art. 17 se adaugă pierderile constante corona de energie electrică activă/putere activă.
    (2) Pentru pierderile constante unitare corona ΔP_0cor se recomandă să se adopte o valoare de 4 ÷ 6 kW/km în cazul liniilor electrice cu tensiune nominală de 220 kV, respectiv 10 ÷ 15 kW/km în cazul liniilor electrice cu tensiune nominală de 400 kV.
    (3) Pierderile constante corona de energie electrică activă se determină cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)

    (4) Pierderile constante corona de putere activă se determină cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)

    (5) Corecţia totală de energie electrică activă se determină cu relaţia (13), iar corecţia totală de putere activă se determină cu relaţia (15).

    ART. 19
    (1) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală mai mică sau egală cu 110 kV şi în punctul de măsurare se află montat un grup de măsurare cu înregistrare orară/la 15 minute, pentru fiecare interval de timp t_j se calculează doar pierderi variabile, cu relaţiile:
    a) pierderile variabile de energie electrică activă: (a se vedea imaginea asociată)

    b) pierderile variabile de energie electrică reactivă: (a se vedea imaginea asociată)

    c) pierderile variabile de putere activă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - t_j este intervalul de timp care, după caz, poate fi ora sau 15 minute;
    – P_j şi Q_j sunt valorile medii ale puterilor măsurate în intervalul de timp t_j, exprimate în kW, respectiv în kVAr; în cazul intervalului de o oră, în locul acestor mărimi se pot utiliza valorile energiilor orare măsurate, care, ca mărime, reprezintă tot puteri.
    Acolo unde este posibil, în locul tensiunii nominale U_n se utilizează valoarea tensiunii medii pe linie U_m.
    (2) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală de 220 kV, respectiv 400 kV şi în punctul de măsurare se află montat un grup de măsurare cu înregistrare orară/la 15 minute, pierderile constante corona se determină conform prevederilor art. 18 şi cu relaţiile (28) şi (29), considerând în locul timpului total de funcţionare T_f intervalul de timp t_j care, după caz, poate fi ora sau 15 minute.
    (3) Corecţia totală de energie electrică/putere activă se stabileşte cu relaţiile (13)-(15).
    (4) În cazul în care grupul de măsurare este cu înregistrare orară, pierderile de putere activă au aceeaşi mărime ca şi pierderile de energie electrică activă corespunzătoare calculate pe intervalul de timp t_j de o oră.

    ART. 20
    (1) În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică subterană, la calculul corecţiilor se utilizează următorii parametri caracteristici:
    a) lungimea liniei în porţiunea considerată, l [km];
    b) tensiunea nominală a liniei, U_n [kv];
    c) rezistenţa ohmică specifică a conductoarelor, r_0 [Ω/km];
    d) reactanţa specifică a conductoarelor, x_0 [Ω/km];
    e) capacitatea specifică a cablurilor c_0 [μ F/km];
    f) susceptanţa specifică a cablurilor B_0 [μ S/km];
    g) pierderile specifice în dielectric ΔP_d [kW/km];
    h) pulsaţia mărimilor alternative ω (ω = 100 π în Europa).

    (2) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1) se utilizează de asemenea, după caz, mărimile măsurate, calculate sau stabilite conform prevederilor art. 9 şi 10.

    ART. 21
    În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică subterană, pentru calculul corecţiei se determină:
    a) pierderi constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:
    (i) pierderi de energie electrică activă: (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) pierderi de putere activă: (a se vedea imaginea asociată)

    (iii) pierderi de energie reactivă generată prin efectul capacitiv al liniilor electrice în cablu (efect de compensare al liniei electrice în cablu): (a se vedea imaginea asociată)


    b) pierderi variabile de energie activă/putere activă, astfel:
    (i) pentru cazul în care în punctul de măsurare este montat un grup de măsurare fără curbă de sarcină, pierderile variabile de energie electrică activă se determină cu relaţia (22), pierderile variabile de energie reactivă cu relaţia (23), iar pierderile variabile de putere activă cu relaţia (24);
    (ii) pentru cazul în care în punctul de măsurare este montat un grup de măsurare cu curbă de sarcină, pierderile variabile de energie electrică activă se determină cu relaţia (25), pierderile variabile de energie reactivă cu relaţia (26), iar pierderile variabile de putere activă cu relaţia (27).

    c) corecţia totală de energie electrică activă se determină cu relaţia (13), corecţia de putere activă se determină cu relaţia (15), iar corecţia de energie reactivă se determină cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)    ART. 22
    (1) În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică subterană şi în punctul de măsurare este montat un grup de măsurare cu înregistrare orară sau la 15 minute, pentru calculul corecţiei se determină:
    a) pierderile constante de energie activă, cu relaţia (33), considerând în locul timpului total de funcţionare T_f intervalul de timp t_j de o oră sau de 15 minute, după caz;
    b) pierderile constante de energie reactivă generată prin efect capacitiv, cu una dintre relaţiile (35a) sau (35b), considerând în locul timpului total de funcţionare T_f intervalul de timp t_j de o oră sau de 15 minute, după caz;
    c) pierderi constante de putere activă, cu relaţia (34);
    d) corecţia totală de energie electrică activă, cu relaţia (13);
    e) corecţia totală de energie reactivă, cu relaţia (36).

    (2) În cazul în care grupul de măsurare este cu înregistrare orară, pierderile de putere activă au aceeaşi mărime ca pierderile de energie electrică activă corespunzătoare calculate pe intervalul de timp t_j de o oră.

    ART. 23
    În cazul liniilor electrice cu circulaţii de energie electrică activă în ambele sensuri, pierderile se calculează separat pentru fiecare sens.

    CAP. IV
    Determinarea energiei/puterii electrice corectate
    ART. 24
    Pentru un loc de consum/de producere/de consum şi producere la care punctul de măsurare diferă de punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare faţă de reţeaua electrică, în anexele contractelor pentru prestarea serviciului de distribuţie/transport a/al energiei electrice se stabilesc parametrii elementelor cu pierderi şi formulele de calcul al corecţiei cantităţii de energie electrică/puterii active maxime măsurate, aplicabile conform prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 25
    Corecţia energiei electrice/puterii active maxime măsurate se aplică după cum urmează:
    a) în situaţia în care punctul de măsurare este situat în aval faţă de punctul de delimitare, raportat la sensul de circulaţie a puterii active:
    (i) corecţia de energie electrică activă, respectiv reactivă se adună la energia electrică activă, respectiv reactivă măsurată;
    (ii) corecţia de putere activă se adună la puterea activă maximă măsurată;

    b) în situaţia în care punctul de măsurare este situat în amonte faţă de punctul de delimitare, raportat la sensul de circulaţie a puterii active:
    (i) corecţia de energie electrică activă, respectiv reactivă se scade din energia electrică activă, respectiv reactivă măsurată;
    (ii) corecţia de putere activă se scade din puterea activă maximă măsurată.    ART. 26
    Corecţiile de energie electrică/putere activă se determină pe intervalul de calcul.

    ART. 27
    (1) Operatorii de reţea includ în baza de date de măsurare, pentru fiecare punct de măsurare care diferă de punctul de delimitare, valorile corecţiilor şi ale datelor de măsurare corectate.
    (2) Operatorii de reţea pun la dispoziţia utilizatorilor informaţiile prevăzute la alin. (1) pentru justificarea facturilor emise, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

    ART. 28
    Pentru utilizatorii aflaţi în regim de funcţionare în sarcină la care punctele de măsurare diferă de punctele de delimitare corespunzătoare şi care au convenită compensarea pierderilor de energie reactivă inductivă, în condiţii tehnice precizate de operatorul de reţea prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare, sursa de energie reactivă fiind montată la tensiunea inferioară a transformatorului de alimentare (în aval de grupul de măsurare), pierderile de energie reactivă se compensează (se reduc) cu cantitatea de energie reactivă capacitivă măsurată de grupul de măsurare pe sensul de la consumator spre reţea; reducerea nu va putea depăşi nivelul energiei reactive inductive calculate la mersul în gol al transformatorului.

    ART. 29
    Corecţia aferentă elementelor cu pierderi prin intermediul cărora se alimentează mai mulţi utilizatori se repartizează proporţional cu puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare pentru pierderile constante şi cu cantităţile de energie electrică activă şi reactivă măsurate pentru fiecare dintre aceştia pentru pierderile variabile.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 30
    În situaţia în care metodele de calcul pentru corecţia datelor de măsurare prevăzute în prezenta procedură nu se pot aplica din motive obiective, independente de voinţa părţilor, părţile pot conveni alte metode de calcul, care se prevăd explicit în contractele prevăzute la art. 24.

    ART. 31
    Prezenta procedură se poate utiliza în situaţii stabilite pe baze contractuale, cu acordul părţilor, pentru determinarea pierderilor pe elemente de reţea, menţinute în regim de funcţionare în gol la solicitarea clienţilor finali, în vederea asigurării unui grad sporit de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.

    ART. 32
    Contractele pentru prestarea serviciului de distribuţie/transport a/al energiei electrice care prevăd corecţii ale energiei electrice/puterii active maxime măsurate, aflate în derulare, se actualizează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

    ART. 33
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la procedură
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la procedură
    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016