Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 22 septembrie 2021  pentru recepţionarea lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 22 septembrie 2021 pentru recepţionarea lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 22 septembrie 2021, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 956 din 6 octombrie 2021.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură stabileşte modul de organizare, de alocare a responsabilităţilor şi de realizare a activităţilor de recepţie a lucrărilor definite la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare.
    (2) Scopul procedurii se referă la efectuarea recepţiei lucrărilor prevăzute la alin. (1) şi stabilirea atribuţiilor entităţilor implicate.
    (3) Prezenta procedură se aplică de către:
    a) Ministerul Energiei prin participanţii săi prevăzuţi la art. 6 şi cei nominalizaţi în cadrul Comisiei de recepţie potrivit art. 8 alin. (1), pentru realizarea atribuţiilor specificate în prezenta procedură;
    b) Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (denumită în continuare ACROPO), prin participanţii săi nominalizaţi în cadrul Comisiei de recepţie potrivit art. 8 alin. (1), în limitele atribuţiilor conferite de Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) titularul actului de autorizare emis de către Ministerul Energiei în temeiul Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, împreună cu organismul independent de verificare/entitatea independentă de verificare ales/aleasă de către acesta.


    ART. 2
    Recepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor executate în baza Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, în conformitate cu documentele care au stat la baza eliberării actului de autorizare, cu respectarea proiectului tehnic elaborat ulterior emiterii actului de autorizare.

    ART. 3
    Participanţii la recepţia lucrărilor sunt:
    a) titularii actului de autorizare;
    b) executantul lucrărilor;
    c) proiectantul lucrărilor;
    d) organismul independent de verificare/entitatea independentă de verificare ales/aleasă de către titularul actului de autorizare, care are calitatea de a efectua verificări independente, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) şi ale anexei nr. 5 din Legea nr. 165/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) reprezentanţii emitentului actului de autorizare;
    f) reprezentanţi ai altor instituţii abilitate sau specialişti în domeniul petrolului şi gazelor naturale, în calitate de invitaţi ai Ministerului Energiei.


    ART. 4
    (1) Recepţia se efectuează pentru toate lucrările prevăzute în actul de autorizare, emis de către ministerul de resort, conform prevederilor documentaţiei care a stat la baza emiterii actului de autorizare.
    (2) Recepţia poate fi admisă sau respinsă motivat, potrivit dispoziţiilor art. 8.

    ART. 5
    În vederea recepţionării lucrărilor, titularul actului de autorizare:
    a) în termen de 15 zile de la data la care titularul actului de autorizare consideră lucrările finalizate, înştiinţează Ministerul Energiei şi ACROPO că au fost finalizate lucrările şi, împreună cu participanţii prevăzuţi la art. 3 lit. b)-e) şi, după caz, lit. f), va începe procedura de recepţie, indicând data, ora şi locul efectuării recepţiei, data recepţiei neputând fi stabilită mai devreme de 15 zile de la data transmiterii înştiinţării; înştiinţarea va fi însoţită şi de datele de identificare ale organismului independent de verificare/entitatea independentă de verificare ales/aleasă de către titularul actului de autorizare;
    b) desemnează reprezentanţi, participanţi din partea sa şi asigură resursele necesare pentru derularea activităţilor de recepţie, inclusiv resursele necesare plăţii serviciilor organismului independent de verificare/entitatea independentă de verificare, precum şi cheltuielile aferente transportului şi, după caz, cazarea personalului care participă la recepţia lucrărilor potrivit prezentei proceduri.


    ART. 6
    În vederea îndeplinirii prezentei proceduri, Ministerul Energiei desemnează doi reprezentanţi din cadrul Direcţiei generale pieţe de electricitate şi gaze naturale, eficienţă şi riscuri, responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, care vor asista la recepţia lucrărilor şi care vor întocmi un raport referitor la următoarele aspecte:
    a) dacă au fost prezenţi toţi participanţii prevăzuţi la art. 3;
    b) dacă recepţia a fost realizată pentru toate lucrările prevăzute în actul de autorizare.


    ART. 7
    (1) Organismul independent de verificare/Entitatea independentă de verificare emite un referat de verificare către titularul actului de autorizare prin care revizuieşte şi certifică raportul de proiectare a instalaţiei, raportul de fabricaţie şi instalare şi, după caz, raportul de modificări şi reparaţii al proiectului, asigurându-se că instalaţiile sunt proiectate, fabricate şi instalate în conformitate cu practicile de inginerie acceptate.
    (2) Titularii actului de autorizare transmit referatul de verificare emis de către organismul independent de verificare/entitatea independentă de verificare în termen de 3 zile către Comisia de recepţie formată din reprezentanţi ai Ministerului Energiei din cadrul Direcţiei generale pieţe de electricitate şi gaze naturale, eficienţă şi riscuri, responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 256/2018, cu modificările ulterioare, şi ai ACROPO.

    ART. 8
    (1) În vederea îndeplinirii prezentei proceduri, în termen de 7 zile de la primirea înştiinţării prevăzute la art. 5, Ministerul Energiei şi ACROPO desemnează câte doi reprezentanţi care vor face parte din Comisia de recepţie prevăzută la art. 7 alin. (2) care va primi referatul de verificare emis de organismul independent de verificare/entitatea independentă de verificare menţionat(ă) la art. 7, precum şi raportul reprezentanţilor Ministerului Energiei, menţionat la art. 6.
    (2) Comisia de recepţie prevăzută la alin. (1), în urma analizării documentaţiei aferente lucrării, va comunica titularului actului de autorizare, în 7 zile de la primirea acestora, actul de recepţie a lucrărilor.
    (3) În cazul în care recepţia lucrărilor menţionate la alin. (2) este respinsă, se va relua procedura de recepţie, iar titularii actului de autorizare au obligaţia remedierii neconformităţilor constatate de Comisia de recepţie, în termenul indicat de aceasta, după consultarea titularului actului de autorizare.

    ART. 9
    Reluarea procedurii de recepţie se va efectua doar pentru remedierea neconformităţilor constatate, la o dată stabilită de comun acord cu reprezentanţii Ministerului Energiei, dar nu mai târziu de 15 zile de la informarea Ministerului Energiei de către titularul actului de autorizare cu privire la remedierea neconformităţilor constatate de Comisia de recepţie.

    ART. 10
    Modelul procesului-verbal de recepţie a lucrărilor aferente prezentei proceduri este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE
    a lucrărilor petroliere offshore pentru care Ministerul Energiei a emis Actul de autorizare nr. ........, data aferentă proiectului (...)
    1. Lucrările au fost supuse recepţiei la terminarea acestora Comisiei de recepţie. Participanţii la recepţia lucrărilor sunt următorii:
    - titularul actului de autorizare;
    – executantul lucrărilor;
    – proiectantul lucrărilor;
    – organismul independent de verificare/entitatea independentă de verificare, ales/aleasă de către titularul actului de autorizare;
    – reprezentanţii desemnaţi de emitentul actului de autorizare, potrivit art. 6 din procedură;
    – invitaţi:

┌────────┬───────────────┬─────────────┐
│Nr. crt.│Numele/ │În calitate │
│ │Prenumele │de │
├────────┼───────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────────┤
│2. │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────────┤
│3. │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────────┤
│4. │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────────┤
│5. │ │ │
├────────┼───────────────┼─────────────┤
│6. │ │ │
└────────┴───────────────┴─────────────┘
    2. Organismul independent de verificare/Entitatea independentă de verificare a emis Referatul de verificare nr. .................... din data de ............................... (anexat) cu privire la certificarea execuţiei lucrărilor conform documentaţiei care a stat la baza emiterii Actului de autorizare nr. .................... din data de ............. aferent proiectului ................. .
    3. În urma participării, reprezentanţii Ministerului Energiei (ME), prin Raportul nr. ................./..................... (anexat), confirmă constituirea Comisiei de recepţie şi faptul că recepţionarea a vizat lucrările prevăzute în cadrul Actului de autorizare nr. ........................ .
    4. Comisia de recepţie constituită potrivit art. 8 alin. (1) din procedură, responsabilă de emiterea actului de recepţie a lucrărilor offshore pentru care Ministerul Energiei a emis Actul de autorizare nr. .............. din data de (...), este formată din:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│1. │Reprezentant ME │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Reprezentant ME │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Reprezentant ACROPO │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Reprezentant ACROPO │
└────┴─────────────────────────────────┘


    Reprezentanţii Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO) semnează, în temeiul atribuţiilor conferite de Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la evaluarea şi acceptarea rapoartelor privind pericolele majore, evaluarea notificărilor privind proiectarea instalaţiilor offshore - sistemele submarine, conductele şi instalaţia productivă, precum şi sistemul de comandă şi control al sondei şi evaluarea notificărilor privind operaţiunile la sondă sau operaţiunile combinate şi a altor astfel de documente care îi sunt prezentate.

    5. În urma constatărilor făcute, Comisia de recepţie prevăzută la pct. 4 decide:
    [ ] admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor;
    [ ] admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor cu observaţii;
    [ ] respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor.

    6. Recomandări şi observaţii:
    .....................................................................................

    7. Semnatari
    Reprezentanţii Ministerului Energiei:
    -
    –

    Reprezentanţi ACROPO
    -
    –


    Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ....................., în 3 exemplare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016