Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 22 decembrie 2021  privind determinarea capacităţii disponibile în reţelele electrice pentru racordarea de noi instalaţii de producere a energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 22 decembrie 2021 privind determinarea capacităţii disponibile în reţelele electrice pentru racordarea de noi instalaţii de producere a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 137 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte regulile pentru determinarea capacităţii disponibile în reţelele electrice de transport şi în reţelele electrice de distribuţie la nivelul de tensiune de 110 kV pentru racordarea locurilor de producere deţinute de producătorii de energie electrică.

    ART. 2
    Prezenta procedură stabileşte regulile privind publicarea în mod transparent şi periodic de către operatorul de transport şi de sistem a datelor referitoare la capacităţile disponibile în reţelele electrice de transport şi în reţelele electrice de distribuţie la nivelul de tensiune de 110 kV.

    ART. 3
    Prezenta procedură se aplică de către:
    a) operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie concesionari pentru informarea producătorilor de energie electrică în vederea racordării la reţelele electrice de interes public a instalaţiilor de producere a energiei electrice;
    b) producătorii de energie electrică în relaţia cu operatorul de transport şi de sistem şi cu operatorii de distribuţie concesionari în scopul identificării reţelei electrice, respectiv a zonei de amplasament a acesteia, disponibile din punctul de vedere al capacităţii pentru racordarea instalaţiilor aferente locurilor de producere.


    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:
    1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare regulament.

    (2) Abrevierile utilizate în prezenta procedură au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ATR - aviz tehnic de racordare;
    c) OD - operator/operatori de distribuţie concesionar/ concesionari;
    d) OTS - operator de transport şi de sistem;
    e) RED - reţea electrică de distribuţie;
    f) RET - reţea electrică de transport.


    CAP. III
    Organizarea activităţii de determinare a capacităţii disponibile în RET şi RED la nivelul OTS şi OD
    ART. 5
    Pentru determinarea capacităţii disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV, OTS asigură în cadrul structurii organizaţionale proprii condiţii de desfăşurare a activităţilor specifice necesare şi ia toate măsurile în acest sens.

    ART. 6
    OTS are obligaţia de a respecta programul de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condiţiilor de determinare şi publicare a capacităţii disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV, prevăzut în anexa la prezenta procedură.

    ART. 7
    (1) OTS este responsabil pentru determinarea capacităţii disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV, conform etapelor prevăzute în anexa la prezenta procedură.
    (2) În etapele prevăzute la alin. (1), în conformitate cu responsabilităţile prevăzute în anexa la prezenta procedură, OTS determină:
    a) capacitatea disponibilă în RET pentru fiecare zonă de reţea;
    b) capacitatea disponibilă în RED, separat pentru fiecare zonă de concesiune a OD, pentru fiecare zonă de reţea la nivelul de tensiune de 110 kV.

    (3) Activităţile desfăşurate de OTS în etapele prevăzute la alin. (1) referitoare la determinarea capacităţii disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV, conform prevederilor alin. (2), se realizează în baza unei proceduri de lucru elaborate de OTS, conţinând cel puţin:
    a) metoda de determinare a capacităţii disponibile în reţeaua electrică;
    b) schimburile de informaţii între OTS şi OD;
    c) condiţiile şi termenele de desfăşurare a activităţilor şi a schimburilor de informaţii;
    d) stabilirea zonei de reţea.

    (4) Toţi OD au obligaţia de a furniza OTS, la termenul prevăzut în procedura de lucru prevăzută la alin. (3), datele şi informaţiile referitoare la RED de 110 kV, necesare OTS pentru îndeplinirea responsabilităţii cu privire la determinarea capacităţii disponibile în RED la nivelul de tensiune de 110 kV.
    (5) În cazul în care pe parcursul desfăşurării de către OTS a activităţilor necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură se constată necesitatea unor modificări sau completări ale procedurii prevăzute la alin. (4), aceasta poate fi modificată/completată de către OTS din propria iniţiativă, cu respectarea dispoziţiilor privind elaborarea şi informarea ANRE prevăzute în prezenta procedură.

    CAP. IV
    Principii de determinare a capacităţii disponibile în RET şi RED
    ART. 8
    (1) Capacitatea disponibilă în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV se determină conform prevederilor art. 7 alin. (2) în unitatea de măsură MVA şi MW.
    (2) Periodicitatea calculului capacităţii disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV este prevăzută în anexa la prezenta procedură.

    ART. 9
    (1) Pentru determinarea capacităţii disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV, OTS utilizează o metodă unică de calcul astfel încât valorile capacităţilor rezultate din calcule să poată fi comparabile între zonele de concesiune, la acelaşi nivel de tensiune a reţelei.
    (2) La stabilirea datelor de intrare pe baza cărora se vor realiza calculele, OTS şi OD au obligaţia de a utiliza, în mod unitar, criteriile obligatorii de calcul prevăzute la art. 10.

    ART. 10
    Criteriile obligatorii de calcul pentru determinarea capacităţii disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV se referă la starea tehnică şi energetică a reţelelor respective la momentul realizării calculului şi sunt următoarele:
    a) rezultatul trebuie să se refere la capacitatea disponibilă a RET şi RED la nivelul de tensiune de 110 kV pentru care nu este necesară realizarea de lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării puterii produse;
    b) utilizarea datelor tehnice/caracteristicilor RET şi RED în funcţiune la momentul realizării calculului, inclusiv cele ale instalaţiilor electrice aferente lucrărilor cuprinse în planurile de dezvoltare/investiţii ale OTS şi/sau OD aflate în etapa de punere în funcţiune;
    c) utilizarea capacităţii nominale (MVA şi MW) a unităţilor generatoare aflate sub tensiune, precum şi a celor pentru care au fost emise ATR fără lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, în termen de valabilitate;
    d) utilizarea consumului (MW şi MWh) utilizatorilor RET şi RED existenţi, precum şi al celor pentru care au fost emise ATR, în termen de valabilitate, conform procedurii întocmite şi emise de OTS;
    e) respectarea limitelor admisibile ale variaţiilor de tensiune în regim permanent şi în regim tranzitoriu la nivelul zonelor RET;
    f) respectarea limitelor admisibile ale curenţilor de scurtcircuit;
    g) respectarea limitelor de compensare ale sistemelor de tratare a neutrului reţelei;
    h) menţinerea nemodificată a setărilor la echipamentele de automatizare şi de coordonare a protecţiilor;
    i) respectarea limitelor admisibile stabilite de standardele de performanţă în vigoare pentru parametrii privind calitatea energiei electrice;
    j) respectarea situaţiei reale din RET şi RED privind instalaţiile electrice care sunt în rezervă la momentul realizării calculului.


    CAP. V
    Publicarea capacităţii disponibile în RET şi în RED
    ART. 11
    (1) OTS are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet capacităţile disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV, determinate conform prevederilor prezentei proceduri.
    (2) Capacităţile disponibile se publică periodic la termenele prevăzute în anexa la prezenta procedură.

    ART. 12
    Interfaţa cu datele publicate referitoare la capacităţile disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV, pusă la dispoziţia utilizatorilor conform prevederilor art. 11 alin. (1), trebuie să fie interactivă, intuitivă, clară, uşor de accesat şi să ofere informaţiile necesare potrivit prevederilor art. 7 alin. (2).

    CAP. VI
    Utilizarea de către producătorii de energie electrică a informaţiei publicate referitoare la capacitatea disponibilă în RET şi în RED
    ART. 13
    (1) Producătorii de energie electrică pot utiliza datele referitoare la capacitatea disponibilă în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV în scopul informării anterior demarării procesului de racordare la reţea.
    (2) În situaţia în care, în urma informării de pe pagina de internet a OTS, producătorul de energie electrică optează pentru racordarea locului de producere în RET sau în RED aferentă unei zone de concesiune a unui anumit OD, acesta se va adresa OTS sau OD respectiv în conformitate cu prevederile regulamentului.

    ART. 14
    (1) Producătorul de energie electrică poate solicita printr-o cerere OTS sau/şi OD informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului de producere ca urmare a informării pe pagina de internet a OTS cu privire la capacitatea disponibilă în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV.
    (2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), OTS sau/şi OD este/sunt obligat/obligaţi să transmită solicitantului informaţii generale privind:
    a) posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de producere;
    b) regulile privind racordarea la reţea conform prevederilor regulamentului;
    c) acţiunile pe care trebuie să le întreprindă producătorul, respectiv operatorul de reţea pentru racordare;
    d) documentele aferente necesare pentru iniţierea procesului de racordare;
    e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de reţea, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare aşa cum rezultă din studiile întocmite, precum şi temeiul legal al acestora.

    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii scrise a acestuia, în formatul stabilit de OTS.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    (1) OTS are obligaţia de a transmite spre informare ANRE procedura prevăzută la art. 7 alin. (3) în termen de două luni de la data publicării prezentei proceduri.
    (2) OTS are obligaţia de a transmite ANRE, spre informare, procedura modificată/completată, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (5) în termen de 15 zile de la data actualizării.

    ART. 16
    Costurile OTS pentru achiziţia echipamentelor şi/sau serviciilor necesare pentru realizarea activităţii de determinare a capacităţii disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV conform prevederilor prezentei proceduri se recunosc în tarifele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.

    ART. 17
    Pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A., OTS determină capacitatea disponibilă conform prevederilor prezentei proceduri la nivelul fiecărei zone de reţea pentru care societatea respectivă deţine concesiunea.

    ART. 18
    Anexa face parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    PROGRAM
    de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condiţiilor de determinare şi publicare a capacităţii disponibile în RET şi în RED la nivelul de tensiune de 110 kV

┌─────┬──────────────┬────────────┬───────┬┬──────┬────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Entitatea │ │ ││ │Termenul de │ │ │
│Etapa│responsabilă │Măsura │Reţeaua││Durata│referinţă │Periodicitatea│Informaţia │
│ │ │ │ ││ │(începe la:)│ │ │
├─────┼──────────────┼────────────┼───────┼┼──────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │Elaborarea │ ││ │ │ │ │
│ │ │procedurii │ ││ │Data │ │ │
│ │OTS - CNTEE │de lucru şi │RET şi ││ │publicării │ │ │
│1 │Transelectrica│transmiterea│RED 110││2 luni│prezentului │- │- │
│ │- S.A. │acesteia la │kV ││ │ordin │ │ │
│ │ │ANRE spre │ ││ │ │ │ │
│ │ │informare │ ││ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────────┼───────┼┼──────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │Capacitatea│
│ │ │ │ ││ │ │ │disponibilă│
│ │ │ │ ││ │ │ │în RET │
│ │ │ │ ││ │ │ │pentru │
│ │ │ │ ││ │ │ │fiecare nod│
│ │ │ │ ││ │ │ │de reţea/ │
│ │ │ │ ││ │ │ │element de │
│ │ │ │ ││ │ │ │zonă de │
│ │ │ │ ││ │Data │ │reţea │
│ │ │ │ ││ │finalizării │ │Capacitatea│
│ │ │ │ ││ │de către OTS│ │disponibilă│
│ │ │Determinarea│ ││ │a procedurii│ │în RED, │
│ │OTS - CNTEE │capacităţii │RET şi ││ │de lucru │ │separat │
│2 │Transelectrica│disponibile │RED 110││1 lună│(data │- │pentru │
│ │- S.A. │- faza de │kV ││ │transmiterii│ │fiecare │
│ │ │testare │ ││ │la ANRE); nu│ │zonă de │
│ │ │ │ ││ │mai târziu │ │concesiune │
│ │ │ │ ││ │de 1 aprilie│ │a OD, │
│ │ │ │ ││ │2022 │ │pentru │
│ │ │ │ ││ │ │ │fiecare nod│
│ │ │ │ ││ │ │ │de reţea/ │
│ │ │ │ ││ │ │ │element de │
│ │ │ │ ││ │ │ │zonă de │
│ │ │ │ ││ │ │ │reţea la │
│ │ │ │ ││ │ │ │nivelul de │
│ │ │ │ ││ │ │ │tensiune │
│ │ │ │ ││ │ │ │110 kV │
├─────┼──────────────┼────────────┼───────┼┼──────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │Capacitatea│
│ │ │ │ ││ │ │ │disponibilă│
│ │ │ │ ││ │ │Lunar, în data│în RET │
│ │ │ │ ││ │1 aprilie │de 1 a │pentru │
│ │ │ │ ││ │2022 │fiecărei luni │fiecare nod│
│ │ │ │ ││ │ │ │de reţea/ │
│ │ │ │ ││ │ │ │element de │
│ │ │ │ ││ │ │ │zonă de │
│ │ │Determinarea│ ││ ├────────────┼──────────────┤reţea │
│ │ │capacităţii │ ││ │ │ │Capacitatea│
│ │ │disponibile │ ││ │ │ │disponibilă│
│ │ │- faza de │ ││ │ │Bilunar, în │în RED, │
│ │OTS - CNTEE │aplicare │RET şi ││ │ │datele de 1 şi│separat │
│3 │Transelectrica│Publicarea │RED 110││ │1 iulie 2022│15 ale │pentru │
│ │- S.A. │capacităţii │kV ││ │ │fiecărei luni │fiecare │
│ │ │disponibile │ ││ │ │ │zonă de │
│ │ │pe pagina de│ ││ │ │ │concesiune │
│ │ │internet a │ ││ │ │ │a OD, │
│ │ │OTS │ ││ ├────────────┼──────────────┤pentru │
│ │ │ │ ││ │ │ │fiecare nod│
│ │ │ │ ││ │ │ │de reţea/ │
│ │ │ │ ││ │ │Săptămânal, în│element de │
│ │ │ │ ││ │1 octombrie │fiecare zi de │zonă de │
│ │ │ │ ││ │2022 │luni a │reţea la │
│ │ │ │ ││ │ │săptămânii │nivelul de │
│ │ │ │ ││ │ │ │tensiune │
│ │ │ │ ││ │ │ │110 kV │
│ │ │ │ ││ │ │ │ │
└─────┴──────────────┴────────────┴───────┴┴──────┴────────────┴──────────────┴───────────┘


    NOTĂ:
    Pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A., OTS determină capacitatea disponibilă conform prevederilor procedurii la nivelul fiecărei zone de reţea pentru care societatea respectivă deţine concesiunea, respectiv Muntenia Nord, Transilvania Nord şi Transilvania Sud.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016