Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 22 decembrie 2021  de rezolvare a reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 22 decembrie 2021 de rezolvare a reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 31 din 11 ianuarie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 142 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură stabileşte:
    a) etapele procesului de rezolvare a reclamaţiilor/sesizărilor/ divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gazelor naturale;
    b) algoritmul de calcul al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat de sistemele de bază.

    (2) Prezenta procedură se aplică cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică reclamaţiilor/ sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale cu sistemele de bază, respectiv cu:
    a) mijloacele de măsurare a gazelor naturale supuse controlului metrologic legal, care se regăsesc în Lista oficială L.O.-2012;
    b) sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale, nesupuse controlului metrologic legal.

    (2) Sistemele/Mijloacele de măsurare prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de măsurare.

    ART. 3
    (1) Prezenta procedură se aplică de următorii operatori economici, respectiv de:
    a) producătorul de gaze naturale;
    b) producătorul de biogaz/biometan;
    c) operatorul de înmagazinare a gazelor naturale;
    d) operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    e) operatorul de distribuţie a gazelor naturale;
    f) operatorul sistemului de distribuţie închis;
    g) operatorul terminalului GNL;
    h) furnizorul de gaze naturale.

    (2) Prezenta procedură se aplică de operatorii prevăzuţi la alin. (1) în relaţia cu solicitantul, pentru rezolvarea reclamaţiilor/ sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale.

    ART. 4
    (1) Solicitantul prevăzut la art. 3 alin. (2) este persoana fizică sau juridică care se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim, parte la un/o contract/acord de interconectare/convenţie.
    (2) Contractul/Acordul de interconectare/Convenţia prevăzut/ prevăzută la alin. (1) poate fi:
    a) contractul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
    b) acordul de interconectare:
    (i) prevăzut la art. 25^1 alin. (4), art. 25^2 alin. (5), art. 25^3 alin. (8) sau art. 25^3 alin. (9) din Codul reţelei;
    (ii) încheiat între producătorul de biogaz/biometan şi OTS/OD;
    (iii) încheiat între operatorul terminalului GNL şi OTS/OD;

    c) Convenţia-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2013;
    d) contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de intrare/ieşire în/din SNT, întocmit conform prevederilor anexei nr. 1 sau nr. 1^2 la Codul reţelei;
    e) Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi Condiţiile generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) contractul pentru furnizarea gazelor naturale.


    ART. 5
    (1) Prezenta procedură nu se aplică de:
    a) operatorul pieţei de gaze naturale;
    b) OTS în relaţia cu solicitanţii pentru rezolvarea reclamaţiilor/ sesizărilor/divergenţelor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale, prevăzute în acordurile de interconectare transfrontaliere.

    (2) Prezenta procedură nu se aplică pentru rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor cu privire la:
    a) măsurarea cantităţilor de gaze naturale lichefiate, a gazelor naturale comprimate, a gazelor naturale comprimate pentru vehicule sau a gazelor petroliere lichefiate;
    b) calitatea gazelor naturale.


    ART. 6
    (1) Măsurarea eronată a cantităţilor de gaze naturale se poate constata de operatorul economic prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a)-g) în urma realizării următoarelor activităţi desfăşurate în baza licenţei de operare, respectiv la:
    a) citirea indexului contorului şi/sau convertorului electronic/ calculatorului de debit;
    b) verificarea periodică a obiectivelor din sectorul gazelor naturale;
    c) verificarea metrologică periodică a mijlocului de măsurare a gazelor naturale prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a);
    d) înlocuirea contorului sau a altor componente ale sistemului de măsurare a gazelor naturale;
    e) verificarea ca urmare a înregistrării unei sesizări din partea solicitantului;
    f) verificarea pentru identificarea intervenţiei neautorizate asupra mijlocului de măsurare.

    (2) Cu ocazia constatării prevăzute la alin. (1) se întocmeşte o notă de constatare privind corectitudinea datelor de măsurare privind consumul de gaze naturale.
    (3) Nota de constatare prevăzută la alin. (2) cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) ocazia în urma căreia s-a constatat că măsurarea cantităţilor de gaze naturale este eronată;
    b) locul de consum aferent, respectiv adresa şi codul locului de consum;
    c) prezentarea situaţiei existente cu specificarea următoarelor informaţii: tipul, seria şi indexul contorului, convertorului electronic şi/sau calculatorului de debit;
    d) defecţiunea constatată;
    e) demersurile necesare în vederea remedierii situaţiei constatate.

    (4) Copia notei de constatare prevăzută la alin. (2) se transmite, după caz, producătorului/operatorului sistemului de înmagazinare/operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie/furnizorului de gaze naturale şi/sau clientului final.

    ART. 7
    (1) În sensul prezentei proceduri, următorii termeni, expresii şi abrevieri se definesc după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) GNL - gaze naturale lichefiate;
    c) OD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale/ operatorul sistemului de distribuţie închis;
    d) OGNL - operatorul terminalului GNL;
    e) OÎ - operatorul de înmagazinare a gazelor naturale;
    f) OTS - operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    g) P - producătorul de gaze naturale sau biogaz/biometan;
    h) PM - postul de măsurare a gazelor naturale;
    i) PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    j) SM - staţia de măsurare a gazelor naturale;
    k) SRM - staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    l) Codul reţelei - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Convenţia-cadru - Convenţia-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2013;
    n) expertiză metrologică - ansamblu de operaţiuni efectuate în scopul de a examina şi de a demonstra starea unui mijloc de măsurare şi de a determina caracteristicile metrologice ale acestuia, printre altele, prin raportarea la cerinţele din reglementările de metrologie legală aplicabile, conform prevederilor pct. 11 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) Lista oficială L.O.-2012 - Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 148/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) Regulamentul de măsurare - Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) sistemul de bază - sistemul/mijlocul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale utilizat pentru decontare fiscală;
    r) Standardul de distribuţie - Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) Standardul de transport - Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015;
    t) verificarea metrologică - modalitatea de control metrologic legal, alta decât aprobarea de model, prin care se constată şi se confirmă că mijlocul de măsurare îndeplineşte cerinţele prevăzute în reglementările de metrologie legală; termenul „verificare metrologică“ este specific numai mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, conform prevederilor pct. 32 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Termenii şi expresiile prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definite în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    CAP. II
    Etapele procesului de rezolvare a reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea gazelor naturale
    ART. 8
    (1) Reclamaţiile/Sesizările/Divergenţele, prevăzute la art. 2 alin. (1), sunt valabile pentru măsurarea cantităţilor de gaze naturale înregistrate în:
    a) ultima lună, în situaţia acordurilor de interconectare sau a convenţiilor tehnice prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) sau c);
    b) ultimele 3 luni consecutive, în situaţia contractelor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), d) şi e);
    c) ultimele 3 luni consecutive pentru clienţii finali casnici, respectiv 6 luni în cazul clienţilor noncasnici, în situaţia contractelor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f).

    (2) Reclamaţiile/Sesizările/Divergenţele, prevăzute la alin. (1), se întocmesc pentru sistemele de bază aflate în funcţiune pe instalaţii.
    (3) Ulterior demontării sistemelor de bază din instalaţii, cu excepţia demontării în vederea realizării verificării metrologice sau a expertizării metrologice a acestora, reclamaţiile/sesizările/ divergenţele privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale nu mai fac obiectul prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 9
    (1) Reclamaţiile/Sesizările/Divergenţele cu privire la mijloacele de măsurare a gazelor naturale supuse controlului metrologic legal prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) se soluţionează de către Biroul Român de Metrologie Legală prin expertize metrologice, finalizate prin rapoarte de expertiză, conform prevederilor art. 26 din Instrucţiunile de metrologie legală - IML: 5-05 - Autorizarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează verificări metrologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unei înţelegeri între părţi cu respectarea algoritmilor de recalculare care fac obiectul acestei proceduri, după caz.
    (2) Reclamaţiile/Sesizările/Divergenţele cu privire la sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), se soluţionează conform prevederilor prezentei proceduri.
    (3) După caz, la rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor/ divergenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) se iau în considerare şi dispoziţiile:
    a) Standardului de transport;
    b) Standardului de distribuţie;
    c) Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2021;
    d) Convenţiei-cadru;
    e) acordului de interconectare prevăzut la art. 25^1 alin. (4), art. 25^2 alin. (5), art. 25^3 alin. (8) sau art. 25^3 alin. (9) din Codul reţelei;
    f) Regulamentului de programare şi funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.


    ART. 10
    (1) Procedura de rezolvare a reclamaţiilor/ sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale se consideră declanşată odată cu înregistrarea la operatorul economic prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a)-g) a reclamaţiei/sesizării/divergenţei transmise de solicitant/ furnizorul de gaze naturale, însoţită de documentele justificative existente, în copie, după caz.
    (2) Reclamaţia/Sesizarea/Divergenţa prevăzută la alin. (1) este formulată în scris, în limba română, şi este depusă/ transmisă online sau prin fax/poştă/poştă electronică la P/OÎ/OTS/OD/OGNL.
    (3) Reclamaţia/Sesizarea/Divergenţa prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale solicitantului:
    (i) pentru persoane fizice: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi adresa de corespondenţă, dacă este cazul;
    (ii) pentru persoane juridice: denumirea, sediul social, nr. de ordine în registrul comerţului; codul unic de înregistrare, reprezentant legal - numele şi prenumele, adresa de corespondenţă;

    b) datele referitoare la sistemul de bază: adresa locului de consum, codul locului de consum, respectiv codul SRM/SM/ PRM/PM, tipul şi seria sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale;
    c) datele de contact ale solicitantului: numărul de telefon şi/sau adresa de poştă electronică;
    d) prezentarea pe larg a situaţiei de fapt la care se referă reclamaţia/sesizarea/divergenţa;
    e) solicitarea sau nu, după caz, a expertizării metrologice a mijlocului de măsurare, prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a).

    (4) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) sunt copii, după caz, după:
    a) factura/facturile de gaze naturale aferentă(e) perioadei reclamate;
    b) buletinul de mişcare a mijloacelor de măsurare a gazelor naturale;
    c) nota de constatare, prevăzută la art. 6 alin. (2), după caz;
    d) procesul/procesele verbal/verbale privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale;
    e) alte documente cuprinzând informaţiile sau datele necesare rezolvării reclamaţiei/sesizării/divergenţei.


    ART. 11
    (1) După înregistrarea reclamaţiei/sesizării/ divergenţei, operatorul economic prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a)-g) parcurge următoarele etape, respectiv:
    a) analizarea preliminară a reclamaţiei/sesizării/divergenţei, precum şi a documentelor justificative ataşate, după caz;
    b) solicitarea completării acestora cu datele şi informaţiile suplimentare, în situaţia în care reclamaţia/sesizarea/divergenţa este neclară şi/sau documentele ataşate nu sunt concludente;
    c) convocarea şi audierea solicitantului, după caz;
    d) solicitarea informaţiilor necesare de la alte instituţii publice şi/sau alţi operatori economici, după caz;
    e) verificarea informaţiilor comunicate de solicitant, inclusiv deplasarea la faţa locului;
    f) deplasarea prevăzută la lit. e) se realizează la:
    (i) punctul de predare/preluare, în vederea verificării funcţionării sistemului/mijlocului de măsurare şi a componentelor acestuia; acolo unde instalaţia şi dotarea tehnică a PM/PRM/SM/SRM permit, se poate monta în serie cu sistemul de bază un sistem de referinţă;
    (ii) locul de consum, în vederea verificării funcţionării mijlocului de măsurare a gazelor naturale;

    g) înlocuirea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale sau/şi verificarea sau expertizarea metrologică a acestuia, doar în situaţia în care este necesară, după caz;
    h) expertizarea metrologică a mijlocului de măsurare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), după caz, şi obţinerea raportului de expertiză;
    i) întocmirea procesului-verbal de analiză, a raportului de expertizare metrologică sau a fişei de măsurare, după caz;
    j) întocmirea documentelor specifice întocmite în urma verificării prevăzute la lit. e);
    k) analizarea tuturor informaţiilor obţinute în vederea soluţionării reclamaţiei/sesizării/divergenţei;
    l) elaborarea răspunsului solicitantului;
    m) comunicarea răspunsului solicitantului prin fax/poştă/ poştă electronică etc.

    (2) În situaţia în care reclamaţia/sesizarea/divergenţa privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale este înregistrată la furnizorul de gaze naturale, aceasta este redirecţionată spre rezolvare către P/OÎ/OTS/OD/OGNL, după caz, cu informarea solicitantului despre acest fapt.
    (3) Redirecţionarea şi informarea prevăzute la alin. (2) se realizează de către furnizorul de gaze naturale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării/ divergenţei.
    (4) Informarea prevăzută la alin. (2) cuprinde informaţiile referitoare la redirecţionarea reclamaţiei/sesizării/divergenţei către P/OÎ/OTS/OD/OGNL, după caz, precum şi la faptul că răspunsul urmează să fie formulat şi transmis de P/OÎ/OTS/OD/OGNL.
    (5) Reclamaţia/Sesizarea/Divergenţa se clasează dacă solicitantul nu răspunde în termen de 30 de zile de la data solicitării prevăzute la alin. (1) lit. b).
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (2), P/OÎ/OTS/OD/OGNL căruia i-a fost redirecţionată spre rezolvare reclamaţia/sesizarea/ divergenţa parcurge etapele prevăzute la alin. (1).

    ART. 12
    Rezolvarea reclamaţiei/sesizării/divergenţei cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale se finalizează prin elaborarea şi comunicarea răspunsului către solicitant, conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. l) şi m).

    ART. 13
    (1) Răspunsul către solicitant se elaborează de P/OÎ/OTS/OD/OGNL în baza informaţiilor prevăzute la art. 10 şi/sau a procesului-verbal de analiză, a raportului de expertiză metrologică pentru mijloacele de măsurare sau a fişei de măsurare/documentelor specifice, după caz.
    (2) Dacă este cazul, răspunsul prevăzut la alin. (1) este însoţit şi de algoritmul de calcul al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat prevăzut în anexa nr. 1 sau 2, după caz.

    ART. 14
    Răspunsul către solicitant trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale solicitantului:
    (i) pentru persoane fizice: numele şi prenumele; adresa de domiciliu;
    (ii) pentru persoane juridice: denumirea; sediul social; nr. de ordine în registrul comerţului; codul unic de înregistrare; reprezentantul legal - numele şi prenumele;

    b) datele referitoare la sistemul de bază: adresa locului de consum; codul locului de consum, respectiv codul SRM/SM/ PRM/PM; tipul şi seria sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale;
    c) enumerarea documentelor în baza cărora a fost elaborat răspunsul;
    d) soluţia pronunţată, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza elaborării răspunsului, precum şi temeiul legal al soluţiei pronunţate;
    e) semnătura reprezentantului legal al P/OÎ/OTS/OD/OGNL sau a împuternicitului acestuia.


    CAP. III
    Verificarea sistemelor de bază şi algoritmul de calcul al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat
    SECŢIUNEA 1
    Verificarea sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale
    ART. 15
    (1) P/OÎ/OTS/OD/OGNL are obligaţia de a răspunde la reclamaţia/sesizarea/divergenţa cu privire la măsurarea gazelor naturale, astfel:
    a) P/OÎ/OGNL răspunde în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia;
    b) OTS răspunde în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, în conformitate cu prevederile Standardului de transport;
    c) OD răspunde în maximum 15 zile de la data înregistrării acesteia, în conformitate cu prevederile Standardului de distribuţie.

    (2) P/OÎ/OTS/OD/OGNL are obligaţia să verifice la faţa locului funcţionarea sistemului de bază, conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. e), astfel:
    a) P/OÎ/OGNL în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării/divergenţei;
    b) OTS în maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării/divergenţei, în conformitate cu prevederile Standardului de transport;
    c) OD în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării/divergenţei, în conformitate cu prevederile Standardului de distribuţie.

    (3) P/OÎ/OTS/OD/OGNL verifică la faţa locului, după caz, cel puţin următoarele:
    a) P/OÎ/OGNL verifică etanşeitatea îmbinărilor, existenţa şi integritatea sigiliilor, funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare la debitul minim şi la debitul maxim al gazelor naturale;
    b) OTS verifică etanşeitatea în aval de sistemul/mijlocul de măsurare şi face controlul sistemului/mijlocului de măsurare, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru;
    c) OD verifică etanşeitatea îmbinărilor, existenţa şi integritatea sigiliilor OD, funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare la debitul minim şi la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

    (4) P/OÎ/OTS/OD/OGNL are obligaţia să notifice solicitantul cu privire la data şi ora când urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (2), astfel:
    a) P/OÎ/OGNL notifică în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării/divergenţei;
    b) OTS notifică în maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării/divergenţei, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru;
    c) OD notifică în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării/divergenţei, în conformitate cu prevederile Standardului de distribuţie.

    (5) Solicitantul poate participa sau nu la verificarea prevăzută la alin. (2).
    (6) În situaţia în care solicitantul nu dă curs notificării prevăzute la alin. (4), P/OÎ/OTS/OD/OGNL efectuează verificarea prevăzută la alin. (2) în lipsa acestuia.
    (7) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. j), întocmite de P/OÎ/OTS/OD/OGNL, astfel:
    a) P/OÎ/OGNL întocmeşte un proces-verbal care se semnează de ambele părţi, după caz, respectiv de P/OÎ/OGNL şi solicitant;
    b) OTS întocmeşte un proces-verbal care se semnează de ambele părţi, respectiv de OTS şi solicitant, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Convenţia-cadru;
    c) OD întocmeşte documente specifice care se semnează de ambele părţi, după caz, respectiv de OD şi solicitant, în conformitate cu prevederile Standardului de distribuţie.


    ART. 16
    (1) În situaţia în care, în urma verificării prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. e), solicitantul doreşte expertiza metrologică a mijlocului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale, acesta depune/transmite o cerere la:
    a) P/OÎ/OGNL;
    b) OTS, în conformitate cu prevederile Standardului de transport;
    c) OD, în conformitate cu prevederile Standardului de distribuţie.

    (2) În situaţia în care, în urma verificării prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. e), părţile, P/OÎ/OTS/OD/OGNL şi solicitantul, stabilesc că este necesară expertiza metrologică a mijlocului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale, aceasta se realizează:
    a) în cel mai scurt timp posibil pentru sistemele/mijloacele de măsurare a cantităţilor de gaze naturale care necesită demontarea şi transportul la un laborator metrologic autorizat;
    b) în maximum 5 zile lucrătoare pentru sistemele/mijloacele de măsurare a cantităţilor de gaze naturale care se verifică la locul de funcţionare.

    (3) Solicitantul are dreptul să asiste la efectuarea expertizei metrologice prevăzute la alin. (1).

    ART. 17
    (1) Pentru a se asigura obiectivitatea şi neutralitatea rezultatului, expertizarea metrologică a mijlocului de măsurare a gazelor naturale prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) se efectuează de o terţă parte într-un laborator metrologic autorizat, agreat de părţi, sau în laboratorul metrologic autorizat al P/OÎ/OTS/ OD/OGNL, în prezenţa reprezentantului împuternicit al direcţiei regionale de metrologie legală.
    (2) Expertizarea metrologică prevăzută la alin. (1) se finalizează prin întocmirea raportului de expertiză metrologică a mijlocului de măsurare a gazelor naturale.
    (3) În conformitate cu prevederile tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 - Lista de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările ulterioare, expertiza metrologică prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele activităţi:
    a) examinarea vizuală;
    b) verificarea metrologică.

    (4) Expertiza metrologică prevăzută la alin. (1) poate fi efectuată pentru:
    a) evaluarea mijlocului de măsurare a gazelor naturale în vederea stabilirii echivalenţei cerinţelor tehnice şi metrologice în scopul recunoaşterii aprobărilor de model, încercărilor, verificărilor metrologice iniţiale;
    b) evaluarea mijlocului de măsurare a gazelor naturale la solicitarea autorităţilor publice, instanţelor de judecată, părţilor unor tranzacţii, persoanelor fizice etc.

    (5) Raportul de expertiză metrologică prevăzut la alin. (2) poate conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de identificare a solicitantului expertizei metrologice;
    b) datele de identificare a mijlocului de măsurare a gazelor naturale supus expertizei metrologice:
    (i) denumirea mijlocului de măsurare;
    (ii) tipul mijlocului de măsurare;
    (iii) producătorul mijlocului de măsurare;
    (iv) caracteristicile tehnice;
    (v) seria şi anul fabricaţiei;
    (vi) aprobarea de model, dacă este cazul;

    c) observaţii privind starea mijlocului de măsurare a gazelor naturale în momentul preluării, în vederea efectuării expertizei metrologice;
    d) informaţii cu privire la mecanismul integrator şi/sau de afişare al mijlocului de măsurare, respectiv cu privire la starea sigiliilor metrologice existente;
    e) existenţa sigiliului aplicat în vederea conservării probelor;
    f) informaţii despre reprezentanţii părţii interesate care au asistat la expertiza metrologică;
    g) actul normativ din legislaţia metrologică în baza căruia se efectuează expertiza;
    h) etaloanele folosite;
    i) rezultatele obţinute în urma verificărilor;
    j) concluziile raportului de expertiză.

    (6) Raportul de expertiză metrologică prevăzut la alin. (2) specifică în mod expres rezultatul de tip „admis“ sau „respins“.
    (7) Rezultatul prevăzut la alin. (6) poate fi:
    a) „admis“, şi în această situaţie reclamaţia/sesizarea/ divergenţa nu este întemeiată, iar cheltuielile aferente înlocuirii şi expertizării metrologice a mijlocului de măsurare a gazelor naturale sunt suportate de solicitant;
    b) „respins“, şi în această situaţie reclamaţia/sesizarea/ divergenţa este întemeiată, iar cheltuielile aferente înlocuirii şi expertizării metrologice a mijlocului de măsurare a gazelor naturale sunt suportate de P/OÎ/OTS/OD/OGNL, respectiv de cel care exploatează sistemul/mijlocul de măsurare a gazelor naturale.


    ART. 18
    (1) Pentru a se asigura obiectivitatea şi neutralitatea rezultatului, verificarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se efectuează de o terţă parte într-un laborator, agreat de părţi, sau în laboratorul proprietarului mijlocului de măsurare, în prezenţa reprezentanţilor celor două părţi, respectiv P/OÎ/OTS/OD/OGNL şi solicitant.
    (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se finalizează prin întocmirea următoarelor documente:
    a) procesul-verbal de analiză;
    b) buletinul de verificare a sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale;
    c) fişa de măsurare a gazelor naturale.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) precizează în mod expres rezultatul de tip „admis“ sau „respins“.
    (4) Rezultatul prevăzut la alin. (3) poate fi:
    a) „admis“, şi în această situaţie reclamaţia/sesizarea/ divergenţa nu este întemeiată, iar cheltuielile aferente înlocuirii şi verificării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale sunt suportate de solicitant;
    b) „respins“, şi în această situaţie reclamaţia/sesizarea/ divergenţa este întemeiată, iar cheltuielile aferente înlocuirii şi verificării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale sunt suportate de P/OÎ/OTS/OD/OGNL, respectiv de cel care exploatează sistemul/mijlocul de măsurare a gazelor naturale.


    ART. 19
    (1) Pentru sistemul/mijlocul de măsurare a gazelor naturale prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) care nu poate fi verificat în laborator, dar care poate fi verificat la faţa locului, verificarea acestuia se efectuează de către proprietarul sistemului/mijlocului de măsurare în baza unei proceduri operaţionale agreate de părţi.
    (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se finalizează prin întocmirea următoarelor documente:
    a) procesul-verbal de analiză;
    b) fişa de măsurare a gazelor naturale.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) precizează în mod expres rezultatul de tip „admis“ sau „respins“.
    (4) Rezultatul verificării, prevăzută la alin. (1), poate fi:
    a) „admis“, şi în această situaţie reclamaţia/sesizarea/ divergenţa nu este întemeiată, iar cheltuielile aferente verificării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale sunt suportate de solicitant;
    b) „respins“, şi în această situaţie reclamaţia/sesizarea/ divergenţa este întemeiată, iar cheltuielile aferente verificării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale sunt suportate de P/OÎ/OTS/OD/OGNL, respectiv de cel care exploatează sistemul/mijlocul de măsurare a gazelor naturale.


    ART. 20
    În situaţia în care mijlocul de măsurare a gazelor naturale supus expertizării metrologice, deşi înregistrează corect consumul de gaze naturale, nu deţine verificarea metrologică periodică, conform prevederilor Listei oficiale L.O.-2012, cheltuielile aferente înlocuirii şi expertizei metrologice a mijlocului de măsurare a gazelor naturale sunt suportate de P/OÎ/OTS/OD/OGNL, respectiv de cel care exploatează mijlocul de măsurare a gazelor naturale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Algoritmul de calcul al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat
    ART. 21
    (1) În situaţia în care sistemul/mijlocul de măsurare a gazelor naturale a fost declarat „respins“, pentru motive precum zgomote în funcţionare, aspect, cădere de presiune etc., dar erorile de măsurare se încadrează în limitele maxime admise de legislaţia metrologică în vigoare, cantităţile de gaze naturale măsurate nu se corectează.
    (2) În situaţia în care sistemul/mijlocul de măsurare a gazelor naturale a fost declarat „respins“ şi erorile de măsurare nu se încadrează în limitele maxime admise de legislaţia metrologică în vigoare, cantităţile de gaze naturale măsurate se corectează.

    ART. 22
    (1) Algoritmul de calcul al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat în punctul de predare-preluare comercială a gazelor naturale este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Algoritmul de calcul al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat clienţilor finali este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (3) Punctul de predare-preluare comercială prevăzut la alin. (1) asigură măsurarea cantităţilor de gaze naturale în relaţia dintre:
    a) OTS şi OÎ;
    b) OÎ şi OTS;
    c) P şi OTS;
    d) P şi OD;
    e) OTS şi OD;
    f) OD şi OD;
    g) OGNL şi OTS;
    h) OTS şi OGNL;
    i) OGNL şi OD.


    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 23
    Reclamaţiile/Sesizările/Divergenţele privind măsurarea gazelor naturale transmise P/OÎ/OTS/OD/OGNL/ furnizorului de gaze naturale înaintea intrării în vigoare a prezentei proceduri şi nesoluţionate se rezolvă în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

    ART. 24
    Prezenta procedură poate fi utilizată şi la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de gaze naturale, exclusiv ca algoritm de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti.

    ANEXA 1

    la procedură
    ALGORITMUL DE CALCUL
    al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat în punctul de predare-preluare comercială a gazelor naturale
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se realizează prin sistemul/mijlocul de măsurare montat în punctul de predare-preluare comercială a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile:
    a) Regulamentului de măsurare;
    b) Codului reţelei;
    c) legislaţiei metrologice aplicabile pe teritoriul României.


    ART. 2
    Cantităţile de gaze naturale măsurate cu sistemele de bază sunt consemnate în procese-verbale.

    ART. 3
    Proprietarul/Operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale ia toate măsurile care se impun, pentru a asigura corectitudinea măsurării gazelor naturale.

    ART. 4
    Sistemul/Mijlocul de măsurare a gazelor naturale utilizat trebuie să respecte:
    a) prevederile Regulamentului de măsurare;
    b) indicaţiile producătorului sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale.


    ART. 5
    (1) Intervenţiile asupra mijlocului de măsurare, dispozitivului de conversie sau asupra sistemului de măsurare cu element deprimogen trebuie să respecte prevederile legislaţiei metrologice aplicabile pe teritoriul României.
    (2) Intervenţiile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să influenţeze măsurarea gazelor naturale.
    (3) Dispozitivul de conversie prevăzut la alin. (1) poate fi convertorul electronic de volum sau calculatorul de debit.

    ART. 6
    Configurarea, precum şi modificarea configurării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale se realizează în prezenţa părţilor implicate, la o dată stabilită de comun acord cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de întâlnire.

    ART. 7
    (1) Toate activităţile de verificare/înlocuire/calibrare ale sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale sunt efectuate de personal specializat/autorizat pentru categoriile de lucrări respective.
    (2) Calibrarea traductoarelor din cadrul sistemelor de măsurare a gazelor naturale cu calculator de debit se realizează în laboratoare metrologice autorizate.

    CAP. II
    Verificarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale
    ART. 8
    (1) Verificarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale este responsabilitatea proprietarului/ operatorului sistemului/mijlocului de măsurare.
    (2) Sistemul de control se verifică la fel cum se verifică şi cel de bază.

    ART. 9
    Mijloacele de măsurare şi tronsoanele de conducte aferente sistemelor de măsurare se inspectează ori de câte ori este necesar, pentru a se asigura o măsurare corespunzătoare a gazelor naturale, dar nu mai puţin de o dată pe an, cu ocazia efectuării verificărilor prevăzute în programul de verificări stabilit între părţi.

    CAP. III
    Constatarea măsurării eronate
    ART. 10
    (1) Constatarea măsurării eronate a gazelor naturale poate fi realizată de oricare dintre părţi.
    (2) Constatarea prevăzută la alin. (1) poate rezulta în urma:
    a) verificării sistemelor de măsurare a gazelor naturale sau a componentelor acestora;
    b) analizării înregistrărilor din dispozitivele de conversie/ calculatoarelor de debit cu ocazia validării zilnice sau lunare a cantităţilor de gaze naturale;
    c) auditării sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale etc.


    ART. 11
    (1) În situaţia în care oricare dintre părţi notifică justificat cealaltă parte cu privire la modul de funcţionare eronată a unui sistem de măsurare a gazelor naturale, respectiv a sistemului de bază, amplasat în punctele de predare-preluare comercială, părţile analizează situaţia şi, după caz, se deplasează împreună, pentru constatări.
    (2) Deplasarea prevăzută la alin. (1) se realizează în maximum două zile lucrătoare de la primirea notificării.

    ART. 12
    (1) În cazul în care părţile, din motive obiective şi justificate, nu convin asupra valorilor obţinute, se efectuează verificări ale sistemelor de măsurare şi/sau analize ale înregistrărilor acestora, iar acolo unde este necesar se realizează corecţia cantităţilor de gaze naturale nemăsurate sau măsurate eronat.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), părţile convin asupra necesităţii realizării unei expertizări metrologice a sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale.

    ART. 13
    În situaţia în care, în urma constatării prevăzute la art. 10 alin. (1), nu este necesară verificarea sistemului/mijlocului de măsurare, deoarece măsurarea eronată a gazelor naturale este constatată în urma analizei înregistrărilor sistemului/ mijlocului de măsurare sau a înregistrărilor efectuate de personalul care a intervenit asupra sistemului/mijlocului de măsurare, reclamaţia/sesizarea/divergenţa notificată este soluţionată prin aplicarea unui algoritm de calcul pentru corecţia cantităţilor de gaze măsurate eronat.

    ART. 14
    (1) Pentru cantităţile de gaze naturale contorizate în registrul de alarmă datorită depăşirii debitului maxim sau a frecvenţei maxime de 2 Hz a mijlocului de măsurare, prevăzută în SR EN 12405-1+A2:2011, precum şi pentru situaţia în care părţile convin că nu este necesară aplicarea unui algoritm de calcul, aceste cantităţi sunt evidenţiate de operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale în balanţa lunară, după informarea operatorului sistemului adiacent.
    (2) Cantităţile de gaze naturale prevăzute la alin. (1) nu reprezintă măsurare eronată.

    ART. 15
    (1) În situaţia în care există diferenţă între indexul mecanic al contorului cu turbină/pistoane rotative şi valoarea volumului de gaze naturale neconvertit din convertorul electronic de volum de gaz/calculatorul de debit, se ia în considerare un volum estimat de gaze naturale care se calculează cu formula:
    V_e = (I_m–V_n) x C_m24,
    unde:
    - V_e - volumul de gaze naturale estimat, [mc];
    – I_m - indexul mecanic al contorului cu turbină/pistoane rotative, [mc];
    – V_n - volumul de gaze naturale neconvertit din convertorul electronic/calculatorul de debit, [mc];
    – C_m24 - coeficient de conversie mediu pentru 24 de ore anterioare intervenţiei pentru aliniere, disponibil în înregistrări, [adimensional].


    (2) În situaţia în care coeficientul de conversie prevăzut la alin. (1) nu este disponibil în înregistrări, acesta se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_c - volumul de gaze naturale convertit, [mc];
    – V_n - volumul de gaze naturale neconvertit, [mc].


    (3) Cantitatea de gaze naturale livrată anterior constatării diferenţei între indexul mecanic al contorului cu turbină/pistoane rotative şi valoarea volumului de gaze naturale neconvertit din convertorul electronic de volum de gaz/calculatorul de debit, prevăzută la alin. (1), a fost afectată şi trebuie corectată.
    (4) În situaţia în care diferenţa între indexul mecanic al contorului cu turbină/pistoane rotative şi valoarea volumului de gaze naturale neconvertit din convertorul electronic/calculatorul de debit este mai mică decât valoarea impulsului setată în convertor, formula prevăzută la alin. (1) nu se aplică.

    ART. 16
    (1) În situaţia în care convertorul electronic/ calculatorul de debit nu a funcţionat, se ia în considerare un volum estimat de gaze naturale care se calculează cu formula:
    V_e = (I_ms–I_mî) x C_m24,
    unde:
    - V_e - volumul de gaze naturale estimat, [mc];
    – I_mî - indexul mecanic de la începutul perioadei, [mc];
    – I_ms - indexul mecanic de la sfârşitul perioadei, [mc];
    – C_m24 - coeficientul de conversie mediu pentru 24 de ore anterioare evenimentului, disponibil în înregistrări, [adimensional].


    (2) În situaţia în care coeficientul de conversie C_m24, prevăzut la alin. (1), nu este disponibil în înregistrări, acesta se calculează cu formula prevăzută la art. 15 alin. (2).

    ART. 17
    În situaţia în care convertorul electronic/ calculatorul de debit a fost utilizat pentru calculul de conversie a cantităţilor de gaze naturale în valori de substituţie, se ia în considerare un volum estimat de gaze naturale care se calculează, după caz, cu formulele:
    a) pentru cazul în care traductorul de presiune este defect: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_e - volumul de gaze naturale estimat, [mc];
    – V_ca - volumul convertit pentru perioada afectată, [mc];
    – P_s - valoarea de substituţie a presiunii absolute a gazelor naturale, [bar];
    – Pm_24 - valoarea medie a presiunii absolute a gazelor naturale pentru 24 de ore anterioare evenimentului, [bar];


    b) pentru cazul în care presiunea gazelor naturale este în afara domeniului traductorului de presiune: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_e - volumul de gaze naturale estimat, [mc];
    – V_ca - volumul convertit pentru perioada afectată, [mc];
    – P_s - valoarea de substituţie a presiunii absolute a gazelor naturale, [bar];
    – P_l - valoarea-limită a domeniului de presiune a gazelor naturale, respectiv P_max sau P_min, după caz, [bar];


    c) pentru cazul în care traductorul de temperatură este defect: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_e - volumul de gaze naturale estimat, [mc];
    – V_ca - volumul convertit pentru perioada afectată, [mc];
    – T_s - valoarea de substituţie a temperaturii gazelor naturale, [K];
    – T_m24 - valoarea medie a temperaturii gazelor naturale pentru 24 de ore anterioare evenimentului, [K];


    d) pentru cazul în care temperatura gazelor naturale este în afara domeniului traductorului de temperatură: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_e - volumul de gaze naturale estimat, [mc];
    – V_ca - volumul convertit pentru perioada afectată, [mc];
    – T_s - valoarea de substituţie a temperaturii gazelor naturale, [K];
    – T_l - valoarea-limită a domeniului de temperatură a gazelor naturale, T_max sau T_min, după caz, [K];
    ART. 18
    (1) Corecţia cantităţilor de gaze naturale rezultă prin diferenţa dintre volumul estimat, prevăzut la art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) sau art. 17, şi volumul înregistrat de gaze naturale.
    (2) Volumul de gaze naturale prevăzut la alin. (1), ce trebuie facturat, se calculează cu formula:
    V_facturat = V_e–V_înreg,
    unde:
    - V_facturat - volumul de gaze naturale, ce trebuie facturat, [mc];
    – V_e - volumul de gaze naturale estimat, calculat potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) sau art. 17, [mc];
    – V_înreg - volumul de gaze naturale înregistrat, [mc].


    (3) În situaţia în care volumul de gaze naturale ce trebuie facturat, prevăzut la alin. (2), este mai mic decât zero, respectiv V_facturat < 0, operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale stornează contravaloarea acestuia.
    (4) În situaţia în care volumul de gaze naturale ce trebuie facturat, prevăzut la alin. (2), este mai mare decât zero, respectiv V_facturat > 0, operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale încasează contravaloarea acestuia.
    (5) Operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale este cel care elaborează şi comunică factura aferentă recalculării volumului de gaze naturale pentru locul de consum.

    ART. 19
    În situaţia în care sistemul/mijlocul de măsurare de bază este defect şi există un sistem/mijloc de măsurare de control, care nu este afectat de evenimentul produs, măsurarea cantităţilor de gaze naturale, pentru perioada afectată, se efectuează cu sistemul/mijlocul de măsurare gaze naturale de control care are aceeaşi clasă de exactitate ca a sistemului de bază şi, după caz, are şi verificarea metrologică periodică în termen de valabilitate.

    ART. 20
    (1) În situaţia în care sistemul/mijlocul de măsurare de bază este defect şi există un sistem/mijloc de măsurare de control, care este afectat de evenimentul produs, corecţia cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat se calculează astfel:
    a) dacă întreruperea este mai de mică de 20 de minute, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale pe minut, rezultată din volumul contorizat în ora aferentă întreruperii raportată la numărul de minute contorizate corect ale orei respective;
    b) dacă întreruperea este cuprinsă între 20-60 de minute, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale contorizat cu 1 oră înainte şi 1 oră după eveniment;
    c) dacă întreruperea este cuprinsă între 1-8 ore, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale contorizat cu 3 ore înainte şi 3 ore după eveniment;
    d) dacă întreruperea este cuprinsă între 8-24 de ore, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale contorizat cu 1 zi gazieră înainte şi 1 zi gazieră după eveniment;
    e) dacă întreruperea este mai mare de 24 de ore, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale contorizat echivalent cu numărul de zile de întrerupere de dinainte de eveniment şi cu numărul echivalent de zile de întrerupere de după eveniment, cu condiţia nedepăşirii datei de 5 a lunii următoare.

    (2) Media volumului de gaze naturale prevăzută la alin. (1) se calculează în condiţii standard de presiune şi temperatură a gazelor naturale şi se aplică pentru perioada afectată; se iau în calcul 4 zecimale.
    (3) Volumul final de gaze naturale, obţinut din calcul, se rotunjeşte la număr întreg.
    (4) Datele pentru timpul de întrerupere se preiau din arhivele convertorului/calculatorului de debit.
    (5) Dacă timpul de contorizare este mai mic decât timpul de funcţionare, timpul de întrerupere se calculează ca media timpului de înregistrare, folosind acelaşi algoritm de calcul utilizat pentru volum.

    ART. 21
    (1) În situaţia în care sistemul/mijlocul de măsurare de bază este defect sau este scos din funcţiune pentru efectuarea lucrărilor de verificare/mentenanţă, iar livrarea gazelor naturale se realizează prin ocolitor şi nu există un sistem/mijloc de măsurare de control, corecţia cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat se calculează astfel:
    a) dacă întreruperea este mai de mică de 20 de minute, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale pe minut, rezultată din volumul contorizat în ora aferentă întreruperii raportată la numărul de minute contorizate corect ale orei respective;
    b) dacă întreruperea este cuprinsă între 20-60 de minute, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale contorizat cu 1 oră înainte şi 1 oră după eveniment;
    c) dacă întreruperea este cuprinsă între 1-8 ore, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale contorizat cu 3 ore înainte şi 3 ore după eveniment;
    d) dacă întreruperea este cuprinsă între 8-24 de ore, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale contorizat cu o zi gazieră înainte şi o zi gazieră după eveniment;
    e) dacă întreruperea este mai mare de 1 zi, calculul se realizează utilizând media volumului de gaze naturale contorizat echivalent cu numărul de zile de întrerupere de dinainte de eveniment şi cu numărul echivalent de zile de întrerupere de după eveniment, cu condiţia nedepăşirii datei de 5 a lunii următoare.

    (2) Media volumului de gaze naturale prevăzută la alin. (1) se calculează în condiţii standard de presiune şi temperatură a gazelor naturale, cu 4 zecimale, şi se aplică pentru perioada afectată.
    (3) Volumul final de gaze naturale, obţinut din calcul, se rotunjeşte la număr întreg.
    (4) Pentru situaţiile în care sistemul/mijlocul de măsurare de bază este scos din funcţiune pentru efectuarea lucrărilor de verificare/mentenanţă şi sunt livrate gaze naturale pe ocolitor, pentru estimarea volumelor de gaze naturale se stabileşte perioada de timp şi volumul afectat după cum urmează:
    a) se înregistrează timpul exact (ora şi minutul) şi indexul volumului de gaze naturale convertit imediat înainte de începerea lucrărilor;
    b) se înregistrează timpul exact (ora şi minutul) şi indexul volumului de gaze naturale convertit imediat după începerea lucrărilor.


    ART. 22
    (1) Măsurarea eronată a cantităţilor de gaze naturale poate avea loc din cauza:
    a) obturărilor sau a neetanşeităţilor de la conductele de impuls ale traductoarelor;
    b) depunerilor din amonte şi aval de diafragmă;
    c) depunerilor în interiorul:
    (i) panoului de măsurare;
    (ii) contorului cu turbină;
    (iii) contorului cu ultrasunete.


    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), corecţia cantităţilor de gaze naturale se calculează utilizând diferenţa procentuală dintre cantităţile de gaze naturale măsurate de sistemul de bază cu 1 oră înainte de eveniment şi cantităţile de gaze naturale măsurate cu 1 oră după eveniment, aplicată cantităţii de gaze naturale din perioada afectată.

    ART. 23
    (1) Valorile utilizate în calculele de corecţie care nu sunt concludente sunt excluse sau înlocuite motivat din algoritmul de calcul.
    (2) În situaţiile în care sunt constatate variaţii ciclice ale cantităţilor de gaze naturale determinate de sistemul de măsurare, în funcţie de zilele săptămânii sau de orele din zi şi din noapte, se utilizează volumele de gaze naturale măsurate în zilele/orele similare.

    ART. 24
    Se pot utiliza şi alte metode de recalculare în cazul în care este identificat un algoritm bazat pe informaţii utile furnizate de sistemele de măsurare a gazelor naturale, din care rezultă o reproducere mai fidelă a cantităţilor de gaze naturale corectate.

    ART. 25
    (1) Algoritmul de calcul evidenţiază cantităţile de gaze naturale zilnice, respectiv cantităţile de gaze naturale măsurate corespunzător şi corecţiile acestora, pentru fiecare zi gazieră în care au fost estimate corecţii.
    (2) Din cantitatea zilnică de gaze naturale rezultată este scăzută valoarea apreciată provizoriu pentru fiecare zi gazieră.
    (3) Volumele de gaze naturale rezultate în urma algoritmului de calcul sunt rotunjite şi sunt evidenţiate în balanţa lunară.

    ART. 26
    Acolo unde sunt disponibile profile de consum, cantităţile de gaze naturale corectate pot fi comparate cu acestea.

    CAP. IV
    Modalitatea de convenire amiabilă
    ART. 27
    (1) Cantităţile de gaze naturale corectate se aplică astfel încât să nu afecteze balanţa lunară a niciuneia dintre părţi.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), regularizările sunt realizate pe cale amiabilă, pe cât posibil până la închiderea lunii de livrare în care au apărut necorelările.

    ART. 28
    În vederea convenirii amiabile a cantităţilor de gaze corectate, operatorul sistemului adiacent parcurge următoarele etape, în ordine cronologică, respectiv:
    a) dacă operatorul sistemului adiacent care predă gazele naturale constată că funcţionarea sistemului de măsurare a gazelor naturale este necorespunzătoare, estimează pentru sistemul de măsurare propriu, provizoriu, o cantitate de gaze naturale cât mai apropiată de valoarea reală şi o introduce în balanţa lunară de gaze naturale, cu informarea obligatorie, în scris, a celeilalte părţi despre acest fapt;
    b) dacă operatorul sistemului adiacent care primeşte gazele naturale constată că funcţionarea sistemului de măsurare este necorespunzătoare, estimează o cantitate de gaze naturale cât mai apropiată de valoarea reală şi notifică acest fapt, în scris, celeilalte părţi, precum şi introducerea acesteia în balanţa lunară de gaze naturale; notificarea conţine şi algoritmul de calcul aplicat;
    c) operatorul sistemului adiacent care predă gazele naturale efectuează calculul corecţiilor cantităţilor de gaze naturale în conformitate cu prezentul algoritm şi transmite către cealaltă parte o solicitare de convenire amiabilă a cantităţii de gaze corectate împreună cu algoritmul de calcul şi datele care au stat la baza calculului;
    d) operatorul sistemului adiacent care predă gazele naturale efectuează modificarea cantităţilor de gaze naturale în balanţa lunară după confirmarea de către cealaltă parte a valorii cantităţii de gaze naturale corectate, luând în calcul valoarea estimată provizorie;
    e) în situaţia în care operatorul sistemului adiacent care primeşte gazele naturale nu este de acord cu algoritmul de calcul, propune un alt algoritm de calcul care este analizat şi confirmat, în scris, de cealaltă parte;
    f) în situaţia în care operatorul sistemului adiacent care predă gazele naturale nu poate accepta algoritmul propus de către cealaltă parte, acesta va propune o întâlnire de soluţionare a divergenţelor legate de măsurare în care se identifică soluţii de convenire amiabilă a cantităţilor de gaze naturale;
    g) în situaţia în care nu se ajunge la un consens până în data de 8 a lunii următoare, cantităţile de gaze naturale supuse reclamaţiei/sesizării/divergenţei se evidenţiază în balanţa lunară, prin includerea lor în balanţa lunară şi în procesul-verbal de predare-preluare a cantităţii de gaze naturale;
    h) în situaţia în care operatorul sistemului adiacent care primeşte gazele naturale nu este de acord cu cantitatea inclusă în balanţa lunară şi în procesul-verbal de predare-preluare a cantităţii de gaze naturale, consemnează obiecţiuni la semnarea procesului-verbal, urmând ca, în cazul în care sunt convenite ulterior alte valori, acestea să fie corectate corespunzător în luna în care sunt convenite.


    CAP. V
    Rezultatul verificării sistemului/mijlocului de măsurare
    ART. 29
    În situaţia în care rezultatul verificării sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale, respectiv rezultatul raportului de expertiză metrologică, este „respins“, pentru motive precum zgomote în funcţionare, aspect, cădere de presiune etc., dar erorile de măsurare se încadrează în limitele maxime admise de legislaţia metrologică în vigoare, cantităţile de gaze naturale măsurate nu se corectează.

    ART. 30
    În situaţia în care rezultatul verificării sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale, respectiv rezultatul raportului de expertiză metrologică, este „respins“ şi erorile de măsurare nu se încadrează în limitele maxime admise de legislaţia metrologică în vigoare, cantităţile de gaze naturale măsurate se corectează pentru perioada reclamată, dar nu mai mult de 1 lună de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării/ divergenţei.

    ART. 31
    Corecţia prevăzută la art. 30 se realizează prin aplicarea unui procent calculat ca medie aritmetică a erorilor măsurate obţinute la verificare.

    ART. 32
    În situaţia în care verificarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale se realizează prin montarea în serie cu acesta a unui alt sistem de măsurare, cu aceeaşi clasă de exactitate ca a celui de bază, rezultatul acestei verificări indică modul în care a funcţionat sistemul de măsurare de bază şi implicit care a fost gradul de afectare a măsurării gazelor naturale livrate anterior, care trebuie corectate.

    ART. 33
    În situaţia depăşirii erorilor maxime admise constatate la verificarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, respectiv a sistemului de bază, prin înserierea cu un alt sistem/mijloc de măsurare acceptat de părţi ca etalon, corecţia se realizează prin aplicarea unui procent calculat ca medie aritmetică a erorilor de măsurare obţinute pentru debitele de gaze naturale la care a fost verificat mijlocul de măsurare.

    ART. 34
    În situaţia depăşirii erorilor maxime admise constatate la verificarea unui component al sistemului de măsurare a gazelor naturale, respectiv a sistemului de bază, sau în situaţia introducerii unei valori eronate în configurarea sistemului/mijlocului de măsurare, corecţia se realizează stabilind procentul de influenţă al valorilor medii ale parametrilor pentru acea perioadă, care sunt corectate, cu media aritmetică a erorilor măsurate, respectiv influenţa parametrului configurat greşit utilizând un soft etalon.

    CAP. VI
    Valori recuperate
    ART. 35
    În situaţia în care rezultatul este „respins“, pe motiv de intervenţii neautorizate asupra acestuia, respectiv lovire, deteriorare, accident etc., caz în care contorul şi/sau convertorul electronic/calculatorul de debit nu mai pot/poate fi utilizate/utilizat, operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale trebuie să recupereze contravaloarea contabilă a mijloacelor/mijlocului fixe/fix în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

    ART. 36
    Rezultatul prevăzut la art. 35 poate fi al:
    a) raportului de expertiză metrologică a mijlocului de măsurare;
    b) verificării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale.    ANEXA 2

    la procedură
    ALGORITMUL DE CALCUL
    al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat clienţilor finali
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se realizează prin sistemul/mijlocul de măsurare montat la locul de consum, în conformitate cu prevederile:
    a) Regulamentului de măsurare;
    b) legislaţiei metrologice aplicabile pe teritoriul României.


    ART. 2
    (1) Operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale ia toate măsurile care se impun, pentru a asigura corectitudinea măsurării gazelor naturale.
    (2) Operatorul prevăzut la alin. (1) poate fi:
    a) producătorul de gaze naturale, în situaţia în care clientul final este racordat direct la o conductă de alimentare din amonte;
    b) operatorul de transport şi de sistem, în situaţia în care clientul final este racordat la sistemul de transport al gazelor naturale;
    c) operatorul de distribuţie a gaze naturale, în situaţia în care clientul final este racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.


    ART. 3
    Sistemul/Mijlocul de măsurare a gazelor naturale utilizat trebuie să respecte:
    a) prevederile Regulamentului de măsurare;
    b) indicaţiile producătorului sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale.


    ART. 4
    (1) Intervenţiile asupra mijlocului de măsurare, dispozitivului de conversie sau asupra sistemului de măsurare cu element deprimogen trebuie să respecte prevederile legislaţiei metrologice din România.
    (2) Intervenţiile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să influenţeze corectitudinea măsurării gazelor naturale.

    ART. 5
    Toate activităţile de verificare/înlocuire/calibrare ale sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale sunt efectuate de personal specializat pentru categoriile de lucrări respective.

    CAP. II
    Măsurarea eronată a cantităţilor de gaze naturale
    SECŢIUNEA 1
    Defecţiunile sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale
    ART. 6
    (1) Între măsurarea cantităţilor de gaze naturale şi defecţiunile sistemului/mijlocului de măsurare există o interdependenţă.
    (2) Defecţiunile prevăzute la alin. (1) pot:
    a) să nu influenţeze măsurarea corectă a cantităţilor de gaze naturale;
    b) să influenţeze măsurarea şi înregistrarea cantităţilor de gaze naturale.

    (3) Constatarea defecţiunilor mijlocului de măsurare supus controlului metrologic legal se realizează prin intermediul verificării în teren sau al expertizei metrologice, finalizată prin întocmirea notei de constatare sau a raportului de expertiză.

    ART. 7
    (1) Defecţiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) se manifestă prin:
    a) imposibilitatea citirii indexului contorului sau convertorului/calculatorului de debit;
    b) anomalii în timpul funcţionării sistemului/mijlocului de măsurare.

    (2) Anomaliile prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi:
    a) etichetă integrator ondulată sau deplasată peste rolele cifrate (împiedică citirea indexului);
    b) lipsa afişajului display, caz în care integratorul electronic poate fi citit cu echipamentul de comunicaţie special;
    c) afişajul indescifrabil, dar integratorul electronic sau convertorul electronic poate fi citit cu echipamentul de comunicaţie special;
    d) zgomotele din timpul funcţionării sistemului/mijlocului de măsurare;
    e) mersul sacadat al mecanismului înregistrator.

    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), citirile indexului contorului sau convertorului sunt efectuate direct de la faţa locului sau în laboratorul de metrologie, cu ajutorul echipamentelor de comunicaţie sau după ce s-a demontat integratorul.

    ART. 8
    Defecţiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) pot fi:
    a) erorile de măsurare ale mijlocului de măsurare;
    b) contorul mecanic blocat „pe deschis“;
    c) convertorul electronic/calculatorul de debit defect;
    d) convertorul electronic/calculatorul de debit care a înregistrat cantitatea de gaze naturale în regim de alarmă;
    e) întreruperea comunicaţiei dintre contor şi convertor/ calculator de debit;
    f) înregistrarea nejustificată de către convertor/calculator de debit a unor impulsuri sau setarea eronată a valorii unui impuls;
    g) defecţiunile de montaj ale mijlocului de măsurare.


    ART. 9
    Pentru stabilirea cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat datorită defecţiunilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) este necesară stabilirea unui algoritm de calcul pentru recalcularea acestora.

    ART. 10
    Cantităţile de gaze naturale neînregistrate sau înregistrate de un sistem/mijloc de măsurare defect constituie o divergenţă între clientul final şi operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Erorile de măsură ale mijlocului de măsurare a gazelor naturale
    ART. 11
    Erorile de măsură ale mijlocului de măsurare supus controlului metrologic legal, prevăzute la art. 8 lit. a), sunt menţionate în raportul de expertiză metrologică.

    ART. 12
    Raportul de expertiză prevăzut la art. 11 conţine cel puţin una din următoarele constatări:
    a) defecţiuni sau neetanşeităţi ale camerei de măsurare a gazelor naturale;
    b) depuneri de impurităţi în contoarele cu pistoane rotative sau în cele cu turbină;
    c) decalibrări ale traductoarelor;
    d) modificarea raportului de transmisie etc.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Contorul mecanic blocat „pe deschis“
    ART. 13
    Prin contoarele mecanice blocate „pe deschis“, prevăzute la art. 8 lit. b), gazele naturale sunt vehiculate fără a fi măsurate.

    ART. 14
    (1) Prin contoarele mecanice blocate „pe închis“ nu sunt vehiculate gaze naturale.
    (2) Contoarele prevăzute la alin. (1) se înlocuiesc de operatorul mijlocului de măsurare pentru a fi reluată furnizarea gazelor naturale.

    ART. 15
    (1) Blocarea pe „deschis“ a contoarelor mecanice se poate produce din următoarele constatări:
    a) defecţiuni ale camerei de măsurare la contoarele cu membrană;
    b) defecţiuni ale cuplajului magnetic dintre camera de măsurare şi mecanismul integrator;
    c) defecţiuni ale mecanismului integrator mecanic, din cauza unor uzuri sau blocaje;
    d) defecţiuni ale mecanismului integrator electronic, din cauza unor traductoare defecte;
    e) blocaje ale pistoanelor rotative sau turbinelor etc.

    (2) Constatările prevăzute la alin. (1) sunt menţionate în raportul de expertiză metrologică.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Convertorul electronic/Calculatorul de debit defect
    ART. 16
    În urma verificării în teren sau a expertizării metrologice a mijlocului de măsurare se poate constata faptul că este defect convertorul electronic/calculatorul de debit, prevăzut la art. 8 lit. c).

    ART. 17
    Pentru situaţia prevăzută la art. 16, nota de constatare sau raportul de expertiză metrologică conţine cel puţin una din următoarele constatări:
    a) lipsă afişaj şi lipsă comunicaţie cu echipamentele de comunicaţie;
    b) traductoare decalibrate;
    c) traductoare defecte;
    d) conexiuni imperfecte;
    e) componente electronice defecte;
    f) resetare (pornire de la „0“);
    g) întreruperea alimentării cu energie de la baterii sau întreruperea alimentării cu energie electrică a calculatoarelor de debit.


    ART. 18
    Situaţia în care convertorul electronic/calculatorul de debit:
    a) nu înregistrează cantitatea de gaze naturale măsurată de contor este prevăzută la art. 17 lit. a) şi g);
    b) nu înregistrează sau înregistrează eronat cantitatea de gaze naturale este prevăzută la art. 17 lit. b);
    c) înregistrează incorect cantitatea de gaze naturale este prevăzută la art. 17 lit. c);
    d) nu înregistrează nicio cantitate de gaze naturale sau înregistrează parţial este prevăzută la art. 17 lit. d);
    e) reia contorizarea de la 0 şi astfel se pierd informaţii importante şi arhive este prevăzută la art. 17 lit. f).


    SECŢIUNEA a 5-a
    Convertorul electronic/Calculatorul de debit care a înregistrat cantitatea de gaze naturale în regim de alarmă
    ART. 19
    Sesizarea parametrilor de funcţionare în afara domeniului normal de lucru se realizează diferit în funcţie de tipul convertorului electronic/calculatorului de debit care este montat; volumul necorectat de gaze naturale consumat în aceste condiţii se înregistrează într-un registru separat, de alarmă, situaţie prevăzută la art. 8 lit. d).

    ART. 20
    Înregistrarea în regim de alarmă prevăzută la art. 19 se realizează în următoarele cazuri:
    a) depăşirea domeniului de măsurare pentru temperatura gazelor naturale;
    b) depăşirea domeniului de măsurare pentru presiunea gazelor naturale;
    c) depăşirea debitului de gaze naturale;
    d) traductorii de presiune şi temperatură sunt defecţi.


    ART. 21
    În situaţiile prevăzute la art. 20, convertoarele electronice nu înregistrează cantitatea de gaze naturale la condiţiile standard, respectiv presiunea gazelor naturale p = 1,01325 bar şi temperatura gazelor naturale T = 288,15K.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Întreruperea comunicaţiei dintre contor şi convertorul electronic/calculatorul de debit
    ART. 22
    Întreruperea comunicaţiei între contor şi convertorul electronic/calculatorul de debit, prevăzută la art. 8 lit. e), se poate datora mai multor cauze, respectiv:
    a) conexiuni imperfecte/incorecte, respectiv contacte oxidate sau deteriorate;
    b) întrerupere cabluri de comunicaţie, respectiv rupte, roase de animale etc.;
    c) pătrunderea apei în mecanismul integrator;
    d) pătrunderea apei sau prafului în convertorul electronic/ calculatorul de debit;
    e) baterie epuizată;
    f) generator de impulsuri defect etc.


    ART. 23
    În situaţia în care are loc o întrerupere a comunicaţiei între contor şi convertorul electronic/calculatorul de debit, contorul înregistrează cantitatea de gaze naturale neconvertită, iar convertorul/calculatorul de debit nu înregistrează nimic, nici cantitatea de gaze naturale neconvertită şi nici cea convertită la condiţiile de bază.

    ART. 24
    În situaţia prevăzută la art. 23, convertorul electronic/calculatorul de debit funcţionează normal, însă nu înregistrează impulsurile transmise de contor, iar din arhiva convertorului/calculatorului de debit, dacă este posibil, se poate deduce momentul în care a intervenit defecţiunea.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Înregistrarea nejustificată de către convertorul electronic/calculatorul de debit a unor impulsuri sau setarea eronată a valorii unui impuls
    ART. 25
    Înregistrarea nejustificată de către convertorul electronic/calculatorul de debit a unor impulsuri sau setarea eronată a valorii unui impuls, prevăzută la art. 8 lit. f), influenţează înregistrarea cantităţilor de gaze naturale de către convertorul electronic/calculatorul de debit şi se poate datora următoarelor cauze:
    a) defecţiuni ale generatorului de impulsuri de pe contor;
    b) defecţiuni ale înregistratorului de impulsuri din convertor/ calculatorul de debit;
    c) modificarea nejustificată a valorii impulsurilor.


    ART. 26
    Cauzele prevăzute la art. 25 sunt menţionate în raportul de expertiză.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Defecţiunile de montaj ale mijlocului de măsurare în instalaţia de utilizare a gazelor naturale
    ART. 27
    Defecţiunile de montaj, prevăzute la art. 8 lit. g), apar după instalarea mijlocului de măsurare în instalaţia de utilizare a gazelor naturale şi determină înregistrarea unei cantităţi de gaze naturale nejustificate.

    ART. 28
    Înregistrările nejustificate prevăzute la art. 27 apar din cauza cel puţin a uneia din următoarele situaţii:
    a) neetanşeităţi la piuliţa racordului olandez de la ieşirea din contor;
    b) deteriorarea sau apariţia unor defecţiuni ascunse la fitingurile din fontă;
    c) deteriorarea garniturilor de cauciuc;
    d) fisurarea îmbinării racordurilor pe carcasa contorului etc.


    ART. 29
    Cauzele prevăzute la art. 28 sunt prevăzute în nota de constatare/raportul de expertiză.

    CAP. III
    Algoritmul de calcul al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat clienţilor finali
    SECŢIUNEA 1
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale ca urmare a unei reclamaţii/sesizări/divergenţe primite de la un client final
    ART. 30
    Operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale are obligaţia de a efectua citirea contoarelor, convertoarelor electronice de volum sau a calculatoarelor de debit, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare.

    ART. 31
    În situaţia în care, în urma expertizării metrologice a contorului, convertorului electronic sau a calculatorului de debit, acesta este declarat defect, atunci operatorul sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale are obligaţia recalculării volumului de gaze naturale pentru perioada în care acestea nu au funcţionat sau au funcţionat defectuos.

    ART. 32
    Algoritmul de calcul prevăzut la art. 9 reprezintă recalcularea cantităţilor de gaze naturale şi este aplicabil mijloacelor de măsurare a gazelor naturale compuse din contor şi convertor electronic sau sistemelor de măsurare dotate cu calculatoare de debit.

    ART. 33
    (1) Contoarele, convertoarele electronice sau calculatoarele de debit sunt declarate ca fiind defecte în urma unei expertize metrologice, care constă în examinarea vizuală şi verificarea metrologică.
    (2) Expertiza metrologică prevăzută la alin. (1) se poate realiza în teren sau într-un laborator metrologic autorizat.
    (3) Expertiza metrologică prevăzută la alin. (1) este efectuată prin grija operatorului sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale în urma autosesizării sau în urma unor reclamaţii/sesizării/divergenţei primite de la clientul final sau de la furnizorul de gazele naturale cu care clientul final are încheiat contractul de furnizare gaze naturale.

    ART. 34
    În funcţie de natura reclamaţiei/sesizării/ divergenţei, precum şi de raportul de expertiză metrologică, operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale recalculează sau nu cantităţile de gaze naturale.

    ART. 35
    În situaţia în care rezultatul raportului de expertiză metrologică a mijlocului de măsurare a gazelor naturale este „respins“, pentru motive precum zgomote în funcţionare, aspect, cădere de presiune etc., dar erorile de măsurare se încadrează în limitele maxime admise de legislaţia metrologică în vigoare, cantităţile de gaze naturale măsurate nu se recalculează.

    ART. 36
    (1) În situaţia în care rezultatul raportului de expertiză metrologică a mijlocului de măsurare a gazelor naturale este „respins“ şi erorile de măsurare nu se încadrează în limitele maxime admise de legislaţia metrologică în vigoare, cantităţile de gaze naturale măsurate se recalculează pentru perioada reclamată, de la ultima citire efectuată înainte de perioada reclamată, dar nu mai mult de 3 luni de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării/divergenţei.
    (2) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se realizează prin aplicarea, după caz, a:
    a) volumului mediu facturat pe perioadele similare din ultimii 3 ani, dacă defecţiunea constatată este din categoria înregistrări aleatorii ale consumului de gaze naturale, antrenări simultane ale rolelor cifrate sau contorul a fost neetanş, cu condiţia ca neetanşeitatea contorului să fie după mecanismul de măsurare a gazelor naturale;
    b) unui procent, calculat ca medie aritmetică a depăşirilor limitelor admise ale erorilor de măsurare obţinute pentru debitele Q_max şi 0,2Q_max, din care se exclude eroarea de măsurare maximă admisă de legislaţia metrologică în vigoare, respectiv eroarea obţinută la debitul Q_min, dacă defecţiunea constatată este din cauza erorilor de măsurare care sunt în afara limitelor admise; dacă la un debit de gaze naturale eroarea de măsurare se încadrează în limitele admise, se calculează eroarea ca medie aritmetică la cele două debite.

    (3) În situaţia în care nu este posibilă calcularea mediei pe ultimii 3 ani, prevăzută la alin. (2) lit. a), recalcularea cantităţilor de gaze naturale are la bază media zilnică realizată în proxima lună calendaristică în care contorul a funcţionat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale prin aplicarea unui volum mediu
    I. Contor blocat „pe deschis“, la un client final care are o vechime mai mare de 3 ani
    ART. 37
    În situaţia în care s-a constatat că este blocat contorul pe „deschis“ sau este defect în luna „n“ anul „X“, recalcularea cantităţilor de gaze naturale se realizează pentru ultimele 3 luni anterioare reclamaţiei/sesizării/divergenţei.

    ART. 38
    Volumele de gaze naturale înregistrate pentru perioadele similare din ultimii 3 ani, conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), sunt:
    V_X–1 = V_n–2X–1 + V_n–1X–1 + V_nX–1
    V_X–2 = V_n–2X–2 + V_n–1X–2 + V_nX–2
    V_X–3 = V_n–2X–3 + V_n–1X–3 + V_nX–3,
    unde:
    - V_X–1 - volumul de gaze naturale din anul anterior defectului, calculat ca suma volumelor aferente celor 3 luni, [mc];
    – V_X–2 - volumul de gaze naturale din anul al doilea anterior defectului, calculat ca suma volumelor aferente celor 3 luni, [mc];
    – V_X–3 - volumul de gaze naturale din anul al treilea anterior defectului, calculat ca suma volumelor aferente celor 3 luni, [mc];
    – X - anul în care s-a constatat defecţiunea;
    – n - luna în care s-a constatat defecţiunea;
    – V_n-2X-1, V_n-1X-1, V_nX-1 - volumul de gaze naturale facturate în cele 3 luni, din anul X-1, [mc];
    – V_n-2X-2, V_n-1X-2, V_nX-2 – volumul de gaze naturale facturate în cele 3 luni, din anul X-2, [mc];
    – V_n-2X-3, V_n-1X-3, V_nX-3 - volumul de gaze naturale facturate în cele 3 luni, din anul X-3, [mc].    ART. 39
    Volumul mediu de gaze naturale se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)


    ART. 40
    Volumul de gaze naturale care trebuie facturat, având în vedere defecţiunea de contor blocat „pe deschis“ sau contorul este defect, se calculează cu formula:
    V_f = V_med–V_facturat,
    unde:
    - V_f - Volumul de gaze naturale care trebuie facturat, [mc];
    – V_med - volumul mediu de gaze naturale, [mc];
    – V_facturat - volumul de gaze naturale facturat în lunile n, n1, n-2 ale anului X, [mc].
    II. Contor blocat „pe deschis“ la un client final care are o vechime mai mică de 3 luni
    ART. 41
    În situaţia prevăzută la art. 36 alin. (3), în care clientul final are o vechime mai mică de 3 luni şi contorul s-a blocat „pe deschis“, se calculează o cantitate medie zilnică de gaze naturale aferentă proximei luni calendaristice, în care contorul a funcţionat, cu ajutorul căreia se recalculează volumul de gaze naturale care trebuie facturat pentru perioada valabilităţii contractului de furnizare a gazelor naturale, în care contorul a fost blocat.

    ART. 42
    Volumul de gaze naturale prevăzut la art. 41 se calculează cu formula:
    V_fc = Nr. zile x V_mediu zilnic,
    unde:
    - V_fc - volumul de gaze naturale ce trebuie facturat pentru perioada valabilităţii contractului de furnizare a gazelor naturale, [mc];
    – V_mediu zilnic - cantitate medie zilnică de gaze naturale aferentă proximei luni calendaristice, [mc/zi].    ART. 43
    În situaţia în care nu există istoric de consum, pentru perioada de nefuncţionare a mijlocului de măsurare, volumul de gaze naturale ce trebuie facturat se calculează:
    a) pe baza profilului de consum elaborat de către operatorul sistemului de gaze naturale la care este racordat locul de consum, aferent categoriei în care este încadrat clientul final;
    b) luând în considerare 80% din debitul maxim instalat de gaze naturale, în cazul în care operatorul sistemului de gaze naturale la care este racordat locul de consum nu are elaborat un profil de consum.    SECŢIUNEA a 3-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale prin aplicarea unui procent
    ART. 44
    Procentul prevăzut la art. 36 alin. (2) lit. b) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - F - procent, [%];
    – Er_med mas - eroarea de măsurare medie obţinută;
    – Er_max adm - eroarea de măsurare maximă admisă de legislaţia metrologică în vigoare.    ART. 45
    (1) În situaţia în care procentul prevăzut la art. 44 este mai mic decât zero, respectiv F < 0, operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale facturează suplimentar un volum de gaze naturale.
    (2) Volumul prevăzut la alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_facturat procent - volumul de gaze naturale facturat suplimentar, [mc];
    – V_înreg 3 - volumul de gaze naturale înregistrat pe ultimele 3 luni, [mc];
    – |F| - procentul prevăzut la art. 44, în modul, [%].


    (3) Operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale este cel care elaborează şi comunică factura aferentă recalculării volumului de gaze naturale pentru locul de consum.

    ART. 46
    (1) În situaţia în care procentul prevăzut la art. 44 este mai mare decât zero, respectiv F > 0, operatorul sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale stornează clientului final/furnizorului, după caz, contravaloarea unui volum de gaze naturale.
    (2) Volumul prevăzut la alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_stornat procent - volumul de gaze naturale ce se stornează clientului final, [mc];
    – V_înreg 3 - volumul de gaze naturale înregistrat pe ultimele 3 luni, [mc];
    – |F| - procentul prevăzut la art. 44, în modul, [%].    SECŢIUNEA a 4-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale în situaţia în care nu există informaţii certe despre perioada în care sistemul/mijlocul de măsurare a fost defect şi nu a înregistrat
    ART. 47
    (1) În situaţia în care istoricul de consum pe ultimii 3 ani nu este relevant sau clientul final aduce dovezi că s-au modificat aparatele consumatoare de combustibili gazoşi aflate în funcţiune şi gradul lor de utilizare, se recalculează un volum de gaze naturale pentru o perioadă de maximum 3 luni pe baza unui debit mediu orar agreat de comun acord între părţi.
    (2) Volumul de gaze prevăzut la alin. (1) se calculează cu formula:
    V_facturat = Q_mediu x t_defect,
    unde:
    - V_facturat - volumul de gaze naturale ce se facturează, [mc];
    – Q_mediu - debitul mediu orar de gaze naturale stabilit de comun acord între părţi, [mc/h];
    – t_defect - timpul în care sistemul/mijlocul de măsurare a fost defect, dar nu mai mult de 3 luni, [h].    SECŢIUNEA a 5-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale în baza informaţiilor deţinute de arhivă
    ART. 48
    (1) Recalcularea cantităţilor de gaze naturale se realizează de operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale pentru perioadele prevăzute la art. 8 din procedură, luând în considerare întreaga perioadă în care există informaţii certe privind durata defecţiunii şi parametrii de livrare ai gazelor naturale, respectiv presiunea, temperatura etc., din arhivele orare/zilnice/lunare extrase din memoria convertoarelor electronice/calculatoarelor de debit.
    (2) Pentru recalcularea cantităţilor de gaze naturale, pe baza informaţiilor din arhiva prevăzută la alin. (1) se iau în vedere perioadele relevante în care sistemul/mijlocul de măsurare a funcţionat normal - ore/zile/luni, astfel încât valoarea recalculată să fie cât mai reală.

    ART. 49
    Volumul convertit recalculat de gaze naturale în funcţie de debitul mediu orar din arhiva convertorului/calculatorului de debit se calculează cu formula:
    V_cr = Q_med x t,
    unde:
    - V_cr - volumul convertit recalculat de gaze naturale, în condiţii standard de presiune şi temperatură, [mc];
    – Q_med - debitul mediu orar rezultat din arhivă, în condiţii standard de presiune şi temperatură, [mc/h];
    – t - timpul în care nu s-a înregistrat volumul convertit rezultat din arhivă, [h].    ART. 50
    Volumul convertit recalculat de gaze naturale în funcţie de volumul neconvertit înregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit în regim de alarmă sau indexul contorului, dar neînregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit, se calculează cu formula:
    V_cr = V_n/al x C,
    unde:
    - V_cr - volumul convertit recalculat de gaze naturale, în condiţii standard de presiune şi temperatură, [mc];
    – V_n/al - volumul neconvertit de gaze naturale neînregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit sau volum neconvertit de gaze naturale înregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit în regim de alarmă rezultat din arhivă sau indexul contorului, [mc];
    – C - coeficientul mediu de conversie conform înregistrărilor din arhivă.    ART. 51
    Volumul convertit recalculat de gaze naturale în funcţie de volumul convertit înregistrat nejustificat de convertorul electronic/calculatorul de debit, respectiv fluctuaţia gazelor naturale pe conductă sau valoarea de impuls eronată, se calculează cu formula:
    V_cr = (V_ni–V_nin) x C,
    unde:
    - V_cr - volumul convertit recalculat de gaze naturale, în condiţii standard de presiune şi temperatură, [mc];
    – V_ni - volumul indicat de indexul contorului, înregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit, [mc];
    – V_nin - volumul neconvertit de gaze naturale înregistrat nejustificat de convertorul electronic/calculatorul de debit, [mc];
    – C - coeficientul mediu de conversie conform înregistrărilor din arhivă în perioada respectivă.    ART. 52
    În situaţia în care nu există informaţii certe privind perioada de manifestare a defecţiunii şi valorile parametrilor de livrare ai gazelor naturale, recalcularea cantităţilor de gaze naturale se realizează în funcţie de consumurile medii înregistrate în perioade similare din ultimii 3 ani, conform prevederilor art. 38.

    ART. 53
    În situaţia în care sistemul/mijlocul de măsurare este constatat defect, iar clientul este unul nou, recalcularea cantităţilor de gaze naturale se poate realiza pe baza înregistrărilor din proxima lună cu consum, după înlocuirea sistemului/mijlocului de măsurare sau pe baza profilului de consum elaborat de către operatorul sistemului de gaze naturale la care este racordat locul de consum, aferent categoriei în care este încadrat clientul final.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale pentru defecţiunile cu privire la contorul mecanic blocat „pe deschis“ şi convertorul electronic/calculatorul de debit corespunzător
    ART. 54
    (1) Recalcularea cantităţilor de gaze naturale pentru defecţiunile cu privire la contorul mecanic blocat „pe deschis“ şi convertorul electronic/calculatorul de debit corespunzător se realizează pe baza înregistrărilor orare/zilnice/lunare din arhiva convertorului/calculatorului de debit.
    (2) Din arhiva prevăzută la alin. (1) se poate/pot identifica:
    a) momentul în care consumul a scăzut la 0, respectiv „s-a blocat contorul“;
    b) debitele orare de gaze naturale din perioada premergătoare blocajului contorului.


    ART. 55
    În funcţie de durata blocajului, respectiv de timpul în care nu s-a înregistrat volumul convertit de gaze naturale, se stabileşte debitul mediu orar - Q_mediu pentru o perioadă:
    a) similară din săptămâna/luna precedentă în care contorul a funcţionat normal;
    b) de 7, 10, 15, 30 de zile sau alt interval relevant din perioada în care contorul a funcţionat normal şi există înregistrări în arhiva convertorului/calculatorului de debit.


    ART. 56
    Durata blocajului prevăzut la art. 55 reprezintă timpul scurs de la apariţia blocajului şi până la înlocuirea contorului defect, inclusiv perioada de înlocuire dacă s-au livrat gaze naturale pe ocolitor.

    ART. 57
    Volumul de gaze naturale care trebuie facturat, aferent perioadei în care contorul a fost blocat „pe deschis“, se calculează cu formula:
    V_Dfacturat = Q_mediu x t_defect,
    unde:
    - V_Dfacturat - volumul de gaze naturale ce se facturează, în condiţii standard de presiune şi temperatură, [mc];
    – Q_mediu - debitul mediu orar de gaze naturale prevăzut la art. 55, [mc/h];
    – t_defect - durata blocajului prevăzut în arhivă, [h].    SECŢIUNEA a 7-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale pentru defecţiunile cu privire la contorul corespunzător şi convertorul electronic/calculatorul de debit defect
    ART. 58
    În situaţia în care convertorul electronic/ calculatorul de debit este defect, dar există informaţii în arhiva electronică care să ateste momentul apariţiei defecţiunii şi valorile parametrilor din acel moment, recalcularea cantităţilor de gaze naturale se realizează pe baza volumului necorectat care nu a fost înregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit şi a coeficientului de conversie mediu stabilit pentru perioada premergătoare apariţiei defecţiunii.

    ART. 59
    (1) Condiţia de bază pentru un sistem/mijloc de măsurare a gazelor naturale să funcţioneze normal este ca indexul contorului să fie egal cu valoarea volumului necorectat afişat de convertorul electronic/calculatorul de debit.
    (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) o face situaţia în care există o diferenţă între indexul mecanic al contorului şi valoarea volumului de gaze naturale neconvertit din convertorul electronic/calculatorul de debit, dar aceasta este mai mică decât valoarea impulsului setată în convertor; diferenţa este datorată momentului citirii celor două valori, care este identic cu momentul generării impulsului.

    ART. 60
    Volumul necorectat care nu a fost înregistrat de către un convertor electronic/calculator de debit defect se calculează cu formula:
    V_necneînreg = I_c – V_nec,
    unde:
    - V_necneînreg - volumul necorectat de gaze naturale care nu a fost înregistrat de către un convertor electronic/calculator de debit defect, [mc];
    – I_c - indexul contorului, [mc];
    – V_nec - volumul necorectat de gaze naturale afişat de convertor electronic/calculator de debit sau citit în înregistrările din arhiva acestuia, [mc].    ART. 61
    În funcţie de durata defecţiunii convertorului electronic/calculatorului de debit, se stabileşte coeficientul de conversie mediu pentru o perioadă:
    a) similară din săptămâna/luna precedentă, când contorul a funcţionat normal;
    b) de 7, 10, 15, 30 de zile sau alt interval relevant din perioada în care contorul a funcţionat normal şi există înregistrări în arhiva convertorului electronic/calculatorului de debit.


    ART. 62
    (1) Coeficientul de conversie mediu prevăzut la art. 61 este raportul dintre volumul de gaze naturale corectat şi cel necorectat dintr-o anumită perioadă, respectiv oră/zi/lună.
    (2) Coeficientul de conversie prevăzut la alin. (1) se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - C_cmediu - coeficient de conversie mediu, aferent perioadei premergătoare apariţiei defecţiunii, [adimensional];
    – V_c - volumul de gaze naturale corectat, [mc];
    – V_nec - volumul de gaze naturale necorectat, [mc].    ART. 63
    Volumul corectat neînregistrat aferent defecţiunii contorului corespunzător şi convertorului electronic/calculatorului de debit defect, care urmează să fie facturat, se calculează cu formula:
    V_cneînreg = V_necneînreg x C_cmediu,
    unde:
    - V_cneînreg - volumul corectat neînregistrat, în condiţii standard de presiune şi temperatură [mc];
    – V_necneînreg - volumul necorectat neînregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit defect, [mc];
    – C_cmediu - coeficientul de conversie mediu, [adimensional].    SECŢIUNEA a 8-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale pentru defecţiunile cu privire la convertorul electronic/calculatorul de debit care a înregistrat un anumit volum necorectat în regim de alarmă
    ART. 64
    În situaţia în care convertorul electronic/calculatorul de debit a sesizat că unul dintre parametrii măsuraţi, respectiv presiunea sau temperatura gazelor naturale, este în afara domeniului specificat, gestionarea parametrilor de volum în regim de alarmă se realizează diferit în funcţie de modelul convertorului electronic/calculatorului de debit.

    ART. 65
    Recalcularea cantităţii de gaze naturale înregistrate în regim de alarmă se realizează, dacă se poate, pe baza volumului necorectat înregistrat în regim de alarmă de către convertorul electronic/calculatorul de debit şi a coeficientului de conversie mediu stabilit pentru perioada premergătoare apariţiei funcţionării convertorului electronic/calculatorului de debit în regim de alarmă.

    ART. 66
    În funcţie de durata funcţionării convertorului electronic/calculatorului de debit în regim de alarmă se stabileşte coeficientul de conversie mediu pentru o perioadă:
    a) similară din săptămâna/luna precedentă, când contorul a funcţionat normal;
    b) de 7, 10, 15, 30 de zile sau alt interval relevant din perioada în care contorul a funcţionat normal şi există înregistrări în arhiva convertorului electronic/calculatorului de debit.


    ART. 67
    Coeficientul de conversie mediu prevăzut la art. 66 se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - C_cmediu - coeficientul de conversie mediu, aferent perioadei premergătoare apariţiei funcţionării convertorului electronic/calculatorului de debit în regim de alarmă, [adimensional];
    – V_c - volumul de gaze naturale corectat, [mc];
    – V_nec - volumul de gaze naturale necorectat, [mc].    ART. 68
    (1) Volumul corectat neînregistrat în regim de alarmă de către convertorul electronic/calculatorul de debit, aferent defecţiunii cu privire la convertorul electronic/calculatorul de debit care a înregistrat un anumit volum necorectat în regim de alarmă, care urmează să fie facturat se calculează cu formula:
    V_cneînreg/al = V_necneînreg/al x C_cmediu,
    unde:
    - V_cneînreg/al - volumul corectat neînregistrat, în condiţii standard de presiune şi temperatură [mc];
    – V_necneînreg/al - volumul necorectat neînregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit în regim de alarmă, [mc];
    – C_cmediu - coeficientul de conversie mediu, [adimensional].


    (2) Volumul necorectat înregistrat în regim de alarmă, prevăzut la alin. (1), se citeşte din memoria sau arhiva convertorului electronic/calculatorului de debit cu ajutorul echipamentului de comunicaţie.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale pentru defecţiunile cu privire la întreruperea comunicaţiei dintre contorul şi convertorul electronic/calculatorul de debit
    ART. 69
    Întreruperea comunicaţiei dintre contorul şi convertorul electronic/calculatorul de debit constă în lipsa înregistrării impulsurilor care reprezintă indexul înregistrat de contor, în condiţiile în care atât contorul, cât şi convertorul electronic/calculatorul de debit funcţionează normal.

    ART. 70
    Volumul necorectat de gaze naturale care nu a fost înregistrat de către un convertor electronic/calculator de debit din cauza întreruperii comunicaţiei cu contorul sau a altei cauze prevăzute la art. 22 reprezintă diferenţa dintre indexul contorului şi V_nec afişat de convertorul electronic/calculator de debit:
    V_necneînreg = I_c – V_nec,
    unde:
    - V_necneînreg - volumul necorectat de gaze naturale care nu a fost înregistrat de către un convertor electronic/calculator de debit, [mc];
    – I_c - indexul contorului, [mc];
    – V_nec - volumul necorectat de gaze naturale afişat de convertorul electronic/calculatorul de debit, [mc].    ART. 71
    (1) În funcţie de durata defecţiunii comunicaţiei se stabileşte coeficientul de conversie mediu pentru o perioadă:
    a) similară din săptămâna/luna precedentă, când contorul a funcţionat normal;
    b) de 7, 10, 15, 30 de zile sau alt interval relevant din perioada în care contorul a funcţionat normal şi există înregistrări în arhiva convertorului electronic/calculatorului de debit.

    (2) Coeficientul de conversie mediu prevăzut la alin. (1) se calculează conform prevederilor art. 62.
    (3) În situaţia în care în convertorul electronic/calculatorul de debit există înregistrări ale valorilor parametrilor gazelor naturale, respectiv presiunea şi temperatura gazelor naturale, coeficientul de conversie mediu prevăzut la alin. (1) se poate calcula şi pentru perioada în care a fost întreruptă comunicaţia.

    ART. 72
    Volumul corectat de gaze naturale neînregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit, aferent defecţiunii cu privire la întreruperea comunicaţiei dintre contorul şi convertorul electronic/calculatorul de debit, care urmează să fie facturat se calculează cu formula:
    V_cneînreg = V_necneînreg x C_cmediu,
    unde:
    - V_cneînreg - volumul corectat de gaze naturale neînregistrat, în condiţii standard de presiune şi temperatură [mc];
    – V_necneînreg - volumul necorectat de gaze naturale neînregistrat de convertorul electronic/calculatorul de debit, [mc];
    – C_cmediu - coeficientul de conversie mediu, [adimensional].    SECŢIUNEA a 10-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale pentru defecţiunile cu privire la înregistrarea nejustificată de către convertorul electronic/calculatorul de debit a unei cantităţi de gaze naturale
    ART. 73
    În situaţia în care se constată că s-a înregistrat nejustificat de către convertorul electronic/calculatorul de debit o cantitate de gaze naturale, contravaloarea acesteia se stornează clientului final.

    ART. 74
    Înregistrarea nejustificată a unei cantităţi de gaze naturale este pusă în evidenţă prin valoarea mai mare a volumului de gaze naturale necorectat de convertorul electronic/calculatorul de debit decât cea afişată de indexul contorului.

    ART. 75
    Volumul corectat şi volumul necorectat de gaze naturale, înregistrate nejustificat, precum şi perioada în care sa produs anomalia nu sunt înregistrate în arhiva convertorului electronic/calculator de debit şi nu pot fi puse în evidenţă, fapt prevăzut la art. 74.

    ART. 76
    Volumul necorectat de gaze naturale care a fost înregistrat nejustificat de către un convertor electronic/calculator de debit se calculează cu formula:
    V_necînregnej = V_nec – I_c,
    unde:
    - V_necînregnej - volumul necorectat de gaze naturale care a fost înregistrat nejustificat de către un convertor electronic/ calculator de debit, [mc];
    – V_nec - volumul necorectat de gaze naturale afişat de convertorul electronic/calculator de debit, [mc];
    – I_c - indexul contorului, [mc].    ART. 77
    (1) Coeficientul de conversie mediu care se ia în calcul reprezintă raportul dintre volumul corectat şi cel necorectat din intervalul de timp în care se estimează ca s-a produs anomalia.
    (2) Coeficientul de conversie prevăzut la alin. (1) se calculează cu formula prevăzută la art. 62.

    ART. 78
    Volumul corectat de gaze naturale, înregistrat nejustificat de convertorul electronic/calculatorul de debit, care urmează să fie stornat clientului final se calculează cu formula:
    V_cînregnej = V_necînregnej x C_cmediu,
    unde:
    - V_cînregnej - volumul corectat de gaze naturale înregistrat nejustificat de convertorul electronic/calculatorul de debit, în condiţii standard de presiune şi temperatură [mc];
    – V_necînregnej - volumul necorectat de gaze naturale înregistrat nejustificat de convertorul electronic/calculatorul de debit, [mc];
    – C_cmediu - coeficientul de conversie mediu, [adimensional].    SECŢIUNEA a 11-a
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale pentru defecţiunile de montaj ale mijlocului de măsurare în instalaţia de utilizare a gazelor naturale
    ART. 79
    Defecţiunile de montaj ce apar în special la contoarele de gaze naturale cu membrană, la piuliţa racordului olandez de la ieşirea din contor, prevăzute la art. 28 lit. a), prezintă scurgeri de gaze naturale care sunt înregistrate de contor, dar care nu pot fi imputate clientului final.

    ART. 80
    Recalcularea cantităţilor de gaze naturale contorizate greşit din cauza defecţiunilor de montaj se realizează în funcţie de debitul orar înregistrat în condiţii de neetanşeitate existente în momentul în care s-a constatat defecţiunea şi de durata acesteia.

    ART. 81
    Volumul înregistrat nejustificat de gaze naturale se calculează pentru jumătate din perioada parcursă de la instalarea contorului până la data constatării defectului, dar nu mai mult de 3 luni de la data apariţiei defectului.

    ART. 82
    (1) Stabilirea debitului orar de gaze naturale, care se pierde pe la defecţiunea de montaj, se realizează în condiţiile în care toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi deservite de instalaţia de utilizare sunt închise.
    (2) Debitul orar pierdut de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), se calculează prin cronometrarea timpului în care contorul înregistrează o anumită cantitate de gaze naturale, după ce toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi au fost oprite, şi utilizând formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Q - debit orar pierdut de gaze naturale, în condiţii standard de presiune şi temperatură, [mc/h];
    – C - cantitatea de gaze naturale înregistrată de contor, [dmc];
    – t - timpul în care s-a înregistrat cantitatea de gaze naturale, după ce toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi au fost oprite [min].    ART. 83
    Volumul înregistrat nejustificat de către contor, datorită defecţiunilor de montaj, a cărui valoare urmează să fie stornată clientului final, se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V - volumul înregistrat nejustificat de către contor, datorită defecţiunilor de montaj, [mc];
    – Q - debit orar pierdut de gaze naturale, în condiţii standard de presiune şi temperatură, [mc/h], calculat conform prevederilor art. 82 alin. (2);
    – t_n - timpul în care s-a înregistrat de contor volumul nejustificat, [h].    CAP. IV
    Valori recuperate
    ART. 84
    În situaţia în care rezultatul raportului de expertiză metrologică a mijlocului de măsurare este „respins“, pe motiv de intervenţii neautorizate asupra acestuia, respectiv lovire, deteriorare, accident etc., caz în care contorul şi/sau convertorul electronic/calculatorul de debit nu mai pot/poate fi utilizate/ utilizat, operatorul sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale are obligaţia să recupereze contravaloarea contabilă a mijloacelor/mijlocului fixe/fix, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, şi să recalculeze cantitatea de gaze naturale neînregistrată ca urmare a deteriorării mijlocului de măsurare pe baza prevederilor prezentei anexe.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016