Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 21 octombrie 2020  privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 21 octombrie 2020 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1022 din 3 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 183 din 21 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1022 din 3 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri.

    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie concesionar şi utilizatorii de tip clienţi finali noncasnici, denumiţi în continuare utilizatori, care solicită:
    a) racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum noi prin intermediul unor instalaţii de racordare cu lungime de până la 2.500 metri, aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care operatorul are concesiunea serviciului public de distribuţie;
    b) un spor de putere pentru consum, determinat de dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii la locurile de consum alimentate prin intermediul unor instalaţii de racordare cu lungime de până la 2.500 metri, aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care operatorul are concesiunea serviciului public de distribuţie.

    (2) Instalaţiile de racordare realizate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi art. 3 alin. (1) sunt în proprietatea operatorilor de distribuţie concesionari.
    (3) Lungimea instalaţiei de racordare se măsoară pe traseul instalaţiei de racordare proiectate între punctul de racordare şi punctul de delimitare.
    (4) La modificări ale instalaţiei de racordare solicitate de utilizator, cu excepţia cazului în care aceasta se realizează etapizat, şi/sau la modificări ale elementelor tehnice, energetice sau administrative, aferente locurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public prin intermediul unor instalaţii de racordare cu lungime de până la 2.500 metri în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, se aplică prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.
    (5) Prezenta procedură nu se aplică:
    a) la racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum temporare sau a organizărilor de şantier pentru construirea obiectivelor care se realizează la locurile de consum;
    b) la racordarea locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi mai mari de 2.500 metri, caz în care se aplică prevederile Regulamentului.


    ART. 3
    (1) Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de racordare prevăzute la art. 2 alin. (1), inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3).
    (2) Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public se realizează de către persoane autorizate sau operatori economici atestaţi de autoritatea competentă potrivit legii.
    (3) Verificarea activităţilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoane autorizate sau atestate de autoritatea competentă potrivit legii.

    ART. 4
    (1) În cazul în care soluţia de racordare a unui loc de consum din categoria celor menţionate la art. 2 alin. (1), prevăzută în avizul tehnic de racordare, stabileşte racordarea acestuia prin două sau mai multe căi de alimentare situate pe acelaşi traseu, lungimea instalaţiei de racordare se consideră lungimea traseului.
    (2) Operatorul de distribuţie concesionar asigură finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare prevăzute la alin. (1), dacă instalaţia de racordare respectivă are lungime de până la 2.500 metri, măsurată conform prevederilor art. 2 alin. (3).
    (3) În cazul în care soluţia de racordare a unui loc de consum din categoria celor menţionate la art. 2 alin. (1), prevăzută în avizul tehnic de racordare, stabileşte racordarea acestuia prin două sau mai multe căi de alimentare situate pe trasee diferite, operatorul de distribuţie concesionar asigură finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie aferente tuturor căilor de alimentare, dacă suma lungimilor acestora, măsurate conform prevederilor art. 2 alin. (3), este de până la 2.500 metri.
    (4) În cazul în care suma lungimilor căilor de alimentare a locului de consum prevăzut la alin. (3), măsurate conform prevederilor art. 2 alin. (3), este mai mare de 2.500 metri, nu se aplică prevederile prezentei proceduri.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 5
    Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Procesul de racordare la reţelele electrice de interes public
    ART. 6
    Pentru realizarea racordării la reţeaua electrică de interes public a instalaţiilor aferente locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici, prin intermediul unor instalaţii de racordare cu lungime de până la 2.500 metri, se parcurg etapele de racordare prevăzute de Regulament, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 7
    (1) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuţie concesionar conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea ale unui loc de consum din categoria celor menţionate la art. 2 alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului şi conţinutului-cadru al avizului tehnic de racordare aprobat de autoritatea competentă.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1), utilizatorul plăteşte doar componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii.
    (3) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare, respectiv pentru proiectarea şi execuţia acesteia, stabilită conform reglementărilor în vigoare, se suportă de către operatorul de distribuţie concesionar şi este recunoscută în tariful de distribuţie aprobat de autoritatea competentă.
    (4) În cazul în care instalaţia de racordare finanţată şi realizată de operatorul de distribuţie concesionar conform prevederilor art. 3 alin. (1) are o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de distribuţie concesionari a altor utilizatori.
    (5) Prin derogare de la prevederile Regulamentului, valoarea garanţiei financiare pe care operatorul de distribuţie concesionar are dreptul să o solicite utilizatorului prin avizul tehnic de racordare la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum din categoria celor menţionate la art. 2 alin. (1), cu o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW, reprezintă un procent de maximum 20% din valoarea prevăzută la alin. (3).
    (6) Garanţia financiară se constituie prin virament bancar într-un cont de garanţie deschis de utilizator în favoarea operatorului de distribuţie concesionar la o bancă agreată de părţi, prin scrisoare de garanţie bancară sau prin alt instrument de garantare emis de o societate de asigurări, instrument care va avea aceeaşi forţă juridică şi aplicabilitate ca scrisoarea de garanţie bancară, fiind necondiţionat, ferm, irevocabil şi reprezentând o garanţie autonomă şi independentă.
    (7) Valoarea şi forma garanţiei financiare prevăzute la alin. (6) se înscriu în avizul tehnic de racordare şi în contractul de racordare. Condiţiile în care garanţia financiară se execută/se restituie/încetează sunt prevăzute în contractul de racordare.

    ART. 8
    (1) După primirea avizului tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de distribuţie concesionar încheierea contractului de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului.
    (2) Contractul de racordare prevăzut la alin. (1) respectă formatul-cadru din anexa nr. 1.

    ART. 9
    (1) Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de distribuţie concesionar, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, componenta tarifului de racordare prevăzută la art. 7 alin. (2).
    (2) Componenta tarifului de racordare prevăzută la alin. (1) se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.

    ART. 10
    (1) Instalaţia de racordare a locurilor de consum prevăzute la art. 2 alin. (1) se realizează de către operatorul de distribuţie concesionar doar după executarea instalaţiei de utilizare aferente acestora.
    (2) Utilizatorul are obligaţia ca, până la data încheierii de către operatorul de distribuţie concesionar a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare, să depună la operator dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia.
    (3) Dosarul instalaţiei de utilizare prevăzut la alin. (2) se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde documentele prevăzute de Regulament, cu excepţia documentelor care confirmă efectuarea verificărilor/probelor/ încercărilor/testelor conform normelor în vigoare, după caz.

    ART. 11
    (1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei şi execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare a locurilor de consum prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi punerea în funcţiune a acesteia se efectuează de operatorul de distribuţie concesionar în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare.
    (2) Termenul de realizare a racordării, inclusiv recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, este de maximum 90 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru instalaţia de racordare.
    (3) Prin derogare de la prevederile Regulamentului, pentru proiectarea şi executarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar încheie un contract de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

    ART. 12
    (1) Realizarea lucrărilor aferente instalaţiei de utilizare este în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala lui.
    (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se realizează cu persoane autorizate sau operatori economici atestaţi de autoritatea competentă potrivit legii pentru categoria respectivă de lucrări.

    ART. 13
    (1) În cazul în care dezvoltarea locului de consum se realizează în etape în conformitate cu prevederile din avizul tehnic de racordare şi soluţia de racordare permite realizarea instalaţiei de racordare etapizat, corelat cu etapele de dezvoltare a locului de consum, termenul de realizare a instalaţiei de racordare aferente primei etape, inclusiv recepţia şi punerea în funcţiune a acesteia, este de maximum 90 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru instalaţia de racordare. Termenele de realizare a etapelor ulterioare aferente instalaţiei de racordare se stabilesc prin contractul de racordare.
    (2) În cazul în care utilizatorul nu respectă termenele de realizare etapizată a instalaţiei de utilizare prevăzute în avizul tehnic de racordare şi în contractul de racordare pentru fiecare etapă de dezvoltare a locului de consum şi/sau nu dezvoltă instalaţia de utilizare la puterea prevăzută pentru fiecare etapă, acesta pierde puterea aprobată pentru etapele de dezvoltare a locului de consum nerealizate, iar puterea neutilizată va fi alocată de către operatorul de distribuţie concesionar altor utilizatori.

    ART. 14
    (1) Certificatul de racordare emis de către operatorul de distribuţie concesionar confirmă îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea şi stabileşte condiţiile tehnice de utilizare a reţelei electrice după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.
    (2) Suplimentar informaţiilor prevăzute în Regulament şi în conţinutul-cadru al certificatului de racordare emis pentru un loc de consum, aprobat de autoritatea competentă, certificatul de racordare include obligaţia utilizatorului de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, precum şi prevederile aplicabile în cazul nerespectării acestei obligaţii, completându-se în acest sens rubrica „Alte precizări/condiţii“.

    ART. 15
    (1) Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice ale utilizatorului se realizează de către operatorul de distribuţie concesionar după emiterea certificatului de racordare şi încheierea de către utilizator a contractului pentru distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor în vigoare.
    (2) Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice ale utilizatorului în termenul prevăzut în Regulament este o obligaţie a operatorului de distribuţie concesionar prevăzută în contractul de racordare.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 16
    (1) Utilizatorul client final noncasnic al cărui loc de consum este alimentat printr-o instalaţie de racordare realizată în conformitate cu prevederile prezentei proceduri are obligaţia de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    (2) Pentru verificarea respectării de către utilizator a obligaţiei care îi revine conform prevederilor alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar poate lua următoarele măsuri:
    a) să îi solicite utilizatorului documente relevante, respectiv certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi extras de carte funciară pentru informare pentru locul de consum pentru care s-a realizat racordarea;
    b) să realizeze controale la faţa locului, caz în care utilizatorul are obligaţia a de asigura accesul operatorului de distribuţie concesionar la locul de consum.

    (3) În cazul în care utilizatorul prevăzut la alin. (1) nu respectă obligaţia de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie concesionar contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare suportată de operator, proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 şi 2.
    (4) Operatorii de distribuţie concesionari organizează activitatea privind racordarea la reţelele electrice de interes public a utilizatorilor clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungime de până la 2.500 metri pe baza procedurilor proprii întocmite în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor.
    (5) Operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia de a elabora procedurile prevăzute la alin. (4) în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Operatorii de distribuţie concesionari organizează un sistem de informare a solicitanţilor privind procesul de racordare conform prevederilor prezentei proceduri, prin publicare pe pagina de internet proprie şi prin afişare la sediile administrative şi la centrele de relaţii cu utilizatorii de extrase din procedurile proprii şi de informaţii relevante privind procesul de racordare.

    ART. 17
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    CONTRACT-CADRU
    de racordare la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor
    de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri
    1. Părţile contractante
    Între ..........., cu sediul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail ......, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul .........., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca ..........., reprezentată prin ..........., având funcţia de ..........., şi prin ..........., având funcţia de..........., în calitate de operator de distribuţie concesionar, denumit în continuare operator,
    şi persoana juridică/persoana fizică ..........., cu sediul/domiciliul în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........, adresa ......., telefon nr. ......., fax nr. ......, e-mail ......, CNP .........../înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ......., CUI nr. ......., cont nr. ....... deschis la Banca .........., reprezentat(ă) prin........., având funcţia de........., în calitate de solicitant de servicii de racordare la reţeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator,
    denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

    2. Definiţii
    Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;
    b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;
    c) Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Procedură.


    3. Obiectul contractului
    3.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea instalaţiei de utilizare de la locul de consum al utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./..........., emis de ..........., care face parte integrantă din prezentul contract, pentru:
    a) instalaţia de racordare, lucrări prevăzute la pct. 3.4;
    b) întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare în vederea consumului puterii aprobate, lucrări prevăzute la pct. 3.5 sau/şi 3.6, după caz.^1)

    3.2. Suplimentar, obiectul contractului cuprinde şi realizarea lucrărilor de modificare necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, dacă acestea sunt condiţionate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalaţiei de racordare.^2)
    3.3. Denumirea şi adresa locului de consum pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................
    3.4. Lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare sunt următoarele: ......................
    3.5. Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:^1) ......................
    3.6. Lucrările de întărire generale rezultate ca fiind necesare din recalcularea regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament şi Procedură sunt următoarele:^1),10) ......................
    3.7. Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele^2):......................

    4. Valoarea lucrărilor din contract
    4.1. Operatorul are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare a locului de consum prevăzut la pct. 3.3, cu lungime de până la 2.500 metri, în conformitate cu prevederile Procedurii.
    Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare se suportă de operator şi este de ................ lei, din care TVA ..... lei.

    4.2. Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei.
    4.3. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.5, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. s), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.^1), 6)
    4.4. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.6, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. s), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.^1), 7), 10)
    4.5. Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau ale lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.7, sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.
    4.6. Costurile pentru realizarea capacităţilor energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea sunt în valoare de ............ lei, din care TVA .....lei. Acestea se restituie utilizatorului conform prevederilor pct. 9 lit. t).
    4.7. Valorile prevăzute la pct. 4.1 şi 4.2 sunt stabilite conform Legii, Regulamentului, Procedurii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare.

    5. Durata contractului
    5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării şi produce efecte timp de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    5.2. În cazul în care instalaţia de racordare se realizează etapizat, corelat cu etapele de dezvoltare ale locului de consum prevăzute la pct. 10 lit. c), contractul produce efecte timp de 5 ani de la data punerii în funcţiune a ultimei etape de realizare a instalaţiei de racordare.

    6. Documentele contractului
    6.1. Documentele contractului sunt:
    a) avizul tehnic de racordare, în copie;
    b) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;
    c) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare^4);
    d) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire generale, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea întro perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare^4),^10);
    e) dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia în conformitate cu prevederile Procedurii, care se depune de către utilizator la operator până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare;
    f) acordul sau promisiunea, în scris, a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, ulterior încheierii prezentului contract şi elaborării proiectului tehnic al instalaţiei de racordare^5);
    g) convenţia încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, document ce se obţine ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare^5);
    h) acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract;
    i) autorizaţia de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 3.5 şi/sau 3.6, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract^1);
    j) documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosinţă al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalaţiile electrice deviate şi/sau convenţia pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obţin până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a lucrărilor de deviere^2);
    k) autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, document ce se obţine de către operator^2);
    l) confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea^4);
    m) confirmarea de către utilizator a acceptării unei dezvoltări în etape a obiectivului, cu încadrarea în limita de putere aprobată în avizul tehnic de racordare, fără realizarea lucrărilor de întărire^4);
    n) documente în original care dovedesc constituirea de către utilizator a garanţiei financiare în favoarea operatorului, astfel cum este prevăzută în avizul tehnic de racordare^13).

    6.2. Părţile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. f) şi g) să fie obţinute de către^5):
    a) operator;
    b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.

    6.3. Părţile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. j) să fie obţinute de către^2):
    a) operator;
    b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.


    7. Norme
    Realizarea tuturor lucrărilor în baza contractului de racordare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuţie, punere în funcţiune şi funcţionare în vigoare.

    8. Caracterul confidenţial al contractului/Confidenţialitate
    8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi;
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

    8.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidenţialitate, punându-se la dispoziţia acestora exclusiv informaţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
    8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract în următoarele situaţii:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi în acest sens;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia respectivă.

    8.4. Prevederile pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relaţiilor contractuale.

    9. Obligaţiile operatorului
    Operatorul are următoarele obligaţii:
    a) să finanţeze şi să realizeze lucrările de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare cu lungime de până la 2.500 metri, în conformitate cu prevederile Procedurii;
    b) să asigure documentaţia tehnico-economică pentru realizarea instalaţiei de racordare în termen de maximum ........... zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
    c) să obţină acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
    d) să achiziţioneze lucrările de execuţie a instalaţiei de racordare, prin cerere de oferte/licitaţie/încredinţare directă conform reglementărilor în vigoare, şi să încheie contractul de execuţie în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile pct. 10 lit. d) şi pe cele prevăzute la pct. 10 lit. l), precum şi cu condiţia ca acordul/autorizaţia pentru instalaţia de racordare să fie emis/emisă;
    e) să execute şi să efectueze recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare în termen de maximum 90 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, din care termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de reţea de către executant, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile pct. 10 lit. d) şi pe cele prevăzute la pct. 10 lit. l);
    f) să pună la dispoziţia utilizatorului conţinutul convenţiei prevăzute la pct. 6.1 lit. g), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obţinerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)^5);
    g) să împuternicească utilizatorul, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele şi pe seama sa, a convenţiei prevăzute la pct. 6.1 lit. g), în cazul în care obţinerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)^5);
    h) să pună la dispoziţia utilizatorului conţinutul documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. j), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obţinerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b)^2);
    i) să împuternicească utilizatorul, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele şi pe seama sa, a documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. k), în cazul în care obţinerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b)^2);
    j) să realizeze lucrările de întărire specifice prevăzute la pct. 3.5, în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.3^1), dacă sunt aplicabile;
    k) să realizeze lucrările de întărire generale prevăzute la pct. 3.6, în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.3^1), dacă sunt aplicabile;
    l) să execute, în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, prevăzute la pct. 3.7, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 10 lit. g) şi h), precum şi la pct. 11.4.^2);
    m) refacerea calculelor pentru regimurile de funcţionare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe, însoţită de documentaţia corespunzătoare prevăzută de Regulament, în condiţiile în care cererea utilizatorului pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare; refacerea calculelor pentru regimurile de funcţionare se realizează cu luarea în considerare:
    (i) a locurilor de consum şi/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv;
    (ii) a locurilor de consum şi/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de reţea cererea de punere sub tensiune, însoţită de documentaţia corespunzătoare prevăzută de Regulament^1);

    n) să pună sub tensiune instalaţia de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoţită de documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare, după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare^11).
    Punerea sub tensiune se realizează numai după executarea lucrărilor de întărire specifice, precum şi a lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau după obţinerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcţionare în condiţiile precizate la lit. m)^1);

    o) să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune, dacă nu este afectată siguranţa sistemului electroenergetic naţional^11);
    p) să informeze utilizatorul, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către acesta a cererii şi a documentaţiei prevăzute la lit. n), cu privire la stadiul realizării lucrărilor de întărire generale necesare şi termenul planificat pentru punerea sub tensiune, în cazul în care, ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcţionare conform lit. m), rezultă că locul de consum nu poate fi pus sub tensiune deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice pentru consumul puterii aprobate^1),11);
    q) să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare, din oficiu şi gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare; emiterea certificatului de racordare este condiţionată de realizarea lucrărilor de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare, necesare consumului la puterea aprobată, sau după obţinerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcţionare în condiţiile precizate la lit. m)^1). Certificatul emis corespunde capacităţilor de consum realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor pct. 10 lit. c);
    r) să pună sub tensiune finală instalaţia de utilizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice;
    s) să restituie utilizatorului costurile care revin operatorului pentru realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.5 şi/sau 3.6 şi care se achită de utilizator în condiţiile existenţei acordurilor prevăzute la pct. 6.1 lit. c) şi d). Modalitatea şi termenul de restituire sunt prevăzute în graficul de restituire a cheltuielilor, care face parte integrantă din prezentul contract^1),8);
    t) să restituie utilizatorului costurile prevăzute la pct. 4.6, pentru realizarea capacităţilor energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea, în condiţiile achitării acestora conform prevederilor pct. 11.4, în următoarea modalitate: ............. ^2),3);
    u) să verifice respectarea prevederilor pct. 10 lit. m), cel mult o dată în fiecare an în perioada de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, în conformitate cu prevederile Procedurii.


    10. Obligaţiile utilizatorului
    Utilizatorul are următoarele obligaţii:
    a) să achite componenta tarifului de racordare prevăzută la pct. 4.2;
    b) să achite operatorului costurile prevăzute la pct. 4.3 şi/sau 4.4, pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei, în situaţia în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1 lit. c) şi/sau d)^1),8);
    c) să realizeze prin finanţare directă instalaţia de utilizare, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare pentru evoluţia puterii aprobate, respectiv pentru:
    - etapa I, P_aprobată = ...................., finalizare instalaţii până la data de ............;
    – etapa a II-a, P_aprobată = .............., finalizare instalaţii până la data de ............;
    – etapa a III-a, P_aprobată = ............, finalizare instalaţii până la data de ............;
    – etapa a IV-a, P_aprobată = ............, finalizare instalaţii până la data de ............;
    – etapa finală, P_aprobată =............, finalizare instalaţii până la data de ............;

    d) să depună la operator dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul ei, după realizarea fizică a acesteia, în termenul prevăzut la pct. 9 lit. d) pentru încheierea contractului de execuţie a instalaţiei de racordare;
    e) să suporte costurile prevăzute la pct. 4.5 pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.7^2);
    f) să suporte din surse proprii contravaloarea indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţiile/contractele prevăzute la pct. 6.1 lit. g) şi/sau j)^2),5);
    g) să încheie, în numele şi pe seama operatorului, cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice deviate convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosinţă şi/sau de uz şi de servitute, în cazul în care obţinerea acestora a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b)^2);
    h) să obţină, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentaţiilor întocmite în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului^2);
    i) să depună/transmită la operator cererea pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe, împreună cu documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare^11);
    j) să încheie convenţia de exploatare, dacă în avizul tehnic de racordare este prevăzută obligaţia încheierii acesteia;
    k) să încheie contractul de distribuţie şi/sau de furnizare a energiei electrice;
    l) să încheie, în numele şi pe seama operatorului, convenţia având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, în cazul în care obţinerea acesteia a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)^5);
    m) să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
    n) să notifice în scris operatorul cu cel puţin 30 de zile înainte cu privire la data de la care nu va mai utiliza şi nu va mai păstra destinaţia locului de consum;
    o) să restituie operatorului contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare în cazul în care nu respectă prevederile lit. m), calculată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Procedură. Modalitatea şi termenele de restituire sunt stabilite în graficul de eşalonare prevăzut la pct. 11.2;
    p) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operator a drepturilor de uz şi de servitute pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de racordare în folosul propriu; această obligaţie se precizează în contractul de distribuţie încheiat de utilizator cu operatorul sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator^12);
    q) să constituie în favoarea operatorului, conform avizului tehnic de racordare, o garanţie financiară în valoare de ............ lei, în următoarea/următoarele formă/forme: ............, în termen de ............ de la data semnării prezentului contract; documentele care dovedesc constituirea garanţiei financiare, în forma şi cu valoarea precizate, se prezintă operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii şi devin documente ale prezentului contract^13).


    11. Modalităţi de plată
    11.1. Părţile convin ca utilizatorul să plătească componenta tarifului de racordare prevăzută la pct. 4.2 către operator:
    a) într-o singură tranşă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;
    b) într-un număr de ............ rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. Prin graficul de eşalonare sunt stabilite valorile şi termenele ratelor de plată, termenele corelându-se cu fazele de realizare a lucrărilor.

    11.2. În situaţia în care utilizatorul nu respectă prevederea de la pct. 10 lit. m), acesta trebuie să restituie operatorului, în conformitate cu pct. 10 lit. o), contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, calculată potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Procedură. Restituirea sumelor respective se realizează, de regulă, în rate lunare egale, conform unui grafic de eşalonare a ratelor de plată, prin care sunt stabilite valorile şi termenele de plată, prevăzut prin act adiţional la prezentul contract. Părţile pot conveni şi alt grafic de restituire decât în rate lunare egale. Ultimul termen de plată din graficul de eşalonare nu poate depăşi durata contractului.
    11.3. Costurile prevăzute la pct. 4.3 şi/sau 4.4 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eşalonare plăţi, care face parte integrantă din prezentul contract.^1),4)
    11.4. Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condiţiilor de coexistenţă, prevăzute la pct. 4.5, se achită operatorului de către utilizator în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract^2).
    11.5. Utilizatorul face plăţile prevăzute la pct. 11.1-11.4 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranşele de plată şi o transmite utilizatorului cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.

    12. Modificarea valorii lucrărilor din contract
    12.1. Valoarea lucrărilor din contract se actualizează, dacă este cazul, după elaborarea documentaţiei tehnico-economice sau în funcţie de valoarea contractului de execuţie, cu respectarea prevederilor legale.
    12.2. În situaţia prevăzută la pct. 12.1, valoarea modificată a lucrărilor din contract se reglementează între părţi prin acte adiţionale, în care se stabilesc termenele şi modalităţile de plată a diferenţelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator.

    13. Începerea şi sistarea lucrărilor, derularea contractului, finalizarea contractului
    13.1. Activităţile aferente lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare încep numai după:
    a) achitarea de către utilizator a componentei tarifului de racordare/a primei rate, conform pct. 11.1 şi graficului de eşalonare la plată a ratelor, care face parte integrantă din contract;
    b) depunerea la operator de către utilizator a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul ei, după realizarea fizică a acesteia, în termenul prevăzut la pct. 9 lit. d) pentru încheierea contractului de execuţie a instalaţiei de racordare;
    c) obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare;
    d) încheierea cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare de convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operator a drepturilor de uz şi de servitute^5);
    e) încheierea cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice deviate de convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosinţă şi/sau de uz şi de servitute^2);
    f) obţinerea autorizaţiei de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere^2);
    g) constituirea, dacă este cazul, a garanţiei financiare în condiţiile prevăzute la pct. 10 lit. q).

    13.2. Dacă utilizatorul nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile şi termenele prevăzute în graficul de eşalonare a ratelor, în condiţiile în care operatorul a emis factura conform dispoziţiilor pct. 11.5 pentru activităţile prevăzute la pct. 11.3, operatorul este în drept să sisteze executarea lucrărilor de întărire. Dacă utilizatorul achită integral valoarea ratei în termen de maximum 10 zile de la data prevăzută în graficul de eşalonare a ratelor, operatorul reia executarea lucrărilor în maximum 2 zile de la data efectuării plăţii, durata de execuţie a lucrărilor respective prelungindu-se corespunzător. În situaţia în care utilizatorul nu achită valoarea ratei în termenul prevăzut la pct. 9 lit. e), operatorul nu are obligaţia îndeplinirii prevederilor pct. 9 lit. q) şi r).
    13.3. Dacă utilizatorul nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile şi termenele prevăzute în graficul de eşalonare a ratelor, în condiţiile în care operatorul a emis factura conform dispoziţiilor pct. 11.5 pentru situaţia descrisă la pct. 11.2, operatorul este îndreptăţit să aplice penalităţi de întârziere în conformitate cu prevederile pct. 18.2.
    13.4. Contractul se consideră finalizat după semnarea de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului şi contractului, şi după ce a fost pusă sub tensiune ultima etapă de dezvoltare a instalaţiei de utilizare, cu asigurarea în reţeaua din amonte de punctul de racordare a tuturor condiţiilor tehnice necesare racordării, dar nu mai devreme de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    13.5. Operatorul execută garanţia financiară constituită de utilizator în situaţiile în care utilizatorul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile referitoare la^14):
    a) condiţiile şi termenele de achitare a componentei tarifului de racordare, prevăzute la pct. 11.1;
    b) condiţiile şi termenele de plată privind restituirea de către utilizator operatorului a contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, conform prevederilor pct. 11.2;
    c) realizarea instalaţiei de utilizare conform prevederilor pct. 10. lit. c).

    13.6. Garanţia financiară constituită de utilizator încetează/se restituie utilizatorului:^14)
    a) la data finalizării contractului prevăzută la pct. 13.4, cu excepţia situaţiei în care garanţia se execută conform prevederilor pct. 13.5;
    b) la rezilierea contractului de racordare, cu excepţia rezilierii în situaţiile prevăzute la pct. 13.5.


    14. Dreptul de proprietate
    Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3.4 finanţate de către operator sunt în proprietatea acestuia.

    15. Forţa majoră
    15.1. În situaţii de forţă majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    15.2. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de ............ luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    16. Rezilierea contractului
    16.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul celeilalte părţi de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
    Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

    16.2. În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a utilizatorului, operatorul întocmeşte, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, situaţia privind lucrările executate şi echipamentele/materialele deja aprovizionate, după care se stabilesc sumele ce trebuie restituite operatorului şi daunele.

    17. Încetarea contractului
    17.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiţii:
    a) la data finalizării contractului conform pct. 13.4;
    b) în conformitate cu prevederile pct. 15.2.

    17.2. Părţile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.
    17.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile pct. 16.

    18. Penalităţi
    18.1. În cazul în care operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract în condiţiile prevăzute la pct. 9, operatorul are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, corespunzătoare sumei totale plătite de utilizator conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor aferente asumate. Penalităţile nu pot depăşi suma totală plătită de utilizator.
    18.2. În cazul în care utilizatorul nu execută plăţile către operator în conformitate cu prevederile pct. 11, utilizatorul are obligaţia de a plăti o dobândă penalizatoare aplicată sumei neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plăţii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

    19. Soluţionarea litigiilor
    19.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    19.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariţia unei divergenţe contractuale, părţile nu reuşesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă.

    20. Limba care guvernează contractul
    Limba care guvernează contractul este limba română.

    21. Comunicări
    21.1. Orice comunicare/notificare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părţi în scris la adresa de corespondenţă sau la numărul de fax sau la adresa de e-mail menţionate în prezentul contract, cu condiţia existenţei unei confirmări de primire.
    21.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.
    21.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părţi dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalităţile prevăzute mai sus.

    22. Legea aplicabilă contractului
    Contractul va fi interpretat şi executat conform legilor din România.

    23. Alte clauze^9)
    ................................................................................................

    24. Dispoziţii finale
    24.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţial, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.
    24.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părţilor semnatare, menţionate la pct. 1, se va comunica în scris celeilalte părţi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.
    24.3. Toate modificările intervenite în contractul de racordare se vor face numai prin act adiţional, semnat de ambele părţi.

    Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la utilizator şi unul la operator.
    Reprezentantul legal al operatorului,
    ........................
    Reprezentantul legal al utilizatorului,
    ........................
    NOTĂ*)
    *) Notele oferă indicaţii referitoare la aplicarea unor clauze din contract, în scopul includerii în contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator numai a clauzelor aplicabile, care se circumscriu speţei în cauză. Conţinutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator.
    ^1) Se prevede numai dacă sunt necesare lucrări de întărire şi acestea sunt prevăzute în avizul tehnic de racordare.
    ^2) Se prevede numai în cazul în care sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau lucrări de deviere şi acestea sunt condiţionate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalaţiei de racordare.
    ^3) Se prevede numai în situaţia racordării unui loc de consum, dacă lucrările de modificare ori de deviere a instalaţiilor electrice de distribuţie existente conduc la apariţia de capacităţi energetice noi.
    ^4) Se prevede numai în situaţia în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul optează pentru această variantă.
    ^5) Se prevede numai în situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ.
    ^6) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanţării lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.5, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, şi utilizatorul şi-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiţia recuperării cheltuielilor de la operator.
    ^7) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanţării lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.6, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, şi utilizatorul şi-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiţia recuperării cheltuielilor de la operator.
    ^8) Se prevede numai în cazul în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.5 şi 3.6 până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul achită operatorului costurile care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiţia recuperării cheltuielilor de la operator.
    ^9) Contractul încheiat de părţi se poate completa cu clauze specifice fie impuse prin actele normative în vigoare, fie conforme înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi reglementărilor legale şi nici să nu aibă caracter rezolutoriu.
    ^10) Punctul respectiv se prevede numai dacă lucrările au rezultat ca fiind necesare în urma recalculării regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament şi Procedură, ca urmare a solicitărilor de punere sub tensiune a locurilor de consum şi/sau de producere care au fost luate în considerare în calculele iniţiale ce au determinat lucrările de întărire respective.
    ^11) Se prevede numai dacă, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, sunt necesare probe la locul de consum.
    ^12) Se prevede numai în situaţia în care punctul de delimitare se stabileşte pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.
    ^13) Se prevede conform prevederilor din Procedură numai în cazul racordării unui loc de consum nou sau aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW şi cu condiţia ca obligaţia de constituire a garanţiei financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare. Valoarea maximă a procentului pentru calculul garanţiei financiare este de 20% din valoarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare.
    ^14) Se prevede numai dacă a fost constituită de utilizator o garanţie financiară, ca o condiţie prevăzută în avizul tehnic de racordare.


    ANEXA 2

    la procedură
    STABILIREA
    contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de racordare a locurilor de consum
    aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici, cu lungimi de până la 2.500 metri,
    care se restituie operatorului de distribuţie concesionar
    1. În cazul în care utilizatorul client final noncasnic, deţinător al unui loc de consum alimentat printr-o instalaţie de racordare cu lungime de până la 2.500 metri, nu respectă obligaţia de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie concesionar contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual.
    2. Contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare care se restituie operatorului de distribuţie concesionar, prevăzută la pct. 1, reprezintă diferenţa dintre valoarea de inventar a instalaţiei respective şi valoarea amortizării reglementate a instalaţiei de racordare înregistrate până la data constatării neîndeplinirii obligaţiei utilizatorului.
    3.1. Data constatării neîndeplinirii obligaţiei utilizatorului este considerată:
    a) data la care operatorul de distribuţie concesionar constată prin verificare încălcarea obligaţiei clientului final noncasnic de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia;
    sau
    b) data comunicată de utilizator prin notificare scrisă, de la care clientul final noncasnic nu va mai utiliza locul de consum şi nu va mai păstra destinaţia acestuia, adresată operatorului de distribuţie concesionar cu cel puţin 30 de zile înainte.

    3.2. Verificarea îndeplinirii obligaţiei utilizatorului de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia se realizează de către operatorul de distribuţie concesionar cel mult o dată în fiecare an în perioada de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    4. Contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, stabilită conform pct. 2, se restituie operatorului de distribuţie concesionar, de regulă, în rate lunare egale, calculate pe perioada rămasă neutilizată, cuprinsă între data constatării neîndeplinirii obligaţiei utilizatorului prin oricare dintre modalităţile prevăzute la pct. 3.1 şi termenul de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    5. Prin derogare de la prevederile pct. 4, operatorul de distribuţie concesionar şi utilizatorul pot conveni şi alt grafic de restituire a contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, stabilite conform pct. 2.
    6. Valoarea ratelor prevăzute la pct. 4 sau 5, după caz, precum şi termenele de plată a acestora sunt prevăzute în contractul de racordare a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici, prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016