Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 21 noiembrie 2022  privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 21 noiembrie 2022 privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1144 din 28 noiembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.053 din 21 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1144 din 28 noiembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. În temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (3^5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), se organizează Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023, denumit în continuare registru.
    2. Registrul este organizat în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, şi este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor.
    3. Ghidul privind accesul notarilor publici la registru şi modalitatea de utilizare a acestuia sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, şi sunt puse la dispoziţia notarilor publici prin intermediul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
    4. Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%.
    5. Registrul se utilizează în situaţia în care transmiţătorul dreptului de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în scopuri de TVA în România, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum şi în cazul în care codul de înregistrare în scopuri de TVA al acestuia a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a),c)-e) şi h) din Codul fiscal.
    6. Registrul cuprinde următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizice;
    b) datele de identificare ale transmiţătorului/transmiţătorilor dreptului de proprietate;
    c) adresa completă a locuinţei achiziţionate cu cota redusă de TVA de 5%, în condiţiile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal;
    d) valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operaţiunea economică prin care se transferă dreptul de proprietate asupra locuinţei, inclusiv asupra terenului pe care este construită;
    e) numărul şi data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
    f) datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
    g) datele de identificare ale notarului public care a efectuat înregistrarea în registru a actului juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care înregistrarea se face de către un notar asociat al notarului care a autentificat actul;
    h) data şi numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generate automat de aplicaţia informatică.

    7. În sensul pct. 6 lit. a), datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizice sunt numele, prenumele şi codul numeric personal. În cazul dobânditorilor persoane fizice nerezidente, datele de identificare sunt numele şi prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, data şi locul naşterii, tipul, seria şi numărul actului de identitate, statul emitent al actului de identitate. În situaţia în care dobânditorii sunt căsătoriţi, în registru se înregistrează ambii soţi, cu excepţia situaţiei în care, prin convenţie, s-a stabilit că bunul se dobândeşte de către un singur soţ ca bun propriu, situaţie în care se înregistrează doar soţul care are calitatea de dobânditor.
    8. În sensul pct. 6 lit. b), datele de identificare ale transmiţătorului/transmiţătorilor sunt denumirea şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei juridice sau ale altei entităţi fără personalitate juridică sau numele, prenumele şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei fizice. În cazul transmiţătorului/transmiţătorilor al cărui/căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a),c)-e) şi h) din Codul fiscal, se înscrie codul de identificare fiscală.
    9. În sensul pct. 6 lit. f), datele de identificare ale notarului public sunt numele şi prenumele notarului public care a autentificat actul juridic înscris în registru, codul de identificare fiscală şi numărul unic de înregistrare din Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP), gestionat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
    10. În sensul pct. 6 lit. g), datele de identificare ale notarului public care a efectuat înregistrarea, asociat al notarului care a autentificat actul, sunt: numele şi prenumele, codul de identificare fiscală şi numărul unic de înregistrare din RNENP, gestionat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
    11. Notarii publici sunt responsabili pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor în registru.
    12. Accesul notarilor publici la registru, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, se face pe baza unui certificat digital calificat, deţinut potrivit dispoziţiilor legale.
    13. Notarii publici sunt înrolaţi în aplicaţia informatică de gestiune a registrului de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, cu următoarele date de identificare: nume, prenume, codul numeric personal, codul de identificare fiscală, numărul unic de înregistrare din RNENP, certificatul digital calificat şi adresa profesională de e-mail. Înrolarea în aplicaţia informatică se face atât pentru notarii publici care autentifică actele juridice, cât şi pentru notarii publici care efectuează înregistrarea în registru.
    14. Registrul se consultă de notarii publici pentru a verifica îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţionarea, cu cota redusă de TVA de 5%, de către orice persoană fizică a unei singure locuinţe care are o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, potrivit art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal.
    15. Îndeplinirea condiţiei de la pct. 14 se verifică înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata unui avans reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţia unei locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu cota redusă de TVA de 5%.
    16. După efectuarea fiecărei înscrieri în registru, precum şi după fiecare consultare a registrului, potrivit prezentei proceduri, notarului public i se eliberează un certificat generat de aplicaţia informatică, conform modelului stabilit prin ghidul prevăzut la pct. 3. Certificatul se ataşează la documentaţia actului autentic încheiat.
    17. Îndreptarea eventualelor erori materiale produse cu ocazia efectuării înscrierilor în registru se face de către notarul public care a efectuat înscrierea în registru a informaţiilor pentru care este necesară îndreptarea erorii materiale.
    CAP. II
    Dispoziţii speciale privind organizarea registrului în anul 2023
    18. În anul 2023, notarii completează registrul şi cu informaţiile din actele juridice între vii autentificate în anul 2023, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 600.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui avans reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.
    ANEXA 1

    la procedură
    REGISTRUL
    achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Încheierea de│ │ │
│ │ │ │ │autentificare│Notarul public care a autentificat │Notarul public asociat care a │
│ │Dobânditor │Transmiţător │Date privind locuinţa achiziţionată │a actului │actul │efectuat înscrierea actului** │
│ │ │ │ │juridic de │ │ │
│ │ │ │ │dobândire │ │ │
│ ├─────────┬──────────────┬────────────────────────────────┼─────────┬────────────┼──────┬──────────────────┬────────────┼────┬────────┼─────────┬────────────┬────────────┼─────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Preţul/Valoarea │Preţul/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dobânditor cetăţean străin │ │ │ │achiziţiei care │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │depăşeşte 600.000 │achiziţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lei, dar nu │care nu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │depăşeşte 700.000 │depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───┬────────┬───────────────────┤ │ │ │lei, exclusiv TVA,│600.000 lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. şi data │ │ │ │ │ │ │Cod de │ │potrivit art. III │exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înregistrării│ │ │ │ │ │ │înregistrare│ │alin. (4) din │TVA, conform│ │ │ │ │Nr. de │ │ │Nr. de │
│ │ │CNP-ul │ │ │Act de identitate │Numele şi│în scopuri │ │Ordonanţa │art. 291 │ │ │ │Codul de │înregistrare│ │Codul de │înregistrare│
│ │Numele şi│dobânditorului│ │ │ │prenume/ │de TVA/Cod │Adresa│Guvernului nr. 16/│alin. (3) │Nr. │Data │Numele şi│identificare│al notarului│Numele şi│identificare│al notarului│
│ │prenumele│cetăţean român│ │ │ │Denumirea│de │ │2022 pentru │lit. c) pct.│ │ │prenumele│fiscală │public în │prenumele│fiscală │public în │
│ │ │ │ │ │ │ │identificare│ │modificarea şi │3 din Legea │ │ │ │ │RNENP │ │ │RNENP │
│ │ │ │CNP│Data şi ├─────┬─────┬───────┤ │fiscală │ │completarea Legii │nr. 227/2015│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/ │locul │ │ │ │ │ │ │nr. 227/2015 │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NIF│naşterii│ │ │ │ │ │ │privind Codul │Codul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Seria│ │ │ │ │fiscal, abrogarea │fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Tipul│şi │Statul │ │ │ │unor acte │modificările│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. │emitent│ │ │ │normative şi alte │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │măsuri │completările│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiar-fiscale*│ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼───┼────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────────────┼────────────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────────────┼───┼────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────────────┼────────────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴──────────────┴───┴────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴──────────────────┴────────────┴────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┘


    * Se completează doar în anul 2023, pentru locuinţele achiziţionate de persoanele fizice în mod individual sau comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiate până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui avans, reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţionarea de astfel de locuinţe.
    ** În situaţia în care înregistrarea actului este efectuată de notarul public care l-a autentificat, rubrica „Notarul public asociat care a efectuat înscrierea actului“ nu se mai completează.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016