Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 21 ianuarie 2015  de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 21 ianuarie 2015 de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 80 din 30 ianuarie 2015
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1 din 21 ianuarie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2015.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, denumită în continuare procedură, stabileşte modul de înregistrare, termenele şi formatul datelor care trebuie transmise la ANRE în vederea înregistrării şi modalitatea de circulaţie a informaţiilor între participantul la piaţa angro de energie şi ANRE.

    ART. 2
    Procedura este aplicabilă participanţilor la piaţa angro de energie care efectuează tranzacţii ce trebuie raportate ACER, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie [Regulamentul (UE) 1.227/2011], stabiliţi sau rezidenţi în România, respectiv participanţilor la piaţa angro de energie care nu sunt stabiliţi sau rezidenţi în Uniunea Europeană, dar realizează tranzacţii în România.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 3
    Abrevierile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
    CEREMP - Centralised European Register for Energy Market Participants/Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie;
    UE - Uniunea Europeană;
    GMT - ora meridianului Greenwich;
    TVA - taxa pe valoarea adăugată.


    ART. 4
    Termenii utilizaţi în procedură sunt definiţi în traducerea în limba română a Regulamentului (UE) 1.227/2011.

    CAP. II
    Realizarea procesului de înregistrare
    SECŢIUNEA 1
    Înregistrarea participanţilor la piaţă
    ART. 5
    (1) Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, în format electronic, conţine informaţii cu privire la participantul la piaţa angro de energie, la persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacţionare, operaţionale şi de comunicare, informaţii privind beneficiarul final, informaţii privind structura corporativă, precum şi informaţii privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie.
    (2) Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie asociază un cod de identificare unic fiecărui participant la piaţa angro de energie.

    ART. 6
    Procesul de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie constă în derularea următoarelor activităţi:
    a) transmiterea de către solicitant a cererii de înregistrare împreună cu formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare şi declaraţia pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea datelor, toate documentele fiind redactate în limba română;
    b) analizarea de către ANRE a cererii de înregistrare, a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare şi a declaraţiei pe propria răspundere prevăzută la lit. a);
    c) validarea de către ANRE a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare;
    d) notificarea electronică a participantului la piaţa angro asupra înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie.


    ART. 7
    Cererea de înregistrare şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 6 lit. a) sunt transmise la adresa REMIT@anre.ro, însoţite de formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, în format Excel, transmis la adresa REMIT@anre.ro sau încărcat pe portalul de date al ANRE, printr-o conexiune securizată. Documentele se transmit la ANRE şi pe suport hârtie.

    ART. 8
    Cererea de înregistrare se completează conform anexei nr. 1.A pentru persoanele juridice şi respectiv anexei nr. 1.B pentru persoanele fizice.

    ART. 9
    Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 lit. a) se completează conform anexei nr. 2.A pentru persoanele juridice şi respectiv anexei nr. 2.B pentru persoanele fizice.

    ART. 10
    Contul şi parola de acces la portalul de date al ANRE pentru solicitantul care la data transmiterii cererii de înregistrare nu deţine aceste informaţii sunt asigurate de ANRE, pe baza unei solicitări în cadrul cererii de înregistrare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea cererii.

    ART. 11
    (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la art. 7, ANRE analizează documentaţia transmisă şi, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.
    (2) Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.
    (3) În cazul în care solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE îl notifică pe acesta că documentaţia este incompletă şi cererea de înregistrare este clasată.
    (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul asupra înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi transmite informaţiile necesare către ACER în vederea înregistrării solicitantului în CEREMP.
    (5) În baza mecanismului privind schimbul de informaţii între ACER şi autorităţile naţionale de reglementare, codul ACER este comunicat de ANRE fiecărui participant la piaţa angro de energie, electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepţionare.

    ART. 12
    Informaţiile privind participantul la piaţa angro de energie care trebuie completate în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 13
    Informaţiile privind persoana fizică cu rol în management, ca responsabil cu decizia de tranzacţionare, responsabil cu decizia operaţională sau pentru persoana desemnată cu comunicarea, care trebuie completate pentru fiecare participant la piaţa angro de energie în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 14
    Informaţiile privind beneficiarul final care trebuie completate pentru fiecare participant la piaţa angro de energie în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.

    ART. 15
    (1) Informaţiile privind structura corporativă care trebuie completate pentru fiecare participant la piaţa angro de energie şi pentru fiecare întreprindere afiliată şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    (2) Pentru cererile de înregistrare transmise anterior datei de publicare a primei liste cu participanţii la piaţa angro de energie, publicată de ACER, informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie transmise de participant şi înregistrate conform prevederilor prezentei proceduri într-o perioadă de 3 luni de la publicarea listei.

    ART. 16
    (1) Informaţiile privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie care trebuie completate de fiecare participant la piaţa angro de energie în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii doar pentru participanţii la piaţa angro de energie care deleagă unei terţe părţi obligaţiile de raportare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Actualizarea/Modificarea datelor de înregistrare şi suspendarea înregistrării participanţilor la piaţă
    ART. 17
    (1) În vederea actualizării şi/sau modificării informaţiilor înregistrate în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, solicitantul transmite ANRE documentaţia conform prevederilor art. 7 - 10, cu excepţia cererii de înregistrare, însoţită de o scrisoare de înaintare care să prezinte modificările survenite.
    (2) Termenul pentru transmiterea datelor de actualizare şi/sau modificare a informaţiilor conform alin. (1) este de maximum 5 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei respective.

    ART. 18
    (1) În termen de 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei prevăzute la art. 17, ANRE analizează documentaţia transmisă de solicitant şi, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.
    (2) Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 10 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.
    (3) În situaţia în care solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE îl notifică, prin mijloace electronice, că documentaţia este incompletă şi demarează procedurile în vederea sancţionării contravenţionale şi a analizării condiţiilor privind suspendarea/retragerea licenţei acordate de ANRE, dacă participantul deţine o astfel de licenţă.
    (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul cu privire la înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi transmite informaţiile necesare către ACER în vederea actualizării datelor în CEREMP.

    ART. 19
    (1) În situaţia în care ANRE constată că datele de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt eronate, incomplete sau nu au fost actualizate, notifică participantul la piaţă în vederea corectării situaţiei, prin mijloace electronice, în termen de 4 zile lucrătoare de la constatare şi demarează procedurile în vederea sancţionării contravenţionale şi a analizării condiţiilor privind suspendarea/retragerea licenţei acordate de ANRE, dacă participantul deţine o astfel de licenţă.
    (2) Participantul la piaţa angro de energie, notificat conform alin. (1), are obligaţia transmiterii/retransmiterii documentaţiei conform art. 7 cu excepţia cererii de înregistrare, însoţită de o scrisoare explicativă, în termen de 4 zile lucrătoare de la notificare.
    (3) În situaţia în care participantul la piaţă nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE radiază participantul din Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, notifică participantul, prin mijloace electronice, că a fost radiat şi transmite informaţiile necesare către ACER.
    (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (2), ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic participantul la piaţă asupra modificării datelor în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi transmite informaţiile necesare către ACER în vederea modificării datelor în CEREMP.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    (1) Transmiterea de către participanţii la piaţă a documentelor originale, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, privind înregistrarea acestora de către ANRE în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie se realizează prin delegat sau servicii de curierat, la aceeaşi dată cu transmiterea în format electronic.
    (2) Netransmiterea documentelor conform termenului prevăzut la alin. (1) conduce la amânarea termenelor de analiză a documentaţiei începând cu data de înregistrare a documentelor originale la ANRE.

    ART. 21
    ANRE poate realiza verificări suplimentare, în limita competenţelor deţinute, asupra datelor raportate de un participant la piaţa angro de energie.

    ART. 22
    Anexele nr. 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1.A

    la procedură
    .............................
    (Antetul participantului la piaţa angro de energie)
    CERERE DE ÎNREGISTRARE
    în Registrul naţional al participanţilor
    la piaţa angro de energie*1)
    *1) Se completează de către solicitantul persoană juridică.
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, .....(prenumele şi numele)....., în calitate de reprezentant .....(director general/administrator unic/împuternicit)..... al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ......(denumirea societăţii comerciale)....., cu sediul social în ......(numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul)....., nr. telefon ........., nr. fax .........., şi contul ......(specificaţia/numărul de cont/ROL)....., deschis la Banca ......(denumirea băncii comerciale)......, Sucursala ......(denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale)....., titular al licenţei nr. ....... din data de .....(data emiterii licenţei) (dacă este titular de licenţă)....., solicit înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie conform datelor de înregistrare transmise la adresa REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna ............, cu adresa de e-mail: .......... .
    Solicit/Nu solicit cont şi parolă de acces la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
               Director general/Administrator unic/Împuternicit,
                      .................................
                                (semnătura)
            Data
        ...........

    ANEXA 1.B

    la procedură
    CERERE DE ÎNREGISTRARE
    în Registrul naţional al participanţilor
    la piaţa angro de energie*2)
    *2) Se completează de către solicitantul persoană fizică.
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, ......(prenumele şi numele)....., domiciliat în .....(adresa completă)...... din localitatea ......., judeţul ......, posesor al BI/CI seria ...... nr. ........, eliberat(ă) de ........... la data de ........, CNP .........., solicit înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie conform datelor de înregistrare transmise la adresa REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna ..........., cu adresa de e-mail: ...........
    Solicit/Nu solicit cont şi parolă de acces la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
                         ..............................
                                 (semnătura)
              Data
        ................

    ANEXA 2.A

    la procedură
    DECLARAŢIE
    privind corectitudinea informaţiilor furnizate
    Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, .....(prenumele şi numele)....., în calitate de reprezentant ......(director general/administrator unic/împuternicit)..... al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ......(denumirea societăţii comerciale)......, cu sediul social în ......(numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul)....., nr. telefon ........, nr. fax ........., şi contul .....(specificaţia/numărul de cont/ROL)....., deschis la Banca .....(denumirea băncii comerciale)....., Sucursala ......(denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale)......, titular al licenţei nr. ....... din data de .....(data emiterii licenţei)(dacă este titular de licenţă)....., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt corecte şi complete.
                             ...............
                               (semnătura)
           Data
        ...........

    ANEXA 2.B

    la procedură
    DECLARAŢIE
    privind corectitudinea informaţiilor furnizate
    Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, .....(prenumele şi numele)....., domiciliat în .....(adresa completă)..... din localitatea ........, judeţul ........., posesor al BI/CI seria ...... nr. ......., eliberat(ă) de ....... la data de ........, CNP ......., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt corecte şi complete.
                             ......................
                                  (semnătura)
              Data
        ................

    ANEXA 3

    la procedură
    Informaţii privind participantul la piaţa angro de energie

┌────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │Nume câmp │Descriere conţinut │Format │Observaţii │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Numele complet al │ │ │
│ │ │participantului la │ │ │
│ │ │piaţă (ori numele │Text, │ │
│ │Participant la │companiei, dacă │alfanumeric, │ │
│101.│piaţă │este persoană │lungimea │Obligatoriu │
│ │ │juridică, ori │maximă 100 de│ │
│ │ │numele complet, │caractere │ │
│ │ │dacă este persoană │ │ │
│ │ │fizică) │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Tipul persoanei │ │ │
│ │ │conform art. 2 │ │ │
│ │ │alin. (8) din │Selecţie din │ │
│102.│Tip persoană │Regulamentul (UE) │lista de │Obligatoriu │
│ │ │nr. 1.227/2011: │valori admise│ │
│ │ │- persoană fizică │ │ │
│ │ │- persoană juridică│ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Forma juridică a │Text, │Obligatoriu │
│ │ │participantului la │alfanumeric, │dacă tipul │
│103.│Formă juridică │piaţă │lungimea │persoanei = │
│ │ │(numai pentru │maximă 50 de │Persoană │
│ │ │persoanele │caractere │juridică │
│ │ │juridice) │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Obligatoriu │
│ │ │Data naşterii │ │dacă │
│104.│Dată naştere │(numai pentru │AAAA-LL-ZZ │tipul │
│ │ │persoanele fizice) │ │persoanei = │
│ │ │ │ │persoană │
│ │ │ │ │fizică │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Text, │Obligatoriu │
│ │ │Locul naşterii – │alfanumeric, │dacă │
│105.│Loc naştere │localitate (numai │lungime │tipul │
│ │(localitate) │pentru persoanele │maximă 50 de │persoanei = │
│ │ │fizice) │caractere │persoană │
│ │ │ │ │fizică │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Obligatoriu │
│ │ │Locul naşterii - │Selecţie din │dacă │
│106.│Loc naştere (stat)│stat (numai pentru │lista de │tipul │
│ │ │persoanele fizice) │valori admise│persoanei = │
│ │ │ │ │persoană │
│ │ │ │ │fizică │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Statul membru sau │ │ │
│ │ │ţara unde este │Selecţie din │ │
│107.│Stat │rezident │lista de │Obligatoriu │
│ │ │participantul la │valori admise│ │
│ │ │piaţă │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Adresa completă de │Text, │ │
│ │ │reşedinţă a │alfanumeric, │ │
│108.│Adresă │participantului la │lungime │Obligatoriu │
│ │ │piaţă (sediul │maximă 100 de│ │
│ │ │pentru persoanele │caractere │ │
│ │ │juridice) │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Localitatea de │Text, │ │
│ │ │reşedinţă a │alfanumeric, │ │
│109.│Localitate │participantului la │lungime │Obligatoriu │
│ │ │piaţă │maximă 50 de │ │
│ │ │ │caractere │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Text, │ │
│ │ │Codul poştal al │alfanumeric, │ │
│110.│Cod poştal │participantului la │lungime │Obligatoriu │
│ │ │piaţă │maximă 15 │ │
│ │ │ │caractere │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Selecţie din │ │
│ │ │Autoritatea de │lista │ │
│ │Autoritate de │reglementare care │autorităţilor│ │
│111.│reglementare │realizează │naţionale de │Obligatoriu │
│ │ │înregistrarea │reglementare │ │
│ │ │ │(o singură │ │
│ │ │ │valoare) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Text, 14 │ │
│ │ │Codul TVA al │caractere │ │
│112.│Număr TVA │participantului la │alfanumerice │Obligatoriu │
│ │ │piaţă │(inclusiv │ │
│ │ │ │prefixul de │ │
│ │ │ │ţară) │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Codul de │ │Numai dacă │
│ │ │identificare │Text, 16 │este │
│113.│EIC │energetică a │caractere │disponibil, │
│ │ │participantului la │alfanumerice │maximum o │
│ │ │piaţă │ │valoare │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Codul de │ │Numai dacă │
│ │ │identificare │Text, 11 │este │
│114.│BIC │bancară a │caractere │disponibil, │
│ │ │participantului la │alfanumerice │maximum o │
│ │ │piaţă │ │valoare │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Identificator │ │Numai dacă │
│ │ │persoană juridică │Text, 20 │este │
│115.│LEI │corespunzător │caractere │disponibil, │
│ │ │participantului la │alfanumerice │maximum o │
│ │ │piaţă │ │valoare │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Coordonate de │ │ │
│ │ │localizare (GLN - │ │Numai dacă │
│ │ │global location │Text, 13 │este │
│116.│GS1 │number) ale │caractere │disponibil, │
│ │ │participantului │numerice │maximum o │
│ │ │la piaţă (în cadrul│ │valoare │
│ │ │schemei de codare │ │ │
│ │ │GS1) │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Cod de definit de │ │ │
│ │ │autorităţile │Text, │Numai la │
│117.│Cod naţional de │naţionale de │caractere │solicitarea │
│ │interoperabilitate│reglementare pentru│alfanumerice │ANRE; maximum│
│ │ │interoperabilitatea│ │o valoare │
│ │ │specifică ţării │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Numărul de │ │ │
│ │ │înregistrare în │ │Numai la │
│ │Registrul │registrul │Text, │solicitarea │
│118.│comerţului │comerţului naţional│caractere │ANRE; maximum│
│ │ │sau local şi │alfanumerice │o valoare │
│ │ │indicarea │ │ │
│ │ │registrului │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │URL-ul (Uniform │ │Obligatoriu │
│ │ │Resource Locator) │ │dacă │
│ │ │din pagina de start│Text, │participantul│
│119.│Pagină internet │a site-ului │caractere │la │
│ │ │participantului la │alfanumerice │piaţă are │
│ │ │piaţă │ │pagină de │
│ │ │ │ │internet │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Locul publicării │ │Obligatoriu │
│ │ │informaţiilor │ │dacă │
│ │Publicare │privilegiate │Text, │locul de │
│120.│informaţii │dacă diferă de │caractere │publicare │
│ │privilegiate │site-ul internet al│alfanumerice │diferă de │
│ │ │participantului la │ │website │
│ │ │piaţă │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Furnizat de │
│ │ │Reper unic de │ │sistem în │
│ │ │identificare în │12 caractere │prima etapă │
│121.│Cod ACER │scopul │alfanumerice │de │
│ │ │înregistrării │ │înregistrare;│
│ │ │ │ │ulterior │
│ │ │ │ │obligatoriu │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Situaţia curentă: │ │ │
│ │Stadiul procesului│- transmitere spre │Selecţie din │ │
│122.│de înregistrare │aprobare │lista de │Obligatoriu │
│ │ │- validare │valori admise│ │
│ │ │- dezactivare │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Data de │ │Obligatoriu; │
│ │Data valabilităţii│valabilitate a │Data şi ora │o nouă dată │
│123.│informaţiilor │informaţiilor │locală, GMT │este necesară│
│ │ │colectate în │ │la orice │
│ │ │această secţiune │ │actualizare │
└────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ANEXA 4

    la procedură
    Informaţii privind persoanele fizice responsabile de
    deciziile de tranzacţionare, operaţionale şi de comunicare

┌────┬─────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │Nume câmp │Descriere │Format │Observaţii │
│crt.│ │conţinut │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Codul ACER al │ │Furnizat de │
│ │Trimitere la │participantului│ │sistem în │
│ │participantul│la │12 caractere│prima etapă │
│201.│la │piaţă căruia îi│alfanumerice│de │
│ │piaţă, pentru│este afiliată │ │înregistrare;│
│ │acea persoană│persoana │ │ulterior │
│ │ │ │ │obligatoriu │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Valori posibile│ │ │
│ │ │sunt: │ │ │
│ │ │- responsabil │Selecţie │ │
│ │ │cu deciziile de│dintr-o │ │
│ │ │tranzacţionare │listă de │ │
│202.│Funcţie │- responsabil │roluri │Obligatoriu │
│ │ │cu deciziile │(o singură │ │
│ │ │operaţionale │valoare) │ │
│ │ │- persoană de │ │ │
│ │ │contact pentru │ │ │
│ │ │comunicare │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Detalii │Locul persoanei│ │ │
│203.│legate de │în organigrama │Text, │Obligatoriu │
│ │funcţie │participantului│alfanumeric │ │
│ │ │la piaţă │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│204.│Nume │Numele │Text, │Obligatoriu │
│ │ │persoanei │alfanumeric │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│205.│Prenume │Prenumele │Text, │Obligatoriu │
│ │ │persoanei │alfanumeric │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Adresa completă│ │ │
│206.│Adresă │a locului de │Text, │Obligatoriu │
│ │persoană │muncă a │alfanumeric │ │
│ │ │persoanei │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Localitatea în │ │ │
│207.│Localitate │care persoana │Text, │Obligatoriu │
│ │persoană │are locul │alfanumeric │ │
│ │ │curent de muncă│ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Codul poştal al│ │ │
│208.│Cod poştal │locului curent │Text, │Obligatoriu │
│ │persoană │de muncă al │alfanumeric │ │
│ │ │persoanei │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │E-mail │Adresa completă│Text, │ │
│209.│persoană │de e-mail │alfanumeric │Obligatoriu │
│ │ │a persoanei │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Numărul de │ │ │
│ │ │telefon al │ │ │
│ │Telefon │persoanei │Text, │ │
│210.│persoană │(inclusiv │alfanumeric │Obligatoriu │
│ │ │codurile │ │ │
│ │ │internaţionale │ │ │
│ │ │şi naţionale) │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Numărul de fax │ │ │
│ │ │(inclusiv │Text, │ │
│211.│Fax persoană │codurile │alfanumeric │Obligatoriu │
│ │ │internaţionale │ │ │
│ │ │şi naţionale) │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Data de │ │Obligatoriu; │
│ │Data │valabilitate a │Data şi ora │o nouă dată │
│212.│valabilităţii│informaţiilor │locală, │este necesară│
│ │informaţiilor│colectate în │GMT │la orice │
│ │ │această │ │actualizare │
│ │ │secţiune │ │ │
└────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┘


    ANEXA 5

    la procedură
    Informaţii privind beneficiarul final

┌────┬─────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │Nume câmp │Descriere │Format │Observaţii │
│crt.│ │conţinut │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Trimitere la │Codul ACER al │ │Furnizat de │
│ │participantul│participantului│ │sistem în │
│ │la piaţă, │la piaţă căruia│12 caractere│prima etapă │
│301.│pentru │îi este │alfanumerice│de │
│ │beneficiarul │afiliată │ │înregistrare;│
│ │final │persoana │ │ulterior │
│ │ │ │ │obligatoriu │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Tipul │Selecţie │ │
│ │ │beneficiarului │dintr-o │ │
│ │Tip │final: │listă de │ │
│302.│beneficiar │- persoană │opţiuni │Obligatoriu │
│ │final │fizică │codificate │ │
│ │ │- persoană │(o singură │ │
│ │ │juridică │valoare) │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Numele complet │ │ │
│ │ │al │ │ │
│ │ │beneficiarului │ │ │
│ │ │final: │ │ │
│ │ │- numele de │ │ │
│ │ │familie/ │ │ │
│ │ │prenumele şi │ │ │
│ │Nume │numele/ │ │ │
│303.│beneficiar │prenumele │Text, │Obligatoriu │
│ │final │pentru │alfanumeric │ │
│ │ │persoanele │ │ │
│ │ │fizice │ │ │
│ │ │- numele │ │ │
│ │ │companiei şi │ │ │
│ │ │forma legală │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │persoanele │ │ │
│ │ │juridice │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Text, │ │
│ │Adresă │Adresa completă│alfanumeric │ │
│304.│beneficiar │de reşedinţă a │(pot fi │Obligatoriu │
│ │final │beneficiarului │folosite │ │
│ │ │final │două │ │
│ │ │ │rânduri) │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Localitate │Localitate de │ │ │
│305.│beneficiar │reşedinţă a │Text, │Obligatoriu │
│ │final │beneficiarului │alfanumeric │ │
│ │ │final │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cod poştal │Codul poştal al│Text, │ │
│306.│beneficiar │beneficiarului │alfanumeric │Obligatoriu │
│ │final │final │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Statul de │Selecţie │ │
│ │Stat │reşedinţă al │dintr-o │ │
│307.│beneficiar │beneficiarului │listă de │Obligatoriu │
│ │final │final │valori │ │
│ │ │ │admise │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Data naşterii │ │Obligatoriu │
│ │Dată naştere │beneficiarului │ │dacă │
│308.│beneficiar │final │Data │302. = │
│ │final │(numai pentru │AAAA-LL-ZZ │persoană │
│ │ │persoane │ │fizică │
│ │ │fizice) │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Locul │Locul naşterii │ │Obligatoriu │
│ │naşterii │(localitate) │Text, │dacă │
│309.│(localitate) │beneficiarului │alfanumeric │302. = │
│ │beneficiar │final │ │persoană │
│ │final │ │ │fizică │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Locul │Locul naşterii │ │Obligatoriu │
│ │naşterii │(stat) al │Text, │dacă │
│310.│(stat) │beneficiarului │alfanumeric │302. = │
│ │beneficiar │final │ │persoană │
│ │final │ │ │fizică │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │E-mail │Adresa completă│ │ │
│311.│beneficiar │de e-mail a │Text, │Obligatoriu │
│ │final │beneficiarului │alfanumeric │ │
│ │ │final │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Numărul de │ │ │
│ │Telefon │telefon │ │ │
│312.│beneficiar │(inclusiv │Text, │Obligatoriu │
│ │final │codurile │alfanumeric │ │
│ │ │internaţionale │ │ │
│ │ │şi naţionale) │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Tipul datelor │ │Obligatoriu │
│ │Tip date │personale │ │dacă │
│313.│personale │colectate │Text, │302. = │
│ │beneficiar │pentru │alfanumeric │persoană │
│ │final │beneficiarul │ │fizică │
│ │ │final │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │codului fiscal │ │ │
│ │Date │sau a codului │ │Obligatoriu │
│ │personale │numeric │Text, │dacă │
│314.│beneficiar │personal ori │alfanumeric │302. = │
│ │final │numărul │ │persoană │
│ │ │cardului de │ │fizică │
│ │ │identitate sau │ │ │
│ │ │al paşaportului│ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Rolul │ │Obligatoriu │
│ │Funcţie │beneficiarului │Text, │dacă │
│315.│beneficiar │final în cazul │alfanumeric │302. = │
│ │final │persoanelor │ │persoană │
│ │ │fizice │ │fizică │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Număr TVA al │Text, 14 │Obligatoriu │
│ │TVA │beneficiarului │caractere │dacă │
│316.│beneficiar │final în cazul │alfanumerice│302. = │
│ │final │persoanelor │(inclusiv │persoană │
│ │ │juridice │prefixul │juridică │
│ │ │ │ţării) │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Tipul │ │Obligatoriu │
│ │Vehicul │beneficiarului │Text, │dacă │
│317.│corporativ │final în cazul │alfanumeric │302. = │
│ │ │persoanelor │ │persoană │
│ │ │juridice │ │juridică │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Data de │ │Obligatoriu; │
│ │Data │valabilitate a │Data şi ora │o nouă dată │
│318.│valabilităţii│informaţiilor │locală, │este │
│ │informaţiilor│colectate în │GMT │necesară la │
│ │ │această │ │orice │
│ │ │secţiune │ │actualizare │
└────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┘


    ANEXA 6

    la procedură
    Informaţii privind structura corporativă

┌────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │Nume câmp │Descriere conţinut│Format │Observaţii │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Trimitere la │Codul ACER al │ │ │
│ │participantul │participantului la│ │ │
│401.│la │piaţă la care │12 caractere│Obligatoriu │
│ │piaţă, pentru │întreprinderea │alfanumerice│ │
│ │structura │înrudită este │ │ │
│ │corporativă │afiliată │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Întreprindere │Numele │Text, │ │
│402.│înrudită │întreprinderii │alfanumeric │Obligatoriu │
│ │ │înrudite │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Text, 14 │ │
│ │TVA │Număr TVA al │caractere │ │
│403.│întreprindere │întreprinderii │alfanumerice│Obligatoriu │
│ │înrudită │înrudite │(inclusiv │ │
│ │ │ │prefixul │ │
│ │ │ │ţării) │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Codul unic al │Codul ACER al │12 caractere│ │
│404.│întreprinderii│întreprinderii │alfanumerice│Obligatoriu │
│ │înrudite │înrudite │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Tipul relaţiei │ │ │
│ │ │dintre │ │ │
│ │ │participantul la │ │ │
│ │ │piaţă şi │ │ │
│ │ │întreprinderea │Selecţie │ │
│ │ │înrudită: │dintr-o │ │
│ │ │- │listă de │ │
│405.│Tip relaţie │întreprindere-mamă│opţiuni │Obligatoriu │
│ │ │- filială │codificate │ │
│ │ │(întreprindere │(o singură │ │
│ │ │controlată) │valoare) │ │
│ │ │- altă │ │ │
│ │ │întreprindere │ │ │
│ │ │afiliată cu │ │ │
│ │ │"conducere unică" │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Informaţii │ │ │
│ │ │suplimentare │Text, │ │
│406.│Observaţii │furnizate de │alfanumeric │Opţional │
│ │ │participantul la │ │ │
│ │ │piaţă │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Data de │ │Obligatoriu;│
│ │Data │valabilitate a │ │o nouă dată │
│407.│valabilităţii │informaţiilor │Data şi ora │este │
│ │informaţiilor │colectate în │locală, GMT │necesară la │
│ │ │această secţiune │ │orice │
│ │ │ │ │actualizare │
└────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 7

    la procedură
    Informaţii privind părţile delegate pentru a raporta
    în numele participantului la piaţa angro de energie

┌────┬─────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │Nume câmp │Descriere │Format │Observaţii │
│crt.│ │conţinut │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Codul ACER al │ │ │
│ │Trimitere la │participantului│ │Obligatoriu │
│ │participantul│la piaţă la │12 caractere│dacă această│
│501.│la piaţă │care este │alfanumerice│secţiune │
│ │pentru partea│afiliată │ │este │
│ │delegată │întreprinderea │ │completată │
│ │ │înrudită │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Codul ACER al │ │Obligatoriu │
│ │ │terţei părţi │ │dacă │
│ │Cod unic │delegate să │12 caractere│această │
│502.│parte │raporteze în │alfanumerice│secţiune │
│ │delegată │numele │ │este │
│ │ │participantului│ │completată │
│ │ │la piaţă │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Data de │ │Obligatoriu;│
│ │Data │valabilitate a │ │o nouă dată │
│503.│valabilităţii│informaţiilor │Data şi ora │este │
│ │informaţiilor│colectate în │locală, GMT │necesară la │
│ │ │această │ │orice │
│ │ │secţiune │ │actualizare │
└────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016