Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 21 decembrie 2021  de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 21 decembrie 2021 de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1225 din 23 decembrie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.021 din 21 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1225 din 23 decembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Organul fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumit în continuare organ fiscal competent, este organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.
    2. În cazul modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se modifică cu data modificării domiciliului fiscal al persoanei fizice.
    CAP. II
    Procedura de înregistrare şi administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    A. Procedura de înregistrare fiscală
    1. Competenţa pentru înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care solicită înregistrarea fiscală ulterior datei de 1 ianuarie 2022 revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.
    2. Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, înregistrarea fiscală iniţială se realizează potrivit legii speciale.
    3.1. Competenţa pentru înregistrarea fiscală iniţială a sediilor secundare cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar, pentru care persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul secundar.
    3.2. Competenţa pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de sediile secundare cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar, pentru care contribuabilii au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, revine organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.
    4. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere declară sediile secundare cu mai puţin de 5 angajaţi la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.
    5. În certificatul de înregistrare fiscală al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se înscrie domiciliul fiscal al acestora, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală.

    B. Obligaţii declarative
    Începând cu anul 2022, declaraţiile de impunere şi declaraţiile informative ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se depun la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

    C. Soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
    Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, aplicabile pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.

    D. Solicitarea documentelor de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    Solicitarea documentelor de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se realizează prin cerere adresată organului fiscal competent, astfel:
    a) înregistrare la registratura organului fiscal competent;
    b) transmitere prin poştă;
    c) transmitere prin alte mijloace, inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.


    E. Comunicarea documentelor către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere Comunicarea documentelor către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se realizează astfel:
    a) la domiciliul fiscal al acestora, prin remitere, sub semnătură;
    b) transmitere prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    c) prin alte mijloace, inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

    F. Procedura de plată a obligaţiilor fiscale
    1. Plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv a impozitului pe venitul din salarii aferent activităţii sediilor secundare, se efectuează de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi/sau sediile secundare ale acestora, după caz, la unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal competent.
    2. În situaţia în care o persoană fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere efectuează plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul său secundar, documentele de plată se întocmesc distinct şi cuprind în mod obligatoriu şi următoarele informaţii:
    a) codul de identificare fiscală şi denumirea persoanei care face plata, respectiv persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care a înfiinţat sediul secundar - în calitate de plătitor;
    b) codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata - în calitate de beneficiar.

    3. Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal competent virează lunar, potrivit prevederilor legale în vigoare şi precizărilor Ministerului Finanţelor, cotele defalcate prevăzute de lege cuvenite bugetelor locale, astfel:
    a) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere din municipiul Bucureşti şi pentru sediile secundare ale acestora care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Bucureşti: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi la bugetul municipiului Bucureşti;
    b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum şi pentru sediile secundare ale acestora care îşi desfăşoară activitatea în judeţe, inclusiv în judeţul Ilfov: la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi la bugetele locale ale judeţelor pe teritoriul cărora îşi au domiciliul fiscal persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sau îşi desfăşoară activitatea sediile secundare, după caz.

    4. Operaţiunile prevăzute la pct. 3 se efectuează în sistem informatic, pe bază de notă contabilă.

    G. Procedura de control fiscal la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    1. Activitatea de control fiscal se desfăşoară în baza prevederilor titlului VI „Controlul fiscal“ din Codul de procedură fiscală.
    2. (1) Acţiunile de control fiscal la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se efectuează de către personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în baza prevederilor art. 120 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se pot efectua acţiuni de control fiscal la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de către alte structuri de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă.

    3. (1) Acţiunile de inspecţie fiscală pentru care au fost comunicate avize de inspecţie fiscală în vederea efectuării inspecţiei fiscale la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care nu au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acestea se efectuează de organele de inspecţie fiscală care au emis avizele de inspecţie fiscală, care solicită, până la data de începere a inspecţiei fiscale, delegare de competenţă de la organul fiscal care deţine competenţa de administrare a contribuabilului şi către care a fost predat dosarul fiscal al acestuia. Acţiunea de inspecţie fiscală va fi începută numai după primirea delegării de competenţă.
    (2) Acţiunile pentru care au fost emise ordine de serviciu, în vederea efectuării controlului inopinat la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care nu au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acestea, se vor elimina din programul de activitate al structurii care a emis ordinul de serviciu, urmând ca întreaga documentaţie care a stat la baza deciziei de efectuare a controlului inopinat să fie transmisă, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către noul organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care drept urmare a analizelor proprii efectuate va decide dacă se mai impune demararea controlului inopinat.
    (3) Acţiunile de verificare documentară, pentru care s-a procedat, până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la noul organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, la transmiterea invitaţiei pentru audiere, respectiv s-a realizat audierea contribuabilului, vor fi finalizate de organul fiscal care le-a iniţiat. Pentru acţiunile de verificare documentară, pentru care nu s-a transmis invitaţia pentru audiere, respectiv nu s-a realizat audierea contribuabilului până la termenul menţionat mai sus, se va proceda la predarea întregii documentaţii, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către noul organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care va analiza documentaţia primită şi va decide în legătură cu iniţierea unei noi acţiuni de verificare documentară, prin realizarea acţiunilor şi întocmirea documentelor prevăzute de procedura corespunzătoare.
    (4) Actele de control fiscal încheiate în urma acţiunilor de inspecţie fiscală, respectiv de verificare documentară, însoţite, după caz, de actul administrativ-fiscal emis de structurile care vor încheia acţiunile de inspecţie fiscală, respectiv de verificare documentară, conform celor menţionate la alin. (1), respectiv alin. (3), se transmit organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii.

    4. (1) Acţiunile de inspecţie fiscală sau de control inopinat începute, conform legii, de către organele de inspecţie fiscală la persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care nu au fost finalizate până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acestea se vor finaliza de organele de inspecţie fiscală care le-au iniţiat. În sensul celor precizate, o acţiune de inspecţie fiscală sau de control inopinat se consideră începută dacă echipa de control fiscal s-a prezentat la contribuabilul verificat şi a fost stabilită data de începere a inspecţiei fiscale/controlului inopinat, conform legii.
    (2) Actul de control încheiat în urma acţiunii de inspecţie fiscală sau de control inopinat, însoţit, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii.

    5. Contestaţiile formulate la actele administrativ-fiscale încheiate conform celor prevăzute la pct. 3 şi 4 se depun la organele fiscale centrale emitente ale actelor administrativfiscale contestate. Aceste contestaţii, însoţite de dosarul contestaţiei, precum şi de referatul cu propuneri de soluţionare întocmit de organul fiscal central emitent, se vor transmite spre soluţionare organului competent la data depunerii contestaţiei, potrivit legii.
    H. Procedura de îndrumare şi asistenţă pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    Îndrumarea şi asistenţa persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se realizează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.233/2021 pentru aprobarea Procedurii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei

    I. Procedura de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    1. Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către organul fiscal competent.
    2. Actul administrativ prin care se comunică persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere modificarea/pierderea/menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată este emis de organul fiscal competent, care întreprinde măsurile care se impun în vederea aplicării legislaţiei în domeniu.

    J. Procedura de compensare şi restituire a obligaţiilor fiscale
    Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare cuvenite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se realizează de către organul fiscal competent numai după compensarea efectuată cu alte obligaţii fiscale datorate, în conformitate cu prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală.

    K. Procedura de executare silită
    1. Pentru recuperarea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere în cadrul procedurii de executare silită, organul de executare coordonator este organul fiscal competent. În situaţia în care executarea silită se efectuează prin somaţie şi poprire, aplicarea măsurii de executare silită se efectuează de către organul de executare coordonator.
    2. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente să aplice procedura de executare silită prin sechestrarea şi valorificarea bunurilor mobile/imobile ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sunt organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află bunurile.
    3. Prin excepţie de la pct. 2, atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare coordonator poate proceda la indisponibilizarea şi executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile.
    4. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare prevăzute la pct. 2 numesc comisiile de licitaţie, în vederea desfăşurării procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate.

    L. Reglementarea activităţii juridice
    1. Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată este asigurată de structura juridică din cadrul organului fiscal emitent al actului administrativ sau al actului de executare, indiferent de momentul naşterii litigiului.
    2. Prin excepţie de la regula menţionată anterior, pentru litigiile având ca obiect procedura insolvenţei persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, reprezentarea în faţa instanţelor de judecată este asigurată de către Serviciul juridic din cadrul organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.
    3. În litigiile având ca obiect procedura insolvenţei, instrumentarea dosarelor se realizează de către Serviciul juridic din cadrul organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, doar în perioada în care contribuabilul se află în administrarea acestuia, ulterior fiind înaintat Serviciului juridic din cadrul organului fiscal în a cărui competenţă se va afla contribuabilul, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile organului fiscal în administrarea căruia s-a aflat anterior contribuabilul.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii aplicabile pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi pentru care se schimbă competenţa de administrare la data de 1 ianuarie 2022
    A. Definiţii
    În sensul prezentului capitol, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) vechiul organ fiscal - organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală a acestora, potrivit art. 31 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală;
    b) noul organ fiscal competent - organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.


    B. Înregistrare fiscală
    1. Începând cu data de 1 ianuarie 2022, modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală se declară de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere la noul organ fiscal competent.
    2. Procedura de declarare în inactivitate fiscală, de reactivare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere declarate inactive sau de îndreptare a erorilor materiale în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care la data de 1 ianuarie 2022 se află în curs de derulare, se finalizează de noul organ fiscal competent.
    3. În vederea finalizării procedurii de inactivare, de reactivare sau de îndreptare a erorilor materiale în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere declarate inactive, pentru care se schimbă competenţa de administrare la data de 1 ianuarie 2022, vechiul organ fiscal transmite noului organ fiscal competent toate documentele emise, comunicate sau primite, după caz, în derularea fluxului procedural de declarare în inactivitate, reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi sau de îndreptare a erorilor materiale.

    C. Obligaţii declarative
    Declaraţiile de impunere şi declaraţiile informative ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se depun la noul organ fiscal competent începând cu data de 1 ianuarie 2022.

    D. Soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA şi opţiune de rambursare
    1. Pentru toate persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere pentru care se schimbă competenţa de administrare la data de 1 ianuarie 2022, vechiul organ fiscal transmite noului organ fiscal competent toate informaţiile înscrise în baza de date specială privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale centrale au stabilit risc fiscal mare, în condiţiile legale, care privesc respectivele persoane fizice.
    2. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse în termenul legal prevăzut, inclusiv cele aferente lunii noiembrie 2021, de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, pentru care competenţa de administrare se modifică la data de 1 ianuarie 2022, potrivit prevederilor art. 33^1 din Codul de procedură fiscală, şi nesoluţionate până la data preluării de către noul organ fiscal competent, se soluţionează după cum urmează:
    2.1. în cazul deconturilor pentru care s-au emis deciziile de rambursare şi nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării, inclusiv decizia de rambursare aprobată, noului organ fiscal competent, în vederea finalizării procedurii;
    2.2. deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare până la data predării se transferă noului organ fiscal competent, în vederea soluţionării, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    3. Vechiul organ fiscal central, competent la data depunerii decontului, transmite noului organ fiscal competent deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare nesoluţionate, însoţite, în mod obligatoriu, de actele procedurale întocmite potrivit procedurii de soluţionare, până la data predării, cum ar fi:
    a) referatul prin care se propune înscrierea persoanei în baza de date specială, după caz;
    b) nota prin care compartimentul de specialitate propune anularea actelor procedurale întocmite ca urmare a încadrării deconturilor în curs de soluţionare la risc fiscal mic, după caz;
    c) referatul care cuprinde propunerea privind menţinerea sau radierea, după caz, a persoanei impozabile în/din baza de date specială;
    d) referatul motivat întocmit de compartimentul cu atribuţii de colectare sau de compartimentul juridic, în cazul în care pentru persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;
    e) alte documente întocmite pentru soluţionarea decontului.


    E. Plata obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    1. Eventualele plăţi efectuate de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul vechilor organe fiscale, ulterior datei de 31 decembrie 2021, se vor transfera la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat noul organ fiscal competent, pe baza următoarelor informaţii:
    a) codul de identificare fiscală al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere pentru care se schimbă competenţa de administrare începând cu data de 1 ianuarie 2022;
    b) vechiul organ fiscal;
    c) noul organ fiscal competent.

    2. Operaţiunile de transfer prevăzute la pct. 1 se efectuează până la data de 31 martie 2022, prin redirijarea automată a plăţilor eronate. După această dată, eventualele plăţi efectuate eronat de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, la unităţile Trezoreriei Statului la care sunt arondate vechile organe fiscale, se vor returna plătitorilor.
    3. Prevederile pct. 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător şi sediilor secundare înfiinţate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

    F. Gestiunea înlesnirilor la plată ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    1. Începând cu 1 ianuarie 2022, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie, pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, se realizează de către noile organe fiscale competente.
    2. Actele administrative prin care s-au acordat înlesniri la plată, împreună cu graficele de eşalonare, se transmit de vechiul organ fiscal, în format hârtie, însoţite de:
    a) nota de constatare prin care se precizează modul de respectare a înlesnirilor la plată acordate până la data de 31 decembrie 2021;
    b) scrisorile de garanţie/poliţele de asigurare de garanţie emise de instituţii de credit sau, după caz, de o instituţie financiară nebancară înscrisă în registrele Băncii Naţionale a României ori contractele de ipotecă sau gaj, în original. Scrisorile de garanţie/poliţele de asigurare de garanţie trebuie să fie în termen de valabilitate, iar pentru contractele de ipotecă sau gaj să se facă menţiunea privind înscrierea acestora în vederea efectuării publicităţii legale.

    3. Garanţiile în numerar depuse la unităţile Trezoreriei Statului la care sunt arondate vechile organe fiscale se transferă de către acestea, până la termenul prevăzut la pct. 3 al lit. I, în conturile corespunzătoare deschise de către noile organe fiscale competente la unităţile Trezoreriei Statului la care acestea sunt arondate.
    4. Prevederile pct. 1-3 se aplică în mod corespunzător şi sediilor secundare înfiinţate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

    G. Soluţionarea cererilor de compensare şi/sau restituire ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    Cererile de compensare şi/sau de restituire depuse de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, al căror termen legal de soluţionare se împlineşte după data de 1 ianuarie 2022, vor fi predate spre soluţionare noului organ fiscal competent, ca parte a dosarului fiscal al persoanei fizice.

    H. Procedura de executare silită a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    1. Vechile organe fiscale, care au înfiinţat popriri înainte de data de 31 decembrie 2021 asupra veniturilor datorate de terţi ori asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, comunică, până la termenul prevăzut la pct. 3 al lit. I, terţilor şi tuturor băncilor unde sunt înfiinţate popriri noile coduri IBAN în care se vor vira sumele, cu excepţia situaţiei în care poprirea a fost comunicată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă după data de 1 ianuarie 2021.
    2. În cazul în care există sume obţinute în contul 50.67 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în cadrul procedurii de executare silită“, din valorificarea bunurilor sechestrate, până la data de 31 decembrie 2021, acestea se distribuie de către organul de executare care a valorificat bunul până la această dată sau, după caz, se restituie ofertanţilor, potrivit legii.

    I. Predarea-primirea dosarelor fiscale, a informaţiilor şi a documentelor privind administrarea obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere
    1. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se preiau în administrare de către noul organ fiscal competent, începând cu data de 1 ianuarie 2022.
    2. Predarea-primirea dosarelor fiscale ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum şi ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, aplicându-se în mod corespunzător procedura aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    3. Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi pentru sediile secundare ale acestora informaţiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanţelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului fiscal 2021.
    4. Până la data de 21 ianuarie 2022 se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum şi pentru sediile secundare ale acestora.
    5. Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, radiate din registrele în care au fost înregistrate, dosarele fiscale nu se predau de către organele fiscale. Ori de câte ori este necesar noul organ fiscal poate solicita documente sau informaţii cu privire la persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere radiate.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016