Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 20 octombrie 2023  de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 20 octombrie 2023 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 976 bis din 27 octombrie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 603 din 20 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 976 din 27 octombrie 2023.
──────────
    1. Obiectivul programului:

    (1) Programul reprezintă o măsură de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoarele de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi are ca obiectiv susţinerea investiţiilor, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, precum şi încurajarea digitalizării şi transformării verzi a societăţilor româneşti care desfăşoară activităţi de comerţ intern şi internaţional.

    (2) Programul se implementează în baza unei scheme de ajutor de minimis, schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    (3) Programul este implementat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) în calitate de furnizor de ajutor de minimis, prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumite în continuare AIMM (Anexa 8), în calitate de administratori ai schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Hotărârii nr. 864 din 14 septembrie 2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

    (4) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările.

    (6) În cadrul Programului, înţelesurile unor termeni sunt următoarele:
    - întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile prevăzute la lit. a) - d) sunt considerate întreprinderi unice;

    – ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre şi reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică şi care nu depăşesc valoarea de 200.000 de euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    – acord de finanţare - act de adeziune care stabileşte cadrul juridic în care se va desfăşura relaţia contractuală dintre MEAT/AIMM şi beneficiarul ajutorului de minimis, regulile şi termenele care trebuie respectate de ambele părţi, condiţiile în care se acordă alocaţia financiară nerambursabilă solicitată, precum şi modalităţile de punere în aplicare a prevederilor contractuale.
    – alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) - valoarea ajutorului de minimis acordat în cadrul programului;
    – activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    – furnizorul de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
    – administratorul schemei de ajutor de minimis - Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
    – data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, respectiv data semnării acordului de finanţare, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    – întreprindere - se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.;
    – beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere care beneficiază de sprijin financiar nerambursabil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis;
    – cheltuieli eligibile - cheltuieli ce pot fi finanţate de către furnizor în cadrul măsurii de ajutor de minimis.


    2. Valabilitatea schemei de ajutor de minimis şi Bugetul schemei de ajutor de minimis
    2.1. (1) Schema este valabilă de la data publicării ordinului de aprobare a prezentei proceduri de implementare în Monitorul Oficial al României şi până la 31 decembrie 2027, iar plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.
    (2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitatea sa de furnizor al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 şi să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări.
    (3) Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte, în baza prezentei scheme de ajutor de minimis, vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.
    (4) Accesul la finanţare în cadrul programului se face conform principiului "primul venit - primul servit;

    2.2. (1) Bugetul alocat prin Legea nr. 368/2022 de aprobare a bugetului de stat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 74.500.000 lei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 fiind de 149.
    (2) Bugetul estimat pentru implementarea măsurii în intervalul 2024 - 2027 este de 298.000.000 lei, reprezentând câte 74.500.000 lei pentru fiecare an, numărul estimat de beneficiari pentru această perioadă fiind de 596, reprezentând câte 149 pentru fiecare an.


    3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
    3.1. (1) Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
        Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice.

    (2) În sensul Regulamentului Comisiei nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, noţiunea de întreprindere unică stabileşte cuantumul ajutorului de minimis de care poate beneficia aplicantul.

    3.2. Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data înscrierii în program, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
    c) sunt înfiinţate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;
    d) persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociaţi sau acţionari şi care deţin mai multe societăţi, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
    e) au capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România, îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi au sediul/punct de lucru în România;
    f) sunt considerate întreprinderi autonome, legate sau partenere;
    g) Activitatea pentru care se solicită finanţare este autorizată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel puţin 12 luni înainte de data înscrierii în program, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanţării se face pe un singur cod CAEN Rev. 2;
    h) nu au datorii la bugetul general consolidat conform certificatului de atestare fiscală eliberat prin sistemul informatic Patrimven, sau solicitat prin clarificări, la momentul semnării acordului de finanţare. Solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili în cadrul programului;
    i) (1) Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.
    (2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la lit. i alin. (1) după caz, întreprinderea poate beneficia*1), dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon. În plus, poate opta, până la acordarea acestui ajutor, pentru reducerea finanţării solicitate sau pentru returnarea, parţială sau integrală a unor ajutoare deja primite, fapt ce va fi dovedit cu documente corespunzătoare.
     *1) A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunţată la 28.10.2020 - "Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 - Articolul 3 - Ajutor de minimis - Articolul 6 - Monitorizare - Întreprinderi care depăşesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obţinute anterior - Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunţarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis", accesibilă la adresa web:https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115

    (3) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*2) al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
     *2) REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").

    (6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro pe trei ani fiscali consecutivi (100.000 de Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
    (7) Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.
    (8) Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
    (9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
    (10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    j) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii la momentul înscrierii şi nu intră într-una din stările menţionate pe toată perioada de derulare a programului;
    k) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/AIMM/Consiliului Concurenţei sau unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile şi penalităţile aferente;
    l) Contractează un credit de investiţii la banca parteneră, în condiţiile băncii şi ale prezentului program.
    m) Menţine sau suplimentează numărul de angajaţi existenţi la data depunerii documentaţiei de decont pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată. Registrul salariaţilor din Revisal va fi depus la momentul decontului trebuie să conţină angajaţii activi, suspendaţi şi încetaţi şi trebuie emis în luna calendaristică în care se depune documentaţia de decont. În cazul în care, în perioada menţionată, acestea se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca, în termen de maximum 45 de zile, să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul minim pentru care a primit finanţare.


    4. Activităţi eligibile în cadrul programului
    4.1. Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi autorizate în condiţiile prezentei proceduri de implementare, pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
        ● 1811 Tipărirea ziarelor;
        ● 1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a
        ● 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
        ● 1814 Legătorie şi servicii conexe
        ● 1820 Reproducerea înregistrărilor
        ● 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
        ● 36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
        ● 37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
        ● 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
        ● 39 Activităţi şi servicii de decontaminare
        ● 42 Lucrări de geniu civil
        ● 43 Lucrări speciale de construcţii
        ● 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
        ● 46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
        ● 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
        ● 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
        ● 50 Transporturi pe apă
        ● 51 Transporturi aeriene
        ● 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
        ● 53 Activităţi de poştă şi de curier
        ● 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
        ● 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
        ● 58 Activităţi de editare
        ● 59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
        ● 60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
        ● 61 Telecomunicaţii
        ● 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
        ● 65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
        ● 66 Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
        ● 68 Tranzacţii imobiliare
        ● 69 Activităţi juridice şi de contabilitate
        ● 70 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
        ● 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
        ● 72 Cercetare-dezvoltare
        ● 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
        ● 75 Activităţi veterinare
        ● 77 Activităţi de închiriere şi leasing
        ● 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
        ● 80 Activităţi de investigaţii şi protecţie
        ● 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
        ● 82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
        ● 85 Învăţământ
        ● 87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
        ● 88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
        ● 90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
        ● 91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
        ● 93 Activităţi sportive, recreative şi distractive
        ● 95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
        ● 96 Alte activităţi de servicii
        ● 97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

    4.2. (1) Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:
    a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013*3):
     *3) Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.
    – 031 - Pescuitul
    – 032 - Acvacultura

    b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
    c) activităţi de prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    a. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

    d) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    e) producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing

    (2) Prin "prelucrarea produselor agricole" se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
    (3) Prin "comercializarea produselor agricole" se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.
    f) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    g) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    h) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

    (4) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
    (5) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
    (6) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie, inclusiv soţ-soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune o declaraţie în acest sens, în cadrul Anexei 5 la prezenta procedură, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.
        Notă referitoare la conflictul de interese:
     Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.


    (7) Nu sunt eligibili beneficiarii şi/sau acţionarii/asociaţii/administratorii societăţilor care au fost condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti definitive de infracţiuni de corupţie sau infracţiuni economico-financiare.
    (8) Identificarea de către alte instituţii abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada derulării programului, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale, săvârşite de întreprindere, reprezentanţi legali, acţionari/asociaţi/administratori în legătură cu obţinerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene şi/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanţare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.


    5. Schema de finanţare:
    5.1. MEAT prin intermediul AIMM, administrează, gestionează şi derulează prezentul program direct sau prin intermediul organizaţiei/organizaţiilor ori instituţiei/instituţiilor de drept privat, selectată/selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient promovată, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.
    5.2. Între MEAT şi organizaţia/organizaţiile ori instituţia/instituţiile de drept privat, selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituţie/instituţii parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează programul.
    5.3. Instituţia parteneră are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de minimis şi poate acorda din surse proprii facilităţi de creditare pentru implementarea cererilor de finanţare.
    5.4. Prin program se finanţează cererile de finanţare în următoarele condiţii:
        Alocaţia financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiţii contractat la instituţia de credit parteneră. Valoarea creditului de investiţii solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.


    6. Investiţii eligibile:
    6.1. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
    a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe*4) descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), 2.2. aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare şi 2.3. mijloace de transport din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate şi activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body şi de forţă. În funcţie de tipul beneficiarului, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei cu TVA (pentru neplătitorii de TVA) şi de 2.500 lei fără TVA (pentru plătitorii de TVA);
     *4) Conform art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

    b) echipamente/tehnologii/soluţii/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activităţii pentru care solicită finanţare; Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficienţă, pompe, sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare şi trigenerare, sisteme de măsurare şi monitorizare a utilităţilor, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene.
    c) tehnologii/echipamente/sisteme/soluţii/servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deşeurilor industriale;
    d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
    e) Site de prezentare a activităţii, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfăşurării activităţii, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.
    f) autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2;
    g) (1) Achiziţionarea de spaţii de comerţ şi spaţii de prestări servicii. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de comerţ/prestări servicii.
    (2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziţiei, cât şi pe toată durata de derulare a Programului.
    (3) În categoria spaţii mobile de comerţ/prestări servicii sunt incluse şi corturile pentru organizare evenimente şi baloanele presostatice. Pentru spaţii mobile de comerţ/prestări servicii nu este necesar raport ANEVAR.

    h) Garanţiile şi comisioanele acordate de instituţiile financiare nebancare creditelor de investiţii contractate în cadrul programului;
    i) Două plăcuţe informative obligatorii, sub sancţiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:
    - una în interiorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepţie, secretariat, loc de aşteptare etc);
    – una în exteriorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienţi, pe lângă spaţiul unde se desfăşoară activitatea (faţada stradală, intrare în clădire etc).


    6.2. Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţii codului CAEN Rev 2 pentru care se solicită finanţare.
    6.3. Cheltuielile privind avizele sau alte taxe, inclusiv TVA, ambalarea, transportul echipamentelor/utilajelor şi punerea în funcţiune a utilajelor/echipamentelor nu sunt eligibile.
    6.4. Activele achiziţionate trebuie să fie noi şi puse în funcţiune la locaţia implementării la momentul certificării acestora, iar pentru toate activele achiziţionate pe program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    6.5. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand sau care fac obiectul unei duble finanţări.
    6.6. Solicitanţii (întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2023-2027.
    6.7. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure activele corporale achiziţionate prin Program printr-o poliţă de asigurare cât mai completă şi mai acoperitoare încheiată în favoarea AIMM/instituţiei de credit, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMM/instituţia de credit, după caz. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMM/instituţia de credit, după caz a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
    6.8. O persoană fizică nu poate avea calitatea de acţionar/asociat/reprezentant legal într-o firmă furnizoare către firmele beneficiare de AFN în care deţine calitatea de asociat/acţionar/reprezentant legal.

    7. Mecanismul de acordare a sprijinului financiar
    a) MEAT, în calitate de furnizor al Programului, va semna cu instituţia/instituţiile de credit parteneră/partenere selectată/selectate în cadrul procesului de selecţie competitivă, deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi îndelung promovată, o convenţie de colaborare în conformitate cu legislaţia schemelor de ajutor de minimis şi prezentei proceduri de implementare;
    b) MEAT împreună cu instituţia/instituţiile de credit parteneră/partenere selectată/selectate vor asigura publicitatea programului;
    c) Cererile tip de acord de principiu la creditare şi finanţare vor fi înregistrate de către aplicanţi prin intermediul unui formular de înscriere electronic (Anexa 1), ce va fi disponibil pe site-ul MEAT o perioadă de 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea bugetului alocat măsurii de sprijin;
    d) Pe toată perioada de înscriere, pe site-ul MEAT va fi afişată, transparent şi în timp real, lista aplicanţilor în ordinea transmiterii formularelor, iar la finalul perioadei de înscriere, în maxim 1 zi lucrătoare, MEAT va afişa o listă finală a cererilor înregistrate, în ordinea înscrierii, evidenţiind înscrierile în limita bugetului alocat programului, precum şi cele aflate în lista de aşteptare.
    e) MEAT va posta pe site-ul instituţiei un anunţ prin care vor fi înştiinţaţi aplicanţii ce urmează, în termen de 10 zile lucrătoare, să se prezinte la banca parteneră pentru care au optat în formularul de înscriere, cu documentaţia necesară etapei de preverificare a bancabilităţii solicitată de instituţia de credit, însoţită de următoarele documente:
    - Anexa 1 - Cerere tip de acord de principiu la creditare şi finanţare/Formular de înscriere;
    – Anexa 5 - Declaraţie proprie răspundere;
    – Anexa 6 - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    – Anexa 7 - Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

    f) În termen de 1 zi lucrătoare de la publicarea pe site a anunţului specificat la punctul d), MEAT va transmite în mod oficial, cu adresă de înaintare, către instituţia/instituţiile de credit parteneră/partenere selectată/selectate, lista aplicanţilor înştiinţaţi să se prezinte la sediul acestora, conform opţiunii exprimate în formularul de înscriere;
    g) Banca va face o preverificare a bancabilităţii aplicanţilor în ordinea comunicată de către MEAT şi va transmite în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de la punctul e), lista aplicanţilor care au obţinut un acord de principiu la creditare, împreună cu documentele necesare verificărilor administrative şi de eligibilitate de către AIMM, precum şi lista aplicanţilor respinşi în etapa de preverificare bancară.
    h) (1) MEAT/AIMM va verifica din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii aplicanţii admişi de principiu la creditare de către instituţiile de credit conform art. 8 şi va emite către aceştia, notificarea de principiu la finanţare sau după caz notificarea privind respingerea solicitării, pe adresa de email asumată de către aplicant prin formularul de înscriere, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului specificat la punctul g).
    (2) MEAT/AIMM va transmite instituţiei/instituţiilor de credit partenere listele aplicanţilor notificaţi de principiu la finanţare;

    i) Pentru aplicanţii care au obţinut de la AIMM notificarea de principiu la finanţare, banca va proceda la analiza finală a bancabilităţii şi va încheia contractul de credit în maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea listei specificate la punctul h) alin. (2).
    j) Banca va transmite MEAT/AIMM lista contractelor de credit semnate precum şi o copie a acestora şi lista aplicanţilor respinşi la creditare, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului specificat la punctul i);
    k) În baza contractelor de credit semnate cu instituţia/instituţiile de credit partenere, AIMM va semna acordurile de finanţare în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului specificat la punctul j), conform art. 9;
    l) În maxim 12 luni de la semnarea acordului de finanţare, dar nu mai mult de termenele specificate în acord, beneficiarii au obligaţia efectuării cheltuielilor pentru care au obţinut credit de investiţii prin intermediul prezentului program şi a depunerii documentaţiei de decont la instituţia de credit parteneră, conform art.9.
    m) După efectuarea cheltuielilor aferente investiţiei, banca parteneră va transmite cu adresă oficială de înaintare decontul complet, către MEAT/AIMM în vederea verificării acestuia.
    n) După verificarea decontului, MEAT/AIMM va face vizite de certificare la faţa locului şi/sau online şi va emite acordul de plată a AFN către instituţia de credit;
    o) MEAT/AIMM va transfera sumele aferente plăţii AFN în contul distinct analitic deschis la banca parteneră pe numele AIMM;
    p) Toate operaţiunile aferente implementării proiectului vor fi realizate printr-un cont distinct deschis de beneficiar la una din băncile partenere, facturile emise de către furnizori fiind achitate doar cu acordul băncii;
    q) În baza acordului de plată emis de AIMM, banca parteneră va diminua creditele de investiţii acordate cu valorile primelor de capital, conform prezentei proceduri de implementare şi a prevederilor convenţiei de colaborare încheiate cu MEAT şi va transmite AIMM extrasul de cont sau alt document care atestă diminuarea creditului.

    8. Verificarea şi selecţia beneficiarilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii de către MEAT/AIMM
    8.1. În scopul verificării documentelor administrative şi de eligibilitate aferente aplicanţilor bancabili, în cadrul MEAT/AIMM se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP.
    8.2. Verificarea veridicităţii informaţiilor înscrise în documente, a codului CAEN Rev 2 eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, a încadrării în categoria IMM, a declaraţiilor asumate de aplicant, se realizează de către UIP din cadrul MEAT/AIMM şi conduce la acceptarea sau la respingerea la finanţare.
    8.3. (1) În cazul în care acestea sunt necesare, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Solicitare de clarificare pe adresa de email specificată în formularul de înscriere.
    (2) Răspunsurile la clarificări se depun la sediul sau se transmit pe adresa de email a AIMM de care aparţine societatea aplicantă în 3 zile lucrătoare de la transmitere.
    (3) Nedepunerea/netransmiterea în termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea proiectului.

    8.4. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta se poate adresa AIMM de care aparţine, formulând o contestaţie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în documentele depuse.
    8.5. (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.

    (2) Contestaţia se poate formula în orice etapă de implementare (preverificare, verificare, semnare acord de finanţare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare).

    8.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMM, formată din membri care nu au participat la acţiunea care a generat contestaţia.
    8.7. Termenul de soluţionare este de 5 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin intermediul adresei de email asumate în formularul de înscriere.

    9. Semnarea acordului de finanţare, decontul şi certificarea cheltuielilor
    9.1. (1) În vederea semnării acordului de finanţare, AIMM va interoga sistemul informatic PatrimVen în vederea asigurării condiţiei de eligibilitate specificate la art. 3.2 lit. h).
    (2) În cazul în care datele nu se regăsesc în sistemul informatic interogat, AIMM poate solicita clarificări, în condiţiile art. 8.3.

    9.2. Acordurile de finanţare se vor semna la sediul AIMM de care aparţine beneficiarul şi se încheie pe o perioadă de maxim 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a acestora.
    9.3. Acordul de finanţare va fi reziliat şi ajutorul financiar nerambursabil acordat, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau se instituie asupra lor o forma de garanţie reală în afara programului, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.
    9.4. În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare, dar nu mai târziu de termenele specificate în acord, beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor eligibile aferente investiţiei şi depunerii formularului de decont (Anexa 4) la banca parteneră, împreună cu Cererea tip de eliberare AFN sub formă de primă de capital (Anexa 3) şi documentaţia justificativă specificată de aceasta.
    9.5. Instituţia de credit parteneră va transmite AIMM cu adresă oficială de înaintare documentaţia completă de decont în vederea verificării acesteia.
    9.6. În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost acceptate la finanţare în acordul de finanţare (Anexa 2), beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.
    9.7. În sensul prezentei măsuri se consideră că:
    - valoarea eligibilă decontată este alcătuită din valoarea totală aprobată la decont fără TVA.
    – beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile şi marca echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii şi cel puţin a operaţiilor pe care le efectua echipamentul iniţial:
    – după semnarea acordului de finanţare şi până la momentul depunerii documentaţiei de decont, la propunerea băncii şi cu acordul AIMM, beneficiarii pot schimba elementele de cost aprobate, o singură dată şi cu încadrarea în bugetul aferent fiecărui element de cost aprobat iniţial, respectând condiţiile prezentei proceduri.
    – beneficiarul poate schimba locaţia implementării proiectului numai cu notificarea prealabilă a AIMM de care aparţine.

    9.8. Cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi certificate prin vizita la faţa locului sau online a reprezentanţilor AIMM/MEAT. Reprezentanţii AIMM/MEAT vor face verificări la faţa locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal care va cuprinde inclusiv seriile/numerele de inventar aferente mijloacelor fixe achiziţionate, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    9.9. În situaţia în care, la momentul certificării, se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prezentei proceduri de implementare, neefectuarea cheltuielilor aprobate, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin acordul de finanţare (Anexa 2), sau faptul că echipamentele certificate nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea;
    9.10. Plata acordurilor de finanţare se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia de credit parteneră. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea Programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată a ajutorului de minimis din partea AIMM.
    9.11. Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată, prin diminuarea creditului de investiţii cu valoarea primei de capital.
    9.12. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile.
    9.13. Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb BNR de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.
    9.14. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.
    9.15. Decontarea se face într-o singură tranşă, conform mecanismului decontării cererilor de eliberare a primei de capital pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile.

    10. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de minimis
    10.1. Banca are responsabilitatea integrală a monitorizării creditelor de investiţii acordate pe durata implementării Programului şi a perioadei de contract cu beneficiarul de credit.
    10.2. MEAT/AIMM are responsabilitatea integrală a monitorizării portofoliului de ajutoare de minimis/beneficiari, a obligaţiilor ce decurg din acordul de finanţare pe întreaga durată a Programului.
    10.3. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se va face de către UIP din cadrul AIMM/MAT, începând cu data virării în contul de tranzit deschis la banca parteneră a sumelor aferente acordării primelor de capital, trei ani de la momentul emiterii acordului de plată de către AIMM.
    10.4. (1) Reprezentanţii MEAT/AIMM au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul programului.
    (2) Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MEAT/AIMM asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.

    10.5. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEAT/AIMM sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete/nereale şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanţare (Anexa 2) sau în legislaţia schemei de ajutor, UIP din cadrul AIMM va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEAT că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente.
    10.6. (1) Recuperarea ajutorului de minimis se va face de către AIMM şi se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către MEAT a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plaţii de către banca parteneră până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

    10.7. UIP va monitoriza menţinerea sau după caz suplimentarea locurilor de muncă în termenele specificate de către prezenta procedură de implementare şi ca echipamentele să fie puse în funcţiune la locaţia implementării; În situaţia în care, pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare sau insolvenţă se va proceda la recuperarea ajutorului de minimis acordat prin Program.
    10.8. Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor actualei proceduri, precum şi a prevederilor acordului de finanţare conduce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente.
    10.9. Identificarea, de către alte instituţii abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada derulării programului, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârşite de societăţi, reprezentanţi legali, acţionari/asociaţi/administratori în legătură cu obţinerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene şi/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanţare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente.

    11. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
    11.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul ministerului şi, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului de ministru pentru aprobare, se va transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    11.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 411, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022.
    11.3. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    11.3.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    11.3.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*5), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
     *5) Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 2.05.2022.

    11.3.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    11.4. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    11.5. AIMM va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro pe 3 ani fiscali consecutivi, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri, în contul terţilor sau contra cost.
    11.6. Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
    11.7. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    11.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.411, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 2.05.2022, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/minimis.
    11.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de furnizor al măsurii de minimis are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    11.10. Acordurile, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării acordului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    12. Publicitatea programului
    12.1. MEAT şi banca parteneră vor avea responsabilitatea derulării activităţilor de promovare a Programului, precum şi a rezultatelor obţinute în urma implementării acestuia. Pachetul minim de promovare poate conţine:
    - 1 eveniment de presă pentru lansarea Programului şi cheltuielile aferente organizării;
    – diseminarea informaţiilor cu privire la etapele de implementare a programului
    – 1 eveniment de presă pentru închiderea Programului, prezentarea indicatorilor atinşi şi a modelului de bună-practică în implementarea de scheme de ajutor.
    – campanie publicitară presă şi online.

    12.2. (1) Beneficiarii au obligaţia, pe întreaga perioadă de monitorizare a Programului, începând cu data plăţii, de a afişa şi de a menţine la loc vizibil cele două plăcuţe informative, cheltuieli eligibile obligatorii în cadrul programului, cu privire la Programul naţional multianual de microindustrializare. Cele două plăcuţe informative vor fi plasate astfel:
    - una în interiorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepţie, secretariat, loc de aşteptare etc);
    – una în exteriorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienţi pe lângă spaţiul unde se desfăşoară activitatea (faţada stradală, intrare în clădire etc).

    (2) Dimensiunea, conţinutul şi modelul plăcuţei informative sunt obligatorii, în conformitate cu specificaţiile ce vor fi postate pe site-ul ministerului.


    13. Confidenţialitate
    12.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii MEAT/AIMM şi UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    12.2. MEAT - prin direcţia de specialitate şi AIMM sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, CUI, activitatea pentru care a primit finanţare, suma şi/sau scopul ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    14. Precizări

    (1) Prezenta procedură se aprobă prin Ordin al Ministrului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României;

    (2) Anexele 1 - 8 sunt parte integrantă din prezenta procedură de implementare.

    ANEXA 1

        la procedura programului
    1. CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU CREDITARE ŞI FINANŢARE
        (Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba
      română în cadrul formularului electronic de înscriere în cadrul programului)
        Subscrisa ......... având datele de identificare de mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ....., având calitatea de ..........., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor Programului ................, aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. ..../2023.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Denumire │ │
│solicitant: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cod Unic de │ │
│Înregistrare: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Nr. de înregistrare│ │
│la ONRC: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │[ ] │
│ │Microîntreprindere│
│Tip întreprindere: │[ ] Întreprindere │
│ │mică │
│ │[ ] Întreprindere │
│ │mijlocie │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │[ ] Întreprindere │
│ │autonomă │
│Relaţia cu alte │[ ] Întreprindere │
│întreprinderi: │parteneră │
│ │[ ] Întreprindere │
│ │legată │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Adresă solicitant :│ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Judeţul: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cod poştal: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Nr. telefon: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Email (atenţie! │ │
│adresa de email │ │
│trebuie să aparţină│ │
│reprezentantului │ │
│legal şi va fi │ │
│folosită în toată │ │
│corespondenţa în │ │
│cadrul programului)│ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cod CAEN aferent │ │
│activităţii │ │
│principale: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cod CAEN autorizat │ │
│aferent │ │
│programului: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data autorizării │ │
│codului CAEN │ │
│aferent │ │
│programului: │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Locaţia │ │
│implementării │ │
│investiţiei │ │
│(adresă): │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Persoană de contact│ │
│(reprezentant legal│ │
│sau împuternicit): │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│IMM este plătitoare│[ ] Da │
│de TVA: │[ ] Nu │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Forma juridică: │SRL, SRL-D, SA, │
│ │etc. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │............ lei, │
│ │deţinut de │
│Capitalul social: │- persoane fizice │
│ │....% │
│ │- persoane │
│ │juridice: ......% │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Profit net (conform│ │
│situaţiei │ │
│financiare anuale │ │
│pentru 2022 depuse │ │
│la unităţile │ │
│teritoriale ale │ │
│ministerului │ │
│finanţelor): lei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Numărul mediu │ │
│scriptic anual de │ │
│personal (conform │ │
│situaţiei │ │
│financiare anuale │ │
│pentru 2022 depuse │ │
│la unităţile │ │
│teritoriale ale │ │
│ministerului │ │
│finanţelor): │ │
├───────────────────┤ │
│Cifra de afaceri │ │
│(conform situaţiei │ │
│financiare anuale │ │
│pentru 2022 depuse │ │
│la unităţile │ │
│teritoriale ale │ │
│ministerului │ │
│finanţelor):lei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea totală a │ │
│investiţiei │ │
│(cheltuieli │ │
│eligibile + │ │
│neeligibile): lei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea eligibilă │ │
│a investiţiei pe │ │
│program: lei │ │
├───────────────────┼───┬───────────┬──┤
│ │ │Procent din│ │
│Valoarea solicitată│ │valoarea │ │
│a AFN: │lei│eligibilă a│% │
│ │ │investiţiei│ │
│ │ │pe program │ │
├───────────────────┼───┼───────────┼──┤
│Valoarea │ │Procent din│ │
│contribuţiei │ │valoarea │ │
│proprii (doar │lei│eligibilă a│% │
│pentru cheltuieli │ │investiţiei│ │
│eligibile): │ │pe program │ │
├───────────────────┴───┴───────────┼──┤
│Bifaţi instituţia de credit pentru │ │
│care optaţi în cadrul programului │ │
└───────────────────────────────────┴──┘

            PLAN DE INVESTIŢII CHELTUIELI ELIGIBILE SOLICITATE PRIN PROGRAM:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │Codul de │Valoarea estimată a │ │
│Denumirea bunului/serviciului*1) │clasificare│cheltuielilor │Valoarea finanţării │
│ │(dacă este │eligibile*3) │nerambursabile*4) │
│ │cazul)*2) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din │ │ │ │
│categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. şi │ │ │ │
│2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind │ │ │ │
│clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor│ │ │ │
│fixe │ │ │ │
│1 - │ │.........................│.........................│
│.............................................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.............................................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│............................................................ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Echipamente/tehnologii/soluţii/sisteme specifice pentru │ │ │ │
│eficientizarea energetică a activităţii pentru care solicită │ │ │ │
│finanţare; Exemple de echipamente specifice pentru │ │ │ │
│eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere │ │ │ │
│industriale de înaltă eficienţă, pompe, sisteme de │ │ │ │
│ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare │ │ │ │
│industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse │ │ │ │
│neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în │ │ │ │
│condensare pe gaz, sisteme de cogenerare şi trigenerare, │ │ │ │
│sisteme de măsurare şi monitorizare a utilităţilor, sisteme │ │ │ │
│de panouri fotovoltaice, mini-eoliene: │ │ │ │
│1 - ................................................. │ │ │ │
│2 - ................................................. │ │ │ │
│3 - ................................................. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Tehnologii/ echipamente/ sisteme/ soluţii/ servicii, etc. de │ │ │ │
│colectare, reciclare, reutilizare a deşeurilor industriale; │ │ │ │
│1 - ................................................. │ │ │ │
│2 - ................................................. │ │ │ │
│3 - ................................................. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de │ │ │ │
│protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. │ │ │ │
│3 din HG 2139/2004; │ │ │ │
│1 - ................................................. │ │ │ │
│2 - ................................................. │ │ │ │
│3 - ................................................. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Site de prezentare a activităţii, magazin online, cheltuieli │ │ │ │
│înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a │ │ │ │
│site-ului/ magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare│ │ │ │
│desfăşurării activităţii, semnătură electronică, echipamente │ │ │ │
│IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, │ │ │ │
│monitor, imprimantă/ copiator/multifuncţională, inclusiv │ │ │ │
│sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii,│ │ │ │
│telefoane smart, tablete. │ │ │ │
│1 - ................................................. │ │ │ │
│2 - ................................................. │ │ │ │
│3 - ................................................. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială, cu │ │ │ │
│excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului │ │ │ │
│Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi │ │ │ │
│Comunicaţiilor nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor│ │ │ │
│privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate │ │ │ │
│a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a │ │ │ │
│produselor utilizate la acestea - RNTR 2 │ │ │ │
│1 ................................................. │ │ │ │
│2. ................................................. │ │ │ │
│3. ................................................. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Garanţiile acordate şi comisioanele aplicate de instituţiile │ │ │ │
│financiare nebancare creditelor de investiţii contractate în │ │ │ │
│cadrul programului: │ │ │ │
│1. ................................................. │ │ │ │
│2. ................................................. │ │ │ │
│3. ................................................. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Achiziţionarea de spaţii de comerţ şi spaţii de prestări │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│1. ................................................. │ │ │ │
│2. ................................................. │ │ │ │
│3. ................................................. │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Două plăcuţe informative obligatorii, sub sancţiunea │ │ │ │
│neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult │ │ │ │
│de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│TOTAL*5) │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘

        *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
     *2) Se va completa pentru activităţile de achiziţionare a mijloacelor fixe, conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
        *3) Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA
        *4) Valoarea AFN aferente fiecărei activităţi/cheltuială eligibilă, dar nu mai mult de 50% din valoarea eligibilă solicitată fără TVA
        *5) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 500.000 lei.

    ANEXA 2

        la procedura programului
                                   ACORD DE FINANŢARE
                               nr. ....... din ..........
        În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. ..../...., privind aprobarea schemei de minimis aferente Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Agenţia pentru IMM ......... denumită în continuare AIMM, cu sediul în ........., str. ......... nr. ...., sectorul ...., telefon ......., e-mail: ........, reprezentată prin ordonator terţiar de credite - Director Executiv ............, în calitate de administrator de Program,
        şi
        SC ..........., cu sediul în .............., telefon ..........., înregistrată sub nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ........., reprezentată legal prin .............., având funcţia de ........., în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.

    Precizări prealabile
        În prezentul Acord de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă;
    – Durata de valabilitate a acordului de finanţare este de maximum 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a acordului de finanţare dar nu mai târziu de 31.12.2028.
    – Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului sub formă de primă de capital este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului acord, ale Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. ......./.........,

    I. Obiectul acordului
    ART. 1
     Obiectul acordului îl reprezintă ajutorul de minimis acordat sub formă de primă de capital, în baza cererii de eliberare AFN sub formă de primă de capital (Anexa 3) şi a documentaţiei aferente, din bugetul de stat, prin Programul naţional multianual de microindustrializare, denumit în continuare Program, implementat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) prin intermediul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIMM) în conformitate cu prevederile Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. .....................

    ART. 2
        Beneficiarul poate primi ajutorul de minimis nerambursabil sub formă de primă de capital în valoare de:
    - Alocaţia financiară nerambursabilă (primă de capital) este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de investiţii contractat la instituţia de credit parteneră. Valoarea creditului de investiţii solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.    II. Durata acordului
    ART. 3
        Acordul se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani, dar nu mai mult de 31.12.2028, începând cu data intrării în vigoare. Prezentul acord intră în vigoare la data de ........... (se completează de către AIMM).
        Acordul se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive, astfel:
    - perioada de efectuare cheltuieli şi de depunere a decontului de maximum 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a acordului de finanţare, dar nu mai târziu de 28.02.2025;
    – perioadă de 3 ani de monitorizare de la momentul emiterii acordului de plată de către AIMM, începând cu data virării în contul de tranzit deschis la banca parteneră a sumelor aferente acordării primelor de capital;

        Cele două perioade succesive de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maximum 5 ani în care se desfăşoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

    ART. 4
        Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor eligibile şi pentru depunerea cererii de eliberare a AFN sub formă de primă de capital este .......... (se calculează şi completează de către AIMM).


    III. Finanţare
    ART. 5
    (1) Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte ajutor de minimis sub formă de primă de capital de maximum 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, dar nu mai mult de 500.000 lei;
    (2) Valoarea acordului de finanţare (a primei de capital) este de ......... lei, reprezentând .....% din valoarea cheltuielilor eligibile, valoare aprobată prin notificarea de principiu la finanţare emisă de către MEAT/AIMM.
    (3) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de eliberare AFN sub formă de primă de capital (Anexa 3) este mai mare decât ce s-a aprobat prin notificarea de principiu la finanţare, atunci valoarea AFN acordată este cea aprobată prin notificare.
    (4) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de eliberare a AFN sub formă de primă de capital este mai mică decât ce s-a aprobat prin notificarea de principiu la finanţare, atunci valoarea AFN acordată este calculată la valoarea din Anexa 3.
    (5) Decontarea se face într-o singură tranşă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor aferente facturilor depuse.


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
    (1) Beneficiarul va deschide cont curent distinct la instituţia de credit parteneră, care va fi utilizat exclusiv pentru implementarea Programului pe toată perioada de derulare a acestuia.
    (2) Suma reprezentând ajutor de minimis sub formă de primă de capital va fi eliberată după efectuarea tuturor cheltuielilor aferente investiţiei contractate prin credit, depunerea la instituţia de credit parteneră formularului de decont (Anexa 4) şi a cererii de eliberare AFN sub formă de primă de capital (Anexa 3) însoţită de documentaţia completă justificativă care însoţeşte această cerere, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.

    ART. 7
        Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb BNR de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de ministru pentru aprobarea procedurii de implementare a Programului.

    ART. 8
        Plata acordurilor de finanţare se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia de credit parteneră. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea Programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată a ajutorului de minimis din partea AIMM.
        Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de plată, prin diminuarea creditului de investiţii cu valoarea primei de capital.


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 9
        Administratorul de Program:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile acordului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    b) nu poate acorda plata ajutorului de minimis parţială sau în avans;
    c) va refuza plata ajutorului de minimis în situaţia constatării nerespectării prevederilor schemei de finanţare şi a legislaţiei în vigoare sau a săvârşirii oricăror nereguli de ordin financiar;
    d) va monitoriza îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obţinut finanţare, precum şi menţinerea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu data emiterii acordului de plată de către AIMM;
    e) va efectua monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului începând cu data emiterii acordului de plată de către AIMM. Reprezentanţii MEAT/AIMM au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la locaţia implementării operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul măsurii.


    ART. 10
        Beneficiarul:
    a) este obligat să contracteze un credit de investiţii la banca parteneră, în condiţiile băncii şi ale programului, sub sancţiunea respingerii la finanţare;
    b) este obligat să asigure implementarea investiţiei din credit în conformitate cu prevederile schemei de minimis. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa instituţiei de credit pentru care a optat şi a autorităţii finanţatoare a programului pentru implementarea proiectului său.
    c) este obligat să respecte prevederile prezentului acord de finanţare, precum şi cele ale procedurii de implementare a programului;
    d) trebuie să accepte şi să faciliteze reprezentantului MEAT/AIMM realizarea vizitei de certificare a cheltuielilor eligibile aferente investiţiei. În caz contrar, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.
    e) este obligat să se prezinte la instituţia de credit parteneră în termenele impuse de legislaţia programului, sub sancţiunea respingerii la finanţare. Administratorul de Program poate solicita oricând, pe adresa de email specificată în anexa nr. 1 - Cererea - tip de acord de principiu pentru creditare şi finanţare, informaţii şi documente suplimentare (clarificări). Răspunsurile la clarificări se transmit prin poşta electronică în maximum 3zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de clarificare. Nedepunerea/netransmiterea în termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea proiectului.
    f) este obligat să depună, în termenele specificate în procedura programului la instituţia de credit parteneră, decontul complet şi documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile efectuate pentru implementarea investiţiei;
    g) este obligat ca, pentru toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, să menţină investiţia pentru care primeşte AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului. În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a AFN, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente;
    h) este obligat să achiziţioneze numai active noi şi să le pună în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
    i) este obligat să coreleze cheltuielile efectuate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN Rev 2 pentru care se solicită finanţare;
    j) să asigure în favoarea AIMM / instituţiei de credit activele corporale achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor asigurabile, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMM / instituţia de credit, după caz. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMM / instituţia de credit, după caz a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
    k) e obligat să deschidă cont curent distinct la instituţia de credit parteneră;
    l) este obligat să nu înstrăineze şi să nu schimbe destinaţia bunurilor achiziţionate prin Program, să le menţină în stare de funcţionare şi să le păstreze în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanţare. În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente.
    m) este obligat ca, pentru o perioadă de minimum 6 luni de la data emiterii acordului de plată de către AIMM, să menţină sau să suplimenteze numărul de angajaţi existenţi la data depunerii documentaţiei de decont. Registrul salariaţilor din Revisal care va fi depus la momentul decontului trebuie să conţină angajaţii activi, suspendaţi şi încetaţi şi trebuie emis în luna calendaristică în care se depune documentaţia de decont. În cazul în care, în perioada menţionată, acestea se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca, în termen de maximum 45 de zile, să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul minim pentru care a primit finanţare.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
        Administratorul de Program nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării acordului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
        Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
        Reprezentanţii Ministerului sau ai AIMM au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul de AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Ministerului/ AIMM /instituţiei partenere asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

    ART. 15
    a) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEAT/AIMM sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete/nereale şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanţare (Anexa 2) sau în legislaţia schemei de ajutor, UIP din cadrul AIMM va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEAT că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente.
    b) În cazul în care, se identifică de către alte instituţii abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada derulării programului, fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârşite de societăţi, reprezentanţi legali, acţionari / asociaţi / administratori în legătură cu obţinerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene şi/sau publice, cererea de finanţare se respinge sau, după caz, ajutorul acordat este recuperat împreună cu dobânzile aferente.

    ART. 16
        Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program şi succesorilor acestuia.


    VII. Conflict de interese
    ART. 17
        Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul de Program despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi/sau AIMM poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor legături de rudenie, inclusiv soţ/soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile.


    VIII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 18
        În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 19
        Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 20
        Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 21
        Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 şi 20.


    IX. Modificarea acordului
    ART. 22
        Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din acord.

    ART. 23
        Valoarea totală a acordului poate fi modificată de către administrator de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor acordului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea acordului
    ART. 24
     Acordul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 25
        Acordul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului de Program, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Acord sau prevăzute în procedura de implementare a programului;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la ONRC, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze AIMM în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) a comis/comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;


    ART. 26
    (1) Rezilierea acordului din motive precizate la art. 25, conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a obţine sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul oricărui Program finanţat de la bugetul de stat/fonduri structurale administrate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea acordului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Acordul poate fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care beneficiarul nu creează şi menţine numărul locurilor de muncă pentru care a primit finanţare, obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului acord, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului acord, aşa cum este stabilită la art. 3.


    XI. Cesiune
    ART. 27
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 28
        Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 29
        Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
        În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 30
        Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

    ART. 31
        Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 32
        Cazurile de forţă majoră vor fi certificate conform prevederilor legislaţiei în vigoare .

    ART. 33
        Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin serviciul de poştă clasic sau prin e-mail ori prin aplicaţia electronică, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 34
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 35
        Prezentul acord de finanţare este anexă şi se completează cu prevederile procedurii de implementare a programului prin Ordinul Ministrului nr. ...........


                      CHELTUIELI ELIGIBILE APROBATE PRIN PROGRAM:

┌─────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │Codul de │Valoarea │Valoarea │
│Denumirea bunului/ │clasificare│estimată a │finanţării │
│serviciului*1) │(dacă este │cheltuielilor│nerambursabile*4)│
│ │cazul)*2) │eligibile*3) │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Echipamente tehnologice sub │ │ │ │
│forma activelor corporale din│ │ │ │
│categoria mijloacelor fixe │ │ │ │
│descrise în grupele 2.1, 2.2.│ │ │ │
│şi 2.3. din H.G. 2139/2004 │ │ │ │
│pentru aprobarea Catalogului │ │ │ │
│privind clasificarea şi │ │ │ │
│duratele normale de │ │ │ │
│funcţionare a mijloacelor │ │ │ │
│fixe │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Echipamente/tehnologii/ │ │ │ │
│soluţii/sisteme specifice │ │ │ │
│pentru eficientizarea │ │ │ │
│energetică a activităţii │ │ │ │
│pentru care solicită │ │ │ │
│finanţare; Exemple de │ │ │ │
│echipamente specifice pentru │ │ │ │
│eficientizarea energetică: │ │ │ │
│generatoare de energie, │ │ │ │
│boilere industriale de înaltă│ │ │ │
│eficienţă, pompe, sisteme de │ │ │ │
│ventilaţie, sisteme de │ │ │ │
│încălzire/răcire, arzătoare │ │ │ │
│industriale, schimbătoare de │ │ │ │
│căldură industriale, surse │ │ │ │
│neintreruptibile de energie │ │ │ │
│UPS, cazane/centrale în │ │ │ │
│condensare pe gaz, sisteme de│ │ │ │
│cogenerare şi trigenerare, │ │ │ │
│sisteme de măsurare şi │ │ │ │
│monitorizare a utilităţilor, │ │ │ │
│sisteme de panouri │ │ │ │
│fotovoltaice, mini-eoliene: │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Tehnologii/ echipamente/ │ │ │ │
│sisteme/ soluţii/ servicii, │ │ │ │
│etc. de colectare, reciclare,│ │ │ │
│reutilizare a deşeurilor │ │ │ │
│industriale; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Achiziţionarea de mobilier, │ │ │ │
│aparatură birotică şi sisteme│ │ │ │
│de protecţie a valorilor │ │ │ │
│umane şi materiale, conform │ │ │ │
│grupei nr. 3 din HG 2139/ │ │ │ │
│2004; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Site de prezentare a │ │ │ │
│activităţii, magazin on-line,│ │ │ │
│cheltuieli înregistrare │ │ │ │
│domeniu fără hosting, │ │ │ │
│cheltuieli de promovare a │ │ │ │
│site-ului / magazinului │ │ │ │
│on-line, soft/softuri necesar│ │ │ │
│/necesare desfăşurării │ │ │ │
│activităţii, semnătură │ │ │ │
│electronică, echipamente IT, │ │ │ │
│tehnică de calcul tip PC, │ │ │ │
│unitate centrală, server, │ │ │ │
│monitor, imprimantă/ copiator│ │ │ │
│/ multifuncţională, inclusiv │ │ │ │
│sisteme portabile, licenţe │ │ │ │
│necesare desfăşurării │ │ │ │
│activităţii, telefoane smart,│ │ │ │
│tablete. │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Autoutilitare şi autovehicule│ │ │ │
│cu destinaţie specială, cu │ │ │ │
│excepţia tuturor vehiculelor │ │ │ │
│simbol G, conform Ordinului │ │ │ │
│Ministerului Transporturilor,│ │ │ │
│Infrastructurii şi │ │ │ │
│Comunicaţiilor nr. 2224/2020 │ │ │ │
│pentru aprobarea │ │ │ │
│Reglementărilor privind │ │ │ │
│omologarea de tip şi │ │ │ │
│eliberarea cărţii de │ │ │ │
│identitate a vehiculelor │ │ │ │
│rutiere, precum şi omologarea│ │ │ │
│de tip a produselor utilizate│ │ │ │
│la acestea - RNTR 2 │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Garanţiile acordate şi │ │ │ │
│comisioanele aplicate de │ │ │ │
│instituţiile financiare │ │ │ │
│nebancare creditelor de │ │ │ │
│investiţii contractate în │ │ │ │
│cadrul programului: │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Achiziţionarea de spaţii de │ │ │ │
│comerţ şi spaţii de prestări │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.............................│ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Două plăcuţe informative │ │ │ │
│obligatorii, sub sancţiunea │ │ │ │
│neacordării AFN, în valoare │ │ │ │
│de minim 10 lei, dar nu mai │ │ │ │
│mult de 500 de lei din │ │ │ │
│valoarea cheltuielilor │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │
├─────────────────────────────┴───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│TOTAL*5) │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┘

        *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
        *2) Se va completa pentru activităţile de achiziţionare a mijloacelor fixe, conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
        *3) Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA
        *4) Valoarea AFN aferente fiecărei activităţi/cheltuială eligibilă, dar nu mai mult de 50% din valoarea eligibilă solicitată fără TVA
        *5) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 500.000 lei.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii │Beneficiar, │
│..................................., │................................................................│
│..................................................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
│................................. │.................................................... │
│(semnătura) │(semnătura) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu, │ │
│.................................................. │ │
│(semnătura) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic resurse umane şi administrativ, │ │
│................................................. │ │
│(semnătura) │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

        la procedura programului
             CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
                            sub formă de primă de capital
          (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română)
        Subscrisa .......... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria nr. .......... eliberat la data de .........., cu domiciliul în localitatea .......... str. ......... nr. ........... bl. ... sc. .... ap. .... sectorul/judeţul .........., cod poştal .......... solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile sub formă de primă de capital în condiţiile prevederilor procedurii de implementare a programului aprobată prin Ordinul Ministrului nr. ..........
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ..........
        Data înregistrării ..........
        Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ..........
        Codul unic de înregistrare ..........
        Sediul/Adresa ..........
        Telefon .......... E-mail ..........
        Cont bancar .......... deschis la Banca parteneră pentru care s-a optat ..........
     Nr. Acord de finanţare (anexa 2) ..........

        Anexez la prezenta:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative în ordinea activităţilor completate în formularul de decont:
    - declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – contract/poliţa de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program, cesionată în favoarea AIMM /instituţiei partenere;
    – copia certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă, după caz;
    – pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;
    – dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru şi/sau spaţii producţie, raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR şi extras de carte funciară din care să reiasă destinaţia non-locativă a spaţiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/de producţie;
    – pentru licenţe şi software - factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);
    – pentru numărul de angajaţi existenţi la data depunerii documentaţiei de decont - dovada se va face cu Registrul salariaţilor din Revisal. Documentul trebuie să conţină angajaţii activi, suspendaţi şi încetaţi şi trebuie emis în luna calendaristică în care se depune documentaţia de decont. Ulterior, pe o perioadă de raportare de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată, se va face dovada menţinerii angajaţilor cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Raport pe salariat din REVISAL).
    – Declaraţie pe proprie răspundere că nu există legături de rudenie, inclusiv soţ/soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau ofertantul câştigător NU deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate prin program. Declaraţia se va ataşa formularului de decont (Anexa 4)
    – pentru fiecare tip de cheltuială efectuată se anexează facturile în original, însoţite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă CEC emisă de beneficiar şi plătit prin bancă/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin bancă şi plătit prin bancă/ dispoziţii de plată interne şi externe, traduse în limba română şi autorizate, extras de cont).


        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
        *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........


    ANEXA 4

        la procedura programului
                                   FORMULAR DE DECONT
        Denumirea operatorului economic ....................

┌───┬───────────┬───────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────────┐
│Nr.│ │ │Factura │Instrumente de plată*3) │ │ │ │
│Crt│ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ │ ├───────┬────────┬───────┼────────────┬───┬────┬───────┤ │Valoare│Valoare │
│ │Denumirea │ │ │ │Valoare│ │ │ │ │Valoare │ajutor │ajutor de │
│ │cheltuielii│Serie sau │ │ │factură│ │ │ │ │ajutor de│de │minimis │
│ │şi nr de │număr de │ │ │cu TVA │ │ │ │ │minimis │minimis│aprobat │
│ │bucăţi*1) │inventar*2)│Nr. │Data ├───────┤Felul │Nr.│Data│Valoare│solicitat│aprobat│după │
│ │ │ │Factură│facturii│Valoare│documentului│ │ │cu TVA │ │UIP*4) │certificare│
│ │ │ │ │ │factură│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fără │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───┼────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───┼────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───┼────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴───────────┴───────┴────────┼───────┼────────────┴───┴────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL ├───────┤ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────────┘

    *1) Se va completa cu nr de bucăţi.
    *2) Se va completa de către beneficiar cu seria bunului sau nr de inventar.
    *3) Ordine de plat ă/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ,bilet la ordin, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română de către un traducător autorizat.
    *4) Se va completa de către AIMM.
    Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data publicării Ordinului în Monitorul Oficial.

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*5)
        *5) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele: ...................
        Funcţia: ..................
        Semnătura .................

        Data semnării: ............
                                       Viza UIP*6)
        *6) Se va completa de către AIMM

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│Aprobat │ │
│(lei) │ │
└─────────┴───────────────────────────────────┘

                                 Viza după certificare

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│Bun de │ │
│plată │ │
│(lei) │ │
└─────────┴───────────────────────────────────┘

                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
        Subsemnatul/Subsemnata ..........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..........., nr ..........., eliberat de ........... la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ..........., str ...........nr ..... bl ..., sc. ...., ap ...., sectorul/judeţul ..........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ..........., declar pe propria răspundere că NU există legături de rudenie, inclusiv soţ/soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia, sau ofertantul câştigător NU deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate prin program.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Semnătura autorizată a solicitantului*5)
        *5) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea
        Numele ..................
        Semnătura ...............

        Data semnării ...........

    ANEXA 5

        la procedura programului
                            Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria .........., nr .........., eliberat de .......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str .......... nr. ... bl ..., sc ...., ap ..., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activitatea pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu face obiectul altui ajutor de stat/minimis. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1):
        *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.
        [ ] NU am beneficiat de ajutor de stat şi/sau de ajutoare de minimis;
        [ ] AM beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi/sau de ajutoare de minimis:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │Forma │Furnizorul│normativ │ │
│Nr. │acordării │ajutorului│ajutorului│în baza │Cuantumul │
│Crt.│ajutorului│de stat/ │de stat/ │căruia a │ajutorului│
│ │de stat/ │minims │minimis │beneficiat│acordat │
│ │minimis │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L 352/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    B. Declar pe propria răspundere că:
        ● întreprinderea nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
        ● întreprinderea este înfiinţată cel târziu la data de 31.12.2019 inclusiv, are capital social integral privat şi este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi are sediul/punct de lucru în România;
        ● întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;
        ● împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;
        ● nu am datorii la bugetul general consolidat;
     ● nu există legături de rudenie, inclusiv soţ/soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile; se va depune împreună cu cererea de eliberare AFN sub formă de primă de capital (Anexa 3) o declaraţie în acest sens, ataşată Formularului de decont (Anexa 4), conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese;
        ● întreprinderea şi/sau acţionarii/asociaţii/administratorii societăţilor nu au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.

        Semnătura autorizată a solicitantului*2)
        *2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea
        Numele ...................
        Semnătura ................

        Data semnării ............

    ANEXA 6

        la procedura programului
                                       DECLARAŢIE
        privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ....................
        Adresa sediului social ......................
        Cod unic de înregistrare ...................
    Numele şi funcţia ...(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)...

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
     [ ] Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico - financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 4 la procedură.
     [ ] Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
     [ ] Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată)
     *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├───────────────┬──────────────┬───────┤
│ │Cifra de │Active │
│Numărul mediu │afaceri anuală│totale │
│anual de │netă │(mii │
│salariaţi │(mii lei/mii │lei/mii│
│ │€) │€) │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │ │ │
└───────────────┴──────────────┴───────┘

        *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2022, dacă societatea este parteneră sau legată.
        Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
        [ ] Nu
        [ ] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)


    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ...................
        Funcţia: .................
        Semnătura ................

        Data semnării ............

    ANEXA 7

        la procedura programului
                                        CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).


    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - 2022 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │€) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2)) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
     Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 6 la procedură.
    SECŢIUNEA A

    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │Preşedintelui │mediu │anuală │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │Consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii€) │
│ │ │ │Director │ │lei/mii│ │
│ │ │ │General sau │ │€) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

                                  FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ....................
        Adresa sediului social ......................
        Cod unic de înregistrare ...................
    Numele şi funcţia ...(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)...

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2022 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu anual │anuală │totale*2)│
│ │de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│(mii lei/│mii €) │
│ │ │mii €) │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
        .................................
        .................................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        .................................
        .................................


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
    Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii €) │
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │€) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.    SECŢIUNEA B

    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
        [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
     *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
    Tabelul B1

┌─────┬─────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Cifra de │Active│
│ │Numărul mediu│afaceri │totale│
│ │anual de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*5) │(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €)│
├─────┼─────────────┼───────────┼──────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴─────────────┴───────────┴──────┘

        *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele si │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │presedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
     Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.


        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
    Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii €) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
        NOTĂ
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate " (privind întreprinderile legate)    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
        *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ...................
        Funcţia: .................
        Semnătura ................

        Data semnării ............
                                          FIŞA
                       privind legătura dintre întreprinderi nr. .......
                        din tabelul B2, secţiunea B
                (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în
                      situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii .........................
        Denumirea întreprinderii .....................................
        Adresa sediului social .......................................
        Codul unic de înregistrare ...................................
    Numele, prenumele şi funcţia.....(Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent)...

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2022 │
├─────┬─────────────┬───────────┬──────┤
│ │ │Cifra de │Active│
│ │Numărul mediu│afaceri │totale│
│ │anual de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*7) │(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €)│
├─────┼─────────────┼───────────┼──────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴─────────────┴───────────┴──────┘

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
     Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
     Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*8)
        *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ...................
        Funcţia: .................
        Semnătura ................

        Data semnării: ............

    ANEXA 8

        la procedura programului
                          Lista Agenţiilor pentru IMM, (AIMM)

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │AIMMAIPE │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/E-MAIL │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BRAŞOV │Turnului, │ │
│ │Braşov │nr.5, │Tel. 021 - 9059 │
│1. │Covasna │Clădirea │agentia.brasov@imm.gov.ro │
│ │Sibiu │AJOFM, et. 1,│ │
│ │ │Braşov, C.P. │ │
│ │ │500152 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BUCUREŞTI │Poteraşi, nr.│Tel. 021 - 9059 │
│2. │Bucureşti │11, sector 4,│agentia.bucuresti@imm.gov.ro │
│ │Ilfov │Bucureşti, │ │
│ │ │C.P. 040263 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea, │ │
│ │Bistrita │nr. 13, et. │ │
│3. │Năsăud │3, Cluj- │Tel. 021 - 9059 │
│ │Cluj │Napoca, C.P. │agentia.cluj@imm.gov.ro │
│ │Maramureş │400174 │ │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis, │ │
│ │Buzău │nr. 79-81, │Tel. 021 - 9059 │
│4. │Constanta │et. 3, │agentia.constanta@imm.gov.ro │
│ │Galaţi │Constanţa, │ │
│ │Tulcea │C.P. 900669 │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │Str. Ştefan │ │
│ │Dolj │cel Mare nr. │ │
│5. │Gorj │93, et. 3, │Tel. 021 - 9059 │
│ │Mehedinţi │Craiova, C.P.│agentia.craiova@imm.gov.ro │
│ │Olt │200130 │ │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │IAŞI │ │ │
│ │Bacău │Bdul. Tudor │ │
│ │Botoşani │Vladimirescu,│Tel. 021 - 9059 │
│6. │Iaşi │nr. 45A, Bl. │agentia.iasi@imm.gov.ro │
│ │Neamt │B2, C. P. │ │
│ │Suceava │700305 │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │Bd. │ │
│ │Călăraşi │Republicii, │ │
│7. │Dâmboviţa │nr. 12, Bl. │Tel. 021 - 9059 │
│ │Giurgiu │33, et. 1, │agentia.ploiesti@imm.gov.ro │
│ │Ialomita │Ploieşti, │ │
│ │Prahova │C.P. 100066 │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TARGU MUREŞ │Str. Gheorghe│ │
│8. │Alba │Doja, nr. 25,│Tel. 021 - 9059 │
│ │Harghita │Târgu Mureş, │agentia.targumures@imm.gov.ro│
│ │Mureş │C.P. 540342 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TIMISOARA │Bd. Eroilor │ │
│ │Arad │de la Tisa, │Tel. 021 - 9059 │
│9. │Caras-Severin│nr. │agentia.timisoara@imm.gov.ro │
│ │Hunedoara │22,Timisoara,│ │
│ │Timis │C.P. 300575 │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016