Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 20 martie 2019  pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 20 martie 2019 pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 305 din 19 aprilie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 269 din 20 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 305 din 19 aprilie 2019.
──────────
    CAP. I
    Înregistrarea producătorilor
    ART. 1
    (1) Producătorii, aşa cum sunt definiţi la lit. g) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, denumită în continuare ordonanţă, sunt obligaţi să se înregistreze în Registrul naţional al producătorilor, întocmit în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (6) din ordonanţă, la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM.
    (2) Registrul naţional al producătorilor este electronic şi este disponibil pe pagina de internet a ANPM, www.anpm.ro.
    (3) Pentru analiza documentaţiei de înregistrare în Registrul naţional al producătorilor se achită un tarif de 500 lei în contul indicat de către ANPM.
    (4) Înregistrarea producătorilor se face în baza următoarelor documente:
    a) cererea completată online, conform modelului prezentat în anexa nr. 1a sau 1b la prezenta procedură;
    b) informaţii generale estimate pentru anul pentru care se face înregistrarea, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
    c) copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, a certificatului de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la judecătoria în a cărei circumscripţie se află filiala asociaţiei sau fundaţiei în cauză;
    d) certificatul constatator conform Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în original, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu maximum 15 zile calendaristice înainte de data depunerii documentaţiei;
    e) dovada constituirii garanţiei, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din ordonanţă, pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute de ordonanţă;
    f) producătorii individuali transmit dovada solicitării de aprobare a planului de operare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu modificările ulterioare;
    g) producătorii care au transferat responsabilitatea gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, transmit copia conformă cu originalul a contractului valabil de transfer de responsabilitate către o organizaţie colectivă constituită potrivit art. 25 alin. (7) din ordonanţă, din care să rezulte categoriile de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, pentru care s-a transferat responsabilitatea, conform anexei nr. 2 la ordonanţă;
    h) dovada de achitare a tarifului prevăzut la alin. (3).

    (5) Înregistrarea producătorilor stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene se face de către reprezentanţii autorizaţi, prevăzuţi la art. 40 din ordonanţă, care deţin licenţă, sau de o organizaţie colectivă autorizată care a acceptat să îndeplinească acest rol în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016, cu modificările ulterioare, în baza documentelor prevăzute la alin. (4) sau, după caz, a documentelor echivalente, însoţite de licenţa de operare sau de notificarea primită de la Comisia de autorizare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016, cu modificările ulterioare.
    (6) Producătorii/Reprezentanţii autorizaţi au obligaţia de a se înregistra online în Registrul naţional al producătorilor. Ulterior înregistrării online, documentele necesare înscrierii în registru se depun la ANPM sau se transmit prin poştă.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) lit. a) şi ale alin. (6), în cursul anului 2019 cererile de înregistrare şi documentele necesare înscrierii în Registrul naţional al producătorilor se depun numai în format letric, producătorii respectivi fiind obligaţi şi să se înregistreze online în Registrul naţional al producătorilor gestionat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, conform art. 2 alin. (3) din ordin.

    ART. 2
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete menţionate la art. 1 alin. (4) şi (5), ANPM atribuie producătorului numărul de înregistrare, publică informaţiile corespunzătoare în Registrul naţional al producătorilor şi informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrare atribuit.
    (2) În cazul în care documentaţia depusă nu este completă sau nu cuprinde toate informaţiile necesare, ANPM solicită completarea sau clarificarea acesteia, după caz.
    (3) Numărul de înregistrare este de forma RO - EEE - număr unic - data emiterii şi se actualizează anual.
    (4) Pentru actualizarea anuală a numărului de înregistrare se achită un tarif de 100 lei în contul indicat de către ANPM.
    (5) Actualizarea numărului de înregistrare se face în baza următoarelor documente care se depun la ANPM până la data de 20 martie a fiecărui an:
    a) cererea completată online, conform modelului prezentat în anexa nr. 3a sau 3b la prezenta procedură;
    b) informaţii generale estimate pentru anul pentru care se face actualizarea numărului de înregistrare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură;
    c) copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, a certificatului de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la judecătoria în a cărei circumscripţie se află filiala asociaţiei sau fundaţiei în cauză;
    d) dovada constituirii garanţiei, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din ordonanţă, pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute de ordonanţă;
    e) copie conformă cu originalul a adresei din partea Comisiei de evaluare şi autorizare prin care se confirmă aprobarea planului de operare individual, potrivit prevederilor art. 25 alin. (7) din ordonanţă, sau copia conformă cu originalul a adresei de acordare a vizei anuale, pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute de ordonanţă;
    f) declaraţia semnată de preşedintele/directorul organizaţiei colective din care să rezulte afilierea, inclusiv categoriile de EEE pentru care s-a transferat responsabilitatea, conform anexei nr. 2 la ordonanţă, precum şi faptul că organizaţia colectivă raportează datele aferente producătorului pentru anul anterior celui în care se face actualizarea numărului de înregistrare;
    g) producătorii individuali şi reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor individuali, după caz, raportează datele privind echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţă şi modul de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice pentru anul anterior celui în care se face actualizarea numărului de înregistrare, potrivit prevederilor art. 6;
    h) dovada de achitare a tarifului prevăzut la alin. (4).

    (6) ANPM actualizează numărul de înregistrare al producătorului, publică informaţiile corespunzătoare în Registrul naţional al producătorilor şi comunică producătorului actualizarea numărului de înregistrare în termen de 45 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete menţionate la alin. (5).
    (7) În cazul în care documentaţia depusă nu este completă sau nu cuprinde toate informaţiile necesare, ANPM solicită completarea sau clarificarea acesteia, după caz, iar termenul de actualizare a numărului de înregistrare se calculează de la data depunerii documentaţiei complete.
    (8) Actualizarea numerelor de înregistrare se realizează începând cu anul 2020.

    ART. 3
    (1) Numărul de înregistrare primit va fi comunicat reţelelor comerciale prin care sunt vândute şi/sau distribuite EEE, potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) din ordonanţă, în maximum 30 de zile calendaristice de la atribuire.
    (2) Orice modificare a datelor transmise prin documentaţia de înregistrare/actualizare va fi comunicată Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariţia acesteia, atât în format letric, cât şi online.

    CAP. II
    Radierea din Registrul naţional al producătorilor
    ART. 4
    (1) Producătorii care renunţă la punerea pe piaţa naţională a echipamentelor electrice şi electronice sunt obligaţi să anunţe ANPM, în termen de 30 de zile lucrătoare, pentru a putea fi radiaţi din Registrul naţional al producătorilor.
    (2) Cererea de radiere completată online este însoţită de:
    a) documente justificative, cum ar fi copie conformă cu originalul a certificatului de radiere eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau declaraţie pe proprie răspundere, în original, semnată de reprezentantul legal al societăţii, din care să rezulte că nu mai introduce pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice;
    b) raportarea corespunzătoare intervalului de timp dintre sfârşitul perioadei de referinţă corespunzătoare ultimei raportări şi data cererii de radiere.

    (3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete, ANPM operează radierea din Registrul naţional al producătorilor.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cursul anului 2019 cererea de radiere se depune în format letric.

    ART. 5
    Radierea din Registrul naţional al producătorilor se realizează de drept în baza notificării primite de la Comisia de evaluare şi autorizare constituită în baza prevederilor art. 25 alin. (7) din ordonanţă, în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016, cu modificările ulterioare.

    ART. 6
    Un producător radiat are dreptul să solicite reînregistrarea în Registrul naţional al producătorilor, conform prezentei proceduri, caz în care primeşte un nou număr de înregistrare.

    CAP. III
    Modul de evidenţă şi de raportare a datelor
    ART. 7
    (1) În vederea constituirii bazei de date prevăzute la art. 12, producătorii care îşi îndeplinesc obligaţiile în mod individual şi reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor individuali sunt obligaţi să raporteze ANPM, anual, până cel târziu la data de 20 martie a fiecărui an pentru anul precedent, următoarele date:
    a) date privind cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională, conform anexei nr. 4 la prezenta procedură;
    b) cantităţile, numărul şi categoriile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care au fost colectate şi gestionate, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură.

    (2) Datele de raportare prevăzute la alin. (1) se transmit ANPM, online şi pe suport hârtie, până cel târziu la data de 20 martie a fiecărui an pentru anul precedent.

    ART. 8
    Organizaţiile colective autorizate transmit ANPM, online şi pe suport hârtie, datele referitoare la echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice pentru fiecare producător în parte pentru care au preluat responsabilitatea, până cel târziu la data de 20 martie a fiecărui an pentru anul precedent, conform formatului prevăzut în anexele nr. 5 şi 7 la prezenta procedură.

    ART. 9
    Producătorii care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, valorificare şi reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, conform prevederilor art. 25 alin. (6) din ordonanţă, sunt obligaţi să se asigure că organizaţia colectivă autorizată cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, inclusiv pe cele de raportare.

    ART. 10
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să raporteze online în Registrul naţional al producătorilor şi pe suport hârtie autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul pe a cărui rază teritorială se află, până la data de 20 martie a fiecărui an, operatorul economic prin care s-a realizat colectarea DEEE de la gospodăriile particulare în anul anterior raportării, potrivit art. 10 alin. (2) din ordonanţă. Formularul de raportare este prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură.
    (2) Operatorii economici autorizaţi să colecteze DEEE care provin de la gospodăriile particulare sau din alte surse sunt obligaţi să raporteze online în Registrul naţional al producătorilor şi pe suport hârtie autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul pe a cărui rază teritorială funcţionează fiecare punct de lucru, până la data de 20 martie a fiecărui an, informaţii, conform anexei nr. 9 la prezenta procedură.
    (3) Operatorii economici care colectează şi tratează deşeuri de echipamente electrice şi electronice sunt obligaţi să raporteze online în Registrul naţional al producătorilor şi pe suport hârtie autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul pe a cărui rază teritorială funcţionează fiecare punct de lucru, până la data de 20 martie a fiecărui an, informaţii, potrivit anexei nr. 10 la prezenta procedură.
    (4) Autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului realizează validarea şi centralizarea datelor menţionate la alin. (1)-(3) până la data de 30 iunie a fiecărui an.

    ART. 11
    Răspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum şi obligaţia dovedirii prin documente a acestora revin operatorilor economici care se supun prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 12
    Producătorii, organizaţiile colective, reprezentanţii autorizaţi, operatorii economici colectori şi/sau tratatori şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligaţi/obligate să transmită, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a unităţilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, la termenele stabilite de acestea, orice informaţii necesare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecţia mediului şi pentru respectarea obligaţiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii.

    ART. 13
    Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul ANPM. Sinteza datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice la nivel naţional se afişează pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, până la data de 30 septembrie a fiecărui an pentru anul precedent, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii.

    ART. 14
    Categoriile de EEE reglementate de art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţă/Categoriile de DEEE sunt prevăzute în anexa nr. 11 la prezenta procedură.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1a

    la procedură
    Antet solicitant
    Nr. ............./..............
    CERERE
    de acordare a numărului de înregistrare în
    Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice
    Subscrisa, ......................., cu sediul social în ........................., str. ..................... nr. ......, bl. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ......., codul poştal ..........., adresa site-ului web, ....................., telefon ................, fax ..............., e-mail ...................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............, cod unic de înregistrare nr. ............/.............., prin reprezentantul legal .............., solicită acordarea numărului de înregistrare pentru introducerea pe piaţa naţională a echipamentelor electrice şi electronice de tipul ..........^1.
    ^1 Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.

    Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 269/2019 pentru aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
    Intenţionăm să ne îndeplinim responsabilităţile de colectare şi gestionare a DEEE:^2
    ^2 Se va bifa opţiunea corespunzătoare.
    [] în mod individual;
    [] prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă autorizată.

    Subscrisa utilizează vânzarea la distanţă pentru a vinde EEE direct gospodăriilor particulare sau altor utilizatori decât gospodăriile particulare, într-un alt stat membru^2.
    Da^3
    ^3 Se va ataşa Lista statului (statelor) membru(e) în care producătorul vinde EEE prin vânzare la distanţă şi numele reprezentantului autorizat din statul (statele) membru(e) în care producătorul vinde EEE prin vânzare la distanţă.

    Nu
    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte despre producătorul numit mai sus şi despre tipul de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa din România de către producătorul numit mai sus.
    Data ........................,
    Reprezentant legal,
    ..............................
    (numele şi funcţia, semnătura)

    ANEXA 1b

    la procedură
    (Se completează în cazul în care producătorul are reprezentant autorizat în România.)
    Antet solicitant
    Nr. ............./..............
    CERERE
    de acordare a numărului de înregistrare în
    Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice
    Subscrisa, ..........................., cu sediul social în ........................., str. ................. nr. ......, bl. ...., ap. ....., codul poştal ..........,
                                                                                                     (ţara, localitatea)
    adresa site-ului web, ................, telefon ................, fax .................., e-mail .................., reprezentant legal ................., prin reprezentant autorizat ..........., cu sediul social în ........................., str. ................. nr. ......, bl. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........., codul poştal .........., adresa site-ului web, ............., telefon .............., fax ..............., e-mail .............., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............., cod unic de înregistrare nr. ........../................., reprezentant legal .............., solicită acordarea numărului de înregistrare pentru introducerea pe piaţa naţională a echipamentelor electrice şi electronice de tipul ...............................^1.
    ^1 Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.

    Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
    Intenţionăm să ne îndeplinim responsabilităţile de colectare şi gestionare a DEEE:^2
    ^2 Se va bifa opţiunea corespunzătoare.
    [] în mod individual;
    [] prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă autorizată.

    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte despre producătorul numit mai sus şi despre tipul de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa din România de către producătorul numit mai sus.
    Data ........................,
    Reprezentant legal,^3
    ..............................
    (nume şi funcţie, semnătura)
    ^3 Numele, funcţia şi semnătura reprezentantului legal al reprezentantului autorizat.

    ANEXA 2

    la procedură
    Antet solicitant
    Informaţii generale estimate pentru anul pentru care se face înregistrarea/actualizarea numărului de înregistrare
    Numele producătorului:
    CUI-ul producătorului:
    Numele reprezentantului autorizat (dacă este cazul):
    Număr unic de înregistrare în Registrul naţional al producătorilor: (numai în cazul actualizării)

┌──────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────────────┬──┬──┬─────┐
│ │ │ │ │ │Din care: │ │ │ │
│Categorii de │A │B │C │D ├──────┬──────┬──────┤ │ │ │
│EEE* │ │ │ │ │E*** │F │G │H │I │L****│
│ ├─┬───┼─┬───┼─┬───┼─┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤ │ │ │
│ │J│K**│J│K**│J│K**│J│K**│J │K**│J │K**│J │K**│ │ │ │
├──────────────┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼─────┤
│1 │2│3 │4│5 │6│7 │8│9 │10│11 │12│13 │14│15 │16│17│18 │
├──────────────┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴─────┘


        *Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
       **Conform definiţiei prevăzute la art. 2 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/699 al Comisiei de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutăţii echipamentelor electrice şi electronice (EEE) introduse pe piaţa fiecărui stat membru şi a unei metodologii comune de calcul al cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru.
     ***Potrivit definiţiei din anexa nr. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
    ****În cazul în care, pentru aceeaşi categorie, producătorul a transferat responsabilitatea gestionării DEEE către mai multe organizaţii colective, se vor completa cantităţile predate de către producător fiecărei organizaţii în parte.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - cantităţi de EEE fabricate în România (inclusiv asamblate);
    B - cantităţi de EEE achiziţionate din UE;
    C - cantităţi de EEE importate din afara UE;
    D - TOTAL:
    E - EEE destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare;
    F - EEE destinate folosinţei altor utilizatori decât gospodăriile particulare;
    G - exportate;
    H - marca;
    I - tehnica de vânzare;
    J - număr de bucăţi;
    K - tone;
    L - organizaţia colectivă – pentru producătorii care au transferat responsabilitatea gestionării DEEE.

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte despre producătorul numit mai sus şi despre tipul de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa din România de către producătorul numit mai sus.
    Data ........................,
    Reprezentant legal,
    ..............................
    (numele şi funcţia, semnătura)

    ANEXA 3a

    la procedură
    Antet solicitant
    CERERE
    de actualizare a numărului de înregistrare în
    Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice
    Subscrisa, ........................., cu sediul social în ........................, str. .................. nr. ....., bl. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ........, codul poştal .........., adresa site-ului web, ............., telefon .............., fax .................., e-mail ......................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..................., cod unic de înregistrare nr. ................, având numărul de înregistrare în Registrul naţional al producătorilor ........................, prin reprezentantul legal ....................., solicită actualizarea numărului de înregistrare în Registrul naţional al producătorilor pentru introducerea pe piaţa naţională a echipamentelor electrice şi electronice de tipul...........................^1.
    ^1 Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

    Îndeplinim responsabilităţile de colectare şi gestionare a DEEE^2:
    ^2 Se va bifa opţiunea corespunzătoare.
    [] individual;
    [] prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă autorizată conform legislaţiei în vigoare.

    Subscrisa utilizează vânzarea la distanţă pentru a vinde EEE direct gospodăriilor particulare sau altor utilizatori decât gospodăriile particulare, într-un alt stat membru^2:
    [] Da^3
    ^3 Se va ataşa Lista statului (statelor) membru(e) în care producătorul vinde EEE prin vânzare la distanţă şi numele reprezentantului autorizat din statul (statele) membru(e) în care producătorul vinde EEE prin vânzare la distanţă.

    [] Nu

    Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 2 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte despre producătorul numit mai sus şi despre tipul de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa din România de către producătorul numit mai sus.
    Data ....................
    Reprezentant legal,
    ..........................................
    (numele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 3b

    la procedură
    (Se completează în cazul în care producătorul are reprezentant autorizat în România.)
    Antet solicitant
    Nr. ............./..............
    CERERE
    de acordare a numărului de înregistrare în
    Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice
    Subscrisa, ..........................., cu sediul social în ........................., str. ................. nr. ......, bl. ...., ap. ....., codul poştal ..........,
                                                                                  (ţara, localitatea)
    adresa site-ului web ............., telefon .............., fax ..............., e-mail .............., reprezentant legal .............., prin reprezentant autorizat ..........., cu sediul social în ........................., str. ................. nr. ......, bl. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........., codul poştal .........., adresa site-ului web ................., telefon .................., fax ..............., e-mail ................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ..............., cod unic de înregistrare nr. ........../................., reprezentant legal ..............,
    având numărul de înregistrare în Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice ........................,
    solicită actualizarea numărului de înregistrare pentru introducerea pe piaţa naţională a echipamentelor electrice şi electronice de tipul ...............................^1.
    ^1 Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.

    Intenţionăm să ne îndeplinim responsabilităţile de colectare şi gestionare a DEEE: ^2
    ^2 Se va bifa opţiunea corespunzătoare.
    [] în mod individual;
    [] prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă autorizată.

    Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 2 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte despre producătorul numit mai sus şi despre tipul de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa din România de către producătorul numit mai sus.
    Data ........................,
    Reprezentant legal,^3
    ..............................
    (numele şi funcţia, semnătura)
    ^3 Numele, funcţia şi semnătura reprezentantului legal al reprezentantului autorizat.

    ANEXA 4

    la procedură
    Antet solicitant
    Producători individuali - EEE introduse pe piaţă în anul anterior celui în care se face actualizarea numărului de înregistrare
    Numele producătorului:
    CUI-ul producătorului:
    Numele reprezentantului autorizat (dacă este cazul):
    Număr unic de înregistrare în Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice: (numai în cazul actualizării)

┌──────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Din care: │
│Categorii de │A │B │C │D ├──────┬──────┬──────┤
│EEE* │ │ │ │ │E*** │F │G │
│ ├─┬───┼─┬───┼─┬───┼─┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤
│ │H│I**│H│I**│H│I**│H│I**│H │I**│H │I**│H │I**│
├──────────────┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤
│1 │2│3 │4│5 │6│7 │8│9 │10│11 │12│13 │14│15 │
├──────────────┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┘


       *Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
     **Conform definiţiei prevăzute la art. 2 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/699 al Comisiei de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutăţii echipamentelor electrice şi electronice (EEE) introduse pe piaţa fiecărui stat membru şi a unei metodologii comune de calcul al cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru.
    ***Potrivit definiţiei din anexa nr. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - cantităţi de EEE fabricate în România (inclusiv asamblate);
    B - cantităţi de EEE achiziţionate din UE;
    C - cantităţi de EEE importate din afara UE;
    D - TOTAL;
    E - EEE destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare;
    F - EEE destinate folosinţei altor utilizatori decât gospodăriile particulare;
    G - exportate;
    H - numărul de bucăţi;
    I - tone.

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte despre producătorul numit mai sus şi despre tipul de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa din România de către producătorul numit mai sus, pentru anul .......... .
    Data ........................,
    Reprezentant legal,
    ..............................
    (nume şi funcţia, semnătura)

    ANEXA 5

    la procedură
    Antet solicitant
    Organizaţii colective - EEE introduse pe piaţă în anul anterior celui în care se face actualizarea numărului de înregistrare
    Numele organizaţiei colective:
    CUI-ul organizaţiei colective:
    Numărul licenţei:

┌─┬─┬─┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Din care: │
│ │ │ │Categorii de │D │E │F │G ├──────┬──────┬──────┤
│A│B│C│EEE* │ │ │ │ │H*** │I │J │
│ │ │ │ ├─┬───┼─┬───┼─┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤
│ │ │ │ │K│L**│K│L**│K│L**│K │L**│K │L**│K │L**│K │L**│
├─┼─┼─┼──────────────┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤
│1│2│3│4 │5│6 │7│8 │9│10 │11│12 │13│14 │15│16 │17│18 │
├─┼─┼─┼──────────────┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──────────────┼─┼───┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┤
│ │ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴──────────────┴─┴───┴─┴───┴─┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┘


       *Se va înscrie codul categoriilor de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
     **Conform definiţiei prevăzute la art. 2 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/699 al Comisiei de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutăţii echipamentelor electrice şi electronice (EEE) introduse pe piaţa fiecărui stat membru şi a unei metodologii comune de calcul al cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru.
    ***Potrivit definiţiei din anexa nr. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - numele producătorului care a transferat responsabilitatea;
    B - numărul unic de înregistrare în Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice;
    C - CUI-ul producătorului;
    D - cantităţi de EEE fabricate în România (inclusiv asamblate);
    E - cantităţi de EEE achiziţionate din UE;
    F - cantităţi de EEE importate din afara UE;
    G - TOTAL;
    H - EEE destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare;
    I - EEE destinate folosinţei altor utilizatori decât gospodăriile particulare;
    J - exportate;
    K - numărul de bucăţi;
    L - tone.

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte despre producătorii numiţi mai sus şi despre tipul de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa din România de către producătorii numiţi mai sus, pentru anul........................
    Data ........................,
    Reprezentant legal,
    ..............................
    (numele şi funcţia, semnătura)

    ANEXA 6

    la procedură
    Formular de raportare pentru producători individuali - gestionarea DEEE
    Numele producătorului, prin reprezentant autorizat (după caz)...........
    CUI-ul producătorului:
    Număr unic de înregistrare în Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice:
    Datele de contact ale producătorului:
    Tabelul 1 (Se completează pentru întreaga cantitate de DEEE gestionată de producător.)

┌───────────┬─────┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┐
│ │B │C │D │E │F │G │H │
│A* ├──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┬──┤
│ │I │J │I │I │% │I │% │I │J │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    * Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - categorii de DEEE;
    B - DEEE colectate;
    C - DEEE tratate;
    D - DEEE valorificate;
    E - rata de valorificare;
    F - DEEE reciclate;
    G - rata de reciclare;
    H - DEEE refolosite ca aparate întregi;
    I - tone;
    J - număr de bucăţi.


    Tabelul 2 (Se completează pentru toate punctele de colectare cu care producătorul are contract.)

┌────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬─┬─────┬───┬─────┐
│Operator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│economic│ │B │C │ │E │F │ │H*** │I │ │
│colector│A*│ │ │D**│ │ │G│ │ │O****│
├──┬──┬──┤ ├─┬─┼─┬─┤ ├─┬─┼─┬─┤ ├─┬─┬─┼─┬─┤ │
│J │K │L │ │M│N│M│N│ │M│N│M│N│ │J│K│L│M│N│ │
├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──┼──┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┘


        *Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
      **Sursa de colectare: gospodării particulare, persoane juridice, altele decât distribuitorii, distribuitori, operatori conform art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, alte surse (se va specifica), alte puncte de colectare.
     ***În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost transmise către mai multe destinaţii se vor completa cantităţile pentru fiecare destinaţie în parte. Dacă destinatarul nu este din România, datele de contact vor cuprinde şi numele ţării.
    ****În coloana Observaţii se va completa destinaţia DEEE refolosite ca aparate întregi.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - categorii de DEEE;
    B - stoc la 1 ianuarie;
    C - DEEE colectate;
    D - sursa de colectare;
    E - DEEE refolosite ca aparate întregi;
    F - DEEE trimise către: alte puncte de colectare, tratare în ţară, tratare în afara ţării;
    G - scopul trimiterii (alte puncte de colectare/tratare în ţară/tratare în afara ţării);
    H - operator economic către care sunt transmise DEEE;
    I - stoc la 31 decembrie;
    J - numele;
    K - CUI;
    L - date de contact;
    M - tone;
    N - număr de bucăţi;
    O - observaţii.


    Tabelul 3 (Se completează doar în cazul în care DEEE colectate au fost transmise de la colector către alt colector.)

┌─────┬──┬───┬───┬─────────┬───────┬─┬─────────┬───┐
│A │ │C │D │E** │F*** │ │H │I │
├─┬─┬─┤B*├─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤G├─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┤
│J│K│L│ │M│N│M│N│J│K│O│M│N│M│N│O│K│ │M│N│O│K│P│M│N│
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


       *Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
     **Sursa de colectare: gospodării particulare, persoane juridice, altele decât distribuitorii, distribuitori, operatori conform art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, alte surse (se va specifica), alte puncte de colectare.
    ***În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost transmise către mai multe destinaţii se vor completata cantităţile pentru fiecare destinaţie în parte. Dacă destinatarul nu este din România, datele de contact vor cuprinde şi numele ţării.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - operatorul economic colector care a preluat DEEE;
    B - categoria DEEE;
    C - stoc la 1 ianuarie;
    D - DEEE preluate de la alţi colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015);
    E - operatorul economic de la care au fost preluate DEEE;
    F - cantitate predată în vederea refolosirii ca aparate întregi;
    G - scopul: predat tratate în România/în afara ţării;
    H - DEEE predate;
    I - stoc la sfârşit de an;
    J - numele;
    K - CUI;
    L - date de contact;
    M - tone;
    N - număr de bucăţi;
    O - denumire operator, date de identificare;
    P - documente conform Regulamentului (CE) 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri.


    Tabelul 4 (Se completează pentru toate instalaţiile de tratare din România cu care producătorul are contract.)

┌─────┬──┬───┬───┬─┬──┬─┬───┬─────┬─┬───┬─────┬────┐
│A │ │C │D │E│F │G│ │I │J│ │L │ │
│ │B │ │ │ │**│ │H │ │ │K │ │T │
├─┬─┬─┤* ├─┬─┼─┬─┼─┼──┼─┤***├─┬─┬─┼─┤***├─┬─┬─┤****│
│M│N│O│ │P│R│P│R│P│P │P│ │N│M│S│P│ │N│M│S│ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴────┘


         *Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
       **Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
      ***Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****În coloana Observaţii se vor completa următoarele, după caz: destinaţia DEEE refolosite ca aparate întregi, destinaţia componentelor recuperate pentru refolosire, destinatarul final al fracţiilor valorificate/eliminate, în cazul în care codurile de valorificare/eliminare înscrise sunt R 12, R 13/D 13, D 14, D 15.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - operator economic tratator;
    B - categoria DEEE tratate;
    C - DEEE refolosite ca aparate întregi;
    D - cantitate intrată în procesul de tratare;
    E - componente recuperate pentru refolosire;
    F - fracţii rezultate în procesul de tratare a DEEE;
    G - cantitate valorificată din fracţiile rezultate;
    H - cod valorificare;
    I - destinatarul fracţiilor valorificate;
    J - cantitate eliminată din fracţiile rezultate;
    K - cod eliminare;
    L - destinatarul fracţiilor eliminate;
    M - numele;
    N - CUI;
    O - date de contact;
    P - tone;
    R - număr de bucăţi;
    S - date de contact (inclusiv ţara);
    T - observaţii.


    Tabelul 5 (Se completează pentru DEEE trimise la tratare în afara ţării, corespunzător tabelului 2 coloana 8.)

┌─────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │Cantitate│ │ │ │
│Categoria│DEEE │Cantitate │Cantitate│Cantitate│
│DEEE │trimisă │valorificată│reciclată│eliminată│
│tratate │către │din DEEE │din DEEE │din DEEE │
│în afara │tratare │tratate │tratate │tratate │
│ţării* │în afara │ │ │ │
│ │ţării │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │tone │tone │tone │tone │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┘


    * Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.


    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte despre producătorul numit mai sus şi despre gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de către producătorul numit mai sus, pentru anul ....................... .
    Data ....................
    Reprezentant legal,
    ..........................................
    (numele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 7

    la procedură
    Formular de raportare pentru organizaţiile colective - gestionarea DEEE
    Numele organizaţiei colective:
    Numărul licenţei:
    Datele de contact ale organizaţiei colective:
    Tabelul 1 (Se completează pentru întreaga cantitate de DEEE gestionată de organizaţia colectivă.)

┌───────┬─┬─┬───┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬───┐
│ │ │ │ │E │F│G│H│I│J│K │
│A │B│C│D* ├─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬─┤
│ │ │ │ │L│M│L│L│%│L│%│L│M│
├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


    * Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - numele producătorului care a transferat responsabilitatea;
    B - număr unic de înregistrare în Registrul naţional al producătorilor de echipamente electrice şi electronice;
    C - CUI-ul producătorului;
    D - categorii de DEEE;
    E - DEEE colectate;
    F - DEEE tratate;
    G - DEEE valorificate;
    H - rata de valorificare;
    I - DEEE reciclate;
    J - rata de reciclare;
    K - DEEE refolosite ca aparate întregi;
    L - tone;
    M - număr de bucăţi.


    Tabelul 2 (Se completează pentru toate punctele de colectare cu care organizaţia colectivă are contract.)

┌─────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬─┬─────┬───┬──────────────┐
│A │ │C │D │E │F │G │ │I*** │J │ │
├─┬─┬─┤B*├─┬─┼─┬─┤** ├─┬─┼─┬─┤H├─┬─┬─┼─┬─┤Observaţii****│
│K│L│M│ │N│O│N│O│ │N│O│N│O│ │K│L│M│N│O│ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┼──┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────────┤
│P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────┘


        *Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
      **Sursa de colectare: gospodării particulare, persoane juridice, altele decât distribuitorii, distribuitori, operatori conform art. 10 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, alte surse (se va specifica), alte puncte de colectare.
     ***În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost transmise către mai multe destinaţii se vor completa cantităţile pentru fiecare destinaţie în parte. Dacă destinatarul nu este din România, datele de contact vor cuprinde şi numele ţării.
    ****În coloana Observaţii se va completa destinaţia DEEE refolosite ca aparate întregi.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - operator economic colector;
    B - categorii de DEEE;
    C - stoc la 1 ianuarie;
    D - DEEE colectate;
    E - sursa de colectare;
    F - DEEE refolosite ca aparate întregi;
    G - DEEE trimise către: alte puncte de colectare, tratare în ţară, tratare în afara ţării;
    H - scopul trimiterii (alte puncte de colectare/tratare în ţară/tratare în afara ţării);
    I - operator economic către care sunt transmise DEEE;
    J - stoc la 31 decembrie;
    K - numele;
    L - CUI;
    M - date de contact;
    N - tone;
    O - număr de bucăţi;
    P - TOTAL.


    Tabelul 3 (Se completează doar în cazul în care DEEE colectate au fost transmise de la colector către alt colector.)

┌─────┬──┬───┬───┬─────────┬───────┬─┬─────────┬───┐
│A │ │C │D │E** │F*** │ │H │I │
├─┬─┬─┤B*├─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤G├─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┤
│J│K│L│ │M│N│M│N│J│K│O│M│N│M│N│O│K│ │M│N│O│K│P│M│N│
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│Q │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      *Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
     **Sursa de colectare: gospodării particulare, persoane juridice, altele decât distribuitorii, distribuitori, operatori conform art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, alte surse (se va specifica), alte puncte de colectare.
    ***În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost transmise către mai multe destinaţii, se vor completa cantităţile pentru fiecare destinaţie în parte. Dacă destinatarul nu este din România, datele de contact vor cuprinde şi numele ţării.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - operatorul economic colector care a preluat DEEE;
    B - categoria DEEE;
    C - stoc la 1 ianuarie;
    D - DEEE preluate de la alţi colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015);
    E - operatorul economic de la care au fost preluate DEEE;
    F - cantitatea predată în vederea refolosirii ca aparate întregi;
    G - scopul: predat tratate în România/în afara ţării;
    H - DEEE predate;
    I - stoc la sfârşit de an;
    J - numele;
    K - CUI;
    L - date de contact;
    M - tone;
    N - număr de bucăţi;
    O - denumirea operatorului, date de identificare;
    P - documente conform Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006;
    Q - TOTAL.


    Tabelul 4 (Se completează pentru toate instalaţiile de tratare din România cu care organizaţia colectivă are contract.)

┌─────┬──┬───┬───┬─┬───┬─┬────┬─────┬─┬────┬─────┬─────┐
│A │ │C │D │E│F**│G│ │I │J│ │L │ │
├─┬─┬─┤B*├─┬─┼─┬─┼─┼───┼─┤H***├─┬─┬─┼─┤K***├─┬─┬─┤M****│
│N│O│P│ │Q│R│Q│R│Q│Q │Q│ │O│N│S│Q│ │O│N│S│ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼────┼─┼─┼─┼─┼────┼─┼─┼─┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼────┼─┼─┼─┼─┼────┼─┼─┼─┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼────┼─┼─┼─┼─┼────┼─┼─┼─┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼────┼─┼─┼─┼─┼────┼─┼─┼─┼─────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴────┴─┴─┴─┴─┴────┴─┴─┴─┴─────┘


        *Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
      **Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
     ***Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****În coloana Observaţii se vor completa următoarele, după caz: destinaţia DEEE refolosite ca aparate întregi, destinaţia componentelor recuperate pentru refolosire, destinatarul final al fracţiilor valorificate/eliminate, în cazul în care codurile de valorificare/eliminare înscrise sunt R 12, R 13/D 13, D 14, D 15.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - operatorul economic tratator;
    B - categoria DEEE tratate;
    C - DEEE refolosite ca aparate întregi;
    D - cantitatea intrată în procesul de tratare;
    E - componente recuperate pentru refolosire;
    F - fracţii rezultate în procesul de tratare a DEEE;
    G - cantitatea valorificată din fracţiile rezultate;
    H - cod valorificare;
    I - destinatarul fracţiilor valorificate;
    J - cantitatea eliminată din fracţiile rezultate;
    K - cod eliminare;
    L - destinatarul fracţiilor eliminate;
    M - observaţii;
    N - numele;
    O - CUI;
    P - date de contact;
    Q - tone;
    R - număr de bucăţi;
    S - date de contact (inclusiv ţara).


    Tabelul 5 (Se completează pentru DEEE trimise la tratare în afara ţării, corespunzător tabelului 2 coloana 8.)

┌─────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │Cantitate│ │ │ │
│ │DEEE │Cantitate │Cantitate│Cantitate│
│Categoria│trimisă │valorificată│reciclată│eliminată│
│DEEE │către │din DEEE │din DEEE │din DEEE │
│tratate │tratare │tratate │tratate │tratate │
│în afara │în afara │ │ │ │
│ţării* │ţării │ │ │ │
│ ├─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │tone │tone │tone │tone │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┘


    * Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte despre producătorii numiţi mai sus şi despre gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa din România de către producătorii numiţi mai sus, pentru anul .............................

    Data ....................
    Reprezentant legal,
    ..........................................
    (numele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 8

    la procedură
    Formular de raportare pentru autorităţile administraţiei publice locale privind modalitatea de încredinţare a colectării DEEE
    Numele primăriei:
    CUI:
    Judeţul:
    Comuna/Oraşul/Municipiul:
    Date de contact:

┌──────────────────────────────────────┐
│Operatori prin care se realizează │
│colectarea DEEE de la gospodăriile │
│particulare conform art. 10 alin (2) │
│din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │
│nr. 5/2015 privind deşeurile de │
│echipamente electrice şi electronice │
├──────┬───┬───────────┬───────────────┤
│Numele│CUI│Date de │Autorizaţia de │
│ │ │contact │mediu │
├──────┼───┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴───┴───────────┴───────────────┘


    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte, pentru anul .............................. .
    Data ........................
    Reprezentant legal,
    ..............................
    (numele şi funcţia, semnătura)

    ANEXA 9

    la procedură
    Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare
    Numele punctului de colectare: (În cazul punctelor de colectare care aparţin aceleiaşi firme se va completa şi numele punctului de lucru.)
    CUI-ul punctului de colectare:
    Autorizaţia de mediu pentru punctul de colectare:
    Tabelul 1 - DEEE colectate şi gestionate

┌──┬───┬───────┬───┬───┬───────┬───────┬───────┬───────┬───┐
│ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │
│ │B ├───┬───┤F │G**│H*** │I*** │J*** │K*** │L │
│A*│ │D │E │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┤
│ │M│N│M│N│M│N│M│N│O│P│M│N│O│P│M│N│O│P│N│M│Q│R│N│M│Q│R│M│N│
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      *Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
     **În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost preluate de la mai mulţi colectori se vor completata cantităţile pentru fiecare colector în parte.
    ***În cazul în care DEEE dintr-o categorie au mai mulţi destinatari se vor completa cantităţile pentru fiecare destinaţie în parte.
    NOTĂ:
    Stoc la început de an + DEEE colectate individual + DEEE preluate de la alţi colectori = DEEE predate în vederea refolosirii ca aparate întregi + DEEE predate în România + DEEE transferate în UE + DEEE exportate + stoc la sfârşit de an, pentru fiecare categorie.

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - categoria DEEE;
    B - stoc la început de an;
    C - DEEE colectate individual;
    D - DEEE colectate - provenite de la gospodăriile particulare;
    E - DEEE colectate - provenite din alte surse decât gospodăriile particulare;
    F - DEEE preluate de la alţi colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice);
    G - operatorul economic de la care au fost preluate DEEE;
    H - cantitatea predată în vederea refolosirii ca aparate întregi;
    I - cantitatea predată în vederea tratării/destinaţie DEEE în România;
    J - DEEE transferate în UE/destinaţie;
    K - DEEE exportate în afara UE/destinaţie;
    L - stoc la sfârşit de an;
    M - număr de bucăţi;
    N - tone;
    O - denumirea operatorului, date de identificare;
    P - CUI;
    Q - ţara, denumire operator, date de identificare;
    R - documente conform Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri;
    S -TOTAL.


    Tabelul 2 - Producători individuali/organizaţii colective care au contract cu punctul de colectare

┌─────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│Categoria│Producători individuali │Organizaţii │
│DEEE* │ │colective │
├─────────┼──────┬───┬──────────────┼──────┬───┬────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │Numărul │
│ │ │ │înregistrare │ │ │licenţei│
│ │Numele│CUI│în Registrul │Numele│CUI│de │
│ │ │ │naţional al │ │ │operare │
│ │ │ │producătorilor│ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴───┴──────────────┴──────┴───┴────────┘


    * Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru anul ……………………….. .

    Data ....................
    Reprezentant legal,
    ………………………………..
    (numele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 10

    la procedură
    Formular de raportare pentru operatorii instalaţiilor de tratare
    Numele: (În cazul instalaţiilor de tratare care aparţin aceleiaşi firme se va completa şi numele punctului de lucru.)
    CUI:
    Autorizaţie de mediu instalaţie de tratare:
    Tabelul 1 - DEEE colectate/preluate

┌──┬───┬───────┬───┬───┬───────┬───────┬───────┬───────┬───┐
│ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │
│ │B ├───┬───┤F │G**│H*** │I*** │J*** │K*** │L │
│A*│ │D │E │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┤
│ │M│N│M│N│M│N│M│N│O│P│M│N│O│P│M│N│O│P│N│M│Q│R│N│M│Q│R│M│N│
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


       *Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
     **În cazul în care DEEE dintr-o categorie au fost preluate de la mai mulţi colectori se vor completa cantităţile pentru fiecare colector în parte.
    ***În cazul în care DEEE dintr-o categorie au mai mulţi destinatari, se vor completa cantităţile pentru fiecare destinaţie în parte. Pentru cantităţile care sunt tratate în instalaţia proprie, ca destinaţie se vor trece propriile date de identificare.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - categoria DEEE;
    B - stoc la început de an;
    C - DEEE colectate individual;
    D - DEEE colectate - provenite de la gospodăriile particulare;
    E - DEEE colectate - provenite din alte surse decât gospodăriile particulare;
    F - DEEE preluate de la alţi colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice);
    G - operatorul economic de la care au fost preluate DEEE;
    H - cantitatea predată în vederea refolosirii ca aparate întregi;
    I - cantitatea predată în vederea tratării/destinaţie DEEE în România;
    J - DEEE transferate în UE/destinaţie;
    K - DEEE exportate în afara UE/destinaţie;
    L - stoc la sfârşit de an;
    M - număr de bucăţi;
    N - tone;
    O - denumirea operatorului, date de identificare;
    P - CUI;
    Q - ţara, denumirea operatorului, date de identificare;
    R - documente conform Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri;
    S - TOTAL.


    Tabelul 2 - DEEE tratate

┌──┬─┬─┬─────┬─┬─┬────┬─────┬─┬─┬─┬────┬─────┬─┬─┬─┐
│ │B│C│D │E│F│ │H****│ │ │K│ │M****│ │ │P│
│A*├─┼─┼───┬─┼─┼─┤G***├──┬──┤I│J├─┤L***├──┬──┤N│O├─┤
│ │Q│Q│R**│Q│Q│Q│ │S │T │ │ │Q│ │S │T │ │ │Q│
├──┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼──┼─┼─┼─┤
│U │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴────┴──┴──┴─┴─┴─┴────┴──┴──┴─┴─┴─┘


        *Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
      **Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia nr. 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
     ***Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****În cazul în care DEEE dintr-o categorie au mai mulţi destinatari se vor completa cantităţile pentru fiecare destinaţie în parte.
    NOTĂ:
    Tabelul 1 coloana 3 = Tabelul 2 coloana 1 pentru fiecare categorie.
    Cantitate intrată în procesul de tratare = componente recuperate pentru refolosire + fracţii rezultate, pentru fiecare categorie de DEEE
    Fracţii rezultate în procesul de tratare a DEEE (coloana 4) + stoc la început de an (coloana 5) = cantitate valorificată (coloana 6) + cantitate eliminată (coloana 12) + stoc la sfârşit de an (coloana 18)

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - categoria DEEE;
    B - cantitatea intrată în procesul de tratare;
    C - componente recuperate pentru refolosire;
    D - fracţii rezultate în procesul de tratare a DEEE;
    E - stoc la început de an din fracţiile rezultate;
    F - cantitatea valorificată din fracţiile rezultate;
    G - cod valorificare;
    H - destinatarul fracţiilor valorificate;
    I - documente conform Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri în cazul transferurilor transfrontiere;
    J - destinatar final (Se va completa în cazul în care în coloana „Cod valorificare“ apare R12 sau R13.);
    K - cantitate eliminată din fracţiile rezultate;
    L - cod eliminare;
    M - destinatarul fracţiilor eliminate;
    N - documente conform Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 în cazul transferurilor transfrontiere;
    O - destinatar final (Se va completa în cazul în care în coloana „Cod eliminare“ apare D13, D14 sau D15.);
    P - stoc la sfârşit de an din fracţiile rezultate;
    Q - tone;
    R - tip de deşeu;
    S - CUI;
    T - date de identificare (inclusiv ţara);
    U - TOTAL.


    Tabelul 3 - Producători individuali/organizaţii colective care au contract cu instalaţia de tratare

┌─────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│Categoria│Producători individuali │Organizaţii │
│DEEE* │ │colective │
├─────────┼──────┬───┬──────────────┼──────┬───┬────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │Numărul │
│ │ │ │înregistrare │ │ │licenţei│
│ │Numele│CUI│în Registrul │Numele│CUI│de │
│ │ │ │naţional al │ │ │operare │
│ │ │ │producătorilor│ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───┼──────────────┼──────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴───┴──────────────┴──────┴───┴────────┘


    * Se va înscrie codul categoriilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 11 la procedură.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate şi oferă date exacte privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru anul ……………………….. .

    Data ....................
    Reprezentant legal,
    …………………………………
    (numele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 11

    la procedură
    Categorii de EEE reglementate de art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015
    privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice/categorii de DEEE
    1. Echipamente de transfer termic
    2. Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cmp
    3. Lămpi
    4. Echipamente de mari dimensiuni (având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm)
    4a. Echipamente de mari dimensiuni (fără panouri fotovoltaice)
    4b. Panouri fotovoltaice

    5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm)
    6. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016