Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 2 martie 2016  de aprobare a regimului de declarare derogatoriu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 2 martie 2016 de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 203 din 18 martie 2016
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 889 din 2 martie 2016, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 203 din 18 martie 2016.
──────────
    A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu
    1. În caz de inactivitate temporară, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor decide organul fiscal.
    2. Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
    3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii/plătitorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
    b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
    c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
    d) să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
    e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
    f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;
    g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul contribuabililor/plătitorilor persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare, în cazul contribuabililor/plătitorilor, persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.

    4. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili/plătitori prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.
    5. În cerere, contribuabilul/plătitorul declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.
    6. În cazul persoanelor juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.
    În cazul contribuabililor/plătitorilor persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.

    7. Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii, de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.
    8. La primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică dacă solicitarea de aprobare a regimului de declarare derogatoriu îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 5 şi, după caz, la pct. 6.
    9. Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 5 şi, după caz, la pct. 6 atrage respingerea cererii.
    10. În vederea soluţionării cererii, compartimentul de specialitate verifică situaţia fiscală a contribuabilului/plătitorului, respectiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3 lit. d)-g).
    11. Compartimentul de specialitate solicită informaţii de la compartimentele cu atribuţii în:
    a) organizarea şi gestionarea evidenţei pe plătitori - confirmarea îndeplinirii obligaţiilor de plată;
    b) soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA;
    c) compensări/restituiri;
    d) activitatea de inspecţie fiscală;
    e) gestionarea registrului contribuabililor/plătitorilor.

    12. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
    13. Cererea poate fi respinsă şi în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariţia unor cazuri de evaziune fiscală.
    14. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
    15. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 162 "Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    16. Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat.
    17. Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivaţia respingerii, cu referire la condiţiile prevăzute la pct. 3 şi 13.
    18. Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se avizează de şeful compartimentului de specialitate, iar Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu şi Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    19. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    20. Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 3.
    21. În situaţia în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3, contribuabilul/ plătitorul va reintra în regimul normal de declarare.
    În această situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul/plătitorul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu. Notificarea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    22. Contribuabilii/Plătitorii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu se includ în lista contribuabililor/ plătitorilor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu.
    23. Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.

    B. Încetarea regimului de declarare derogatoriu
    1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea:
    a) la data aprobată pentru încetarea acestuia;
    b) începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute la cap. A pct. 3;
    c) începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului/plătitorului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.

    2. În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul/plătitorul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.
    3. Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii şi a condiţiilor prevăzute în prezentul ordin.

    C. Depunerea declaraţiilor fiscale
    1. Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu
    1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:
    a) formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;
    b) formularul 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
    c) formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", cod 14.13.01.01/d.u;
    d) formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
    e) formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02.
    În cazul modificării denumirii formularelor prevăzute la subpct. 1.1, lista acestora se actualizează corespunzător cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.

    1.2. Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele de la subpct. 1.1 şi înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

    2. Termene de depunere
    2.1. Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/plătitorii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la pct. 1, cu excepţia situaţiei prevăzute la subpct. 2.2.
    2.2. Pentru fracţiunea de an fiscal cuprinsă în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/ plătitorii au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b) şi d) la termenele prevăzute de lege.


    D. Proceduri de administrare
    1. Informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu şi cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului/ plătitorului.
    2. Contribuabilii/Plătitorii aflaţi în situaţia prevăzută la cap. C pct. 2 subpct. 2.2 sunt supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere din oficiu.
    3. Notificarea contribuabililor/plătitorilor care nu depun declaraţiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declaraţiile menţionate la cap. C pct. 1 subpct. 1.1 lit. b) şi d).
    4. Pentru celelalte declaraţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele prevăzute la cap. C pct. 1, pentru care contribuabilii/plătitorii au, potrivit legii, obligaţia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere şi procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016