Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 2 iulie 2021  privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 2 iulie 2021 privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 703 din 15 iulie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.071 din 2 iulie 2021, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 703 din 15 iulie 2021.
──────────
    1. Scopul procedurii
    Procedura privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, are ca scop definirea acţiunilor ce trebuie efectuate de organele de inspecţie fiscală, în situaţia expres prevăzută la articolul menţionat anterior, respectiv în situaţia în care în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132 din acelaşi act normativ.

    2. Documente de referinţă
    În cadrul acestei proceduri se vor întocmi sau utiliza, după caz, următoarele documente:
    - raportul de inspecţie fiscală (parţială sau generală) încheiat cu respectarea modelului şi conţinutului aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.710/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.772/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice;
    - proces-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – referat pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea emiterii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală;
    – evidenţa contribuabililor la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală, pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit un raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de emiterea unui proces-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale;
    – adresa prin care contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală este înştiinţat în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ.    3. Modul de desfăşurare a procedurii
    Această procedură presupune derularea a 5 (cinci) acţiuni, astfel:
    3.1. încheierea, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, a unui proces-verbal, în condiţiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    3.2. stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor, după caz, precum şi a perioadelor impozabile pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menţionat la pct. 3.1, privind eventuala săvârşire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale;
    3.3. întocmirea, avizarea şi aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, ţinând cont de cele stabilite la pct. 3.2;
    3.4. înştiinţarea contribuabilului la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea unui raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu sa întocmit raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ;
    3.5. înscrierea în evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale.    Acţiunea 1. Încheierea, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, a unui proces-verbal, în condiţiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
    1.1. Conform prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.
    1.2. În cazul în care se constată că există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu situaţii de fapt ce intră în competenţa lor de constatare, organele de inspecţie fiscală întocmesc proces-verbal, ce va fi înaintat organelor judiciare competente împreună cu materialele documentare anexate.
    1.3. Procesul-verbal încheiat de organele de inspecţie fiscală, în condiţiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, constituie act de sesizare şi stă la baza documentaţiei de sesizare a organelor de urmărire penală.
    1.4. Constatările organului de inspecţie fiscală vor fi prezentate clar şi concis, în cuprinsul procesului-verbal, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia. Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele posibil responsabile de faptele constatate. De asemenea, se vor înscrie, după caz, măsurile operative dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale în materie, consemnări ce vor sta la baza „Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală“, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.833/2015 pentru aprobarea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală“.
    1.5. În susţinerea constatărilor, la procesul-verbal vor fi anexate, după caz, copii de pe documente justificative, registre, balanţe de verificare, declaraţii fiscale, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele acesteia. În situaţia în care documentele sau actele sunt considerate fictive sau asupra cărora există suspiciuni că sunt fictive, precum şi când există indicii privind modificarea, sustragerea sau distrugerea lor de către cei interesaţi, documentele sau actele se anexează în copie certificată de echipa de inspecţie fiscală, la procesul-verbal.
    1.6. În procesul-verbal va fi prezentată sinteza punctului de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta, precum şi punctul de vedere al persoanelor posibil responsabile, faţă de constatările echipei de inspecţie fiscală, atunci când aceste persoane au o opinie contrară cu cea a echipei de inspecţie fiscală şi o prezintă în scris în timpul controlului. Aceste opinii vor fi anexate procesului-verbal.
    1.7. Echipa de inspecţie fiscală analizează cu obiectivitate punctele de vedere divergente şi în funcţie de concluzii va înscrie în procesul-verbal argumentele cu care combate fiecare din aspectele prezentate în scris de reprezentantul legal al contribuabilului, de persoana împuternicită de acesta sau de persoana posibil responsabilă, după caz.
    1.8. În cuprinsul procesului-verbal vor fi menţionate şi impozitele, taxele, contribuţiile a căror bază de impozitare este influenţată de constatările efectuate, precum şi perioadele impozabile aferente.
    1.9. Procesul-verbal va fi semnat de către echipa de inspecţie fiscală şi de către reprezentantul legal al contribuabilului sau de împuternicitul acestuia, menţionându-se funcţia şi datele de identificare ale acestora. Dacă este cazul, procesul-verbal va fi semnat şi de către persoanele posibil responsabile, cu menţionarea datelor de identificare ale acestora.
    1.10. În cazul refuzului reprezentantului legal sau al persoanelor împuternicite de a semna procesul-verbal, se vor consemna în acesta condiţiile sau motivele care au generat refuzul semnării, menţinându-se, dacă este posibil, eventualii martori, datele de identificare ale acestora şi semnătura.
    1.11. Procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului similar cu modalităţile de comunicare a actelor administrativ-fiscale prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.12. După caz, organele de inspecţie fiscală vor institui măsuri asigurătorii conform prevederilor legale în vigoare, urmând a informa organele de urmărire penală cu privire la măsurile asigurătorii luate, precum şi în legătură cu data până la care acestea rămân în vigoare.

    Acţiunea 2. Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor, după caz, precum şi a perioadelor impozabile pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menţionat la acţiunea 1, privind eventuala săvârşire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale
    2.1. Echipa de inspecţie fiscală va analiza constatările înscrise în procesul-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi va stabili care sunt impozitele, taxele, contribuţiile, precum şi perioadele impozabile a căror bază de impozitare este influenţată de constatările efectuate.
    2.2. Impozitele, taxele, contribuţiile, precum şi perioadele impozabile la care se referă analiza de la pct. 2.1 fac parte din obligaţiile fiscale cuprinse în avizul de inspecţie fiscală comunicat contribuabilului.
    2.3. În cadrul analizei se pot stabili, după caz, următoarele:
    - una sau mai multe obligaţii fiscale avizate sunt influenţate de constatările înscrise în procesul-verbal, pentru întreaga perioadă impozabilă avizată;
    – una sau mai multe obligaţii fiscale avizate sunt influenţate de constatările înscrise în procesul-verbal, pentru o perioadă care face parte din perioada impozabilă totală avizată.


    Acţiunea 3. Întocmirea, avizarea şi aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală
    3.1. Ca urmare a analizei efectuate potrivit acţiunii 2, echipa de inspecţie fiscală va proceda la întocmirea unui referat în care va înscrie constatările rezultate din analiza efectuată şi propunerile pentru finalizarea acţiunii de inspecţie fiscală.
    3.2. Referatul va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    - datele de identificare ale contribuabilului la care se desfăşoară acţiunea de inspecţie fiscală (denumire, adresa domiciliului fiscal, reprezentant legal, cod de înregistrare fiscală etc.);
    – numărul şi data avizului de inspecţie fiscală comunicat contribuabilului;
    – data începerii inspecţiei fiscale;
    – impozitele, taxele, contribuţiile şi perioadele impozabile aferente cuprinse în avizul de inspecţie fiscală comunicat contribuabilului;
    – numărul şi data procesului-verbal încheiat la contribuabilul în cauză, în condiţiile prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – sinteza analizei efectuate conform acţiunii 2, din care să rezulte în mod clar, argumentat care sunt impozitele, taxele, contribuţiile şi perioadele impozabile avizate care sunt influenţate de constatările din procesul-verbal;
    – propuneri pentru finalizarea acţiunii de inspecţie fiscală, respectiv pentru întocmirea raportului de inspecţie fiscală sau pentru neîntocmirea acestuia. În acest sens, exemplificam următoarele:
    a) în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru verificarea unei singure obligaţii fiscale, pentru o anumită perioadă impozabilă (perioade impozabile), iar constatările din procesul-verbal vizează acea obligaţie fiscală pentru toată perioada impozabilă avizată (toate perioadele impozabile), se va propune neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală;
    b) în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru verificarea unei singure obligaţii fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările din procesul-verbal vizează acea obligaţie fiscală pentru o perioadă impozabilă (sau mai multe, dar nu pentru toate perioadele avizate), se va propune întocmirea raportului de inspecţie fiscală pentru obligaţia fiscală avizată şi pentru perioadele impozabile neafectate de constatările din procesul-verbal;
    c) în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru verificarea mai multor obligaţii fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările din procesul-verbal vizează o singură obligaţie fiscală, pentru întreaga perioadă avizată, fără ca aceste constatări să influenţeze baza impozabilă aferentă celorlalte obligaţii fiscale, pentru aceste obligaţii fiscale se va propune încheierea raportului de inspecţie fiscală, iar pentru obligaţia fiscală vizată de constatările din procesul-verbal se va propune neincluderea acesteia în raportul de inspecţie fiscală (neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală);
    d) în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru verificarea mai multor obligaţii fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările din procesul-verbal vizează o singură obligaţie fiscală, pentru o perioadă impozabilă sau mai multe perioade impozabile (dar nu pentru întreaga perioadă avizată), fără ca aceste constatări să influenţeze baza impozabilă aferentă celorlalte obligaţii fiscale, pentru aceste obligaţii fiscale se va propune încheierea raportului de inspecţie fiscală, iar pentru obligaţia fiscală şi perioadele impozabile vizate de constatările din procesul-verbal se va propune neincluderea acesteia în raportul de inspecţie fiscală (neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală). Pentru celelalte perioade impozabile ale obligaţiei în cauză, nevizate de constatările din procesul-verbal, se va propune cuprinderea în raportul de inspecţie fiscală (acelaşi care va fi încheiat pentru obligaţiile fiscale ce nu sunt vizate de constatările din procesul-verbal);
    e) în situaţia în care inspecţia fiscală este efectuată pentru soluţionarea cu control anticipat a unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare, având în vedere prevederile art. 169 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează faptul că, „În cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepţie de la prevederile art. 117, perioada supusă inspecţiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei.“, precum şi specificul compunerii sumei negative de TVA solicitate la rambursare (prin preluarea sumelor din perioade impozabile anterioare), dacă sunt făcute constatări înscrise în procesul-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cel puţin o perioadă impozabilă verificată, se va propune neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală pentru întreaga perioadă impozabilă avizată (compusă din perioadele impozabile în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei).

    Contribuabilul şi organul fiscal de administrare vor fi informaţi în legătură cu faptul că decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opţiune de rambursare, nu poate fi soluţionat cu control anticipat, întrucât raportul de inspecţie nu poate fi încheiat, potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea acestuia urmând a fi efectuată după finalizarea procedurii judiciare sau după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, după caz, acţiuni generate de aplicarea prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.3. Referatul va fi avizat de şeful de serviciu coordonator al echipei de inspecţie fiscală şi va fi aprobat de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală al structurii fiscale care a realizat inspecţia fiscală.

    Acţiunea 4. Înştiinţarea contribuabilului la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ
    4.1. În baza referatului întocmit potrivit acţiunii 3, echipa de inspecţie fiscală va proceda la înştiinţarea contribuabilului în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală. Înştiinţarea se va efectua prin transmiterea unei adrese.
    4.2. În situaţia în care se va întocmi raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, adresa de înştiinţare a contribuabilului va fi comunicată acestuia odată cu transmiterea proiectului de raport de inspecţie fiscală pentru efectuarea discuţiei finale prevăzute la art. 130 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    4.3. În situaţia în care nu se va întocmi raport de inspecţie fiscală, demersurile pentru comunicarea adresei de înştiinţare către contribuabil vor fi iniţiate în termen de maximum 10 zile de la data aprobării referatului prevăzut la acţiunea 3.
    4.4. Adresa de înştiinţare a contribuabilului va fi întocmită de echipa de inspecţie fiscală, avizată de şeful de serviciu coordonator şi aprobată de conducătorul organului de inspecţie fiscală.

    Acţiunea 5. Înscrierea în evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale
    5.1. Pentru monitorizare, urmărire şi dispunere de măsuri se va organiza, la nivelul fiecărui organ teritorial de inspecţie fiscală, o evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale. Evidenţa specială poate fi organizată şi utilizând mijloace electronice.
    5.2. Evidenţa specială va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    - datele de identificare ale contribuabilului la care s-a desfăşurat acţiunea de inspecţie fiscală (denumire, adresa domiciliului fiscal, reprezentant legal, cod de înregistrare fiscală etc.);
    – echipa de inspecţie fiscală care a efectuat acţiunea;
    – numărul şi data avizului de inspecţie fiscală comunicat contribuabilului;
    – numărul şi data ordinului/ordinelor de serviciu;
    – data începerii inspecţiei fiscale;
    – impozitele, taxele, contribuţiile şi perioadele impozabile aferente cuprinse în avizul de inspecţie fiscală comunicat contribuabilului;
    – numărul şi data procesului-verbal încheiat la contribuabilul în cauză, în condiţiile prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – numărul şi data raportului de inspecţie fiscală încheiat la contribuabil, după caz;
    – impozitele, taxele, contribuţiile şi perioadele impozabile aferente, pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală şi pentru care vor fi aplicabile prevederile privind suspendarea, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din acelaşi act normativ;
    – numărul şi data referatului întocmit potrivit acţiunii 3.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016