Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 17 octombrie 2022  de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 17 octombrie 2022 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2022

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1012 bis din 18 octombrie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 1.704 din 17 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012 din 18 octombrie 2022.
──────────
    1. Obiectivul Programului
    1.1. Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, denumit în continuare Programul, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT), prin Direcţia Generală Antreprenoriat şi Programe de Finanţare şi Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.2. Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.3. Obiectivul Programului îl constituie organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - TIMM 2022, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.
    1.4. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,cu modificările şi completările ulterioare.
    1.5. Programul urmăreşte, prin organizarea TIMM - 2022, susţinerea brandurilor deţinute de întreprinderile mici şi mijlocii prin:
    a) câştigarea de pieţe externe noi pentru produsele şi serviciile româneşti;
    b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, ce fac obiectul brandurilor româneşti;
    c) creşterea vizibilităţii pe piaţa internă şi externă a brandurilor româneşti;
    d) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

    1.6. În cadrul Programului, înţelesurile unor termeni sunt următoarele:

    (1) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
        Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile prevăzute la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;    (2) ajutor de minimis - reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică şi care nu depăşesc valoarea de 200.000 euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    (3) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;

    (4) furnizorul de ajutor de minimis - Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului prin Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Ploieşti;

    (5) administratorul schemei - Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Ploieşti;

    (6) data acordării ajutorului de stat -data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective.


    2. Descrierea Programului
    2.1. Programul constă în organizarea Târgului naţional TIMM 2022 pe o durată cuprinsă între minimul 3 zile şi maximum 5 zile.
    2.2. Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului.
    2.3. În cadrul târgului naţional beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    2.4. (1) Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:
        ● organizarea unui târg naţional al Brandurilor naţionale sub forma unei expoziţii cu vânzare;
        ● organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanţi, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă a acestor branduri naţionale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM;
        ● activităţi de promovare a evenimentului, atât înainte de desfăşurare, în vederea asigurării unei prezenţe consistente a publicului şi aplicanţilor ţintă, cât şi post-eveniment, în vederea publicităţii târgului naţional.

    (2) Târgul naţional pentru IMM 2022 va fi organizat de Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Ploieşti denumită în continuare AIMMAIPE Ploieşti. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de AIMMAIPE Ploieşti, direct şi/sau prin externalizare în condiţiile legii, pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi, în condiţiile legii.
    (3) În vederea desfăşurării evenimentului, AIMMAIPE Ploieşti în calitate de organizator, va coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

    2.5. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele: realizare şi mentenanţă aplicaţie electronică de înscriere şi gestiune program, publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării participanţilor, cheltuieli pentru promovare în mediul on line şi social media, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuală eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafică, închiriere corturi/pavilioane pentru evenimente în aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice în incinta şi pe perioada târgului, achiziţii de servicii necesare organizări evenimentului şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.
    2.6. Târgul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii va fi organizat de către AIMMAIPE Ploieşti prin intermediul Unităţii de Implementare a Proiectului, a cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite prin decizia Directorului Executiv al AIMMAIPE. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de către AIMMAIPE Ploieşti direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi în condiţiile legii.

    3. Bugetul, numărul de beneficiari şi durata Programului
    3.1. (1) Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.
    (2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, în calitatea sa de furnizor al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 şi să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte, în baza prezentei scheme de minimis, vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.

    3.2. Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 6.000 mii lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 1.000 mii lei.
    3.3. Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 900 de beneficiari, din care maxim 150 de beneficiari în anul 2022.

    4. Tipurile de ajutor financiar de minimis
    4.1. Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii electronice în cadrul program.
    4.2. Pentru anul 2022 se va acorda fiecărui participant, o suma forfetară, în valoare de 1500 ron/ beneficiar, condiţionată de prezenţa zilnică la TIMM 2022 pe întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentului şi de respectarea procedurii de implementare a programului.
    4.3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
        Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) au capital social integral privat;
    c) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;
    d) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;
    e) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;
    f) nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
    g) (1) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.


    4.4. În cadrul Programului nu sunt eligibile:
    a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului*1;
        *1 Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură.

    b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    c) activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
    (i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    (ii) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri).
    (iii) Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

    d) Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    e) activităţi legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    f) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    g) operatorii economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
    h) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa în contul terţilor sau contra cost.
    i) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    j) producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing;
        În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
        Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.    5. Modalitatea de derulare a programului
        MAT, prin intermediul AIMMAIPE Ploieşti administrează, gestionează şi derulează programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.

    6.1. Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional IMM 2022 se face prin completarea în aplicaţia electronică a formularului de înscriere (anexa nr. 1) şi încărcarea documentelor specificate în anexa 1.
    6.2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin (cinci) 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
    6.3. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional IMM 2022, operatorul economic va completa şi va transmite formularul de înscriere în Program (anexa nr. 1) începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face conform anexei 1, în limita maximă de 150 de locuri existente.
    6.4. Formularul de înscriere, corect şi integral completat, va putea fi transmis în aplicaţia electronică.
        Actele care se vor ataşa la înscriere sunt următoarele:
    a) Formular pentru înscriere la Târgul naţional IMM 2022 (anexa nr. 1);
    b) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis primite;
    c) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2021 şi anul 2020 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi calculate potrivit anexei 4;
    d) Pentru obţinerea punctajului conform Anexei 1, documentul care atestă deţinerea unui brand naţional înregistrat la OSIM (deţine în proprietate şi înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci un brand sau o marcă înregistrată pentru un produs/ serviciu naţional.), respectiv declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea interzicerii accesului la eveniment, că va asigura prin mijloace proprii promovarea brandului naţional pe toată perioada de desfăşurare a TIMM-2022;
    e) împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează documentaţia la Târgul naţional IMM 2022 (anexa nr. 2);
    f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantul legal al solicitantului că nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurenţei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată.


    6.5. După încheierea perioadei de înscriere, MAT şi AIMMAIPE Ploieşti vor face public pe siteul instituţiei, lista cu solicitanţii înscrişi în Program, atât în limita locurilor disponibile cât şi în lista de aşteptare.
    7. Verificarea şi selecţia beneficiarilor
    7.1. Verificarea şi selecţia aplicanţilor se vor face de către unitatea de implementare programe denumită în continuare UIP, din cadrul AIMMAIPE Ploieşti.
    7.2. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul AIMMAIPE Ploieşti se constituie: UIP, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE Ploieşti.
    7.3. UIP din cadrul AIMMAIPE Ploieşti va verifica, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a listei cu solicitanţii înscrişi în Program, documentaţia încărcată online. Se pot solicita clarificări sau completări ale documentelor încărcate în aplicaţie, cu termen de răspuns 2 zile. După finalizarea verificării, UIP din cadrul AIMMAIPE Ploieşti va transmite aplicanţilor prin intermediul aplicaţiei sau poştei electronice scrisoare de respingere în cazul în care se constată că:
    - documentaţia încărcată este incorectă;
    – solicitanţii au declarat în formularul de înscriere informaţii care nu sunt corecte/reale;
    – solicitanţii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură;
    – activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu face/fac obiectul prezentului program conform prezentei proceduri de implementare.
        Pentru solicitanţii acceptaţi de principiu de către UIP, AIMMAIPE Ploieşti va transmite prin intermediul aplicaţiei sau poştei electronice scrisoarea de înştiinţare privind acceptarea participării la Târgul naţional IMM 2022, în limita locurilor disponibile / în afara locurilor disponibile, după caz.


    7.4. MAT va publica pe site-ul instituţiei lista cu aplicanţii admişi şi respinşi pentru participare la târgul naţional.

    8. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor
    8.1. În conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UIP, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    8.2. Astfel, solicitantul se poate adresa AIMMAIPE Ploieşti, formulând o contestaţie, în termen de maxim 3 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.
    8.3. Contestaţia se formulează în scris prin aplicaţie sau prin intermediul adresei de e-mail şi va cuprinde:
    - datele operatorului economic;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia.

    8.4. Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.
    8.5. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin intermediul aplicaţiei electronice sau pe adresa de e-mail.
    8.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor se va constitui în cadrul AIMMAIPE Ploieşti o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.
    8.7. Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE Ploieşti.

    9. Alocarea sumei forfetare
    9.1. Participanţii vor depune în aplicaţia electronică cererea-tip de decontare (anexa nr.6) pentru acordarea sumei forfetare de 1500 lei, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului. Prin participanţi se înţeleg beneficiarii care au fost prezenţi pe toată perioada evenimentului.
    9.2. Acordarea sumei forfetare se va face pe baza validării participării solicitantului conform Tabelului de prezenta şi a Procesului verbal de participare.
    9.3. Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se va face de către UIP, pe baza deciziei Directorului Executiv al AIMMAIPE Ploieşti, exprimată prin ordonanţare individuală, în contul ce cuprinde cifrele 50.70, deschis la unitatea Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    9.4. Nerespectarea oricărei prevederi stipulate de prezenta procedură de către beneficiari duce la neacordarea alocaţiei financiare nerambursabile sub formă de sumă forfetară.
    9.5. (1) Recuperarea ajutorului de minimis acordat, în caz de nerespectare a prezentei proceduri, se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    (2) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.

    9.6. Schema de ajutor de minimis va fi publicată pe site-ul MAT, iar în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    9.7. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    9.8. MAT, prin AIMMAIPE, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    9.9. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MAT- AIMMAIPE, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.
    9.10. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.
    9.11. Pe baza unei cereri scrise, MAT va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    9.12. Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    9.13. Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    9.14. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    9.15. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    9.16. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    9.17. Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
    9.18. Furnizorul are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.
    9.19. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a încărca în RegAs contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    10. Reguli privind cumulul ajutoarele de minimis
    a.) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.
    b.) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:
    (i) valoarea brută*1 totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei*2 a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
        *1 plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe.
        *2 la data semnării contractului de finanţare

    (ii) pentru agenţii economici care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

    c.) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat astfel încât să se încadreze în plafon, sau rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis .
    d.) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    e.) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    f.) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*3 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
        *3 Regulamentul(UE) nr 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").

    g.) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
    h.) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    10. Confidenţialitate
    10.1. Documentele depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    10.2. MAT şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea AFN acordat sub forma forfetară şi aşezarea geografică (localitatea şi judeţul).
     Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta Procedura


    ANEXA 1

        la procedură
                                FORMULAR DE ÎNSCRIERE *

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumirea completă a solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Judeţul │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Telefon │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresă de e-mail │
├──────────────────────────────────────┤
│Numele reprezentantului legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Funcţia reprezentantului legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de telefon al reprezentantului│
│legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei de contact │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de telefon al persoanei de │
│contact │
├──────────────────────────────────────┤
│E-mail persoană de contact │
├──────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare │
├──────────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare la Oficiul │
│Registrului Comerţului │
├──────────────────────────────────────┤
│Cererea de participare la TIMM 2022 │
├──────────────────────────────────────┤
│Declaraţie pe proprie răspundere │
│privind ajutoarele de stat şi │
│ajutoarele de minimis │
├──────────────────────────────────────┤
│Declaraţia pe propria răspundere │
│privind încadrarea în categoria │
│întreprinderilor mici şi mijlocii │
│pentru anul fiscal 2020 şi anul 2021 │
├──────────────────────────────────────┤
│Declaraţie pe proprie răspundere că nu│
│are datorii la bugetul general │
│consolidat şi la bugetele locale, atât│
│pentru sediul social, cât şi pentru │
│toate punctele de lucru. │
├──────────────────────────────────────┤
│Împuternicirea semnată de │
│reprezentantul legal al │
│solicitantului, în cazul în care o │
│altă persoană decât aceasta semnează │
│cererea de participare la TIMM 2022 │
├──────────────────────────────────────┤
│Copia certificată a buletinului de │
│identitate/cărţii de indentitate al/a │
│rerprezentantului legal/ │
│împuternicitului societăţii │
│solicitante (după caz); │
├──────────────────────────────────────┤
│Categoria solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Microîntreprindere │
├──────────────────────────────────────┤
│Întreprindere mică │
├──────────────────────────────────────┤
│Întreprindere mijlocie │
├──────────────────────────────────────┤
│Codul CAEN pentru care se accesează │
│Programul: │
├──────────────────────────────────────┤
│Suma forfetară solicitată: maximum │
│1500 lei │
├────────────────────────────────┬──┬──┤
│Bifaţi cu da sua nu următoarea │ │ │
│opţiune: │ │ │
│Pentru participarea la TIMM 2022│DA│NU│
│îmi voi amenaja în regim propriu│ │ │
│standul societăţii │ │ │
└────────────────────────────────┴──┴──┘


┌──────────────────┬───────────┬───────┐
│ │CRITERIU │ │
│CRITERIU │(DECLARAT │PUNCTAJ│
│ │PE PROPRIE │ │
│ │RĂSPUNDERE)│ │
├──────────────────┼─────┬─────┼───────┤
│Bifaţi cu da sau │ │ │ │
│nu următoarea │ │ │ │
│opţiune: │ │ │ │
│Societatea / │ │ │ │
│asociatul / │ │ │ │
│acţionarul deţine │ │ │DA = 35│
│în proprietate şi │ │ │puncte │
│înregistrat la │DA │NU │NU = 0 │
│Oficiul de Stat │ │ │puncte │
│pentru Invenţii şi│ │ │ │
│Mărci un brand sau│ │ │ │
│o marcă │ │ │ │
│înregistrată │ │ │ │
│pentru un produs/ │ │ │ │
│serviciu naţional.│ │ │ │
├──────────────────┼─────┴─────┼───────┤
│ │0 - 4 ani │5 │
│ │ │puncte │
│Vechimea ├───────────┼───────┤
│societăţii este │5 - 9 ani │10 │
│de: │ │puncte │
│ ├───────────┼───────┤
│ │Mai mult de│15 │
│ │10 ani │puncte │
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│Numărul de │0 - 9 │5 │
│salariaţi aferent │salariaţi │puncte │
│anului 2021 ├───────────┼───────┤
│(conform │10 - 49 │10 │
│bilanţului │salariaţi │puncte │
│înregistrat şi ├───────────┼───────┤
│depus la ANAF) │50 - 249 │15 │
│ │salariaţi │puncte │
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│ │0 lei - 4 │5 │
│Cifra de afaceri │999 999 lei│puncte │
│aferentă anului ├───────────┼───────┤
│2021 (conform │5 000 000 │10 │
│bilanţului │lei - 49 │puncte │
│înregistrat şi │999 999 lei│ │
│depus la ANAF) ├───────────┼───────┤
│ │Peste 50 │15 │
│ │000 000 lei│puncte │
├──────────────────┼─────┬─────┼───────┤
│Bifaţi cu da sau │ │ │DA = 20│
│nu următoarea │DA │NU │puncte │
│opţiune: │ │ │ │
├──────────────────┼─────┼─────┼───────┤
│Societatea a mai │ │ │ │
│participat la cel │ │ │ │
│puţin un târg de │[ ] │[ ] │NU = 0 │
│profil cu stand │ │ │puncte │
│propriu sau în │ │ │ │
│standul naţional │ │ │ │
└──────────────────┴─────┴─────┴───────┘

        Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
        Selectarea pentru participarea societăţilor la TIMM 2022 se va face după următorul algoritm: Selectarea societăţilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
    - punctajul obţinut la criteriul aferent deţinerii unui brand sau marcă proprie pentru un produs sau serviciu naţional;
    – punctajul obţinut la criteriul aferent cifrei de afaceri;
    – punctajul obţinut la criteriul aferent numărului de salariaţi;
    – data şi ora înscrierii în program.

     Aplicaţia informatică va permite încărcarea tuturor documentelor solicitate în cadrul procedurii de implementare a programului conform art. 6.1.

    ANEXA 2

        la procedură
        CERERE-TIP DE PARTICIPARE LA TÂRGUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
        (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română)
    SECŢIUNEA A
    Date solicitant
        Operatori economici
        Subscrisa .......... având datele de identificare menţionate în Formularul de înscriere (Anexa nr. 1 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2022, nr. ....../2022) reprezentantă legal prin dl/dna .........., având calitatea de .........., solicit participarea în condiţiile prevederilor Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2022, la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2022.
        Cont bancar*2 .......... deschis la Banca ..........
        *2 în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        Nr RUE ..........
        Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului/nr în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: ..........
        Forma juridică: ..........
        Forma de proprietate 100% privată DA [] NU []
        Capitalul social: .......... lei deţinut de
    - persoane fizice .......... %
    – persoane juridice .......... %

        Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) ..........
        Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate) .......... lei
    SECŢIUNEA B
    Categoria solicitantului
        Bifaţi categoria în care vă încadraţi:
        Microîntreprindere []
        Întreprindere mică []
        Întreprindere mijlocie []
        Codul CAEN pentru se accesează Programul este ..........
        Descrieţi produsele/serviciile pe care doriţi să le promovaţi în cadrul târgului
        ...................
        ...................
        ...................
        ...................
        ...................

        Organizaţi evenimente în cadrul standului expoziţional pe perioada târgului? DA [] NU []
        Dacă da, vă rugăm să le descrieţi pe scurt
        ...................
        ...................
        ...................
        ...................
        ...................

        NOTĂ!
        Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii AIMMAIPE pot discuta cu solicitanţii oricare dintre elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

        Semnătura autorizată solicitantului*
        * Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

        Numele ..............
        Semnătura ..............
        Data semnării ..............

    ANEXA 3.1

        la procedură
                            Declaraţie pe propria răspundere
        Operatori economici
        Subsemnatul(a) ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ............ nr ............, eliberat(ă) de ............ la data de ............, cu domiciliul în localitatea ............, str ............ nr ..., bl ..., sc ..., ap ..., sectorul/judeţul ............, în calitate de reprezentant legal al solicitantului ............, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întreprinderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
        [] nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
    [] am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Instituţia │a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│ajutorului│finanţatoare│beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


        în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis.

        Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
        Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;
        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*1
        *1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

        Numele ............
        Funcţia: ............
        Semnătura ............
        Data semnării: ............

    ANEXA 3.2

        la procedură
                                       DECLARAŢIE
         privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ............
        Adresa sediului social ............
        Cod unic de înregistrare ............
        Numele şi funcţia ............
        (Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
        [] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
        [] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1
        *1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Date utilizate pentru a se stabili │
│categoria întreprinderii*1 │
├──────────────────────────────────────┤
│Exerciţiul financiar de referinţă*2 │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale │
│de │netă (mii lei/ │(mii lei/ │
│salariaţi │mii €) │mii €) │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘

        *2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2021

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Important: Precizaţi │ │
│dacă, faţă de │ │
│exerciţiul financiar │[ ] Nu │
│anterior, datele │[ ] Da (în │
│financiare au │acest caz se │
│înregistrat modificări │va completa şi│
│care determină │se va ataşa o │
│încadrarea │declaraţie │
│întreprinderii într-o │referitoare la│
│altă categorie │exerciţiul │
│(respectiv │financiar │
│micro-întreprindere, │anterior) │
│întreprindere mică, │ │
│mijlocie sau mare). │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*3
        *3 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

        Numele ............
        Funcţia: ............
        Semnătura ............
        Data semnării: ............

    ANEXA 4

        la procedură
                                        CALCULUL
                   pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).


    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2021 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă ( │lei/ │
│ │salariaţi│mii lei│mii €)│
│ │ │/ mii │ │
│ │ │€) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1.Datele*1 │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2.Datele │ │ │ │
│cumulate*1 în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3.Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1 (dacă │ │ │ │
│există) – dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
        Date de identificare şi date financiare preliminare

    Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│ │ │ │Preşedintelui │mediu │anuală │( mii │
│Numele sau │Adresa │Cod unic de │Consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│denumirea │sediului│înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii │
│întreprinderii│social │ │Directorului │ │lei/mii│€) │
│ │ │ │General sau │ │€) │ │
│ │ │ │echivalentului│ │ │ │
│ │ │ │acestuia │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total: │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate " (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.
        Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii
        ...........................

        Adresa sediului social
        ...........................

        Codul unic de înregistrare
        ...........................

        Numele, prenumele şi funcţia
        ...........................

        Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2021 │
├─────┬───────────┬───────────┬────────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual│afaceri │totale*2│
│ │de │anuală netă│(mii lei│
│ │salariaţi*1│(mii lei/ │/ mii €)│
│ │ │mii €) │ │
├─────┼───────────┼───────────┼────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴───────────┴───────────┴────────┘

        *1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *2 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*7 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3│
│ │anual de │netă │(mii lei│
│ │salariaţi│(mii │/ mii €)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │€) │ │
├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la │ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul │ │ │ │
│de la pct. │ │ │ │
│1. │ │ │ │
├───────────┼─────────┴───────┴────────┤
│Aceste date│ │
│se vor │uce în Tabelul A.1. │
│introd │ │
└───────────┴──────────────────────────┘

        *3 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    2. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
        [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*8.
       *8 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
    Tabelul B1

┌─────┬───────────┬────────────┬───────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual│afaceri │totale │
│ │de │anuală netă │(mii │
│ │salariaţi*9│(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €) │
├─────┼───────────┼────────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴───────────┴────────────┴───────┘

       *9 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│ │ │ │prenumele │
│întreprinderea│ │ │preşedintelui │
│legată │Adresa │Cod unic de │consiliului de│
│(denumire/date│sediului│înregistrare│administraţie,│
│de │social │ │directorului │
│identificare) │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalentului│
│ │ │ │acestuia │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.


    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.
    Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii €) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
        NOTĂ
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*10
        *10 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........
                                          FIŞA
               privind legătura dintre întreprinderi nr ...... din tabelul B2, secţiunea B
         (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    2. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii
        ..................

        Adresa sediului social
        ..................

        Codul unic de înregistrare
        ..................

        Numele, prenumele şi funcţia
        ..................

        (preşedinte consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├─────┬────────────┬───────────┬───────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*11│(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        *11 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*12
        *12 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........    ANEXA 5

        la procedură
                Lista agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
               atragere de investiţii şi promovarea exportului (AIMMAIPE)

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │AIMMAIPE │ │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/ FAX/E-MAIL │CONDUCERE│
│ │arondate) │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │Str. │ │ │
│ │BRAŞOV │Turnului, │ │FLORIN │
│ │Braşov │nr.5, │0268-548.018 tel. │LUCA │
│1. │Covasna │Cladirea │agentia.brasov@imm.gov.ro │Director │
│ │Sibiu │AJOFM, et. 1,│ │executiv │
│ │ │Braşov, C.P. │ │ │
│ │ │500152 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ │CLUJ- │ │ │ │
│ │NAPOCA │ │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea, │ │MIRCEA │
│ │Bistriţa │nr. 13, etaj │0264-487.224 tel. │MIHEŞTEAN│
│2. │Năsăud │3 │agentia.cluj@imm.gov.ro │Director │
│ │Cluj │Cluj-Napoca, │ │executiv │
│ │Maramureş │C.P. 400174 │ │ │
│ │Satu Mare │ │ │ │
│ │Sălaj │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis, │ │GEORGE │
│ │Buzău │nr. 79-81, │0241-661.253 tel. │FULINĂ │
│3. │Constanţa │et. 6, │0241-661.254 tel. │Director │
│ │Galaţi │Constanţa, │agentia.constanta@imm.gov.ro │executiv │
│ │Tulcea │C.P. 900669 │ │ │
│ │Vrancea │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ │CRAIOVA │Str. Ştefan │ │ │
│ │Dolj │cel Mare nr. │ │CRISTIAN │
│4. │Gorj │93, et. 3, │0251-510.785 tel. │ANUŢA │
│ │Mehedinţi │Craiova, C.P.│agentia.craiova@imm.gov.ro │Director │
│ │Olt │200130 │ │executiv │
│ │Vâlcea │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ │IAŞI │Bd. Tudor │ │ │
│ │Bacău │Vladimirescu,│ │NARCIS │
│ │Botoşani │nr. 45A, Bl. │0371-402.212 tel. │TĂBĂCARU │
│5. │Iaşi │B2, parter, │agentia.iasi@imm.gov.ro │Director │
│ │Neamţ │Iasi, judetul│ │executiv │
│ │Suceava │Iasi, C.P. │ │ │
│ │Vaslui │700305 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │ │
│ │Argeş │Bd. │ │ │
│ │Călăraşi │Republicii, │0244-522.085 tel. │GEORGE │
│6. │Dâmboviţa │nr. 12, Bl. │0244-544.054 tel. │BREZOI │
│ │Giurgiu │33, B1 - B2, │agentia.ploiesti@imm.gov.ro │Director │
│ │Ialomiţa │Ploieşti, │ │executiv │
│ │Prahova │C.P. 100066 │ │ │
│ │Teleorman │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ │TÂRGU │Str. Gheorghe│ │CSABA │
│ │MUREŞ │Doja, nr. 25,│0265-311.660 tel. │TOROK │
│7. │Alba │Târgu Mureş, │0265-260.818 │Director │
│ │Harghita │C.P. 540342 │agentia.targumures@imm.gov.ro│executiv │
│ │Mureş │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │ │ADRIAN │
│ │Arad │de la Tisa, │0256-292.739 tel. │PĂŞCUŢĂ │
│8. │Caraş-Severin│nr. 22, │0256-292.767 │Director │
│ │Hunedoara │Timişoara, │agentia.timisoara@imm.gov.ro │executiv │
│ │Timiş │C.P. 300575 │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │Str. │ │MĂDĂLINA │
│ │BUCURESTI │Poterasi, nr.│0372-768.484 │NOVAC │
│9. │Bucuresti │11, sector 4,│agentia.bucuresti@imm.gov.ro │Director │
│ │Ilfov │Bucuresti, │ │executiv │
│ │ │C.P. 040263 │ │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴─────────┘

        Contact Call-Center dedicat măsurilor de sprijin 021-9059.

    ANEXA 6

        la procedură
                                CERERE-TIP DE DECONTARE
           (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
        Operatori economici
        Subscrisa .......... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria nr .......... eliberat la data de .........., cu domiciliul în localitatea .......... str .......... nr ... bl ... sc ... ap ... sectorul/judeţul .........., cod poştal .......... solicit decontarea sumei forfetare de 1500 lei reprezentând cheltuieli de participare
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ..........
        Data înregistrării ..........
        Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ..........
        Codul unic de înregistrare ..........
        Sediul/Adresa ..........
        Telefon .......... Fax .......... E-mail ..........
        Nr. cont (5070)*1 în care se solicită transferarea sumei decontate (RO) .........., deschis la Trezoreria ..........
        *1 pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        Cont bancar*2 .......... deschis la Banca ..........
        *2 în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        Nr RUE ..........
        Numele expozantului pentru care se solicita AFN ..........

        Semnătură
        Funcţia
        Data întocmirii
                Viza UIP privind decontarea cheltuielilor de participare

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Verificator│Verificator│
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Numele şi │ │ │
│prenumele │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│probat (lei) │ │ │
└──────────────┴───────────┴───────────┘


                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016