Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 15 aprilie 2003  de implementare a subprogramului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 15 aprilie 2003 de implementare a subprogramului "Stimularea parteneriatului între consiliile judeţene în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională"

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 24 aprilie 2003


                                      2003

    1. Importanţa programului
    În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei aplica politicile de dezvoltare economică şi socială pe ansamblul tarii, pe regiuni şi zone de dezvoltare. Pentru realizarea acestor obiective, alături de alte acţiuni întreprinse, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei elaborează şi implementează programe multianuale de sprijin financiar al dezvoltării economice şi sociale a regiunilor.
    Având în vedere interesul relativ redus al consiliilor judeţene de a realiza sau de a achiziţiona proiecte care să fie implementate în două ori mai multe judeţe sau chiar în doua regiuni de dezvoltare, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei propune subprogramul "Stimularea parteneriatului între consiliile judeţene în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 350/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 5 aprilie 2003. În cadrul prezentei proceduri subprogramul "Stimularea parteneriatului între consiliile judeţene în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională" este denumită program.
    Prin implementarea programului se urmăreşte creşterea capacităţii consiliilor judeţene de a deţine proiecte care să fie competitive în diversele licitaţii organizate pentru accesarea de fonduri nerambursabile sau cu dobânda redusă. Acest program de finanţare urmăreşte totodată stimularea iniţiativei judeţene de a realiza proiecte de amploare, întărind capacitatea administraţiei publice de a soluţiona şi de a gestiona interesele colectivităţilor pe care le reprezintă, prin dezvoltarea unor acţiuni la nivel regional. Programul este conceput pentru a finanţa numai proiectele care oferă certitudinea implementării, asigurând astfel succesul acestei măsuri guvernamentale.
    Specificul acestui program de dezvoltare constă în asistenţa financiară acordată consiliilor judeţene pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru propuneri de investiţii realizate la nivelul unei regiuni sau al mai multor regiuni. În acest context, autorităţile locale sunt stimulate pentru:
    ● identificarea corectă a priorităţilor în materia investiţiilor regionale de interes public;
    ● achiziţionarea celor mai bune servicii specializate în proiectare;
    ● aplicarea măsurilor necesare pentru a respecta condiţiile impuse de finanţatori.
    2. Obiectivele programului:
    - stimularea consiliilor judeţene de a implementa în parteneriat proiecte de dezvoltare regională;
    - atragerea fondurilor externe prin creşterea competitivităţii proiectelor elaborate la nivel regional;
    - armonizarea măsurilor implementate la nivel regional sau interregional;
    - reducerea disparităţilor regionale existente şi prevenirea apariţiei de noi dezechilibre;
    - stimularea implementării proiectelor interjudeţene de amploare;
    - reducerea diferenţelor dintre consiliile judeţene în ceea ce priveşte capacitatea de a achiziţiona proiecte de dezvoltare regională.
    3. Bugetul programului
    Bugetul total estimat al programului, aferent anilor 2003 şi 2004, este de 399.999.618 mii lei, din care suma de 199.999.809 mii lei este alocată de la bugetul de stat.
    De la bugetul de stat programul este finanţat astfel:

                                                                  - mii lei -
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                 2003 2004 estimat Buget total
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ajutor financiar 49.999.857 149.999.952 199.999.809
  nerambursabil
  Total: 49.999.857 149.999.952 199.999.809
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru elaborarea proiectelor care sunt implementate în două judeţe nu poate depăşi 2 miliarde lei reprezentând maximum 30% din valoarea totală eligibilă a acestora.
    Pentru elaborarea proiectelor care sunt implementate în 3 sau mai multe judeţe dintr-o regiune ori mai multe regiuni de dezvoltare, ajutorul financiar nerambursabil acordat nu poate depăşi 4,5 miliarde lei reprezentând maximum 70% din valoarea eligibilă a acestora.
    Diferenţa trebuie să fie finanţată din sursele proprii ale solicitantului, integral, în numerar. Nu se admit contribuţii în natură.
    4. Programul finanţează:
    - achiziţionarea de către consiliile judeţene a serviciilor de proiectare pentru obiective de investiţii comune în doua sau mai multe judeţe.
    5. Cadrul instituţional al programului
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei este autoritatea contractantă, în numele Guvernului României, care răspunde de implementarea programului şi stabileşte regulile de depunere şi selecţie a cererilor de finanţare.
    Mecanismul de implementare a programului este următorul:
    - după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei proceduri, orice solicitant poate depune cerere de finanţare la sediul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei;
    - cererile de finanţare se analizează în ordinea depunerii lor;
    - conformitatea şi eligibilitatea cererilor de finanţare sunt analizate de reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi Prognozei;
    - evaluarea tehnica, financiară şi selecţia cererilor de finanţare se realizează de Comisia de evaluare constituită în acest scop;
    - fiecare cerere de finanţare este analizata de membrii Comisiei de evaluare, care o propune spre aprobare ministrului dezvoltării şi prognozei;
    - dacă cererea de finanţare este aprobată, se încheie un contract de finanţare între Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi beneficiar;
    - beneficiarul achiziţionează serviciul de proiectare, conform legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice;
    - după încheierea fazei de proiectare Ministerul
    Dezvoltării şi Prognozei efectuează plata, după ce beneficiarul dovedeşte că a achitat contribuţia proprie;
    - beneficiarul trebuie să implementeze proiectul elaborat în condiţiile asumate de acesta în cererea de finanţare.
    6. Criterii de eligibilitate
    6.1. Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie consilii judeţene, indiferent de regiunea de dezvoltare din care face parte judeţul respectiv;
    b) obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţie comune în doua sau mai multe judeţe, rezultate în urma implementării proiectului, să facă parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.
    Potenţialii solicitanţi nu sunt în drept să participe la licitaţia deschisă sau să primească finanţare nerambursabila dacă sunt declaraţi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-un alt contract încheiat cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei sau un alt contract finanţat din fonduri bugetare ori ale Comisiei Europene.
    6.2. Eligibilitatea cererilor de finanţare
    Valoarea cererii: nu exista limita maxima a cheltuielilor totale pentru proiectare. Pentru elaborarea de proiecte care se vor implementa în doua judeţe, cererea de finanţare trebuie să prevadă contribuţia solicitantului de cel puţin 70% din costurile eligibile admise. Pentru elaborarea de proiecte care se vor implementa în 3 sau mai multe judeţe, cererea de finanţare trebuie să prevadă contribuţia solicitantului de cel puţin 30% din costurile eligibile admise. Indiferent de costul total eligibil, solicitarea de ajutor financiar nerambursabil nu trebuie să depăşească valoarea de 2 miliarde lei pentru primul caz menţionat şi, respectiv, 4,5 miliarde lei pentru cel de-al doilea caz.
    Durata realizării proiectului: prezentul program se încheie la sfârşitul anului 2004; nu exista limita maxima de implementare a proiectului.
    Servicii finanţate: elaborarea fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie) pentru obiective de investiţii comune în doua sau mai multe judeţe.
    Sunt finanţate următoarele servicii definite conform Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor CPSA, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 şi organizate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:
    742 - Servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice:
    7420 - Servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice
    7420.2 - Servicii de arhitectura;
    7420.21 - Servicii de studii şi consultaţii arhitecturale prealabile;
    7420.22 - Servicii de proiectare arhitecturală;
    7420.23 - Alte servicii arhitecturale;
    7420.3 - Servicii de inginerie specializată;
    7420.31 - Servicii de studii şi consultaţii tehnice prealabile;
    7420.32 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia clădirilor;
    7420.33 - Servicii de proiectare tehnică de instalaţii mecanice şi electrice pentru dotarea clădirilor;
    7420.34 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţii civile;
    7420.35 - Servicii de proiectare tehnică pentru instalaţii industriale;
    7420.36 - Servicii de realizare a proiectelor de restaurare a monumentelor şi clădirilor istorice;
    7420.37 - Alte servicii de proiectare tehnica neclasificate în alta parte;
    7420.38 - Alte servicii de inginerie specializate.
    Zone geografice: sunt eligibile judeţele din toate regiunile României, inclusiv municipiul Bucureşti.
    Numărul cererilor de finanţare depuse de un solicitant: un solicitant poate depune mai multe cereri de finanţare pentru proiecte diferite.
    Sunt finanţate şi studiile de pre- şi fezabilitate din care rezulta că investiţiile nu sunt justificate.
    Nu este finanţată elaborarea proiectelor a căror procedura de achiziţie publică a fost încheiată înaintea intrării în vigoare a prezentei proceduri.
    6.3. Costuri
    În sensul prezentului program, în cheltuieli pentru proiectare se cuprind cheltuielile pentru:
    - studii de teren;
    - obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
    - elaborarea tuturor fazelor de proiectare;
    - plata verificării tehnice a proiectării;
    - elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;
    - documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor, impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice;
    - studii de impact;
    - studii/expertize de amplasament.
    Cheltuielile pentru proiectare sunt formate din costuri eligibile pentru finanţare din cadrul programului şi costuri neeligibile. Fiecare categorie de costuri este detaliată în continuare.
    Prin costuri eligibile se înţelege valoarea estimată, în moneda naţională, a cheltuielilor pentru elaborarea următoarelor faze de proiectare:
    - studiu de prefezabilitate;
    - studiu de fezabilitate;
    - proiect tehnic, detalii de execuţie.
    Costurile eligibile sunt singurele costuri luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă.
    Sunt neeligibile următoarele costuri:
    - studii de teren;
    - verificarea tehnică a proiectării;
    - elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie;
    - documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism;
    - documentaţii urbanistice;
    - studii de impact;
    - studii/expertize de amplasament;
    - obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
    - organizarea procedurilor de achiziţie publică;
    - consultanţă;
    - asistenţă tehnică;
    - comisioane, taxe, cote legale şi costuri de finanţare;
    - taxa pe valoarea adăugată.
    7. Promovarea programului
    Pentru a permite informarea clara şi unitară a potenţialilor solicitanţi va fi susţinută o campanie de promovare la nivel naţional, regional şi judeţean de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, împreună cu agenţiile pentru dezvoltare regională şi cu sprijinul consiliilor judeţene.
    Agenţiile pentru dezvoltare regională vor organiza sesiuni de informare cu aceasta tematica în fiecare municipiu reşedinţa de judeţ, cu invitarea reprezentanţilor consiliilor judeţene, prefecturii şi Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.
    8. Distribuirea procedurii de implementare
    Prezenta procedura de implementare va fi utilizata şi drept "Ghidul solicitantului" şi se distribuie gratuit celor interesaţi, la cerere, de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi agenţiile pentru dezvoltare regională, pe suport hârtie, prin e-mail sau pe suport magnetic. De asemenea, acesta poate fi accesat de pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei www.mdp.ro şi la următoarele adrese ale agenţiilor pentru dezvoltare regională:

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Regiuni Judeţe Adresele agenţiilor pentru
 crt. dezvoltare regională
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Nord-Est Bacău, Botoşani, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
                Iaşi, Neamţ, Nord-Est, str. Alexandru cel Bun
                Suceava, Vaslui nr. 27 bis, cod 5600 Piatra-Neamţ,
                                    judeţul Neamţ, telefon: 0233/218071,
                                    fax: 0233/218071,
                                    e-mail: adrnordest@adrnordest.ro
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Sud-Est Brăila, Buzău, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est,
                Constanţa, Galaţi, Piaţa Independentei nr. 1, et. 5,
                Vrancea, Tulcea cod 6100 Brăila, judeţul Brăila,
                                    telefon: 0239/611086, fax: 0239/623403,
                                    e-mail: seagency_ro@cjbraila.ro
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Sud Argeş, Călăraşi, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
     Muntenia Dâmboviţa, Giurgiu, Muntenia, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1,
                Ialomiţa, Prahova, cod 8500 Călăraşi, judeţul Călăraşi,
                Teleorman telefon: 0242/331769, fax: 0242/313167,
                                    e-mail: adr3sud@nex.ro
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Sud-Vest Dolj, Gorj, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
                Mehedinţi, Str. Unirii nr. 19, cod 1100 Craiova,
                Olt, Vâlcea judeţul Dolj, telefon: 0251/414904,
                                    fax: 0251/419496,
                                    e-mail: adr4@rdslink.ro, ofice@adroltenia.ro
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. Vest Arad, Caras-Severin, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest,
                Hunedoara, Timiş str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,
                                    cod 1900 Timişoara, judeţul Timiş,
                                    telefon: 0256/191981, 0256/191923,
                                    fax: 0256/191981,
                                    e-mail: office@adr5vest.ro
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Nord-Vest Bihor, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
                Bistriţa-Năsăud, Nord-Vest, str. Sextil Puscariu nr. 2,
                Cluj, Sălaj, cod 3400 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, telefon:
                Satu Mare, 0264/431550, fax: 0264/439222,
                Maramureş e-mail: adrnv@mail.dntcj.ro
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  7. Centru Alba, Braşov, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru,
                Covasna, str. Decebal nr. 12, cod 2500 Alba Iulia,
                Harghita, Mureş, judeţul Alba, telefon: 0258/818613,
                Sibiu fax: 0258/818613,
                                    e-mail: adcentru@abx.logicnet.ro
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  8. Bucureşti- Bucureşti- Agenţia pentru Dezvoltare Regională
     Ilfov Ilfov Bucureşti-Ilfov, Calea Victoriei nr. 16-20,
                                    sc. A, et. 2, sectorul 1, Bucureşti,
                                    telefon: 021/3159659, fax: 021/3159665,
                                    e-mail: adrbi@home.ro
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    9. Completarea formularului "Cerere de finanţare"
    Pentru completarea cererii de finanţare Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi agenţiile pentru dezvoltare regională furnizează toate informaţiile cerute, în mod gratuit, potenţialilor solicitanţi.
    În scopul asigurării unor şanse egale tuturor solicitanţilor, se va respecta confidenţialitatea datelor şi informaţiilor menţionate în cererile de finanţare şi nu se va face nici o apreciere cu privire la şansele de finanţare a cererilor depuse.
    Cererea de finanţare va fi semnată de toţi reprezentanţii consiliilor judeţene implicate în proiect.
    Solicitanţii trebuie să respecte strict formularul "Cerere de finanţare, precum şi ordinea paginilor.
    Cererea de finanţare trebuie îndosariată, paginile numerotate, iar documentele cerute trebuie să fie separate prin despărţitori. Copiile trebuie să fie lizibile. Cererea de finanţare, completată în limba română, trebuie depusa împreună cu toate anexele.
    Nu sunt acceptate cereri de finanţare completate de mana.
    Documente care însoţesc cererea de finanţare
    Pentru proiectele pentru a căror implementare solicitantul are surse certe de finanţare:
    1. copie de pe hotărârea fiecărui consiliu judeţean implicat în proiect privind aprobarea finanţării obiectivelor de investiţii sau a lucrărilor de intervenţie;
    2. copie de pe hotărârea fiecărui consiliu judeţean implicat în proiect privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului care va administra obiectivele de investiţii.
    Pentru proiectele pentru a căror implementare solicitantul nu are surse certe de finanţare:
    1. copie de pe hotărârea fiecărui consiliu judeţean implicat în proiect privind aprobarea cofinanţării obiectivelor de investiţii sau a lucrărilor de intervenţie;
    2. copie de pe hotărârea fiecărui consiliu judeţean implicat în proiect privind participarea la licitaţie deschisă pentru propuneri de proiecte.
    10. Depunerea formularului "Cerere de finanţare" Cererile de finanţare trebuie trimise în plic sigilat, prin posta, cu confirmare de primire, sau depuse la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu data şi semnătura).
    Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu, fax sau e-mail) ori trimise la alte adrese vor fi respinse.
    Cererile de finanţare (formularul de cerere şi anexele) vor fi depuse în original, însoţite de doua copii).
    11. Termenul limită
    Cererile de finanţare se pot depune la sediul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei începând cu data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la termenul limita de 31 martie 2004.
    Având în vedere faptul că cererile de finanţare vor fi deschise, analizate, evaluate şi selectate în ordinea primirii lor la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, valoarea totală a bugetului pentru program se va diminua progresiv în funcţie de numărul cererilor primite şi selectate pentru finanţare. De aceea, este în interesul solicitanţilor să prezinte cereri de finanţare cât mai bine fundamentate într-un termen cât mai scurt de la lansarea licitaţiei.
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei va publica periodic pe pagina de Internet sumele contractate şi sumele rămase disponibile, pe măsura încheierii fiecărui contract.
    Dacă sumele prevăzute în cererile de finanţare depuse în anul 2003 depăşesc bugetul alocat, cererile de finanţare aprobate, dar care nu pot fi onorate, vor fi finanţate în anul 2004 în limita bugetului aprobat pentru acest program.
    Durata proiectării este de maximum 8 luni, inclusiv durata de realizare a procedurii de achiziţie publică.
    12. Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare
    12.1. Conformitatea şi eligibilitatea
    Conformitatea reprezintă prima etapa în analiza cererii de finanţare şi presupune verificarea existenţei tuturor documentelor solicitate pentru licitaţie, menţionate la secţiunea 9.
    Eligibilitatea reprezintă a doua etapa în analiza cererii de finanţare şi presupune verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute la secţiunea 6.
    Verificarea prevăzută în cele doua etape menţionate mai sus va fi realizată de către Direcţia zone asistate. Cererea de finanţare nu poate fi înaintată Comisiei de evaluare atâta timp cât nu este conformă şi eligibilă. Dacă cererea de finanţare nu este conformă, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei poate cere documente suplimentare. Solicitantul trebuie să răspundă la cererea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în termen de 3 zile. Dacă răspunsul este transmis mai târziu, cererea de finanţare este respinsă.
    Persoanele care realizează verificarea conformităţii şi eligibilităţii completează în fişa cererii de finanţare (al carei model este prevăzut în anexa nr. 1) dacă sunt/nu sunt îndeplinite criteriile de conformitate/eligibilitate.
    Solicitanţii care au fost respinşi în urma verificării conformităţii şi/sau eligibilităţii vor fi anunţaţi în scris.
    12.2. Evaluarea tehnica, evaluarea financiară şi selecţia cererilor de finanţare
    Cererile de finanţare sunt analizate de Comisia de evaluare care stabileşte dacă vor fi propuse spre finanţare sau vor fi respinse. După fiecare sesiune Comisia de evaluare întocmeşte un raport prin care propune cererile de finanţare selectate în vederea finanţării, indicând pentru fiecare suma prevăzută pentru finanţare.
    Criteriile de evaluare şi de selecţie sunt aceleaşi pentru toate cererile de finanţare ajunse în faza de evaluare tehnica, evaluare financiară şi selecţie.
    Comisia de evaluare va analiza dacă cererile de finanţare îndeplinesc următoarele criterii:
    - obiectivul/obiectivele proiectului răspunde/răspund priorităţilor regionale;
    - există necesitatea elaborării proiectului;
    - se demonstrează viabilitatea financiară;
    - există o legătură cu alte obiective de investiţie/lucrări de intervenţie;
    - certitudinea implementării.
    Pentru orice neclarităţi ale Comisiei de evaluare se admite pentru clarificări contactarea solicitantului prin intermediul secretarului comisiei. Orice comunicare, solicitare sau notificare între Comisia de evaluare şi solicitant trebuie să se transmită sub forma de document scris. Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: scrisoare transmisă prin posta, cu aviz de primire, telegrama, telex, telefax. Solicitantul are obligaţia de a transmite documentele respective în cel mult 3 zile. Dacă răspunsul la solicitare nu se primeşte în termen de 3 zile, cererea de finanţare este respinsă.
    Pentru cererile de finanţare respinse solicitantului îi vor fi prezentate motivele care au dus la luarea acestei decizii.
    13. Comisia de evaluare
    Membrii Comisiei de evaluare sunt aleşi dintre specialişti cu experienţă în domeniu şi sunt numiţi prin ordin al ministrului dezvoltării şi prognozei. Vor fi nominalizate cel puţin doua rezerve, pentru cazurile în care se identifica un conflict de interese sau apar evenimente neprevăzute.
    Secretariatul şi preşedinţia Comisiei de evaluare vor fi asigurate de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.
    Componenta Comisiei de evaluare
    Comisia de evaluare va fi formată din 5 membri, dintre care:
    a) 3 cu drept de punctare:
    ● 2 reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării şi Prognozei;
    ● un reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice;
    b) 2 membri fără drept de punctare, respectiv preşedintele şi secretarul Comisiei de evaluare. Secretarul va redacta raportul de evaluare şi procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de evaluare.
    Şedinţele Comisiei de evaluare
    Comisia de evaluare se întâlneşte în sesiuni, compuse din una sau mai multe şedinţe, la convocarea preşedintelui. La sfârşitul fiecărei sesiuni Comisia de evaluare elaborează un raport.
    În prima sesiune toţi membrii Comisiei de evaluare semnează declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate. Orice membru al Comisiei de evaluare implicat într-un conflict de interese va fi recuzat şi exclus din comisie.
    În aceasta sesiune Comisia de evaluare stabileşte:
    ● regulile şi programul de desfăşurare a sesiunilor comisiei în procesul de evaluare, inclusiv cazurile în care se pot cere clarificări din partea solicitanţilor;
    ● modalităţile în care comisia va comunica cu solicitanţii.
    14. Evaluarea calităţii cererilor de finanţare
    Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare sunt realizate pe baza criteriilor prevăzute la secţiunea 12, fiecare membru cu drept de punctare al Comisiei de evaluare evaluând toate cererile de finanţare.
    Fiecare membru cu drept de punctare va completa în fişa cererii de finanţare dacă sunt/nu sunt îndeplinite criteriile de evaluare.
    Evaluatorul apreciază îndeplinirea sau neîndeplinirea unui criteriu cu "da" sau "nu".
    Nota unui evaluator este stabilită prin calcularea ponderii criteriilor îndeplinite în totalul criteriilor evaluate.
    Vor fi propuse spre finanţare cererile de finanţare care îndeplinesc minimum 75% din ponderea criteriilor de evaluare.
    15. Aprobarea cererilor de finanţare
    Cererile de finanţare sunt aprobate de ministrul dezvoltării şi prognozei în limita fondului alocat din bugetul programului.
    16. Condiţiile de încheiere a contractelor
    Procesul de contractare se va desfăşura după cum urmează:
    Contractul de finanţare nerambursabila
    Părţile în contractul de finanţare nerambursabila vor fi Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi toţi beneficiarii finanţării care vor răspunde în nume propriu pentru obligaţiile pe care şi le-au asumat în cererea de finanţare, care este parte integrantă a contractului.
    Dacă un consiliu judeţean este reprezentantul celorlalte consilii judeţene implicate în proiect, contractul de finanţare se încheie între Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi acesta. În acest caz se va anexa Hotărârea consiliilor judeţene implicate în proiect privind drepturile şi obligaţiile care rezidă din reprezentarea stabilită în cadrul acestui program.
    Principalele elemente ale contractului sunt:
    ● obiectul contractului;
    ● durata de execuţie a proiectului;
    ● finanţarea proiectului;
    ● conţinutul raportului tehnic şi financiar, precum şi modalităţile de plata;
    ● obligaţii generale;
    ● răspundere;
    ● confidenţialitate;
    ● publicitate;
    ● evaluarea proiectului;
    ● amendamente ce pot fi aduse contractului;
    ● rezilierea contractului;
    ● rezolvarea litigiilor;
    ● verificările tehnice, financiare şi contabile.
    17. Achiziţionarea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor în cadrul programului
    Achiziţionarea de către beneficiarii ajutorului financiar a serviciilor de proiectare, prevăzute în contractul de finanţare nerambursabila încheiat între aceştia şi Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
    18. Plăţi
    Sumele acordate de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei din bugetul programului reprezintă ajutoarele financiare nerambursabile acordate beneficiarilor în urma aprobării cererilor de finanţare.
    Ajutoarele financiare nerambursabile sunt acordate strict în limita valorii totale prevăzute în contract.
    În vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarii transmit cererea de plata Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene implicate în proiect, însoţită de documentele justificative originale şi de copii ale acestora. Astfel, cererea de plata este formulată de reprezentanţii consiliilor judeţene implicate în proiect. Dacă în contractul de prestări de servicii încheiat între consiliile judeţene şi furnizorul de servicii se prevede ca o faza de proiectare este plătită doar de unul dintre beneficiarii proiectului, cererea de plata poate fi formulată doar de beneficiarul care efectuează plata.
    Dacă contractul de prestări de servicii este încheiat între furnizor şi un singur consiliu judeţean, care reprezintă şi celelalte consilii judeţene implicate în proiect, cererea de plata se va formula doar de acesta.
    Plăţile se efectuează în contul furnizorului serviciului de proiectare, pe măsura achitării contribuţiei proprii de către beneficiari, conform derulării contractului de prestări de servicii de proiectare.
    În cazul în care proiectul elaborat se implementează în doua judeţe, pentru fiecare suma solicitată prin cererea de plata beneficiarii vor face dovada achitării a 70% din suma contractată, situaţie în care Ministerul Dezvoltării şi Prognozei va vira 30% (valoarea ajutorului financiar nerambursabil) pe măsura achitării de către solicitant a contribuţiei proprii.
    În cazul în care proiectul elaborat se implementează în 3 sau mai multe judeţe, pentru fiecare suma solicitată prin cererea de plata beneficiarii vor face dovada achitării a 30% din suma contractată, situaţie în care Ministerul Dezvoltării şi Prognozei va vira 70% (valoarea ajutorului financiar nerambursabil) pe măsura achitării de către solicitant a contribuţiei proprii.
    Cererea de plata transmisă de beneficiari va fi însoţită de următoarele documente:
    - contractul cu proiectantul/furnizorul de servicii de proiectare;
    - facturi originale şi copii ale acestora;
    - ordinul de plata care să ateste efectuarea plăţii de către beneficiari;
    - extrase de cont prin care se face dovada achitării contribuţiei proprii de 70% şi, după caz, 30%;
    - identificarea financiară pentru furnizorul beneficiarului.
    Virarea ajutorului financiar nerambursabil se va face în contul deschis la trezorerie de către furnizorul serviciului de proiectare.
    19. Monitorizarea
    Monitorizarea va avea la baza rapoartele elaborate de fiecare beneficiar, care vor fi analizate de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.
    Beneficiarii au obligaţia de a efectua către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei raportări anuale privind evoluţia obiectivului de investiţie sau a lucrărilor de intervenţie a căror proiectare s-a realizat cu cofinanţare prin bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei răspunde de evaluarea rezultatelor şi a impactului programului, precum şi de informarea Guvernului şi a opiniei publice.
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei elaborează periodic rapoarte de examinare calitativă a activităţilor de implementare.
    20. Raportarea
    20.1. Raportări efectuate de către beneficiari
    Pentru efectuarea plăţilor de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, beneficiarii sprijinului financiar înaintează rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul activităţii de proiectare şi execuţie a obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţie.
    Beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile sunt obligaţi să elaboreze:
    a) raportul de achiziţie având ca scop prezentarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi încadrarea în prevederile legale privind achiziţiile publice (se anexează dosarul achiziţiei publice);
    b) rapoarte periodice (intermediare):
    - în 30 de zile de la data încheierii elaborării proiectului (acest raport va conţine o copie a proiectului);
    - la încheierea contractelor de achiziţie publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie sau a lucrărilor de intervenţie;
    c) raportul final: la încheierea obiectivului de investiţie sau a lucrărilor de intervenţie a căror proiectare a fost realizată cu ajutor financiar nerambursabil.
    20.2. Raportări efectuate de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei elaborează un raport anual privind implementarea programului, care este prezentat Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională şi Guvernului.
    21. Controlul
    Sistemul de control cuprinde următoarele niveluri:
    - Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi agenţiile pentru dezvoltare regională verifica dacă proiectele elaborate cu ajutor financiar nerambursabil au fost executate;
    - Ministerul Finanţelor Publice, prin compartimentele sale specializate, colaborează cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei pentru realizarea activităţilor de control asupra modului de implementare a programului;
    - Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării şi Prognozei îşi rezerva dreptul de a controla, în etapa de elaborare sau execuţie, desfăşurarea proiectelor finanţate prin prezentul program.
    22. Publicitatea ex post
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei în colaborare cu agenţiile pentru dezvoltare regională asigura transparenta şi publicitatea ex post.
    Lista ajutoarelor financiare nerambursabile acordate prin program se publică pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, după încheierea contractelor cu beneficiarii, şi conţine următoarele informaţii:
    ● numele beneficiarilor;
    ● poziţia geografică a beneficiarilor (regiunea de dezvoltare, judeţul, localitatea);
    ● titlul proiectului pentru elaborarea căruia beneficiarii au solicitat cofinanţare;
    ● valoarea finanţării; rata de finanţare, ca proporţie a costurilor totale eligibile ale operaţiunii;
    ● după implementarea proiectului se va completa cu prezentarea obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţie.
    23. Dispoziţii finale
    Prezenta procedura privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea programului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                           CERERE DE FINANŢARE

                                                 Data depunerii:

                                                 Număr de înregistrare:

    1. Informaţii despre solicitanţi
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Denumirea legală completă │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ codul fiscal │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Reprezentant │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Responsabil de proiect │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Telefon nr. │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Fax nr. │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa e-mail │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Website │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Denumirea legală completa │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ codul fiscal │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Reprezentant │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Responsabil de proiect │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Telefon nr. │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Fax nr. │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa e-mail │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Website │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Denumirea legală completa │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ codul fiscal │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Reprezentant │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Responsabil de proiect │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Telefon nr. │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Fax nr. │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Adresa e-mail │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ Website │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    2. Informaţii despre proiect
    2.1. Titlul proiectului pentru a cărui elaborare se solicită finanţare:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2.2. Localizare:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Regiunea de dezvoltare, judeţe, localităţi

    2.3. Durata estimată a obiectivelor de investiţie/lucrărilor de intervenţie:
         ● Pentru proiectare:
         ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
         ● Pentru execuţie:
         ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2.4. Data propusă pentru începere:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Pentru faza de proiectare

    2.5. Data estimată de finalizare a implementării proiectului:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Pentru faza de execuţie
    2.6. Cheltuieli pentru proiectare:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Suma cerută ca ajutor lei % din total
    financiar nerambursabil
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Suma de cofinanţare lei
    din partea solicitanţilor
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2.7. Cheltuieli estimate de execuţie:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3. Descrierea proiectului
    Tema proiectului:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Investiţiile/lucrările de intervenţie pentru care se elaborează proiectul

    Obiectivul/obiectivele proiectului:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Maximum o pagină. Trebuie să fie strâns legate de priorităţile regionale

    Necesitatea elaborării proiectului:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Maximum 5 pagini. Informaţii despre:
    a) beneficiari;
    b) situaţia actuală;
    c) cum îmbunătăţeşte proiectul situaţia regională;
    d) există studii anterioare (de oportunitate, prefezabilitate, fezabilitate
       etc.)

    Resurse financiare pentru proiectare şi execuţie:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Informaţii cu privire la sursele de finanţare preconizate

    Legătura proiectului cu alte obiective de investiţie/lucrări de intervenţie:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Riscuri majore care pot afecta încheierea cu succes a proiectului şi acţiuni
    de remediere:
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nume:

    Semnătura:

    Funcţie: Data:

    Nume:

    Semnătura:

    Funcţie: Data:

    Nume:

    Semnătura:

    Funcţie: Data:


    NOTA:
    Cererea va fi semnată de reprezentanţii tuturor consiliilor judeţene implicate în elaborarea proiectului.

    Documente care se anexează la cerere:
    Pentru proiectele pentru a căror implementare solicitantul are surse certe de finanţare:
    1. copie de pe hotărârea fiecărui consiliu judeţean implicat în proiect privind aprobarea finanţării obiectivelor de investiţii sau a lucrărilor de intervenţie;
    2. copie de pe hotărârea fiecărui consiliu judeţean implicat în proiect privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului care va administra obiectivele de investiţii.
    Pentru proiectele pentru a căror implementare solicitantul nu are surse certe de finanţare:
    1. copie de pe hotărârea fiecărui consiliu judeţean implicat în proiect privind aprobarea cofinanţării obiectivelor de investiţii sau a lucrărilor de intervenţie;
    2. copie de pe hotărârea fiecărui consiliu judeţean implicat în proiect privind participarea la licitaţie deschisă pentru propuneri de proiecte.


    ANEXA 1


                    FIŞA CERERII DE FINANŢARE

    Solicitant ...............................................................

    Solicitant ...............................................................

    Solicitant ...............................................................

    Titlul proiectului .......................................................

    Suma solicitată de la program ............................................

    Eligibilitate ............................................................

    Conformitate .............................................................

    Verificator ..............................................................

    Nume şi prenume ..........................................................

    Semnătura ...............................................................


    Evaluare:
 ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
 │ │ DA │ NU │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │ Obiectivul/obiectivele proiectului │ │ │
 │ răspund priorităţilor regionale │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │ Există necesitatea elaborării proiectului │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │ Se demonstrează viabilitatea financiară │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │ Exista o legătura cu alte obiective │ │ │
 │ de investiţie/lucrări de intervenţie │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │ Certitudinea implementării (Sunt prevăzute │ │ │
 │ acţiuni care să asigure implementarea │ │ │
 │ proiectului) │ │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Total pondere "DA" .......................................................

    Evaluator ................................................................

    Nume şi prenume ..........................................................

    Semnătura ................................................................


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016