Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROCEDURĂ din 14 noiembrie 2018 privind acordarea derogărilor instalaţiilor de producere a energiei electrice de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 14 noiembrie 2018  privind acordarea derogărilor instalaţiilor de producere a energiei electrice de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 14 noiembrie 2018 privind acordarea derogărilor instalaţiilor de producere a energiei electrice de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1016 din 29 noiembrie 2018
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 191 din 14 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1016 din 29 noiembrie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură prezintă etapele şi modul de desfăşurare a procesului de acordare a derogărilor instalaţiilor de producere a energiei electrice de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică privind racordarea la reţelele electrice de interes public.

    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică de către gestionarul sau potenţialul gestionar al unei instalaţii de producere a energiei electrice, operatorul de transport şi sistem (OTS) şi operatorii de reţea relevanţi (ORR) pentru obţinerea derogărilor instalaţiilor de producere a energiei electrice de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică privind racordarea la reţelele electrice de interes public a acestora.
    (2) Prezenta procedură se aplică pentru următoarele categorii de instalaţii de producere a energiei electrice:
    a) unităţi generatoare (grupuri generatoare sincrone şi module generatoare) de categorie A, B, C şi D;
    b) centrale compuse din module generatoare, de categorie B, C şi D;
    c) centrale compuse din module offshore (în larg).

    (3) Prezenta procedură nu se aplică unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă pe perioada cât acestea beneficiază de statutul de tehnologie emergentă în România.

    ART. 3
    În înţelesul prezentei proceduri, termenii utilizaţi au următoarea semnificaţie:
    a) capacitate maximă - puterea activă maximă produsă continuu, pe care o unitate generatoare o poate produce, fără a lua în considerare nicio sarcină (niciun consum) aferentă destinată exclusiv asigurării funcţionării unităţii generatoare şi nelivrată în reţea, aşa cum este specificat în contractul de racordare sau după cum este convenit între operatorul de reţea relevant şi gestionarul instalaţiei de producere;
    b) elemente principale de generare - unul sau mai multe echipamente care sunt necesare pentru transformarea sursei primare de energie în electricitate;
    c) gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice - persoană fizică sau juridică ce realizează o unitate generatoare, o centrală compusă din module generatoare sau o centrală compusă din module offshore şi solicită avizul tehnic de racordare la reţea a acesteia sau care operează o unitate generatoare, o centrală compusă din module generatoare sau o centrală compusă din module offshore;
    d) grup generator sincron - set indivizibil de instalaţii care pot produce energie electrică astfel încât frecvenţa tensiunii generate, turaţia generatorului şi frecvenţa tensiunii reţelei să se afle într-un raport constant şi, prin urmare, să fie sincrone;
    e) instalaţie de producere a energiei electrice - instalaţie care converteşte energia primară în energie electrică şi care este compusă dintr-una sau mai multe unităţi generatoare a energiei electrice racordate la o reţea într-unul sau mai multe puncte de racordare;
    f) modul generator din centrală - echipament sau ansamblu de echipamente generatoare care este racordat la reţea asincron sau prin electronică de putere şi care are un singur punct de racordare la o reţea de transport, la o reţea de distribuţie, inclusiv la reţele de distribuţie închise, sau la un sistem HVDC;
    g) operator de distribuţie adiacent - operatorul de distribuţie racordat direct cu operatorul de reţea relevant (care solicită o derogare sau de la care gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice solicită o derogare) prin cel puţin o linie electrică/un cablu electric în curent alternativ sau curent continuu;
    h) operator de distribuţie afectat - operatorul de distribuţie care urmează să fie afectat datorită acordării/neacordării derogării solicitate de un operator de reţea relevant sau de un gestionar sau un potenţial gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice, din punctul de vedere al criteriilor de derogare aprobate de autoritatea competentă;
    i) operator de reţea relevant - operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie la a cărei reţea este sau urmează să fie racordată o instalaţie de producere a energiei electrice;
    j) potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice - persoana fizică sau juridică care urmează să preia gestiunea unei instalaţii de producere a energiei electrice prin acţiunea de vânzare/cedare a instalaţiei de producere a energiei electrice de la actualul gestionar.


    ART. 4
    În prezenta procedură se folosesc următoarele abrevieri:
    ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    ACB - analiza cost-beneficiu
    OTS - operator de transport şi de sistem
    ORR - operator de reţea relevant
    OD - operator de distribuţie
    ODI - operator de distribuţie închis


    CAP. II
    Responsabilităţi
    SECŢIUNEA 1
    Responsabilităţile gestionarului sau potenţialului gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice
    ART. 5
    Gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice are următoarele responsabilităţi:
    a) elaborează cererea de derogare individuală şi o transmite la ORR însoţită de informaţiile şi documentele prevăzute la art. 12;
    b) pentru unităţile generatoare de categorie A, gestionarul sau potenţialul gestionar poate delega responsabilitatea de depunere la ORR a cererii de derogare către un terţ;
    c) prezintă informaţiile suplimentare solicitate de ORR, în termen de o lună de la data primirii solicitării;
    d) transmite toate informaţiile solicitate de ANRE, în termen de două luni de la data primirii solicitării.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Responsabilităţile operatorului relevant de reţea (ORR)
    ART. 6
    ORR are următoarele responsabilităţi:
    a) verifică dacă cererea de derogare individuală primită de la gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice este completă şi, în termen de două săptămâni de la data primirii cererii de derogare, îi confirmă acest lucru gestionarului sau potenţialului gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice;
    b) evaluează cererea de derogare prevăzută la lit. a) şi ACB aferentă, în cooperare cu OTS şi orice OD adiacent afectat, luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE;
    c) transmite la ANRE, în termen de şase luni de la primirea unei cereri de derogare individuală, cererea de derogare împreună cu evaluarea prevăzută la lit. b);
    d) elaborează cererea de derogare de categorie şi o transmite la ANRE însoţită de informaţiile şi documentele prevăzute la art. 26 alin. (2);
    e) transmite informaţiile solicitate de OTS, privind o cerere de derogare de categorie, în termen de o lună de la data primirii solicitării, în cazul în care OTS consideră că aceasta este incompletă şi că sunt necesare informaţii suplimentare;
    f) transmite la ANRE, în termen de două luni de la data primirii solicitării, informaţii suplimentare referitoare la cererea de derogare de categorie.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Responsabilităţile operatorului de transport şi sistem (OTS)
    ART. 7
    OTS are următoarele responsabilităţi:
    a) în cazul cererilor de derogare individuale privind instalaţiile de producere a energiei electrice de categorie C şi D, racordate la reţeaua electrică de distribuţie, inclusiv la o reţea de distribuţie închisă, transmite la ORR rezultatele evaluării sale privind cererea de derogare, în termen de două luni de la data solicitării ORR;
    b) elaborează cererea de derogare de categorie şi o transmite la ANRE însoţită de informaţiile şi documentele prevăzute la art. 26 alin. (2);
    c) confirmă la ORR (OD/ODI), în termen de două săptămâni din ziua următoare primirii cererii de evaluare de la ANRE, dacă cererea de derogare este completă;
    d) transmite la ANRE, în termen de şase luni de la data primirii unei cereri de derogare, evaluarea cererii şi documentele relevante care confirmă că sunt îndeplinite criteriile de derogare aprobate de ANRE.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Responsabilităţile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)
    ART. 8
    ANRE are următoarele responsabilităţi:
    a) emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare în termen de:
    (i) şase luni din ziua următoare primirii cererii, în cazul cererii de derogare individuale;
    (ii) în termen de şase luni de la data primirii evaluării efectuate de OTS, în cazul cererii de derogare de categorie;

    b) comunică decizia privind cererea de derogare la gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice, ORR, OTS şi ACER;
    c) solicită ca OTS să evalueze cererea de derogare de categorie, depusă la ANRE de OD, cu luarea în considerare a criteriilor aprobate de ANRE;
    d) solicită informaţii suplimentare de la gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice, de la ORR care solicită derogarea sau de la oricare altă parte interesată;
    e) poate stabili cerinţe suplimentare privind conţinutul cererilor de derogare primite de la ORR şi se consultă în acest sens cu ORR, cu gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice şi cu părţile interesate, inclusiv cu fabricanţii de echipamente.


    CAP. III
    Modul de lucru
    SECŢIUNEA 1
    Cererile de derogare
    ART. 9
    Cererile de derogare pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică privind racordarea la reţelele electrice de interes public a instalaţiilor de producere a energiei electrice sunt elaborate de gestionarii sau potenţialii gestionari ai instalaţiilor de producere a energiei electrice (cereri de derogare individuale) sau de un ORR (cereri de derogare de categorie).

    ART. 10
    Cererile de derogare trebuie să conţină o ACB privind cerinţele pentru care se solicită derogarea, inclusiv documentele relevante care să confirme că sunt respectate criteriile de derogare aprobate de ANRE, şi că nu este influenţat în mod negativ comerţul transfrontalier cu energie electrică.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cererea de derogare elaborată de gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice (cererea individuală)
    ART. 11
    Cererea de derogare individuală se elaborează de către gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice şi se transmite la ORR.

    ART. 12
    Cererea de derogare trebuie să conţină următoarele date, informaţii şi documente:
    a) date de identificare a gestionarului sau potenţialului gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice, precum şi persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor şi schimbul de informaţii;
    b) descrierea instalaţiei de producere a energiei electrice pentru care se solicită derogarea;
    c) cerinţa/cerinţele normei tehnice de la care se solicită derogarea şi descrierea detaliată a derogării solicitate;
    d) motivarea detaliată a gestionarului sau a potenţialului gestionar, însoţită de documentele justificative şi o ACB realizată în conformitate cu metodologia ACB aprobată de ANRE;
    e) informaţii/documente din care să rezulte că derogarea solicitată nu are niciun efect negativ asupra comerţului transfrontalier.


    ART. 13
    ORR verifică dacă cererea de derogare primită este completă şi îi comunică acest lucru gestionarului sau potenţialului gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice în termen de două săptămâni de la data primirii cererii de derogare.

    ART. 14
    (1) În cazul în care ORR consideră că cererea prevăzută la art. 11 este incompletă, solicită informaţii suplimentare gestionarului sau potenţialului gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice.
    (2) Gestionarul sau potenţialul gestionar trebuie să transmită la ORR informaţiile prevăzute la alin. (1) în termen de o lună de la data primirii solicitării.

    ART. 15
    Dacă gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice nu transmite informaţiile solicitate la termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), cererea de derogare se clasează.

    ART. 16
    ORR, în cooperare cu OTS şi/sau cu orice OD adiacent afectat, după caz, evaluează cererea de derogare şi ACB elaborată conform metodologiei aprobate de ANRE, luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE.

    ART. 17
    Modificarea criteriilor de acordare a derogărilor nu afectează derogările pentru care s-a înregistrat o solicitare de acordare înainte de data intrării în vigoare a criteriilor modificate.

    ART. 18
    (1) Pentru o instalaţie de producere a energiei electrice de categorie C sau D, racordată la o reţea electrică de distribuţie, cererea de derogare se evaluează atât de OD sau ODI, după caz, cât şi de OTS.
    (2) ORR solicită OTS evaluarea cererii de derogare prevăzute la alin. (1).

    ART. 19
    OTS transmite la ORR rezultatele evaluării sale privind cererile de derogare pentru instalaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi documentele relevante care confirmă îndeplinirea sau nu a criteriilor de derogare aprobate de ANRE în termen de două luni de la data primirii solicitării în acest sens de la ORR.

    ART. 20
    (1) În termen de şase luni de la data primirii cererii de derogare, ORR transmite la ANRE rezultatele evaluării cererii de derogare şi, după caz, evaluarea OTS.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu încă o lună, dacă ORR solicită informaţii suplimentare de la gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice, şi cu două luni dacă ORR solicită la OTS o evaluare a cererii de derogare pentru instalaţiile prevăzute la art. 18.

    ART. 21
    (1) ANRE emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare în termen de şase luni din ziua următoare primirii cererii.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu trei luni, înainte de expirarea sa, dacă ANRE solicită informaţii suplimentare de la gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice sau din partea oricărei alte părţi interesate (ORR, OTS sau fabricantul instalaţiilor de producere a energiei electrice).
    (3) Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data primirii informaţiilor complete de către ANRE.

    ART. 22
    (1) Gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice trebuie să transmită orice alte informaţii suplimentare solicitate de ANRE în termen de două luni de la data primirii solicitării.
    (2) În cazul în care gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere nu transmite informaţiile solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), cererea de derogare se clasează, cu excepţia cazurilor în care, înainte de expirarea acesteia:
    a) ANRE a decis să acorde o prelungire; sau
    b) gestionarul sau potenţialul gestionar al instalaţiei de producere a energiei electrice a informat ANRE, printr-o expunere motivată, că cererea sa de derogare este completă.


    ART. 23
    (1) ANRE emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare.
    (2) În cazul în care ANRE aprobă cererea de derogare, decizia trebuie să prevadă durata acordării derogării.
    (3) ANRE comunică decizia gestionarului instalaţiei de producere a energiei electrice sau potenţialului gestionar, ORR, OTS şi ACER.

    ART. 24
    (1) Pentru instalaţiile de producere a energiei electrice de categorie A, cererea de derogare individuală poate fi depusă la ORR şi de un terţ în numele gestionarului sau potenţialului gestionar al unei instalaţii de producere a energiei electrice.
    (2) Cererea de derogare prevăzută la alin. (1) se poate referi la una sau la mai multe instalaţii de producere a energiei electrice.
    (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 12 lit. a), cererea de derogare prevăzută la alin. (1) poate să cuprindă următoarele:
    a) datele de identificare ale terţului;
    b) persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor şi schimburile de informaţii; şi
    c) capacitatea maximă cumulată a instalaţiei de producere a energiei electrice de categorie A pentru care se solicită derogarea.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Cerere de derogare elaborată de ORR (cerere de categorie)
    ART. 25
    Cererile de derogare de categorie sunt elaborate de ORR (inclusiv de OTS), pentru categoriile de instalaţii de producere a energiei electrice care urmează să fie racordate sau sunt racordate la reţelele electrice.

    ART. 26
    (1) ORR transmite cererea de derogare la ANRE.
    (2) Cererea de derogare prevăzută la alin. (1) trebuie să includă:
    a) datele de identificare a ORR, precum şi persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor şi schimbul de informaţii;
    b) descrierea instalaţiei de producere a energiei electrice pentru care se solicită derogarea şi, după caz, capacitatea maximă cumulată corespunzătoare şi numărul de instalaţii de producere a energiei electrice;
    c) cerinţa/cerinţele normei tehnice de racordare pentru care se solicită derogarea şi o descriere detaliată a derogării solicitate;
    d) motivarea detaliată a cererii de derogare, însoţită de toate documentele justificative relevante;
    e) informaţii/documente din care să rezulte că derogarea solicitată nu are niciun efect negativ asupra comerţului transfrontalier;
    f) ACB elaborată în conformitate cu cerinţele metodologiei aprobate de ANRE. Dacă este cazul, ACB este efectuată în coordonare cu OTS şi/sau orice OD adiacent/adiacenţi.


    ART. 27
    (1) În termen de două săptămâni din ziua următoare primirii unei cereri de derogare de la un OD sau ODI relevant, ANRE solicită OTS să evalueze cererea de derogare luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE.
    (2) Modificarea criteriilor de acordare a derogărilor nu afectează derogările pentru care s-a înregistrat o solicitare de acordare înainte de data intrării în vigoare a criteriilor modificate.

    ART. 28
    (1) În termen de două săptămâni din ziua următoare primirii cererii de evaluare prevăzute la art. 27 alin. (1), OTS informează OD sau ODI relevant dacă cererea de derogare este completă.
    (2) În cazul în care OTS consideră că cererea este incompletă, OD sau ODI relevant trebuie să transmită informaţiile suplimentare solicitate în termen de o lună de la data primirii solicitării.

    ART. 29
    (1) OTS transmite la ANRE evaluarea în termen de şase luni de la data primirii solicitării de evaluare a cererii de derogare prevăzute la art. 27 alin. (1), inclusiv documentele relevante care confirmă îndeplinirea criteriilor de derogare aprobate de ANRE.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu încă o lună în cazul în care este necesar ca OTS să obţină informaţii suplimentare de la OD sau ODI relevant.

    ART. 30
    (1) ANRE emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare transmisă în termen de şase luni de la data zilei următoare primirii cererii.
    (2) Atunci când cererea de derogare se solicită de către OD sau ODI relevant, termenul de şase luni începe să curgă din ziua următoare primirii de către ANRE a evaluării OTS.
    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi prelungite înainte de expirare cu o perioadă de trei luni în cazul în care ANRE solicită informaţii suplimentare de la ORR care a transmis cererea de derogare sau de la oricare altă parte interesată (OD adiacenţi, OTS sau fabricantul instalaţiei de producere a energiei electrice).
    (4) Termenul prevăzut la alin. (3) începe să curgă din ziua următoare primirii informaţiilor complete.
    (5) În cazul în care ANRE aprobă o cerere de derogare, decizia trebuie să prevadă durata acordării derogării.
    (6) ANRE comunică decizia ORR care solicită derogarea, OTS şi ACER.

    ART. 31
    (1) ORR trebuie să transmită orice informaţii suplimentare solicitate de ANRE în termen de două luni de la data primirii solicitării.
    (2) În cazul în care ORR nu transmite informaţiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), cererea de derogare se clasează, cu excepţia cazurilor în care, înainte de expirarea acesteia:
    a) ANRE a decis să acorde o prelungire; sau
    b) ORR a informat ANRE, printr-o expunere motivată, că cererea sa de derogare este completă.


    ART. 32
    ANRE poate stabili cerinţe suplimentare privind conţinutul cererilor de derogare elaborate de către ORR.

    CAP. IV
    Revocarea derogărilor
    ART. 33
    ANRE poate revoca o decizie de acordare a unei derogări în următoarele situaţii:
    a) când circumstanţele şi motivele care au stat la baza acordării derogării nu mai subzistă; sau
    b) la recomandarea motivată a Comisiei Europene; sau
    c) la recomandarea motivată a ACER.


    ART. 34
    (1) ACER monitorizează acordarea derogărilor, în cooperare cu ANRE.
    (2) ANRE transmite la ACER toate informaţiile necesare şi solicitate în acest scop.
    (3) ACER poate emite o recomandare motivată către ANRE pentru revocarea unei derogări acordate de către aceasta, având precizată ca motivaţie lipsa justificării acordării.

    ART. 35
    Comisia Europeană poate emite o recomandare motivată către ANRE pentru revocarea unei derogări acordate de către aceasta.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016