Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 14 februarie 2022  de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 14 februarie 2022 de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele în baza cărora se realizează decontarea

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 155 din 15 februarie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 183/112/173/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 155 din 15 februarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru clienţii casnici
    ART. 1
    (1) Pentru consumul de energie realizat începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale, denumiţi în continuare furnizori, aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 118/2021 sau ordonanţa de urgenţă, pentru consumurile de energie electrică şi/sau gaze naturale înregistrate de clienţii casnici beneficiari ai prevederilor ordonanţei de urgenţă.
    (2) Sumele cu titlu de compensaţie se scad din totalul de plată al facturilor emise de furnizor.
    (3) Pe baza facturilor emise, furnizorii depun în format electronic pe o adresa de e-mail dedicată, pusă la dispoziţie de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoţită de următoarele documente:
    a) situaţia de plată centralizatoare, pe judeţe, a cuantumului compensării totale aplicate;
    b) declaraţie pe propria răspundere;
    c) fişier analitic csv cu beneficiarii compensării ce stau la baza solicitării decontării.

    (4) În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, documentele prevăzute la alin. (3) se întocmesc separat pentru fiecare categorie de servicii.
    (5) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine în totalitate furnizorilor.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt semnate şi certificate, după caz, de reprezentantul legal al furnizorului. Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat în condiţiile legii.
    (7) Documentele prevăzute la alin. (3) fac referire la facturile emise de furnizori într-o singură lună calendaristică.
    (8) Modelele documentelor prevăzute la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3 şi nr. 1.12 la prezenta procedură.

    ART. 2
    (1) Pentru decontarea lunară, documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se depun până în ultima zi lucrătoare a lunii calendaristice următoare celei pentru care se solicită decontarea sumelor compensate şi evidenţiate în facturile emise de furnizor, atât pentru consumul aferent lunii calendaristice, cât şi pentru orice regularizări evidenţiate în facturile emise de furnizor în luna calendaristică. Decontarea regularizărilor se face numai pentru lunile calendaristice din perioada de implementare a schemei de compensare.
    (2) Pentru sumele acordate cu titlu de compensaţie aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, termenul-limită până la care se poate solicita plata acestora de către furnizori este 31 iulie 2022.
    (3) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, compensaţia se stabileşte astfel:
    a) În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat este atât în afara, cât şi în interiorul perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, compensaţia se va acorda prorata cu numărul de zile incluse în intervalul respectiv faţă de numărul total de zile de consum facturat.
    b) În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat include două sau mai multe luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, consumurile vor fi defalcate pe fiecare lună de livrare, prorata cu numărul de zile din fiecare lună de consum facturat.


    ART. 3
    (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare şi a borderourilor prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4) şi art. 21 alin. (5) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, furnizorul are obligaţia să verifice încadrarea clienţilor casnici pentru care vor acorda compensaţia.
    (2) Compensaţia se acordă tuturor clienţilor casnici care nu beneficiază de ajutorul pentru încălzire prevăzut de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, prin raportare la valorile de referinţă prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a şi b) din lege.
    (3) Prin excepţie, compensaţia se aplică şi pentru clienţii casnici care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, respectiv la art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, denumită în continuare OUG nr. 3/2022.

    ART. 4
    (1) Compensaţia se acordă pentru fiecare lună din sezonul rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, în limitele consumului zilnic/lunar prevăzut la art. 3 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) În situaţia în care consumul lunar estimat al unui client casnic se încadrează în limitele prevăzute de lege, dar după regularizare nu se încadrează în limita lunară respectivă, fără a depăşi plafonul maxim aferent perioadei stabilit la art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă, compensaţia nu se aplică pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic, iar la regularizare se retrage compensaţia anterior acordată pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic.
    (3) În situaţia în care, la regularizare, consumul unui client casnic se constată că s-a încadrat în limitele prevăzute de lege şi nu s-a acordat compensaţia cuvenită clientului respectiv, în baza consumului lunar estimat, clientul casnic va beneficia de compensaţie în factura de regularizare.
    (4) În situaţia în care consumul unui client casnic depăşeşte plafonul maxim de consum total aferent sezonului rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, factura de regularizare conţine şi recuperarea sumelor compensate anterior acordată aferentă clientului respectiv pentru întreaga perioadă.
    (5) Pentru orice situaţii în care se constată că o compensare anterior acordată clientului casnic este retrasă, sumele acordate se recuperează de la client de către furnizor conform procedurilor din contractul de furnizare existent între client şi furnizor. Aceste sume recuperate vor fi evidenţiate distinct cu semnul „plus“ în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.
    (6) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (5) au fost decontate de către Agenţie, acestea vor fi restituite de furnizor în contul indicat de Agenţie prin includerea în fişierul analitic de decontare aferent lunii în care au fost evidenţiate în factura clientului.
    (7) Verificarea încadrării în limitele de consum, a compensării aplicate şi a sumelor decontate se realizează de furnizor odată cu emiterea facturilor de regularizare conform art. 4 din ordonanţa de urgenţă.
    (8) Prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător de către furnizori şi pentru schema de compensare pentru clienţii casnici.
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (8) decontarea sumelor aferente schemei de compensare se realizează, în condiţiile ordonanţei de urgenţă, către fiecare furnizor, corespunzător perioadei de facturare pe baza limitei de consum lunar.
    (10) În perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, clienţii casnici, prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, vor beneficia de măsuri de sprijin, în limita îndeplinirii condiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă, aplicate cumulativ:
    a) plafonarea prevăzută la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;
    b) schema de compensare pentru clienţii casnici.

    (11) Compensaţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă au pentru clienţii casnici următoarele caracteristici, pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022:
    a) Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul energiei electrice, este de maximum 0,291 lei/kWh, nu include TVA şi se scade din preţul final facturat al energiei electrice, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (11) din ordonanţa de urgenţă, conform exemplului pentru o unitate de kWh:
    Preţ final facturat/1,19 = preţ final facturat net,
    unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător).
    Preţ final facturat net – 0,291 lei = preţ final facturat net compensat
    Preţ final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă preţului final facturat ≥ 0,68 lei
    0,68 lei = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (11) din OUG nr. 118/2021
    Preţul final facturat net include componenta de preţ a energiei electrice de maximum 0,525 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 118/2021.

    b) Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul gazelor naturale, corespunzătoare valorii de maximum 33% din valoarea preţului gazelor naturale ca marfă, nu include TVA şi se scade din componenta de preţ facturat, fără TVA, al gazelor naturale astfel încât să se respecte preţul de referinţă prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanţa de urgenţă, conform exemplului pentru o unitate de kWh:
    Preţul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = preţul gazelor naturale net,
    unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător).
    Preţul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021, nu include celelalte componente ale preţului final facturat.
    Preţul gazelor naturale net – (Preţul gazelor naturale net x 33/100) = Valoare netă preţ cu compensaţie
    Valoare netă preţ cu compensaţie ≥ 0,125 lei/kWh
    0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 118/2021
    Valoare netă preţ cu compensaţie ≤ 0,250 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021
    Valoarea facturii finale = (Preţul final facturat al gazelor naturale x cantitate facturată) – (Preţul gazelor naturale net x 33/100)
    Preţul final facturat al gazelor naturale are înţelesul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021.


    (12) Compensaţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă au pentru clienţii casnici următoarele caracteristici, pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 februarie 2022-31 martie 2022:
    a) Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul energiei electrice, este de maximum 0,291 lei/kWh, nu include TVA şi se aplică direct preţului final facturat al energiei electrice, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (11) din ordonanţa de urgenţă, conform exemplului pentru o unitate de kWh:
    Preţ final facturat/1,19 = preţ final facturat net,
    unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător).
    Preţ final facturat net – 0,291 = preţ final facturat net compensat
    Preţ final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă preţului final facturat ≥ 0,68 lei
    0,68 lei = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (11) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare
    Preţul final facturat net include componenta de preţ a energiei electrice de maximum 0,336 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

    b) Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul gazelor naturale, corespunzătoare valorii de maximum 40% din valoarea preţului gazelor naturale ca marfă, nu include TVA şi se scade din componenta de preţ facturat, fără TVA, al gazelor naturale astfel încât să se respecte preţul de referinţă prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanţa de urgenţă, conform exemplului pentru o unitate de kWh:
    Preţul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = preţul gazelor naturale net,
    unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător).
    Preţul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021, nu include celelalte componente ale preţului final facturat.
    Preţul gazelor naturale net – (Preţul gazelor naturale net x 40/100) = Valoare netă preţ cu compensaţie
    Valoare netă preţ cu compensaţie ≥ 0,125 lei/kWh
    0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare
    Valoare netă preţ cu compensaţie ≤ 0,200 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare
    Valoarea facturii finale = (Preţul final facturat al gazelor naturale x cantitate facturată) – (Preţul gazelor naturale net x 40/100)
    Preţul final facturat al gazelor naturale are înţelesul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare.    ART. 5
    (1) Furnizorii au obligaţia de a ţine evidenţa lunară a clienţilor casnici pentru care aplică compensarea prevăzută de ordonanţa de urgenţă.
    (2) Clienţii casnici se identifică de către furnizor prin atributele de identificare aferente locului de consum conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare încheiate în mod valabil.
    (3) La solicitarea Agenţiei sau a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, furnizorii au obligaţia să pună la dispoziţia acestora evidenţa prevăzută la alin. (1), precum şi orice alte date ce au legătură cu procedura de decontare, conform anexelor prezentei proceduri.

    ART. 6
    (1) Sumele decontate furnizorului cu titlu de compensaţie sunt supuse verificării Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) În situaţia în care în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi pe baza decontărilor efectuate de Agenţie rezultă că furnizorii au încasat sume suplimentare, aceştia au obligaţia restituirii acestor sume la Agenţie prin includerea in fişierul analitic de decontare aferent lunii în care au fost evidenţiate în factura clientului.
    (3) Cu sumele recuperate în condiţiile alin. (2) şi art. 4 alin. (6) se reconstituie cheltuielile efectuate din bugetul de stat în anul curent, iar în cazul sumelor provenite din finanţarea anilor precedenţi, sumele respective au destinaţia prevăzută la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 pentru beneficiarii clienţi finali noncasnici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă
    ART. 7
    Beneficiarii schemei de compensare aplicate în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă, sunt următoarele categorii de clienţi finali noncasnici:
    a) întreprinderile mici şi mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) microîntreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o listă orientativă a categoriilor de profesii liberale este prevăzută în anexa nr. 1.4 la prezenta procedură;
    e) întreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) întreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) persoanele fizice autorizate definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 8
    (1) Pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se acordă exceptarea de la plată, în cazul energiei electrice, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie electrică aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022:
    a) tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifelor de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L) determinate potrivit reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) tariful de distribuţie care înseamnă tarifele specifice de distribuţie stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei prin legislaţia secundară pentru societăţile care realizează servicii de distribuţie a energiei electrice;
    c) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi care înseamnă suma determinată potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi;
    d) suma reprezentând contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă determinată potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică stabilite potrivit anexei nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se acordă exceptarea, în cazul gazelor naturale, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022:
    a) tarifele reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
    b) tarifele reglementate, aferente distribuţiei gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
    c) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII - Accize şi alte taxe speciale al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), pct. i) şi ii) din ordonanţa de urgenţă se scad din totalul de plată al facturii emise de furnizor si nu includ TVA.
    (4) Pentru consumul de energie/gaze naturale realizat în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută în ordonanţa de urgenţă, pentru consumurile de energie electrică şi/sau gaze naturale înregistrate de clienţii finali prevăzuţi la art. 7, beneficiari ai prevederilor ordonanţei de urgenţă.
    (5) Pe baza facturilor emise în lunile anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei cererea de decontare a sumelor aferente compensaţiei, însoţită de:
    a) cerere de decontare şi declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform anexelor nr. 1.5 şi nr. 1.6 la prezenta procedură;
    b) un centralizator cuprinzând cuantumul compensaţiei totale aplicate şi defalcat pe categoriile de clienţi finali prevăzuţi la art. 7, conform anexei nr. 1.5 la prezenta procedură;
    c) un fişier analitic csv care corespunde regulilor contabile româneşti (şi unde este posibil în format xlsx sau xls), cu operaţiunile necesare pentru decontarea pentru clienţii finali noncasnici beneficiari ai schemei de compensaţie prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă, conform anexei nr. 1.7 la prezenta procedură;
    d) o listă defalcată pe energie electrică şi gaze naturale în cadrul căreia se precizează numele/denumirea clienţilor finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă care, conform declaraţiilor depuse de aceştia potrivit modelului din anexa nr. 1.11 la prezenta procedură de decontare nu au beneficiat de niciun ajutor de minimis, precum şi datele de identificare ale acestora cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul GDPR), elaborată conform anexei nr. 1.8 la prezenta procedură;
    e) o listă defalcată pe energie electrică şi gaze naturale în cadrul căreia se precizează numele/denumirea clienţilor finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă, datele de identificare ale acestora cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului GDPR, precum şi valoarea sumelor de care aceştia au beneficiat cu titlu de ajutoare de minimis, conform declaraţiilor depuse de aceştia, elaborată potrivit modelului din anexa nr. 1.9 la prezenta procedură;
    f) copie a declaraţiilor depuse de toţi clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă potrivit modelului din anexa nr. 1.11 la prezenta procedură.

    (6) În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru consumuri de energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, centralizatorul prevăzut la alin. (5) lit. b) se întocmeşte separat pentru fiecare categorie de servicii.
    (7) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
    (8) Documentele prevăzute la alin. (5) sunt semnate şi certificate după caz, de reprezentantul legal al furnizorului. Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat în condiţiile legii.
    (9) Modelele documentelor prevăzute la alin. (5) sunt prevăzute în anexele nr. 1.5-1.9 şi nr. 1.11 la prezenta procedură.
    (10) Ministerul Energiei poate solicita informaţii suplimentare sau clarificări asupra documentelor depuse care constituie parte integrantă a documentaţiei de decontare, atât furnizorilor cât şi altor instituţii şi autorităţi publice abilitate potrivit legii.
    (11) Verificările privind respectarea normelor privind ajutorul de minimis se efectuează conform cadrului legislativ naţional şi european în materia ajutorului de stat. Prevederile Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare [denumit în continuare Regulamentul (UE) 1.407/2013], se aplică în mod corespunzător.
    (12) În sensul alin. (10) şi (11), cu titlu enunţiativ, pot fi solicitate informaţii referitoare la:
    - încadrarea categoriilor clienţilor non-casnici care au primit ajutoare de minimis în prevederile Regulamentului (UE) 1.407/2013;
    – facturile emise;
    – clarificări referitoare la datele inserate în cadrul documentelor menţionate la alin. (5);
    – evidenţierea printr-o situaţie centralizată a numărului de clienţi beneficiari ai schemei de sprijin, independent de numărul punctelor sau locurilor de consum.


    ART. 9
    (1) În situaţia în care, în perioada de aplicare a ordonanţei de urgenţă, are loc schimbarea furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, decontarea se realizează prorata de către fiecare furnizor în conformitate cu sumele facturate de fiecare furnizor către beneficiarul final.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia schimbărilor de ordin administrativ, realizate la nivelul beneficiari finali ai schemei. Sunt avute în vedere schimbările referitoare la denumirea beneficiarilor finali ai schemei sau, fără a se limita la acestea, cele rezultate ca urmare a unor proceduri finalizate de divizare sau fuziune a acestora, în condiţiile legii.
    (3) Sumele rezultate din aplicarea schemei de compensare pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se comunică de către furnizori Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, pentru care se solicită decontarea sumelor compensate şi evidenţiate în facturile emise de furnizor atât pentru consumul aferent lunii calendaristice, cât şi pentru orice regularizări realizate potrivit legii evidenţiate în facturile emise de furnizor, aferente perioadei de aplicare a ordonanţei de urgenţă în vederea decontării lunare a acestora. Comunicarea se va face la adresa de e-mail dedicată: decontare.noncasnici@energie.gov.ro.
    (4) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din OUG nr. 118/2021, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori.

    CAP. III
    Cererea pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă emise în baza art. IV din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
    ART. 10
    (1) În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispoziţiile OUG nr. 118/2021, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă vor depune la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
    (2) Modelul de cerere/declaraţie pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.10 la prezenta procedură.
    (3) În situaţia în care cererea/declaraţia nu este conformă cu prevederile prezentelor norme, furnizorii de energie electrică/ gaze naturale pot solicita clarificări sau refacerea acestor documente; în orice caz, cererea, însoţită de declaraţie se consideră depusă la data primei comunicări.
    (4) Răspunsurile la clarificările solicitate de către furnizori se transmit de către beneficiari în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitărilor.
    (5) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu modalităţile de depunere de către beneficiari - clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă a cererilor, a clarificărilor, precum şi a răspunsurilor la acestea.
    (6) Furnizorii sunt obligaţi să utilizeze toate canalele de comunicare dedicate cu clienţii finali prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă şi nu au dreptul să limiteze opţiunile beneficiarilor pentru transmiterea cererilor.
    (7) Măsurile de sprijin pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1), lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă, care se încadrează în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, vor depune şi o declaraţie pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.11 la prezenta procedură.

    ART. 11
    (1) Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) va conţine opţiunea beneficiarului client final referitoare la încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) În lipsa exercitării opţiunii prevăzute la alin (1), furnizorul nu are obligaţia de a aplica prevederile ordonanţei de urgenţă.
    (3) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă cererea se va depune de către furnizorul de servicii sociale, la fiecare furnizor de energie electrică şi/sau gaze naturale, care asigură furnizarea energiei electrice şi/sau a gazelor naturale, în funcţie de locul de consum corespunzător serviciului social acordat.

    CAP. IV
    Aspecte legate de procedura de decontare prevăzută la art. 7 din ordonanţa de urgenţă
    ART. 12
    La calcularea preţului final facturat pentru clientul final potrivit art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu se include contravaloarea serviciilor tip abonament corespunzătoare facturilor emise de furnizorii de energie electrică şi gaze naturale.

    ART. 13
    (1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 7 din ordonanţa de urgenţă astfel cum au fost modificate prin art. XXXV pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 şi art. 18 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022, ANRE va comunica Ministerului Energiei lunar, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, valorile aferente compensaţiilor pe care trebuie să le primească fiecare furnizor de energie electrică şi/sau gaze naturale.
    (2) Pentru perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. 7 din ordonanţa de urgenţă astfel cum acestea au fost modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022, ANRE va comunica Ministerului Energiei lunar valorile aferente compensaţiilor pe care trebuie să le primească fiecare furnizor de energie electrică şi/sau gaze naturale.
    (3) În sensul alin. (1), odată cu transmiterea documentelor justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale în vederea calculării compensaţiei, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale vor transmite către Ministerul Energiei cererile de decontare pentru sumele aferente plafonării, separat pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, conform anexei nr. 1.13 la prezenta procedură. Comunicarea se va face la adresa de email dedicată: plafonare@energie.gov.ro.
    (4) În sensul alin. (2), odată cu transmiterea documentelor justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale în vederea calculării compensaţiei, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale vor transmite către Ministerul Energiei cererile de decontare pentru sumele aferente plafonării, în mod diferenţiat pentru consumatori casnici şi noncasnici, separat pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, conform anexei nr. 1.13 la prezenta procedură.
    (5) În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe platforma pusă la dispoziţie şi gestionată de ANRE, aceasta va calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, valorile aferente compensaţiiilor prevăzute la alin. (1) şi le va transmite către Ministerul Energiei în vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta procedură.
    (6) În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe platforma pusă la dispoziţie şi gestionată de ANRE, aceasta va calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, valorile aferente compensaţiilor prevăzute la alin. (2) şi le va transmite către Ministerul Energiei în vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta procedură.
    (7) Ministerul Energiei efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării determinată de ANRE, în termen de 15 zile de la data primirii documentelor de la autoritatea de reglementare.
    (8) În cazul în care se constată existenţa unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării integrale a documentaţiei justificative, ca urmare a verificărilor efectuate de ANRE, autoritatea de reglementare va notifica furnizorilor aceste erori, precum şi valorile rectificate ale compensaţiilor, urmând ca aceştia să depună o nouă cerere, prevederile alin. (5)-(7) aplicându-se în mod corespunzător.
    (9) În cazul în care furnizorii constată existenţa unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării integrale a documentaţiei, aceştia depun o nouă cerere, prevederile alin. (5)-(7) aplicându-se în mod corespunzător.
    (10) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori şi valorile compensaţiilor stabilite de ANRE.

    CAP. V
    Aspecte legate de procedura de plată a compensării de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi verificarea prevăzută la art. 2 alin. (4) şi (8) din ordonanţa de urgenţă
    ART. 14
    (1) Până în ultima zi lucrătoare a lunii calendaristice următoare celei pentru care se solicită decontarea, furnizorii transmit la Agenţie documentele prevăzute la art. 1 alin. (3).
    (2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) Agenţia verifică concordanţa sumelor solicitate din documentele privind decontarea transmise de furnizor, ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă.
    (3) După verificările efectuate conform alin. (2) în termen de 20 de zile de la primirea solicitării din partea furnizorului, directorul general al Agenţiei emite decizia de plată. Deciziile se comunică furnizorului în termen de 3 zile de la data emiterii. Agenţia întocmeşte decizia de acordare, respectiv de respingere a cererii furnizorului, după caz.
    (4) Plata către furnizori se efectuează conform ordonanţei de urgenţă, în conturi escrow sau în conturile bancare indicate de către aceştia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.
    (5) Pentru prima lună de decontare, furnizorii vor completa documentul prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. c) cu facturile aferente lunii de decontare pentru care se solicită sumele aferente compensării. În lunile următoare se vor evidenţia facturile aferente lunilor decontate care au fost recalculate în acea lună ca urmare a regularizării consumului ori acordării cu întârziere a drepturilor de ajutor de încălzire şi/sau supliment de energie sau altor situaţii ce pot genera modificări ale sumelor aferente schemei de compensare, prin transmiterea înregistrărilor decontate cu valoarea compensată cu minus şi completarea cu un nou rând cu recalcularea efectuată.
    (6) În cazul facturilor recalculate luna emiterii facturilor este luna în care acestea au fost revizuite.
    (7) Furnizorii răspund ca suma totală solicitată pentru un beneficiar/loc de consum la o anumită dată să fie egală cu suma compensată în toate facturile emise până la acea dată conform ordonanţei de urgenţă.
    (8) Pe baza facturilor de regularizare emise clienţilor care conţin şi recuperarea sumelor decontate necuvenit clienţilor care au depăşit limita de consum în perioada de aplicare a ordonanţei de urgenţă, furnizorii întocmesc, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, o nouă cerere de regularizare finală. Cererea va avea în vedere sumele aferente facturilor pentru care a fost efectuată regularizarea pentru perioada prevăzută de art. 4 alin. (4) din prezenta procedură.
    (9) Pe baza verificării prevăzute la art. 2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, Agenţia efectuează plata sau, după caz, stabileşte sumele decontate necuvenit pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. Sumele de plată sau de recuperat, după caz, se stabilesc prin decizie a directorului general al Agenţiei.
    (10) Pentru beneficiarii care nu sunt cuprinşi în cererea de regularizare a furnizorilor, deşi au fost cuprinşi în cererile aferente perioadei de aplicare a ordonanţei, Agenţia procedează la emiterea unui titlu de creanţă către furnizori, care, în termen de 30 de zile de la comunicare, devine titlu executoriu şi este transmis la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

    ART. 15
    (1) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de plată de către furnizori într-un eşantion de minimum 2% şi transmite Agenţiei rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.
    (2) Pe baza situaţiilor transmise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţia dispune prin emiterea unui titlu de creanţă, după caz, recuperarea de la furnizor a sumelor primite necuvenit, urmând ca furnizorul să recupereze de la clientul casnic conform procedurilor din contractul de furnizare existent între client şi furnizor.
    (3) Pentru creanţele stabilite în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţia aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul de accesorii datorate pentru neplata la scadenţă a creanţei bugetare principale. Furnizorul are obligaţia ca în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă să restituie Agenţiei sumele prevăzute în titlurile de creanţă, în caz contrar acestea vor fi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

    CAP. VI
    Aspecte legate de recuperarea sumelor acordate ilegal sau necuvenit beneficiarilor măsurilor de sprijin
    ART. 16
    (1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care autorităţile cu drept de control asupra beneficiarilor, la solicitarea ministerelor competente, după caz, au identificat situaţii de acordare a ajutoarelor de stat în mod abuziv sau ajutoare de stat incompatibile, ministerele competente, după caz, care au avut calitatea de furnizori ai măsurilor de sprijin, dispun măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor acordate beneficiarilor, respectiv emit decizii prin care dispun stoparea sau recuperarea ajutoarelor acordate, aceste decizii fiind titluri executorii.
    (2) Direcţiile sau structurile cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat din cadrul ministerelor competente, după caz, elaborează şi propun spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentul ordin, norme metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat utilizate în mod abuziv sau incompatibile.

    ART. 17
    (1) La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă cuantumul ajutorului se va lua în considerare şi o dobândă.
    (2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România şi se calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării.
    (3) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referinţă la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutorului.
    (4) În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor se stabileşte cuantumul ajutorului de recuperat şi al dobânzii aferente acestuia de la data plăţii ajutorului şi până la data emiterii deciziei, precum şi modalitatea de calcul al dobânzii.
    (5) În situaţia în care beneficiarul nu rambursează sumele datorate potrivit deciziei, recuperarea sumelor datorate conform deciziei de stopare/recuperare se realizează în condiţiile art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (6) Organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data deciziei de recuperare şi momentul recuperării efective.
    (7) Rata dobânzii prevăzute la alin. (2) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării, precum şi modalitatea de calcul al dobânzii.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 18
    (1) Prevederile cap. I, cap. IIart. 7-9, cap. III, cap. IVart. 12, art. 13 alin. (1), (3), (5), (7) şi (10), cap. V, cap. VI din prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. XXXV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 coroborate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022.
    (2) Prevederile cap. I, cap. IIart. 8 alin. (7) şi (10), cap. IVart. 12, art. 13 alin. (2), (4), (6), (9) şi (10), cap. V, cap. VI din prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 februarie 2022-31 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022.
    (3) Cererile de decontare aflate în curs de analiză se soluţionează potrivit procedurii de decontare în vigoare la data depunerii cererii. Dispoziţiile actualei proceduri se aplică pentru cererile de decontare depuse sau redepuse, după caz, după data intrării în vigoare a prezentei proceduri. Plata sumelor aferente cererilor de decontare şi operaţiunile ulterioare aferente plăţii se efectuează conform normelor legale în vigoare de la data efectuării acestor operaţiuni.
    (4) Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii cererii de decontare până la data de 1 februarie 2022 în baza prevederilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022, indiferent dacă valorile facturilor astfel recalculate sunt identice sau nu cu valorile din facturile anterioare recalculării, furnizorii vor notifica autorităţile competente în acest sens, depunând la acestea o nouă cerere de decontare.
    (5) Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii cererii de decontare începând cu data de 1 februarie 2022 în baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă valorile facturilor astfel recalculate sunt identice sau nu cu valorile din facturile anterior recalculării, furnizorii vor notifica autorităţile competente în acest sens, depunând la acestea o nouă cerere de decontare.
    (6) Lipsa notificării conform alin. (4) sau (5), după caz, îndreptăţeşte autorităţile competente să considere valorile din cererea de decontare iniţial depusă calculate cu respectarea art. 1 şi 6 din ordonanţa de urgenţă, prevederile art. 2 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă aplicându-se în mod corespunzător.
    (7) Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 se aplică în mod corespunzător ori de câte ori în cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Dispoziţiile art. XXXV din Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 raportate la prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 se aplică în mod corespunzător ori de câte ori în cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021.

    ART. 19
    Anexele nr. 1.1-1.14*) fac parte integrantă din prezenta procedură.
    *) Anexele nr. 1.1-1.14 sunt reproduse în facsimil.


    ANEXA 1.1

    la procedură
        Denumire furnizor
        Adresă sediu social ................
        Judeţ ......................
        CUI .................
        C.I.S. ..............
        Cont bancar nr. ........
        Cont ESCROW nr. ........
        Telefon ................
        E-mail .................
        Către
        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
                                                 CERERE DE DECONTARE
                                             a sumelor aferente compensării
        Subscrisa,.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., J.........., CIF/CUI nr. (..........), furnizor de energie electrică/gaze naturale conform licenţei de furnizare emise de ANRE cu nr. (..........), reprezentată de în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., identificat cu CI/BI seria nr..........., CNP.........., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2021 (..........), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021,
        vă solicit plata decontului aferent perioadei .........., pentru un număr de .......... clienţi casnici, identificaţi conform codurilor locului de consum, în sumă totală de .......... lei.
        Plata se efectuează în contul .......... deschis la unitatea bancară ..........

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele administratorului/│
│reprezentantului legal │
│(în clar) .......... │
│Semnătura .......... │
│Data .......... │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1.2

    la procedură
    Denumire furnizor
    Adresă sediu social ..............
    Judeţ .............................
    CUI ...............................
    Licenţa nr. .......................
    C.I.S. ............................
    Cont bancar nr. ...................
    Cont ESCROW nr. ..................
    Telefon ......................
    E-mail ...................
    SITUAŢIE DE PLATĂ CENTRALIZATOARE*1)
    pe judeţe a cuantumului compensării totale aplicate pentru
    luna ............ pentru: ..................*2)

┌────────┬─────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │Nr. CLC/POD │Valoare │
│Furnizor│ │clienţi │totală │
│(CUI/ │Judeţ│casnici pentru│compensare│
│CIF) │ │care se aplica│(lei) │
│ │ │compensarea*3)│ │
├────────┼─────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────────┼─────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────────┴─────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │
└──────────────┴──────────────┴──────────┘

    Certificăm în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.
    Bun de plata pentru suma de .......... lei

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele administratorului/│
│reprezentantului legal │
│(în clar) .......... │
│Semnătura .......... │
│Data .......... │
└──────────────────────────────────────┘

    *1) în situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, centralizatorul se întocmeşte separat pentru cele 2 tipuri de servicii.
    *2) Se va trece tipul de serviciu: gaze naturale sau energie electrică.
    *3) Se vor trece numărul de CLC/POD-uri distinct.

    ANEXA 1.3

    la procedură
    Denumire furnizor
    Adresă sediu social ..............
    Judeţ ...................
    CUI .....................
    C.I.S. ..................
    Cont bancar nr. .........
    Cont ESCROW nr. .........
    Telefon .................
    E-mail ..................
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul,.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul/sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că sumele sunt reale şi sunt solicitate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021.

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele administratorului/│
│reprezentantului legal │
│(în clar) .......... │
│Semnătura .......... │
│Data .......... │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1.4

    la procedură
    LISTA ORIENTATIVĂ
    a profesiilor liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale, fără înregistrarea în registrul comerţului

┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire profesie/ocupaţie│Act normativ │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 184/2001, privind │
│ │ │organizarea şi exercitarea │
│1 │ARHITECT │profesiei de arhitect, │
│ │ │republicată, cu modificările │
│ │ │şi completările ulterioare - │
│ │ │art. 9-12, art. 17 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. 144/2008 │
│ │ │privind exercitarea profesiei│
│ │ │de asistent medical │
│ │ │generalist, a profesiei de │
│ │ASISTENT MEDICAL │moaşă şi a profesiei de │
│2 │GENERALIST ASISTENT │asistent medical, precum şi │
│ │MEDICAL │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │Ordinului Asistenţilor │
│ │ │Medicali Generalişti, │
│ │ │Moaşelor şi Asistenţilor │
│ │ │Medicali din România, │
│ │ │aprobată prin Legea nr. 53/ │
│ │ │2014 - art. 12 şi art. 16 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 466/2004 privind │
│3 │ASISTENT SOCIAL │Statutul asistentului social │
│ │ │- art. 8 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 372 din 13 │
│ │ │decembrie 2005 privind │
│ │ │performanţa energetică a │
│ │ │clădirilor, art. 20 Ordinul │
│ │ │nr. 550 din 9 aprilie 2003 │
│ │ │pentru aprobarea │
│ │ │Reglementării tehnice │
│ │ │"îndrumător pentru atestarea │
│ │ │auditorilor energetici pentru│
│4 │AUDITOR ENERGETIC PENTRU │clădiri şi instalaţiile │
│ │CLĂDIRI │aferente", modificat prin │
│ │ │Ordinul nr. 1083/2009 Ordin │
│ │ │nr. 1767 din 6 octombrie 2009│
│ │ │privind aprobarea │
│ │ │Regulamentului pentru │
│ │ │autorizarea auditorilor │
│ │ │energetici şi a │
│ │ │Regulamentului pentru │
│ │ │atestarea managerilor │
│ │ │energetici │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de Urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. 75/1999 │
│ │ │privind activitatea de audit │
│ │ │financiar, republicată, cu │
│5 │AUDITOR FINANCIAR │modificările şi completările │
│ │ │ulterioare - art. 1, art. 3, │
│ │ │CAP. 4 - Exercitarea │
│ │ │independentă a profesiei de │
│ │ │auditor financiar │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 51/1995 pentru │
│ │ │organizarea şi exercitarea │
│6 │AVOCAT │profesiei de avocat, │
│ │ │republicată, cu completările │
│ │ │şi modificările ulterioare - │
│ │ │art. 1 alin. (1) │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 460/2003 privind │
│ │ │exercitarea profesiunilor de │
│ │ │biochimist, biolog şi │
│ │BIOCHIMIST în sistemul │chimist, înfiinţarea, │
│7 │sanitar │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │Ordinului Biochimiştilor, │
│ │ │Biologilor şi Chimiştilor în │
│ │ │sistemul sanitar din România │
│ │ │- art. 3, art. 4, art. 7 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 460/2003 privind │
│ │ │exercitarea profesiunilor de │
│ │ │biochimist, biolog şi │
│ │ │chimist, înfiinţarea, │
│8 │BIOLOG în sistemul sanitar│organizarea şi funcţionarea │
│ │ │Ordinului Biochimiştilor, │
│ │ │Biologilor şi Chimiştilor în │
│ │ │sistemul sanitar din România │
│ │ │- art. 3, art. 4, art. 7 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 460/2003 privind │
│ │ │exercitarea profesiunilor de │
│ │ │biochimist, biolog şi │
│ │CHIMIST în sistemul │chimist, înfiinţarea, │
│9 │sanitar │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │Ordinului Biochimiştilor, │
│ │ │Biologilor şi Chimiştilor în │
│ │ │sistemul sanitar din România │
│ │ │- art. 3, art. 4, art. 7 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 182 din 25 │
│ │ │octombrie 2000 privind │
│10 │CONSERVATOR │protejarea patrimoniului │
│ │ │cultural naţional mobil, │
│ │ │republicată, cu modificările │
│ │ │ulterioare, art. 28 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 66/ │
│ │ │2000 privind organizarea şi │
│ │CONSILIER ÎN PROPRIETATE │exercitarea profesiei de │
│11 │INDUSTRIALĂ │consilier în proprietate │
│ │ │industrială, republicată în │
│ │ │temeiul Legii 331/2006-art. 1│
│ │ │alin. (1), art. 2, art. 20 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 71/ │
│ │ │2001 privind organizarea şi │
│12 │CONSULTANT FISCAL │exercitarea activităţii de │
│ │ │consultanţă fiscală, cu │
│ │ │modificările ulterioare - │
│ │ │art. 9 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 65/ │
│ │ │1994 privind organizarea │
│13 │CONTABIL AUTORIZAT │activităţii de expertiză │
│ │ │contabilă şi a contabililor │
│ │ │autorizaţi, republicată - │
│ │ │art. 3 şi art. 10 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 10/1995 privind │
│ │ │calitatea în construcţii, │
│ │ │republicată, art. 6 alin. (2)│
│14 │DIRIGINTE DE ŞANTIER │şi art. 21, alin. (2) lit. │
│ │ │b). Ordin MD nr. 1496/2011 │
│ │ │pentru aprobarea Procedurii │
│ │ │de autorizare a diriginţilor │
│ │ │de şantier │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 188/2000 privind │
│ │ │executoriijudecătoreşti, cu │
│15 │EXECUTOR JUDECĂTORESC │modificările şi completările │
│ │ │ulterioare - art. 12 si art. │
│ │ │16 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 65/ │
│ │ │1994 privind organizarea │
│16 │EXPERT CONTABIL │activităţii de expertiză │
│ │ │contabilă şi a contabililor │
│ │ │autorizaţi, republicată - │
│ │ │art. 3 şi art. 6 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 75/ │
│ │ │2000 privind autorizarea │
│17 │EXPERT CRIMINALIST │experţilor criminalişti, cu │
│ │ │modificările şi completările │
│ │ │ulterioare - art. 3-5, art. │
│ │ │10 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 2/ │
│ │ │2000 privind organizarea │
│ │ │activităţii de expertiză │
│ │ │tehnicăjudiciară şi │
│ │ │extrajudiciară - art. 29 │
│ │ │Ordinul Ministerului │
│ │ │Agriculturii, Alimentaţiei şi│
│ │ │Pădurilor 488/2002 pentru │
│ │ │aprobarea Regulamentului │
│ │ │privind organizarea şi │
│ │EXPERT TEHNIC JUDICIAR │desfăşurarea examenului │
│18 │EXPERT TEHNIC │pentru dobândirea calităţii │
│ │EXTRAJUDICIAR │de expert tehnic │
│ │ │extrajudiciar în │
│ │ │specialitatea "vânătoare" - │
│ │ │art. 8 Ordinul Ministerului │
│ │ │Economiei şi Comerţului 905/ │
│ │ │2004 pentru aprobarea │
│ │ │Regulamentului privind │
│ │ │organizarea şi desfăşurarea │
│ │ │examenului în vederea │
│ │ │atribuirii calităţii de │
│ │ │expert tehnic extrajudiciar │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │O.G. nr. 24/2011 privind │
│ │ │unele măsuri în domeniul │
│19 │EVALUATOR AUTORIZAT │evaluării bunurilor, cu │
│ │ │modificările şi completările │
│ │ │ulterioare, art. 12 alin. (1)│
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 95/2006 privind │
│ │ │reforma în domeniul │
│ │ │sănătăţii, republicată, │
│20 │FARMACIST │Titlul XIV - Exercitarea │
│ │ │profesiei de farmacist. │
│ │ │Organizarea şi funcţionarea │
│ │ │Colegiului Farmaciştilor din │
│ │ │România, art. 574 şi art. 586│
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 229/2016 privind │
│ │ │organizarea şi exercitarea │
│ │FIZIOTERAPEUT / │profesiei de fizioterapeut, │
│ │KINETOTERAPEUT │precum şi pentru înfiinţarea,│
│ │FIZIOTERAPEUT / │organizarea şi funcţionarea │
│21 │FIZIOKINETOTERAPEUT │Colegiului Fizioterapeuţilor │
│ │FIZIOTERAPEUT / PROFESOR │din România - art. 14 │
│ │DE CULTURĂ FIZICĂ MEDICALĂ│Hotărârea CFR nr. 5/2018 │
│ │FIZIOTERAPEUT / │privind procedura de │
│ │BALNEOFIZIO-KINETOTERAPEUT│eliberare a autorizaţiei de │
│ │ │liberă practică pentru │
│ │ │profesia de fizioterapeut │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Regulamentul privind │
│ │ │autorizarea sau recunoaşterea│
│ │ │autorizării persoanelor │
│ │ │fizice şijuridice române, ale│
│ │ │unui alt stat membru al │
│ │ │Uniunii Europene sau ale unui│
│ │ │stat care aparţine Spaţiului │
│ │ │Economic European în vederea │
│22 │GEODEZ │realizării şi verificării │
│ │ │lucrărilor de specialitate în│
│ │ │domeniul cadastrului, al │
│ │ │geodeziei şi al cartografiei │
│ │ │pe teritoriul României, │
│ │ │aprobat prin Ordinul M.A.I.- │
│ │ │A.N.C.P.I. nr. 107/2010, │
│ │ │publicat în Monitorul Oficial│
│ │ │al României nr. 231/ │
│ │ │13.04.2010 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordin nr. 671/1640/61/2007 │
│ │ │pentru aprobarea Metodologiei│
│ │ │de autorizare a interpreţilor│
│23 │INTERPRET LIMBAJ MIMICO │limbajului mimico-gestual şi │
│ │-GESTUAL │a interpreţilor limbajului │
│ │ │specific persoanei cu │
│ │ │surdocecitate, art. 1 alin. │
│ │ │(2) │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/2000 privind │
│ │ │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de liberă │
│ │ │practică pentru servicii │
│ │ │publice conexe actului │
│ │ │medical, modificată prin │
│24 │LOGOPED │Legea 598/2001 pentru │
│ │ │aprobarea O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2), art. 3 │
│ │ │alin. (1) Ordinul │
│ │ │Ministerului Sănătăţii nr. │
│ │ │979/2004 privind eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de liberă │
│ │ │practică │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. 144/2008 │
│ │ │privind exercitarea profesiei│
│ │ │de asistent medical │
│ │ │generalist, a profesiei de │
│ │ │moaşă şi a profesiei de │
│25 │MOAŞA │asistent medical, precum şi │
│ │ │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │Ordinului Asistenţilor │
│ │ │Medicali Generalişti, │
│ │ │Moaşelor şi Asistenţilor │
│ │ │Medicali din România, │
│ │ │aprobatăprin Legea nr. 53/ │
│ │ │2014 - art. 12 şi art. 16 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Lege nr. 192/2006 privind │
│26 │MEDIATOR │medierea şi organizarea │
│ │ │profesiei de mediator - art. │
│ │ │7, art. 12, art. 22-24 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Lege nr. 95/2006 privind │
│ │ │reforma în domeniul │
│ │ │sănătăţii, republicată, │
│27 │MEDIC │TITLUL XII - Exercitarea │
│ │ │profesiei de medic. │
│ │ │Organizarea şi funcţionarea │
│ │ │Colegiului Medicilor din │
│ │ │România - art. 383 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Lege nr. 95/2006 privind │
│ │ │reforma în domeniul │
│ │ │sănătăţii, republicată, │
│ │ │TITLUL XIII - Exercitarea │
│28 │MEDIC DENTIST │profesiei de medic dentist. │
│ │ │Organizarea si funcţionarea │
│ │ │Colegiului Medicilor Dentişti│
│ │ │din România - art. 476, art. │
│ │ │482, art. 514 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Lege nr. 160/1998 pentru │
│ │ │organizarea şi exercitarea │
│ │ │profesiunii de medic │
│29 │MEDIC VETERINAR │veterinar, republicată în │
│ │ │temeiul art. 5 din Legea nr. │
│ │ │592/2003, cu modificările │
│ │ │ulterioare - art. 1 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 36/1995 a notarilor│
│ │ │publici şi a activităţii │
│30 │NOTAR PUBLIC │notariale, │
│ │ │cumodificărileulterioare-art.│
│ │ │14 alin. (1) si (2) │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/2000 privind │
│ │ │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de liberă │
│ │ │practică pentru servicii │
│ │ │publice conexe actului │
│ │ │medical, modificată prin │
│31 │OPTICIAN- OPTOMETRIST │Legea 598/2001 pentru │
│ │ │aprobarea O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2), art. 3 │
│ │ │alin. (1) Ordinul ministrului│
│ │ │sănătăţii nr. 979/2004 │
│ │ │privind eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de liberă │
│ │ │practică │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de urgenţă nr. 86/ │
│ │ │2006 privind organizarea │
│32 │PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ │activităţii practicienilor în│
│ │ │insolvenţă, cu modificările │
│ │ │ulterioare - art. 3 pct. 27 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Lege nr. 118/2007 privind │
│ │PRACTICIAN IN MEDICINĂ │organizarea şi funcţionarea │
│33 │COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ│activităţilor şi practicilor │
│ │ │de medicină complementară/ │
│ │ │alternativă - art. 6 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Lege nr. 213/2004 privind │
│ │ │exercitarea profesiei de │
│ │ │psiholog cu drept de liberă │
│34 │PSIHOLOG │practică, înfiinţarea, │
│ │ │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │Colegiului Psihologilor din │
│ │ │România, cu modificările │
│ │ │ulterioare - art. 7, art. 8 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 182 din 25 │
│ │ │octombrie 2000 privind │
│35 │RESTAURATOR │protejarea patrimoniului │
│ │ │cultural naţional mobil, │
│ │ │republicată, cu modificările │
│ │ │ulterioare, art. 28 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/2000 privind │
│ │ │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de liberă │
│ │ │practică pentru servicii │
│ │ │publice conexe actului │
│ │ │medical, modificată prin │
│36 │SOCIOLOG │Legea 598/2001 pentru │
│ │ │aprobarea O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2) Ordinul │
│ │ │Ministerului Sănătăţii nr. │
│ │ │979/2004 privind eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de liberă │
│ │ │practică │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Legea nr. 350 din 6 iulie │
│ │SPECIALIST IN DOMENIUL │2001 privind amenajarea │
│37 │AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI│teritoriului şi urbanismul, │
│ │URBANISMULUI │cu modificările şi │
│ │ │completările ulterioare, art.│
│ │ │38 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/2000 privind │
│ │ │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de liberă │
│ │ │practică pentru servicii │
│ │TEHNICIAN DE PROTEZE ŞI │publice conexe actului │
│ │ORTEZE TEHNICIAN DE │medical, modificată prin │
│38 │PROTEZE AUDITIVE TEHNICIAN│Legea 598/2001 pentru │
│ │DE APARATURĂ MEDICALĂ │aprobarea O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2) Ordinul │
│ │ │Ministerului Sănătăţii nr. │
│ │ │979/2004 privind eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de liberă │
│ │ │practică │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Lege nr. 178/1997 pentru │
│ │ │autorizarea şi plata │
│ │ │interpreţilor şi │
│ │ │traducătorilor folosiţi de │
│ │ │Consiliul Superior al │
│ │ │Magistraturii, de Ministerul │
│ │ │Justiţiei, Parchetul de pe │
│ │ │lângă înalta Curte de Casaţie│
│ │TRADUCĂTOR/ INTERPRET │şi Justiţie, Parchetul │
│39 │AUTORIZAT DE MINISTERUL │Naţional Anticorupţie, de │
│ │JUSTIŢIEI │organele de urmărire penală, │
│ │ │de instanţelejudecătoreşti, │
│ │ │de birourile notarilor │
│ │ │publici, de avocaţi şi de │
│ │ │executori judecătoreşti, cu │
│ │ │modificările şi completările │
│ │ │ulterioare - art. 2, art. │
│ │ │3,art. 4 alin. (1) şi (3) şi │
│ │ │art. 6^1 │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │O.U.G. nr. 83/2000 privind │
│ │ │organizarea şi funcţionarea │
│ │ │cabinetelor de liberă │
│ │ │practică pentru servicii │
│ │ │publice conexe actului │
│ │Expert în fizică medicală │medical, modificată prin │
│40 │Fizician medical Fizician │Legea 598/2001 pentru │
│ │în sistemul sanitar │aprobarea O.U.G. 83/2000 - │
│ │ │art. 1 alin. (2) Ordinul │
│ │ │ministrului sănătăţii nr. 979│
│ │ │/2004 privind eliberarea │
│ │ │autorizaţiei de liberă │
│ │ │practică. │
└────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────┘


    ANEXA 1.5

    la procedură
        Denumire furnizor
        Adresă sediu social ............
        Judeţ ..........................
        CUI ............................
        C.I.S. .........................
        Cont bancar nr. ................
        Cont escrow nr. ...............
    Telefon .................
    E-mail ...................
    Către
    MINISTERUL ENERGIEI
    CERERE DE DECONTARE
    a sumelor aferente compensării
    Subscrisa,.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul........../municipiul.........., sectorul.........., J.........., CIF/CUI nr. (..........), furnizor de energie electrică/gaze naturale conform licenţei de furnizare emise de ANRE cu nr. (..........), reprezentată de în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2021 (..........), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021,
    vă solicit plata decontului aferent perioadei .........., pentru un număr de .......... clienţi noncasnici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c), identificaţi conform codurilor locului de consum, în sumă totală de .......... lei.
    Plata se efectuează în contul de tip escrow sau cont bancar .......... deschis la unitatea bancara ..........
    Declar că sumele solicitate nu conţin TVA conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Anexa la Ordinul Comun nr. ...../...../...../2022.
    Clienţii noncasnici beneficiari prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) au solicitat compensarea pentru .......... locuri de consum (corespondenţă cu datele înscrise în CSV).

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele administratorului/│
│reprezentantului legal │
│(în clar) .......... │
│Semnătura .......... │
│Data .......... │
└──────────────────────────────────────┘

    Denumire furnizor
    Adresă sediu social ............
    Judeţ .....................
    CUI .......................
    C.I.S. ....................
    Cont bancar nr. ...........
    Cont escrow nr. ...........
    Telefon ...................
    E-mail ....................
    CENTRALIZATOR*1)
    solicitări compensări pentru luna .........
    pentru ..........*2)
    *1) În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, centralizatorul se întocmeşte separat pentru cele 2 tipuri de servicii.
    *2) Se va trece tipul de serviciu: gaze naturale sau energie electrică.

┌───────────────┬───────────┬──────────┐
│Categoria de │ │ │
│clienţi │Nr. clienţi│Valoare │
│noncasnici │noncasnici │totală │
│prevăzuţi la │pentru care│compensare│
│art. 1 alin. │se aplică │(fără TVA)│
│(1) lit. b) şi │compensarea│(lei) │
│c)*3) │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────────┴───────────┴──────────┘

    *3) Determinată conform cererii şi declaraţiei pe propria răspundere emise de clienţii finali noncasnici potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă şi prezenta procedură.

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele administratorului/│
│reprezentantului legal │
│(în clar) .......... │
│Semnătura .......... │
│Data .......... │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1.6

    la procedură
    Denumire furnizor
    Adresă sediu social ...........
    Judeţ .................
    CUI ..................
    C.I.S. ...............
    Cont escrow sau cont bancar nr. ..........
    Telefon ...................
    E-mail ....................
    MINISTERUL ENERGIEI
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul,.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., judeţul/sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că sumele sunt reale şi sunt solicitate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021.

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele administratorului/│
│reprezentantului legal │
│(în clar) .......... │
│Semnătura .......... │
│Data .......... │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1.7

    la procedură
    Fişier analitic csv cu operaţiunile necesare pentru decontarea pentru clienţii finali noncasnici
    beneficiari ai schemei de compensare prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă,
    care au beneficiat de ajutoare de minimis*)

┌────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Elemente din factură deduse conform │Elemente din factură deduse conform │
│Client │Contract │Factură │prevederilor legale pentru energie │prevederilor legale pentru gaze naturale │
│ │ │ │electrică │ │
├────────┬────────────┬──────┬───┼────────┬────────┬──────┼─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────┬────────┬──────────┬───────────┼───────────┬───────────┬────────┬──────────┼─────────┬───────────┬───────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │din │ │ │ │ │Total sumă│Valoare │ │ │Total sumă │
│ │ │ │ │ │ │ │Tip │Tip │ │ │ │din │factură │Valoare din│ │Valoare │ │dedusă din│din │Valoare din│ │dedusă din │
│ │Cod │ │ │ │ │ │energie │factură │ │ │ │factură │pentru │factură │Valoare │contribuţie│ │totalul de│factură │factură │ │totalul de │
│Denumire│înregistrare│Adresă│Tip│Număr │Data │Cod │(energie │(estimat│Perioadă │Cantitate│U.M.│pentru │serviciile│pentru │certificate│cogenerare │Valoarea│plată al │pentru │pentru │Valoare│plată al │
│ │Fiscală │ │ │contract│contract│client│electrică│sau │facturare│facturată│ │servicii│de │Servicii de│verzi │de înaltă │acciză │facturii │serviciul│serviciul │acciză │facturii │
│ │ │ │ │ │ │ │sau gaze │citit) │ │ │ │de │transport │distribuţie│ │eficienţă │ │conform │de │de │ │conform │
│ │ │ │ │ │ │ │naturale)│ │ │ │ │sistem │al │ │ │ │ │prevederii│transport│distribuţie│ │prevederilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │energiei │ │ │ │ │or legale │ │ │ │legale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴──────┴───┴────────┴────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────────┘

    Fişier analitic csv cu operaţiunile necesare pentru decontarea pentru clienţii finali noncasnici
    beneficiari ai schemei de compensare prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă,
    care nu au beneficiat de ajutoare de minimis**)

┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Client │Contract │Factură │Elemente din factură deduse │conform gie │Elemente din factură deduse conform │
│ │ │ │prevederilor legale pentru ener │electrică │prevederilor legale pentru gaze naturale │
├────────┬──────────┬──────┬───┼────────┬────────┬──────┼─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────┬────────┬──────────┬───────────┼───────────┬───────────┬────────┼────────────┼─────────┬───────────┬───────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │din │ │ │ │ │Total sumă │Valoare │ │ │Total sumă │
│ │ │ │ │ │ │ │Tip │Tip │ │ │ │din │factură │Valoare din│ │Valoare │ │dedusă din │din │Valoare din│ │dedusă din │
│ │Cod în │ │ │ │ │ │energie │factură │ │ │ │factură │pentru │factură │Valoare │contribuţie│ │totalul de │factură │factură │ │totalul de │
│Denumire│registrare│Adresă│Tip│Număr │Data │Cod │(energie │(estimat│Perioadă │Cantitate│U.M.│pentru │serviciile│pentru │certificate│cogenerare │Valoarea│plată al │pentru │pentru │Valoare│plată al │
│ │Fiscală │ │ │contract│contract│client│electrică│sau │facturare│facturată│ │servicii│de │Servicii de│verzi │de înaltă │acciză │facturii │serviciul│serviciul │acciză │facturii │
│ │ │ │ │ │ │ │sau gaze │citit) │ │ │ │de │transport │distribuţie│ │eficienţă │ │conform │de │de │ │conform │
│ │ │ │ │ │ │ │naturale)│ │ │ │ │sistem │al │ │ │ │ │prevederilor│transport│distribuţie│ │prevederilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │energiei │ │ │ │ │legale │ │ │ │legale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴──────┴───┴────────┴────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────────┘

    *) Se completează cu valorile aferente, pentru beneficiari ai schemei de compensare prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă, care au beneficiat de ajutoare de minimis.
    **) Se completează cu valorile aferente, pentru beneficiari ai schemei de compensare prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă, care nu au beneficiat de ajutoare de minimis.

    ANEXA 1.8

    la procedură
    ENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALE
    SITUAŢIE CLIENŢI FINALI CARE AU DECLARAT CĂ NU AU BENEFICIAT DE AJUTOR DE MINIMIS

┌─────┬──────┬────────────┬────────────┐
│ │ │DATE DE │VALOARE │
│NR. │NUME │IDENTIFICARE│COMPENSARE │
│CRT. │CLIENT│(RO/CUI) │ACORDATA │
│ │ │ │(LEI) │
├─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│... │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL│ │ │ │
└─────┴──────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 1.9

    la procedură
    ENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALE
    SITUAŢIE CLIENŢI FINALI CARE AU DECLARAT CĂ AU BENEFICIAT DE AJUTOR DE MINIMIS

┌─────┬──────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │PROGRAMUL │ │ │
│ │ │DATE DE │ANUL │ │PRIN CARE │VALOARE │VALOARE │
│NR. │NUME │IDENTIFICARE│ACORDĂRII │INSTITUTIA │S-A │FINANŢARE│COMPENSARE│
│CRT. │CLIENT│(RO/CUI) │FINANŢĂRII│FINANŢATOARE│BENEFICIAT│ACORDATĂ │ACORDATA │
│ │ │ │ │ │DE │(EURO) │(LEI) │
│ │ │ │ │ │FINANŢARE │ │ │
├─────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


    ANEXA 1.10

    la procedură
    CERERE/DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    (conform art. IV din O.U.G. nr. 118/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2021)
    Subsemnatul.......... (nume, prenume), în calitate de reprezentant legal/convenţional având împuternicirea nr. ....., al (denumire client noncasnic), înregistrată sub nr. ......., în (Recom, etc.).........., CUI.........., cu sediul în loc..........., str........... nr........... bl........... sc........... ap..........., sect..........., Jud..........., titular al contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, având cod client nr. încheiat pentru locul de consum situat în loc........... str........... nr........... bl........... sc........... ap..........., sect..........., Jud..........., identificat prin cod de identificare loc de consum.........., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declarăm, prin prezenta, că ne încadrăm în categoria*:
    * se va bifa o singură categorie. În situaţia în care vă încadraţi în două din categoriile mai sus, respectiv atât în categoria I, cât şi în categoria II, este necesar să alegeţi doar una dintre categorii, pentru toată durata de aplicare a prevederilor legale, cumularea acestora nefiind posibilă.
    I. [ ] IMM (conform Legii nr. 346/2004), [ ] Cabinete medicale individuale, [ ] alte profesii liberale (se va menţiona), [ ] microîntreprinderi, [ ] persoane fizice autorizate, [ ] întreprinderi individuale, [ ] întreprinderi familiale
    II. [ ] spitale publice şi private (cf. Legii nr. 95/2006), [ ] unităţi de învăţământ publice şi private (cf. Legii nr. 1/2011), [ ] creşe, [ ] organizaţii neguvernamentale, [ ] unităţile de cult (cf. Legii nr. 489/2006), [ ] furnizori publici şi privaţi de servicii sociale (cf. H.G. nr. 867/2015)..........
    Solicităm prin prezenta acordarea următoarei scheme de sprijin:
    - exceptarea de la plata tarifelor reglementate, certificate verzi, contribuţie cogenerare, acciza (pentru energie electrică)/tarife reglementate şi accize (pentru gaze naturale)
    - pentru categoria I de mai sus;
    - plafonarea preţului final la energie electrică/gaze naturale - pentru categoria a II-a.

    Prezenta declaraţie a fost dată pentru a beneficia de măsurile de sprijin conform O.U.G. nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, şi ne obligăm să o actualizăm ori de câte ori situaţia o impune, fără a modifica alegerea măsurii de sprijin.

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Data │Beneficiar │
├──────────┼───────────────────────────┤
│..........│......... prin reprezentant│
│ │/imputemicit │
├──────────┼───────────────────────────┤
│..........│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Semnătură .......... │
└──────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 1.11

    la procedură
    Declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis
    Subsemnatul(a) ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ........, eliberat(ă) de ....... la data de ........., CNP ........., cu domiciliul în localitatea ............... str. ............ nr. ............. bl. ........., sc. ........, ap. ...., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........
    Declar pe propria răspundere că măsurile de sprijin pentru care solicit aplicarea fac/nu fac obiectul oricărui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │s-a │finanţării│
│Crt.│finanţării│finanţatoare│beneficiat│acordate │
│ │ │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘    De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali şi în anul fiscal în curs am/nu am beneficiat de ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care solicitat finanţarea:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │s-a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│finanţatoare│beneficiat│acordat │
│ │de stat │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘    De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea solicitantă se încadrează în categoria de IMM, definită prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
    În consecinţă, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani fiscali şi în anul fiscal în curs întreprinderea unică, aşa cum a fost definită anterior, a/nu a beneficiat de ajutoare de minimis:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor

┌────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │întreprinderea│s-a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│finanţatoare │beneficiat│acordat │
│ │de minimis│ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL AJUTOR DE MINIMIS PRIMIT │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────────┘    Prezenta declaraţie este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 352/1/24.12.2013.
    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta Cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele administratorului/│
│reprezentantului legal │
│(în clar) ……… │
│Semnătura ……… │
│Data ………… . │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1.12

    la procedură

┌────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────────┬────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │Dată │Dată │Tip │ │ │Valoare │
│Cod │Denumire│Tip │CNP │Nume │Adresa│ │Cod │CLC/ │Valoare │Valoarea │compensare│Număr │Dată │început │sfârşit │facturare │ │ │compensare│
│înregistrare│Furnizor│Energie│Client│Client│Client│Judeţ│Client│POD │ajutor │supliment│client │factură│factură│perioadă │perioadă │estimare/ │U.M.│Cantitate│acordată │
│fiscală │ │ │ │ │ │ │ │Client│încălzire│energie │non-casmic│ │ │facturată│facturată│regularizare│ │ │(VCA=VCC- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(E/R) │ │ │AJI-SPE) │
├────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────────┴────┴─────────┴──────────┘

    * Datele analitice vor fi transmise pentru verificările efectuate conform art. 2 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă
    - se va transmite în format csv cu delimitator de coloane "|"
    - datele calendaristice se vor transmite în formatul zz.U.aaaa, (ex. 25.12.2021)
    - separatorul de zecimale este ".", (ex. 15.43)
    - Tip energie se va completa cu ENERGIEELECTRICA sau GAZENATURALE
    - Judeţ se completează cu prescurtare AUTO a judeţului (ex. AB, AR, AG, . . .)

    ANEXA 1.13

    la procedură
    Către Ministerul Energiei,
    Spre ştiinţă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    CERERE DE DECONTARE
    Subsemnatul, ...... (*), în calitate de reprezentant legal al .......... (**), înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ......., CUI ......., cu sediul social în ......, nr. telefon .......... nr. fax .......... titular al licenţei nr. ....... din data de ......... şi contul de tip escrow sau cont bancar ....... deschis la Banca ........, Sucursala ........, solicit decontarea sumei de ............ lei, în temeiul prevederilor art. 7 din OUG nr. 118/2021***,
    Conform prevederilor OUG nr. 118/2021, datele, informaţiile şi documentele justificative care au stat la baza stabilirii sumei solicitate urmează a fi încărcate pe platforma pusă la dispoziţie de către ANRE, în vederea determinării valorii compensaţiei ce urmează a fi suportată din bugetul Ministerului Energiei.
    Declar pe propria răspundere ca datele, informaţiile şi documentele justificative puse la dispoziţia ANRE, precum şi calculele prin care am stabilit suma solicitată, sunt reale şi corecte, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (7) din O.U.G. nr. 118/2021 potrivit cărora: "Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor".
    .............
    Reprezentantul legal al solicitantului,
    .............................
    (numele şi prenumele în clar, semnătura)
    Data ............
    (*) Se completează cu numele, prenumele reprezentantului legal al furnizorului solicitant.
    (**) Se completează cu denumirea furnizorului.
    (***) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1.14

    la procedură
    Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
    Energie electrică/gaze naturale
    Către Ministerul Energiei
    În baza prevederilor OUG nr. 118/2021, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 259/2021, pentru aplicarea schemei de sprijin pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, aferent furnizorului.........., care a emis cererea de decontare cu nr..........., vă comunicăm că, în urma analizării datelor introduse de furnizorul.......... în platforma pusă la dispoziţie de către ANRE, a rezultat următoarea valoare de compensaţie..........
    Valoarea rezultată cât şi categoriile de clienţi care au beneficiat de această schemă de sprijin pentru perioada 01 noiembrie 2021 -31 ianuarie 2022 se regăsesc în următorul tabel:

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Furnizor │luna noiembrie 2021 / decembrie 2021 / ianuarie │
│......... │2022 │
├───────────┼───────┬──────────┬───────────────┬─────────┬─────┤
│ │ │Spitale │ │Furnizori│ │
│ │ │publice şi│ │publici │ │
│ │Clienţi│private, │ │şi │ │
│ │casnici│unităţi de│ │privaţi │ │
│ │(art. 1│învăţământ│Organizaţii │de │ │
│ │alin. │publice şi│neguvemamentale│servicii │ │
│ │(1) │private, │şi unităţile de│sociale │ │
│ │lit. a)│precum şi │cult (art. 1 │(art. 1 │Total│
│ │din │creşe │alin. (1) lit. │alin. (1)│ │
│ │O.U.G. │(art. 1 │e) din O.U.G. │lit. f) │ │
│ │nr. 118│alin. (1) │nr. 118/2021) │din │ │
│ │/2021 │lit. d) │(nr./sumă) │O.U.G. │ │
│ │(nr./ │din O.U.G.│ │nr. 118/ │ │
│ │sumă) │nr. 118/ │ │2021) │ │
│ │ │2021) (nr.│ │(nr./ │ │
│ │ │/sumă) │ │sumă) │ │
├───────────┼───────┼──────────┼───────────────┼─────────┼─────┤
│Nr. total │ │ │ │ │/ │
│beneficiari│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼──────────┼───────────────┼─────────┼─────┤
│Valoare │ │ │ │ │ │
│compensaţie│ │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴──────────┴───────────────┴─────────┴─────┘

    Valoarea rezultată cât şi categoriile de clienţi care au beneficiat de această schemă de sprijin pentru perioada 01 februarie 2022 - 31 martie 2022 se regăsesc în următorul tabel:

┌───────────┬─────────┬──────────┬─────┐
│ │luna │ │ │
│Furnizor │februarie│ │ │
│.......... │2022 / │ │ │
│ │martie │ │ │
│ │2022 │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ │Clienţi │Clienţi │ │
│ │casnici │noncasnici│Total│
│ │nr./sumă │nr./sumă │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│Nr. total │ │ │/ │
│beneficiari│ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│Valoare │ │ │ │
│compensaţie│ │ │ │
│(lei) │ │ │ │
└───────────┴─────────┴──────────┴─────┘

    Semnătură
    Reprezentant ANRE
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016