Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 13 martie 2019  privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 13 martie 2019 privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 231 din 26 martie 2019
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 38 din 13 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 26 martie 2019.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează fundamentarea şi criteriile de analiză în vederea aprobării planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale şi ale operatorilor terminalelor GNL, precum şi criteriile de recunoaştere a investiţiilor realizate de către aceşti operatori, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale cadrului de reglementare în vigoare.

    ART. 2
    Prevederile procedurii se aplică de către operatorii de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi de operatorii terminalelor GNL pentru transmiterea şi fundamentarea planurilor de investiţii, precum şi în analiza efectuată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea planurilor de investiţii în vederea recunoaşterii investiţiilor realizate în tarifele reglementate.

    ART. 3
    Nu se supun prevederilor prezentei proceduri planurile de investiţii şi investiţiile realizate de către operatorii economici titulari ai licenţei acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aferente desfăşurării:
    a) activităţilor de operare a sistemelor de distribuţie închise;
    b) altor activităţi care nu au legătură cu transportul, distribuţia, înmagazinarea gazelor naturale şi operarea terminalelor GNL.


    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul UE nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009;
    c) Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, începând cu a patra perioadă de reglementare, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    d) Metodologia pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2015;
    e) Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018;
    f) Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019;
    g) Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;
    i) Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015;
    j) Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificaţii:
    a) aprobare - acceptare a planului de investiţii transmis de operator sau a unei/unor investiţii din cadrul acestuia sau a unei/unor investiţii realizate, în vederea recunoaşterii costurilor aferente în tarifele reglementate;
    b) dotări - echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autovehicule etc., care sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport, de distribuţie sau de înmagazinare a gazelor naturale, dar nu reprezintă imobilizări corporale şi necorporale aparţinând sistemului de transport, de distribuţie sau de înmagazinare;
    c) extindere/dezvoltare - lucrare realizată în vederea racordării de noi utilizatori într-o zonă pentru care operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie deţine concesiunea serviciului sau într-o zonă în care operatorul de distribuţie a obţinut o nouă concesiune sau în vederea creşterii capacităţii de înmagazinare a sistemului de înmagazinare şi care constă în execuţia de obiective noi aparţinând sistemelor de transport, distribuţie sau înmagazinare, precum şi în creşterea capacităţii obiectivelor existente, în conformitate cu prevederile legale şi ale normelor tehnice în vigoare;
    d) imobilizări corporale şi necorporale - construcţii, clădiri, conducte, magistrale directe, staţii de comprimare, instalaţii de condiţionare a gazelor pentru separare, încălzire, uscare, instalaţii tehnologice de suprafaţă, sonde noi injecţie/extracţie pentru înmagazinare, echipamente de lucru, echipamente tehnologice, maşini, utilaje, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, mijloace de transport, echipamente pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, software, echipamente hardware etc. definite în reglementările contabile aplicabile;
    e) investiţie - lucrare de extindere, dezvoltare, modernizare, retehnologizare, creştere de capacitate, preluare de obiective sau achiziţia de dotări din care au rezultat imobilizări corporale şi necorporale utilizate pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport, distribuţie sau înmagazinare a gazelor naturale, care sunt finalizate şi înregistrate în contabilitatea operatorului, pentru care se înregistrează amortizare;
    f) înlocuire în urma incidentelor - lucrare de înlocuire totală sau parţială a unui obiectiv deteriorat al sistemului de transport, de distribuţie sau de înmagazinare, pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare, prin care se readuc performanţele acestuia cel puţin la nivelul iniţial prevăzut în documentaţia tehnică de execuţie;
    g) licenţă - licenţa acordată de ANRE în condiţiile legii, pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport, distribuţie sau înmagazinare a gazelor naturale, precum şi operare a terminalelor GNL;
    h) lucrare de mentenanţă - lucrare care se execută asupra unui obiectiv al sistemului de transport, distribuţie sau înmagazinare a gazelor naturale pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii pe durata de viaţă normată a condiţiilor şi parametrilor tehnici de funcţionare pentru care a fost proiectat; lucrările de mentenanţă nu reprezintă lucrări de investiţii deoarece, spre deosebire de acestea, nu asigură depăşirea performanţelor obiectivului pentru care acesta a fost proiectat şi nu conduc la majorarea valorii contabile a obiectivului şi a duratei de viaţă contabile;
    i) mentenanţă preventivă - lucrări de mentenanţă planificate, cu caracter profilactic, executate pentru prevenirea defectelor tehnice, respectiv pentru reducerea probabilităţii de defectare sau degradare a sistemului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    j) mentenanţă corectivă - lucrări de mentenanţă neplanificate, care se execută după defectare sau după o întrerupere voită pentru evitarea producerii unui defect a cărui apariţie este iminentă, în scopul readucerii sistemului la nivelul iniţial prevăzut în documentaţia tehnică de execuţie, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    k) modernizare - lucrare de înlocuire totală sau parţială a unui obiectiv amortizat total sau parţial al sistemului de transport, distribuţie sau înmagazinare a gazelor naturale, uzat fizic sau moral, sau de completare a unui obiectiv cu instalaţii şi echipamente performante, care au ca efect creşterea performanţelor obiectivului peste nivelul iniţial prevăzut în documentaţia tehnică de execuţie, şi anume: siguranţa în exploatare, performanţele tehnice, securitatea, flexibilitatea în situaţii de congestie, consumurile tehnologice, costurile operaţionale, impactul negativ asupra mediului etc. Lucrarea care asigură depăşirea performanţelor iniţiale ale obiectivului conduce la majorarea valorii contabile, prelungeşte durata de viaţă a acestuia şi asigură obţinerea, după caz, de beneficii economice viitoare prin majorări de venituri sau economii de costuri, reprezintă lucrare de investiţii;
    l) respingere a unei investiţii - neincluderea parţială sau totală în planul de investiţii aprobat a valorii unei investiţii planificate sau nerecunoaşterea valorii unei investiţii realizate de operator, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei proceduri;
    m) recunoaştere în tarife a unei investiţii - includerea valorii unei investiţii aprobate în baza reglementată a activelor utilizată la calculul tarifelor reglementate, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile.

    (3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri şi prescurtări:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) CT - consumul tehnologic din sistemele de transport, distribuţie sau înmagazinare a gazelor naturale;
    c) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) metodologie aplicabilă - Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport, distribuţie sau înmagazinare, după caz;
    e) OTS - operator de transport şi de sistem al gazelor naturale;
    f) OD - operator de distribuţie a gazelor naturale;
    g) OI - operator al sistemului de înmagazinare a gazelor naturale;
    h) OPEX - costuri de operare şi mentenanţă aferente activităţii de transport, distribuţie sau înmagazinare a gazelor naturale, definite conform prevederilor din metodologia aplicabilă;
    i) BAR - baza activelor reglementate;
    j) SI - sistem de înmagazinare a gazelor naturale;
    k) SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale;
    l) ST - sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau oricare alt sistem de transport al gazelor naturale;
    m) GNL - gaz natural lichefiat.


    CAP. III
    Fundamentarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii
    SECŢIUNEA 1
    Obligaţii privind elaborarea şi aprobarea planurilor de investiţii şi de dezvoltare
    ART. 5
    OTS, OD şi OI au obligaţia să întreţină, să reabiliteze, să modernizeze şi să dezvolte sistemele pe care le operează în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului, conform prevederilor Legii.

    ART. 6
    În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5, OTS elaborează:
    a) la fiecare 2 ani, cu posibilitatea de revizuire anuală, planul de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani;
    b) anterior începerii unei perioade de reglementare, planul de investiţii pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;
    c) înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiţii anual.


    ART. 7
    În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5, OD elaborează:
    a) anterior începerii unei perioade de reglementare planul de investiţii pe 5 ani, detaliat valoric pentru fiecare an al perioadei de reglementare;
    b) înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiţii anual.


    ART. 8
    În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5, înaintea fiecărui an, OI elaborează planul de investiţii anual.

    ART. 9
    ANRE aprobă în condiţiile Legii planurile de dezvoltare şi investiţii elaborate de operatori, după cum urmează:
    a) planul de investiţii şi de dezvoltare pe 10 ani elaborat de OTS se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE;
    b) planurile de investiţii pe 5 ani, care corespund unei perioade de reglementare, elaborate de OTS şi OD, planurile de investiţii anuale elaborate de OTS, OD şi OI, precum şi planurile de investiţii elaborate de operatorii terminalelor GNL se aprobă în conformitate cu definiţia de la art. 4 alin. (2) lit. a).


    SECŢIUNEA a 2-a
    Fundamentarea planului de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani
    ART. 10
    Planurile de investiţii prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) se fundamentează pe baza analizei stării tehnice a ST, a stadiului actual şi a scenariilor de evoluţie a consumului de gaze naturale şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de gaze naturale, şi se corelează cu planurile de amenajare şi de sistematizare a teritoriului străbătut de obiectivele ST, în condiţiile respectării normelor de protecţie a mediului.

    ART. 11
    Fundamentarea planurilor de investiţii prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) se realizează de către OTS pe baza următoarelor analize de perspectivă a ST, pe termen scurt - pentru următorii 5 ani, respectiv pe termen lung - pentru următorii 10 ani:
    a) stadiul actual şi evoluţia viitoare a producţiei, a consumului de gaze naturale şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de gaze naturale, luând în considerare planurile de investiţii privind reţelele regionale şi la nivel comunitar, precum şi planurile de investiţii privind sistemele de înmagazinare a gazelor naturale;
    b) evaluarea stării tehnice actuale a sistemului, cu detalierea pe zone geografice, trepte de presiune, tipul de material, lungimea şi diametrul conductelor, inclusiv a caracteristicilor tehnice ale echipamentelor, aparatelor şi instalaţiilor de măsură şi reglare, în scopul identificării zonelor critice ale sistemului şi a lucrărilor necesare pentru creşterea siguranţei în exploatare, optimizarea şi eficientizarea acestuia;
    c) analiza nivelului de siguranţă a sistemului, în funcţie de vechimea şi starea tehnică a obiectivelor acestuia, identificarea zonelor critice şi a măsurilor necesare pentru diminuarea riscurilor şi îndeplinirea cerinţelor din normele de siguranţă naţionale şi europene, normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi normele tehnice proprii de mentenanţă;
    d) analiza consumurilor tehnologice ale sistemului, identificarea zonelor şi a obiectivelor critice şi stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea CT;
    e) analiza nivelului de performanţă a serviciului, identificarea cauzelor şi a obiectivelor care conduc la înrăutăţirea acesteia, stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea performanţei serviciului;
    f) analiza privind modelarea reţelei integrate în sistemul european;
    g) analiza privind adecvarea cererii şi a ofertei pe termen mediu şi lung;
    h) analiza privind evaluarea flexibilităţii sistemului;
    i) analiza care reflectă interesul participanţilor la piaţa de gaze naturale faţă de realizarea de noi obiective ale ST;
    j) identificarea zonelor şi a categoriilor de instalaţii ale sistemului pentru care este necesară realizarea de investiţii constând în modernizări sau retehnologizări;
    k) identificarea zonelor în care sunt necesare lucrări de dezvoltare şi extindere;
    l) prezentarea modului de prioritizare a investiţiilor;
    m) obligaţiile investiţionale (fizic şi valoric) prevăzute prin acordurile de concesiune, detaliate pe lucrări, zone de concesiune şi unităţi administrativ-teritoriale;
    n) evaluarea cheltuielilor de investiţii şi identificarea surselor de finanţare din fonduri proprii şi/sau contribuţii;
    o) fundamentarea şi estimarea valorică, după caz, a beneficiilor urmărite prin realizarea investiţiilor cuprinse în plan (îmbunătăţirea indicatorilor privind siguranţa în funcţionare a sistemului, a indicatorilor de performanţă, reducerea cheltuielilor de operare şi mentenanţă, reducerea CT, racordarea de noi utilizatori, îndeplinirea unor obligaţii legale etc.);
    p) actualizarea statutului proiectelor de interconexiune în corelare cu lista europeană a proiectelor de interes comun şi acordurilor încheiate;
    q) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investiţiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;
    r) modul de corelare a planului de investiţii şi de dezvoltare pe 10 ani cu planurile similare ale sistemelor de transport al gazelor naturale din ţările vecine, rezultat în urma colaborării cu OTS vecini;
    s) situaţia comparativă din care să rezulte modificările faţă de ediţia anterioară a planului aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat (fizic şi valoric);
    t) raportul de monitorizare a realizării investiţiilor cuprinse în planul de investiţii şi de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE;
    u) lucrările de mentenanţă necesare pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a sistemului sau respectarea obligaţiilor legale (legi, condiţii de licenţă, norme tehnice), modul de realizare (cu forţe proprii sau cu terţi), estimarea costurilor lucrărilor de mentenanţă şi programul lucrărilor de mentenanţă propus;
    v) analiza privind securitatea cibernetică a sistemelor informatice.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Criterii de aprobare a planului de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani
    ART. 12
    ANRE aprobă planul de investiţii şi de dezvoltare a ST pe 10 ani dacă acesta îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) planul este fundamentat pe baza analizelor prevăzute la art. 11;
    b) investiţiile cuprinse în plan respectă criteriile tehnice de siguranţă în exploatare şi cerinţele tehnice minime de proiectare, execuţie şi exploatare din normele tehnice aprobate de ANRE;
    c) fiecare lucrare de investiţii inclusă în plan este economic justificată pe baza indicatorilor de eficienţă tehnico-economică determinaţi în cadrul studiului de fezabilitate, respectiv al documentaţiei tehnice de proiectare, întocmite în conformitate cu prevederile legale;
    d) fiecare lucrare de investiţii inclusă în plan respectă condiţiile de includere în BAR, prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;
    e) recuperarea valorii lucrărilor de investiţii este posibilă conform prevederilor metodologiei aplicabile;
    f) planul este corelat cu necesităţile de dezvoltare a ST în vederea asigurării alimentării cu gaze naturale a unor noi utilizatori de sistem, respectiv a celor pentru care este necesară asigurarea unei noi soluţii de alimentare, cu respectarea prevederilor legale;
    g) investiţiile incluse în planul de investiţii şi de dezvoltare a ST respectă normele europene şi naţionale privind eficienţa energetică a reţelelor de gaze naturale;
    h) planul de investiţii şi de dezvoltare a ST pe 10 ani este corelat cu programul minimal de lucrări de investiţii stabilit prin acordul petrolier de concesiune a ST;
    i) planul de investiţii şi de dezvoltare a ST pe 10 ani este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu şi lung şi cu Planul naţional de reformă;
    j) pentru investiţiile care sunt planificate a fi realizate în primii 3 ani ai planului se transmit studiile de fezabilitate şi documentele de aprobare a acestora.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Fundamentarea planurilor de investiţii pentru o perioadă de reglementare
    ART. 13
    (1) Planul de investiţii al OTS pentru o perioadă de reglementare prevăzut la art. 6 lit. b) se fundamentează pe baza investiţiilor programate a fi realizate în primii 5 ani ai planului de investiţii şi de dezvoltare pe 10 ani elaborat de OTS şi aprobat de ANRE.
    (2) Planurile de investiţii pentru o perioadă de reglementare prevăzute la art. 7 lit. a) şi art. 8 se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă a SD şi SI realizate pe o durată de minimum 5 ani.
    (3) Studiile de perspectivă elaborate de OD şi OI au scopul identificării lucrărilor de investiţii şi de mentenanţă necesare în următorii 5 ani în sistemul de distribuţie sau înmagazinare a gazelor naturale, pe baza stării tehnice şi a perspectivei de dezvoltare a sistemului, precum şi a identificării surselor de finanţare din fonduri proprii şi/sau contribuţii.
    (4) Studiile de perspectivă a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale se elaborează/se actualizează de OD în anul anterior începerii fiecărei perioade de reglementare şi cuprind următorii 5 ani, aferenţi acesteia.
    (5) Studiile de perspectivă a sistemelor de înmagazinare a gazelor naturale se elaborează/se actualizează de OI la fiecare 2 ani, cu posibilitatea de revizuire anuală, şi cuprind o perspectivă de 5 ani.

    ART. 14
    Studiul de perspectivă elaborat de OD şi OI cuprinde cel puţin următoarele:
    a) analiza privind evoluţia consumului şi a surselor de gaze naturale aferente sistemului, inclusiv soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a SD, respectiv evoluţia capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale a SI;
    b) pentru SD: analizele prevăzute la art. 11 lit. b)-e), j), k) şi lit. m)-o), q), u);
    c) pentru SI: analizele prevăzute la art. 11 lit. b)-e), j), k) şi lit. m)-o), p), q), u);
    d) rezultatele consultării, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie, operatorii de înmagazinare, producătorii de gaze naturale şi cu autorităţile locale din zona de licenţă;
    e) avizul ministerului de resort cu referire la siguranţa alimentării cu gaze naturale, în cazul SI;
    f) planul de investiţii pe 5 ani cu defalcare anuală, care cuprinde lucrările de investiţii necesare, clasificate în funcţie de tipul acestora, după caz: modernizări, dezvoltări, extinderi, dotări.


    ART. 15
    (1) Investiţiile rezultate din studiul de perspectivă, realizat cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut la art. 14 elaborat de OD, respectiv de OI constituie planul de investiţii al OD, respectiv al OI pentru următoarea perioadă de reglementare.
    (2) Planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se corelează cu măsurile pentru asigurarea siguranţei în exploatare a sistemului, măsurile necesare pentru reducerea CT, măsurile privind respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, după caz, precum şi cu programul lucrărilor de mentenanţă, în condiţiile prevăzute de metodologia aplicabilă.

    ART. 16
    (1) Cu minimum 6 luni înaintea începerii unei perioade de reglementare, OTS, OD şi OI elaborează şi transmit ANRE spre aprobare, în format scris şi electronic, planul de investiţii pentru acea perioadă de reglementare şi programul lucrărilor de mentenanţă a sistemului, fundamentate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
    (2) În planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se includ numai lucrări justificate prin necesitatea, oportunitatea, eficienţa şi costul care reflectă condiţiile pieţei, respectiv:
    a) necesitatea - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza lucrarea în vederea asigurării funcţionării sistemului sau a îndeplinirii obligaţiilor sale legale;
    b) oportunitatea - amânarea lucrării este de natură a produce prejudicii operatorului şi/sau clientului;
    c) eficienţa - realizarea lucrării este de natură a aduce beneficii viitoare operatorului şi clientului;
    d) condiţiile pieţei - lucrarea este realizată de către operator la cel mai avantajos raport cost/beneficiu, în condiţiile pieţei de la data realizării acesteia.


    ART. 17
    (1) În planul de investiţii aferent unei perioade de reglementare, precum şi în planurile anuale de investiţii se includ lucrări care conduc la obţinerea a cel puţin unuia dintre următoarele beneficii:
    a) asigură siguranţa în exploatare a sistemului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    b) îmbunătăţesc performanţa serviciului, cu respectarea prevederilor legale şi a prevederilor contractuale;
    c) îmbunătăţesc eficienţa energetică a sistemului prin reducerea consumului tehnologic;
    d) reduc costurile de operare şi mentenanţă;
    e) asigură capacitatea de racordare la sistem a utilizatorilor conform solicitărilor acestora şi creşterea cantităţii de gaze naturale transportate/distribuite/înmagazinate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    f) sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii;
    g) sunt necesare pentru îndeplinirea altor obligaţii legale.

    (2) Pentru fiecare lucrare inclusă în planul de investiţii se stabilesc beneficiile urmărite şi se determină/se cuantifică ex ante valorile estimate a fi obţinute ale beneficiilor specifice urmărite, cu excepţia celor de la alin. (1) lit. a), e), f) şi g), în vederea monitorizării ex post a rezultatelor obţinute.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Criterii de aprobare a planului de investiţii pentru o perioadă de reglementare
    ART. 18
    ANRE aprobă planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) planul de investiţii este fundamentat în conformitate cu prevederile art. 13;
    b) investiţiile incluse în plan respectă criteriile tehnice de siguranţă în funcţionare a sistemului şi cerinţele tehnice de proiectare, execuţie şi exploatare din normele tehnice aprobate de ANRE;
    c) planul de investiţii este corelat cu măsurile pentru asigurarea siguranţei în exploatare a sistemului, măsurile de reducere a CT, măsurile privind îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, după caz, precum şi cu programul de mentenanţă pentru perioada de reglementare;
    d) planul de investiţii este corelat cu programul minimal de lucrări de investiţii stabilit prin contractul/acordul petrolier de concesiune şi cu programul de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale;
    e) investiţiile incluse în plan respectă condiţiile de includere în BAR prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;
    f) investiţiile incluse în plan respectă legislaţia europeană şi naţională privind eficienţa energetică a reţelelor de gaze naturale;
    g) planul de investiţii este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu şi lung şi cu Planul naţional de reformă.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Fundamentarea planurilor anuale de investiţii din cadrul perioadei de reglementare
    ART. 19
    (1) OTS, OD şi OI elaborează planuri anuale de investiţii cu respectarea planurilor de investiţii aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare.
    (2) Planurile anuale de investiţii se transmit în format scris şi electronic, până la data de 1 februarie, cu respectarea tabelelor-cadru din anexele nr. 1 şi 2.
    (3) Un plan anual de investiţii cuprinde acele lucrări care urmează a fi puse în funcţiune şi înregistrate ca imobilizări corporale şi necorporale în evidenţele contabile ale operatorului în cursul anului calendaristic respectiv, defalcate pe trimestre, după caz.

    ART. 20
    (1) Operatorul poate include în planul anual de investiţii numai lucrări din categoriile de lucrări a căror necesitate a rezultat din planul de investiţii şi de dezvoltare pe 10 ani în cazul OTS, respectiv din studiul de perspectivă pentru OD şi OI.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul poate include în planul anual de investiţii lucrări a căror necesitate a rezultat în urma unor avarii, incidente, fenomene naturale deosebite, la cererea autorităţilor administraţiei publice sau a utilizatorilor, precum şi lucrări pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ale operatorului, pe bază de documente justificative.
    (3) Pentru fiecare lucrare din planul anual de investiţii se stabilesc beneficiile specifice urmărite dintre cele prevăzute la art. 17 alin. (1) (reducerea CT, reducerea OPEX, a duratei întreruperii alimentării cu gaze naturale etc.) şi se determină/se cuantifică ex ante valorile beneficiilor specifice estimate a fi obţinute, cu excepţia celor de la art. 17 alin. (1) lit. a), e), f) şi g), în vederea monitorizării ex post a rezultatelor efectiv obţinute, conform anexei nr. 3.

    ART. 21
    (1) Planurile anuale de investiţii se transmit ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al titularului de licenţă.
    (2) Planurile de investiţii se semnează pentru conformitate pe fiecare pagină în parte de către reprezentantul legal al societăţii sau de către persoana/persoanele împuternicită(e) să reprezinte societatea.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa anre@anre.ro, însoţite de fişierele în format excel editabil.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Structura planului anual de investiţii
    ART. 22
    (1) Planurile de investiţii cuprind lucrări de investiţii din următoarele categorii de lucrări:
    a) extinderea/dezvoltarea sistemului în zona de concesiune sau în zone nou-concesionate;
    b) reamplasare de obiective;
    c) modernizare;
    d) înlocuiri în urma unor incidente şi avarii;
    e) preluare de obiective de la terţi;
    f) achiziţia de dotări şi alte bunuri proprii, inclusiv sedii;
    g) schimbarea soluţiei de alimentare a sistemului;
    h) noi racorduri, realizate din tariful de racordare.

    (2) Pentru OTS şi OI, precum şi pentru OD care distribuie gaze naturale pentru mai mult de 100.000 de clienţi, valoarea investiţiilor care au ca rezultat imobilizări corporale şi necorporale aparţinând sistemului trebuie să reprezinte cel puţin 70% din valoarea totală a planului anual de investiţii, aprobată la începutul perioadei de reglementare de ANRE pentru anul respectiv.
    (3) Valoarea investiţiilor prevăzute la alin. (2) trebuie să includă un fond necesar realizării în termenul legal a lucrărilor de extindere a obiectivelor/conductelor necesare racordării, în condiţiile legii.
    (4) Pentru OTS şi OI, precum şi pentru OD care distribuie gaze naturale pentru mai mult de 100.000 de clienţi, valoarea investiţiilor în dotări nu poate să depăşească 30% din valoarea totală a planului anual de investiţii, aprobată la începutul perioadei de reglementare de ANRE pentru anul respectiv.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), operatorul poate solicita ANRE depăşirea valorii investiţiilor în dotări, pe bază de documente justificative.
    (6) Numărul mijloacelor de măsurare/contoare înlocuite în decursul unui an şi incluse în planul de investiţii nu poate să depăşească numărul mijloacelor de măsurare care trebuie înlocuite pentru respectarea legislaţiei metrologice în vigoare în anul pentru care se elaborează planul de investiţii.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), operatorul poate solicita ANRE depăşirea valorii investiţiilor aferente mijloacelor de măsurare, inclusiv a contoarelor, pe bază de documente justificative.
    (8) Numărul autovehiculelor, inclusiv autoutilitare şi autospeciale, achiziţionate în decursul unui an, precum şi nivelul de dotare a acestora se justifică pe bază de documente.
    (9) Investiţiile în dotări de tipul tehnică de calcul şi echipamente de telecomunicaţii, nivelul de performanţă tehnică, preţul şi volumul raportat la numărul de personal implicat în desfăşurarea serviciului se justifică pe bază de documente, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.

    ART. 23
    La solicitarea autorităţilor administraţiei publice naţionale sau locale, operatorul, cu excepţia OI, este obligat să includă în cadrul investiţiilor prevăzute în planul anual sursa de finanţare necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a sistemului, pentru:
    a) racordarea solicitanţilor, cu respectarea termenelor legale;
    b) alimentarea cu gaze naturale a unor obiective de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi siguranţa naţională, precum şi obiective sociale de interes public, care contribuie la bunăstarea comunităţii locale, stabilite de autorităţile publice sau de organele abilitate ale statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în limita economic justificată pentru operator.


    ART. 24
    (1) Este interzisă includerea lucrărilor de mentenanţă în planul anual de investiţii.
    (2) Nu se includ în planul de investiţii lucrări care privesc imobilizări corporale şi necorporale din categoria dotărilor, inclusiv clădiri, care nu pot fi incluse în baza activelor reglementate, conform prevederilor metodologiei aplicabile.
    (3) Nu se includ în planul anual de investiţii lucrări cu denumiri generice fără specificarea amplasamentului şi a caracteristicilor tehnice, cu excepţia extinderilor prevăzute la art. 22 alin. (3), a înlocuirii racordurilor şi a contoarelor, precum şi lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.

    ART. 25
    (1) Denumirile investiţiilor cuprinse în planul anual trebuie să corespundă denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora, iar imobilizările corporale sau necorporale obţinute prin realizarea investiţiei se detaliază în conformitate cu tabelele-cadru din anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Operatorul are obligaţia de a preciza pentru fiecare investiţie amplasamentul acesteia, respectiv zona, judeţul, oraşul/comuna, satul, strada, după caz.

    ART. 26
    Valoarea planificată a fiecărei investiţii cuprinse în planul anual de investiţii este determinată de costurile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi imobilizări corporale şi necorporale, precum şi pentru dezvoltarea, modernizarea şi înlocuirea în urma incidentelor celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acestora în cazul investiţiilor aparţinând sistemului, sau de preţul de achiziţie estimat/prevăzut în contractele de achiziţie în cazul investiţiilor pentru dotări.

    ART. 27
    (1) Investiţiile care fac parte din obligaţiile investiţionale stabilite prin contractul de concesiune şi/sau actele adiţionale ale acestuia se evidenţiază distinct în planul de investiţii aferent anului în curs, prin adăugarea unei menţiuni în acest sens în coloana de observaţii.
    (2) Pentru investiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul transmite în format electronic, odată cu planul anual de investiţii, o situaţie privind denumirea investiţiei, caracteristicile tehnice, amplasamentul, valoarea şi termenul punerii în funcţiune asumat de operator prin contractul de concesiune.

    ART. 28
    Investiţiile care se derulează pe o perioadă mai mare de un an şi au fost demarate în anii anteriori, în care au avut puneri în funcţiune parţiale, se evidenţiază distinct în planul de investiţii aferent anului în curs, prin adăugarea unei menţiuni în acest sens în coloana de observaţii.

    ART. 29
    Pentru investiţiile care constau în preluări de obiective din sectorul gazelor naturale în condiţiile Legii, operatorul transmite în format electronic, odată cu planul anual de investiţii, o situaţie din care să rezulte imobilizările corporale şi necorporale preluate, caracteristicile tehnice, amplasamentul, valoarea de inventar, amortizarea anuală, valoarea rămasă de amortizat, valoarea de preluare.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Justificarea planurilor anuale de investiţii
    ART. 30
    (1) Planul anual de investiţii se transmite ANRE însoţit de:
    a) documentele de promovare a fiecărei lucrări de investiţii, în funcţie de tipul acesteia, întocmite până la acea dată, după caz: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, după caz, studiul tehnico-economic, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuţie/de achiziţie, raportul procedurii de atribuire, contractul de racordare, contractul de concesiune/actul adiţional, documentele de aprobare a finanţării investiţiei; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii;
    b) memoriul de prezentare a lucrărilor incluse în plan, pe tipuri de lucrări, cu justificarea necesităţii, oportunităţii şi eficienţei acestora, precum şi prezentarea beneficiilor specifice estimate valoric a fi obţinute de către operator în urma realizării acestora (nivelul de siguranţă şi indicatorii de performanţă a serviciului care se îmbunătăţesc şi/sau cu cât se reduce CT şi/sau care este valoarea cu care se diminuează OPEX etc.), în format electronic;
    c) planul anual de mentenanţă, defalcat pe mentenanţă corectivă şi mentenanţă preventivă, defalcat pe tipuri de lucrări şi tipuri de obiective ale sistemului, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 7.

    (2) Memoriul prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să conţină pentru fiecare tip de lucrări de investiţii:
    a) justificarea necesităţii, oportunităţii şi eficienţei acestora, precum şi reflectarea condiţiilor pieţei, în sensul prevederilor metodologiei aplicabile;
    b) descrierea imobilizărilor corporale şi necorporale care se obţin din realizarea acestora: detalii tehnice şi componente fizice (nr. bucăţi, lungime de conductă, tip material etc.) grupate pe categoriile prevăzute în anexa nr. 3;
    c) principalele tipuri de imobilizări corporale şi necorporale din categoria dotărilor ce urmează a fi achiziţionate, valoarea prognozată şi valoarea medie de achiziţie în anul anterior pentru acelaşi tip de activ;
    d) beneficiile specifice urmărite, estimate valoric a fi obţinute în conformitate cu prevederile art. 17.

    (3) OTS este obligat să transmită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o evaluare a planului de investiţii al OTS din punctul de vedere al concordanţei lor cu planul la nivel comunitar de dezvoltare a reţelei prevăzut la art. 8 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, cu justificarea fiecărei neconcordanţe, după caz.

    ART. 31
    În planul anual de investiţii transmis ANRE în conformitate cu prevederile art. 30, pentru minimum 70% din lucrările de investiţii trebuie să fie întocmite şi aprobate de conducerea operatorului cel puţin: studiul de fezabilitate, după caz, studiul tehnico-economic, proiectul tehnic în baza căruia a fost obţinută autorizaţia de construire, documentaţia/ specificaţiile tehnice, după caz.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Modificarea planurilor anuale de investiţii
    ART. 32
    (1) Până la data de 1 octombrie, operatorul are dreptul să modifice planul de investiţii pentru anul în curs, cu respectarea structurii stabilite la secţiunea a 7-a şi a cerinţelor ANRE rezultate în urma analizei documentelor transmise conform prevederilor art. 30.
    (2) Operatorul este obligat să justifice fiecare modificare a planului de investiţii, inclusiv a valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, şi să transmită documentele de fundamentare a noilor investiţii incluse în plan conform prevederilor din secţiunea a 8-a.
    (3) Lucrările de investiţii din planul anual modificat conform alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) pentru investiţiile în imobilizări corporale şi necorporale aparţinând sistemului trebuie să fie încheiate contractele de execuţie sau să fie obţinute toate acordurile, avizele şi autorizaţiile necesare începerii execuţiei, după caz;
    b) pentru investiţiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziţie.

    (4) Odată cu solicitarea de modificare a planului anual de investiţii pentru anul în curs, OD transmite în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii:
    a) documentele prevăzute la art. 30 pentru lucrările de investiţii incluse în planul anual modificat;
    b) completarea documentaţiei de promovare a fiecărei investiţii, cu documentele întocmite ulterior transmiterii planului anual de investiţii, dintre cele prevăzute la art. 30.


    SECŢIUNEA a 10-a
    Criterii pentru aprobarea planurilor anuale de investiţii
    ART. 33
    (1) ANRE aprobă planurile anuale de investiţii în cazul în care acestea respectă prevederile referitoare la fundamentarea, structura, justificarea şi modificarea planului anual de investiţii prevăzute în prezenta procedură.
    (2) În cazul în care planurile sau anumite lucrări de investiţii nu respectă criteriile prevăzute la alin. (1), ANRE respinge planul anual de investiţii sau anumite investiţii din cadrul acestuia şi informează operatorul în termenul legal cu privire la motivele respingerii.
    (3) În cazul neaprobării planului anual de investiţii sau a unor investiţii din cadrul acestuia, ANRE efectuează corecţiile prevăzute de metodologia aplicabilă corespunzător valorii investiţiilor nerecunoscute.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Obligaţii privind realizarea planurilor de investiţii şi mentenanţă
    ART. 34
    (1) Operatorul are obligaţia de a realiza investiţiile prevăzute în planul anual de investiţii aprobat de ANRE şi, după caz, modificat conform art. 32.
    (2) Operatorul, cu excepţia OI, are obligaţia de a realiza anual investiţii care au ca rezultat imobilizări corporale şi necorporale aparţinând sistemului în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală a acestora cuprinse în planul anual de investiţii aprobat de ANRE pentru anul respectiv, cu respectarea prevederilor metodologiei aplicabile şi ale prezentei proceduri.
    (3) La analizarea gradului de îndeplinire a planului anual de investiţii prevăzut la alin. (2) se iau în considerare lucrările care au ca rezultat imobilizări corporale şi necorporale aparţinând sistemului realizate până la data de 1 octombrie a anului următor, precum şi documentele transmise de operator care justifică întârzierile investiţiilor nerealizate până la această dată.
    (4) Operatorul, cu excepţia OI, are obligaţia de a realiza anual lucrări de mentenanţă preventivă în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală a planului anual de mentenanţă preventivă transmis de operator conform prevederilor art. 30.

    CAP. IV
    Aprobarea investiţiilor realizate
    ART. 35
    (1) Pentru aprobarea investiţiilor realizate, operatorul transmite ANRE până la data de 1 martie a anului următor al perioadei de reglementare:
    a) documentele de promovare prevăzute la art. 30;
    b) documentele de finalizare a fiecărei investiţii, după caz: bonuri de consum, situaţii de plată, aprobări la plată, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrării, procese-verbale de punere în funcţiune, fişe contabile ale imobilizărilor corporale şi necorporale la care s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte şi după realizarea investiţiei, alte documente din care să rezulte valoarea investiţiei; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii, însoţite de un centralizator al cheltuielilor grupate pe categorii, conform modelului din anexa nr. 4.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii aprobat; în cazul unor modificări apărute după data prevăzută la alin. (1), operatorul poate prezenta completări pe bază de documente justificative până la data depunerii situaţiilor financiare.
    (3) Valorile imobilizărilor corporale şi necorporale înscrise în procesele-verbale de punere în funcţiune/fişele contabile trebuie să corespundă valorilor înscrise în bonurile de consum, situaţiile de plată, aprobările la plată, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor sau în alte documente justificative prezentate conform alin. (1).
    (4) ANRE respinge investiţiile pentru care operatorul nu transmite documentele prevăzute la alin. (1).

    ART. 36
    Odată cu transmiterea investiţiilor realizate anual, operatorul are obligaţia să transmită în format electronic un raport cu imobilizările corporale şi necorporale ieşite din gestiune, sursele de finanţare şi anul punerii în funcţiune, motivul şi modalitatea de ieşire, costurile şi veniturile asociate, cu respectarea tabelului-cadru din anexa nr. 5, însoţit de documentele justificative privind ieşirea din gestiune.

    ART. 37
    (1) ANRE respinge investiţiile care, în urma analizei documentelor transmise în conformitate cu art. 35:
    a) se dovedesc a nu fi justificate, în conformitate cu prevederile art. 30;
    b) nu respectă prevederile metodologiei aplicabile;
    c) nu conduc la obţinerea beneficiilor estimate ex ante în conformitate cu prevederile art. 17, situaţie constatată în urma monitorizării eficienţei acestora în conformitate cu art. 39;
    d) nu se regăsesc în planul de investiţii aprobat de ANRE în condiţiile prezentei proceduri;
    e) valoarea totală înscrisă în documentele de finalizare include costuri nejustificate.

    (2) În cazul în care valoarea realizată a unei investiţii depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea acesteia prevăzută în planul anual de investiţii aprobat, ANRE recunoaşte în BAR valoarea realizată, numai pe baza documentelor justificative şi a informaţiilor furnizate de operator cu privire la cauzele depăşirii acesteia.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), valoarea amortizării investiţiei recunoscute de ANRE şi utilizate la calculul corecţiilor prevăzute de metodologia aplicabilă se stabileşte pe baza valorii recunoscute a investiţiei.
    (4) ANRE respinge investiţiile în dotări realizate în cadrul unui an a căror valoare depăşeşte structura prevăzută la art. 22, cu recunoaşterea valorii acestora în tarife în anul următor, în limitele acestei structuri.

    ART. 38
    (1) ANRE poate modifica valoarea investiţiilor anterior recunoscute în tarife dacă în urma analizelor şi/sau a acţiunilor de control se constată neconformităţi cu prevederile metodologiei aplicabile şi ale prezentei proceduri.
    (2) Analiza investiţiilor efectuată de ANRE conform metodologiei aplicabile şi prezentei proceduri se realizează prin sondaj.

    CAP. V
    Monitorizarea eficienţei investiţiilor realizate
    ART. 39
    (1) Operatorul transmite ANRE rezultatele analizei ex post a beneficiilor specifice obţinute în urma realizării fiecărei investiţii, determinate prin monitorizarea acestora, comparativ cu valorile estimate ex ante, în conformitate cu prevederile art. 17.
    (2) Analiza prevăzută la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea eficienţei lucrărilor de investiţii prevăzut în anexa nr. 3, timp de 2 ani de la finalizarea acestora.
    (3) Raportul privind monitorizarea ex post a beneficiilor specifice obţinute în urma realizării fiecărei investiţii realizate într-un an, prevăzut la alin. (2), se transmite de operator în format electronic, odată cu raportul privind realizarea investiţiilor anuale.
    (4) În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obţinute în urma realizării unei investiţii este sub 80% din valoarea estimată ex ante a acestora, ANRE respinge investiţia respectivă.

    CAP. VI
    Obligaţii privind raportarea investiţiilor realizate
    ART. 40
    (1) Până la data de 1 martie a anului următor al perioadei de reglementare, operatorul are obligaţia de a transmite ANRE rapoarte de monitorizare a lucrărilor de investiţii şi mentenanţă realizate în anul anterior, după cum urmează:
    a) raportul privind realizarea în anul calendaristic anterior a investiţiilor cuprinse în planul anual de investiţii aprobat de ANRE pentru acel an, în conformitate cu tabelul-cadru din anexele nr. 1 şi 2;
    b) raportul privind monitorizarea eficienţei lucrărilor de investiţii realizate cu 2 ani calendaristici în urmă, prevăzut în anexa nr. 3;
    c) raportul privind imobilizările corporale şi necorporale ieşite din gestiune în anul calendaristic anterior în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 5;
    d) raportul privind starea tehnică şi vechimea obiectivelor sistemelor aflate în operare, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 6;
    e) descrierea principalelor incidente produse în sistemele pe care le operează care au condus la întreruperi neplanificate cu durată peste media anuală, a cauzelor şi a măsurilor luate pentru restabilire, precum şi o analiză privind impactul asupra continuităţii alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;
    f) raportul privind lucrările de mentenanţă realizate în cursul anului anterior în comparaţie cu lucrările programate a fi realizate, defalcate pe tipuri de lucrări şi tipuri de obiective ale sistemului după caz, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 7.

    (2) OTS este obligat să transmită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), un raport privind stadiul realizării proiectelor din planul de investiţii şi de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 41
    (1) Studiile şi planurile de investiţii, precum şi modificările/propunerile de modificare a acestora transmise de operatori în afara termenelor precizate în metodologiile aplicabile nu se iau în considerare.
    (2) În situaţia în care ANRE solicită documente sau informaţii justificative suplimentare aferente planurilor de investiţii, acestea sunt transmise de operatori conform solicitării şi în termenul precizat de ANRE.
    (3) ANRE respinge investiţiile realizate care nu se regăsesc în planul de investiţii aprobat sau modificat, după caz.
    (4) În cazul netransmiterii planurilor de investiţii cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, ANRE nu va lua în considerare la stabilirea tarifelor costuri aferente unor noi investiţii.

    ART. 42
    (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică începând cu fundamentarea planurilor de investiţii aferente anului 2019 pe baza planului de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani în cazul OTS, respectiv pe baza studiilor de perspectivă ale SD şi SI realizate pe o durată de minimum 5 ani.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 16 şi 19, planurile de investiţii şi de mentenanţă pentru perioada a patra de reglementare şi planurile de investiţii şi de mentenanţă pentru anul 2019 se transmit ANRE în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, cu excepţia documentelor de justificare prevăzute la art. 30 pentru planurile de investiţii aferente anului 2019, care se transmit în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.

    ART. 43
    OI are obligaţia de a transmite informaţiile şi documentele necesare OTS pentru elaborarea analizei de perspectivă a ST.

    ART. 44
    Prezenta procedură se poate aplica şi operatorilor terminalelor GNL care deţin licenţa acordată de ANRE.

    ART. 45
    Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta procedură.
    *) Anexele nr. 1-7 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016