Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 12 ianuarie 2022  privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 12 ianuarie 2022 privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 48 din 17 ianuarie 2022
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 70 din 12 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 2022.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură reglementează, în aplicarea prevederilor art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, modul de plată şi încasare a redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului, reprezentând terenuri cu destinaţie agricolă.
    (2) Prezenta procedură reglementează, în aplicarea prevederilor art. 45^1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, modul de plată şi încasare a redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase şi a următoarelor resurse la suprafaţă ale statului:
    a) minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice;
    b) cărbuni;
    c) metale nobile;
    d) substanţe nemetalifere;
    e) roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale şi de construcţii, dolomită, gresie şi tufuri industriale;
    f) argile, marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase;
    g) alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie şi diatomită;
    h) bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental şi granodiorit ornamental;
    i) alabastru ornamental, aragonit ornamental şi siliconite ornamentale;
    j) marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin şi tufuri ornamentale.


    ART. 2
    (1) Redevenţa obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) se constituie venit după cum urmează:
    a) 40% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;
    b) 40% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;
    c) 20% la bugetul de stat.

    (2) Redevenţa obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) se constituie venit după cum urmează:
    a) 35% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;
    b) 45% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;
    c) 20% la bugetul de stat.

    (3) În cazul în care exploatarea resurselor la suprafaţă ale statului se realizează pe raza administrativ-teritorială a mai multor unităţi administrativ-teritoriale, redevenţa cuvenită acestora se calculează de către concedent ţinând seama de suprafaţa afectată de exploatare, aparţinând fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în parte.

    ART. 3
    Concesionarul are obligaţia să declare, în termenul prevăzut de lege, la organul fiscal central competent, sumele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. c). Sumele înscrise se colectează la bugetul de stat, respectiv se execută silit în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi, după caz, ale alin. (2) lit. a) şi b), concesionarul are obligaţia să depună, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, o declaraţie fiscală la fiecare dintre organele fiscale locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevenţa obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.
    (2) Odată cu declaraţia fiscală prevăzută la alin. (1), concesionarul depune un borderou privind distribuirea către bugetele locale a sumelor reprezentând cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), respectiv la alin. (2) lit. a) şi b), după caz.
    (3) Declaraţia fiscală şi borderoul, prevăzute la alin. (1) şi (2), reprezintă titlu de creanţă fiscală, iar sumele înscrise se colectează la bugetul local al judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor, după caz, respectiv se execută silit în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Plata redevenţei se face de către concesionar lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, în funcţie de clauzele contractului de concesiune, pentru fiecare din cotele prevăzute la art. 2, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor cărora li se cuvin potrivit legii.
    (2) Autorităţile executive ale administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevenţa obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, au obligaţia ca, până în data de 20 a lunii în curs, să notifice autorităţile publice care au calitatea de concedent cu privire la încasarea cotelor din redevenţă aferente lunii anterioare. Notificarea va include denumirea concesionarului, numărul şi data ordinului de plată şi suma virată.

    ART. 6
    (1) Autorităţile publice care au calitatea de concedent au obligaţia să comunice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevenţa obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare, a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase:
    a) lista concesionarilor şi datele de contact ale acestora;
    b) creanţa datorată;
    c) numerele de contracte aferente.

    (2) Autorităţile executive ale administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevenţa obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, au obligaţia:
    a) de a transmite concesionarilor şi concedenţilor conturile deschise în trezorerie în care se plătesc cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi, după caz, alin. (2) lit. a) şi b);
    b) de a publica conturile prevăzute la lit. a) pe web site-ul unităţii administrativ-teritoriale.

    (3) Orice modificare apărută referitor la informaţiile prevăzute la alin. (1) şi la alin. (2) lit. a) se comunică de către concedenţi, respectiv de către autorităţile executive ale administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei acesteia.

    ART. 7
    (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile publice care au calitatea de concedent au obligaţia să comunice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevenţa obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1).
    (2) În termen de 15 zile de la data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile art. 6 alin. (2).
    (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, declaraţia fiscală aferentă obligaţiei prevăzute la art. 3.
    (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, se aprobă declaraţia fiscală şi borderoul, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2), precum şi instrucţiunile de completare aferente.


    ART. 8
    (1) Sumele de bani reprezentând cotele prevăzute de lege aplicate redevenţelor aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) declarate şi datorate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi stinse atât anterior, cât şi ulterior acestei date se distribuie bugetelor locale, începând cu data de 1 septembrie 2022, prin ordin al ministrului finanţelor, după cum urmează:
    a) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru redevenţele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1), declarate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 şi până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri;
    b) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru redevenţele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-j), declarate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 şi până la data intrării în vigoare a art. 45^1 din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2), pentru redevenţele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-j), declarate începând cu data intrării în vigoare a art. 45^1 din Legea nr. 85/2003 şi până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri;
    d) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2), pentru redevenţele aferente apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, declarate începând cu data intrării în vigoare a art. 45^1 din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

    (2) Pentru distribuirea sumelor potrivit prevederilor alin. (1), în cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), respectiv alin. (2) lit. a) şi b), după caz, concesionarul depune un borderou la organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor datorate de acesta.
    (3) Procedura de distribuire a sumelor reprezentând redevenţa obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, precum şi modelul borderoului privind distribuirea către bugetele locale a acestor sume, prevăzut la alin. (2), se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, prin ordin al ministrului finanţelor.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016