Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019  privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a moaşelor cu formare însuşită într-un alt stat membru UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul acestor state    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 11 septembrie 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a moaşelor cu formare însuşită într-un alt stat membru UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul acestor state

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 13 din 11 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 850 din 21 octombrie 2019.
──────────
    Procedura se aplică exclusiv în cazul în care moaşele care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană stabilite în vederea exercitării profesiei în unul dintre aceste state se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de moaşă.

    Particularităţi
    Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de moaşă este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.
    Pe durata furnizării serviciilor, moaşele în cauză:
    - exercită profesia pe teritoriul României cu titlul profesional de moaşă;
    – sunt exceptate de la obligaţia înscrierii în OAMGMAMR şi de la plata cotizaţiei de membru;
    – sunt înregistrate automat în OAMGMAMR pe durata prestării serviciilor respective;
    – se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificările profesionale şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor privind faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor furnizate, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru moaşele cetăţeni români, membri ai OAMGMAMR;
    – sunt exceptate de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. Moaşele prestatoare au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.


    Descrierea procedurii
    I. La primirea declaraţiei, OAMGMAMR verifică documentele şi, după caz, solicită prestatorului în completare documentele lipsă. În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului complet, documentele solicitantului sunt supuse analizei Comisiei OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană. Propunerea acesteia este înaintată preşedintelui, care aprobă înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR a solicitantului şi avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă în România.
    Avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile în cauză în România.

    II. În caz de reînnoire a declaraţiei prealabile, după verificarea caracterului temporar şi ocazional al prestării de servicii de către Comisia OAMGMAMR de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, preşedintele OAMGMAMR aprobă avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea solicitantului temporară automată la OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la primirea declaraţiei. Acestea se comunică solicitantului şi filialei OAMGMAMR din raza teritorială a unităţii sanitare în care acesta urmează să presteze serviciile de moaşă în cauză în România. În cazul lipsei de reacţie a OAMGMAMR în termenul menţionat la pct. I şi II, serviciile pot fi prestate.
    Procedura de contestare
    Deciziile OAMGMAMR privind avizarea prestării temporare a serviciilor de moaşă şi, respectiv, înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţele judecătoreşti competente.
    Procedura standard poate fi consultată la adresa https://www.oamr.ro/procedura-privind-prestarea-temporara-sau-ocazionala-a-serviciilor-de-moasa-pe-teritoriul-romaniei-inregistrarea-temporara-automata-la-ordinul-asistentilor-medicali- generalisti-moaselor-si-asistent/

    Date de contact
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale, cu sediul în Calea Griviţei nr. 77, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010705
    Tel./Fax 021 2240025/75
    E-mail recunoastere.pcue@oamr.ro

    Instituţia responsabilă
    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Bucureşti
    Modalitate de prestare - Transfrontalier
    Timp de soluţionare - 30 de zile calendaristice
    Termen de arhivare - 10 ani
    Termen de completare a dosarului - 15 zile calendaristice
    Notificare la expirarea termenului de soluţionare - 10 zile calendaristice

    Documente necesare

┌────┬──────────────┬─────────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Numele │Descrierea │Tipul │Descarcă│
│crt.│documentului │documentului │documentului│ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │O copie după │ │ │
│ │ │paşaport sau │ │ │
│ │ │cartea de │ │ │
│ │ │identitate şi, │ │ │
│ │ │după caz: │ │ │
│ │ │a) copie după │ │ │
│ │ │certificatul de │ │ │
│ │ │căsătorie sau │ │ │
│ │ │orice alt │ │ │
│ │ │document relevant│ │ │
│ │ │în caz de │ │ │
│ │ │schimbare a │ │ │
│ │ │numelui, în cazul│ │ │
│ │ │în care pe │ │ │
│ │ │documente apar │ │ │
│ │ │nume diferite; │ │ │
│ │ │b) certificatul │ │ │
│ │ │de naştere sau │ │ │
│ │ │alt document care│ │ │
│ │ │să indice locul │ │ │
│ │ │naşterii dacă pe │ │ │
│ │ │paşaport sau pe │ │ │
│ │ │cartea de │ │ │
│ │ │identitate acesta│ │ │
│ │ │nu figurează; │ │ │
│ │Dovada │c) pentru │Document │ │
│1 │cetăţeniei │solicitanţii care│scanat │- │
│ │ │nu sunt cetăţeni │ │ │
│ │ │ai unui stat │ │ │
│ │ │membru UE, un │ │ │
│ │ │document care să │ │ │
│ │ │ateste calitatea │ │ │
│ │ │de membru de │ │ │
│ │ │familie al unui │ │ │
│ │ │cetăţean din UE a│ │ │
│ │ │titularului sau │ │ │
│ │ │statutul de │ │ │
│ │ │refugiat sau de │ │ │
│ │ │rezident pe │ │ │
│ │ │termen lung │ │ │
│ │ │într-un stat │ │ │
│ │ │membru al UE al │ │ │
│ │ │acestuia sau │ │ │
│ │ │orice alte dovezi│ │ │
│ │ │relevante care să│ │ │
│ │ │demonstreze că │ │ │
│ │ │titularul ar │ │ │
│ │ │putea beneficia │ │ │
│ │ │de drepturile │ │ │
│ │ │conferite de UE │ │ │
│ │ │în cazul │ │ │
│ │ │deţinerii Cărţii │ │ │
│ │ │albastre a UE. │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │O dovadă prin │ │ │
│ │ │care autorităţile│ │ │
│ │ │competente ale │ │ │
│ │ │statului membru │ │ │
│ │ │de stabilire │ │ │
│ │Dovada │atestă că │ │ │
│2 │onorabilităţii│titularul nu a │Document │- │
│ │şi moralităţii│suferit │scanat │ │
│ │profesionale │suspendări │ │ │
│ │ │temporare sau │ │ │
│ │ │definitive de la │ │ │
│ │ │exercitarea │ │ │
│ │ │profesiei ori │ │ │
│ │ │condamnări penale│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Declaraţia │ │ │
│ │ │prealabilă │ │ │
│ │ │scrisă, al cărei │ │ │
│ │ │model este │ │ │
│ │ │prevăzut în anexa│ │ │
│ │ │nr. 1 la prezenta│ │ │
│ │ │procedură, în │ │ │
│ │ │care se │ │ │
│ │ │precizează │ │ │
│ │ │domeniul de │ │ │
│ │ │asigurare sau │ │ │
│ │ │alte mijloace de │ │ │
│ │ │protecţie │ │ │
│ │ │personală ori │ │ │
│ │ │colectivă privind│ │ │
│ │ │responsabilitatea│ │ │
│ │ │profesională de │ │ │
│ │ │care solicitantul│ │ │
│ │ │beneficiază în │ │ │
│ │ │statul membru de │ │ │
│ │ │stabilire │ │ │
│ │ │Declaraţia poate │ │ │
│ │ │fi înaintată prin│ │ │
│ │ │toate mijloacele │ │ │
│ │ │de comunicare şi │ │ │
│ │ │se reînnoieşte o │ │ │
│ │ │dată pe an, dacă │ │ │
│3 │Declaraţie │prestatorul │Formular │ │
│ │prealabilă │intenţionează să │predefinit │ │
│ │ │furnizeze │ │ │
│ │ │temporar sau │ │ │
│ │ │ocazional, în │ │ │
│ │ │cursul anului │ │ │
│ │ │respectiv, │ │ │
│ │ │servicii în │ │ │
│ │ │România. │ │ │
│ │ │Prezentarea │ │ │
│ │ │declaraţiei este │ │ │
│ │ │obligatorie şi │ │ │
│ │ │asigură accesul │ │ │
│ │ │titularului la │ │ │
│ │ │activitatea de │ │ │
│ │ │servicii sau │ │ │
│ │ │dreptul de a │ │ │
│ │ │exercita │ │ │
│ │ │activitatea │ │ │
│ │ │respectivă pe │ │ │
│ │ │întreg teritoriul│ │ │
│ │ │României. │ │ │
│ │ │Formularul-tip se│ │ │
│ │ │va completa de │ │ │
│ │ │către titular, va│ │ │
│ │ │fi semnat olograf│ │ │
│ │ │şi anexat în │ │ │
│ │ │aplicaţia PCUe, │ │ │
│ │ │în format scanat.│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │O declaraţie │ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │cunoaşterea │ │ │
│ │ │limbii române, al│ │ │
│ │ │cărei model este │ │ │
│ │ │prevăzut în anexa│ │ │
│ │ │nr. 2 la prezenta│ │ │
│ │Declaraţie │procedură, │ │ │
│ │privind │necesară pentru │Formular │ │
│4 │cunoaşterea │practicarea │predefinit │ │
│ │limbii române │profesiei în │ │ │
│ │ │România. │ │ │
│ │ │Formularul-tip se│ │ │
│ │ │va completa de │ │ │
│ │ │către titular, va│ │ │
│ │ │fi semnat olograf│ │ │
│ │ │şi anexat în │ │ │
│ │ │aplicaţia PCUe, │ │ │
│ │ │în format scanat.│ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Diplome, │ │ │
│ │ │certificate sau │ │ │
│ │ │alte titluri de │ │ │
│ │ │moaşă prevăzute │ │ │
│ │ │de normele │ │ │
│ │Documente, │statului membru │ │ │
│ │certificate şi│emitent, pentru │Ataşament │ │
│5 │alte titluri │prestarea │semnat │- │
│ │de calificare │activităţilor de │electronic │ │
│ │de moaşă │moaşă, în copie │ │ │
│ │ │legalizată de un │ │ │
│ │ │notar public cu │ │ │
│ │ │semnătură │ │ │
│ │ │electronică │ │ │
│ │ │calificată │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Traducere în │ │ │
│ │ │limba română a │ │ │
│ │ │documentelor │ │ │
│ │ │eliberate de │ │ │
│ │ │statul membru de │ │ │
│ │ │origine sau │ │ │
│ │ │provenienţă │ │ │
│ │ │(altul decât │Ataşament │ │
│6 │Traduceri │România), cu │semnat │- │
│ │legalizate │excepţia │electronic │ │
│ │ │paşaportului/ │ │ │
│ │ │cărţii de │ │ │
│ │ │identitate, │ │ │
│ │ │legalizată de un │ │ │
│ │ │notar public cu │ │ │
│ │ │semnătură │ │ │
│ │ │electronică │ │ │
│ │ │calificată │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────────┴────────────┴────────┘    Documente finale

┌────┬──────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Numele │Tipul │Descarcă│
│crt.│documentului │documentului│ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────┤
│ │Avizul de │ │ │
│ │prestare │ │ │
│ │temporară a │ │ │
│ │serviciilor de│Document │ │
│ │moaşă şi de │fizic şi │ │
│1 │înregistrare │document │- │
│ │temporară │semnat │ │
│ │automată a │electronic │ │
│ │solicitantului│ │ │
│ │la OAMGMAMR pe│ │ │
│ │perioada │ │ │
│ │prestării │ │ │
└────┴──────────────┴────────────┴────────┘    Acte normative

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Act normativ │Descarcă│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 144/2008 │ │
│ │privind exercitarea │ │
│ │profesiei de asistent │ │
│ │medical generalist, a │ │
│ │profesiei de moaşă şi a │ │
│ │profesiei de asistent │ │
│ │medical, precum şi │ │
│1 │organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Ordinului │ │
│ │Asistenţilor Medicali │ │
│ │Generalişti, Moaşelor şi│ │
│ │Asistenţilor Medicali │ │
│ │din România, aprobată cu│ │
│ │modificări prin Legea │ │
│ │nr. 53/2014, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Directiva nr. 2005/36/CE│ │
│ │a Parlamentului European│ │
│ │şi a Consiliului din 7 │ │
│2 │septembrie 2005 privind │ │
│ │recunoaşterea │ │
│ │calificărilor │ │
│ │profesionale │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘


    Profesia nu face obiectul programului-pilot al cardului profesional european şi este inclusă în lista profesiilor reglementate din România.

    ANEXA 1

    la procedură
    DECLARAŢIE PREALABILĂ*
    în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România,
    de către moaşele stabilite în alt stat membru UE
    Subsemnatul/Subsemnata, .......(numele, prenumele, iniţiala tatălui)........, născut(ă) la data ......(zi, lună, an).....în localitatea ..............., ţara …......., cetăţenia …........, cu domiciliul stabil în str. ............................. nr. …….., bl. ...., sc. ......, et. ....., cod poştal …………….., localitatea..............., ţara ..........., declar pe propria răspundere că deţin asigurare/alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind răspunderea civilă profesională, respectiv .......(denumirea documentului asigurator)...... nr. ......... seria ......., obiectul de activitate/profesia moaşă exercitată cu limita de răspundere asigurată în valoare de ......(în EUR/lei) (zi, lună, an)-(zi, lună, an)...., valabil(ă) pentru perioada...................., emis(ă) de .........(denumirea integrală a instituţiei emitente)..., adresă completă ............................, tel.: .................., adresă e-mail: .................. .
    Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de moaşă, temporar sau ocazional, în România, începând cu data ...(zi, lună, an).... în cadrul .....(denumirea unităţii sanitare gazdă)......., adresă completă ...................., tel. ...................., e-mail .................., localitate .................., judeţ ................................................... .
    Data
    ..................................
    Semnătura
    .....................
    * Declaraţia prealabilă este obligatorie, se depune la sediul OAMGMAMR prin poştă, la fax: +4021224.0025/75 sau la adresa calificari@oamr.ro şi se reînnoieşte o dată pe an în cazul în care prestatorul asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical estimează că va furniza servicii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului în cauză.
    Declaraţia prealabilă conferă titularului dreptul de a avea acces la activitatea de servicii sau de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României.

    ANEXA 2

    la procedură
    DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE
    în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate, temporar sau ocazional, în România,
    de către moaşele stabilite în alt stat membru UE
    Subsemnatul/Subsemnata .........(numele, prenumele, iniţiala tatălui)........, născut(ă) la data …..(zi, lună, an).... în localitatea ............................., ţara ....................., cetăţenia ..................., cu domiciliul stabil în str. ......................, nr. …., bl. …..., sc. ....., et. ......, cod poştal ........, localitatea ...................., ţara ........................, telefon ............, adresă e-mail ................................., de profesie moaşă ......................................., declar pe propria răspundere că posed cunoştinţele de limbă română (vorbit şi scris) necesare practicării profesiei de moaşă în România.
    Depun prezenta declaraţie în scopul furnizării serviciilor de îngrijiri de sănătate în calitate de moaşă, temporar sau ocazional, în România.
    Data
    ............................
    Semnătura
    ...........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016