Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 10 ianuarie 2024  privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 10 ianuarie 2024 privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 79 din 29 ianuarie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.040/114/670/2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 29 ianurie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează modalitatea de predare-preluare a personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale.

    ART. 2
    Finanţarea cheltuielilor pentru personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi cel din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură conform prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Descrierea procedurii
    ART. 3
    (1) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti centralizează situaţia personalului medical de specialitate încadrat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, salarizat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, şi modalitatea de încadrare a acestuia, respectiv pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz.
    (2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile administraţiei publice locale încheie protocoale privind predarea-preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. Pentru municipiul Bucureşti, preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează în structura de personal medico-sanitar din cadrul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB).
    (3) În vederea încheierii protocoalelor prevăzute la alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale obţin avizul Ministerului Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru structura de personal care va fi preluată.
    (4) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti asigură încheierea protocoalelor de predare-preluare a personalului medico-sanitar în maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.

    ART. 4
    Ministerul Sănătăţii, în termen de 10 zile de la data semnării protocoalelor prevăzute la art. 3 alin. (2), asigură condiţiile pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile aferente personalului medical preluat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza situaţiilor actualizate, primite de la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    ART. 5
    În termen de 10 zile de la data semnării protocoalelor prevăzute la art. 3 alin. (2), unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special de stat, şi creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile administraţiei publice locale încheie demersurile necesare pentru transfer, respectiv:
    a) încetarea raporturilor de muncă ale personalului medical care urmează să fie preluat în structura de personal medical angajat de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal şi funcţii;
    b) asigurarea posturilor necesare şi încadrarea personalului medical preluat, cu respectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal şi funcţii.


    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 6
    (1) Colectarea datelor cu caracter personal prevăzute în protocolul de preluare a personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute la art. 5 în structura de personal medical angajat de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv în speţă cele referitoare la nume, prenume, funcţia şi locul de muncă, se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale legislaţiei naţionale de specialitate.
    (2) Datele colectate vor fi păstrate în condiţii de siguranţă pe toată perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, iar accesul la acestea este limitat doar la persoanele desemnate să le acceseze.

    ANEXA 1

    la procedură

┌─────────────────────────┬─────────────┐
│Unitatea │Unitatea de │
│administrativ-teritorială│învăţământ │
│………… │………………… │
├─────────────────────────┼─────────────┤
│Nr. de înregistrare │Nr. de │
│………………………………… │înregistrare │
│ │………………………… │
├─────────────────────────┼─────────────┤
│ │Avizat, │
│Avizat, │Inspectoratul│
│Direcţia de Sănătate │Şcolar │
│Publică ………………… │Judeţean │
│ │……….. │
├─────────────────────────┼─────────────┤
│Nr. de înregistrare │Nr. de │
│……………………………….. │înregistrare │
│ │…………………………. │
└─────────────────────────┴─────────────┘

    PROTOCOL
    privind predarea-preluarea personalului medico-sanitar de specialitate din
    unitatea de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar
    angajat de autoritatea administraţiei publice locale
    În baza:
    a) prevederilor Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) prevederilor art. 3 şi 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârii Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar ........ nr. .........;
    d) Hotărârii Consiliului Local ........ nr. .........;
    e) Avizului Ministerului Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,

    se încheie prezentul protocol între:
    Unitatea de învăţământ ........................., cu sediul în localitatea ..............................., judeţul .............., CUI .........................., reprezentată legal prin director ..............................., în calitate de predător, pe de o parte,
    şi
    Unitatea administrativ-teritorială ..................., cu sediul în ........................, judeţul ...................., reprezentată legal prin primar ................., în calitate de primitor, pe de altă parte.
    ART. 1
    Obiectul prezentului protocol îl constituie predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat ........................ din localitatea ......... şi preluarea acestuia în structura de personal medical angajat de Primăria ...................., începând cu data de ........... .

    ART. 2
    Personalul medical de specialitate aferent care se preia prin intermediul prezentului protocol este prevăzut în tabelul următor:

┌──────────┬───────────┬───────┬──────────────┬─────┬────────┐
│ │ │ │Modalitatea de│ │ │
│Denumirea │ │ │încadrare │ │Gradaţia│
│unităţii │Numele şi │Post/ │(perioadă │ │Venit │
│de │prenumele │Funcţia│determinată/ │Norma│net │
│învăţământ│ocupantului│ │perioadă de │ │Venit │
│ │ │ │valabilitate │ │brut │
│ │ │ │nedeterminată)│ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼──────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼──────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼───────┼──────────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────┼──────────────┼─────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │ │
│preluate │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴───────┴──────────────┴─────┴────────┘
    ART. 3
    Salarizarea personalului medico-sanitar preluat de către autoritatea administraţiei publice locale se va face în baza legislaţiei aplicabile.

    ART. 4
    Părţile au convenit să încheie prezentul protocol pe perioadă nedeterminată. Eventualele divergenţe ce apar după intrarea în vigoare a protocolului se vor rezolva pe cale amiabilă, în baza corespondenţei ce se va purta între cele două instituţii, după caz.

    ART. 5
    (1) Predătorul se obligă să facă următoarele demersuri:
    a) să înceteze contractele individuale de muncă în REVISAL pentru personalul preluat, începând cu data de .........., prin transferul către administraţiile publice locale;
    b) să emită adeverinţă fiecărei persoane care intră sub incidenţa prezentului protocol, din care să reiasă vechimea în muncă şi zilele de concediu de odihnă neefectuat;
    c) să întocmească note de lichidare cu veniturile din ultimele 12 luni.

    (2) Primitorul se obligă:
    a) să asigure posturile necesare preluării personalului prin transfer;
    b) să încheie contractele de muncă pentru salariaţii preluaţi şi să le înregistreze în REVISAL, începând cu data de .............;
    c) să întocmească fişele de post;
    d) să salarizeze persoanele preluate în baza legislaţiei aplicabile.


    Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, ............., în 2 exemplare originale, câte un exemplar original pentru fiecare parte.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Predător │Primitor │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Director, │Primar │
│…………………….. │…………………………… │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016