Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 1 septembrie 2023  de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 1 septembrie 2023 de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1087 din 4 decembrie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.021/2.145/168/12.142/697/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.087 din 4 decembrie 2023.
──────────
    ART. 1
    În aplicarea prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
    a) furnizori de servicii medicale - persoanele fizice sau juridice autorizate, evaluate sau, după caz, acreditate/înscrise în procesul de acreditare pentru a furniza servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, potrivit art. 221 alin. (1) lit. b) şi art. 249 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) persoane care nu deţin cod numeric personal - persoanele a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) reprezentant al furnizorului de servicii medicale - persoana care desfăşoară activitate într-o formă legală prevăzută de lege la furnizorul de servicii medicale, care intră în legătură cu persoanele care nu deţin cod numeric personal în virtutea atribuţiilor de serviciu;
    d) servicii publice de asistenţă socială - serviciile organizate potrivit dispoziţiilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) victimă a traficului de persoane - persoana care are acest statut potrivit prevederilor Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2023.


    ART. 2
    Furnizorii de servicii medicale acordă servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazul în care nu deţin cod numeric personal, dar nu mai mult de un an de zile de la data primei prezentări la oricare dintre aceştia, în condiţiile stabilite de prezenta procedură.

    ART. 3
    (1) Persoanele prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu deţin cod numeric personal, beneficiază de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate dacă la prezentarea la furnizorul de servicii medicale declară pe propria răspundere, potrivit modelului declaraţiei prevăzut în anexa nr. 1:
    a) că nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă;
    b) dacă au mai fost sau nu luate anterior în evidenţă de către un furnizor de servicii medicale, sub aceeaşi identitate sau sub o altă identitate.

    (2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) declară că s-au mai prezentat anterior în faţa unui furnizor de servicii medicale, acestora li se solicită să indice furnizorul de servicii medicale la care s-au prezentat, identitatea sub care s-au prezentat, precum şi data primei prezentări.
    (3) În cazul copilului cu vârsta de până la 14 ani sau al persoanei cu handicap, declaraţia prevăzută la alin. (1) se completează de reprezentantul serviciului public de asistenţă socială sau de persoana majoră care îi însoţeşte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, dacă aceasta din urmă deţine un document de identitate valabil.
    (4) În cazul în care copilul cu vârsta de până la 14 ani sau persoana cu handicap nu este însoţită de către reprezentantul serviciului public de asistenţă socială/o persoană majoră care deţine un document de identitate valabil, precum şi în cazul în care persoana solicitantă se află în imposibilitatea de a completa declaraţia, reprezentantul furnizorului de servicii medicale completează un formular, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe baza informaţiilor furnizate de acestea.
    (5) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) deţin asupra lor documente de orice fel care conţin date referitoare la propria identitate, reprezentantul furnizorului de servicii medicale realizează fotocopii de pe acestea, precum şi după documentul de identitate al persoanei majore care le însoţeşte, după caz, pe care le ataşează declaraţiei sau formularului, prevăzut în anexele nr. 1-3, după caz.
    (6) Dacă persoana care nu deţine cod numeric personal se află în situaţia prevăzută la art. 225 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul de servicii medicale anunţă organele de poliţie şi, după caz, serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea furnizorul.

    ART. 4
    (1) În vederea constituirii şi păstrării evidenţei persoanelor prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu deţin cod numeric personal, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, creează, administrează şi pune la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale, cu titlu gratuit, o aplicaţie informatică ce permite înregistrarea acestora în sistemul informatic unic integrat, denumit în continuare SIUI.
    (2) La înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (1) în SIUI, aplicaţia informatică generează un cod unic de identificare format din 13 cifre (algoritm: regresie polinomială), în secvenţă prestabilită, diferit de structura codului numeric personal, bazat pe un algoritm derivat din nume de familie, prenume, data naşterii, sex, localitatea naşterii, cetăţenie, numărul şi data declaraţiei/formularului prevăzute/prevăzut la art. 3.
    (3) Până la înregistrarea naşterii şi atribuirea codului numeric personal, evidenţa persoanelor prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită servicii medicale se ţine în aplicaţia prevăzută la alin. (1) de către CNAS.
    (4) CNAS transmite trimestrial Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, denumită în continuare DGEP, informaţii extrase din aplicaţia prevăzută la alin. (1) cu privire la identitatea prezumată a fiecărei persoane aflate în evidenţa prevăzută la alin. (1), inclusiv date cu privire la judeţul, localitatea şi autoritatea competentă sesizată cu gestionarea procedurii de înregistrare tardivă a naşterii.

    ART. 5
    (1) Înainte de acordarea de servicii medicale persoanelor prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu deţin cod numeric personal, furnizorul de servicii medicale verifică în SIUI dacă acestea au mai fost înregistrate în sistem şi dacă le-a fost atribuit codul unic de identificare.
    (2) În cazul în care persoana este identificată în SIUI, furnizorul prestează serviciile medicale, pe baza datelor existente, numai dacă sunt acordate în termenul prevăzut la art. 2, cu excepţia situaţiei în care, în acest interval de timp, naşterea a fost înregistrată în registrele de stare civilă, conform legii, sau datele de identificare ale persoanei în cauză se regăsesc în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare RNEP, după caz.
    (3) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că persoana nu a mai fost înregistrată anterior în SIUI, furnizorul de servicii medicale procedează la înregistrarea acesteia, pe baza datelor de identificare, potrivit declaraţiei/ formularului şi datei primei prezentări la furnizorul de servicii medicale, atribuindu-i codul unic de identificare prevăzut la art. 4 alin. (2). Persoanei înregistrate i se înmânează un extras din aplicaţia informatică cu datele de identificare înregistrate în aplicaţie, care se prezintă furnizorilor de servicii medicale ori de câte ori persoanei i se acordă servicii medicale, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
    (4) În urma înregistrării în SIUI a persoanei care nu deţine cod numeric personal, furnizorul de servicii medicale transmite în fotocopie toate documentele menţionate la art. 3 alin. (4), după caz, precum şi extrasul prevăzut la alin. (3), serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, în vederea verificării şi identificării persoanei în RNEP.

    ART. 6
    (1) După primirea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (4), serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor efectuează verificări în RNEP şi transmite furnizorului de servicii medicale în termen de 10 zile de la data înregistrării solicitării, după caz:
    a) numele de familie, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul documentului de identitate şi, dacă există, adresa de domiciliu/reşedinţă, în cazul în care datele de identitate ale persoanei în cauză se regăsesc în RNEP;
    b) o adeverinţă care atestă faptul că datele de identitate ale persoanei în cauză nu se regăsesc în RNEP.

    (2) În cazul persoanei neînregistrate în RNEP, serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sesizează DGEP, anexând în fotocopie toate documentele prevăzute la art. 3 alin. (4), după caz, precum şi extrasul prevăzut la art. 5 alin. (3).
    (3) În cazul sesizării în condiţiile alin. (2), DGEP dispune verificarea stadiului procedurii de înregistrare tardivă a naşterii, iniţiată pentru înregistrarea persoanei în cauză.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează la furnizorii de servicii medicale pentru verificarea de către organele de control ale caselor de asigurări de sănătate.
    (5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, furnizorul de servicii medicale transmite casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în format electronic, informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a).

    ART. 7
    (1) După primirea adeverinţei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), furnizorul de servicii medicale sesizează de îndată, după cum urmează:
    a) organele de poliţie din raza sa teritorială pentru dispunerea verificărilor necesare potrivit art. 19 alin. (1) ori, după caz, potrivit art. 14^1 alin. (3) sau (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) serviciul public de asistenţă socială din raza sa teritorială, în vederea iniţierii procedurilor privind înregistrarea tardivă a naşterii.

    (2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documentele prevăzute la art. 3 alin. (4), după caz, precum şi de un extras, potrivit prevederilor art. 5 alin. (3).

    ART. 8
    (1) În urma sesizării prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), serviciul public de asistenţă socială iniţiază procedurile pentru înregistrarea tardivă a naşterii, potrivit prevederilor art. 14^2 şi următoarele din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în colaborare cu organele de poliţie.
    (2) În cazul în care, după iniţierea procedurilor prevăzute de lege pentru înregistrarea tardivă a naşterii, se constată că o procedură similară care vizează persoana în cauză a fost deja iniţiată sau dacă serviciul public de asistenţă socială sesizat de către furnizorul de servicii medicale nu este competent, sesizarea şi documentele remise în fotocopie se transmit instituţiei care gestionează procedura similară sau serviciului public de asistenţă socială competent, concomitent cu informarea furnizorului de servicii medicale care a transmis sesizarea.
    (3) Serviciul public de asistenţă socială care constată incidenţa unei situaţii dintre cele prevăzute laalin. (2) informează, în scris, cu privire la transferul cauzei şi la motivele care justifică un astfel de transfer, serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor şi DGEP.
    (4) După înregistrarea naşterii persoanei în cauză, serviciul public de asistenţă socială informează în scris furnizorul de servicii medicale cu privire la finalizarea procedurii de înregistrare a naşterii şi cu privire la următoarele date de identitate ale persoanei în cauză: numele de familie, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este posibil, domiciliul.
    (5) După primirea datelor potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) sau, după caz, potrivit alin. (4), furnizorul de servicii medicale actualizează aplicaţia prevăzută la art. 4 alin. (1).

    ART. 9
    (1) Declaraţiile sau, după caz, formularele completate în conformitate cu prevederile art. 3 şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) se păstrează de către furnizorii de servicii medicale şi constituie documente justificative în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale acordate.
    (2) Furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate care acordă servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale persoanelor prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) şi f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportează efectuarea/acordarea acestora utilizând codul unic de identificare obţinut din aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de CNAS în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    (3) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale acordate persoanelor prevăzute la alin. (2), în baza codului unic de identificare, se realizează pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale acordate până la data atribuirii codului numeric personal, dar nu mai mult de un an de la data primei prezentări la furnizorul de servicii medicale.
    (4) Până la atribuirea codului numeric personal, furnizorii de servicii medicale solicită trimestrial serviciului public de asistenţă socială ori, după caz, serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăriei competente informaţii cu privire la stadiul înregistrării naşterii.

    ART. 10
    Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a persoanei care nu deţine
    cod numeric personal şi solicită servicii medicale
    Subsemnatul(a), ........................., născut(ă) la data de ......................... în ...................., judeţul/sectorul ............, domiciliat(ă)^1 în ............................., strada .................. nr. ....., bloc ....., etaj ....., apartament ....., judeţul/sectorul .................., fiul/fiica lui ................. şi al/a ........................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    - nu am fost înregistrat(ă) în registrele de stare civilă şi nu deţin cod numeric personal;
    – [ ] deţin/[ ] nu deţin acte de identitate;*)
    – [ ] nu am mai fost luat(ă) în evidenţă anterior de alţi furnizori de servicii medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate/[ ] am mai fost luat(ă) în evidenţă anterior de către furnizorul de servicii medicale*) ................................, la data de .................., sub următoarea identitate:
    .............................................................
    .............................................................
    ............................................................


    Sunt însoţit de:/Detalii privind identitatea mea pot fi furnizate de^2: ..............................., domiciliat(ă) în ........................, strada ........................... nr. ....., bloc ....., etaj ....., apartament ....., judeţul/sectorul ........................, având CNP ......................, BI/CI seria ....., număr .....^3, număr de telefon ............................... .
    Anexez următoarele acte/documente în fotocopie:
    1. ..........................................................
    2. ..........................................................
    3. ..........................................................
    4. ..........................................................
    5. ..........................................................

    Data ...../...../.....
    Semnătura
    ____________
    ^1 Adresa unde locuieşte la data declaraţiei.
    ^2 Se completează dacă persoana este însoţită sau poate furniza informaţii în acest sens.
    ^3 Dacă se prezintă un act de identitate, va fi realizată o fotocopie.
    *) Se va bifa opţiunea care corespunde situaţiei declarate.

    ANEXA 2

    la procedură
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a persoanei care însoţeşte copilul până la
    vârsta de 14 ani/persoana cu handicap care nu deţine
    cod numeric personal şi pentru care se solicită servicii medicale
    Subsemnatul(a), .......................................,domiciliat(ă) în ......................., strada .................nr. ....., bloc ....., etaj ....., apartament ....., judeţul/sectorul ....., având CNP ......................, BI/CI seria ....., număr .............^1, reprezentant al (serviciul public de asistenţă socială/altă instituţie din care face parte) ......................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, potrivit informaţiilor de care am cunoştinţă, următoarele:
    - copilul cu vârsta de până la 14 ani/persoana cu handicap cunoscut(ă) sub numele......................, prenumele ................, născut(ă) la data de ................ în....................., judeţul/sectorul ................., domiciliat(ă)^2 în ........................, strada .................... nr. ....., bloc ....., etaj ....., apartament ....., judeţul/sectorul .............., fiul/fiica lui ....................... şi al/a ................., nu a fost înregistrat în registrele de stare civilă şi nu deţine cod numeric personal;
    – [ ] deţine/[ ] nu deţine acte de identitate*);
    – [ ] persoana pe care o însoţesc nu a mai fost luată în evidenţă anterior de alţi furnizori de servicii medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate/[ ] a mai fost luat(ă) în evidenţă anterior de către furnizorul de servicii medicale*) ....................., la data de ..................., sub următoarea identitate: ...................................... .

    Anexez următoarele acte/documente în fotocopie:
    1. ..........................................................
    2. ..........................................................
    3. ..........................................................
    4. ..........................................................
    5. ..........................................................

    Data ...../...../.....
    Semnătura
    ______________
    ^1 Dacă se prezintă un act de identitate, va fi realizată o fotocopie.
    ^2 Adresa unde locuieşte la data declaraţiei.
    *) Se va bifa opţiunea care corespunde situaţiei declarate.

    ANEXA 3

    la procedură
    Furnizorul/Unitatea sanitară
    FORMULAR DE IDENTIFICARE
    Subsemnatul/a, ................................., posesor/posesoare al/a CI seria ..... şi nr...................., în calitate de reprezentant al .................., furnizor de servicii medicale CUI ....................., atest că în data de ................. s-a prezentat la sediul din ...................... în vederea acordării de servicii medicale persoana care declară verbal că se numeşte: .................................................................. .................................., născut(ă) la data de ...................... în .........................., judeţul/sectorul ................, domiciliat(ă)^1 în localitatea ..................., str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....................., fiul/fiica lui .................. şi al/a ............................. .
    Persoana nu este/este însoţită de:
    ............................., născut(ă) la data de ........................ în ....................., judeţul/sectorul ...................., domiciliat(ă)^2 în localitatea ......................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..................., fiul/fiica lui .................. şi al/a ..........................., CNP ....................., seria .... şi nr ................ act de identitate^3.

    Persoana astfel identificată declară pe propria răspundere următoarele:
    - nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi nu deţine cod numeric personal;
    – [ ] nu a mai fost luată în evidenţă anterior de alţi furnizori de servicii medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate/[ ] a mai fost luată în evidenţă anterior de către furnizorul de servicii medicale*) ........................................................, la data de ....................., sub următoarea identitate:
    ..........................................................


    Persoana este însoţită de:/Detalii privind identitatea persoanei pot fi furnizate de^4: ............................................., domiciliat(ă) în ...................... strada ..................... nr. ....., bloc ....., etaj ....., apartament ....., judeţul/sectorul .............., având CNP ....................., BI/CI seria ....., număr .......................^5, număr de telefon .................................. .
    Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, atest că aceste informaţii sunt cele declarate de persoana în cauză.
    Anexez următoarele acte/documente în fotocopie:
    1. ..........................................................
    2. ..........................................................
    3. ..........................................................
    4. ..........................................................
    5. ...........................................................

    Completat de medic/asistent medical/asistent social .............................. (numele şi prenumele)
    Data .....................................................
    Ora prezentării ....................................
    Menţiuni ..................................................................
    ............................................................
    ............................................................
    ............................................................
    Data ...../...../.....
    Semnătura
    ____________
    ^1 Adresa unde locuieşte la data declaraţiei.
    ^2 Adresa unde locuieşte la data declaraţiei.
    ^3 Dacă se prezintă un act de identitate, va fi realizată o fotocopie.
    ^4 Se completează dacă persoana este însoţită sau poate furniza informaţii în acest sens.
    ^5 Dacă se prezintă un act de identitate, va fi realizată o fotocopie.
     *) Se va bifa opţiunea care corespunde situaţiei declarate.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016