Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019 de preluare în pază a suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019  de preluare în pază a suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019 de preluare în pază a suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 289 din 16 aprilie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 530 din 1 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 289 din 16 aprilie 2019.
──────────
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează etapele necesare preluării în pază, în vederea asigurării serviciilor silvice, a fondului forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietari cunoscuţi sau cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate, pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală, respectiv cu proprietari persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada proprietăţii cu acte, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4)-(7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi procedura de decontare a acestor servicii.

    ART. 2
    (1) Ocolul silvic nominalizat prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură este obligat, la solicitarea deţinătorului, să asigure serviciile silvice pentru fondul forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, pe bază de contract de prestări servicii silvice sau, după caz, pe bază de act de constatare.
    (2) În cazul în care ocolul silvic nominalizat nu asigură, exclusiv din vina sa, serviciile silvice pentru suprafeţele de fond forestier menţionate în notificare, după ce s-au făcut demersurile de preluare în pază, garda forestieră, în baza unei analize, va emite decizie privind sigilarea dispozitivelor speciale de marcat a arborilor cu amprentă rotundă şi pătrată până la asigurarea serviciilor silvice.

    ART. 3
    (1) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietar cunoscut, se face pe bază de contract. În situaţia în care proprietarul cunoscut nu încheie contract de administrare/servicii silvice, se vor aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare până când acesta se achită de obligaţia încheierii contractului de administrare/servicii silvice.
    (2) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate, pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală, respectiv cu proprietari persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada proprietăţii cu acte, se realizează pe bază de act de constatare, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4)-(7) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Obiectul actului de constatare îl constituie asigurarea serviciilor silvice de pază şi supraveghere a stării de sănătate a fondului forestier de pe raza administrativă a unităţii administrativ-teritoriale, ai cărui proprietari nu încheie contract de administrare şi/sau de servicii silvice, nu pot fi identificaţi/au decedat şi nu s-a realizat dezbaterea succesorală/nu pot face dovada dreptului de proprietate cu acte.

    ART. 4
    (1) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură notifică în scris unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află terenuri forestiere proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este de maximum 30 ha inclusiv, aparţinând persoanelor fizice şi juridice, despre necesitatea de a se asigura serviciile silvice pentru această categorie de terenuri cu fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) şi (5) şi art. 97 alin. (1) lit. a) şi a^1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate, la solicitarea structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, să furnizeze date despre deţinătorii de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, aparţinând persoanelor fizice şi juridice, proprietari identificaţi şi deţinători neidentificaţi, precum şi informaţii cu privire la dezbaterea succesiunii.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi ocolului silvic/ocoalelor silvice nominalizat/nominalizate, care va/vor executa controalele de fond, evaluarea pagubelor şi va/vor asigura serviciile silvice.
    (4) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în colaborare cu ocolul silvic/ocoalele silvice nominalizat/nominalizate pe o unitate administrativ-teritorială, va identifica terenurile forestiere fără administrare/servicii silvice după unitate de producţie - UP, unitate amenajistică - ua, proprietar, mărimea suprafeţei, ţinând cont de:
    a) informaţiile din amenajamentele silvice aflate în vigoare la data punerii în posesie;
    b) titlurile de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie, protocoalele de predare-primire a terenurilor forestiere, potrivit legii, inclusiv cele predate prin protocol comisiilor locale şi nepuse în posesie;
    c) actele administrative, în original, emise de unitatea administrativ-teritorială prin care se face dovada înregistrării terenului forestier, în care este înscrisă şi suprafaţa;
    d) adresele ocoalelor silvice prin care s-au pus la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar terenurile forestiere validate ca drept de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar.

    (5) În cazul ocoalelor silvice de regim, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură asigură sprijin în colaborare cu ocoalele silvice de stat, în vederea obţinerii datelor necesare identificării terenurilor forestiere care trebuie preluate.

    ART. 5
    (1) În vederea delimitării suprafeţelor de fond forestier pe care urmează să se execute control de fond în vederea preluării, ocolul silvic nominalizat va utiliza limitele existente, conform amenajamentelor silvice, planurilor de bază, hărţilor amenajamentelor în vigoare la data punerii în posesie, schiţelor proceselor-verbale de punere în posesie sau oricărui alt înscris care poate fi utilizat pentru o delimitare cât mai corectă a proprietăţii sau a trupului de pădure.
    (2) Ocolul silvic nominalizat împreună cu ocolul/ocoalele silvic/silvice care asigură servicii silvice fondului forestier limitrof suprafeţelor care urmează să fie preluate materializează în teren limitele/bornele în urma identificării efectuate la birou pe bază de evidenţe, schiţe şi altele asemenea, de către reprezentanţii gărzii forestiere, ocoalelor silvice şi unităţii administrativ-teritoriale.
    (3) Mărimea suprafeţelor terenurilor forestiere pe care urmează să se execute controlul de fond/evaluare a pagubelor se preia din procesele-verbale de punere în posesie sau din orice alt înscris.
    (4) Pentru determinarea limitelor şi mărimii suprafeţei fondului forestier pe care urmează să se execute controlul de fond, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură va asigura sprijinul, în limitele competenţelor şi ale resurselor disponibile.
    (5) Ocolul silvic nominalizat va executa controlul de fond şi va evalua eventualele pagube produse în fondul forestier menţionat în notificare de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (6) Suprafeţele de fond forestier predate prin protocol comisiilor locale în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nepuse în posesie de către comisiile locale de fond funciar se preiau de către ocolul silvic de stat, pe bază de protocol, de la unitatea administrativ-teritorială. Aceste suprafeţe de fond forestier reintră în administrarea administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului.
    (7) În cazul în care există solicitări de preluare în pază, pe bază de contract, către un ocol silvic, altul decât cel nominalizat, acesta poate prelua în pază suprafeţele de fond forestier respective dacă se cumulează suprafaţă minimă de constituire a unui canton silvic sau dacă această suprafaţă se arondează la un canton silvic existent, situaţie în care acest ocol silvic va fi ocol silvic nominalizat.

    ART. 6
    (1) Pentru terenurile forestiere preluate în pază pentru care nu există elemente de identificare amenajistică, cu privire la unitate de producţie şi unitate amenajistică, sau pentru care elementele de identificare se suprapun cu cele existente, se stabileşte un indicativ, astfel:
    a) indicativul judeţului;
    b) numărul unităţii administrativ-teritoriale în cadrul judeţului, atribuit acesteia de garda forestieră, în ordine alfabetică;
    c) numărul atribuit terenului pentru care s-a făcut preluarea, de către ocolul silvic nominalizat, începând cu nr. 1, număr ce reprezintă ordinea în care au fost preluate aceste terenuri;
    d) codul ocolului silvic care se preia din registrul unic (de exemplu, AG-3-1-222).

    (2) Ocolul silvic nominalizat va înainta la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură o copie de pe actul de control de fond/evaluare a eventualelor pagube aduse fondului forestier şi situaţia justificativă a suprafeţelor de fond forestier preluate prin actul/actele de control de fond, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi va solicita întocmirea actului de constatare încheiat cu ocazia preluării fondului forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, pentru care se asigură serviciile silvice.
    (3) Actul de constatare prevăzut la alin. (2) se întocmeşte în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii actului de control de fond de la ocolul silvic nominalizat şi va conţine obligatoriu informaţii cu privire la starea arboretului.
    (4) Modelul actului de constatare este prevăzut în anexa nr. 2.
    (5) În baza actului de control de fond/evaluare, ocolul silvic predă pădurarului titular de canton, pe bază de proces-verbal de predare-primire, terenul forestier care se preia în pază.
    (6) Ocolul silvic nominalizat va aronda suprafeţele de teren forestier preluate în pază la cantoane silvice, aşa cum sunt înscrise în actul de control de fond şi în actul de constatare încheiat cu ocazia preluării fondului forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, pentru care se asigură serviciile silvice.

    ART. 7
    Pentru fondul forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, fără administrare sau servicii silvice, cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate şi pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală, respectiv cu proprietari, persoane fizice sau juridice, care nu pot face dovada proprietăţii cu documente legale, ocolul silvic nominalizat va întocmi cererea de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 8
    (1) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice, fără administrare sau servicii silvice, ai cărui proprietari, persoane fizice sau juridice, moştenitori sau succesori ai acestora au făcut cerere pentru asigurarea serviciilor silvice printr-un ocol silvic autorizat, se realizează pe bază de contract de prestări servicii silvice potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul persoanelor dovada proprietăţii prevăzute la alin. (1) se face cu certificat de moştenitor, proces-verbal de punere în posesie, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, schimb sau donaţie, hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor, act de partaj notarial şi extras de carte funciară.

    ART. 9
    În situaţia decesului proprietarului cunoscut, fără a se realiza dezbaterea succesorală, asigurarea serviciilor silvice se face cu continuitate, în baza unui act de constatare, întocmit în condiţiile prezentei proceduri.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    Avizat
    Garda forestieră
    Unitatea/Structura ...................................
    Ocolul silvic.......................................
    Nr. ................/..........................................
    SITUAŢIA JUSTIFICATIVĂ
    a suprafeţelor de fond forestier preluat prin actul/actele de control de fond nr. ..../........
    Beneficiarii lucrării:

┌────┬─────────────┬─────────────┬──┬──────┬─────────┬────────────┐
│ │ │Numele şi │ │ │ │ │
│ │ │prenumele/ │ │ │ │ │
│ │Tipul, nr. şi│Denumirea │ │ │ │ │
│ │data │persoanei │ │ │ │Precizări │
│Nr. │documentului │juridice │ │ua/ │Suprafaţa│privind │
│crt.│privind │înscrise în │UP│COD**)│- ha - │suprafaţa │
│ │identificarea│documentele │ │ │ │preluată***)│
│ │terenului │privind │ │ │ │ │
│ │forestier*) │identificarea│ │ │ │ │
│ │ │terenului │ │ │ │ │
│ │ │forestier │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┼──────┬──┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┼──────┼──┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │câmpie│ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┼──────┼──┼────────────┤
│ │ │ │ │ │deal │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──┼──────┼──────┼──┼────────────┤
│ │ │ │ │ │munte │ │ │
├────┴─────────────┼─────────────┼──┼──────┼──────┼──┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴─────────────┴──┴──────┴──────┴──┴────────────┘


    Şef ocol,
    ................................
    Întocmit
    .........................
    *) Identificarea terenului se face prin: proces-verbal de punere în posesie/titlu de proprietate/act de vânzare-cumpărare/act de donaţie/act administrativ, în original, emis de unitatea administrativ-teritorială prin care se face dovada înregistrării terenului forestier, în care este înscrisă şi suprafaţa.
    **) Se va completa doar pentru suprafeţele pentru care nu se pot identifica UP-ul şi ua-ul.
    ***) În col. nr. 7 se vor face precizări privind situaţia proprietarului (nu se poate identifica; decedat; nu s-a realizat dezbaterea succesorală; nu poate face dovada dreptului de proprietate cu acte; alte informaţii).

    ANEXA 2

    la procedură
    ACT DE CONSTATARE
    încheiat cu ocazia preluării fondului forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv
    aparţinând persoanelor fizice şi juridice pentru care se asigură serviciile silvice
    Data .......................
    1. Părţi semnatare:
    a) Subsemnatul, ............................................................., reprezentant al Gărzii Forestiere ............................................, şi
    b) Subsemnaţii: ing. ......................................., ing./tehn. ............................... şef district silvic şi ............................................, pădurar titular al cantonului silvic ...................................., procedăm, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (7), (10) şi art. 97 alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la încheierea prezentului act de constatare.
    2. Actul de constatare se încheie pe baza Actului de control de fond nr. ................... din data de ........................, întocmit de domnul ............................................... şi aprobat de ........................................, şeful Ocolului Silvic .................................................
    3. Obiectul actului de constatare îl constituie asigurarea serviciilor silvice de pază şi supraveghere a stării de sănătate a fondului forestier de pe raza administrativă a unităţii administrativ-teritoriale ........................................, judeţul .............................., ai cărui proprietari nu încheie contract de administrare şi/sau de servicii silvice, nu pot fi identificaţi/au decedat şi nu s-a realizat dezbaterea succesorală/nu pot face dovada dreptului de proprietate cu acte.
    4. Terenul forestier este amplasat în:
    UP/Fostul UP .........................................................., ua/fosta ua ..............................................., în suprafaţă de ............. ha, cu amplasament cadastral în tarlaua ................................, parcela ............................................. ha, în suprafaţă de ............. ha, având elementele de identificare potrivit art. 6 alin. (1) din procedură ................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................., în suprafaţă de ............... ha, şi s-a predat prin Protocolul de predare-primire nr. ............./.................../ a fost pus la dispoziţie cu Adresa nr. ......../..............., către Comisia Locală de Fond Funciar .................................. de către Ocolul Silvic ................................ şi/sau a fost pus în posesie numitului/numitei/numiţilor .............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... prin Procesul-verbal de punere în posesie/Sentinţa judecătorească nr. ......................, în baza cărora s-a eliberat Titlul de proprietate nr. ............................. numitului/numitei/numiţilor ........................................................................................................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    5. Terenul forestier precizat la art. 3 a fost preluat în vederea asigurării pazei de către pădurar conform Procesului-verbal de predare-primire nr. ............../data ................................
    6. Fondul forestier care face obiectul actului de constatare are/nu are amenajament silvic în vigoare şi se încadrează în următoarele categorii de folosinţă:

┌────┬────────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┬──────┬──────────┐
│Nr. │Categoria de│Suprafaţa│UP/ │ua/ │Tarlaua│ │ │
│crt.│folosinţă │(ha) │Fostul│fosta│/ │Codul*│Observaţii│
│ │ │ │UP │ua │Parcela│ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │Terenuri │ │ │ │ │ │ │
│1 │acoperite cu│ │ │ │ │ │ │
│ │pădure │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │Terenuri │ │ │ │ │ │ │
│2 │care servesc│ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │cultură │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │Terenuri │ │ │ │ │ │ │
│3 │care servesc│ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │Terenuri │ │ │ │ │ │ │
│ │care servesc│ │ │ │ │ │ │
│4 │nevoilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │administrare│ │ │ │ │ │ │
│ │forestieră │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │Terenuri │ │ │ │ │ │ │
│5 │afectate │ │ │ │ │ │ │
│ │împăduririi │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│6 │Terenuri │ │ │ │ │ │ │
│ │neproductive│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│7 │Fâşie de │ │ │ │ │ │ │
│ │frontieră │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │Terenuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupate │ │ │ │ │ │ │
│8 │temporar în │ │ │ │ │ │ │
│ │fondul │ │ │ │ │ │ │
│ │forestier │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│9 │Ocupaţii/ │ │ │ │ │ │ │
│ │Litigii │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│10 │Alte │ │ │ │ │ │ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┴──────┴──────────┘


    * Cod - se înscriu elementele de identificare potrivit art. 6 alin. (1) din procedură.
    7. Situaţia regenerărilor naturale, artificiale şi mixte se prezintă astfel:

┌────┬───────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┬──────┬─────────────┐
│Nr. │Tipul │Suprafaţa│UP/ │ua/ │Tarlaua│ │Starea │
│crt.│regenerării│(ha) │Fostul│fosta│/ │Codul*│regenerărilor│
│ │ │ │UP │ua │Parcela│ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────────────┤
│1 │Naturală │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────────────┤
│2 │Artificială│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────────────┤
│3 │Mixtă │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┴──────┴─────────────┘


    8. Situaţia materializării limitelor fondului forestier cu borne, ţăruşi, vopsea: ............................................................................. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................
    9. Situaţia construcţiilor, a drumurilor auto forestiere/căilor ferate forestiere şi a amenajărilor de corectare a torenţilor existente în fondul forestier: ……...........................................................................……………………………………………………. ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................……
    10. Starea pădurii care face obiectul actului de constatare: ....................................................................................................... …………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…….....................................................................................................................................................................................................................................................
    11. Situaţia pagubelor înscrise în Actul de control de fond nr. ………………..……………….
    Cu ocazia Controlului de fond nr. ........................... au fost marcate şi inventariate un număr de ............ cioate de arbori, folosindu-se dispozitivul special de marcat de formă pentagonală, având indicativul ...................., a cărui amprentă s-a aplicat folosind vopsea de culoare .............................. . Volumul şi valoarea prejudiciilor rezultate sunt conform tabelului de mai jos.
    Ocolul silvic va lua măsurile legale ce se impun privind modul de valorificare a celor consemnate în actul de control cu privire la pagubele constatate, în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În actul de control de fond/evaluare de pagube se va menţiona total prejudiciu, din care valoarea pagubei şi valoarea funcţiilor pădurii nerealizate.

┌─────┬──────┬───────┬─────┬─────┬───────┬─────┬─────┬───────┐
│Număr│Volum │Valoare│Număr│Volum│Valoare│Număr│Volum│Valoare│
│buc. │- m^3 │lei │buc. │m^3 │lei │buc. │m^3 │lei │
│ │- │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼───────┤
└─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴───────┘


    12. Alte constatări (Se înscrie orice informaţie.):
    …..…………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................………
    13. Actul de constatare a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, unul pentru Garda Forestieră ……………..……… şi unul pentru Ocolul Silvic ………………………… .

┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────┐
│Numele şi prenumele │În calitate de: │Semnătura│
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Reprezentant Garda Forestieră │ │
│ │…....................................│ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Reprezentant Ocolul Silvic │ │
│ │………….................….......….. │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
│Şef district silvic │Reprezentant Ocolul Silvic │ │
│…….….............….………│…………........................…….. │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────┤
│Pădurar titular │Reprezentant Ocolul Silvic │ │
│primitor │………........................……….. │ │
│…..............……….. │Cantonul silvic nr. │ │
│ │…………….........................…………… │ │
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────┘


    Notă cu privire la completarea Actului de constatare:
    - Unde este simbolul „/“ se va înscrie varianta corespunzătoare situaţiei evidenţiate/constatate pentru fiecare caz în parte.
    – Datele de identificare a terenurilor forestiere de la pct. 4 se preiau cu precădere din: amenajamentele silvice în care au fost înscrise terenurile forestiere la retrocedare/documentele de scoatere din fondul forestier prin Fişa 1E din amenajamentul silvic (protocoale de predare-primire în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/procese-verbale de punere în posesie în baza Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare/titluri de proprietate cunoscute)/orice alt document de proprietate prevăzut de lege în care este înscris terenul forestier respectiv.
    * Cod - se înscriu elementele de identificare potrivit art. 6 alin. (1) din procedură.

    – Tarlaua şi parcela se înscriu numai dacă sunt înscrise în unul din actele precizate mai sus.
    – Sentinţa judecătorească se înscrie numai dacă a constituit act de scoatere din fondul forestier proprietate publică a statului şi se regăseşte înscrisă în Fişa 1E din amenajamentul silvic.
    – UP/Fostul UP/ua/Fosta ua - se înscriu cele care au putere mai clară de identificare a terenurilor forestiere pentru care se asigură paza pe bază de act de constatare.
    – Suprafaţa care se menţionează în controlul de fond şi actul de constatare este cea care se înscrie în decontul de cheltuieli.
    – Categoriile de folosinţă de la pct. 6 sunt cele efectiv constatate în teren cu ocazia controlului de fond sau încheierii actului de constatare.
    – Situaţia regenerărilor de la pct. 7 se completează în baza controlului de fond sau încheierii actului de constatare, punându-se accent pe starea de dezvoltare a acestora şi dacă sunt sau nu păşunate.
    – Limitele fondului forestier se materializează aşa cum se constată pe teren şi se fac propuneri de realizare a materializării acestora, dacă este cazul.
    – Obiectivele de la pct. 9 vor fi descrise conform stării lor de la data executării controlului de fond sau încheierii actului de constatare.
    – Starea pădurii de la pct. 10 se consemnează prin descrierea pădurii după compoziţie, consistenţă, provenienţă, stadiul de dezvoltare, starea de sănătate, suprafeţe goale/neregenerate, drumuri de exploatare existente, existenţa păşunatului, gradul de expunere la tăieri şi sustrageri ilegale de masă lemnoasă şi se precizează dacă arboretul existent la momentul predării terenului forestier către comisia locală de fond funciar sau la momentul punerii în posesie mai există sau a fost tăiat integral sau parţial.
    – La pct. 12 se înscriu orice alte constatări care au legătură cu terenul forestier supus controlului de fond şi care să redea o imagine concretă şi clară a evoluţiei fondului forestier de la data scoaterii acestuia din amenajamentul silvic.
    ANEXA 3

    la procedură
    Ocolul Silvic .............................................
    Nr. şi data de înregistrare ........................
    CERERE DE DECONTARE
    Către Garda Forestieră .................................
    Ocolul Silvic ....................................................................., nominalizat prin Decizia nr. ..................... a inspectorului-şef ............................................., vă înaintează, anexat la prezenta cerere, fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice în vederea verificării, întocmirii decontului justificativ şi promovării acestuia la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pentru decontarea contravalorii serviciilor silvice executate de ocolul silvic în trimestrul ....../anul ..............
    Şeful ocolului silvic,
    ................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016