Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019 de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019  de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019 de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 258 din 3 aprilie 2019
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 721/481/310/2019, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 258 din 3 aprilie 2019.
──────────
    ART. 1
    Prezenta Procedură de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare procedură, are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente în procesul de acordare a subvenţiilor cu această destinaţie în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în cadrul proiectelor cofinanţate din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, activităţile cuprinzând şi acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de servicii de informare şi consiliere profesională, mediere şi formare profesională.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei proceduri, prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilităţi pentru:
    a) participare;
    b) protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau structurilor corpului şi a unor activităţi;
    c) prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare.


    ART. 3
    Subvenţia menţionată la art. 1 se acordă sub forma unui voucher, care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, menţionate în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta procedură, denumită în continuare lista.

    ART. 4
    Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, denumite în continuare persoane îndreptăţite.

    ART. 5
    (1) Voucherul se eliberează la cererea persoanei îndreptăţite, care depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:
    a) domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI;
    b) numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
    c) număr de telefon fix sau mobil, e-mail;
    d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
    e) document din care reiese că beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;
    f) semnătura solicitantului.

    (2) Modelul cererii menţionate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură şi va fi postat pe site-ul fiecărei DGASPC. Cererea poate fi depusă şi de reprezentantul legal, precum şi de către organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.
    (3) Modelul recomandării menţionate la alin. (1) lit. d) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

    ART. 6
    DGASPC transmite lunar către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi cererile centralizate privind eliberarea voucherelor.

    ART. 7
    (1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi asigură tipărirea voucherelor, precum şi transmiterea acestora către DGASPC. Distribuirea voucherelor persoanelor îndreptăţite revine DGASPC competente.
    (2) Modelul voucherelor, precum şi modalitatea de acordare şi distribuire a acestora se stabilesc în metodologia aprobată prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 8
    Voucherul conţine următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale persoanei îndreptăţite: numele şi prenumele, data naşterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;
    b) valoarea maximă;
    c) perioada de valabilitate;
    d) numărul - format din indicativul judeţului aferent fiecărei DGASPC în evidenţa căreia se află persoana cu dizabilităţi (de exemplu: AB pentru judeţul Alba, AG pentru judeţul Argeş, B1 pentru sectorul 1 al municipiului Bucureşti etc.), urmat de cinci cifre în ordine crescătoare, pornind de la 00001 pentru fiecare judeţ, respectiv sector al municipiului Bucureşti;
    e) tipul recomandat de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
    f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


    ART. 9
    (1) Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate în care poate fi utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depăşeşte luna decembrie 2023.
    (2) Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în lista cuprinsă în anexa nr. 1.
    (3) Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.
    (4) Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului.
    (5) Voucherul este utilizat doar la operatorii economici - furnizori/producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.
    (6) Produsele achiziţionate în baza voucherelor fac obiectul decontării doar cu operatorii economici menţionaţi la alin. (5), la valoarea prevăzută în documentul care atestă transferul dreptului de proprietate al produsului, în condiţiile legii, fără a depăşi valoarea maximă prevăzută la art. 8 lit. b).

    ART. 10
    (1) Pentru a fi inclus în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, operatorul economic prevăzut la art. 9 alin. (5) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să îşi declare disponibilitatea de a fi inclus în listă, printr-o cerere adresată Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precizând produsele pe care intenţionează să le comercializeze şi preţul acestora;
    b) să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
    c) să aibă punct de lucru (magazine)/reprezentant zonal; în sensul prezentei proceduri, prin reprezentant zonal se înţelege persoana desemnată de operatorul economic să prezinte şi să comercializeze produsele asistive;
    d) să aibă aviz de funcţionare pentru activităţi în domeniul dispozitivelor medicale, valabil pentru sediul/punctul de lucru, eliberat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, potrivit dispoziţiilor art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) produsele de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces să fie înregistrate/notificate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, după caz, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    f) să aibă o evidenţă cantitativ-valorică pentru produsele de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces comercializate;
    g) să aibă sediul/punctul de lucru într-un spaţiu accesibilizat, destinat recepţiei beneficiarilor;
    h) să deţină site accesibil persoanelor cu dizabilităţi, care să cuprindă informaţii referitoare la produsele comercializate şi preţurile acestora;
    i) activitatea să se desfăşoare cu personal calificat;
    j) să aibă o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unităţii, şi program de lucru afişat la loc vizibil;
    k) să aibă afişată în sala de aşteptare lista completă, actualizată, cu toate produsele, care să includă preţul de vânzare a acestora;
    l) pentru fiecare produs comercializat să existe o fişă cu specificaţiile tehnice ale produsului şi care să fie accesibilă;
    m) să ofere instrucţiuni/manual de utilizare pentru tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces comercializate, în limba română. Primirea instrucţiunilor este confirmată prin semnătura beneficiarului;
    n) să deţină declaraţii de conformitate CE emise de producător şi/sau reprezentantul autorizat al producătorului în Uniunea Europeană şi, după caz, certificate de conformitate CE emise de un organism notificat, valabile, pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive şi tehnologiile de acces comercializate, şi să elibereze certificate de garanţie pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive şi tehnologiile de acces comercializate;
    o) să deţină un registru de garanţie cu rubrică pentru service, în care beneficiarii să confirme primirea fişei de garanţie şi reparaţiile;
    p) să dea o declaraţie privind menţinerea preţului pe o perioadă de minimum 6 luni.

    (2) Evaluarea furnizorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor menţionate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
    (3) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi lansează periodic, la intervale de 3 luni, invitaţia de înscriere/completare în lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

    ART. 11
    Modelul cererii menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a), precum şi modalitatea de decontare a voucherelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

    ANEXA 1

    la procedură
    LISTA
    tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare

┌────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │ │ │Cod │Diviziune │Scopul propus │
│Nr. │Clasa │Subclasa │produs │(denumire │al │
│crt.│ │ │ISO │produs) │dispozitivului │
│ │ │ │9999:2016│ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Echipament │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │stimularea unui│
│ │ │04 27 Stimulatoare │ │ │muşchi sau a │
│ │ │Produse asistive │ │ │unei arii │
│ │ │pentru creşterea, │ │Stimulatoare │musculare │
│ │ │descreşterea sau │ │musculare │particulare │
│ │ │stabilizarea │04 27 09 │neutilizate │care îi produce│
│ │ │funcţiilor corpului, │ │ca orteze │contractarea │
│ │ │prin stimulatoare │ │ │sau relaxarea │
│ │ │nonortotice │ │ │Sunt incluse, │
│ │ │ │ │ │de exemplu, │
│ │ │ │ │ │stimulatoarele │
│ │ │ │ │ │care tratează │
│ │ │ │ │ │incontinenţa. │
│ │04 PRODUSE ASISTIVE ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │PENTRU MĂSURAREA, │ │ │Perne pentru │Dispozitive │
│ │SPRIJINIREA, │ │ │şezut şi │pentru │
│ │ANTRENAREA SAU │ │ │salteluţe │integritatea │
│ │ÎNLOCUIREA FUNCŢIILOR │ │04 33 03 │pentru │ţesutului prin │
│ │ORGANISMULUI │ │ │integritatea │redistribuirea │
│ │Produse care │ │ │ţesutului │greutăţii pe │
│ │monitorizează şi │ │ │ │şezut │
│ │atestă condiţia │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │medicală a unei │ │ │ │Produse │
│1 │persoane şi produse │ │ │ │proiectate │
│ │care sprijină sau │ │ │ │pentru │
│ │asigură un înlocuitor │ │ │Produse │redistribuirea │
│ │pentru o funcţie │ │ │asistive │greutăţii pe │
│ │specifică a │ │ │pentru │părţile │
│ │organismului │04 33 Produse asistive│04 33 06 │integritatea │vulnerabile ale│
│ │Produse asistive │pentru menţinerea │ │ţesutului în │corpului în │
│ │ataşate organismului │integrităţii ţesutului│ │poziţia │poziţia culcat │
│ │pentru sprijinirea │Sunt incluse, de │ │culcat │şi pentru │
│ │neuromusculoscheletală│exemplu, produse care │ │ │prevenirea │
│ │sau a funcţiilor │previn rănile produse │ │ │echimozelor şi │
│ │legate de mişcare │de presiune şi │ │ │a ulcerelor de │
│ │ │ulcerele de decubit. │ │ │decubit │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Echipament │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │evaluarea sau │
│ │ │ │ │ │prevenirea │
│ │ │ │ │Echipament │excesului de │
│ │ │ │ │special │presiune asupra│
│ │ │ │04 33 09 │pentru │unor părţi ale │
│ │ │ │ │integritatea │corpului │
│ │ │ │ │ţesutului │Sunt incluse, │
│ │ │ │ │ │de exemplu, │
│ │ │ │ │ │alarmele pentru│
│ │ │ │ │ │integritatea │
│ │ │ │ │ │pielii. │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │05 PRODUSE ASISTIVE │ │ │ │ │
│ │PENTRU EDUCAŢIE ŞI │ │ │ │ │
│ │ANTRENAREA │ │ │ │ │
│ │ABILITĂŢILOR │ │ │ │ │
│ │Produse proiectate în │ │ │ │ │
│ │scopul de a furniza │ │ │ │ │
│ │instruire pentru │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │capacităţii şi │ │ │ │ │
│ │performanţei fizice, │ │ │ │ │
│ │mentale şi a │ │ │ │ │
│ │activităţilor sociale │ │ │Alarme de │ │
│ │ale unei persoane în │05 09 Produse asistive│ │incontinenţă │ │
│ │scopul de a creşte │pentru antrenarea │ │Dispozitive │ │
│ │participarea persoanei│continenţei │ │care produc │ │
│2 │în toate domeniile │Dispozitive pentru │05 09 13 │un semnal │ │
│ │relevante (cum ar fi │antrenarea persoanei │ │când are loc │ │
│ │comunicarea, │să îşi controleze │ │urinarea sau │ │
│ │îngrijirea personală, │vezica şi intestinele │ │defecaţia │ │
│ │mobilitatea, │ │ │involuntară │ │
│ │gospodărirea, munca, │ │ │ │ │
│ │educaţia şi recreerea)│ │ │ │ │
│ │Dispozitivele care au │ │ │ │ │
│ │o altă funcţie decât │ │ │ │ │
│ │cea de antrenare, dar │ │ │ │ │
│ │care pot fi folosite │ │ │ │ │
│ │şi pentru antrenare, │ │ │ │ │
│ │trebuie să fie incluse│ │ │ │ │
│ │în clasa care acoperă │ │ │ │ │
│ │funcţia lor │ │ │ │ │
│ │principală. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Orteze │Orteze care │
│ │ │ │06 03 21 │craniene │înconjoară │
│ │ │ │ │ │craniul │
│ │ │06 03 Orteze pentru ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │coloana vertebrala şi │ │ │Orteze purtate │
│ │ │craniene │ │ │în gură │
│ │ │Orteze proiectate să │ │ │utilizate │
│ │ │modifice │ │ │pentru a │
│ │ │caracteristicile │ │ │permite │
│ │ │structurale şi │ │Dispozitive │modificarea │
│ │ │funcţionale ale │ │de posturare │poziţiei │
│ │ │sistemului │06 03 39 │avansată a │manidibulei │
│ │ │neuromusculoscheletic,│ │mandibulei │(maxilarului │
│ │ │ale coloanei │ │(maxilarului │inferior) faţă │
│ │ │vertebrale şi ale │ │inferior) │de maxilarul │
│ │ │craniului │ │ │superior. Sunt │
│ │ │ │ │ │incluse, de │
│ │ │ │ │ │exemplu, atele │
│ │ │ │ │ │pentru avans │
│ │ │ │ │ │mandibular. │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │ │ │ │proiectate să │
│ │ │ │ │ │compenseze │
│ │ │ │ │ │pierderea │
│ │ │ │ │ │funcţiei │
│ │ │ │ │ │motorii prin │
│ │ │ │ │ │stimulare │
│ │ │ │ │ │electrică (FES)│
│ │ │06 15 Orteze hibrid şi│ │ │Sunt incluse, │
│ │ │orteze funcţionale cu │ │ │de exemplu, │
│ │ │stimulare │ │ │stimulatoare │
│ │ │neuromusculară │ │ │electrice │
│ │ │ │ │ │funcţionale, │
│ │ │ │ │ │sisteme │
│ │ │ │ │ │ortotice │
│ │ │ │ │ │hibride │
│ │ │ │ │ │utilizate în │
│ │ │ │ │ │combinaţie cu │
│ │ │ │ │ │orteze │
│ │ │ │ │ │mecanice. │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Proteză de │Dispozitiv │
│ │ │ │ │braţ cu │inteligent care│
│ │ │ │ │articulaţii │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │mobile şi cu │parte a │
│ │ │ │ │cupă cu │membrului │
│ │ │ │ │manşon │superior │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Proteză de │Dispozitiv │
│ │ │ │ │antebraţ cu │inteligent care│
│ │ │ │06 18 │articulaţii │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │mobile şi cu │parte a │
│ │ │ │ │cupă cu │membrului │
│ │ │ │ │manşon │superior │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Cupă │Dispozitiv │
│ │ │ │ │protetică │inteligent care│
│ │ │ │ │membru │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │superior cu │parte a │
│ │ │ │ │manşon intern│membrului │
│ │ │ │ │ │superior │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Componente │
│ │ │ │ │ │funcţionale ale│
│ │ │ │ │ │protezelor de │
│ │ │ │ │ │membru superior│
│ │ │ │ │ │care substituie│
│ │ │ │ │ │o parte din │
│ │ │ │ │ │atributele │
│ │ │ │ │ │senzoriale şi │
│ │ │ │ │ │dinamice ale │
│ │ │ │ │ │membrului │
│ │ │ │ │ │normal; mâinile│
│ │ │ │ │ │protetice sunt │
│ │ │06 18 Proteze pentru │ │ │proiectate să │
│ │ │membrul superior │ │ │substituie │
│ │ │ │ │Mâini şi │câteva din │
│ │ │ │06 18 24 │degete │funcţiile │
│ │ │ │ │protetice │mâinii normale │
│ │ │ │ │ │şi pot fi │
│ │ │ │ │ │statice, │
│ │ │ │ │ │pasive, active │
│ │ │ │ │ │sau combinate │
│ │ │ │ │ │pasive/active; │
│ │ │ │ │ │mâinile │
│ │ │ │ │ │protetice pot │
│ │ │ │ │ │fi acţionate de│
│ │ │ │ │ │energia │
│ │ │ │ │ │corpului uman │
│ │ │ │ │ │sau acţionate │
│ │ │ │ │ │de o energie │
│ │ │ │ │ │exterioară │
│ │ │ │ │ │acestuia. │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Componente │
│ │ │ │ │ │funcţionale ale│
│ │ │ │ │Dispozitiv │protezelor de │
│ │ │ │ │terminal │membru superior│
│ │ │ │ │cârlig şi │care substituie│
│ │ │ │ │alte │o parte din │
│ │ │ │ │dispozitive │atributele │
│ │ │ │06 18 25 │terminale │senzoriale şi │
│ │ │ │ │care │dinamice ale │
│ │ │ │ │angajează o │membrului │
│ │ │ │ │mişcare de │normal, cum ar │
│ │ │ │ │prindere tip │fi cârligul │
│ │ │ │ │pensă │care angajează │
│ │ │ │ │ │o mişcare de │
│ │ │ │ │ │prindere tip │
│ │ │ │ │ │pensă │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitiv │
│ │ │ │ │ │inteligent care│
│ │ │ │ │ │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │ │parte a │
│ │ │ │ │ │membrului │
│ │ │ │ │Proteză de │inferior, │
│ │ │ │ │gambă │format din: │
│ │ │ │ │modulară cu │• Picior │
│ │ │ │ │sistem de │Pro-Flex XC cu │
│ │ │ │ │vacuum Ossur,│unitate │
│ │ │ │ │picior │• Silicon │
│ │ │ │ │Pro-Flex XC, │Iceross Dermo │
│ │ │ │ │ţeavă, │Seal-In │
│ │ │ │ │adaptor │• Cupă │
│ │ │ │ │ţeavă, │• Burete │
│ │ │ │ │cosmetică │cosmetic │
│ │ │ │ │ │• Ciorap │
│ │ │ │ │ │cosmetic │
│ │ │ │ │ │• Sistem de │
│ │ │ │ │ │vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │- Ţeavă │
│ │ │ │ │ │- Adaptor ţeavă│
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitiv │
│ │ │ │ │ │inteligent care│
│ │ │ │ │ │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │ │parte a │
│ │ │ │ │ │membrului │
│ │ │ │ │Proteză de │inferior, │
│ │ │ │ │gambă │format din: │
│ │ │ │ │modulară cu │• Picior │
│ │06 PRODUSE ASISTIVE │ │ │sistem de │Pro-Flex Foot │
│ │ATAŞATE DE CORP CARE │ │ │vacuum Ossur,│Balance │
│ │SUSŢIN FUNCŢIILE │ │ │picior │• Silicon │
│ │NEUROMUSCULOSCHELETALE│ │ │ProFlex Foot │Iceross Dermo │
│ │SAU LEGATE DE MIŞCARE │ │ │Balance, │Seal-In │
│ │(ORTEZE) SAU │ │ │ţeavă, │• Cupă │
│ │ÎNLOCUIESC STRUCTURI │ │ │adaptor │• Burete │
│ │ANATOMICE (PROTEZE) │ │ │ţeavă, │cosmetic │
│ │Ortezele sunt │ │ │cosmetică │• Ciorap │
│ │dispozitive aplicate │ │ │ │cosmetic │
│ │extern utilizate │ │ │ │• Sistem de │
│ │pentru a modifica │ │ │ │vacuum Ossur: │
│ │caracteristicile │ │ │ │- Ţeavă │
│ │structurale şi │ │ │ │- Adaptor ţeavă│
│ │funcţionale ale │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │sistemului │ │ │ │Dispozitiv │
│ │neuromusculoscheletic;│ │ │ │inteligent care│
│ │protezele sunt │ │ │ │înlocuieşte o │
│ │dispozitive aplicate │ │ │ │parte a │
│3. │extern utilizate │ │ │ │membrului │
│ │pentru a înlocui, în │ │ │Proteză de │inferior, │
│ │întregime sau parţial,│ │ │gambă │format din: │
│ │un segment al corpului│ │ │modulară cu │• Picior │
│ │absent sau cu │ │ │sistem de │Pro-Flex Foot │
│ │deficienţă. │ │ │vacuum Ossur,│Assure │
│ │Sunt incluse, de │ │ │picior │• Silicon │
│ │exemplu, orteze │ │ │ProFlex Foot │Iceross Dermo │
│ │externe acţionate de │ │ │Assure, │Seal-In │
│ │energia corpului uman │ │ │ţeavă, │• Cupă │
│ │sau acţionate de o │ │ │adaptor │• Burete │
│ │energie exterioară │ │ │ţeavă, │cosmetic │
│ │acestuia, proteze, │ │ │cosmetică │• Ciorap │
│ │încălţăminte │ │ │ │cosmetic │
│ │ortopedică. │ │ │ │• Sistem de │
│ │Sunt excluse │ │ │ │vacuum Ossur: │
│ │endoprotezele, care nu│ │ │ │- Ţeavă │
│ │sunt incluse în acest │ │ │ │- Adaptor ţeavă│
│ │standard │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │internaţional. │ │ │ │Dispozitiv │
│ │ │ │ │ │inteligent care│
│ │ │ │ │ │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │Proteză de │parte a │
│ │ │ │ │coapsă │membrului │
│ │ │ │ │modulară cu │inferior, │
│ │ │ │ │sistem de │format din: │
│ │ │ │ │vacuum Ossur,│• Picior Flex │
│ │ │ │ │picior Flex │Foot Assure │
│ │ │ │ │Foot Assure, │• Articulaţie │
│ │ │ │ │silicon │de genunchi OP4│
│ │ │ │ │Iceross │• Silicon │
│ │ │ │ │Seal-In, │Iceross Seal-In│
│ │ │ │ │genunchi │TF │
│ │ │ │ │Ossur OP4, │• Cupă │
│ │ │ │ │ţeavă, │• Burete │
│ │ │ │ │adaptor │cosmetic │
│ │ │ │ │ţeavă, │• Ciorap │
│ │ │ │ │cosmetică │cosmetic │
│ │ │06 24 Proteze pentru │06 24 │ │• Sistem de │
│ │ │membrul inferior │ │ │vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │- Ţeavă │
│ │ │ │ │ │- Adaptor ţeavă│
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitiv │
│ │ │ │ │ │inteligent care│
│ │ │ │ │ │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │ │parte a │
│ │ │ │ │Proteză de │membrului │
│ │ │ │ │coapsă │inferior, │
│ │ │ │ │modulară cu │format din: │
│ │ │ │ │sistem de │• Picior Flex │
│ │ │ │ │vacuum Ossur,│Foot Assure │
│ │ │ │ │picior Flex │• Articulaţie │
│ │ │ │ │Foot Assure, │de genunchi │
│ │ │ │ │silicon │OFM2 │
│ │ │ │ │Iceross │• Silicon │
│ │ │ │ │Seal-In, │Iceross Seal-In│
│ │ │ │ │genunchi │TF │
│ │ │ │ │Ossur OFM2, │• Cupă │
│ │ │ │ │ţeavă, │• Burete │
│ │ │ │ │adaptor │cosmetic │
│ │ │ │ │ţeavă, │• Ciorap │
│ │ │ │ │cosmetică │cosmetic │
│ │ │ │ │ │• Sistem de │
│ │ │ │ │ │vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │- Ţeavă │
│ │ │ │ │ │- Adaptor ţeavă│
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitiv │
│ │ │ │ │ │inteligent care│
│ │ │ │ │ │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │Proteză de │parte a │
│ │ │ │ │coapsă │membrului │
│ │ │ │ │modulară cu │inferior: │
│ │ │ │ │sistem de │• Talpă şi │
│ │ │ │ │vacuum Ossur,│gleznă mobilă │
│ │ │ │ │talpă şi │• Articulaţie │
│ │ │ │ │gleznă │de genunchi │
│ │ │ │ │mobilă, │OFM2 │
│ │ │ │ │silicon │• Silicon │
│ │ │ │ │Iceross │Iceross Seal-In│
│ │ │ │ │Seal-In, │TF │
│ │ │ │ │genunchi │• Cupă │
│ │ │ │ │Ossur OFM2, │• Burete │
│ │ │ │ │ţeavă, │cosmetic │
│ │ │ │ │adaptor │• Ciorap │
│ │ │ │ │ţeavă, │cosmetic │
│ │ │ │ │cosmetică │• Sistem de │
│ │ │ │ │ │vacuum Ossur: │
│ │ │ │ │ │- Ţeavă │
│ │ │ │ │ │- Adaptor ţeavă│
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Componentă a │
│ │ │ │ │ │unui dispozitiv│
│ │ │ │ │Articulaţie │inteligent care│
│ │ │ │ │de genunchi │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │ │parte a │
│ │ │ │ │ │membrului │
│ │ │ │ │ │inferior │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Componentă a │
│ │ │ │ │ │unui dispozitiv│
│ │ │ │ │ │inteligent care│
│ │ │ │ │ │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │Cupă vacuum │parte a │
│ │ │ │ │şi silicon - │membrului │
│ │ │ │ │proteză de │inferior, │
│ │ │ │ │gambă │formată din: │
│ │ │ │ │ │cupă gambă, │
│ │ │ │ │ │sistem de │
│ │ │ │ │ │vacuum Ossur, │
│ │ │ │ │ │silicon Iceross│
│ │ │ │ │ │Dermo Seal-In │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Componentă a │
│ │ │ │ │ │unui dispozitiv│
│ │ │ │ │ │inteligent care│
│ │ │ │ │ │înlocuieşte o │
│ │ │ │ │Cupă cu │parte a │
│ │ │ │ │vacuum şi │membrului │
│ │ │ │ │silicon - │inferior, │
│ │ │ │ │proteză de │formată din: │
│ │ │ │ │coapsă │cupă coapsă, │
│ │ │ │ │ │sistem de │
│ │ │ │ │ │vacuum Ossur, │
│ │ │ │ │ │silicon Iceross│
│ │ │ │ │ │Dermo Seal-In │
│ │ │ │ │ │TF │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │ │06 30 21 │Proteze │care reproduc │
│ │ │ │ │oculare │estetica │
│ │ │ │ │ │ochiului │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │ │06 30 24 │Proteze │care reproduc │
│ │ │ │ │aurale │estetica │
│ │ │ │ │ │urechilor │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │ │06 30 27 │Proteze │care reproduc │
│ │ │06 30 Alte proteze │ │nazale │estetica │
│ │ │decât protezele de │ │ │nasului │
│ │ │membre ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │Dispozitive utilizate │ │ │Dispozitive │
│ │ │pentru a înlocui în │ │ │care reproduc │
│ │ │întregime sau parţial │ │ │estetica feţei │
│ │ │funcţia şi estetica │ │ │în întregime │
│ │ │unui segment corporal │ │ │sau parţial │
│ │ │absent, altul decât │ │ │Sunt incluse, │
│ │ │membre │ │Proteze │de exemplu, │
│ │ │ │06 30 30 │faciale │protezele de │
│ │ │ │ │compuse │ochi, protezele│
│ │ │ │ │ │de ureche, │
│ │ │ │ │ │proteze de nas │
│ │ │ │ │ │şi protezele │
│ │ │ │ │ │care combină │
│ │ │ │ │ │câteva sau │
│ │ │ │ │ │toate acestea. │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │ │06 30 33 │Proteze │care reproduc │
│ │ │ │ │palatine │funcţia boltei │
│ │ │ │ │ │palatine │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Produse │
│ │ │ │ │ │adăugate la │
│ │ │ │ │ │produsele │
│ │ │ │ │ │asistive de │
│ │ │ │ │ │mers pentru a │
│ │ │ │ │ │permite │
│ │ │ │ │ │utilizatorului │
│ │ │ │ │ │să se deplaseze│
│ │ │ │ │ │în direcţia │
│ │ │ │ │ │dorită şi să │
│ │ │ │ │ │controleze │
│ │ │ │ │ │viteza │
│ │ │ │ │Accesorii │Sunt incluse, │
│ │ │ │ │care permit │de exemplu, │
│ │ │ │ │unei persoane│bare de │
│ │ │ │12 07 30 │să manipuleze│împingere, roţi│
│ │ │ │ │produse │antirăsucire, │
│ │ │ │ │asistive de │dispozitive │
│ │ │ │ │mers │pentru a depăşi│
│ │ │ │ │ │praguri şi │
│ │ │ │ │ │curbe, frâne │
│ │ │ │ │ │continue. │
│ │ │ │ │ │Handbike │
│ │ │ │ │ │(ataşabil │
│ │ │ │ │ │fotoliului │
│ │ │ │ │ │rulant, ajută │
│ │ │ │ │ │persoana │
│ │ │ │ │ │utilizatoare să│
│ │ │12 07 Accesorii pentru│ │ │devină │
│ │ │produse asistive de │ │ │independentă în│
│ │ │mers │ │ │spaţiul │
│ │ │Dispozitive proiectate│ │ │înconjurător) │
│ │ │pentru a fi utilizate ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │cu dispozitivele de │ │Dispozitive │ │
│ │ │mers cu un scop │ │de ridicare │ │
│ │ │specific │ │pentru a │ │
│ │ │ │ │transfera o │ │
│ │ │ │12 12 15 │persoană fără│ │
│ │ │ │ │scaun cu │ │
│ │ │ │ │rotile în │ │
│ │ │ │ │interiorul │ │
│ │ │ │ │sau în afara │ │
│ │ │ │ │vehiculelor │ │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │Produse │Elevator │
│ │ │ │ │asistive │electric pentru│
│ │ │ │ │pentru │transferul unei│
│ │ │ │ │transferul │persoane │
│ │ │ │ │persoanei │tetraplegice │
│ │ │ │12 12 18 │aşezate în │din scaunul │
│ │ │ │ │scaun cu │rulant în │
│ │ │ │ │rotile în │maşină şi │
│ │ │ │ │interiorul │invers │
│ │ │ │ │sau în afara │ │
│ │ │ │ │vehiculelor │ │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ │Produse │ │
│ │ │ │ │asistive │ │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │încărcarea │ │
│ │ │ │12 12 21 │scaunului cu │ │
│ │ │ │ │rotile │ │
│ │ │ │ │(neocupat) pe│ │
│ │ │ │ │sau în │ │
│ │ │ │ │vehicule │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Sisteme │ │
│ │ │ │ │electrice de │ │
│ │ │12 17 Diverse vehicule│12 17 03 │transport │ │
│ │ │motorizate │ │pentru │Liftkar - │
│ │ │ │ │urcatul │dispozitive de │
│ │ │ │ │scărilor │urcat scări │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┤pentru toate │
│ │ │ │ │Scutere fără │tipurile de │
│ │ │ │ │motor │scaun rulant │
│ │ │12 18 Tricicluri │12 18 12 │propulsate │ │
│ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │ │împingerea cu│ │
│ │ │ │ │un picior │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │ │proiectate │
│ │ │ │ │ │pentru a fi │
│ │ │ │ │ │propulsate şi │
│ │ │ │ │ │direcţionate de│
│ │ │ │ │ │ocupant prin │
│ │ │ │ │ │împingerea cu │
│ │ │ │ │ │ambele mâini a │
│ │ │ │ │ │roţilor sau a │
│ │ │ │ │ │mânerelor de │
│ │ │ │ │ │acţionare a │
│ │ │ │ │ │roţilor │
│ │ │ │ │ │Sunt incluse, │
│ │ │ │ │ │de exemplu, │
│ │ │ │ │Scaune cu │roţi cu │
│ │ │ │ │roţi │acţionare pe │
│ │ │ │12 22 03 │bimanuale şi │faţă şi roţi cu│
│ │ │ │ │mânere de │acţionare pe │
│ │ │ │ │acţionare │spate. │
│ │ │ │ │ │Scaun rulant │
│ │ │ │ │ │activ, │
│ │ │ │ │ │recomandat │
│ │ │ │ │ │persoanelor cu │
│ │ │ │ │ │mobilitate a │
│ │ │ │ │ │trenului │
│ │ │ │ │ │superior de la │
│ │ │ │ │ │moderat la │
│ │ │ │ │ │foarte bună. │
│ │ │ │ │ │Este │
│ │ │ │ │ │confecţionat │
│ │ │ │ │ │din materiale │
│ │ │ │ │ │ultrauşoare (de│
│ │ │ │ │ │exemplu, │
│ │ │ │ │ │carbon) │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │12 22 Scaune cu roţi │ │ │Scaune cu roţi │
│ │ │manuale │ │ │proiectate │
│ │ │Dispozitive care │ │ │pentru a fi │
│ │ │asigură mobilitatea │ │ │propulsate şi │
│ │ │prin intermediul │ │ │direcţionate de│
│ │ │roţilor cu un sistem │ │ │ocupant │
│ │ │de sprijin al │ │ │folosind o │
│ │ │şezutului pentru o │ │ │singură mână │
│ │ │persoană cu limitare a│ │Scaune cu │Sunt incluse, │
│ │ │mobilităţii şi care │ │roţi cu │de exemplu, │
│ │ │permite unui ocupant │12 22 09 │antrenare │scaune cu roţi │
│ │ │sau unui asistent să │ │manuală de o │cu acţionare │
│ │ │furnizeze energie de │ │singură parte│manuală, │
│ │ │operare │ │ │unilaterală, cu│
│ │ │Sunt incluse, de │ │ │o singură mână,│
│ │ │exemplu, │ │ │prin sistem │
│ │ │verticalizator care │ │ │bielă-manivelă,│
│ │ │permite unei persoane │ │ │scaun cu roţi │
│ │ │să se ridice şi să │ │ │acţionat │
│ │ │menţină ortostatismul,│ │ │unilateral, cu │
│ │ │scaune cu roţi, │ │ │mâner de │
│ │ │manuale, pentru │ │ │acţionare. │
│ │ │posturare în ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │clinostatism, scaun cu│ │ │Ocupantul │
│ │ │roţi pentru zăpadă, │ │ │operează │
│ │ │scaun cu roţi pentru │ │ │scaunul cu roţi│
│ │ │plajă, scaun cu roţi │ │ │printr-o │
│ │ │pentru uzul în │ │ │combinaţie │
│ │ │piscină, scaun cu roţi│ │ │între energia │
│ │ │cu saşiu │ │ │corpului uman │
│ │ │ │ │ │şi energia │
│ │ │ │ │ │electrică, unde│
│ │ │ │ │ │activarea prin │
│ │ │ │ │ │energie │
│ │ │ │ │ │electrică este │
│ │ │ │ │ │aplicată │
│ │ │ │ │Scaune cu │printr-un │
│ │ │ │ │roţi │moment de │
│ │ │ │12 22 12 │antrenate │forţă, distanţă│
│ │ │ │ │manual şi │sau forţă, │
│ │ │ │ │electric │aplicat la │
│ │ │ │ │ │mâner/mânere. │
│ │ │ │ │ │Fotoliu rulant │
│ │ │ │ │ │de poziţionare,│
│ │ │ │ │ │dispozitiv ce │
│ │ │ │ │ │ajută persoana │
│ │ │ │ │ │să îşi │
│ │ │ │ │ │poziţioneze │
│ │ │ │ │ │membrele │
│ │ │ │ │ │individual, pe │
│ │ │ │ │ │diferite │
│ │ │ │ │ │unghiuri pe │
│ │ │ │ │ │verticală şi │
│ │ │ │ │ │orizontală │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │ │proiectate │
│ │ │ │ │ │pentru a fi │
│ │ │ │ │Scaune cu │propulsate şi │
│ │ │ │12 22 15 │roţi │direcţionate │
│ │ │ │ │acţionate cu │prin contactul │
│ │ │ │ │piciorul │dintre piciorul│
│ │ │ │ │ │/picioarele │
│ │ │ │ │ │ocupantului şi │
│ │ │ │ │ │podea │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │ │acţionate │
│ │ │ │ │ │electric cu │
│ │ │ │ │ │controlul │
│ │12 PRODUSE ASISTIVE │ │ │ │mecanic al │
│ │PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI │ │ │ │direcţiei prin │
│ │PARTICIPARE │ │ │ │schimbarea │
│ │REFERITOARE LA │ │ │ │orientării │
│ │MOBILITATE PERSONALĂ │ │ │ │roţii de │
│ │ŞI TRANSPORT │ │ │ │antrenare, fără│
│ │Produse destinate să │ │ │ │sursă de │
│ │susţină sau să │ │ │ │energie │
│ │înlocuiască │ │ │ │electrică Sunt │
│ │capacitatea unei │ │ │Scaune cu │incluse, de │
│ │persoane de a se │ │ │roţi │exemplu, │
│4 │deplasa în interior │ │ │acţionate │scutere │
│ │sau în exterior, de a │ │12 23 03 │electric cu │electrice şi │
│ │se transfera dintr-un │ │ │direcţionare │trotinete │
│ │loc în altul sau de a │ │ │manuală │electrice. │
│ │utiliza mijloace de │ │ │ │Handbike │
│ │transport personale │ │ │ │electric │
│ │sau publice │ │ │ │(dispozitiv │
│ │Produse asistive │12 23 Scaune cu roţi │ │ │ataşabil │
│ │pentru controlul, │acţionate electric │ │ │fotoliului │
│ │transportul, mutarea │Dispozitive care │ │ │rulant, ajută │
│ │şi manipularea │asigură mobilitatea │ │ │persoana │
│ │obiectelor şi │prin intermediul │ │ │utilizatoare să│
│ │dispozitivelor │roţilor cu un sistem │ │ │devină │
│ │ │de sprijin al │ │ │independentă în│
│ │ │şezutului pentru o │ │ │spaţiul │
│ │ │persoană cu limitare a│ │ │înconjurător, │
│ │ │mobilităţii; puterea │ │ │în afara │
│ │ │motorului este │ │ │locuinţei) │
│ │ │derivată doar dintr-o ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │sursă de energie │ │ │Scaune cu roţi │
│ │ │electrică sau doar │ │ │acţionate │
│ │ │dintr-o sursă de │ │ │electric cu │
│ │ │energie de combustie. │ │ │controlul │
│ │ │Sunt incluse, de │ │ │electronic al │
│ │ │exemplu, │ │ │direcţiei │
│ │ │verticalizator care │ │ │acţionat de │
│ │ │permite unei persoane │ │ │ocupant │
│ │ │să se ridice şi să │ │Scaune cu │Sunt incluse, │
│ │ │menţină ortostatismul,│ │roţi │de exemplu, │
│ │ │scaune cu roţi, │ │acţionate │scaune cu roţi │
│ │ │manuale, pentru │12 23 06 │electric cu │autobalansoare.│
│ │ │posturare în │ │direcţionare │Scaune cu roţi │
│ │ │clinostatism, scaun cu│ │electronică │acţionate │
│ │ │roţi cu sistem de │ │ │electric cu │
│ │ │ridicare sau înclinare│ │ │controlul │
│ │ │spaţială a scaunului, │ │ │electric │
│ │ │scaune cu roţi pentru │ │ │acţionat de │
│ │ │zăpadă, scaune cu roţi│ │ │asistent │
│ │ │pentru plajă, scaune │ │ │Scaun rulant │
│ │ │cu roţi cu saşiu. │ │ │electric cu │
│ │ │ │ │ │control la │
│ │ │ │ │ │bărbie │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Scaune cu │Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │roţi │acţionate │
│ │ │ │ │acţionate │electric │
│ │ │ │12 23 12 │electric cu │manevrate de │
│ │ │ │ │controlul │asistent │
│ │ │ │ │electric │printr-un │
│ │ │ │ │acţionat de │control │
│ │ │ │ │asistent │electronic │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Scaune cu roţi │
│ │ │ │ │ │acţionate │
│ │ │ │ │Scaune cu │electric care │
│ │ │ │ │roţi │furnizează │
│ │ │ │ │acţionate │urcarea şi │
│ │ │ │12 23 15 │electric │coborârea │
│ │ │ │ │pentru │scărilor în │
│ │ │ │ │urcarea │siguranţă, cu │
│ │ │ │ │scărilor │ocupant, şi │
│ │ │ │ │ │este operat de │
│ │ │ │ │ │ocupant │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │transportul pe │
│ │ │ │ │ │distanţă scurtă│
│ │ │ │ │ │al unei │
│ │ │ │ │ │persoane în │
│ │ │ │ │ │poziţia aşezat,│
│ │ │ │ │ │acţionate şi │
│ │ │ │ │ │controlate de │
│ │ │ │12 27 04 │Scaune de │un asistent │
│ │ │ │ │transport │Sunt incluse, │
│ │ │ │ │ │de exemplu, │
│ │ │ │ │ │scaune de │
│ │ │ │ │ │evacuare de │
│ │ │ │ │ │urgenţă, scaune│
│ │ │ │ │ │de transport │
│ │ │ │ │ │adaptate pentru│
│ │ │ │ │ │urcarea sau │
│ │ │ │ │ │coborârea │
│ │ │ │ │ │scărilor. │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive cu │
│ │ │ │ │ │roţi pentru │
│ │ │ │ │ │transportul │
│ │ │ │ │ │unei persoane │
│ │ │ │ │ │sau mai multor │
│ │ │12 27 Diverse vehicule│ │ │persoane într-o│
│ │ │acţionate de energie │ │ │poziţie culcat │
│ │ │umană │ │ │sau aşezat, │
│ │ │ │ │ │proiectate │
│ │ │ │ │ │pentru a fi │
│ │ │ │ │Automobile │împinse şi │
│ │ │ │ │tip buggie │dirijate de un │
│ │ │ │12 27 07 │pentru adulţi│asistent │
│ │ │ │ │(mobility │Sunt incluse, │
│ │ │ │ │scooter) │de exemplu, │
│ │ │ │ │ │automobilele │
│ │ │ │ │ │tip buggie │
│ │ │ │ │ │pentru adulţi. │
│ │ │ │ │ │Automobile/ │
│ │ │ │ │ │vehicul │
│ │ │ │ │ │electric │
│ │ │ │ │ │special │
│ │ │ │ │ │conceput pentru│
│ │ │ │ │ │persoanele cu │
│ │ │ │ │ │dizabilităţi │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │ │ │ │care sunt │
│ │ │ │ │Dispozitive │propulsate de │
│ │ │ │ │mobile cu │ocupant │
│ │ │ │12 27 24 │propulsie │folosind │
│ │ │ │ │manuală │braţele şi sunt│
│ │ │ │ │ │utilizate numai│
│ │ │ │ │ │în poziţie │
│ │ │ │ │ │verticală │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Lift electric │
│ │ │ │ │ │transfer - │
│ │ │12 36 Produse asistive│ │ │ajută │
│ │ │pentru ridicarea │ │ │utilizatorul la│
│ │ │persoanelor │ │ │transferul din │
│ │ │ │ │ │pat în scaunul │
│ │ │ │ │ │rulant │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive de │
│ │ │ │ │ │navigaţie sau │
│ │ │ │ │ │de identificare│
│ │ │ │ │Bastoane │a │
│ │ │ │12 39 03 │tactile sau │împrejurimilor │
│ │ │ │ │bastoane albe│folosite de o │
│ │ │ │ │ │persoană cu │
│ │ │ │ │ │deficienţe de │
│ │ │ │ │ │vedere │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │ │ │ │electronice de │
│ │ │ │ │Produse │ghidare care │
│ │ │ │ │asistive │furnizează │
│ │ │ │12 39 06 │pentru │informaţii │
│ │ │ │ │orientare │pentru a │
│ │ │ │ │electronică │determina │
│ │ │ │ │ │poziţia │
│ │ │ │ │ │relativă într-o│
│ │ │ │ │ │anumită arie │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive de │
│ │ │ │ │ │ghidare care │
│ │ │ │ │ │produc un sunet│
│ │ │ │ │ │sau un mesaj │
│ │ │ │ │ │pentru a │
│ │ │ │ │ │orienta o │
│ │ │ │ │ │persoană cu o │
│ │ │ │ │Produse │deficienţă │
│ │ │12 39 Produse asistive│ │asistive │vizuală │
│ │ │pentru orientare │12 39 09 │pentru │Sunt incluse, │
│ │ │Dispozitive de │ │navigare │de exemplu, │
│ │ │navigaţie, ghidare, │ │acustică │balize de │
│ │ │identificare sau │ │ │sunet, inclusiv│
│ │ │recunoaştere a │ │ │baston cu │
│ │ │mediului înconjurător │ │ │ultrasunete - │
│ │ │Materiale tactile │ │ │în funcţie de │
│ │ │pentru pardoseli şi │ │ │orientare în │
│ │ │scări │ │ │spaţiu prin │
│ │ │ │ │ │intermediul │
│ │ │ │ │ │ultrasunetelor.│
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive de │
│ │ │ │ │ │ghidare pentru │
│ │ │ │ │ │a furniza │
│ │ │ │12 39 12 │Busole │informaţii │
│ │ │ │ │ │despre │
│ │ │ │ │ │direcţiile │
│ │ │ │ │ │nord, est, sud │
│ │ │ │ │ │şi vest │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive de │
│ │ │ │ │ │ghidare care │
│ │ │ │12 39 15 │Hărţi tactile│asigură │
│ │ │ │ │ │orientarea pe o│
│ │ │ │ │ │hartă prin │
│ │ │ │ │ │atingere │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Materiale │
│ │ │ │ │ │fabricate să │
│ │ │ │ │ │furnizeze │
│ │ │ │ │ │informaţii │
│ │ │ │ │Materiale de │despre │
│ │ │ │12 39 18 │orientare │orientare prin │
│ │ │ │ │tactile │atingere │
│ │ │ │ │ │Sunt incluse, │
│ │ │ │ │ │de exemplu, │
│ │ │ │ │ │suprafeţe │
│ │ │ │ │ │structurate. │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Paturi cu una │
│ │ │ │ │ │sau mai multe │
│ │ │ │ │ │secţiuni ale │
│ │ │ │ │Paturi şi │platformei │
│ │ │ │ │platforme │pentru │
│ │ │ │ │detaşabile │susţinerea │
│ │ │ │ │pentru paturi│saltelei, care │
│ │ │ │18 12 07 │/platforme │poate fi │
│ │ │ │ │pentru │reglată în │
│ │ │ │ │susţinerea │înălţime sau │
│ │ │ │ │saltelelor cu│unghi; │
│ │ │ │ │reglare │reglajele sunt │
│ │ │ │ │manuală │efectuate │
│ │ │ │ │ │manual de către│
│ │ │ │ │ │ocupant sau de │
│ │ │ │ │ │un asistent. │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Paturi cu una │
│ │ │ │ │ │sau mai multe │
│ │ │ │ │ │secţiuni ale │
│ │ │18 12 Paturi şi │ │ │platformei │
│ │ │echipamente pentru pat│ │ │pentru │
│ │ │Sunt incluse, de │ │Paturi şi │susţinerea │
│ │ │exemplu, paturi cu │ │platforme │saltelei, care │
│ │ │poziţia corpului │ │detaşabile │poate fi │
│ │ │reglabilă şi │ │pentru paturi│reglată în │
│ │ │nereglabilă, platforme│18 12 10 │/platforme │înălţime sau │
│ │18 MOBILIER, SISTEME │detaşabile pentru pat/│ │pentru │unghi; │
│ │DE FIXARE ŞI ALTE │platforme pentru │ │susţinerea │reglajele sunt │
│ │PRODUSE ASISTIVE │susţinerea saltelelor.│ │saltelelor cu│efectuate de un│
│ │PENTRU A SUSŢINE │ │ │reglare │mecanism │
│ │ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE│ │ │electrică │acţionat │
│ │ÎN MEDII INTERIOARE ŞI│ │ │ │electric │
│ │EXTERIOARE AMENAJATE │ │ │ │comandat de │
│ │DE OM │ │ │ │către ocupant │
│ │Mobilier şi alte │ │ │ │sau de un │
│ │produse care pot fi │ │ │ │asistent. │
│ │plasate, încorporate │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│5 │sau adăugate pentru │ │ │ │Elemente mobile│
│ │realizarea unui mediu │ │ │ │pentru │
│ │care să faciliteze │ │ │ │ajustarea │
│ │mişcarea şi │ │ │ │înălţimii pe │
│ │poziţionarea, inclusiv│ │ │ │care se poate │
│ │intrarea şi ieşirea, │ │18 12 12 │Elevatoare │monta un pat │
│ │în zone construite │ │ │pentru paturi│standard şi │
│ │pentru uz public şi │ │ │ │care poate fi │
│ │privat │ │ │ │astfel utilizat│
│ │Sunt incluse, de │ │ │ │ca un pat │
│ │exemplu, produse │ │ │ │reglabil pe │
│ │pentru stat aşezat, în│ │ │ │înălţime │
│ │picioare sau culcat. ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │18 30 Produse asistive│ │ │ │
│ │ │pentru accesibilitate │ │ │Dispozitive de │
│ │ │verticală │ │ │ridicare care │
│ │ │Dispozitive de │ │Elevator de │au un scaun │
│ │ │ridicare pentru a │18 30 10 │scară cu │ataşat la una │
│ │ │transfera o persoană │ │scaun │sau mai multe │
│ │ │fără scaun cu rotile │ │ │şine care │
│ │ │în interiorul sau în │ │ │urmăresc forma/│
│ │ │afara vehiculelor │ │ │unghiul scării │
│ │ │Produse asistive │ │ │ │
│ │ │pentru transferul ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │persoanei aşezate în │ │ │ │
│ │ │scaun cu rotile în │ │ │Dispozitive de │
│ │ │interiorul sau în │ │ │ridicare care │
│ │ │afara vehiculelor │ │ │au o platformă │
│ │ │Produse asistive │ │ │ataşată la una │
│ │ │pentru încărcarea │ │ │sau mai multe │
│ │ │scaunului cu rotile │ │Elevator de │şine care │
│ │ │(neocupat) pe sau în │18 30 11 │scară cu │urmăresc forma/│
│ │ │vehicule │ │platformă │unghiul scării │
│ │ │Sisteme electrice de │ │ │Sunt incluse, │
│ │ │transport pentru │ │ │de exemplu, │
│ │ │urcatul scărilor │ │ │elevatoarele de│
│ │ │Produse asistive │ │ │scară pentru │
│ │ │pentru ridicarea │ │ │scaune cu │
│ │ │persoanelor │ │ │rotile. │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │22 03 Produse asistive│ │ │ │
│ │ │pentru vedere │ │ │ │
│ │ │Acestea includ, de │ │ │ │
│ │ │exemplu, dispozitive │ │ │ │
│ │ │de mărire. │ │ │ │
│ │ │Produse destinate să │ │ │ │
│ │ │vină în sprijinul şi │ │ │ │
│ │ │să înlocuiască │ │ │ │
│ │ │capacitatea unei │ │ │ │
│ │ │persoane de a primi, │ │ │ │
│ │ │transmite, produce şi │ │ │ │
│ │ │procesa informaţii în │ │Ochelari de │ │
│ │ │diferite forme, care │ │mărire, │Dispozitive │
│ │ │includ comunicarea │ │lentile şi │care măresc │
│ │ │prin limbaj, semnele │22 03 09 │sisteme de │imaginea unui │
│ │ │şi simbolurile, │ │lentile │obiect Software│
│ │ │primirea şi producerea│ │pentru │special ieşire │
│ │ │de mesaje, susţinerea │ │mărirea │ │
│ │ │conversaţiilor şi │ │imaginii │ │
│ │ │utilizarea │ │ │ │
│ │ │dispozitivelor şi │ │ │ │
│ │ │tehnicilor de │ │ │ │
│ │ │comunicare │ │ │ │
│ │ │Acestea includ, de │ │ │ │
│ │ │exemplu, dispozitive │ │ │ │
│ │ │pentru vedere, auzire,│ │ │ │
│ │ │citire, scriere, │ │ │ │
│ │ │telefonie, semnalizare│ │ │ │
│ │ │şi alarmă, tehnologia │ │ │ │
│ │ │informaţiei. │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Aparat │
│ │ │ │ │ │audititiv │
│ │ │ │ │ │recomandat în │
│ │ │ │ │ │hipoacuzie │
│ │ │ │ │ │uşoară-severă, │
│ │ │ │ │Aparat │cu minimum 3 │
│ │ │ │ │auditiv │programe │
│ │ │ │ │wireless (FM)│(apropiere, │
│ │ │ │ │ │depărtare, │
│ │ │ │ │ │vorbit la │
│ │ │ │ │ │telefon) şi │
│ │ │ │ │ │conectivitate │
│ │ │ │ │ │wireless │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │22 06 Produse asistive│ │ │care │
│ │ │auditive │ │Aparate │recepţionează, │
│ │ │Dispozitive care │22 06 18 │auditive │amplifică şi │
│ │ │concentrează, │ │tactile │transformă │
│ │ │amplifică şi modulează│ │ │sunetele în │
│ │ │sunetul pentru │ │ │semnale tactile│
│ │ │persoane cu deficienţe├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │de auz │ │ │Dispozitive de │
│ │ │Acestea includ, de │ │Aparate │asistare a │
│ │ │exemplu, aparate │ │auditive │auzului prin │
│ │ │auditive cu mascare │22 06 21 │utilizate │stimularea │
│ │ │încorporată a │ │împreună cu │receptorilor │
│ │ │tinitusului, │ │implanturi │implantaţi, de │
│ │ │dispozitive cu buclă │ │ │exemplu, în │
│ │ │de inducţie. │ │ │urechea internă│
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Acestea includ,│
│ │ │ │ │ │de exemplu, │
│ │ │ │ │ │conexiuni │
│ │ │ │ │ │audio, │
│ │ │ │ │ │adaptoare de │
│ │ │ │ │Accesorii │ochelari, │
│ │ │ │ │pentru │telecomenzi │
│ │ │ │22 06 27 │produse │pentru aparate │
│ │ │ │ │asistive │auditive, │
│ │ │ │ │auditive │software, │
│ │ │ │ │ │baterii, │
│ │ │ │ │ │baterii │
│ │ │ │ │ │reîncărcabile, │
│ │ │ │ │ │încărcătoare de│
│ │ │ │ │ │baterii. │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Acestea includ,│
│ │ │ │ │ │de exemplu, │
│ │ │ │ │ │maşini de scris│
│ │ │ │ │ │manuale, │
│ │ │ │22 12 15 │Maşini de │electrice, │
│ │ │ │ │scris │maşini de scris│
│ │ │ │ │ │cu voce şi │
│ │ │ │ │ │Braille, maşini│
│ │ │ │ │ │de scris cu │
│ │ │ │ │ │memorie. │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Acestea includ,│
│ │ │ │ │Dispozitive │de exemplu, │
│ │ │ │ │portabile │dispozitive │
│ │ │ │22 12 21 │Braille │portabile fără │
│ │ │ │ │pentru luare │funcţie de │
│ │ │ │ │de notiţe │afişare, cu │
│ │22 PRODUSE ASISTIVE │ │ │ │operare manuală│
│ │PENTRU MANAGEMENTUL │ │ │ │şi electronică.│
│ │COMUNICAŢIILOR ŞI │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │INFORMAŢIILOR │ │ │ │Software pentru│
│ │Produse destinate să │ │ │ │editare, │
│ │vină în sprijinul şi │ │ │ │organizare şi │
│ │să înlocuiască │ │ │ │stocare de │
│ │capacitatea unei │ │ │ │text, inclusiv │
│ │persoane de a primi, │ │ │ │notiţe │
│ │transmite, produce şi │ │ │ │matematice şi │
│ │procesa informaţii în │ │ │ │ştiinţifice, │
│ │diferite forme, care │ │ │ │cum ar fi │
│ │includ comunicarea │ │ │ │editor │
│ │prin limbaj, semnele │ │ │ │documente, │
│ │şi simbolurile, │ │ │ │editor de text │
│ │primirea şi producerea│ │ │ │creat pentru │
│ │de mesaje, susţinerea │ │ │ │control │
│ │conversaţiilor şi │ │ │ │alternativ sau │
│ │utilizarea │ │ │ │accesorii │
│ │dispozitivelor şi │ │ │ │pentru │
│ │tehnicilor de │ │ │ │procesatoare de│
│ │comunicare │ │ │ │text │
│ │Acestea includ, de │ │ │ │Acestea includ,│
│ │exemplu, dispozitive │ │ │ │de exemplu, │
│ │pentru vedere, auzire,│22 12 Produse asistive│ │ │software pentru│
│6 │citire, scriere, │pentru desenare şi │ │ │utilizarea │
│ │telefonie, semnalizare│scriere │ │ │scrierii │
│ │şi alarmă, tehnologia │Dispozitive care ajută│ │ │Braille, bănci │
│ │informaţiei. │o persoană să │ │ │de cuvinte, │
│ │ │transmită informaţii │ │ │liste de │
│ │ │prin producerea de │ │ │cuvinte, │
│ │ │cifre, simboluri sau │ │ │program de │
│ │ │limbaj │ │ │verificare │
│ │ │ │ │ │ortografică. │
│ │ │ │ │ │Echipamente │
│ │ │ │ │ │purtătoare care│
│ │ │ │ │ │utilizează │
│ │ │ │ │Editoare de │inteligenţă │
│ │ │ │22 12 24 │text │artificială: │
│ │ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │ │recunoaştere a │
│ │ │ │ │ │scrisului de │
│ │ │ │ │ │tipar, a │
│ │ │ │ │ │culorilor, │
│ │ │ │ │ │recunoaştere │
│ │ │ │ │ │facială şi │
│ │ │ │ │ │transformare a │
│ │ │ │ │ │conţinutului │
│ │ │ │ │ │informaţional │
│ │ │ │ │ │în informaţii │
│ │ │ │ │ │auditive │
│ │ │ │ │ │Software cu │
│ │ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │ │citit a │
│ │ │ │ │ │conţinutului │
│ │ │ │ │ │informaţional │
│ │ │ │ │ │afişat pe │
│ │ │ │ │ │ecranul │
│ │ │ │ │ │calculatorului;│
│ │ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │ │utilizare a │
│ │ │ │ │ │calculatorului │
│ │ │ │ │ │şi transformare│
│ │ │ │ │ │a conţinutului │
│ │ │ │ │ │informaţional │
│ │ │ │ │ │în output │
│ │ │ │ │ │auditiv; │
│ │ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │ │mărire a │
│ │ │ │ │ │conţinutului │
│ │ │ │ │ │informaţional │
│ │ │ │ │ │afişat pe │
│ │ │ │ │ │ecranul │
│ │ │ │ │ │calculatorului │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitive │
│ │ │ │ │ │pentru citirea │
│ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │transformarea │
│ │ │ │ │ │textului scris │
│ │ │ │ │ │în forme │
│ │ │ │ │ │alternative de │
│ │ │ │ │ │comunicare │
│ │ │22 30 Produse asistive│ │ │vizuală, │
│ │ │pentru citire │ │ │auditivă şi │
│ │ │Produse asistive │ │Maşini care │tactilă │
│ │ │pentru mărirea şi │22 30 21 │citesc │Echipamente │
│ │ │reglarea razei şi │ │caractere │scaner şi │
│ │ │unghiului câmpului │ │ │cititor - │
│ │ │vizual │ │ │descriere: │
│ │ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │ │scanare a │
│ │ │ │ │ │documentelor şi│
│ │ │ │ │ │transformare a │
│ │ │ │ │ │conţinutului │
│ │ │ │ │ │informaţional │
│ │ │ │ │ │afişat în │
│ │ │ │ │ │output auditiv │
│ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Acestea includ,│
│ │ │ │22 36 03 │Tastaturi │de exemplu, │
│ │ │ │ │ │tastaturi │
│ │ │ │ │ │Braille. │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Mouse acţionat │
│ │ │ │ │ │cu buzele, de │
│ │ │ │ │ │tip joystick cu│
│ │ │ │ │ │sistem │
│ │ │22 36 Dispozitive │ │ │sip’n’puff, │
│ │ │intrare pentru │ │Mouse │care oferă │
│ │ │calculatoare │ │ │posibilitatea │
│ │ │Calculatoare şi │ │ │utilizatorului │
│ │ │terminale │ │ │de a folosi/ │
│ │ │Dispozitive ieşire │ │ │lucra cu │
│ │ │pentru calculatoare. │ │ │precizie pe un │
│ │ │ │ │ │PC/laptop │
│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Dispozitiv cu │
│ │ │ │ │ │infraroşii care│
│ │ │ │ │ │permite │
│ │ │ │ │Urmăritor de │utilizatorului │
│ │ │ │ │ochi │să folosească │
│ │ │ │ │ │computerul doar│
│ │ │ │ │ │prin mişcările │
│ │ │ │ │ │ochilor │
│ ├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Produse │
│ │ │ │ │ │alimentate cu │
│ │ │ │ │ │tensiune, │
│ │24 PRODUSE ASISTIVE │ │ │ │controlate de │
│ │PENTRU CONTROLUL, │ │ │ │către │
│ │TRANSPORTUL, MUTAREA │ │ │ │utilizator cu, │
│ │ŞI MANEVRAREA │24 18 Produse asistive│ │ │de exemplu, un │
│ │OBIECTELOR ŞI A │pentru asistarea sau │ │ │joystick (mâner│
│ │DISPOZITIVELOR │înlocuirea funcţiei │ │ │de comandă), │
│ │Produse destinate │braţului, a mâinii, a │24 18 30 │Manipulatoare│care │
│ │pentru facilitarea │degetelor sau a unei │ │robotizate │înlocuieşte │
│ │activităţilor sau a │combinaţii ale acestor│ │ │funcţiile │
│ │sarcinilor unei │funcţii │ │ │braţului, ale │
│ │persoane care necesită│ │ │ │mâinii şi ale │
│ │mutarea sau │ │ │ │degetelor, │
│ │manipularea unui │ │ │ │pentru a │
│ │obiect │ │ │ │atinge, a apuca│
│ │ │ │ │ │şi a mişca │
│ │ │ │ │ │obiecte în │
│ │ │ │ │ │spaţiu │
└────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┘


    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE
    pentru acordarea voucherului
    Către
    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ...................
    Domnule director general,
    Subsemnatul(a) .................................................., legitimat(ă) prin CI/CN seria ...... nr. .........., domiciliat(ă) în localitatea/sectorul ................................, judeţul ............................, str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, posesor/posesoare al/a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ............. din data ......................., termen de valabilitate ....................., eliberat de către .................................................
    După caz:
    Reprezentat de către:
    Numele şi prenumele ....................................................., în calitate de ..........................................., legitimat(ă) prin CI/BI seria ...... nr. ............, domiciliat(ă) în localitatea/sectorul .............................., judeţul ........................., str. .................................... nr. ........, bl. ......, sc. ...., ap. ....... .
    Solicit emiterea voucherului pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.
    La prezenta cerere anexez:
    - copie BI/CI;
    – copie certificat de încadrare în grad de handicap;
    – recomandarea medicului specialist.

    Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate sunt reale. În caz contrar mă supun potrivit legii pentru inexactitatea informaţiilor prezentate.
    Îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
    Data, ................
    Semnătură solicitant^1/
    ^1 După caz, persoana care reprezintă persoana cu handicap.


    ANEXA 3

    la procedură
    RECOMANDARE
    privind acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces
     - model -
    Nr. ......./...........*)
    *) Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaia de observaţie.

    Unitatea medicală ...........................
    Adresa...........................
    [] CMI
    [] Ambulatoriu
    [] Spital
    Nume, prenume medic .....................................
    Cod parafă medic .....................
    Specialitatea medicului .....................
    Date contact medic:
    - telefon/fax .......................
    – e-mail medic ............................

    1. Numele şi prenumele persoanei cu dizabilităţi ................................................
    2. Data naşterii ........................................
    3. Domiciliul ...........................................
    4. Codul numeric personal al persoanei cu dizabilităţi ...................
    5. Cod diagnostic (inclusiv al bolilor asociate) ..............................
    6. Denumirea şi tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces (din anexa nr. 1 la procedură): ........................................
    Data emiterii recomandării ...........................
    Semnătura (olografă sau electronică, după caz) şi parafa medicului ................................
    NOTĂ:
    Recomandarea are o valabilitate de 12 luni.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016